OTTO HOUBROK
SD medewerker.
Verslag over de BBO marconist Arie van Duyn.
Hieronder staan een aantal verslagen die Houbrok geschreven heeft in de periode dat hij gevangen zat in Fort Blauwkapel in Maartensdijk. Dit zijjn stukken uit een 200 pagina's dik verslag wat in te zien is in het R.A. te Den Haag, vanwege een belachelijke uitsrpaak van een rechter mag dit dossier echter niet gekopieerd worden.

          Compleet dossier geschreven door Otto Houbrok


Houbrok is geboren op 18 maart 1909 in Enniloh bij Herford. Hij trouwde met Meta Vieth, geboren 21 maart 1911 te DŁnne bij Herford. Zij kregen drie kinderen waarvan de jongste begin 1945 is geboren. Tijdens zijn verblijf in Nederland beschikte hij woning in een flatgebouw aan het Willemspark, hoek Zeestraat, Javastraat te Den Haag.
Op 20 april 1951 wordt hij in Oldenzaal over de grens gezet.
Dossier 2.09.09 CABR, bestandsdeel 407, dossier 176/49
Hij overleed in januari 1980.
Verslag over BBO organisator Tobias Biallosterski.
Verslag over de activiteiten van Jan Thijssen, Radio Dienst.
Verhoor Haubrock door Paul Peters en Gerda Meijer.
Verhoor afgenomen door Somer, hoofd Bureau Inlichtingen.
w.mugge@home.nl