Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.
Zondag 11 Maart: Paul Polak vraagt Londen in telegram (47) om de vraag van Pieter de Vos om de op jongsleden vrijdag verstuurde telegrammen van Pieter terug te sturen in de code van Paul. Hij heeft het hier over contra radio verkeer.
Waarom doet hij dit?

Henk Veenklaas laat Londen weten (
4) dat STEVENS (Jard du Celliee-Muller) in de buurt van Lage-Zwaluwe door de linies zal komen. Verder is het het verzoek om bepaalde berichten over dit onderwerp in de code van Veeneklaas te herhalen en hij vraagt om een wachtwoord, voor de oversteek van Jard, die avond nog op te geven.

Veeneklaas herhaalt nogmaals (
5) dat er geen papieren betreffende de droppings velden in handen van de Duitsers zijn gevallen, maar hij zal extra voorzichtig zijn. Verder geeft hij aan om op de velden MANDRILL, HUDSON en SALLY maar eens te beginnen met het droppen van ladingen.

Henk vraagt Londen (
6) om zo spoedig mogelijk accu's, geld, kristallen, batterijen voor de ontvangers en kaarsen te droppen. Het pakket moet geadresseerd zijn aan SAUL. Saul is Henk Veeneklaas.

Veeneklaas vraagt Londen (
7) om de code berichten voor de droppingsvelden op 1500 mtr Lange Golf (200 kHz) uit te zenden, anders komen de boodschappen misschien niet over. De uitzendingen op de huidige golflengte worden blijkbaar door de Duitsers gestoord.

Londen informeert Henk Veeneklaas (
2) dat de vooruit geschoven posten op de hoogte zijn dat Jard du Celliee-Muller in de buurt van Lage Zwaluwe door de linies komt, een wachtwoord is niet nodig. Men wil de BBC codezinnen nu om kwart over acht 's avonds op Radio Oranje gaan uitzenden.

Londen laat via Peter Hordijk (
Peter Noord) ROB (5) weten dat men op veld OLYMPUS heeft geprobeerd om PETER-ZUID (Peter Borghouts) te droppen. De piloot heeft wel autolampen gezien, maar niet de juiste seinlampen. Londen vraagt of dit veld nog veilig is en of het ooit LAFAYETTE heette. Welke velden zijn nog veilg vraagt Londen. PETER-NOORD moet in zijn eigen code via Henri Koot antwoord geven. Als de marconist van PETER-NOORD het Homestation niet kan horen moet hij ook zonder reactie van het Homestation zijn berichten versturen, zij horen hem namelijk wel.
Wie was deze marconist en wie is ROB?   Peter Hordijk was commandant regio Den Haag.

Londen laat Frank Hamilton weten (
17) dat veld FRANKIE geaccepteerd is en zij seinen ter verificatie nogmaals de coördinaten door: 1250 meter vanaf de Protestante kerk in Venhuizen, 2750 meters vanaf de Protestante kerk in Hem en 2850 meter vanaf de Protestante kerk in Oosterleek. De sein letter is F. De BBC code zin is: 'De klok slaat negen'. Frank moet aangeven wanneer het veld gereed is om een lading te kunnen ontvangen. Het is onmogelijk om de code zin via de Deense BBC uitzending te verzenden. Men zal de code zin via Radio Oranje om 20:15 uur uitzenden.


FROM BOATING VIA ELAN STOP MY NR FOUR SEVEN (47) STOP PIETER ASKS SEND ALL HIS TRAFFIC FROM LAST FRIDAY ON DOUWES CODE IRRESPECTIVE CODE CONTRA TRAFFIC STOP

Paul Polak asks London (47) on behalf of Pieter de Vos to send all his traffic back to Paul in his code. Paul calls it contra traffic. Why is Pieter asking this?

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP MY NR FOUR
(4) STOP STEVENS WILL CROSS THE LINE NEAR LAGE ZWALUWE STOP ... PLEASE RPT ALL TRAFFIC ON THIS MATTER ON MY OWN CODE QNUISE (PLEASE) PASSWORD ETCETRA TONIGHT STOP

Veeneklaas informs London (4) that Stevens (Jard du Celliee-Muller) will cross the line near the village of Lage-Zwaluwe. London has to repeat all traffic concerning Jard in his own code. He also asks for a password for Jard when he crosses the line that night.

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP  MY NR FIVE (5) STOP YOUR ONE (1) STOP PAPERS ABOUT LOCATION GROUNDS AFTER ALL NOT IN ENEMY HANDS AS FIRST THOUGHT SHALL STILL BE VERY CAREFUL STOP FIRST TRY MANDRILL HUDSON AND SALLY STOP

Veeneklaas informs London (5) that after all no papers about the dropping fields have fallen in German hands. as first thought. They will be very careful on the fields and he asks London to start dropping loads again on the fields MANDRILL, HUDSON and SALLY.

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP MY NR SIX
(6) STOP PLEASE PREPARE SPECIAL PACKAGES WITH ACCUMULATORS MONEY OYRLS BROADCAST BATTERIES AND CANDLES STOP ADDRESS TO SAUL STOP CAN YOU DROP THEM SOONEST STOP

Veenklaas asks London (6) to prepare a special package with accumulators, money, crystals, broadcast (receiver) batteries and candles. It must be addressed to Saul. Can London drop this package as soon as possible? Who is Saul, an alias of Veeneklaas?

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP MY NR SEVEN
(7) BROADCAST BBC MESSAGES ON FIFTEEN HUNDRED METRES INSTEAD PRESENT WAVELENGTHS AS RECEPTION OTHERWISE UNCERTAIN STOP PLEASE CONFIRM AND ADVISE TIME STOP

Veeneklaas asks London (7) to transmit the BBC message, which are announcing dropping operations, on 1500 mtr (long wave, 150 KHz) otherwise it is not certain that they will be received by the resistance groups, probably due to jamming by the Germans. London is asked for advise and for a time these messages will be broadcast.

FROM DC VIA ELAN STOP MY NR EIGHT
(8) YOUR THREE TWO EIGHT (328) STOP NO SINGLE CONCRETE FACT COME TO MY KNOWLEDGE TO CONFIRM REPORTED ACTION OF EXTREME LEFT STOP CIRCULATING COMPLAINTS IN THIS MATTER ORIGINATE FROM UNDERSTANSABLE ANXIETY FOR SAME CONTROVERSES IN AND OUTSIDE ILLEGALITY AS OCCURED IN BELGIUM AND GREECE STOP REQUEST TO BE INFORMED WITH SOURCE OF YOUR INFORMATION TO MAKE CONTACT WITH THE SAME STOP

Henri Koot answers London (8) on their message 328 about extreme left wing actions. He states there is no single fact come to his knowledge to confirm the reported action of extreme left. The complains about this matter circulate and originate from understandable anxiety for the same controverses in and outside the illegality as also occurred in Belgium and Greece. Koot asks for the source of this information so he will be able to contact him.


TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO (2) STOP INFORMED FORWARD TROOPS STEVENS CROSSING LINE NEAR LAGE ZWALUWE NO PASSWORD NECESSARY STOP BROADCAST BBC MESSAGES SUGGEST WE USE DUTCH PROGRAMME AT TWENTY FIFTEEN BST STOP PLEASE CONFIRM THIS OK STOP

London informs Veeneklaas (2) that forward troops have been warned about Jard crossing the line near Lage Zwaluwe. He therefore does not need a password. London does not seem to change the frequency of the code message for the resistance, they suggest these sentences to be broadcast at 20:15 hours. Veeneklaas has to confirm this is alright with him.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FIVE
(5) STOP VOOR ROB VIA PETER NOORD STOP HEBBEN ZATERDAG NACHT OLYMPUS MET PETER ZUID GEPROBEERD STOP PILOT HEEFT AUTOLICHTEN GEZIEN MAAR OVEREENGEKOMEN LICHTEN WAREN NIET AANWEZIG STOP WACHTEN SPOEDIGST ANTWOORD OF OLYMPUS HETZELFDE IS ALS LAFAYETTE EN OF DIT TERREIN NOG STEEDS GEZOND IS OM NOGMAALS TE PROBEREN STOP ZENDT ONS LANGS DEZE WEG BERICHT IN UW EIGEN CODE WELKE TERREINEN NOG GEZOND BLYVEN MET NIEUWE NAMEN STOP INDIEN UW OPERATOR ONS NIET KAN HOOREN MOET HIJ TOCH GEHEEL BERICHT BLIND DOOR SEINEN WIJ KUNNEN HEM WEL HOOREN STOP

London sends a message to Henri Koot (5) which is meant for Rob via Peter Noord (Hordijk). London states they have tried to drop Peter Zuid (Borghouts) Saturday night on field OLYMPUS. The pilot of the aircraft did notice burning car lights, be saw no lights burning as was agreed. London waits for an answer if field OLYMPUS is the same as field LAFAYETTE and is this field still safe to try to drop Peter Zuid there? Rob has to inform London along this way to tell them which fields are still safe and what the new names are , he must send this information in his own code. If Rob's operator can not hear London calling he must send the whole message blind, because London is able to hear him. Who is Rob and who is his WT operator?

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SEVEN
(17) STOP YOUR TWO TWO (22) STOP GROUND FRANKIE ACCEPTED STOP PLEASE CONFIRM LOCATION AS FOLLOWS ONE TWO FIVE ZERO (1250) METRES PROTESTANT CHURCH VENHUIZEN STOP TWO SEVEN FIVE ZERO (2750) PROTESTANT CHURCH HEM STOP TWO EIGHT FIVE ZERO (2850) PROTESTANT CHURCH OOSTERLEEK STOP LETTER F FOR FRANKIE STOP BBC MESSAGE DE KLOK SLAAT NEGEN STOP WHEN YOU ARE READY TO RECEIVE STOP IMPOSSIBLE BROADCAST ON DANISH PROGRAMME SUGGESTED WE USE DUTCH AT TWENTY FIFTEEN BST STOP

London informs Frank Hamilton (17) that field FRANKIE has been accepted by the RAF. Franks has to confirm its location as mention by London: 1250 meter from the protestant church at Venhuizen, 2750 meters from the Protestant church at Hem and 2850 meter from the Protestant church at Oosterleek. Its signal letter is F and the BBC message is: 'De klok slaat negen'. London wants to know when this field is ready to receive loads. London states it is impossible to transmit this code sentence on the BBC Danish service, they suggest to broadcast it on Radio orange at 20:15 hours.


Maandag 12 Maart 1945. Henk Veenklaas informeert Londen (9) dat hij akkoord gaat met het gebruik van Radio Oranje voor het omroepen van slagzinnen voor wapen droppingen.

Henk vraagt Londen (
10) of Ken Belton en piloot Radclyffe al door de linies gekomen zijn. Zij zijn rond 9 februari vertrokken uit Amsterdam.

Henk Veeneklaas krijgt van Londen (
3) instructie hoe hij zijn berichten van security checks moet voorzien, dit is linke soep. Londen geeft aan dat als hij bijvoorbeeld de letter groep LCAVU seint, moet hij bij de derde letter (A) 2 op tellen en bij de vierde letter (V) moet hij er 10 bij op tellen. A + 2 wordt C en V + 10 wordt F. De letter groep wordt dus nu LCCFU. Veeneklaas moet antwoord geven dat hij dit begrijpt en hij moet deze security check onmiddellijk gaan toepassen. Ook moet hij er aan denken dat hij na gebruik de gebruikte groep van het One-Time-Pad weggooit.
Waarschijnlijk codeert Madeline zijn berichten, zoals zij ook al voor Tobias deed.

Londen vraagt Henri Koot (
6) of hij nog steeds van mening is dat de Ortkommandatur in Alkmaar gebombardeerd moet worden gezien het moraal van de bevolking na het Bezuidenhout incident..

Bericht voor Henri Koot (
7), inhoud is niet beschikbaar.FROM DR X VIA ELAN STOP MY NR NINE (9) STOP YOUR TWO (2) RADIO ORANJE OK STOP

Veeneklaas informs London (9) he agrees with the transmission time of the coded sentences for dropping operations.

FROM DR X VIA ELAN STOP MY NR TEN
(10) PLEASE CONFIRM ARRIVAL OF BELON (BELTON) RPT YELTON AND RADCLYFF SENT THROUGH THE LINE MEDIO FEBRUARY STOP

Veeneklaas asks London (10) if they can confirm the arrival of Belton and pilot Radclyff, who left Tobias' HQ on February 9th to cross the lines to the liberated Dutch areas.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE (3) STOP PLEASE USE THE FOLLOWING IDENTITY CHECK ARRANGEMENTS IN YOUR MESSAGES TO US STOP ADD TWO TO THIRD LETTER OF INDICATOR AND TEN TO FOURTH LETTER STOP THUS IF INDICATOR IS LCAVU RPT LONDON CHARLIE APPLE VICTOR UNCLE YOU WILL ADD TWO TO A FOR APPLE AND TEN TO V FOR VICTOR STOP YOU WILL THEN SEND INDICATOR AS LCCFU RPT LONDON CHARLIE CHARLIE FREDDIE UNCLE STOP PLEASE CONFIRM YOU UNDERSTAND AND START USING CHECK IMMEDIATELY STOP REMEMBER TO CUT AWAY AND DESTROY USED GROUP OF PATH STOP

London informs Veeneklaas (3) he must use his identity check in his telegrams to London like has been arranged before. He has to add 2 letters to the third letter and 10 letters to the fourth letter of his indicator. If his indicator is LCAVU he has to add two letters to letter A, which becomes a C and 10 letters to the letter V, which becomes the letter F. The indicator looks now like this: LCCFU. Veeneklaas must reply to inform London he understands this and he must start using this procedure at once. He must also remember he must cut away  and destroy the group he has used on his One-Time-Pad. It is likely that Madeline van Geuns did all the coding and decoding for Veeneklaas, like she did for Tobias.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR SIX
(6) STOP REFERENCE YOUR REQUEST PRECISION BOMBARDMENT CRTS KOMMANDATUR ALKMAAR PLEASE CONFIRM YOU STILL WISH THIS DONE VIEW PRESENT MORALE POPULATION STOP

London asks Henri Koot (6) if he still wants to have the Ortskommandatur in Alkmaar bombed, this in view of the morale of the Dutch people after the Bezuidenhout bombardment.

TO DC VIA ELAN STOP OUR NR SEVEN
(7) ... geen tekst beschikbaar/no text visible.
Dinsdag 13 Maart 1945.

Londen verstrekt Veeneklaas (
4) nieuwe BBC slagzinnen en seinletters voor de velden Mandrill, Hudson en Sally.
Mandrill: 'U moet eens naar Mozart luisteren' en de sein letter is P. Hudson: 'Het schilderij hangt in het museum' en de sein letter is L. Sally: 'De schaatsen zijn opgeborgen' en de sein letter is C. Wordt vervolgd.

Londen vraagt Henk (
5) in vervolg van telegram 4 aan te geven op welk veld hij drie containers met medicijnen wil ontvangen en een container met 50.000 Gulden. Van dit bedrag is 40.000 Gulden voor zijn operaties en 10.000 Gulden zijn bestemd voor Frank en zijn zus Frankie Hamilton. Over dit geld zal na de bevrijding nog een flinke rel ontstaan, want Frank beweert dat hij het nooit heeft ontvangen en bij een boer een lening aan moest gaan.

Henri Koot ontvangt een bericht van Londen (8) dat hij aan
PETER NOORD (Hordijk) door moet geven. Het gaat over de 'DE RAKETMAN' (Arie van Rhijnsbergen) die blijkbaar informatie heeft over de V-1 en de V-2's. Hij blijkt echter ook voor de SS en de SD in Den Haag te werken. Men moet dus oppassen. Deze man is vanaf 2-11-1944 tot de nacht van 17 op 18 februari toen hij door de linies werd gebracht bij het verzet in Den Haag ondergedoken geweest. Na ondervraagd te zijn heeft deze man toegegeven dat hij een enorme verrader was. Hij heeft voor de SS gewerkt en had bij de SD in Den Haag contacten op het hoogste niveau, waar hij ook voor gewerkt heeft. Londen wil weten wie die contacten binnen het verzet waren en men moet voorzorgsmaatregelen nemen.

Londen stelt Paul Polak (
40) voor om naast het Night ELAN schema ook Night TOWY te gaan gebruiken, dit om het toegenomen berichtenverkeer beter te kunnen verwerken. Dit houdt in dat de berichten over Pieter en Paul verdeeld worden. Nu nemen zij nog gelijktijdig alle berichten van Night ELAN op.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FOUR (4) STOP FOR SECURITY REASONS NECESSARY TO CHANGE BBC MESSAGES AND SIGNAL LETTER FOR THREE GROUNDS IN YOUR NUMBER FIVE (5) STOP MANDRILL BBC U MOET EENS NAAR MOZART LUISTEREN STOP SIGNAL P FOR PETER STOP HUDSON BBC MESSAGE HET SCHILDERIJ HANGT IN HET MUSEUM STOP SIGNAL LETTER L FOR LONDON STOP SALLY BBC MESSAGE DE SCHAATSEN ZIJN OPGEBORGEN STOP SIGNAL LETTER C FOR CHARLIE STOP TO BE CONTINUED STOP

London informs Veeneklaas (4) that for security reasons the BBC messages for the three fields mentioned in telegram number 5 from Veeneklaas must be changed. Mandrill: 'U moet eens naar Mozart luisteren' en de nieuwe sein letter is P. Hudson: 'Het schilderij hangt in het museum' en de sein letter is L. Sally: 'De schaatsen zijn opgeborgen' en de seinletter is C. This telegram will be continued.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FIVE
(5) STOP CONTINUATION OF OUR NUMBER FOUR (4) STOP PLEASE STATE ON WHICH OF THESE GROUNDS YOU WISH TO RECEIVE THREE CONTAINERS SPECIAL MEDICAL STORES STOP THESE CONTAINERS WILL BE MARKED WITH A RED CROSS STOP ALSO ONE SPECIAL CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS CONTAINING FIFTY THOUSAND GUILDERS STOP FORTY THOUSAND ARE FOR YOU AND FOR YOUR WORK STOP BALANCE OF TEN THOUSAND TO BE HANDED OVER TO GUUS FOR HIMSELF AND JOSEPHINE STOP

Continuation of number 4 to Veenklaas (5). Veeneklaas must inform London which of these three grounds can be used to drop 3 containers loaded with medical stores. These containers will be marked with a red cross. There is also one container marked with a white cross and this one contains 50.000 Guilders. Of this sum 40.000 is for Veenklaas and is work. The rest is for Frank and Frankie Hamilton.
After the war there is a situation between London and Frank, he claimed he never received the money and had to borrow money from a farmer to be able to continue his work. This famer must be given his money back, according to Frank.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR EIGHT
(8) STOP FOR PIETER NOORD STOP ARIE VAN RHIJNSBERGEN THE ROCKETMAN SHELTERED BY RESISTANCE FROM NOVEMBER SECOND FORTY FOUR UNTIL HE WAS SENT ACROSS THE LINES ON SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH JANUARY FORTY FIVE STOP HE BROUGHT US SOME GOOD INFORMATION BUT DID NOT TELL THE TRUE STORY OF HIS PAST STOP HE HAS NOW CONFESSED TO BEING AN ARDENT COLLABORATOR STOP IN ADDITION TO HIS WORK FOR THE SS HE ALSO WORKED FOR THE SD AT THE HAGUE WHERE HE HAD THE HIGHEST CONTACTS STOP PLEASE INFORM US SOONEST OF HIS CONTACTS WITH RESISTANCE AND TAKE EVERY PRECAUTION STOP

Henri Koot receives a message from London (8) meant for Peter Noord (Hordijk). Arie van Rhijnsbergen also known as the 'Rocketman' who was sheltered by the resistance from November 2nd 1944 until he was send through the lines in the night of January 17th to 19th 1945. He brought some good information to the Allies, but he did not tell the true story of his past. He has now confessed being an ardent collaborator. In addition to that he has worked for the SS and also for the SD in The Hague where he is in contact with the highest officers. Peter Noord must inform London soonest of Rhijnsbergen's contacts with the resistance and he has to take every precaution to protect his resistance workers.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR FORTY (40) STOP IN VIEW OF INCREASE OF TRAFFIC SUGGEST WE USE NIGHT TOWY IN ADDITION TO NIGHT ELAN STOP LET US KNOW IF YOU CAN ARRANGE THIS AND WE WILL DIVIDE THE TRAFFIC ACCORDINGLY STOP

London informs Paul and Pieter (40) that due to the increase of traffic London will use Night TOWY again in addition to Night ELAN. Both WT operators must inform London if this is alright with them and London will divide the traffic between the two of them.Woensdag 14 Maart 1945
. Pieter en Paul (
48) wijzen het voorstel van Londen om zowel via Night ELAN, als via Night TOWY berichten te ontvangen af. Zij willen blijkbaar liever beiden de berichten van Night ELAN noteren om er zeker van te zijn dat zij niets missen.

Henk meldt Londen (
11) dat de telefoonverbinding tussen Amsterdam en Den Haag verbroken is en dat het nu lastig is om met PIETER DEKKER (Cor van Paaschen) in contact te komen.

Veeneklaas informeert Londen (
12) dat er in de afgelopen week honderden executies plaats gevonden hebben als vergelding op de aanslag op Politiechef Rauter. Alleen al in Amsterdam werden meer dan 100 personen, waaronder ook vrouwen, in het openbaar doodgeschoten.

Henk laat Londen weten (
13) dat er 30 mannen doodgeschoten zijn die hebben geprobeerd om een medische officier (Haverkamp en Smoorenburg), een transport officier (Hellinga) en 20 anderen uit de gevangenis te bevrijden. Volgens hem zijn ook Gerda Meijer, Willi Gijzen, Theo van Gogh en Gijs Gorter ook doodgeschoten. De beide meisjes hebben de oorlog echter overleefd. Er werden op 8 maart 53 mannen geëxecuteerd op Rozenoord.

Het kan echter ook zijn dat Veeneklaas het hier heeft over een executie op 12 maart in het Weteringplantsoen. Tijdens deze executie werden inderdaad 30 mannen doodgeschoten als represaille op de dood van een Duitse SS officier, Ernst Wehner, die zich in het opgerolde hoofdkwartier van Groep-2000 bevond toen een overval ploeg op 10 maart wilde kijken of de Duitsers de codesleutel van de gecodeerde administratie van Groep-2000 hadden gevonden.


Telegram 14 is niet aanwezig. Message number 14 is missing.

Koot informeert Londen (
15) dat bepaalde hoge officieren van een Spreng Kommando zijn het niet eens de orders om bij een eventuele terugtocht op voorhand allerlei zaken in Nederland op te blazen. Henri Koot wil daarom een waarschuwing boodschap laten uitzenden in het Duits en in het Nederlands dat er na de oorlog consequenties zijn voor degenen die moetwillig vernielingen plegen.

Koot informeert Londen (
16) dat hij nog steeds wil dat de Ortkommandatur in Alkmaar gebombardeerd wordt en het leifst 's middags om 15:00 uur.

Veeneklaas informeert Londen (
17) dat men op vrijdagnacht op veld HUDSON klaar zal staan om een lading te ontvangen en hij wil die nacht nog een opgave hebben van alle medische voorraden die men gaat droppen.

Henri Koot vraagt Londen (
18) via welke radiostations en op welke tijdstippen men de activatie boodschappen gaat uitzenden.

Londen wil van Veeneklaas (
6) graag meer details weten over de aanslag op Rauter en of deze aanslag succesvol is geweest.

Londen laat Koot (
9) weten liever geen waarschuwingsberichten te willen uitzenden om de SD en andere eenheden niet op stang te jagen. Koot moet overwegen of omkoping misschien een middel is om vernielingen te voorkomen.

Londen  laat Frank Hamilton (
18) weten dat er bij de eerst volgende dropping operatie 10.000 gulden voor hem en zijn zus worden gedropt.FROM BOATING VIA TOWY STOP MY NR FOUR EIGHT
(48) STOP REF YOUR FOUR ZERO (40) STOP SORRY TO USE STOP WE DO NOT AGREE STOP NINE

Paul informs London (48) that he and Pieter do not agree with London's proposal to use Night ELAN and Night TOWY at the same time.
Apparently they still want to write down the same message by the two of them, in order not to miss anything and to be sure all messages are noted.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR ELEVEN (11) STOP PL TELEPHONE COMMUNICATION AMSTERDAM THE HAGUE INTERRUPTED STOP OTHER CONTACT WITH PIETER DIFFICULT AND UNCERTAIN STOP

Veeneklaas informs London (11) that the illegal direct telephone connection with The Hague has been interrupted, it is not difficult to reach Cor van Paaschen. There is also more uncertainty due to the fact that couriers must be used,

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR TWELVE
(12) STOP SEVERAL HUNDREDS PRISONERS IN WHOLE COUNTRY MORE THAN ONE HUNDRED IN AMSTERDAM AMONG MANY WOMEN WERE SHOT PUBLICLY DURING PAST WEEK AS REPRISAL FOR RAUTER STOP

Veeneklaas also informs London (12) about mass executions taking place in the occupied zones as a reprisal on the (failed) attack on the German Police chef Rauter. He reports that only in Amsterdam 100 men and women have been shot publicly. This took place on March 8th 1945.
This attack on Rauter was not planned as such, the resistance needed a lorry but took Rauter's loudly car as such. In the firefight the driver and Rauter's aid where killed and Rauter was severely wounded.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR THIRTEEN
(13) STOP CONSEQUENTLY LAN ... LRQ ARREST REGIONAL MEDICAL OFFICER AND PRINCIPLE TRANSPORT OFFICER AND ABOUT TWENTY OTHERS WERE ARRESTED STOP FROM WHOM TWO DIED OF WOUNDS STOP AS REPRISAL FOR ABORTIVE ATTEMPT TO SET THEM FREE ABOUT THIRTY MEN WERE MURDERED SUBSEQUENTLY ONE GIRL MEMBER OF HANS STAFF ARRESTED IN AMSTERDAM TWO MEMBERS OF OUR STAFF OF WHOM ONE GIRL RECENTLY INCIDENTALLY ARRESTED WERE SHOT AS REPRISAL REF MY TWELVE (12) STOP

Veeneklaas offers London (13) more details about the executions in Amsterdam. Consequently ….. arrest a regional medical officer (Haverkamp and Smoorenburg) and principale transport officer (Hellinga) and about 20 other resistance men were arrested, from whom 2 died of their wounds (just Helliga) As a reprisal for an abortive attempt to set them free about 30 men were subsequently murdered by the Germans. Among them 2 member of Tobias's staff. One girl who was arrested in Amsterdam (Gerda Meijer) and one girl who was incidentally arrested (Willi Gijzen) were also shot as reprisal.
Both girls were not shot, Haverkamp and Smoorenburg were shot near Limmen in North-Holland on April 6th, 1945. That day,  March 8th 1945, 53 men were shot in Amsterdam.

It can also be that Veeneklaas is mentioning the execution that took place on March 12th 1945 in Amsterdam at the Weteringplantsoen. Here 30 men were executed, as a reprisal of the killing of SS officer Ernst Wehner who was in a house that was raided by the SD and in which the HQ of the resistance group 'Groep-2000' was located. This SS officer was shot during a raid on March 10th by members of Groep-2000 who wanted to find out if the code key to their coded administration was found by the Germans.


FROM DC VIA TOWY STOP MY NR FIFTEEN
(15) STOP SOME OF THE LEADING MEN OF SPRENG KOMMANDOS DONT SYMPATHISE WITH THEIR INSTRUCTIONS AND WOULD BE INCLINED TO DISREGARD THEM STOP I PROPOSE REPEATED BROADCASTS IN GERMAN AND DUTCH WITH WARNING THAT ALL THOSE WHO WITH THE WITHDRAWAL OF THE GERMANS FROM HOLLAND TAKE PART IN DEMOLITIONS WHICH ARE CLEARLY OF NO MILITARY INTEREST COMMA NOTWITHSTANDING GERMAN AUTHORITIES SAYING SO COMMA WILL BE HELD PERSONALLY RESPONSIBLE FOR THEIR ACTS AFTER THE WAR STOP

Koot informs London (15) about the fact that some leading officers of the German Sprengkommando (demolition group) do not sympathise with their instructions and they would like to be inclined to disregard those orders. Koot proposes to broadcast repeatedly messages over the German BBC Service to warn that all those who with the withdrawal from Holland and who take part in demolitions which are clearly of no military interest, not withstanding what German authorities are saying, will be held personally responsible for their acts after the war.

FROM DC VIA TOWY STOP MY NR SIXTEEN
(16) STOP RE YOUR SIX (6) STOP PRECISION BOMBARDMENT STILL REQUESTED PREFERABLY AT FIFTEEN HUNDRED HOURS MET STOP

Koot informs London (16) that he still wants the Ortkommandatur bombed in Alkmaar, preferably after 15:00 hrs.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SEVEN TEN 
(17) STOP YOUR FIVE (5) STOP HUDSON GLAD TO RECEIVE AS FROM FRIDAY NIGHT STOP PLEASE ADVISE EXACTLY CONTENTS MEDICAL STORES TONIGHT STOP

Veeneklaas informs London (17) he want the medical stores to be dropped on field Hudson as from Friday night. He asks London to inform him this night what exactly will be dropped.

FROM DC VIA TOWY STOP MY NR ONE EIGHT
(18) STOP RE YOUR FOUR (4) STOP ADVISE TIMES AND STATIONS BY WHICH ACTION MESSAGES WILL BE BROADCAST STOP

Koot asks London (18) at which times and which radio stations action messages will broadcast.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER SIX (6) STOP YOUR TWELVE (12) STOP CAN YOU GIVE US MORE DETAILS ABOUT ATTACK RAUTER WAS THIS SUCCESFUL STOP

London asks Veeneklaas (6) if he is able to give more details about the attack on Rauter and if this was successful.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR NINE
(9) RE SPRENG COMMANDOS IF LEADING MEN ARE ALREADY SYMPATHIC CONSIDER IT WOULD BE WRONG TO MAKE BROADCASTS WHICH WOULD ONLY PROVOKE EXTRA SD OR OTHER GERMAN MILITARY VIGILANCE STOP ARE PREPARED CONSIDER BRIBERY IF MOST IMPORTANT TARGETS CAN BE SAVED OR IF ONLY SPECIFICIAL OR MINOR DAMAGE IS DONE STOP

Henri Koot is told by London (9) that if the leading officers are already sympathic he should it would be wrong to broadcast these warning messages. It could just provoke them extra, specially the SD. London is prepared to consider bribery if most important targets can be saved, or if only specifically or minor damage is done.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER ONE EIGHT
(18) STOP FOR GUUS STOP SENDING IN SPECIAL CONTAINER ON FIRST OPERATION TEN THOUSAND GUILDERS FOR YOU AND JOSEPHINE STOP

London informs Frank Hamilton (18) they are dropping a special container during the first dropping operation which also contains 10.000 Guilders for him and his sister Frankie.Donderdag 15 Maart 1945. Londen informeert Henk Veeneklaas (7) dat op vrijdagnacht 16 maart 1945 een enorme lading op veld HUDSON te willen droppen: 24 containers en 8 manden. Het geld en de codeboeken zitten in een container met een wit kruis en zijn geaddresserd aan HANS (Tobias), maar de codeboeken zijn nu bestemd voor Pieter Dekker (Cor van Paaschen) De medische voorraden zitten in drie containers met een rood kruis. In de manden zitten kaarten voor Veeneklaas en propaganda materiaal voor Cor van Paaschen. In de andere manden zitten onder meer accu's, WT sets, kleding, een windgenerator voor Paul en Pieter en nog wat voedsel voor Frankie Hamilton. Verder nog ontvangers, fietsbanden en silent Sten Guns. Gezien de grote hoeveelheid containers en manden moet de grondploeg de lampen laten branden na de eerste dropping, het kan zijn dat het vliegtuig nog een tweede run moet maken om de rest te droppen.

Londen geeft op verzoek van Henk Veeneklaas (
8) door wat er aan medische voorraden gedropt gaat worden. Dit telegram is verre van compleet. Het gaat hierbij onder andere om insuline en morphine. Hydrochloridum, extractum opium liquidum en extractum belladonnae liquidum. Pilocarpine nitrate, sulphathiazole, sulphapvridine en sulphanilamidum….


TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMER SEVEN
(7) STOP WE WILL TRY HUDSON AS FROM FRIDAY NIGHT SIXTEENTH MARCH WITH TWENTY FOUR CONTAINERS AND EIGHT SPECIAL PACKAGES STOP ONE CONTAINER MARKED WITH A WHITE CROSS HAS MONEY AND CODES ADDRESSED TO HANS STOP THESE CODES ARE NOW FOR PIETER DEKKER STOP THREE CONTAINERS MARKED WITH RED CROSS HAVE MEDICAL STORES STOP PACKAGES CONTAIN MAPS FOR YOU AND PROPAGANDA MATERIAL FOR PIETER DEKKER AND WT SETS AND ACCUMULATORS AND CLOTHING AND A WIND GENERATOR FOR BRAM AND DOUWE AND SOME SPECIAL FOOD STUFFS FOR JOSEPHINE STOP ALSO NCRS AND BICYCLE TIRES AND SILENT STENS STOP BECAUSE OF LARGE NUMBER OF PACKAGES RECEPTION COMMITTEE MUST KEEP LIGHTS SWITCHED ON IN CASE AIRCRAFT HAS TO MAKE TWO RUNS STOP

London informs Henk Veeneklaas (7) the RAF will drop a large load on field HUDSON as from Friday night, March 16th. There will be 24 containers and 8 special packages. One container, marked with a white cross contains money and code books addressed to HANS (Tobias), but now they are for Cor van Paaschen. Three containers marked with a red cross contain medical stores. The packages contain maps for Veeneklaas and propaganda material for Cor van Paaschen- WT sets, accu's, clothing and a windgenerator for Paul and Pieter. Also food for Frankie Hamilton. They contain too radio receivers, bicycle tires and silent Sten Guns. The groundcrew must leave the light on after the first dropping due to the amount of material that has to be dropped, the airplane might need a second run.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR EIGHT
(8) STOP CONTENTS OF THREE MEDICAL CONTAINERS STOP INSULINUM AND MORPHINAE HYDROCHLORIDUM AND EXTRACTUM OPII LIQUIDUM AND EXTRACTUM BELLEADONNAE LIQUIDUM AND PILOCARPINE NITRATE AND SULPHATHIAZOLE AND SULPHAPVRIDINE AND SULPHANILAMIDUM ... verder geen tekst beschikbaar/no more text available.

London informs Veeneklaas (8) which medical stores will be dropped in three containers on field HUDSON: Insuline, Morhine, extractum Opium Liquidum, extractum Belleeadonnae, Pilocarpine nitrate and Sulphathiazole and Sulphapvridine and Sulphanilamidum….
 
Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 150222
Publicatie: 21-2-2022
Blad 5
Vrijdag 16 Maart 1945. Londen informeert Veeneklaas (9) dat Jard veilig in bevrijd gebied is aangekomen Ook Belton en Radclyffe zijn ook medio Februari veilig door de linies gekomen.

Londen geeft bij Veeneklaas aan (
10) dat de code boeken die voor HANS geaddresserd zijn, niet voor Cor van Paaschen zijn, maar voor Henri Koot, zij dragen de nummers B5116 en B5114. De code boeken die geaddresserd zijn voor SAUL zijn voor Henk Veeneklaas zelf en dragen de nummers A9494, B4648 en B5105. Veeneklaas moet melden wanneer hij de boeken in ontvangst heeft genomen.

Londen informeert Henri Koot (
10) wanneer en op welke programma's de activatie en operationele codezinnen voor het verzet worden uitgezonden. Dat is op de Franse service van de BBC om 13:30 uur, om 20:15 uur via Radio Oranje en om 20:30 uur via de Vlaamse service van de BBC.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP PUR NR NINE (9) STOP HARRY STEVENS ARRIVED SAFELY STOP CONFIRM BELTON AND RADCLYFFE ARRIVED SAFELY MID FEBRUARY STOP

London informs Henk Veeneklaas (9) that Harry Stevens (Jard du Celliee-Muller) has arrived safely in the liberated part of The Netherlands. The airmen Belton and Radclyffe also arrived safely mid February in the liberated zone.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TEN
(10) STOP SUBJECT CODES STOP AMENDING OUR NR SEVEN (7) STOP THE CODES ADDRESSED HANS IN CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS ARE FOR USE OF DC NOT PIETER DEKKER STOP THEY ARE NUMBERED B FIVE ONE ONE SIX (B5116) STOP B FIVE ONE ONE FOUR (B5114) STOP IN THE SAME CONTAINER WE ARE SENDING FOR YOU ADDRESSED SAUL CODES NUMBERED A FOUR NINE FOUR NINE (A9494) STOP B FOUR SIX FOUR EIGHT (B4648) STOP B FIVE ONE ZERO FIVE (B5105) STOP PLEASE ACKNOWLEDGE ALL WHEN RECEIVED STOP

London tells Henk Veeneklaas (10) about the code books that will be dropped on field HUDSON in a container marked with a white cross. The boos addressed for HANS (Tobias) are not for Cor van Paaschen, but for Henri Koot, the book is numbered B 5116 and B5114. In the same container are the code books for Veeneklaas himself, they are numbered: A9494, B4648 and B5105. Veeneklaas has to inform London when he has received the code books.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TEN
(10) STOP ACTION AND OPERATIONAL MESSAGES WILL BE BROADCASTED AS FOLLOWS AT THIRTEEN THITY ON FRENCH PROGRAMME TWENTY FIFTEEN ON RADIO ORANGE AND TWENTY THIRTY ON FLEMISH PROGRAM ALL TIMES EST STOP

Henri Koot is informed by London (10) that the operational messages will be broadcast as follows: on the French BBC service at 13:30 hrs, on Radio Orange at 20:15 hrs and on the Flemish BBC service at 20:30 hrs.Zaterdag 17 Maart 1945. Henri Koot informeert Londen (21) dat hij het flauwekul vindt dat mensen die al zo lang in het verzet hebben gezeten alsnog de eed zouden moeten afleggen. Militaire disipline is voor een ieder wel erg nodig. De laatste zin is zo verminkt dat het niet te ontcijferen is. Men is met iets bezig: NYFLO MFDVW QFPYV ER ARE IN PROGRESS. Uit dit telegram is wel op te maken hoe zeer Koot aan de leiband van de OD loopt.

Koot informeert Londen (
22) dat hij laat uitzoeken met wie de SD informant Van Rhijnsbergen contact heeft gehad in Den Haag.

Henk laat via Londen (
23) Eva weten dat men nog steeds op zoek is naar Tobias en aan het uitzoeken zijn hoe het met hem gaat en wat zij voor hem kunnen doen.
Op het moment dat dit telegram werd verzonden was Tobias al bijna drie weken geleden overleden.

Bericht 24 is niet aanwezig/Message 24 is not present.

Henk laat Londen weten (
25)  dat Pieter de Vos  en Paul Polak zitten te springen om nieuwe zendschema's en de bijbehorende kristallen. Deze kunnen op veld Sally gedropt worden, dit veld is zaterdagnacht gereed om een lading te ontvangen.

Pieter de Vos laat Londen weten (
58) dat Paul en hij bijna opgespoord waren door peilauto's van de SD. Daarom willen zij onmiddellijk nieuwe zendschema's hebben. De Duitsers weten blijkbaar precies op welke frequenties zij uitzenden. Pieter klaagt ook over de ontvangst kwaliteit van het Homestation, die komt sinds 2 weken zwak binnen en zij moeten het vermogen vergroten.

Prins Bernhard laat Henri Koot weten (
11) dat er geen onderscheid bestaat tussen de commandanten van het stijdend- en het niet-strijdend deel van de NBS.

Prins Bernhard informeert Henri Koot (
12) dat de plaats waar zijn hoofdkwartier komt geheim moet blijven en dat er dus niets voorbereid dient te worden.FROM DC VIA TOWY STOP MY NR TWO ONE
(21) STOP YOUR THREE FIVE (35) TO DOUWE STOP ASKING AN OATH OF PERSONS WHO FOR SO LONG A TIME TOOK SUCH GREAT RISKS AND THEREBY PROVED THEIR FIDELITY MUST TO MY OPINION IN PRESENT  STAGE BE CONSIDERED AS UNDESIREABLE STOP SUBJECTION TO MILITARY DISCIPLINE OF ALL MEMBERS NBS VERY NECESSARY STOP NYFLO MFDVW QFPYV ER ARE IN PROGRESS STOP

Henri Koot informs London (21) referring to message 35 sent by London via Paul Polak that he thinks that an oath of persons who for so long time took such great risks and thereby proved their fidelity, must in his opinion at the present stage of the war be considered as undesirable. Subjection to military discipline of all members of the NBS is very necessary. There is something in progress, but what is unclear since the last sentence of the telegram is mutilated. The need for military discipline is clearly a OD matter.

FROM DC VIA TOWY STOP MY NR TWO TWO
(22) STOP YOUR EIGHT (8) STOP LAST WEEK WAS TOLD SD PAST OF RHIJNSBERGEN BY KP ROTTERDAM STOP HIS CONTACTS WITH REGION NINE HAVE BEEN III ORCED STOP SHALL INVESTIGATE ABOUT THIS CONTACTS IN THE HAGUE STOP

Henri Koot informs London (22) he was told last week by the KP about the SD past of Van Rhijnsbergen. His contact with members of region 9 of the resistance … forced(?). Koot will carry out an investigation about his contacts in The Hague.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR TWO THREE
(23) STOP WILL YOU TELL HANS WIFE WE ARE DOING UTMOST TO FIND OUT EXACTLY WHERE AND HOW IS HE IS AND WHAT WE CAN DO FOR HIM STOP

Veeneklaas wants London to inform Eva Biallosterski (23) that they are still doing their utmost to locate Tobias and are trying to find out how he is and what they can do for him. In fact it is almost three weeks ago that Tobias died of his wounds in the Scheveningen prison, but the Germans kept his passing away secret. Maybe to catch the ones who are looking for him.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR TWO FIVE
(25) PLEASE PUT ON SALLY SOONEST WITH NORMAL LOAD SEND IMMEDIATELY FOR BRAM AND DOUWE EACH NEW PLANS AND CRYSTALS IN MARKED CONTAINER AS THEY NEED THEM BADLY STOP SALLY READY TO RECEIVE AS FROM SATURDAY NIGHT STOP

Veeneklaas asks London (25) to drop as soon as possible on field SALLY along with the normal load new transmission plans and crystals for Pieter de Vos and Paul Polak in a marked container, because they need those items badly. Field SALLY is ready to receive a load as from Saturday night.

FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FIVE EIGHT (58) STOP DF NEARLY GOT US THIS WEEK SEVERAL TIMES AFTER BEING FE TIIGTES IN THE AIR STOP WE HARDLY HEAR YOU BECAUSE YOUR SIGNALS VERY WEAK SINCE TWO WEEKS STOP IF YOU DO NOT IMMEDIATELY INCREASE YOUR POWER WE CANNOT WORK ANYLONGER STOP SEND ALSO IMMEDIATELY TWO NEW PLANS FOR EACH OF US TO SALLY STOP SEVEN

Paul Peters informs London (58) that he and Pieter were almost caught several times that week by a German DF car after they have been for  …  minutes in the air. They are hardly able to hear the homestation, because since two weeks its signal is very weak. London must have its power increased or Pieter and Paul are not able to work any longer due to the thread of being caught. London must send immediately new plans for both of them to field Sally.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ELEVEN (11) STOP AAN CNBS VAN PRINS BERNHARD STOP UIT MEDEDEELINGEN WELKE MIJ BEREIKEN BLIJKT DAT IN SOMMIGE GEWESTEN MIVERSTAND HEERSCHT OVER VERHOUDING COMMANDANT STRIJDEND GEDEELTE TO COMMANDANT NIETSTRIJDEND GEDEELTE STOP DEZE COMMANDANTEN BLIJVEN IN AFWACHTING VAN MIJN BESLISSING OMTRENT HUNNE HANDHAVING GEWESTELIJKEN PLAATSELIJK OOK NA DE BEVRIJDING ZELFSTANDIG NAAST ELKAAR WERKZAAM STOP DIT ONDERSTELT GOEDE VERSTANDHOUDING EN OVERLEG STOP VAN EEN TREDEN VAN COMMANDANT STRIJDEND GEDEELTE ONDER DE BEVELEN VAN COMMANDANT NIETSTRIJDEND GEDEELTE IS DUS NA BEVRIJDING GEEN SPRAKE STOP VERZOEKE ZULKS AAN ALLE GEWESTEN IN HET BIJZONDER TIEN EN VEERTIEN MEDE TE DEELEN EINDE

Prince Bernhard informs Henri Koot (11) that from messages he received, the Prince understood that in some regions it is not clear what the status of the commander of the fighting force is with respect to the commander of the non fighting force. These commanders will awaiting my decision till after the liberation about their regional or local enforcement  and they must work separately together till then. Therefore trust and consultation is needed. So there is no difference between the status of both commanders till after the liberation. Please inform all regions and specially regions 10 and 14.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE TWO (12) STOP AAN CNBS VAN PRINS BERNHARD STOP WENSCH TOEKOMSTIGE PLAATS VAN MIJN HOOFDKWARTIER TEN STRENGSTE GEHEIM TE HOUDEN EN DUS GEEN VOORBEREIDINGEN EINDE

Prince Bernhard informs Henri Koot (12) he wishes to keep the location of his HQ secret, so no preparations are not needed.
Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever, NIOD Amsterdam and Weggum.


Dutch: Willem Mugge

English:
                                                           
w.mugge@home.nl