Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.
 
 
Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 210222
Publicatie: 25-02-2022
Blad 6
Zondag 18 Maart 1945.

Londen laat Henk weten (
11) dat de RAF piloot vrijdagnacht geen ontvangstploeg op veld HUDSON heeft gezien, is alles daar wel in orde vraagt men zich af. Deze nacht wil Londen een dropping op veld SALLY uitvoeren. Hierbij zal één speciale container gedropt worden die gemerkt is met wiite letters DB. Hierin zitten twee zend-ontvangers, zendschema's en codeboeken voor Pieter en Paul. Henk moet antwoorden geven op de vragen over het gebruik van Eureka bakens en S-Phones. Ook wil Londen weten of hij de codezinnen en de letters voor de velden HUDSON, MANDRILL en SALLY begrepen heeft.

London informeert Henri Koot (
13) dat hij moet aangeven wat hij bedoelt met militaire discipline voor de leden van de NBS.

Prins Bernhard laat Henri Koot weten (
14) dat hij PETER-ZUID (Peter Borghout) heeft aangesteld als tweede man van de NBS en plaatsvervanger van Koot. Tevens is Borghouts landelijk commandant van het strijdende gedeelte van de NBS.TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ELEVEN
(11) STOP TRIED HUDSON SATURDAY NIGHT SEVENTEENTH MARCH BUT PILOT REPORTS NO RECEPTION SEEN STOP PLEASE TELL US IF EVERYTHING IS OK STOP YOUR TWO FIVE (25) STOP WILL TRY SALLY SUNDAY NIGHT EIGHTEENTH MARCH NORMAL LOAD INCLUDING ONE SPECIAL CONTAINER MARKED DB IN LARGE WHITE LETTERS CONTAINING TWO SETS PLANS AND CRYSTALS FOR DOUWE AND BRAM STOP PLEASE ANSWER OUR QUESTIONS ABOUT EUREKAS AND SUGAR PHONES AND ALSO CONFIRM THAT YOU HAVE RECEIVED AND UNDERSTOOD OUR NUMBER FOUR (4) CONCERNING NEW BBC MESSAGES AND FLASHING SIGNAL LETTERS FOR GROUNDS MANDRILL SALLY AND HUDSON STOP

London informs Henk Veeneklaas (11) the RAF tried to drop a load on field HUDSON, but the pilot did not see the lights of the reception crew. VeeneKlaas has to inform London if field HUDSON is still safe. The RAF will try to drop a load on field SALLY on Sunday, March 18th. This is a normal load with one special containers marked DB (Douwe Bram) in white letters. It contains 2 wireless sets, transmission plans and crytals for Paul Polak and Pieter de Vos. Veeneklaas has to answer London's questions on which fields Eureka beacons and S-Phones will be used. He must also an answer posed in telegram number 4 about the new BBC messages and flashing signal letters for the grounds MANDRILL, SALLY and HUDSON.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE THREE
(13) STOP PLEASE REPEAT LAST PART OF YOUR TWO ONE (21) AFTER QUOTE MILITARY DISCIPLINE OF ALL MEMBERS NBS VERY NECESSARY UNQUOTE STOP

London asks Henri Koot (13) to repeat the last part of his telegram number 21. Everything after 'Military discipline of all members NBS is very necessary'.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FOUR
(14) STOP TO CNBS FROM PRINS BERNHARD STOP PETER ZUID WORDT UITGEZONDEN ALS UW NUMMER TWEE EN PLAATS VERVANGER STOP TEVENS COMMANDANT STRIJDEND GEDEELTE VOOR GEHEEL BEZET GEBIED EN DESKUNDIGE OP SABOTAGE GEBIED STOP

Prince Bernhard informs Henri Koot (14) that Peter Zuid (Borghouts) will be dropped to act as Koot's number 2 and deputy. He will also act as commander of the fighting part in all of the occupied zones. He is also an expert in sabotage.
Borghouts must have followed some sort of crash course in sabotage while he was in England.


Maandag 19 Maart 1945. London informeert Veeneklaas (12) dat opnieuw een dropping is fout gelopen, de lampen op veld Sally werden plotseling uitgeschakeld. Heeft het vliegtuig een lading accu's toch gedropt omdat deze geladen moeten blijven? Dinsdagnacht 20 maart wil men proberen een lading op veld Popeye te droppen. De grondploeg moet de lampen pas uitschakelen als de dropping helemaal klaar is.

Londen vraagt Henr1 Koot (
15) met spoed om een contactadres en wachtwoord in Amersfoort of Apeldoorn. Men wil daar waarschijnlijk weer een agent droppen.

16
, Londen vraagt Koot (
16) wat er nu precies aan de hand is met het afleggen van de eed voor leden van de NBS.

41, Londen informeert Paul en Pieter (
41) dat er twee telegrammen niet te decoderen zijn. Welk nummer en welke pagina men heeft gebruikt van de one-time-pad code.


TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWELVE
(12) STOP URGENT YOU REPLY IMMEDIATELY TO OUR QUESTIONS STOP PILOTS REPORTS NO RECEPTION AT HUDSON ON SEVENTEENTH MARCH STOP PLEASE EXPLAN STOP AT SALLY ON EIGHTEENTH MARCH LIGHTS WERE SWITCHED OFF AND THEN TOO LATE AND PILOT HAD TO DROP LOAD ACROSS BATTERIES MUST BE KEPT FULLY CHARGED STOP WILL TRY POPEYE AS FROM TUESDAY NIGHT TWENTIETH MARCH WITH FULL LOAD CONTAINERS AND FOUR PACKAGES INCLUDING BROADCAST RECEIVERS AND GRENADES AND STEAM GENERATOR STOP PLEASE MAKE CERTAIN THAT FIRST CLASS RECEPTION LIGHTS ARE SHOWN AND NOT EXTINGUISED UNTIL DROPPING HAS BEEN COMPLETED STOP

London informs Henk Veeneklaas (12) an other dropping operation went wrong, the RAF pilot did not see any lights on field HUDSON on March 17th. On field SALLY the light were suddenly switched off and they were switched on again, but too late. the pilot had to drop a load of batteries that must be kept fully charged. The RAF will try a dropping operation on field POPEYE as from Tuesday March 20st. It will be a full load of containers and 4 packages. These packages contain broadcast receivers, grenades and a steam generator. Veeneklaas must make certain that during this operation all goes well and that he has first class reception lights burning and they must not be switched off until everything has been dropped.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FIVE
(15) STOP CAN YOU GIVE US URGENTLY GOOD CONTACT ADDRESS AND PASSWORD FOR AN OPERATOR IN THE AREA OF AMERSFOORT OR APELDOORN STOP

London informs Henri Koot (15) they urgently need a safe contact address and password for an operator (agent) in the area of Amersfoort or Apeldoorn.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SIX
(16) STOP FOLLOWING MESSAGE RECEIVED FROM PRINCE QUOTE RECEIVED REQUEST OATH FROM EDWARD STOP UNDERSTOOD YOU WERE IN AGREEMENT THEREFORE OUR TELEGRAM TO YOU STOP IF YOU DO NOT AGREE THIS NATURALLY MAYBE DISPENSED WITH UNQUOTE STOP

London informs Henri Koot (16) they received a message from Prince Bernhard: 'Received request from Edward (Col. Hotz in Overijssel) about the oath. Understood you (Koot) were in agreement therefore I send you this telegram. If you do not agree this naturally maybe dispensed with'.
It seems Col. Hotz does not understand that the oath is not necessary for resistance members who have been in the resistance for a long time and who proved to be very loyal.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FOUR ONE
(41) STOP FOR YOU OR BRAM STOP CANNOT DECODE YOUR LAST MESSAGES NUMBERED THREE SEVEN (37) AND TWO ONE (21) STOP PLEASE TELL US SOONEST NUMBER AND PAGE OF ONE TIME PAD YOU OR OTHERS HAVE USED STOP

London informs Paul Polak and Pieter de Vos (41) that they are not able to decode messages number 37 and 21. They have to inform London which number and which page of their one-time-pad codebooks they, or others, have used.Dinsdag 20 Maart 1945. Prins Bernhard informeert Henri Koot (17) over het gebruik van armbanden bij de NBS. Hij refereert hierbij naar een telegram dat hij (Bernhard) vorig jaar verstuurd heeft waarin werd aangegeven dat er armbanden gebruikt gaan worden binnen de verzet bewegingen. Wanner de tijd voor actie is aangebroken mogen de armbanden gedragen worden pas voor de bevrijding wanner het verzet openlijk met de vijand slag levert, of wanneer vooruit geschoven geallieerde troepen zich in de directe omgeving bevinden. De armbanden moeten hen beschermen om niet als franctireurs te worden neergeschoten.   De armbanden mogen niet gedragen worden tijdens illegale, of semi illegale acties en zeker niet wanner de verzetstrijders door de geallieerden onder de voet worden gelopen. Na de bevrijding zullen nieuwe (andere) armbanden worden uitgereikt. Koot moet Londen inlichten dat hij alles begrepen heeft.

Prins Bernhard maakt Henri Koot duidelijk (
17) dat binnen de NBS geen 'Befehl ist Befehl' cultuur heerst. Koot moet er rekening mee houden wanneer bepaalde orders worden uitgevaardigd het mogelijk is dat deze op regionaal -, of lokaal niveau, slechts ten dele, of in het geheel niet uit te voeren zijn. De commandanten ter plekke hebben de vrijheid om zelf bepalen wat mogelijk is of niet. Londen houdt hier met zijn bevelen aan hen, via Londen, ook rekening mee.


TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SEVEN
(17) STOP FOR CNBS STOP FROM PRINCE BERNHARD STOP REFFERING MY BROADCAST IN SEPTEMBER LAST YEAR ASKING MEMBERS RESISTANCE MOVEMENTS PREPARE ARMBANDS STOP WHEN TIME FOR ACTION COMES ARMBANDS SHOULD BE WORN ONLY BEFORE COMPLETE LIBERATION BY RESISTANCE ENGEAGED IN OPEN COMBAT WITH ENEMNY OR IN CLOSE CONTACT WITH ALLIED FORWARD TROOPS IN ORDER TO PROTECT THEM AGAINST TREATMENT AS FRANCTIREURS STOP MUST NOT BE WORN WHEN ENGAGED IN CLANDESTINE OR SEMI CLANDESTINE OPERATIONS AND DEFINITELY NOT AFTER OVERRUN BY ALLIED FORCES WHEN NEW ARMBANDS WILL BE ISSUED BY US STOP ADVISE ALL THIS CLEARLY UNDERSTOOD STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SEVEN
(17) STOP AAN CNBS VAN CNBS STOP IN VERBAND UW VOLLEDIG ZEGGENSCHAP EN STRAF BEVOEGHEID VERZOEK IK U BIJ BEVELEN AAN REGIONALE COMMANDANTEN ER MEDE REKENING TE HOUDEN DAT DOOR PLAATSLIJKE OMSTANDIGHEDEN SOMS UITVOERINGS BEVEL UITERMATE MOEILIJK ZONIET ONMOGELIJK IS STOP HET IS WENSCHELIJK OM AAN COMMANDANTEN BIJ GEVEN VAN BEVELEN DE MOGELIJKHEID VAN NIET UITVOERING EEN HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OVER TE LATEN STOP WIJ DOEN HET ZELFDE BIJ RECHTSTREEKSCHE BEVELEN AAN HEN VIA LONDEN STOP

Prince Bernhard informs Henri Koot (17) that there is no 'Befelf is Befehl' mentality within the NBS. Koot must understand that when orders are given to regional, or local commanders, he must take in account that in some regional and local circumstances it will only be possible to carry out the orders just partly or not at all. It is desirable  to give the commanders the liberty to decide for themselves what to do, or not to do. The Prince  takes this in account too when issuing orders to them via London.Woensdag 21 Maart 1945
. Henk Veeneklaas informeert Londen (
30) dat er zijn problemen zijn met de verbindingen met het homestation in Engeland, maar men doet zijn best om in contact te blijven.  Heeft Londen bericht 27 van Henk wel ontvangen waarmee de droppingen op veld Hudson tijdelijk worden stilgelegd.

Henk Veenklaas stuurt Londen (
31) nogmaals het bericht om voorlopig niet meer op veld Hudson te droppen omdat de Duitsers in de omgeving op zijn zijn naar een piloot die zijn toestel verlaten heeft.
Op zondag 15 maart 1945 maakt Spitfire piloot Andrzej Dromlewicz een geslaagde noodlanding bij Katwoude.

Paul Polak legt aan Londen (
50) uit wat voor problemen hij en Pieter ondervinden. De Duitsers zitten hen steeds dichter op de hielen en het homestation in Engeland is nauwelijk of niet te ontvangen. Hij vraagt om reserve sets, reserve zendschema's en reserve kristallen.

Londen laat Henri Koot weten (
19) wat het verzet moet doen direct na de bevrijding van steden en dorpen.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE ZERO (30) STOP YOUR TWELVE (12) STOP SORRY WT CONTACT FOR TECHNICAL REASONS STOP WE DO OUR BEST STOP SATURDAY MORNING HOME STATION GAVE QSL FOR MY TWENTY SEVEN (27) CANCELLING OPERATION HUDSON DID YOU NOT GET IT STOP WILL RECODE

Henk Veeneklaas refers (30) on London's telegram number 12. He makes excuses for not being able to contact London by radio due to technical reasons. Both WT operators are doing their best to stay in touch with London. The homestation in England confirmed receiving message number 27. It contained a message to cancel the dropping operation on field HUDSON. Did London not receive this message? Veeneklaas will recode the message and send it again.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE ONE
(31) STOP PLEASE DO NOT DROP ON HUDSON UNTIL FURTHER NOTICE AS GERMANS ARE SEARCHING FOR FIGHTER PILOT WHO PARACHUTED ON HUDSON AREA STOP

Veeneklaas informs London (31) again not to drop loads on field HUDSON until further notice. The Germans are looking in the area around HUDSON for a pilot who bailed out from his plane.
On Sunday, March 15th, the Czech pilot Andrzej Dromlewicz escaped from his crahed Spitfire in the neighbour of Katwoude.

FROM BOATING VIA THURSO STOP MY NR FIFTY (50) STOP AS ARE TRACED DOWN BY DF RPT DF REGURLARLY AND BOTH HAD NARROW ESCAPE AND MOST TIMES DO NOT HEAR YOU CALLING ON OUR SKEDS AND BLIND SENDING TOO RISKY CONTACT WAS INTERRUPTED SORRY STOP IMPORTANT YOU SHOULD SEND US RESERVE SETS PLANS AND CRYSTALS FOR SUCH EMERGENCIES STOP INCREASE YOUR POWER IF POSSIBLE OR CHANGE YOUR FREQUENCY STOP PLEASE ADVISE STOP ZERO

Paul Polak informs London (50) they are regularly traced down by DF (Direction Finding) cars and both of them had a narrow escape. Most of the time they are not able to hear the homestation calling them during their skeds and the are sending their message blind to England. It is too risky to follow the standard calling procedures because they are afraid the connection would be interrupted and they are sorry for acting this way.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMER ONE NINE (19) STOP TO COMMANDERS NOORD EN ZUID HOLLAND STOP SPECIAL ORDER NUMBER THREE STOP AS AND WHEN TOWNS AND VILLAGES ARE LIBERATED THE LOCAL RESISTANCE LEADER OR HIS REPRESENTATIVE ONLY WILL BE PRESENT AT THE LOCAL STADHUIS TO MEET THE ALLIED REPRESENTATIVE IN ORDER TO GIVE THEM ALL THE NECESSARY LOCAL CONTACTS AND ASSISTANCE STOP END OF ORDER NUMBER THREE STOP

London informs Henri Koot (19) he has to pass on order number 3 to the commanders of the regions North- and South-Holland: 'if a village or town has been liberated the resistance commander, or his representative will only be present at the townhall to meet the representative of the Allied forces to give him all the necessary information about local contacts and he will offer him assistance'.
Donderdag 22 Maart 1945
. Henk informeert London ook (
36) dat de Duitsers Paul bijna te pakken hadden, zelf met een nieuw zendschema en op een nieuw adres. Ook storen de Duitsers zelfs de nieuwste frequenties van het homestation. Men wil proberen om het Direction Finding systeem van de Duitsers te saboteren.

Londen informs Henk Veeneklaas (
13). Helaas geen tekst zichtbaar op copie NIOD. No text available.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR THREE SIX (36) OF TWO TWO STOP DF TRACED DOWN DOUWE WORKING ON NEW PLAN ON NEW ADDRESS AFTER FIFTEEN MINUTES STOP HAVE YOU SUGGESTIONS STOP GERMANS PUTTING STRONG WRM RPT QRM EVEN ON YOUR NEW FREQUENCIES STOP TRYING TO KNOCK OUT DF SYSTEM STOP

Henk Veeneklaas informs London (36) that the Germans almost caught Paul peters who was on the air just for 15 minutes.  He was using a new transmission plan and in a new transmission location. Henks asks London if they have any suggestions for the WT operators to stay safe. The Germans are jamming even the latest received frequencies. They will try to knock out the German Direction Finding system.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE THREE (13) STOP verder geen tekst zichtbaar/no text available.
Vrijdag 23 Maart 1945
.
No messages received or send.Zaterdag 24 Maart1945. Londen vraagt Veeneklaas (
14) moet de naam en het service nummer van de piloot herhalen uit bericht nummer 30.
Het gaat hier om de Poolse Spitfire piloot Andrzej Dromlewicz van het Poolse 308 Squadron. Zijn hoogteroer was door het afweergeschut in de haven van Enkhuizen geraakt en maakte een noodlanding in een weiland bij Katwoude. Hij werd eerst opgevangen in Volendam en later op een aantal adressen in Monnickendam. In 1949 werd Dromlewicz Brits staatsburger en emigreerde later naar Canada. Hier is hij in 1968 overleden.

Londen informeert Henri Koot (
20) over iets dat blijkbaar ook naar Peter Tazelaar in Friesland is gestuurd.

Londen informeert Henri Koot (
21) voor Regio 2 zijn activatie berichten uitgezonden, in Overijssel, ten oosten van de IJssel,  moeten spoorwegen en autowegen gesaboteerd worden. Tevens moet technisch personeel meteen onderduiken.

Londen informeert Henri Koot weer (
22) over iets dat ook naar weer Peter Tazelaar in Friesland is gestuurd.

Prins Bernhard informeert Henri Koot (
23) geeft aan dat het ook mogelijk is om direct na de bevrijding eventueel nog wapens voor de NBS te droppen

Prins Bernhard geeft bij Henri Koot aan (
24) dat het Militair Gezag vorderingen kan doen na de bevrijding.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FOUR (14) STOP REFERENCE YOUR THREE ZERO (30) STOP PLEASE REPEAT NAME OF PILOT WHO WAS PARACHUTED IN HUDSON AREA ALSO GIVE HIS NUMBER STOP

London asks Veeneklaas (
14) to repeat the name and the service number of the pilot who bailed out of his plane over the HUDSON area.
This was Spitfire pilot Andrzej Dromlewicz of the 308 Polish Squadron. His elevator was hit by flak over the harbour of Enkhuizen and he made a crashlanding in a meadow near Katwoude. Hij was first hidden at Volendam and later at several addresses at Monnickendam. In 1949 Dromlewicz became a UK citizen and emigrated later to Canada. He passed away there in 1968.


TO DC VIA ELAN STOP OUR NR TWO ZERO
(20) STOP see telegram nr: 77 van 24 maart aan NECKING via Night HUMBER.

This message from London to Henri Koot (20) was also send to Tazelaar (Necking) in Friesland via radioplan night HUMBER.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO ONE (21) STOP TO CNBS STOP THE PREARRANGED ACTION MESSAGES FOR ATTACKS ON RAILWAYS AND ROADS AND ALSO THAT ALL VALUABLE TECHNICAL PERSONNEL SHOULD GO INTO HIDDING HAVE BEEN BROADCAST FOR IMMEDIATE ACTION IN ZONE TWO STOP

London informs Henri Koot (21) that the action message for railway and road sabotage have been broadcasted  for Region 2 (Overijssel, an area east of the river IJssel). The action message for valuable technical personnel to go into hiding was also broadcasted. These actions should be carried out at once.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO TWO
(22) STOP Zie telegram nr: 78 van 24 maart aan NECKING via Night HUMBER.

This message from London to Henri Koot (22) was also send to Tazelaar (Necking) in Friesland via radioplan night HUMBER.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO THREE (23) STOP AAN CNBS VAN PRINS BERNHARD STOP IN VERBAND MET MOEILIJKHEDEN BIJ WAPENVOORZIENING WORDT OOK OVERWOGEN DROPPING VAN RESTANTE BENOODIGDHEDEN IN GROOTE STEDEN EENIGE UREN ALTHANS KORT NA BEVRIJDING ZOOALS IN BELGIE MET SUCCES IS GESCHIED STOP AAN GSCG VEERTIEN HIEROVER REEDS TELEGRAFISCH OPGAVE GESCHIKT TERREIN GEVRAAGD STOP ACHT U VOOR AMSTERDAM VERTROUWDE RECEPTIE RECHTVAARDIGE EN VEILIGE DISTRIBUTIE MOGELIJK STOP WAT IS UW ADVIES EN KUNT U TERREIN OPGEVEN STOP KOMEN OOK ANDERE STEDEN IN WESTEN DES LANDS IN AANMERKING EINDE

Prince Bernhard informs Henri Koot (23) via London that if there are problems with weapon supplies it is considered to carry out weapon droppings for resupply the big cities directly after the liberation like what was also done in Belgium and which was very successful. The GSCG 14 was already asked over a radio link to provide London with suitable dropping fields. Does Koot think that the dropping fields near Amsterdam are trustworthy and suitable? Will the distribution of these weapons be secure? Koot must advice London which field is suitable, are other cities to be considered?

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO FOUR
(24) STOP AAN CNBS VAN PRINS BERNHARD STOP NA BEVRIJDING GESCHIEDEN VORDERINGEN IN HET ALGEMEEN DOOR HET MILITAIRE GEZAG STOP INDIEN OPTREDEN MILITAIR GEZAG NIET KAN WORDEN AFGEWACHT ZULLEN IN DE MEEST DRINGENDE GEVALLEN GEWESTELIJKE DISTRICTS PLAATSELIJKE COMPAGNIES EN BATALJONS COMMANDANTEN DER BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN DE NOODZAKELIJKE VORDERINGEN TEGEN AFGIFTE VORDERINGS BEWIJS KUNNEN DOEN STOP VORDERING MOET ONDER OPGAVE VAN GEDETAILLEERDE GEGEVENS ZOO SPOEDIG MOGELIJK AAN MIJN VERBINDINGS OFFICIER EN AAN MILITAIR GEZAG WORDEN MEDEGEDEELD OPDAT MILITAIR GEZAG VORDERING KAN BEKRACHTIGEN STOP BIJ AANVRAGEN VAN VORDERING AAN MILITAIR GEZAG KAN TUSSCHENKOMST VAN MIJN VERBINDINGSOFFICIEREN WORDEN INGEROEPEN STOP ONRECHTMATIGE VORDERING ZAL WORDEN VERVOLGD EN DIENT OOK DOOR U STRENG TE WORDEN TEGENGEGAAN EINDE

Prince Bernhard informs Henri Koot (24) via London. After the liberation the commanders of the districts, local and companies and battalions are allowed in urged situations to claim materials from citizens if a proper reçu is handed over to the owner. These claims must be given to the Liaison officer of Prince Bernhard so they can be made official. Unofficial claims will be prosecuted and punishment will follow.


Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever, NIOD Amsterdam and Weggum.


Dutch: Willem Mugge

English:
                                                           
w.mugge@home.nl