Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 15 oktober, Tobias krijgt van Londen een reprimande om niet teveel berichten te versturen en hij moet zijn berichten beter over beide marconisten verdelen. Die dag verstuurd noch Tobias noch een van beide marconisten een bericht naar Londen.

Ook ontvangt Tobias een bericht wat zowel naar hem als naar
RUMMY (Bert de Goede) als PODEX (Luke Mulholland) wordt gestuurd, maar waarvan de inhoud niet bekend is. Deze telegrammen aan Bert de Goede en Luke Mulholland zijn bij het NIOD niet te vinden, zaten deze misschien in de 'verdwenen' BBO archief dozen?

Paul Polak ontvangt een waarschuwing dat hij, gezien de Gestapo activiteiten, geen andere contacten moet leggen, anders dan de noodzakelijke. Dit is een reactie van Londen op de klacht van Tobias over het gedrag van Paul Peters.


TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP SUGGEST DON T SEND TO MUCH TRAFFIC AND IF POSSIBLE DIVIDE TRAFFIC BETWEEN BOTH OPERATORS END

London warns Tobias not to send too many telegrams, his WT operators are to often and too long on the air. He also uses Pieter de Vos more than Paul Polak for sending messages to London. He should divide the messages more over both WT operators.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP IN VIEW HEAVY GESTAPO ACTIVITY IMPORTANT YOU MAKE NO CONTACTS OTHER THAN THOSE ABSOLUTELY NECESSARY END

London warns Paul Polak not to use more contacts than absolutely necessary. This telegram was send as a reaction on Tobias' complain about Paul's security.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP OWING STAND BY
.... (Zie telegram aan Rummy en Podex)

The content of this telegram is unknown, but it must have something to do with the situation is Rotterdam and Amsterdam.
Maandag 16 oktober
, weer wordt door Tobias (
94) een verzoek ingediend om het hoofdkwartier van de SD aan het Adema van Scheltemaplein aan te vallen en men geeft aan dat er alleen licht afweergeschut in het noordelijk deel van de stad staan.

Tobias (
95) geeft antwoorden op de vragen van Londen die men stelde in de berichten 48 en 50. er zijn tien tot 20 Landwachters en SS-ers gedood (zaak Rustenburg). Voor de dropping op veld OLIVER wil men maar 1 vliegtuig hebben, heeft te maken met het daglicht. GUUS (Frank Hamilton) heeft goed werk verricht en hij wil met de eerste lading op veld Oliver twee S-Phones en twee Eureka's hebben, want het is erg gevaarlijk om in dit deel van het land het lichten systeem te gebruiken. Tobias doet Eva (Barnet) de groeten.

Tobias (
96) wil graag dat met elke lading sigaretten, brandewijn en chocolade gedropt wordt. Als dit tevens voor JOSEPHINE (Frankie Hamilton) wordt gedropt dan moet dit apart verpakt worden.

Via Tobias (
97) vraagt Frank Hamilton of hij over de marconist Jan Steman alias FRANS kan beschikken in Alkmaar. Verder vraagt hij om 50 Bazooka's, 1000 Amerikaanse carabijnen, 200 Bren guns, 500 granaten en 10 mortieren voor district Noord-Holland.

Bericht van Henri Koot (
98), de negende mededeling van het Delta-Centrum van 15 oktober: de vliegenier Anthony Carson die in Coventry woont  en die op 28 september boven Nederland is neergeschoten verkeert in goede gezondheid en bevindt zich in goede handen. Londen wordt verzocht zijn familie op de hoogte te stellen.

On 1944-09-29, Pilot R A Carson (Flying Officer, RCAF) with an unknown service number, flew a Spitfire IX with serial MK774 for this duty: Recce. His mission was not completed. Circumstances of the aircraft loss are unknown. This aircraft was a part of squadron no. 222. The location for the map is the English Channel. Circumstances at the end of this mission for Carson: prisoner of war (POW). 39MU 3-3-44 222S 20-4-44 Engine cut crash landed in Netherlands CE 29-9-44 [According to 222 Sqn ORB F/O R.A. Carson had to forced land as the result of engine trouble, but appeared uninjured. Unfortunately he was well behind the enemy lines.]
Het toestel van Carson is in de buurt van Lekkerkerk - Krimpen aan de IJssel rond 08.30 uur tijdens een verkenning missie neergestort.

Bericht nummer 99 van Draughts niet gevonden bij het NIOD.

Tobias (
100) geeft hierin aan dat het niet nodig is Paul Polak een reprimande te sturen. Hij vraagt om tijdens de dropping op veld OLIVER die nacht ook twee Eureka radiobakens en een S-Phone mee te droppen.

London (
95) laat Tobias weten dat zijn bericht over veld OLIVER verminkt is binnengekomen. Hij moet dit zo spoedig mogelijk opnieuw verzenden. London geeft verder aan dat het belangrijk is om ook in dit geval het lampen systeem te gebruiken. Tobias moet bevestigen dat hij dit begrepen heeft.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NINE FOUR (94) STOP  AGAIN REQUEST FROM TOP TO ATTACK ADEMA VAN SCHELTEMA STOP ONLY LIGHT GUN POSITIONS NORTH PART OF TOWN STOP

Tobias asks London again (94) to bomb the SD HQ in Amsterdam at the Adema van Scheltemaplein. There is only light FLAK situated at the northern part of town. Fokker fabrieken?

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NINE FIVE
(95) STOP YOUR NRS FORTY EIGHT AND FIFTY STOP BETWEEN TEN TO TWENTY LANDWACHTERS AND SS REPEAT SS KILLED STOP URGENT RPT URGENT AS CVZRN DAYLIGHT ONE PLANE FOR OLIVER RPT OLIVER STOP GUUS RPT GUUS HAS DONE VERY USEFUL WORK BUT HIS RAPPORT IS FOR THE FIRST LOAD TWO S PHONES TWO EUREKAS RPT EUREKAS STOP IT IS DANDEROUS AND VERY RISKY TO WORK WITH LIGHTING SYSTEM IN THIS PART STOP LOVE FOR BARNET STOP

Tobias replies (95) to the telegrams sent by London with the numbers 48 and 50. According to him between 10 and 20 SS and Landwacht are killed during the clash near field LOBSTER. He sends an urgent request to send just one aircraft for the dropping on field OLIVER, has something to do with daylight. Tobias informs London also that GUUS (Frank Hamilton) has done a great job and he asks to drop with the first plane 2 S-Phones and 2 Eureka beacons. He needs this material because it is dangerous to use the usual light system on field OLIVER, maybe it is to close to German positions. Tobias send his love to his wife Eva who lives in Barnet.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NINE SIX
(96) STOP SPECIAL REQUEST FOR EVERY SENDING INCLUDE PLEASE CIGRETTES BRANDY AND CHOCOLATE STOP DO NOT FORGET BIKE TYRES STOP IF YOU SEND SAME THING FOR JOSEPHINE OR US PLEASE MARK THIS PACKET STOP

Tobias asks London (96) to add cigarettes, Brandy and chocolate in each load. He reminds London to to forget the bike tyres he asked for. He wants London to mark the parcels that are for him or for JOSEPHINE (Frankie Hamilton).

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NINE SEVEN
(97) STOP REQUEST GUUS RPT GUUS STOP IS IT POSSIBLE TP GET OPERATOR PIETER DEKKER TO ALKMAAR STOP HE ASKED FIFTY BAZOOKAS THOUSAND AMERICAN CARABINES TWO HUNDRED BREN GUNS SBPDP FIVE HUNDRED GRNADES TEN MORTIERS FOR DISTRICT NORTH HOLLAND STOP

Tobias asks London (97) on behalf of Frank Hamilton if it is possible for them to send the WT operator (Jan Steman) of Pieter Dekker (Cor van Paaschen) from The Hague to Alkmaar so that Frank is able to contact London directly. Frank is also asking for 50 bazookas, 1000 American carabines, 200 Bren machine guns, 500 hand grenades and 10 mortars. All this is needed in the district of North-Holland.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NINE EIGHT
(98) STOP DELTA RVV NEGENDE MEEDEDELING VAN VIJFTIENDE STOP FLYING OFFICER RAF RSBERG ANTHONY CARSON RPT CARSON LIVING AT CEVENTRY SHOT DOWN OVER HOLLAND SEPTEMBER TWENTY EIGHT IS AL RIGHT STOP HE IS STAYING WITH MEMBER UNDERGROUND FORCES STOP PLEASE FORWARD THIS NEWS WITH CARSONS GREETINGS TO HIS FAMILY DC RPT DC STOP

Henri Koot sends message number 9 of 15 September to London via Tobias who marks this message with nummer 98. Koot informs London that RAF flying officer Antony Carson who lives in Coventry, who was shot down over occupied Holland on September 28th is safe and staying with members of the Dutch resistance. He asks London to pass on this information to his family and Carson sends them greetings.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE ZERO ZERO (100) STOP YOUR FOUR NINE (49) STOP IT IS NOT NECESSARY TO SEND SECOND OPERATOR A MESSAGE STOP YOUR FIFTY THREE (53) STOP OLIVER FOR TONIGHT PLEASE DROP TWO EUREKAS RPT EUREKAS WITH S PHONE STOP URGENT REQUEST GUNS RPT GUUS STOP

Tobias tells London (100) that it is not necessary to sends Paul Polak a message to obey and to break off unnecessary contacts. Tobias informs London that Frank Hamilton urgently needs 2 Eureka beacons and 2 S-Phones.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP YOUR NINE FIVE (95) STOP DETAILS CONCERNING GROUND OLIVER MUTILATED STOP PLEASE REPEAT SOONEST ESSENTIAL WE USE REGULAR LIGHTSYSTEM IN THIS CASE STOP PLEASE CONFIRM STOP

London informs Tobias that his message concerning field OLIVER was badly mutilated and he must send it again at once. Further on they inform him that also on field OLIVER the light system must be used. Tobias must confirm receiving this message.


Telegram number 99 is missing.Dinsdag 17 oktober, Londen (54) laat weten dat zij vanaf woensdag weer gaan proberen om een lading op veld OLIVER te droppen. Londen wil 24 containers en vier manden, inclusief een Eureka baken en twee S-Phones te leveren.

Londen (
55) laat Tobias weten dat men van plan is op veld OLIVER vijf manden te droppen met een Eureka baken. In totaal staan er tien manden klaar met materiaal voor hem en voor de Orde Dienst in Amsterdam. De ontvangstploeg moet er aan denken de lampen te laten branden in geval het vliegtuig een tweede run moet maken om alles af te kunnen werpen.

Londen (
56) laat nogmaals weten dat men als het weer goed is om woensdag op veld OLIVER en op veld EVA ladingen te droppen.


Tobias (
101) laat weten het met de aanstaande dropping op veld OLIVER eens te zijn en men zal de ontvangstcomités in te lichten.

Paul verstuurd een bericht voor Draughts (
102) waarin wordt aangegeven dat op 14 oktober in Leidschendam een leider van de L.O. gearresteerd is samen met een operator die twee maanden geleden gedropt is met de alias WILLIAM of CHARLES (Robert de Brauw) die in Leiden werkzaam is voor de MID. Ook is zijn set (S-Phone) is verloren gegaan.

Daarna verstuurd Paul nog een bericht voor Tobias (
104) waarin hij aan Majoor Klijzing vraagt wordt om op donderdag ladingen op veld MANDRILL te droppen met twee vliegtuigen en hij wil graag weten of de drop op veld OLIVER aanstaande woensdag doorgaat.

Als laatste verstuurd Paul een bericht voor Draughts (
105) waarin Tobias een nieuw veld genaamd LALOE opgeeft.

Pieter (
18) is gefrustreerd dat hij het Home Station niet te pakken kon krijgen tijdens de sked van 11.30 uur zoals afgesproken en ook niet tijdens de sked van 15.00 uur. Pieter probeerde het weer om 17.00 uur want hij had een spoed bericht wat hij moest beantwoorden. Hij vraagt om Londen hem überhaupt wel gehoord heeft.

In een volgend bericht (
19) laat Pieter weten dat hij de indruk heeft dat het Home Station naar hem uitluisterde om 13.00 - en 15.00 uur.

Londen (
10) antwoord direct en laat Pieter weten dat zijn bericht van 17.00 uur 'blind' is ontvangen door het Home Station. In antwoord op bericht 19 van Pieter laat Londen weten dat er op alle skeds van Pieter de twee ervaren operators wordt uitgeluisterd, met andere woorden men is hem niet vergeten. De training van Pieter was niet helemaal afgemaakt en hij moet er aan denken alle procedures nauwkeurig te volgen. Hierdoor zal alles beter gaan/ Hij moet zichzelf en anderen in het veld niet in gevaar brengen door onnodige berichten te versturen en hij moet er aan denken hoe minder hij aan het zenden is, hoe veiliger het voor hem is.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NO FIFTY FOUR (54) STOP WILL TRY OLIVER AS FROM WEDNESDAY REPEAT WEDNESDAY NIGHT EXPECT MAXIMUM TWENTY FOUR CONTAINERS AND FOUR PACKAGES INCLUDING ONE EUREKA AND TWO S PHONES END

London informs Tobias (54) that they will try to drop a double load on field OLIVER on Wednesday night. There will be 24 containers and four packages. These packages will contain one Eureka beacon and two S-Phone sets.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP NO FIFTY FIVE (55) STOP SENDING ON OLIVER REPEAT OLIVER FIVE PACKAGES INCLUDING EUREKA STOP WE HAVE ALL TEN REPEAT TEN PACKAGES STANDING BY WHICH INCLUDES YOUR MATERIAL AND ALSO THAT FOR OD REPEAT OD AMSTERDAM STOP INSTRUCT RECEPTION TO KEEP LIGHTS ON REPEAT ON IN CASE AIRCRAFT HAS TO MAKE TWO RUNS REPEAT TWO RUNS STOP ENVELOPE FOR SUIKER IN EUREKA PACKAGE END

London informs Tobias (55) again over the dropping on field Oliver on Wednesday night. The amount of packages is now five pieces and one of them will contain the Eureka beacon. London also informs Tobias that they have an other ten packages ready to drop containing material that Tobias asked for and also the requested material for the Orde Dienst in Amsterdam. Tobias must inform the ground crew of field OLIVER to keep their lights on after the first dropping in case the aircraft has to make a second run over the field. An envelope for BI agent Dijckmeester can be found in the package containing the Eureka beacon.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NO FIFTY SIX
(56) STOP WEATHER PERMITTING WILL TRY OLIVER REPEAT OLIVER AS FROM WEDNESDAY NIGHT ALSO EVA REPEAT EVA END

London informs Tobias (56) that weather permitting they will drop a double load on field OLIVER, but also a load on field EVA in the province of Drenthe.

Telegram number 100 is missing.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDERD ONE (101) STOP YOUR FIFTY ONE STOP WE FULLY AGREE WITH YOUR SUGGESTION AND CONFIRM ALL RECEPTION COMMITTEES END

In telegram 101 Tobias refers to message number 51 from London. He agrees with London's suggestion about the lights system and will pass it on to all dropping fields.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDRED TWO
(102) STOP ARRESTED THIS FOURTEENTH OF OCTOBER LEADER LO REPEAT LO LEIDSCHENDAM WITH ONE OPERATOR DROPPED TWO MONTHS AGO NAMED WILLIAM OR CHARLES WORKING AT LEIDEN REPEAT LEIDEN FOR ZID REPEAT MID WITH HIS SET RPT SET END

Tobias informs London (102) about the arrest of a high placed resistance leader and an BI agent called William or Charles, who was dropped two months ago, in the village of Leidschendam. They were working in the town of Leiden, the S-Phone of the agent was also lost. This was agent Robert de Brauw who indeed operated a S-Phone.

Telegram number 103 from Draughts is missing.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NO HUNDRED FOUR
(104) STOP CAN YOU ARRANGE MANDRILL FOR THURSDAY NIGHT WITH TWO REPEAT TWO PLANES MAJOR STOP PLEASE LET ME KNOW STOP OLIVER FOR WEDNESDAY END

Tobias asked Major Klijzing (104) if the RAF can drop a double load on field MANDRILL with two aircrafts next Thursday. He would like to know if the dropping on field OLIVER will be carried out on Wednesday night.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDRED FIVE
(105) STOP NEW GROUND LALOE REPEAT LALOE TWELVE HUNDRED FIFTY FROM CROSSING LANDSMEER REPEAT LANDSMEER FORTY FIVE HUNDRED BUIKSLOOT REPEAT BUIKSLOOT TWENTY TWO HUNDRED FIFTY OOSTZAAN STOP BBC MESSAGE HOREN ZIEN EN ZWIJGEN STOP LAKE HAS BEEN FILLED UP END

Tobias informs London (105) he has found a new field which he calls LALOE after one of the girls who is working for him, Louise de Vries. It is situated 1250 meters from a crossroad near the village of Landsmeer, 500 meter from the village of Buiksloot and 2250 meters from the village of Oostzaan. The BBC code sentence is: Horen, zien en zwijgen. He forgets to mention the signal letter for this field. He also informs London that in the meantime a lake nearby has been filled up, but it might still appear on pre-war maps.


FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NR EIGHTTEEN
(18) STOP MOST DISTRESSING THAT I DID NOT REPEAT NOT CONTACT YOU AT ELEVEN THIRTY ARRANGED REPEAT AT ELEVEN THIRTY ARRANGED SKED OF FIFTEEN HUNDRED STOP I TRIED AGAIN AT SEVENTEEN HUNDRED BECAUSE I HAD URGENT REPLY ON YOUR QSP REPEAT QSP STOP DID YOU HEAR ME STOP

Pieter de Vos informs London (18) that he is furious because the homestation in England did not respond on the 11.30 hrs sked, they didn't respond either at the 15.00 hrs sked. He tried to contact them again at the 17.00 hrs sked. He had an urgent reply on a telegram from London. He also asks if they heard him at all.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NINETEEN (19) STOP GOT SLIGHT IMPRESSION YOU LISTENED AT THIRTEEN HUNDRED IN FIFTEEN HUNDRED SQUARE AAIWR OISZE LLEIT IMIX STOP BYE END

Pieter' next telegram (19) is very mutilated. He believes that the homestation was listening for him at 13.00 hrs in the 15.00 hrs square. See transmission plan.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP OUR TEN (10) STOP YOUR NUMBER EIGHTEEN (18) STOP HAVE CHECKED UP WITH HOME STATION WHO REPORT MESSAGE YOU SENT ON SEVENTEEN HUNDRED SKED WAS RECEIVED BLIND STOP YOUR NUMBER NINETEEN (19) STOP PLEASE REMEMBER ALL REPEAT ALL YOUR SKEDS ARE COVERED BY TWO EXPERIENCED OPERATORS THERFORE NO REPEAT NO QUESTION OF YOUR SKED BEING OVERLOOKED STOP YOUR TRAINING WAS INCOMPLETE THEREFORE SUGGEST YOU FOLLOW OUT PROCEDURE MORE CAREFULLY AND RESULT WILL BE BETTER STOP DO NOT ENDANGER YOURSELF AND OTHERS IN THE FIELD BY SENDING UNNECESSARY MESSAGES REMEMBER LESS TIME SPENT ON THE AIR MEANS GREATER SAFETY FOR YOU END

London responds to Pieter' message (10) and they checked with the homestation at Grendon-Underwood and they received his message at 17.00 hrs blind. In other words it was not a real sked but they just picked up his message. Pieter should know according to London that there are always two experienced WT operators listening for his messages and he will be heard. Pieter' training was not completed when he was dropped and therefore London suggests that Pieter must carefully follow the procedure to make contact with the homestation, then the results of making contact will be better. London reminds him not to send unnecessary messages. The less time he is on the air the better. The Germans are listening and hunting.Woensdag 18 oktober ontvangt Amsterdam een bericht van Generaal van Oorschot waarin hij duidelijk maakt dat hij nu weet wie de DC is (Henri Koot) en hij wenst hem veel sterkte met zijn moeilijke taak. Koot moet namelijk zien dat hij alle verzetsbewegingen onder een noemer krijgt, de Binnenlandse Strijdkrachten.

Bericht 106, van Draughts is niet leesbaar.

Tobias (
107) spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de directe telefoon verbindingen met Geallieerde Hoofdkwartier in Nijmegen is verbroken Hij had waarschijnlijk van Henri Koot de vraag gehad om al het berichten verkeer bestemd voor Nijmegen te verzorgen. Dit was waarschijnlijk de reden waarom hij FRANS (Jan Steman) ook naar Amsterdam wil halen.

Henri Koot (
108) geeft de situatie van 15 oktober over de Duitse troepen in de Betuwe weer.

Dit bericht (
109)  is incompleet, maar geeft de situatie van 16 oktober weer wat betreft de sterkte van Duitse troepen in Brabant.

Tobias (
110) kan niet bevestigen of veld EVA klaar staat om ladingen te ontvangen. Tobias refereert naar bericht 57 van Londen en het gaat over S-Phones en Eureka bakens die op veld MANDRILL gedropt zullen worden. Ook dit telegram is niet compleet.

Londen (
57) laat weten dat er weer op veld Mandrill gedropt gaat worden, met één, of twee vliegtuigen. Dit zal men in de code zin die via de BBC wordt uitgezonden laten blijken.

Vanuit Londen (
58) steekt Majoor Klijzing Tobias een hart onder de riem en vertelt hem dat Eva ingaande
1 november op het kantoor van BBO in Londen komt werken. Politieke telegrammen versturen hoort niet bij de taak van Tobias, hij moet zich concentreren op wapen zendingen,  Bureau Inlichtingen moet zorgdragen voor de politieke berichten.
GUUS (Frank Hamilton) wordt namens Klijzing gefeliciteerd met zijn promotie tot officier.

Dit bericht van Londen (
59) bevat een waarschuwing die ook naar DUDLEY is gestuurd maar waarvan de tekst niet bekend is.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO HUNDRED SIX (106) STOP

No text available

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO HUNDRED SEVEN (107) STOP PLEASE MAJOR AFTER LINE WITH NIJMEGEN IS CUT OFF DELTA CENTRUM ASKED ME TO SEND ALL MESSAGES FOR ALLIED HEADQUARTERS NIJMEGEN STOP I ASKED YOUR OPINION IF I NEED FRANS REPEAT FRANS OF PIETER STOP FOR SECURITY REASONS OPERATORS HERE WORK SEPARATELY END

Tobias is asking advise (107) from Major Klijzing what to do now the link between occupied Holland and liberated Nijmegen has been cut. Delta Centrum has asked Tobias to send all their message for the Allied HQ via his radio links. If Klijzing agrees, Tobias needs Frans (Jan Steman) in Amsterdam to handle all the traffic. Tobias lets know that his current WT operators are working apart from one and other.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO FIFTY SEVEN (57) STOP WILL ARRANGE MANDRILL FOR THURSDAY NIGHT WEATHER PERMITTING AND IF POSSIBLE  WITH TWO REPEAT TWO PLANES STOP MESSAGE WILL BE MIJN TWEE BROERS ZIJN ZIEK REPEAT MIJN TWEE BROERS ZIJN ZIEK STOP IF ONLY ONE PLANE MIJN BROER IS ZIEK REPEAT MIJN BROER IS ZIEK STOP GOOD LUCK END

London informs Tobias (57) that a dropping will take place on Thursday night on field MANDRILL if the weather is good. The RAF will possibly carry out the sortie with two planes like Tobias requested. The BBC code sentence will be "Mijn twee broers zijn ziek" If only one aircraft will carry out this mission the BBC code sentence will be "Mijn broer is ziek".

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP NO FIFTY EIGHT
(58) STOP VAN MAJOR KAREL AAN HANS PERSOONLIJK STOP EVA KOMT EEN NOVEMBER OP ONS BUREAU HETGEEN HAAR VURIGE WENSCH IS STOP BEPERK JE TRAFFIC EN CONTACTEN TOT EEN MINIMUM EN VERDEEL TRAFFIC OVER BRAM EN DOUWE STOP DEZE TWEE NIET ZELF CONTACTEN MAKEN WEGENS SECURITY STOP ZOO INDIEN NODIG FRANS INSCHAKELEN DOCH DEZE MOET BLIJVEN WAAR HIJ IS STOP VOORNAAMSTE TAAK IS MATERIAAL VOORZIENING STOP VERMIJD POLITIEK ZOOVEEL MOGELIJK STOP DAT IS WERK VOOR BI HERHAAL BI STOP HOE GAAT HET MET JOSEPHINE WENSCHEN GUUS GELUK NAMENS MIJ MET BEVORDERING TOT OFFICIER DIE NU OFFICIEL IS AFGEKOMEN EN BEDANK HEM VOOR GOED WERK STOP HOU JE TAAI TOBS EN ALLEN GEGROET VAN EVA PIET EN KAREL EINDE

Major Klijzing of the BBO bureau in London sends Tobias a personal message (58) with personal messages for him only. Maybe Klijzing realizes that Tobias is having a hard time and misses his new wedded wife Eva very much. He tells Tobias that Eva will start working for the BBO office at November 1st, she wanted to do that very much. Tobias has to limit his radio traffic and has to divide the traffic equally over both WT operators Pieter de Vos and Paul Polak. The two of them must not make contacts of their own, will will harm their security. Tobias is allow to use Frans (Jan Steman) as well but he must remain in the The Hague area. Tobias' priority remains to get as much material as needed to the resistance forces, he must avoid politics, this work has to be carried out by agents and WT operators of their sister organisation Bureau Inlichtingen. Klijzing asks how Josephine (Frankie Hamilton) is doing and he congratulates Guus (Frank Hamilton) with his promotion as an officer. Klijzing wishes Tobias the best of luck and Eva, Karel (Klijzing) and Piet are sending greetings to everyone.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO FIFTY NINE
(59) STOP UNDER NO RPT NO CIRCUMSTANCES ... (Zie telegram aan Dudley, Henk Brinkgreve)

London sends Tobias (59) some sort of warning, what about is unknown.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SIXTY
(60) STOP TO DC REPEAT DC FROM GENERAAL VAN OORSCHOT STOP DELIGHTED TO KNOW YOUR IDENTITY AND WISH YOU GOOD LUCK WITH DIFFICULT TASK END

General Van Oorschot sends a telegram to the DC (Henri Koot) (60) that he now knows who the DC is and he wishes him the best of luck with difficult task to bring all resistance forces together in one organisation, the Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS).

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NO SIXTY ONE
(61) STOP REGRET WINNIE AND LALOE NOT RPT NOT ACCEPTED STOP WINIFRED MOST DISAPPOINTED STOP

London sends Tobias a message (61) in which both new  fields WINNIE and LALOE have been rejected by the RAF. Winifred Thomas of SOE N-Section is very disappointed.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SIXTY TWO
(62) STOP REFERENCE BREAKDOWN COMMUNICATION BETWEEN UTRECHT AND NIJMEGEN WE ARE ASKING INTELLIGENCE SERVICE TRY ARRANGE POSSIBLY THROUGH INTERNAL WIRELESS NETWORK STOP THIS IS NOT OFFICIALLY YOUR MISSION BUT IF THEIR EFFORT FAIL WE WILL CONSIDER YOUR USING FRANS RPT FRANS END

London reacts (62) to the message of Tobias that communication with liberated Nijmegen has broken down. London will ask Bureau Inlichtingen to fix it by making use of their internal radio network. This communication problem is not a part of Tobias' mission, but if BI can't fix it London will allow Tobias to use Frans (Jan Steman) as a third WT operator

FROM DRAAGHTS VIA PLYM STOP MY HUNDRED EIGHT (108) STOP IN BETUWE IS HET GEBIED WEST VAN OPHEUSDEN OCHTEN BEZET DOOR TOTAAL CA VIJFDUIZEND MAN WAARVAN VIJFTIEN HONDERD SS RPT SS OMGEVING METEREN REST NU IN HOOFDZAAK TE GELDERMALSEN BERICHT VAN VIJFTIEN NOEMT GEEN ONDERDELEN DE DC RPT DC EINDE

The DC informs London (108) that an area in the Betuwe, west of the villages Opheusden en Ochten is now occupied by 5000 Germans of which 1500 are SS troops. Also in present in the village of Meteren, but the main amount of German troops is concentrated around the town of Geldermalsen. The DC received this information on October 15th.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY HUNDRED NINE (109) STOP DELTA CENTRUM THIRTEENH ANNOUNCEMENT STOP I RECEIVED FOLLOWING FEW G OF THE SIXTEENTH EVACUATED BY GERMANS TOWNS OF BERLICUM HEF GEWANDE RPT GEWANXE EMPEL RPT EMPEL HEDEL RPT HEDEL ALTEN RPT ALTEN STOP ARTILLERY REMOVED FROM SURROUNDING BOXTEL AMONG OTHERS TO GEMONDE RPT GEMONDE STOP BRIDGE NEAR BALSVOORT RPT BALSVOORT ACROSS BEERZE RPT BEERZE WIDENED AND FORTIFIED STOP STAFF.....

Tobias sends the 13th announcement of Delta Centrum to London (109) They received on the 16th of October that German troops have evacuated the towns Berlicum and Gewande. They also left the Dutch villages Empel, Hedel and Alten. German artillery has been moved from around the Dutch town of Boxtel to the village Gemonde. The bridge near Balsvoort has been widened and fortified by the Germans. This bridge crossed the river Beerze. There is also information about a German staff, but this information was not on the NIOD papers.
Balsvoort is a farm occupied by the Schut family who were hiding people and where German prisoners of the resistance were kept.
The prisoners were released too early and one of the sons was executed.

Telegram number 109 from Draughts is missing.


FROM DRAUGHTS VIA ?? STOP MY HUNDRED TEN
(110) STOP ....FIRST TIME STOP I CANNOT RPT NOT CONFIRM AT THE MOMENT EVA STOP DID YOU RECEIVE TELEGRAM FROM DC RPT DC STOP UJE MANDRILL RPT MANDRILL WHEN THEY ARRIVE EUREKA AND S PHONE STOP YOUR FIVE SEVEN END

Tobias Informs London (110) something about the first time, what is not known, telegram is not complete. He can not inform London if field EVA is ready to receive a load. He expects London to drop an Eureka beacon and a S-Phone on field MANDRILL. He also asks if London received a telegram from the DC.


FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY TWENTY
(20) STOP OK SORRY STOP BYE END

Pieter de Vos replies like the above message to London (20).
 
 
Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 0400
Publicatie: 10-9-2021.
Blad 7.
Donderdag 19 oktober, Paul Polak ontvangt een bericht voor Draughts waarin de aanstelling van Henri Koot door Prins Bernhard bevestigd wordt.

.Via Paul verstuurd Tobias (
112) een bericht van ROELA aan BLAKE (van Heuven-Goedhart). Hij juicht het besluit toe dat na de bevrijding een tribunaal misdadigers bestraft en dat de pers gezuiverd wordt. Ook het progressieve deel van het verzet juicht dit besluit toe. Het besluit om een tribunaal te vormen stuit op bezwaren van het meer behoudende deel van het verzet en van vakjuristen. De bevolking wil echter wel een tribunaal, zeker de vernieuwingsgezinden. Enkele anonimi vrezen zo'n tribunaal en voren actie tegen de Minister van Jusitie. Getekend Scheltema.

Draughts (
113) verstuurd nogmaals een bericht van ROELA aan BLAKE. De instructies voor de pers worden toegejuicht door Je Maintiendrai, De Waarheid, Vrij Nederland en Parool. Dit betreft ook de uiteenzettingen van de instructies. Er wordt echter nog steeds tegengestribbeld door behoudende elementen en zelfs door enkele vertrouwensmannen. Scheltema verwacht dat er pogingen worden ondernomen om van Minister ?? vooraf telegrafisch ontheffingen te verkrijgen voor het verschijnen van grote dagbladen. Dergelijke poging zijn onwenselijk. Scheltema vraagt om een aanvulling op het besluit dat aangeeft dat na de bevrijding alleen dagbladen mogen verschijnen die reeds voor 24 september 1944 al regelmatig verschenen. Getekend Scheltema.

Bericht 114 van Draughts aan Londen is niet leesbaar.

Tobias (115) feliciteert Karel Klijzing met zijn promotie en hij bedankt hem dat Eva op het BBO kantoor is aangenomen. Hij vertelt Klijzing dat hij een eigen kantoor heeft waarin drie meisjes werken wat los staat van Delta-Centrum Hij laat weten dat JOSEPHINE (Frankie Hamilton) nog steeds in het gips zit, maar dat het nu langzaam beter met haar gaat. Tobias zal het aantal te verzenden politieke berichten proberen te beperken. Hij vraagt Klijzing niet meer zijn eigen naam in een telegram te noemen. Tenslotte wenst hij Klijzing het allerbeste toe


TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP VOOR DELTA COMMANDANT VAN PRINS BERNHARD STOP IK BEVESTIG UW AANWIJZING ALS DELTACOMMANDANT EINDE

Prince Bernhard is appointing Henri Koot as commander of the Dutch Forces of the Interior.

Telegram number 111 from Draughts is missing.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDERD TWELVE (112) STOP VAN ROELA PERSOONLIJK AAN BLEEK STOP KRACHTIGE HOUDING REGELING BESTRAFFING MISDADIGERS EN PERS ZUIVERING DOOR PROGRESSIEVE DEEL ILLEGALITEIT TOEGEJUICHT EN STERK ONDERSTEUND STOP TRIBUNAAL BESLUIT BESTREDEN DOOR BEHOUDENDE GROEPEN EN VAKJURISTEN EVENWEL BEANTWOORDEND AAN VERLANGENS BREDE LAGEN EN VERNIEUWINGSGEZINDEN STOP DOOR ENKELE ANONIMI WAARSCHIJNLIJK VOOR PRAKTIJK TRIBUNALEN BEVREESD EN ACTIE GEVOERD TEGEN MINISTER VAN JUSTITIE PERSOONLIJK STOP SCHELTEMA EINDE

In spite of the waring of Major Klijzing is Tobias still sending political messages to London (112). It is not clear if he knew these were political messages, they could have been encoded and therefore undecodable for Tobias. The message is: from ROELA personally to BLAKE (alias of Justice Minister Van Heuven-Goedhart, who formerly worked for the underground newspaper Parool.) The progressive part resistance in Holland is very positive about a war tribunal to punish all criminals (collaborators) and press workers. The decision for such a tribunal is however not very popular with the more conservative part of the resistance and with case lawyers. This tribunal is welcomed by a major part of the people in Holland and specially with those who want renewal. Some fear these tribunals and are acting against the Justice minister on a personal bases. Was signed by Scheltema.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR ONE ONE THREE
(113) STOP VAN ROELA AAN BLAKE STOP PERS INSTRUCTIVE DOOR JM RPT JM WAARHEID VN RPT VN PAROOL TOEGEJUICHT EVENALS VERDUIDELIJKINGEN STOP EVENWEL NOG STEEDS WEERSTAND BIJ BELANGHEBBENDEN EN NAAR CONTINUITEIT STREVENDE BEHOUDENDEN ONDER WIE ENKELE VERTROUWENSLIEDEN STOP VERWACHT POGINGEN VAN MINISTER BTZA VOORAFGAANDE TELEGRAFISCHE ONTHEFFING TE VERKRIJGEN VOOR VERSCHIJNEN GROOTE BLADEN STOP DERGELIJKE POGINGEN ONZERZIJDS ONBILLIJK GEACHT STOP AANVULLING GEWENST DAT ALLEEN ILLEGALE PERS DOOR VERSCHIJNT DIE REEDS VOOR EEN SEPTEMBER VIERENVEERIG REGELMATIG VERSCHENEN STOP SCHELTEMA EIND

Part 2 of the message from ROELA to BLAKE (113). Instructions for the press are welcomed by 'Je Maintiendrai' 'De Waarheid' 'Vrij Nederland' 'Parool'. However there is still resistance against it by more conservatives,, among them some members of the 'Vertrouwens Commissie' (Underground comity who was advising the Government in London on political matters). ROELA is expecting a telegram from the minister of the Interior which will allow the underground papers to continue after the liberation. Roela thinks it is not their task to give this permission. The papers which will be allowed to continue appearing after the liberation must have been available on a larger scale before September 1st 1944. Was signed, Scheltema.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR ONE ONE FOUR
(114) STOP (geen tekst meer zichtbaar, no text visible on NIOD page.)

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR 0NE ONE FIVE (115) STOP VAN HANS AAN KAREL PERSOONLIJK STOP MIJN GELUKWENSCHEN MET PROMOTIE BEDANKT VOOR EVA STOP WERK HIER EIGEN KANTOOR MET DE DRIE MEISJES STOP LOSSTAANDE VAN DELTA STOP JOSEPHINE GAAT LANGZAAM VOORUIT STOP BEPERK TRAFFIC POLITIEK TOT MINIMUM STOP NOEM LIEVER NIET RPT NIET EIGEN NAAM STOP ALL THE BEST KAREL END

Tobias congratulates Major Klijzing (115) with his promotion. He is grateful that Eva will start working for the BBO office in London. Tobias tells Klijzing that he has an office of his own in Amsterdam, where he and three girls (Louise de Vries, Gerda Meijer & Madeline van Geuns) are working. This office is not inside the bureau of Delta Centrum. Josephine (Frankie Hamilton) is slowly recovering from her broken leg. He will limit sending political telegrams to London. He requests Klijzing not to mention his real name in telegrams again and he wishes Klijzing all the best.
Vrijdag 20 oktober
zouden Tobias en de meisjes verhuizen naar een etage op de Nieuwe Herengracht 5, maar al na een week moesten zij er weer van de verhuurder uit omdat deze doorkreeg dat er illegaal werk verricht werd. Mogelijk was dit Jacob Mulder, geboren 1901. Bij Tobias waren Gerda Meijder, Madeline van Geuns en Laloe de Vries. Volgens Eddy de Roever zou Jard du Celliee-Muller (
een vriend van koerierster Gerda Meijer) ook al op de Nieuwe Herengracht gewoond hebben, maar in een telegram van die dag geeft Tobias dan pas het veld 'Madeline' op waar hij Jard ontmoet zou hebben. Of Tobias moet zelf de verkenning hebben gedaan voor dit veld.

Henri Koot (
116) meldt in het eerste deel van dit bericht dat het verzet onder leiding van twee geallieerde piloten in West Brabant in gevecht is geraakt met de Duitsers. Men wil graag via droppings machinegeweren, Stens met geluiddempers en de bijbehorende munitie ontvangen. Men heeft ook behoefte aan EHBO pakketten en narcose materiaal voor het behandelen van buik- en long wonden.

In het twee deel geeft Tobias meteen het veld op waar gedropt moet worden, genaamd DENEMARKEN. 'Karel' Klijzing wordt verzocht zo spoedig mogelijk te antwoorden.

Tobias (
117) meldt dat veld OLIVER geen lading heeft ontvangen en veld MANDRILL maar één lading in plaats van twee. Veld OLIVER kan die nacht wel weer een lading ontvangen. Tobias verontschuldigd zich voor de hoeveelheid telegrammen die verzonden worden.

Verder geeft Tobias (
118) weer een nieuwe droppingsveld op, MADELINE, vernoemd naar één van zijn koeriersters, Madeline van Geuns. Dit veld is ook gelegen in Noord Holland.

Henri Koot (
119) vraagt aan Londen of zij een staking uit willen roepen voor de garage- en herstelbedrijven om zodoende de Duitsers nog meer te hinderen. De voedsel voorziening zou met deze staking niet in gevaar komen.

Opmerkingen van Gerard Lips over deze 'halve' dropping: "We werden om 11 uur uit ons bed getrommeld en we waren juist buiten 'de boet' (
schuur in het land) toen de dropping plaats vond. Zeer slecht worp. Post bij de seinlamp daar waar 2e vliegtuig werd verwacht, kwam niet. Modderig land en containers zeer verspreid".

Bericht 64 van Londen, de tekst van betreffende telegram was niet aanwezig bij het NIOD.

Londen (
65) waarschuwt voor Duitse infiltranten die zich voordoen als verzetsstrijders en die door de linies willen worden geholpen om zich zogenaamd bij hun kameraden te voegen.FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR 0NE ONE SIX STOP (116) SPECIAL ANNOUNCEMENT DELTA C RPT C WITH ASSISTANCE OF TWO ALLIED PILOT OFFICERS DUTCH UNDERGROUND TROOPS ARE FIGHTING IN NORTH WEST BRABANT STOP THEY REQUEST YOU DROP SOON GUNS MACHINE GUNS AND IF POSSIBLE SILENT STENS WITH AMMUNITION AND MEDICAL SUPPLIES FIRT AID INCLUDING NARCOTICS FOR WOUNDED WITH SHOT WOUNDS THROUGH STOMACH AND LUNGS STOP GROUND DENMARK RPT DENMARK LETTER D FOR DENMARK BBC NIET IEDEREEN LOOPT IN DE SLOOT STOP TWENTY HUNDRED FROM HAVENHOOFD DRIMMELEN FOURTY ONE HUNDRED VOORMALIGE LUNETTE GEERTRUIDENBERG EIGHTY FOUR HUNDRED KOP VAN HET LAND STOP BIESBOSCH RPT BIESBOSCH STOP PLEASE CAN YOU ANSWER ME DURING SKED MAJOR END

Henri Koot informs London (116) that with the assistance of two downed airman underground troops are fighting in Nort-West Brabant against German troops. They ask to drop machine guns, and silent Stenguns with ammunition. They also are in need for medical supplies like first aid kits including narcotics to treat men with stomach- and lung wounds. Therefore Tobias suggest a field to drop these supplies called DENMARK. BBC code sentence is: "Niet iedereen loopt in de sloot" and the signal letter is D. The field is located 2000 meters from harbour Drimmelen, 4100 meters from previous Lunette near Geertruidenberg and 8400 meters from Kop van het Land in the Biesbosch area. Tobias is asking Major Klijzing to answer at once.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR ONE ONE SEVEN
(117) STOP OLIVER DID NOT RPT NOT RECEIVE LOAD STOP MANDRILL INSTEAD OF TWO ONLY ONE STOP OLIVER READY FOR TONIGHT STOP SORRY FOR MUCH TRAFFIC END

Tobias informs London (117) that there was no load dropped on field OLIVER yesterday and field MANDRILL only received one load instead of two. Field Oliver is ready tonight to receive an other load. Tobias is sorry for sending that much messages.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE ONE EIGHT (118) STOP NEW GROUND MADELINE STOP THIRTY FOUR HUNDRED FROM CROSSING OUDENAAR TWENTY NINE HUNDRED FROM CROSSING WILNIS FIFTY NINE HUNDRED FROM DRAWBRIDGE UITHOORN STOP BBC RUDOLF HEEFT PLATVOETEN LETTER A FOR AMSTERDAM STOP READY TO RECEIVE END

Tobias informs London (118) he found a new dropping files called MADELINE (after Madeline van Geuns). It is located 3400 meters from crossroad near the village of Oudenaar, 2900 meters from crossroad near Wlinis and 5900 from the drawbridge near Uithoorn. The BBC code sentence is "Rudolf heeft platvoeten" and the signal letter is A. The field is ready to receive loads.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE ONE NINE STOP
(119) DELTA CENTRUM NEGENTIENDE MEDEDELING TWINTIG OKTOBER STOP DOOR ENIGE GROTE AUTO HERSTEL PLAATSEN WORDT DOOR MIJ VERZOCHT ALGEMENE STAKING VOOR XKZC (ALLE?) BEDRIJVEN UIT TE ROEPEN EGSDCZ VINDEN HET NOODZAKELIJK HET REPAREREN VAN DUITSE AUTOS STOP TE ZETTEN STOP VOEDSEL VOORZIENING NEDERLANDSE BEVOLKING IS VOLGENS VOEDSEL VOORZIENING IN OORLOGSTIJD HIER TEGEN GEEN BEZWAAR STOP STAKING GROTE BEDRIJVEN HEEFT TOT GEVOLG GELEIDELIJKE STAKING BIJ ALLE HERSTEL BEDRIJVEN EN GELEIDELIJKE STILSTAND VAN HET ZEER SCHALEVE (SCHAMELE?) NEDERLANDSE NUT O VERVOER MIJN INZIENS VERDIENT DE STAKING THANS AANBEVELING STOP STAKING PROCLAMATIE DOOR MIJ ONGEWENST DAAR DUITSE REPRESAILLES IN DIT GEVAL SCHERPER ZULLEN ZIJN DAN BIJ PROCLAMATIE NEDERLANDSE REGERING GREFR IN OVERWEGING PER RADIO ORANJE STAKING VOOR BEDOELDE HERSTEL BEDRIJVEN UIT TE ROEPEN DAN WEL MIJ TE BERICHTEN INDIEN ONGEWENSCHT STOP SPOEDIG ANTWOORD VERZOCHT STOP DE DC RPT DC AAN NEDERLANDSE REGERING EINDE

An other far to long message from Henri Koot to the Dutch Government in London. Sending these messages is madness, like they don't care if the WT operator, in this case Pieter de Vos, gets caught. Message number 19 from October 20th. Some major car repair centers have asked Koot to call for a national strike for all garages. They think it is necessary to stop all repairs on cars of the German Army. Food supply for the Dutch people is according to the Food Supply Committee no problem. A strike at the main repair centers will be followed by a strike in all repair centers and Koot believes it is worthwhile. If the Dutch Underground would call for a strike the Germans will react strongly, but if the Government in London would do so they won't react that sharply. Koot suggest to call for a strike in the car repair centers must be done through BBC Radio Orange. If the Government doesn't want to start a strike they have to contact Henri Koot. Koot asks for an immediate reply.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR SIXTY FOUR (64) STOP geen tekst beschikbaar, no content visible.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR SIXTY FIVE (65) STOP PLEASE WARN EVERYONE OF INFILTRATION GERMAN AGENTS USING ALSO DUTCH PROVOCATEURS WHO CLAIM TO COME FROM OTHER AREAS AND WANT TO BE HELPED ON THROUGH THE LINES OR WANT TO JOIN THEIR LOCAL RANKS END

London tells Tobias (65) to warn everyone that the German agents together with  Dutch collaborators  are trying to infiltrate by claiming they are coming from an other resistance area and they want to be assisted to cross the lines in order to be joined with their fellow underground fighters in the liberated southern part of the country.
Zaterdag 21 oktober ontvangt DRAUGHTS diverse berichten uit Londen, maar er gaan ook weer veel telegrammen richting Londen. Volgens Londen bestaat er al een radio link tussen Amsterdam en Eindhoven. Het gaat hier waarschijnlijk om een verbinding van de 'Geheime Dienst Nederland'. Ook zijn bij het NIOD telegrammen te vinden van een verbinding van het Amsterdamse station van de Radio Dienst van Jan Thijssen met Eindhoven.

Tobias (
120) laat weten dat hij bijna door zijn code lap heen is en hij vraagt Londen met welke hij verder moet gaan. Ook vraagt hij om ontvangers te droppen. Het volgende nieuwe veld zal hij aan Winny Thomas opdragen.

Ook heeft Tobias (
121) voor de één of andere reden een contactadres in Raamsdonkveer nodig, voor crossings? Veld OLIVER heeft weer geen lading ontvangen, maar in de buurt van Hoogkarspel heeft een vliegtuig zijn lading zo maar gedropt. Hierbij is een huis beschadigd. Het verzet heeft 20 containers en 4 manden veilig kunnen stellen, maar Duitsers hebben vier containers en één mand te pakken gekregen. Men staat die nacht weer klaar op veld OLIVER om een lading te ontvangen. Eén mand is tijdens de dropping op veld MANDRILL te pletter geslagen.

Bericht 122 van Draughts, geen tekst zichtbaar op NIOD copie.

De
DC, Henri Koot (123), hoopt het leegroven van Nederland door de Duitsers te vertragen door bombardementen uit te laten voeren op strategische verkeerspunten zoals bruggen.

Tobias (
124) meldt dat GUUS de Eurka's ontvangen heeft, maar dat een (radio) set verloren is gegaan. Als op de velden MANDRILL en OLIVER Eureka's geïnstalleerd zijn kan de RAF dan op deze velden afwisselend om de dag droppingen uitvoeren? Tobias sluit met een groet aan Eva.

Londen (
66) verontschuldigt zich voor de blinde dropping bij Hoogkarspel en vraagt welke gemerkte pakketten men veilg heeft kunnen stellen, om zodoende te bepalen wat verloren is gegaan.

De RAF (
67) kan niet droppen op veld DENMARK in Brabant omdat er versperringsballons hangen en er staat een flat in Geertruidenberg in de weg. Tobias moet laten controleren of dit juist is en als dit het geval is moet hij een andere lokatie zien te vinden.

Londen (
68) komt terug op bericht 97 van Henri Koot. Er is een werkende radioverbinding tussen Amsterdam en Eindhoven en daarom begrijpt men de vraag van Koot niet. Men is op de hoogte gesteld dat een radioverbinding Amsterdam - Nijmegen niet wenselijk is. Tobias moet bevestigen dat de telefoonverbinding Amsterdam-Utrecht buiten werking is.

Zondagnacht (
69) zal er een dropping op veld OLIVER plaats vinden. De nieuwe codes voor Tobias zitten in een enveloppe met de naam HANS erop. Men vraagt of alles in orde is en Winny Thomas doet de groeten.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR ONE TWO ZERO (120) STOP MY ONE TIME PAD NEARLY FINISHED WHICH ONE HAVE I TO USE STOP IS IT POSSIBLE TO DROP SOME MORE BROADCAST RECEIVERS STOP NEXT GROUND FOR WINNIE END

Tobias informs London (120) that his one-time-pad encoding page is almost finished and asks London which in his book he has to use next. He also asks London to drop a few more broadcast receivers, maybe for the ground crews of the dropping fields. The next dropping ground he will suggest is dedicated to Winifred Thomas of SOE N-Section.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO ONE (121) STOP GIVE SOONEST CONTACT ADDRESSS IN RAAMSDONKVEER STOP OLIVER NEVER RPT NEVER DELIVERED BUT PLANE HAS DROPPED ITS LOAD BLIND RPT BLIND NEAR HOOGKARSPEL DAMAGED ONE HOUSE STOP YET IN OUR HANDS TWENTY CONTAINERS FOUR PACKAGES STOP FOUR CONTAINERS AND ONE PACKAGE IN ENEMY HANDS QTKU (STOP) OLIVER STILL READY FOR TONIGHT STOP ONE PACKAGE OF MANDRILL COMPLETELY DESTROYED END

Tobias asks London (121) to give him a contact address in Raamsdonkveer. Maybe he needs someone local to find him a suitable dropping ground to drop arms and medication for the resistance troop that is fighting the Germans there. The aircraft that had to drop a load on field OLIVER could not find it's pinpoint and dropped its load blind, causing damage to a house and the containers were all over the place. Before daybreak 20 containers and four packages could be saved, but four containers and one package fell in German hands. However field OLIVER is ready to receive an other load that night. One package dropped on field MANDRILL was completely destroyed.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR ONE TWO TWO (122) STOP geen tekst beschikbaar, no content available.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO THREE (123) STOP DELTA CENTRUM SECOND ANNOUNCEMENT OF OCTOBER TWENTY FIRST STOP TO PREVENT REMOVAL OF STOLEN GOODS FROM HOLLAND BOMBARDMENT SLUICE OOSTERHOOGE BRUG  RPT OOSTERHOOGE BRUG MAP SEVEN FOURTEEN SEVENTY FIVE POINT FIVE EIGHT TWO ONE VERY IMPORTANT THIS WAY WATERMARK EEMSKANAAL LOWER AND NAVIGATION HINDERED STOP ALL GOODS TRANSPORTED OVER IJSSELMEER AND DEN HELDER GO ALONG THERE STOP UNDERGROUND FORCES CAN DO LITTLE STOP ENKHUIZEN NOW ALSO DEPOT FOR STOLEN GOODS STOP THE DC RPT DC END

Henri Koot sends an other message to London (123) and calls it second announcement of October 21st. He asks London to bomb bridges and other strategic points to prevent the Germans to bring their stolen goods to Germany. the RAF must bomb the brigde and the Oosterhooge sluice at the eastern edge of the city of Groningen. This will lower the water in the Eemscanal. All goods are transported either by barges over the IJsselmeer and by road through Den Helder. The resistance fighters can do little about it. In Enkhuizen is a warehouse full of stolen goods.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO FOUR (124) STOP GUUS REPORTED EUREKAS SAFE BUT ONE SET DESTROYED STOP IF OLIVER AND MANDRILL ARE INSTALLED WITH EUREKA RAF RPT RAF CAN DROP ONE DAY MANDRILL OTHER DAY OLIVER STOP TAKE IS EASY DENMARK END

Tobias informs London (124) that Guus (Frank Hamilton) received two Eureka beacons, but one is destroyed. If the fields MANDRILL and OLIVER are fitted with Eureka beacons the RAF can drop loads on them every other day, One day on MANDRILL and the next day on field OLIVER. Tobias tells Eva (Denmark) to take it easy.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR SIXTY SIX (66) STOP SORRY ABOUT OLIVER STOP PLEASE LET US KNOW CONTENTS OF MARKED PACKAGES YOU MANAGED TO SAVE IN ORDER TO DETERMINE WHAT WAS LOST END

London tells Tobias (66) it feels sorry about the failed dropping on field OLIVER. Tobias must provide London with information of the marked packages that were saven, so London knows what was lost.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR SIXTY SEVEN (67) STOP REFERENCE BIESBOSCH AIR FORCE CANNOT ACCEPT POINT BECAUSE THEY STATE BALLOON BARRAGE AND FLAT AT GEETRUIDENBERG RPT GEERTRUIDENBERG STOP FIND OUT IF THIS IS CORRECT AND IF SO TRY FING ANOTHER GROUND FURTHER AWAY END

London informs Tobias (68) that the RAF turned down field DENMARK near the Biesbosch because there are balloon barrages nearby and there is a flat in Geertruidenberg that blocks the way to the dropping field. Tobias must check if this is correct and he must try to find an other location further away.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR SIXTY EIGHT
(68) STOP REFERENCE YOUR NOUGHT SEVEN (97) UNDERSTAND WIRELESS COMMUNICATION EXSITS FROM AMSTERDAM TO EINDHOVEN AND IS FUNCTIONING STOP DO NOT THEREFORE UNDERSTAND DC RPT DC REQUEST STOP WE ARE INFORMED BY INTELLIGENCE ADDITIONAL SET WORKING TO NIJMEGEN UNDESIRABLE STOP CONFIRM IF AMSTERDAM UTRECHT TELEPHONE LINE AFFECTED END

London reacts on Tobias' message number 97 and informs him (68) that there is wireless communication between Amsterdam and Eindhoven which is functioning well. Thus they do not understand the question by Henri Koot to set up a radio link between Amsterdam and Nijmegen. London is informed by other sources that a radio link with Nijmegen is not desirable. Tobias must inform London if the telephone link from Amsterdam to Utrecht has been broken down too.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR SIXTY NINE
(69) STOP COMING TO OLIVER RPT OLIVER SUNDAY RPT SUNDAY NIGHT STOP CODES FOR YOU ARE IN ENVELOPE IN PACKAGE MARKED HANS STOP HOPE ALL OK STOP GOOD LUCK FROM WIN END

London informs Tobias (69) the RAF will drop a load on field OLIVER next Sunday. Tobias' new codes will be dropped too and they are in an envelope in a package. The envelope is marked HANS. London hopes everybody is ok and Winifred Thomas wishes them good luck.Tijdslijn: 6e week operatie Draughts.

Zondag 15 oktober 1944
.
.

Maandag 16 oktober 1944.


Dinsdag 17 oktober 1944.


Woensdag 18 oktober 1944.


Donderdag 19 oktober 1944.


Vrijdag 20 oktober 1994.


Zaterdag 21 oktober 1944.

Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum