Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.

Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 250222
Publicatie: 2-3-2022
Blad 7
Zondag 25 Maart 1945. Veenklaas informeert Londen (37) op welke velden ladingen kunnen ontvangen en welke middelen beschikbaar zijn, voor een aantal velden wil hij nog BBC slagzinnen en signaal letters hebben. POPEYE en HUDSON staan gelijktijdig klaar om ladingen te ontvangen. Op beide velden zijn alleen lampen aanwezig. MANDRILL en WINNIPEG zijn ook gelijktijdig gereed op ladingen in ontvangst te nemen en op deze velden wordt gebruik gemaakt van Eureka bakens en S-Phones. Henk wil graan van Londen BBC code zinnen en signaal letters hebben voor de overige velden: MARTINI, WINNIPEG, OLIVER LALOE en LANCASTER.

Londen informeert Henri Koot (25) dat het bombardement op de Ortkommandatur in Alkmaar nog niet kon worden uitgevoerd omdat de RAF andere operaties uit moest voeren. Is het bombardement nog steeds nodig?

Prins Bernhard vraagt Henri Koot (
26) om het aantal wapens op te geven dat direct na de bevrijding nodig zal zijn voor de hulppolitie troepen en op welke veld kunnen deze dan gedropt worden. Op dat veld moet een zeer betrouwbaar ontvangst committee klaar staan.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE SEVEN
(37) STOP POPEYE AND HUDSON READY SIMULTANEOUSLY USING LIGHTS ONLY STOP MANDRILL AND SALLY READY SIMULTANEOUSLY USING EUREKAS AND SPHONE STOP ADVISE BBC MESSAGES AND LETTERS MARTINI WINNIPEG OLIVER LALOE LANCASTER STOP L

Veenklaas informs London (37) that both fields POPEYE and HUDSON are ready at the same time to receive loads, they will only use lights. MANDRILL and SALLY are also ready to receive loads, they will use Eureka beacons and S-Phones. Veeneklaas wants new BBC code sentences and signal letters for the fields MARTINI, WINNIPEG, OLIVER, LALOE and LANCASTER.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO FIVE (25) STOP PRECISION BOMBARDMENT ALKMAAR TARGET NOT POSSIBLE TIME BEING OWING TO OTHER COMMITMENTS TAF (RAF) STOP INFORM US IN DUE COURSE IF YOU STILL WISH IT DONE LATER STOP

London informs Henri Koot (25) that the precision bombardment of the Ortskommandatur at Alkmaar was not yet possible due to other commitments of the RAF. Is a bombardment still needed, if so Koot must inform London.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SIX
(26) STOP FROM PRINCE BERNHARD TO CNBS STOP REFERRING PROPOSALS OF DROPPING ARMS AFTER LIBERATION FOR USE AUXILLARY POLICE FORCES CAN YOU GIVE NUMBER OF WEAPONS REQUIRED GROUND WHERE YOU CAN RECEIVE THE WEAPONS AND CAN YOU GUARANTEE SAFE RECEPTION AND DISTRIBUTION TO THE RIGHT PEOPLE STOP

Henri Koot receives a message from Prince Bernhard (26) via the homestation in England. The Prince refers to a proposal to drop weapons directly after the liberation to arm the auxiliary police force. He asks Koot how many weapons are required and to name a field on which these loads could be dropped. Can Koot also guarantee a safe reception and a safe distribution fof these weapons to the right people.
Maandag 26 Maart 1945
.
Geen berichten/no messages.Dinsdag 27 Maart 1945. Henk Veeneklaas geeft aan Londen (
no number) een nieuw dropping veld op:  EDWARD. Locatie: 2750 meter vanaf de Katholike kerk in Wilnis, xxxx meter vanaf ??? Hoorn en 3800 meter vanaf het kruispunt... verder is het bericht onleesbaar.

Henk geeft aan Londen (
40) nog een veld op: WILLIAM. 8400 meter vanaf de brug bij … Leimuiden, 3800 meter vanaf de brug bij Uithoorn en 5700 meter vanaf de Katholieke kerk in Wilnis. Van Londen wil Veeneklaas de code slagzin en de seinletter weten.

Henk laat Londen weten (
41) dat er acht velden ten noorden van het Noordzee Kanaal klaar zijn om ladingen te ontvangen, maar een groot deel van het telegram is niet te decoderen.

Londen vraagt Veeneklaas (
15) of hij iets gehoord heeft van het vliegtuig dat op 22 maart een lading op veld POPEYE zou droppen. Het toestel is namelijk niet op zijn basis teruggekeerd.
Het gaat hier om de Stirling IV, LK209 van het 161 Squadron. Zie LK209.

Londen informeert Veeneklaas (
16), dat op de velden Mandrill en Sally zullen weer ladingen gedropt worden met veel speciale packages en containers voor de agenten en de marconisten. Op MANDRILL zullen 24 containers worden afgeworpen, inclusief drie containers met een rood kruis, waarin zich medicamenten bevinden. Ook is er een container bij met een wit kruis, hierin zitten codeboeken voor Koot en voor Veeneklaas, maar ook geld voor Veeneklaas. Verder worden er 5 manden afgeworpen met daarin landkaarten voor Veeneklaas en ontvangers, accu's, radiosets en een windgenerator voor Pieter de Vos en Paul Polak.

Londen vervolgt met (
17) dat de lading die op veld SALLY wordt afgeworpen ook uit 24 containers bestaat, waarvan er 3 voorzien zijn van een witte ring en hierin zit de gevraagde telefoonkabel. Ook zullen er 5 manden worden gedropt, hierin zit kleding voor Frank hamilton, Pieter en Paul, Sten Guns met geluidsdempers, fietsbanden en een stoomgenerator. In andere manden bevinden zich radio ontvangers, munitie en handgranaten.

Londen vervolgt nogmaals (
18) en vraagt weer of men iets heeft gehoord over het vliegtuig dat op 22 maart een grote lading op veld POPEYE zou droppen. nogmaals vraagt Londen om informatie over het vermiste vliegtuig. Verder worden weer de sein letters en BBC slagzinnen doorgegeven voor de velden MANDRILL, SALLY en HUDSON.

Londen (
19) geeft nieuwe code slagzinnen en sein letters op: MARTINI; seinletter J en de code zin luidt 'Het strand is weer droog'. WINNIPEG; seinletter K met de code zin 'De mol heeft kromme poten'. OLIVER; sein letter B, code zin 'De kooi staat te ver open'. LALOE; seinletter X, code zin 'Blauwe hazen is weer mode'. LANCASTER; sein letter U en code zin 'De muizen piepen in de kast'. De luchtmacht in England bedankt Veeneklaas voor de veilige terugkeer van luitenant Belton en sergeant Radcliffe.

Henri Koot ontvangt 2 berichten van Prins Bernhard, die ook naar Kol. Hotz in Overijssel zijn gestuurd via zendschema ERME aan marconist Jaap Beekman. Nummers 66 en 67 van Hotz.

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP EDWARD TWO SEVEN FIFTY (2750) CATHOLIC CHURCH WILNIS FOUR TNEIG RFYBV IDLKZ S HOORN THIRTY EIGHT HUNDRED CROSSING PLVOF HBGFB NXPDO ACREH DLSSE G STOP

Henk Veeneklaas offers London (no number) an other dropping field called EDWARD. It is located 2750 meters from the Catholic church at Wilnis, 4900 meters from … at Hoorn and 3800 from the crossroads … rest of the message is mutilated.

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY NR FORTY
(40) STOP WILLIAM EIGHTY FOUR HUNDRED BRIDGE A VERDRECHD LEIMUIDEN THIRTY EIGHT HUNDRED BRIDGE UITHOORN FIFTY SEVEN HUNDRED CATHOLIC CHURCH WILNIS STOP ADVISE MESSAGES AND LETTERS STOP

Again Veeneklaas offers London (40) a dropping field called WILLIAM. 4800 meters from the bridge at … Leimuiden, 3800 meters from the bridge at uithoorn and 5700 hundred meters from the catholic church at Wilnis. Henk asks London to give him the BBC code sentence and the signal letter.

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY FOUR ONE
(41) STOP IF YOU WISH EIGHT GROUNDS NORTH OF NOBZMUWA (NOORDZEE) CANAL CAN EACH RECEIVE EVCBP URBXP DCUWH VABIY LIRBE MURHO NYLS COME STOP

Veeneklaas informs London (41) London that there 8 dropping fields north of the Northsea Canal. They each can receive ...rest of the message is mutilated.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE FIVE (15) STOP THE AIRCRAFT WHICH WENT TO POPEYE TWO TWO MARCH DID NOT RETURN STOP HAVE YOU ANY NEWS STOP

London asks Veeneklaas (15) to investigate what has happened to the airplane that was supposed to drop a large load on field POPEYE on March 22nd. See LK-209.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE SIX
(16) STOP AS FROM WEDNESDAY NIGHT TWENTY EIGHT MARCH WE WILL TRY GROUNDS MANDRILL SALLY AND HUDSON STOP LOAD ON MANDRILL TWENTY FOUR CONTAINERS INCLUDING THREE MEDICAL MARKED RED CROSS ALSO ONE MARKED WHITE CROSS CONTAINING CODES FOR DC AND ONE TIME PADS ADDRESSED SAUL FOR YOU AND MONEY FOR YOUR WORK STOP ALSO FIVE PACKAGES INCLUDING MAPS FOR YOU AND BROADCAST RECEIVERS AND ACCUMULATORS AND WT SETS AND WIND GENERATORS FOR BRAM AND DOUWE STOP

London informs Veeneklaas (16) that as from Wednesday night March 28th the RAF will try to drop loads on the fields MANDRILL, SALLY and HUDSON. The load that will be dropped on MANDRILL are 24 containers of which 3 are marked with a red cross, containing medical supplies. There is also 1 marked with a white cross, containing code books for Henri Koot and one-time-pads for Saul (Veeneklaas) and also money for Veeneklaas  to carry out mission Draughts. The plane will also drop 5 packages, which contain maps for Veeneklaas, broadcast receivers, accu's, WT sets and windgenerators for Pieter de Vos and Paul Polak.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE SEVEN
(17) STOP CONTINUATION OF OUR NUMER SIXTEEN STOP LOAD ON SALLY TWENTY FOUR CONTAINERS INCLUDING THREE MARKED WITH WHITE RING CONTAINING TELEPHONE CABLE ALSO FIVE PACKAGES INCLUDING CLOTHING FOR GUUS BRAM DOUWE AND SILENT STENS AND TYRES FOR YOU AND STEAM GENERATOR AND FOUR PACKAGES INCLUDING BROADCAST RECEIVERS AND AMMUNITION AND GRENADES STOP

London continues (17) that 24 containers will be dropped by the RAF on field Sally. Three of them will be marked with a white ring and they contain telephone cable (for Jaap Carels?). They will also drop 5 packages containing clothes for Frank Hamilton, Pieter de Vos and Paul Polak. Also silent Sten Guns, bicycle tyres en een stoomgenerator. There are also 4 packages which containing broadcast receivers, ammunition and handgrenades.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE EIGHT
(18) STOP CONTUATION OF OUR NUMBER SEVENTEEN STOP AIRCRAFT DID NOT RETURN FROM POPEYE ON THURSDAY NIGHT TWENTY SECOND MARCH HAVE YOU ANY NEWS OF IT STOP GROUND MANDRILL WE CONFIRM SIGNAL LETTER P FOR PETER BBC MESSAGE U MOET EENS NAAR MOZART LUISTEREN STOP SALLY SIGNAL LETTER C FOR CHARLIE BBC MESSAGE DE SCHAATSEN ZIJN OPGEBORGEN STOP HUDSON SIGNAAL LETTER L FOR LONDON BBC MESSAGE HET SCHILDERIJ HANGT IN HET MUSEUM STOP

London continues (18) once more and asks again what happened to the aircraft that was to drop a load on field POPEYE on Thursday night March 22nd, it did not return to England. London gives again the BBC code sentences and signal letters for 3 fields: MANDRILL, signal letter P and BBC sentence 'U moet eens naar Mozart luisteren'. SALLY: signal letter C and BBC sentence 'De schaatsen zijn opgeborgen'. HUDSON: signal letter L and BBC sentence 'Het schilderij hangt in het museum'.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP NR ONE NINE
(19) STOP NEW SIGNAL LETTERS AND BBC MESSAGES AS FOLLOWS STOP MARTINI SIGNAL LETTER J FOR JONKHEER BBC MESSAGE HET STRAND IS WEER DROOG STOP WINNIPEG SIGNAL LETTER K FOR KING BBC MESSAGE DE MOL HEEFT KROMME POTEN STOP OLIVER SIGNAL LETTER B FOR BUTTER BBC MESSAGE DE KOOI STAAT TE VER OPEN STOP LALOE SIGNAL LETTER X FOR XANTITTE BBC MESSAGE BLAUWE HAZEN IS WEER MODE STOP LANCASTER SIGNAL LETTER U FOR UNCLE BBC MESSAGE DE MUIZEN PIEPEN IN DE KAST STOP LIEUTENANT BELTON USAAF AND FLIGHT SERGEANT RADCLIFFE BOTH ARRIVED SAFELY MANY THANKS FROM AIR FORCE STOP

London gives Veeneklaas (19) new BBC code sentences and signal letters for the following dropping fields:
MARTINI, signal letter J and code sentence 'Het strand is weer droog'. WINNIPEG, signal letter K and BBC message 'De mol heeft kromme poten'. OLIVER, signal letter B and code sentence 'De kooi staat te ver open'. LALOE, signal letter X and BBC sentence 'Blauwe hazen is weer mode'. LANCASTER, signal letter U and BBC sentence 'De muizen piepen in de kast'. The Airforce thanks Veeneklaas for keeping Lt. Belton and Sgt. Radclffe safe. They have arrived safely in England.


TO DC VIA NIGHT ELAN STOP TO CNBS  (Zie telegrammen nrs: 66 en 67 aan Eduard via Erme.)

Prince Bernhard sends 2 message to Henri Koot and the same ones to Col. Hotz in Overijssel via SOE WT operator Jaap Beekman.
They carry the numbers 66 and 67 to Col. Hotz.Woensdag 28 Maart 1945.Donderdag 29 Maart 1945
.Vrijdag 30 Maart 1945.


Het zendverkeer komt weer volledig op gang. De marconisten bedienen hun zenders via het kabelnetwerk van BRAND (Jaap Carels) op afstand. Via een schakel paneel is een seinsleutel op een netwerk van draden dat naar diverse huizen loopt waar de zenders staan opgesteld. De aansluitingen van de seinsleutel worden aangesloten op het kabelnetwerk en die manier kunnen de zenders op afstand bediend worden. Luisteren doet de maneen waarschijnlijk op de central post via een WT set, waarvan alleen de ontvanger gebruikt wordt.
Waarschijnlijk gebruiken Pieter en Paul studenten om de zenders te voorzien van geladen accu's en mogelijk tunen zij de zenders ook.


Henri Koot ontvangt een bericht van Londen (
29) wat ook naar SCRAPE (Marinus van der Stoep in Rotterdam) via zendschema Tay gestuurd is, maar waarvan de inhoud slechts uit een deel van een zin bestaat: 'It is reported from liberated Holland that some...'.

Veeneklaas meldt Londen (
33) dat door sterkte stoorzenders van de Duitsers het enige dagen niet mogelijk is geweest berichten te ontvangen en verzenden. Hierdoor zijn mogelijk misverstanden ontstaan. Ook is één van de marconisten bijna gepakt door middel van Direction Finding.

Veeneklaas vraagt Londen (
34) om nieuwe prefixen voor alle betrokken personen en extra zendschema's voor de beide marconisten.

Henk informeert Londen (
42) dat er het afweergeschut verdwenen is en dat daardoor een tweetal velden in 't Gooi in gebruik kunnen worden genomen. Hij hernoemt deze velden STORK en KLAAS. STORK is gelegen op 1100 meter afstand van de Protestante kerk in Eemnes, 2030 meter vanaf de Katholieke kerk in Laren en 2700 meter vanaf de Katholieke kerk in Blaricum. Veld KLAAS is gelegen op 4250 meter vanaf de kerk in Weesp, 1850 meter vanaf de kerk in Muidenberg en 1150 meter vanaf het Muiderslot.

Henk Veeneklaas informeert Londen (
43) over een groot droppings veld in 't Gooi op waar direct na de bevrijding materiaal gedropt kan worden. Maar eerst wil hij drie volledige ladingen voor 't Gooi hebben, want zij zitten helemaal zonder wapens.
Dit is vreemd want Tobias heeft ook wapens naar 't Gooi laten transporteren?

Veeneklaas informeert Londen (44) dat men in de nacht van 22 maart boven veld POPEYE geen vliegtuig gezien of gehoord heeft. Logisch, want het vliegtuig was al boven Vlieland neergeschoten.
Regio 't Gooi zit nog steeds op wapens te wachten. Men moet snel gaan beginnen met het droppen van wapens.

Veeneklaas meldt Londen (
45) dat de lading van 18 maart op veld SALLY is veilig gesteld, maar Henk vraagt om zo soedig mogelijk ook op dit veld Bazooka's en Stenguns te droppen.

Henk laat Londen weten (
46) dat hij met spoed twee nieuwe zendschema's wil hebben met vijf kristallen voor elke frequentie. Men zendt remote uit, de morse sleutel bedient via het BRAND kabelnetwerk een zender die elders opgesteld staat. Pieter en Paul kunnen elke op die manier blijkbaar over 5 zenders beschikken die allemaal op verschillende locaties staan.

Veeneklaas laat Londen weten (
47) dat wegens transport problemen de lading die voor MANDRILL (Spanbroek) bestemd was op veld HUDSON gedropt worden en omgekeerd.

Henk geeft aan Londen (
48) weer een aantal nieuwe droppings velden op, dit telegram is helaas niet compleet. Veld MONTY, gelegen op 3000 meter vanaf de kerk in Nieuwveen, op 3700 meter vanaf de kerk in Zevenhoven en 2900 meter vanaf de kerk in Zuidhoorn. Veld IKE, op 3200 meter vanaf de draaibrug over de Ringvaart, op 4000 meter vanaf de Katholieke kerk in Rijnsaterswoude en 500 … verder geen tekst beschikbaar.

Henri Koot laat Londen weten (
49) wat men in Amsterdam nog aan wapens nodig heeft. Ook zal hij de behoefte van andere steden doorgeven.

Koot vraagt Londen (
50) wat de draagkracht van de bruggen zou moeten zijn ten behoeve van de Geallieerde opmars.

Veeneklaas meldt Londen (
51) dat 't Gooi zo goed als niet bewapend is en dat Noord-Holland slechts licht bewapend is.

Veeneklaas laat Londen weten (
52) dat het veld waarop 18 maart een dropping plaats zou vinden plotseling de lichten moest doven omdat er Duitse nachtjagers in de buurt waren. Is dit veld HUDSON?

Londen laat Veeneklaas (
20) weten dat de volgende dropping op veld POPEYE bestaat uit medische voorraden en geen wapens Henk moet hierover een afspraak met PIETJE maken. Wie is deze PIETJE van het Ministerie van Gezondheid?

Londen geeft via Veeneklaas (
42) aan dat wanneer Paul en Pieter een bericht ontvangen met de prefix 287 dit voor PETER-ZUID (Borghouts) bestemd is.TO DC VIA ... STOP OUR TWO NINE (
29) STOP IT IS REPORTED FROM LIBERATED HOLLAND THAT SOME ... zie nr. 44 aan SCRAPE via TAY.

Henri Koot receives a message from London (29) which was also send to SCRAPE, SOE agent Marinus van der Stoep in Rotterdam. There is only a part of this message available: 'It is reported from liberated Holland that some … '.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE THREE (33) OF TWENTY FIRST STOP BECAUSE OF STRONG GERMAN INTERFERENCE ON ALL YOUR AND OUR FREQUENCIES CONTACT WAS IMPOSSIBLE FOR SEVERAL DAYS STOP MOREOVER DF ALL BUT GOT OPERATORS STOP PLEASE UNDERSTAND THIS EXPLAINS POSTPONEMENT TRAFFIC AND MIS UNDERSTANDINGS STOP

Veeneklaas informs London (33) that because of strong interference by the Germans on all available frequencies it was impossible to contact London for several days. Direction Finding cars got very neat to both WT operators. Veeneklaas hopes London will understand why traffic was postponed and why misunderstanding occurred.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY THREE FOUR
(34) OF TWO ONE STOP PLEASE FIX OUT PREFIXES FOR ALL CONCERNED STOP CONSIDER SEVERAL RESERVE PLANS FOR OPERATORS NECESSARY IN VIEW LAST EXPERIENCE STOP

Veeneklaas asks London (34) to give all of them new prefixes. London has to take in consideration to give his WT operators several reserve radioplans in view of the experiences of the last couple of days. So they will need a lot of extra crystals as well.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY FOUR TWO
(42) STOP AS FLAK GONE WE CAN NOW USE NEXT TWO GROUNDS ALREADY KNOWN BY YOU BY OTHER NAMES STOP STORK ELEVEN HUNDRED PROTESTANT CHURCH EEMNES TWO THOUSAND THIRTY CATHOLIC CHURCH LAREN TWENTY SEVEN HUNDRED CATHOLIC CHURCH BLARICUM STOP KLAAS RPT KLAAS FORTY TWO FIFTY CHUCH WEESP EIGHTEEN FIFTY CHURCH MUIDERBERG ELEVEN FIFTY MUIDERSLOT STOP

Veeneklaas informs London (42) that the flak in the region 't Gooi is gone and they can use two dropping fields already known by London, but under other names. Veeneklaas now calls them STORK and KLAAS. Stork is located 1100 meters away from the Protestant church at Eemnes, 2030 meters away from the Catholic church at Laren and 2700 meters away from the Catholic church at Blaricum. KLAAS is located 4250 meters away from the church at Weesp, 1850 meters from the church at Muidenberg and 1150 meters away from castle Muiderslot.


FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR FOUR THREE
(43) STOP NEW AND LARGE GROUND SPARROW ESPECIALLY FOR CONTINUES DROPPING WHEN TIME FOR ACTION HAS COME TWENTY ONE HUNDRED PROT CHURCH HUIZEN THIRTY ONE HUNDRED PROT CHURCH BLARICUM NINTY SEVEN HUNDRED PROT CHURCH BUNSCHOTEN STOP ONLY TO BE USED AFTER RECEPTION THREE FULL LOADS ON OTHER GROUND GOOI AREA STOP ADVISE MESSAGES AND SIGNALLIGHTS FOR ALL THREE GROUNDS STOP

Veeneklaas informs London (43) about a new large dropping field called SPARROW, which is suitable for continue droppings when the time for action has come. It is located 2100 meters away from the Protestant church at Huizen, 3100 meters from the protestant church at Blaricum and 9700 meters away from the Protestant church at Bunschoten. This field can only be used after 't Gooi has received three full loads of weapons which have to be dropped on other fields in 't Gooi. Henk asks London to give him BBC code sentences and signal letters for all three fields: STORK, KLAAS and SPARROW.


FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR FOUR FOUR (44) STOP OM TWO TWO MARCH NO AIRCRAFT SEEN OR HEARD ON POPEYE STOP STILL WAITING TO RECEIVE GOOI AREA STILL COMPLETELY WITHOUT ARMS STOP PLEASE DROP SOONEST STOP

Henk informs London (44) that the ground crew of field POPEYE has not seen or heard the aircraft that was supposed to to a load. Veeneklaas is still waiting for loads to be dropped in 't Gooi because they are still without weapons. London must start dropping them soon. This is strange, Tobias had weapons transported to 't Gooi area, where did they go?

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR FOUR FIVE
(45) STOP LOAD SALLY ON MARCH EIGHTEENTH OK STOP SORRY FOR NOT USING EUREKA BATTERIES ARE FULLY CHARGED STOP PLEASE SEND BAZOOKAS AND STENS ON SALLY SOONEST STOP

Veeneklaas informs London (45) that the weapons dropped on field SALLY on March 18th are safe. He apologises for not having used the Eureka beacon, the batteries were fully charged, but it did not work. Henk asks London to drop Bazookas and Stens as soon as possible on field SALLY.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY FOUR SIX
(46) STOP VITAL YOU SEND IMMEDIATELY TWO NEW SIGNAL PLANS BUT WITH FIVE CRYSTALS FOR EACH FREQUENCY AS WE ARE TRANSMITTING FROM DIFFERENT PLACES SIMULTANEOUSLY WITH KEYING ON DISTANCE STOP

Henk tells London (46) it is vital for the operation to drop immediately 2 new signal plans, with five crystals for each plan because the WT operators are remotely transmitting from different locations simultaneously.
They hooked up their key to the BRAND (Jaap Carels) network through a switchboard. With this switchboard they are each able to use 5 remote wireless sets, they are located in different parts in Amsterdam. This makes it impossible for the DF cars to locate the house of the operator. The operator is keying from his central post, but the transmitter is elsewhere. He has 1 wireless set in his central post of which he is only using the receiver part.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY FOUR SEVEN
(47) STOP REF YOUR ONE SIX (16) STOP IN VIEW OF TRANSPORT DIFFICULTIES URGENT YOU SEND LOAD FOR MANDRILL TO HUDSON AND VV STOP

Veeneklaas asks London (47) to drop the load intended for field MANDRILL on field HUDSON and vice versa. This due to transport difficulties.

FROM DOCTOR X VIA .... STOP MY FOUR EIGHT
(48) STOP GROUND MONTY THREE THOUSAND CHURCH NIEUWVEEN THIRTY SEVEN HUNDRED CHURCH ZEVENHOVEN TWENTY NINE HUNDRED CHURCH UITHOORN STOP IKE THIRTY TWO HUNDRED SWINGBRIDGE RINGVAART FOUR THOUSAND CATH CHURCH ... WEVEL FORTY FOUR HUNDRED CHURCH RIJNSATERSWOUDE SIXTY FIVE HUNDRED...

Veeneklaas offers London (48) two new dropping field called MONTY and IKE  MONTY is located 3000 meters away from the church at Nieuwveen, 3700 meters from the church at Zevenhoven and 2900 meters away from the church at Uithoorn. IKE is located 3200 meters from the swingbridge over the Ringvaart, 4000 meters from the church at ...wevel, 4400 meters from the church at Rijnsaterswoude and 6500 meters … no more text visible.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FOUR TWO (42) FOR YOU AND BRAM STOP IF YOU RECEIVE MESSAGE WITH PREFIX NUMBER TWO EIGHT SEVEN (287) THEY WILL BE FOR PETER ZUID STOP

London informs Paul and Pieter (42) that if they receive messages with the prefix 287 than these messages are meant for Peter-Zuid (Borghouts).Zaterdag 31 Maart 1945.


Londen informeert Henk (
21) over nieuwe prefixen voor verschillende personen, maar ook dit telegram is niet compleet.

London vraagt Henri Koot (
30) of het verzet documentatie over de V-1 en V-2 raketten kan verzamelen.

TO DOCTOR X VIA ... STOP OUR NUMER TWO ONE (21) FOLLOWING PREFIXEN HAVE BEEN ALLOCATED FOR MESSAGES FROM HOME TO OUTSTATION STOP DR AREND FOUR NINE THREE STOP DC SEVEN TWO FOUR STOP BRAM SEVEN ONE TWO STOP DOUWE EIGHT FOUR THREE STOP GUUS TWO THREE FIVE STOP PETER ... geen tekst meer zichtbaar.

London offers Veeneklaas (21) new prefixes for several people. From homestation to outstation, Veeneklaas 493, Henri Koot 724. Pieter de Vos 712, Paul Polak 843, Frank Hamilton 235 Peter … no more text visible.

TO DC VIA ... OUR NR THREE ZERO (30) STOP IF RESISTANCE CAN COLLECT ANY DOCUMENTS OF PARTS OF ROCKETBOBS STOP Zie NECKING nr 85.

London asks Henri Koot (30) if the resistance is able to collect documents of the parts of the V-1 and V-2 rockets.
Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever, NIOD Amsterdam and Weggum.


Dutch: Willem Mugge

English:
                                                           
w.mugge@home.nl