Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 22 oktober versturen Pieter en Paul gezamenlijk vijf telegrammen.
Tobias (
125) laat weten dat er een auto naar het contactadres in Gorinchem is gestuurd. Verder geeft hij aan druk bezig te zijn nieuwe droppingsvelden te zoeken. Ook gaat hij controleren of de informatie over luchtdoel geschut juist is. Als laatste doet hij Winny Thomas de groeten.

Henri Koot (
126) laat weten dat de telefoon verbinding met Utrecht verbroken is en dat alle telegrammen via een RVV zender naar Eindhoven gestuurd worden. Morgen, maandag 23 oktober komt er een lading in Amsterdam binnen die vorige week donderdag 19-10-1944 blind gedropt is. Waar werd deze lading gedropt?

Vervolgens geeft Tobias (
127) aan dat er die nacht een Eureka baken ingezet zal worden. MANDRILL staat maandag nacht 23 oktober klaar ook met een Eureka baken en men verwacht twee vliegtuigen.  Op dinsdag nacht 24-10-1944 staat men weer op veld OLIVER klaar. Ook dit keer zal gebruik worden gemaakt van een Eureka baken en ook hier wil Tobias twee vliegtuigen hebben.

Tobias (
128) geeft een nieuw droppingsveld in Noord-Holland op genaamd MADELINE.

In een telegram van Draughts wordt verzocht om een telegram van
WEGA, dit is het College Vertrouwensmannen, in de zogenaamde VKS codering te mogen verzenden.

Londen (
70) geeft aan dat op veld OLIVER de lichten niet op de juiste wijze waren opgesteld en daarom werd er niet gedropt. Op veld MANDRILL deed men de lichten te vroeg uit waardoor het tweede toestel zijn lading niet af kon werpen. Op veld EVA in Drenthe deed men de lichten zo snel weer uit dat er helemaal niet gedropt kon worden. Men moet de lichten pas uitdoen als men er zeker van is dat dat de hele lading door het toestel is afgeworpen en men moet de code letter blijven seinen met een zaklantaarn.Gerard Lips schrijft er het volgende over: "De bewuste dubbele-dropping. Omstreeks 11 uur met een tussentijd van 10 minuten twee vliegtuigen. Totaal 55 containers. Zeer slecht gegooid, verspreid over een afstand van 2 km. Surprises van ander terrein gekregen: 5 sigaretten, 2,5 reep chocolade en 2 pakjes biscuit.

Gerard Lips writes after the war about dropping a double load on field OLIVER: "The dropping in question: at around 23.00 hrs with a time space of ten minutes two planes dropped 24 containers. It was a bad drop containers fell in an area of 2 kms. Received goods from an other dropping field for each man of the ground crew 5 cigarettes, 2,5 bar of chocolate and 2 packages biscuits.FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY 0NE TWO FIVE (125) STOP HAVE SENT YESTERDAY CAR TO GORINCHEM RPT GORINCHEM FOR YOUR CONTACT ADDRESS STOP DO ALL I CAN TO FIND NEW POINTS STOP SHALL CHECK TEN ANTI AIRCRAFT POSITIONS IS CORRECT STOP CHEERIO WINNY END

Tobias informs London (125) that he sent a car to the city of Gorinchem near de frontline yesterday to find contact address for London? He will try to find a new dropping field for de fighting resistance group in the Betuwe area. He will check what the position of the anti aircraft guns are that were mention in a telegram from London. Tobias says hello to Winnifred Thomas.
.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE TWO SIX
(126) STOP TELEPHONE LINE WITH UTRECHT RPT UTRECHT NOT RPT NOT WORKING STOP WE SEND YOU ALL SPECIAL TELEGRAMS VIA EINDHOVEN STOP SENDER RVV RPT RVV STOP RECEIVE TOMORROW BLIND LOAD DROPPED THURSDAY NIGHT STOP THE DC RPT DC END

Henri Koot (DC) informs London (126) that the telephone connection with Utrecht is not working. Delta Centrum is now sending all telegrams via Eindhoven over a RVV radiolink. He also informs London that tomorrow, October 23rd, the load that was drppped blind a few days ago will arrive in Amsterdam so they can check what was lost to the Germans.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO SEVEN (127) STOP CAN YOU INFORM RAF RPT RAF USING TONIGHT REBECCA STOP MANDRILL READY WITH EUREKA FOR MONDAY NIGHT WITH TWO PLANES STOP OLIVER FOR TUESDAY NIGHT AGAIN WITH EUREKA STOP CAN YOU ARRANGE ALSO TWO AIRCRAFTS FOR TUESDAY STOP BBC IN THU TCASK (de herfst?) KAN HET WAAIEN EN HET KAN REGENEN END

Tobias aks London (127) if the RAF will use the Rebecca/Eureka beacon system tonight on a dropping operation. Field MANDRILL will use a Eureka beacon for Monday night's double load dropping with two aircrafts. Tuesday field OLIVER will use the Eureka beacon as well. Can London also send two aircraft? The BBC code sentence for field OLIVER will be "In de herfst kan het waaien en het kan regenen".

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE TWO EIGHT (128) STOP CORRECTING NEW GROUND MADELINE RPT MADELINE STOP THIRTY THREE HUNDRED CROSSING OUDENDAM FIFTY NINE HUNDRED DRAWBRIDGE UITHOORN RPT UITHOORN TWENTY SIX HUNDRED CROSSING WILNIS END

Tobias send London (128) a correction for field MADELINE, 3300 meters from crossroad Oudendam, 5900 meters from the drawbridge near Uithoorn and 2600 meters from the crossroad near Wilnis.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE TWO NINE
(129) STOP REQUEST WEGA RPT WEGA TO SEND TELEGRAM FROM HIM IN VKS CODE RPT VKS CODE STOP verder geen tekst verder beschikbaar.

Tobias sends a request to London (129) that WEGA (Council of Trustful men) wants to send a telegram in the VKS code. No idea what the VKS code is.

TO DRAUGHT DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR SEVENTY (70) STOP ... OLIVER RPT OLIVER LIGHTS WERE SET OUT INCORRECTLY IN FORM OF TRIANGLE AND MANDRILL RPT MANDRILL RECEPTION DID NOT RPT NOT KEEP THEIR LIGHTS ON FOR SECOND AIRCRAFT SO THAT WE COULD NOT DROP OUR SECOND LOAD ALSO EVA RPT EVA PUT THEIR LIGHTS OUT MUCH TOO SOON SO THAT LOAD COULD NOT BE DROPPED THERE STOP ALL LIGHTS MUST RPT MUST BE KEPT ON AND SIGNAL LETTER FLASHING INTIL IT IS CERTAIN AIRCRAFT HAS DROPPED WHOLE LOAD STOP

London informs Tobias (70) ... that the light on field OLIVER were set in the wrong way, like a triangle. Field MANDRILL switched of their lights to soon, so the second plane could not drop its load. On field Eva in Drenthe the light went off too soo, so the RAF plane could not drop its load too. London tells Tobias that the light must stay on and the signal letter is constantly given until it is certain that the whole load has been dropped. Telegram is not complete.
Maandag 23 oktober, Pieter verstuurd een bericht via Draughts (114) die namens Scheltema (
ROELA) van het Parool. Het is bestemd voor Van Heuven-Goedhart (BLAKE). Hij geeft aan hoeveel exemplaren van Het Parool gedrukt worden, maar dat men behoefte heeft aan papier en dat het ontbreken van electriciteit een probleem is. De nummering van dit telegram is vreemd, de dag ervoor was het laatst verzonden telegram nummer 129.

Londen (
71) geeft aan dat er die zondag nacht door de piloot op veld OLIVER geen lichten gezien zijn en dus werd er niet gedropt. Het pakket voor HANS (Tobias) wordt maandag nacht met een dubbele lading op veld MANDRILL afgeworpen. Op veld OLIVER wil men op dinsdag nacht een dubbele lading, 24 containers, afwerpen. Kan Tobias bevestigen dat op de velden MANDRILL en OLIVER een Eureka baken aanwezig is?

Londen (
72) meldt dat men spoedig een derde marconist voor Tobias droppen, want men wil dat FRANS (Jan Steman) voor Cor van Paaschen blijft werken. Men vraagt op welke terrein men deze marconist het beste kan droppen. Eva en hondje Mette doen Tobias de groeten.
Londen geeft aan dat Tobias bepaalde berichten zoals aangegeven in telegram 129 van
WEGA in zijn VKS-code mag versturen.

Die maandag nacht waren er volgens Gerard Lips inderdaad een S-Phone en een Eureka baken actief op veld MANDRILL. Hij schrijft in 1947 het volgende: "Vergeefs gewacht van 2 tot 4 uur. Voor het eerst "Eureka" en S-foon in het land. Boetje barstens vol met wachtende werkers. Surprises: 1,5 reep; 3 pak biscuit; puntbrief shag en 3 sigaretten".

Gerard Lips tells in 1947 that indeed that Monday night an Eureka beacon and a S-Phone were operated on field MANDRILL. "We waited in vain from 02:00 till 04:00 hrs. For the first time we had an Eureka and a S-Phone on the field. The shed in the field was full of members of the ground crew. All of them received 1.5 chocolatebar, 3 packages biscuits, some tobacco and three cigarettes.


Pieter de Vos laat (
21) weten dat Tobias ëén van zijn code bladen gebruikt, namelijk blad 8. Hij blijft wel zijn eigen security checks gebruiken.

Londen (
74) laat weten op zoek te zijn naar Veldmaarschalk Model. Hij zou opdracht hebben gegeven tot beestachtige vergeldingen tegen de Nederlandse bevolking.FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE ONE FOUR (114) STOP ROER (ROELA) AAN BLAKE STOP DAGBLAD VLIEGENDE HOLLANDER HIER DOOR NIEMAND ONTVANGEN STOP VOORLICHTING BEVOLKING DOOR LOCALE GROEPEN ILLEGALE PERS VERZORGD MET DAGELIJKSE BULLETINS IN ZEER GROTE OPLAGEN STOP P REPEAT P (Parool) ALLEEN IN AMSTERDAM VIJFTIEN DUIZEND DAGELIJKS ELDERS NAAR EVENREDIGHEID STOP PLAN A REPEAT A ZAL IN VOORLOPIGE VORM VAN EEN EERSTE DAG AF INGAAN DAARNAAST PLAN U REPEAT U STOP PAPIER SITUATIE ABOMINABLE IS SPOEDIGE AANVULLING OVER ZEE MOGELIJK STOP OVER ONGEVEER VIER WEKEN VERVALLEN ALLE PLANNEN DOOR ONTBREKEN KRACHTVOORZIENING STOP SCHELTEMA EINDE

Tobias again sends a telegram on behalf of Scheltema  to Van Heuven-Goedhart (114). The dropped leaflets of De Vliegende Hollander (The Flying Dutchman) are on received by anyone. Does he mean by anyone of Parool? The Dutch people are informed on a daily basis by the illegal underground press in large quantities. Alone in Amsterdam 15.000 papers are printed daily. In other areas the same amount is printed. Plan A will start right at the first day after the liberation. So does plan U. The available amount of printing paper is very bad, will supply over seaways soon be possible? In about four weeks all plans will fail due to lack of electricity. Was signed, Scheltema. The numbering of this telegram is odd, the last telegram sent by Tobias carried number 129.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN ONE (71) STOP PILOTS REPORT NO REPEAT NO RECEPTION AT OLIVER SUNDAY NIGHT THEREFORE SENDING PACKAGE HANS REPEAT HANS WITH DOUBLE LOAD TO MANDRILL TODAY MONDAY NIGHT STOP TRYING OLIVER WITH DOUBLE LOAD AS FROM TUESDAY NIGHT STOP WE UNDERSTAND YOU HAVE EUREKAS ON BOTH GROUNDS CONFIRM STOP

London informs Tobias (71) that the RAF pilots did not notice a reception committee on field OLIVER last Sunday night, so no load was dropped. The package for Hans (Tobias) will be dropped tonight of field MANDRILL, which will receive a double load. From Tuesday on the RAF will try again to drop a double load on field OLIVER. London understands the both fields, MANDRILL and OLIVER are fitted with Eureka beacons. Can Tobias confirm this?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN TWO (72) STOP WE WILL SEND SOONEST EFFICIENT WT OPERATOR BECAUSE WE WANT FRANS (Jan Steman) RPT FRANS TO STAY IN THE HAGUE STOP URGENT YOU TELL US AT WHAT GROUND WE CAN DROP HIM STOP LOVE FROM DENMARK AND METTE END

London informs Tobias (72) that they will drop an extra WT operator for him, because they want Frans (Jan Steman) to stay in The Hague with Cor van Paaschen. Tobias must urgently inform London on which field this WT operator can be dropped.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR SEVEN THREE
(73) STOP WEGA REPEAT WEGA YOU CAN SEND AS PER YOUR ONE TWO NINE (129) STOP

London informs Tobias (73) that WEGA is allowed to send a message to London in the so called VKS code.

FROM BACKGAMMON VIA TORRIDGE STOP MY TWO ONE (21) STOP HANS WILL USE MY SHEET EIGHT FOR ENCODING HIS MESSAGES STOP

Pieter de Vos informs London (21) that Tobias will use sheet 8 of his codebook to encode his messages.

FROM BACKGAMMON VIA TORRIDGE STOP MY TWENTY TWO
(22) STOP HANS IS USING FOR ENCODING HIS MESSAGES MY LOTP SHEET EIGHT RPT LZTP SHEET EIGHT STOP HE WILL USE IS OWN CHECKS STOP ZERO BYE STOP

Pieter de Vos again informs London (22) that Tobias will use sheet 8 of his codebook to encode the Draughts messages. Tobias will use however his own security checks.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN FOUR (74) STOP PLEASE ASK DC RPT DC TO FIND OUT WHEREABOUTS OF HQ OF FIELDMARSHALL MODEL, RPT MODEL REPORTED PERSONALLY ISSUEING ORDER SAVAGE REPRISALS DUTCH POPULATION STOP HE IS POSSIBLY NOT IN OCCUPIED TERRITORY STOP ANY INFORMATION YOU CAN GIVE WILL BE APPRICIATED STOP

London asks Tobias (74) if he can ask the DC (Henri Koot) if he can found out where Fieldmarshall Model is. Model gave out an order to carry out savage reprisals against the Dutch population. London thinks that is not in occupied Holland. Any information of his whereabouts will be appriciated by London.

Dinsdag 24 oktober, London (75) vraagt de namen op te geven van mensen die als leider ervaring hebben in actief verzetswerk. Hopelijk bedoelt men schuilnamen, anders zou dit een wel heel vreemde vraag zijn.

Op donderdag 18 oktober 1944 is blijkbaar een dropping fout gegaan (
131) waarbij veel materiaal verloren is gegaan. Men heeft de gevonden containers in een kanaal gedumpt, nog voorzien van inhoud?

Het volgende bericht (
132) is een zeer lang telegram en hierin geeft Henri Koot aan dat het verzet in contact gekomen is met een groep Georgiërs en een groep Turkmenistans. Zij willen op het moment dat de geallieerden het sein geven in opstand komen tegen hun Duitse kameraden.

Tobias (
133) laat weten dat een geplande dropping op veld OLIVER is misgegaan, het toestel vloog op 5 km afstand van het pinpoint en reageerde niet op S-Phone en Eureka signalen. Nogmaals wordt het pinpoint van veld OLIVER opgegeven.

Henri Koot (
134) laat weten dat recente luchtaanvallen op Deventer, Hengelo, Zutphen en Utrecht veel leed hebben veroorzaakt en waarbij de militaire resultaten te verwaarlozen zijn. Hij verzoekt daarom geen aanvallen op steden meer uit te voeren..

Ook op veld MADELINE (
135) is niets binnengekomen, men heeft zelfs het vliegtuig noch gezien noch gehoord. Tobias vraagt of er meteen die nacht nog gedropt kan worden.

De telegrammen 136 & 137 van Draughts zijn niet aanwezig bij het NIOD. Telegram numbers 136 & 137 are missing.

Tobias (
138) bedankt Londen voor de ontvangen van een regenjas en een overhemd. Deze regenjas is door Paul Peters nog jaren, ook na de oorlog, gedragen. Tobias heeft een paar pakjes gekregen die voor KEES (Beukema toe Water).  bestemd zijn en hij vraagt om een adres waar hij de pakjes af kan laten geven.
Tobias werkt nu met blad nummer 8 van de persoonlijke codes van Pieter de Vos (
BRAM) omdat zijn eigen codes verbruikt waren. Als hij niet tijdige nieuwe persoonlijke codes ontvangt gaat hij verder met blad 9 van Pieter.

Het moge duidelijk zijn dat Pieter en Paul veel te lang in de lucht zijn geweest om al deze berichten te verzenden.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN FIVE (75) STOP AAN DELTA RPT DELTA STOP VERZOEKE OPGAVE VAN DE PLAATSNAMEN WAAR EENHOOFDIGE LEIDING ACTIEG GEWAPEND VERZET IS TOT STAND GEKOMEN STOP VERZOEKE TEVENS MET BETREKKING TOT IEDER PLAATS OP TE GEVEN WELKE PRAKTISCH ERVARING IN ACTIEF RPT ACTIEF VERZETS WERK DE BETROKKEN LEIDER HEEFT STOP PERSOONSNAMEN BEHOEVEN TE WORDEN GENOEMD STOP UITERST SPOEDIG ANTWOORD GEWENSCHT STOP

Tobias receives a message (75) for Delta Centrum. The Dutch Government wants to know in which areas a commander is leading armed resistance forces. They also want to know from every village or town what the experience is of its commander in active resistance. They therefore need the names of each commander and the reply must be send very soon. This is a very strange action from the Government in exile, asking for names of the resistance commanders.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN SIX (76) STOP Geen tekst bekend/no text available.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE THREE ZERO (130) STOP See telegram 248 to Northaw (Prince Bernhard) of october 25th.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE ONE (131) STOP WE LOST THURSDAY NIGHT ONE CONTAINER STENS ONE WITH PISTOLS PROBABLY ONE WITH AMMUNITION STOP WE DONT KNOW ONE PACKAGE WITH EUREKA REPEAT EUREKA WRITTEN ON RAAD RWO (RVV) SEVEN SEVEN ZERO (770) AMSTERDAM STOP ALL OTHER CONTAINERS DROPPED IN A CANAL BY OUR PEOPLE STOP

Tobias replies to London (131) what was lost after the blind dropping of Thursday night. They lost one container with Stenguns, one with pistols and probably one with ammunition. They have no idea why an Eureka beacon was marked with RVV 770 Amsterdam. All containers found were dropped in a canal, probably because the groundcrew wasn't able to transport them to a safe place.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE TWO
(132) STOP ARE IN CONTACT SINCE BEGINNING OF SEPTEMBER WITH GROUP OF ELVEN HUNDRED (1100) GEORGIANS WITH THREE HUNDRED FIFTY (350) GERMANS IN SAME UNITS IO AING NOORDWIJKERHOUT ZUIDPIER IJMUIDEN AND SECOND GROUP OF TWELVE HUNDRED FIFTY TUJKESTTNS WITH TWO HUNDRED FIFTY GERMANS IN SAME UNIT IN LINE BERGEN AAN ZEE GROOTEKETEN TWO (2) KM SOUTH DEN HELDER STOP BOTH GROUPS ARE PREPARED EXCLUSIVELY ON INSTRUCTION A (ALLIED) HQ RPT A HQ TO ANNIHILATE GERMAN COMRADES STOP FOR FURTHER CONTACT THEY WISH TO AVOID PROVOCATION FOLLOWING MESSAGE BY RUSSIAN BBC ON OCTOBER TWENTYSIX (26)TWENTYSEVEN (27) AND TWENTYEIGHT (28) FOR THE FIRST GROEP QUOTE KOSHANEKULAETSABAK UNQUOTE THE CAT DOES NOT BITE THE DOG AND FOR THE SECOND GROUP QUOTE WINOWKRSNPE UNQUOTE THE WINE TASTES WELL STOP IF YOU ACCEPT I WILL SEND THE MESSAGE AGREED UPON FOR THE HOUR OF MUNINY TO YOU STOP THE DC RPT DC STOP

The DC (Henri Koot) informs London (132) that they are in touch since early September 1944 with a group of 1100 Georgians who are in the same army unit with 350 Germans. They are located near the coastal village Noordwijkerhout, on the south pier in IJmuiden. A second group of 1250 Turkestans are in a unit with 250 Germans and are located between Bergen aan Zee and Grooteketen, 2 kms south of Den Helder. Both the Georgians and the Turkestans are willing to rise up against their German comrades and kill them, if instructed to do so by the Allied HQ. They don't want to provoke the Germans but the BBC has to broadcast two messages on the 26, 27 and 28th of October. The message for the Georgians is "Koashanekulaetsabak" (The cat does not bite the dog) and for the Turkestans: "Winowkrsnpe" (the wine tastes well). Henri Koot tells London if they accept the offer of the Georgians and the Turkestans he will send London a code sentence which will start the up rise against the Germans.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE THREE
(133) STOP RECEPTION OLIVER REPORTED AIRCRAFT FIVE (5) RPT FIVE KM DISTANCE ZIBAM PINPOINT RECEPTION DID WORK WITH S PHONE EUREKA BUT NO REACTION AIRCRAFT STOP TSIPG ONE EUREKA ALTERNATELY MANDRILL AND OLIVER STOP POSITION OLIVER SEVEN HUNDRED FIFTY (750) MEDEMBLIK FIFTY FOUR HUNDRED (5400) STATION HOOTN (HOORN) TWENTY FIVE HUNDRED (2500) NIBBIXWOUD STOP ABOVE OLIVER SMALL LAKE RPT LAKE STOP WIJN OP ORANJEHAVEN PIET RPT PIET STOP

Tobias informs London (133) that the ground crew of field OLIVER did spot a plane 5 kms from the actual pinpoint. He also informs them he has only one working Eureka beacon which alternates between the field OLIVER and MANDRILL. Just to be sure Tobias gives the location of field OLIVER again, 750 meters from Medemblik, 5400 meters from the railway station in Hoorn and 2500 meters from the village of Nibbixwoud. North of the field is a small lake, the BBC code sentence is "Wijn op Oranjehaven" and the signal letter is P.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE FOUR
(134) STOP DELTA CENTRUM TWENTIEST (20STE) ANNOUNCEMENT OF OCTOBER TWENTYTHIRD (23) STOP AIR RAIDS ON RAILWAY TARGET AT DEVENTER HENGELO ZUTPHEN AND UTRECHT CAUSED MUCH DAMAGE AND SORROW STOP LITTLE MILITARY RESULT STOP I REQUEST YOU EARNESTLY IF POSSIBLE NOT TO MAPMESCH ATTACKS IN TOWNS STOP THE DC RPT DC STOP

Tobias sends an other message to London from Delta Centrum (134). They call is announcement 20 of October 23rd. Delta Centrum complains about the air attacks on the cities of Deventer, Hengelo Zutphen and Utrecht. The targets suffered minor of no damage at all but there were many casualties among the Dutch population. Delta Centrum wants these attacks to stop because they are inefficient and cause a lot of damage.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE THREE FIVE
(135) STOP MADELINE REPORTED NO AIRCRAFT SEEN AND HEARD STOP PLEASE CAN YOU ARRANGE FOR TONIGHT STOP CAN YOU DROP OPERATOR ON MADELINE THANKS VERY MUCH STOP AFLCH EBKQB AFLINB STOP

Tobias reports (135) that field MADELINE has not seen or heard an aircraft on the night a dropping would be carried out. Could the RAF please try again tonight? He also informs London that his third WT operator can be dropped on field MADELINE. The last part of his message could not be decoded.

Telegram numbers 136 & 137 from Draughts is missing.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE THREE EIGHT
(138) STOP THANKS FOR RAINCOAT AND SHIRT STOP I GOT A FEW SMALL PACKAGES FOR KEES RPT KEES AMSTERDAM STOP CAN YOU GIVE CONTACT ADDRESS TO HAND THIS OVER STOP IF BRAM NR EIGHT FINISHED AND MY NEW CODES NOT YET THERE I START ON NR NINE STOP

Tobias thanks London (138) for dropping a raincoat and a shirt for him. He received from them also a few packages for Kees in Amsterdam. He needs a contactaddress to hand these packages over to him. Kees is Beukema toe Water of a group named Kees. After Kees Duthil who was their leader before he was arrested. Tobias informs London that code sheet number 8, which he is using from Bram (Pieter de Vos), is almost finished and he will continue with sheet 9 if he has nor received his new codes  in time.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 0409
Publicatie: 20-9-2021
Blad 8.

Woensdag 25 oktober
, Telegram
139 van Draughts wordt door Paul Polak verstuurd, waarin de codezinnen worden opgegeven die de BBC moet uitzenden wanneer de Russen in het Duitse leger in Nederland in opstand moeten komen.

Tobias (
140) vraagt om voor de grondploeg van veld MANDRILL rubber laarzen te droppen, men krijgt blijkbaar teveel last van natte voeten.

Londen (
78) laat in dit bericht weten dat men gezien de internationale verhoudingen erg voorzichtig moet zijn met het inzetten van Russen in Duitse dienst.

Henri Koot (
79) krijgt te horen dat een aanval op het Adama van Scheltema Plein niet zonder meer mogelijk is, men wil een conventionele bombardements methode proberen, maar dat zal ook gepaard gaan met veel burger verliezen.

Tobias krijgt van Londen (
80) te horen dat de geplande dropping op veld MADELINE wegens slecht weer op maandag niet door kon gaan. De volgende dag, dinsdag, probeerde men het weer, maar toen waren er op zowel op veld MADELINE als op veld OLIVER geen lichtbakens te zien. Kan Tobias dit aan Londen uitleggen?

Tobias biedt zijn excusses aan voor het gebruik van de codes van Pieter de Vos (
BRAM) en hij maakt zich kwaad over het feit dat men op veld MADELINE al twee keer geen vliegtuig heeft gezien, maar dat de piloten melden dat er geen lichten te zien waren.

Pieter de Vos (
23) laat Londen weten dat het antenne draad gearriveerd is, maar dat een B2 in Duitse handen is gevallen en dat een andere B2 vernield is doordat de parachute van de mand niet open ging. Graag wil hij met spoed twee B2's ontvangen en ook batterijen. Hij had het antenne draad binnengekregen op dezelfde dag dat het gedropt was.FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE NINE (139) STOP INSTEAD OF RUSSIAN BBC RPT BBC FROM LONDON FOR THE FIRST GROUP OTZCB TZE (Die Katze) BEISST DER HUND NICHT STOP FOR SECOND GROUP DER WEIN SCHMECKT GUT STOP

Tobias informs London (139) that the code sentences for de Georgians and Turkestans must be broadcasted by BBC London and not by the Russian BBC. The code sentence for the Georgians is "Die Katze beisst der hund nicht" and foor the Turkestans "Der wein schmeckt gut"

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FOURTY
(140) STOP RECEPTION MANDRILL ASKED FOR RUBBER BOOTS STOP TEN PAIR SEIZE EIGHT NINE TEN STOP

Tobias is asking London (140) to drop rubber boots for the ground crew of field MANDRILL, they need 10 pairs in the sizes 8, 9 and 10.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP SORRY ABOUT CODE STOP WHAT THE HELL IS HAPPENED TWICE MADELINE NO AIRCRAFT SEEN STOP


Tobias feels sorry for not receiving his own codebook. He is mad and asks London why no dropping was carried out on field MADELINE. The ground crew even never saw an airplane nearby.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN EIGHT
(78) STOP REFERENCE YOUR MESSAGE GEORGIANS AND TURKESTANS STOP MATTER IS BEING EXAMINED BUT IN VIEW INTERNATIONAL PLEASE TAKE NO ACTION UNLESS WE ADVISE YOU STOP

London informs Henri Koot (78) that they are considering if they will use the help of the Georgians and the Turkestans. Politically this is a hot item, If they revolt against the Germans they become heroes, but the Russians consider them being traitors. So they can only come into action if London gives the green light.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDE DIRECT STOP OUR SEVEN NINE
(79) STOP TO DC RPT DC BOMBING OF ADAMA VAN SCHELTEMA NOT RPT NOT POSSIBLE STOP TARGET CAN BE ATTACKED NORMAL BOMBING METHOD POSSIBLY SERIOUS LOSS CIVILIAN LIFE STOP TELEGRAPH YOUR OPINION IMMEDIATELY STOP

Londons informs the DC (79) that the bombing of  the Gestapo HQ at the Adema van Scheltema square is not possible. The target can only be attacked by a normal bombing raid, but this will be at the cost of much civilian lives. How does Henri Koot feel about that? He must respond at once. Was London thinking of a rocket attack and were they informed by the RAF that this methode was not possible?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR EIGHTY (80) STOP MADELINE MONDAY NIGHT CANCELLED OWING TO WEATHER JUST BEFORE TAKE OFF STOP TUESDAY NIGHT PILOT REPORTS NO RPT NO RECEPTION THE SAME APPLIES TO OLIVER CAN YOU EXPLAIN STOP

London informs Tobias (80) that the first dropping on field MADELINE was cancelled du to bad weather at the moment the aircraft had to leave the airfield. During the next attempt the pilot did not see any lights on the field, the same goes for field OLIVER. Can Tobias explain why no lights were seen?


FROM BACKGAMMON VIA TORRIDGE STOP MY TWO THREE (23) STOP AERILA WIRE RECEIVED STOP ONE MARK B SET IN GERMAN HANDS OTHER DESTROYED THROUGH PARACHUTE FAILURE STOP NEED URGENTLY TWO NEW MARK B SETS SOONEST ALSO BATTERIES STOP CABLE ANTICIPATED DAT ARRIVAL STOP SEVEN STOP

Pieter de Vos is informing London (23) that he receive the antenna wire he asked for, but one B2 set feel into the hands of the Germans and one was destroyed when the parachute of the package failed to open. He urgently needs two B2 sets and also needs batteries. He is pleased with receiving the antenna cable.

Donderdag 26 oktober
, Draughts (
141) meldt dat er die dag een convoy uit Amsterdam vertrekt met als waarschijnlijke bestemming Emden. Het convoy is geladen met motoren van de Kromhout fabriek en met vliegtuig onderdelen die waarschijnlijk bij Fokker zijn geproduceerd.

Tobias (
142) geeft antwoord op de vraag wat er op de droppingsvelden aan de hand is. Op MANDRILL is alles in orde en de grondploeg van veld MADELINE heeft wel om 22.00 uur een vliegtuig gehoord, maar die vloog heel hoog.

Telegram nummer 143, komt in de lijst die Paul Polak samengesteld heeft niet voor.

Henri Koot (
144) wil kostte wat het kost het SD hoofdkwartier in Amsterdam van de kaart laten vegen. Communicatie tijdens het bombardement kan via Tobias lopen middels een S-Phone. Er is nauwelijks afweergeschut in de directe omgeving alleen 2 cm batterijen op schepen op het IJ. Het bombardement moet tussen 11.30 en 12.00 uur plaats vinden wanneer men zit te eten of om 08.30 uur wanneer iedereen nog binnen is.

Tobias bedank Londen voor de dubbele lading die op MANDRILL is gedropt, dit geeft de burger weer moed.

Londen (
81) laat Tobias weten dat men woensdag heeft geprobeerd een lading op veld EVA in Drenthe te droppen, maar er waren geen lampen zichtbaar. Tobias moet laten weten of het veld wel klaar is om een lading te ontvangen. De pakjes die voor KEES (Beukema toe Water) bestemd zijn moet Tobias bij SNUITKEVER (Frans Dijckmeester) af laten geven.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR ONE
(141) STOP CONVOY OF TEN OR TWELVE SHIPS LEAVES FROM HANDELSKADE AMSTERDAM OVER IJSSELMEER FOR GERMANY ON OCTOBER TWENTY SIX (26-10-1944) STOP PROBABLY TO EMDEN STOP CARRYING MOTORS FROM HOUT FACTORY AND PARTS OF PLANES STOP

Tobias informs London (141) that a convoy of 12 ships is leaving Amsterdam at Handelskade, crossing the IJsselmeer and bound for Germany on the 26th of October. Their destiny is probably Emden in North Germany. The ships are carring engines from the Kromhout factory in Amsterdam and airplane parts probably manufactured by the Fokker factories in Amsterdam-Noord. This is a nice target for the RAF.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR TWO
(142) STOP YOUR EIGHTY (80) STOP HAVE INSPECTED RECEPTION MANDRILL AND FIND IT CORRECT STOP MADELINE REPORTED BOMBER ABOUT TEN O CLOCK (22.00) VERY HIGH STOP RECEPTION... verder geen tekst zichtbaar/no more text visible.

Tobias informs London (
142) he has inspected field MANDRILL and he can't find anything wrong with the lights system. The ground crew of field MADELINE told him they have heard a bomber pass over at high altitude at 22:00 hrs. The ground crew....

Message 143 from Draughts is missing.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR FOUR
(144) STOP YOUR SEVEN NINE (79) STOP SPECIAL ANNOUNCEMENT DELTA STOP IF PRECISION BOMBARDMENT NOT POSSIBLE BASED ON THE FOLLOWING DETAILS AND CHANGE IN PROPOSAL STOP BOMBARDMENT TO BE EXECUTED BETWEEN ELEVEN THIRTY AND NOON GMT WHEN DINING STOP WE CAN ADVISE YOU EVERY DAY AT ZERO EIGHT THIRTY GMT WHEN ALL IN FOR DINNER OR OUT ON DUTY STOP CAN YOU PROVIDE COMMUNICATION VIA HANS REPEAT VIA HANS STOP ARE YOU AWARE HARDLY ANY FLAK AVAILABLE ONLY ANY TWO CM GUNS ON SHIPS IN THE IJ REPEAT IJ STOP IF NO PRECISION THEN EVENTUAL NORMAL BOMBARDMENT IN SPITE OF SERIOUS LOSES URGENTLY REQUIRED STOP THE DC REPEAT DC END

Delta Centrum (HQ Resistance) replies on London's message number 79 with a special announcement (144). They inform London that if a precision bombardment is not possible then a normal bombardment has to be carried out by the RAF between 11:30 hrs and  12:00 hrs GMT. Then the Germans are dining in the building. Also daily at 08:30 hrs when also everyone is inside the building. Delta Centrum tells London they can provide direct communication through Tobias with an S-Phone probably. Is London aware there is hardly any Flak around Amsterdam, only some 2 cm guns on ships that are moored in Het IJ. Delta Centrum urges again they prefer a normal bombardment with civilian casualties than no bombardment at all. The text of this telegram is quit confusing.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE
(1??) STOP THANKS FOR DOUBLE LOAD LAST NIGHT ON MANDRILL STOP IT WILL GIVE AGAIN SOME SPIRIT MAJOR STOP BEST WISHES FOR OLLY REPEAT OLLY END

Tobias thanks London (1??), specially Major Klijzing for dropping a double load on field MANDRILL last night. This succes will lift the spirit of the ground crew.  Tobias wishes Olly (Capt. Olink) all the best.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRDGE STOP OUR EIGHTY ONE (81) STOP TRIED EVA REPEAT EVA AGAIN WEDNESDAY NIGHT BUT NO RECEPTION SEEN STOP BEFORE TRYING AGAIN URGENT YOU LET US KNOW WHETHER EVA READY TO RECEIVE STOP PLEASE GIVE PACKAGE MARKED KEES REPEAT KEES TO SNUITKEVER REPEAT SNUITKEVER OF OD REPEAT OD AND REQUEST HIM TO DELIVER TO KEES END

London informs Tobias (81) that the RAF tried to drop a load on field EVA in Drenthe, but the pilot did not see any lights from the ground crew. Tobias must inform London when field EVA is ready again to receive a load. Tobias has to hand over the packages marked Kees to Snuitkever (Frans Dijckmeester) and ask him to pass them on to Kees (Beukema toe Water).
Vrijdag 27 oktober
, Tobias (
146) meldt de mogelijke verblijfplaats van veldmaarschalk Model.

Londen (
82) geeft aan dat men waarschijnlijk als gevolg van het slechte weer veld MADELINE niet kon vinden. Wanneer er om luchtsteun wordt gevraagd kan dit als gevolg van procedures wel 48 uur duren. Het verzoek om het SD hoofdkwartier in Amsterdam te bombarderen wordt opnieuw bij de RAF ingediend. Men is blij dat lading veld MANDRILL veilig bereikt heeft.

Verder geeft Londen (
83) de dagen op wanneer de boodschappen voor de Russen via de Duitse uitzending van de BBC worden uitgezonden. Londen geeft wel aan dat deze Russen in Duitse dienst nu niet meteen als geallieerde strijders erkend worden en zij mogen pas in actie komen wanneer Londen dat via een codebericht aangeeft.

Tenslotte wijst Londen (
84) Henri Koot erop dat een bombardement waarschijnlijk niet veel SD-ers het leven zal kosten, maar dat er wel mogelijk veel burger slachtoffers te betreuren zullen zijn.

Londen laat Pieter de Vos (
11) weten dat de frequentie van het Home Station in Engeland voor aanvullende skeds gewijzigd is in 6677 kHz.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FOUR SIX (146) STOP HQ OF FIELDMARSHAL MODEL RPT MODEL THE TWENTY SECOND OF OCTOBER (22-10-1944) PROBABLY IN PROEST RPT PROEST NEAR EMMERICH STOP

Tobias informs London (146) the whereabout of Field Marshall Walter Model. Around the 22nd of October he was seen in Pröst (Praest) near the German town of Emmerich, close to the Dutch border.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR EIGHTY TWO (82) STOP FAILURE TO FIND MADELINE PROBABLY DUE TO WEATHER  STOP WILL KEEP ON TRYING BUT NO NECESSITY FOR YOU TO GO ASSIST PERSONALLY STOP REGRET NOT ALWAYS POSSIBLE TO PUT ON OPERATION IMMEDIATELY YOU ASK FOR IT AS FORMALITIES REQUIRE ABOUT FORTY EIGHT HOURS BUT DOING WHAT WE CAN STOP YOUR BOMBING TARGET AMSTERDAM BEING RESUBMITTED STOP KEEP IT UP STOP GL ALL RECEIVED SAFELY MANDRILL STOP

London informs Tobias (82) why no dropping took place on field MADELINE, is was due to bad weather, but the RAF will keep trying. There is no necessity for Tobias to inspect the dropping fields himself. London also informs him that it is not always possible for the RAF to respond directly on a request to take action. It takes at least 48 hrs before a requested action can be carried out by the RAF. BBO and SOE are doing their best to help him. The request for bombing the Gestapo HQ in Amsterdam has been resubmitted again. London encourages Tobias and his team to carry on and they are pleased that MANDRILL received its load.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR EIGHTY THREE
(83) STOP YOUR MESSAGE TURKESTAN AND GEORGIANS WE WILL BROADCAST ON GERMAN RPT GERMAN BBC PROGRAMME AT TWENTY HOURS (20.00) GMT STOP RPT TWENTY HOURS GMT ON TWENTY EIGHT (28-10-1944) TWENTY NINE (29-10-1944) AND THIRTIEST (30-10-1944) MESSAGE WILL BE ONE QUOTE DIE KATZE BEISST DER HUND NICHT UNQUOTE TWO QUOTE DER WEIN SCHMECKT GUT UNQUOTE STOP FOR YOUR OWN INFORMATION THIS DOES NOT RPT NOT IMPLY RECOGNITION OF THESE RUSSIANS AS ALLIED TROOPS STOP ADVISE US ACTION MESSAGE FOR MUTINY BUT NO ACTION TO BE TAKEN UNLESS THEY ARE BROADCAST STOP

London informs Tobias and Henri Koot (83) that the two messages for the Georgians and Turkestans will be broadcasted on the BBC in German language. This will take place at 20:00 hrs on the 28th, 29th and 30st of October 1944. The message will be "Die Katze beisst der Hund nicht" and "Der Wein schmeckt gut".
Londons makes it clear that the Georgians and Turkestans are not automatically recognized as Allied troops. London asks for the code sentence that will start the up rise, but also makes it very clear they can only start their mutiny when London tells them to do so.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR EIGHTY FOUR
(84) STOP VOOR DC RPT DC STOP YOUR ONE FOUR FOUR (144) BERICHT GEEFT INDRUK DOEL BOMBARDEMENT IS DOODEN AANTAL SD BEAMBTEN DOCH TREFFEN EETZAAL IS PRACTISCH ONMOGELIJK BOVENDIEN NIET AANNEEMBAAR MAALTIJD DOORGAAT TIJDENS LUCHTALARM WANNEER DEKKING WORDT GEZOCHT EN SD PERSONEEL DERHALVE NIET GETROFFEN ZAL WORDEN MAAR WEL CIVIELE BEVOLKING STOP UW BERICHTEN MET... geen tekst meer zichtbaar.

London responds (84) on  Henri Koot's message 144. This messages gives the impression that the DC just wants to kill as many SD men as possible. However London believes that there will be no SD personnel left in the cantina when the airraid alarm sounds. They will go into hiding in a shelter and no one will gets hurt. The civilian population however will pay the price. Koot's messages concerning... no more text visible.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP OUR ELEVEN (11) HOME RPT HOME FREQUENCY FOR ADDITIONAL SKEDS NOW CHANGED TO SIS SIX SEVEN FIVE KCS STOP

Pieter de Vos is informed (11) that the home frequency for additional skeds is changed to 6665 kHz.
Zaterdag 28 oktober, Tobias (147) vraagt wanneer zijn derde marconist op veld MADELINE gedropt zal worden. Verder geeft hij aan dat PIETER, Cock van Paaschen, in Amsterdam is geweest en dat hij geen werk doet voor de Grote Advies Commissie, maar dat hij wel iets wil doen voor de bevrijding van Nederland. Hij en FRANS (Jan Steman) vinden het niet prettig om gelijktijdig vanuit dezelfde lokatie te werken.

Bericht
148 van Tobias gaat het over droppingsveld EVA in Drenthe en Tobias refereert naar een eerder verzonden telegram, nummer 78. Dit telegram werd op 12 oktober verzonden. De genoemde De Boer, is Kapitein de Boer (OD) en gebruikte hij de schuilnaam NOTARIS? Hij is de gewestelijk Commandant van de BS in Friesland en hij moet blijkbaar direct contact opnemen met de Commandant van Drenthe, Harmsen (OD). In Friesland had men contact met Londen via BBO agent Tazelaar en zijn marconist Faber.

Bekendmaking 10 van Delta Centrum (
149) van 27 oktober, dit behelst de tijdelijke sluiting van veld Mandrill.

Delta Centrum (
150) maakt tevens bekend dat op zondagnacht, 22-10-1944, in de buurt van Breukelen 17 containers zijn gedropt en dat deze in handen van de vijand zijn gevallen. De containers bevatten wapens en munitie. In een Nederlandstalig bericht geeft Henri Koot aan de vragen uit bericht 77 van Londen niet op voorhand te kunnen beantwoorden. Mogelijk kan Mr. C.J.F. Caljé alias VAN AMSTEL die zich op 29-10-1944 gemeld heeft op het hoofdkwartier van Prins Bernhard in Eindhoven met het wachtwoord MELANIE wel antwoord op de gestelde vragen geven.

Bericht 77 van Londen is niet aanwezig in de NIOD collectie, mogelijk is dit bericht op 24 oktober verzonden.

Londen geeft in een ongenummerd  inkomend bericht aan dat de boodschappen voor de beide Russische groepen om 19.00 uur worden uitgezonden op achteréén volgens zondag, maandag en dinsdag via de Duitstalige nieuws service van de BBC.

De Nederlandse regering in Londen heeft behoefte aan een Nederlandstalige uitleg over de noodzaak van het bombarderen van het SD hoofkwartier in Amsterdam. Men is bang voor veel burger slachtoffers.
In een spoedbericht wordt aan Tobias gevraagd om over iets inlichtingen te verstrekken, maar helaas was dit bericht bij het NIOD niet compleet.

Londen zal contact opnemen met Kapitein de Boer van het gewest Friesland of er op veld Eva in Drenthe gedropt kan worden. Op veld MANDRILL zal men tot nader bericht van Tobias geen droppingen meer uitvoeren. Waarom is deze stop ingesteld, om de grondploeg even rust te geven? Als het weer het toestaat zal er wel op de velden OLIVER en MADELINE gedropt worden.

Verder wil Londen weten wie
PIETER van de Grote Advies Commissie is, men heeft blijkbaar niet door dat het hier Cock van Paaschen betreft, alias PIETER DEKKER, die door Tobias reeds in mei 1944 aangesteld is als zijn opvolger na zijn 1e missie in Nederland.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR SEVEN (147) STOP CAN YOU INFORM ME WHICH DAY YOU WANT TO DROP OPERATION (OPERATOR) ON MADELINE STOP PIETER  RPT PIETER WAS JUST IN AMSTERDAM HE HAS DONE NO WORK FOR GAC RPT GAC BUT ASKED ME IF HE CAN DO SOMETHING FOR THE LIBERATION OF OUR COUNTRY STOP HE AND FRANS DO NOT LIKE TO WORK ON THE SAME BASE STOP

Tobias is asking London (147) when his third WT operator will be dropped on field MADELINE. He informs London that Pieter (Cor van Paaschen) visited him and told him he was not doing any work for the Senior Advisory Council. He asked Tobias if it was possible to do something for the liberation of their country. Pieter and Frans (Jan Steman) do not like to work in the same building. This is according to security measures, Pieter de Vos and Paul Polak are doing the same thing, they work separately from their organizer.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR EIGHT
(148) STOP YOUR NR EIGHTY OF Y STOP CONFIRM DE BOER RPT DE BOER MENTIONED IN MY SEVENTY EIGHT (78) ABOUT EVA RPT EVA STOP HE CAN CONTACT GEWESTELIJKE COMMANDANT IN DRENTHE IMMEDIATELY STOP MADELINE WILL USE TONIGHT POWERFUL LIGHTS STOP

Tobias responds (148) to London's message number 80 and confirms that De Boer, mentioned in Draughts message number 78, is the commander of Friesland and he is able to immediately contact the commander of Drenthe where field EVA is situated. Field MADELINE will use very powerful lights this evening, so it is easier for the RAF to find it.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR NINE (149) STOP DELTA C VR TENTH ANNOUNCEMENT TWENTY SEVEN STOP MANDRILL CANNOT RECEIVE UNTIL FURTHER NOTICE STOP THE DC RPT DC STOP

Henri Koot informs London (149) in the 10th announcement of October 27th that field MANDRILL can't be used till further notice. Strangely Tobias doesn't send this message himself.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIFTY
(150) STOP DELTA CENRUM SEVENTH ANNOUNCEMENT OCTOBER TWENTY SEVENTH  STOP ACCORDING TO LOCAL NEWS ABOUT SEVENTEEN CONTAINERS WERE DROPPED NEAR BREUKELEN IN THE NIGHT OF OCTOBER TWENTY SECOND  WITH WEAPONS ANS AMMUNITION STOP ALL CONTAINERS IN ENEMY HANDS STOP THE DC RPT DC TO AHQRA QAHT (A HQ RPT A HQ) STOP

Henri Koot informs London (150) in the 7th announcement of October 27th. He has heard from a local source that in the night of October 22nd some 17 containers were dropped near the village Breukelen in the province of Utrecht. They contained weapons and ammunition and all fell into German hands. Koot wants this message to be passed on to HQ A.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE ONE
(151) YOUR NR SEVENTY SEVEN (77) FOR HQ STOP DE WERKWIJZE DIE BIJ ILLEGALITEIT GEVOLGD MOET WORDEN SLUIT DE MOGELIJKHEID UIT WERTH (HERHAAL) UIT VOORHANDS UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN STOP IK GEEF U IN OVERWEGING DEZE AANGELEGENHEID VOOR TE LEGGEN AAN VAN AMSTEL RPT VAN AMSTEL DIE UIT HOOFDE VAN ZIJN FUNCTIE ILLEGALITEIT HIEROMTRENT UITVOERIG INLICHTINGEN KAN GEVEN STOP VAN AMSTEL HEEFT ZICH DEEGNEN (DE NEGEN EN) TWINTIGSTEN OCTOBER GEMELD BIJ PRINS BERNHARD MET WACHTWOORD MELANIE HERHAAL MELANIE STOP DE DC HERHAAL DE DC STOP

Henri Koot replies (151) to  London's message number 77. Message must be past on to the HQ. Questions about the functionality of the Resistance is hard to answer. Koot suggests to ask these kind of question to the man who came through the lines, alias Van Amstel and reported at Prince Bernhard's HQ on October 29th. This man used the password "Melanie". This man was mr. C.J.F. Caljé of the Orde Dienst.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP YOUR MESSAGE RE TURKESTAN AND GEORGIANS WILL BE TRANSMITTED OVER THE BBC GERMAN NEWS SERVICE AT NINETEEN (19.00) RPT NINETEEN HUNDRES HOURS GMT ON SUNDAY MONDAY AND ON TUESDAY STOP

London informs Tobias that the message to let the Georgians and Turkestans know the Allies agree that they will revolt against the Germans. These messages will be broadcasted by the BBC German service on Sunday, Monday and Tuesday at 19:00 hrs.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP CONFIRM PREVIOUS MESSAGE IN DUTCH ABOUT BOMBING SD RPT SD AMSTERDAM STOP DUTCH GOVERNMENT LONDON ASK DC RPT DC TO CONFIRM THE URGENCY AND NEED OF THIS OPERATION WITHOUT WHICH THEY FEEL RESPONSIBILITY ON CIVILIAN IS TOO GREAT STOP

Tobias is informed by London that Henri Koot must explain why the HQ of the German Sicherheitsdienst must be bombed. Without this explanation the Dutch Government in London feels otherwise that the price the civilian population will pay is too high.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP URGENT STOP PLEASE GIVE FULL DETAILS OF ALL YOU KNOW OR CAN FIND OUT WITH REGARDING ...
verder geen tekst zichtbaar

London has an urgent request for Tobias. he must give full details of what he knows and can find out about… no text available.


FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY TWENTY FOUR
(24) STOP YOUR EVENE NAK STOP FOLLOWING REPLACEMENTS REQUIRED SOONEST ENE (ONE) BROADCAST RECEIVER WITH BATTERIES STOP ONE SERIE VALVES FOR THAT SAME TYPE RECEIVER STOP TWO B MARK TWO SETS STOP BYE END

Pieter de Vos replies (24) to a message from London. He asks for replacements, like 1 broadcast receiver with batteries, a serie of valves for a broadcast receiver and two B2 wireless sets.Tijdslijn: 7e week operatie Draughts.

Zondag 22 oktober 1944
.
.

Maandag 23 oktober 1944.


Dinsdag 24 oktober 1944.


Woensdag 25 oktober 1944.


Donderdag 26 oktober 1944.


Vrijdag 27 oktober 1994.


Zaterdag 28 oktober 1944.
Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.Vervolg /Continue.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum