Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.


 
Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 020222
Publicatie: 15-2-2022
Blad 4
Zondag 4 Maart 1945. Frank Hamilton geeft in een telegram (10) twee nieuwe droppings velden op: MOUSE, gelegen 2200 meter vanaf de Katholieke kerk in Hazerswoude, 4600 meter vanaf de Katholiele kerk in Zuidbuurt en 5150 meter vanaf de Katholieke kerk in Zoetermeer-Zegwaard. De BBC code slagzin is: 'Oost West thuis best' en de sein letter is Z.
Veld POPEYE, ook gelegen in Zuid-Holland, 4250 vanaf de protestante kerk in Tienhoven, 2575 meter vanaf de Katholiele kerk in Breukelen en 2450 meter vanaf het treinstation in Nieuwersluis. De BBC code slagzin is: 'Hij at veel spinazie' en de sein letter is K.

Henri Koot antwoord Londen via Frank (
11) op de vraag gesteld in bericht 239 betreffende de Zweedse voedsel hulp. Volgens Koot verloop de distributie vanaf de drie schepen in Delfzijl naar de bezette delen van Nederland goed en wordt door betrouwbare personen gecontroleerd. De distributie nadat men op de plaats van bestemming is aangekomen voldoet aan alle redelijke eisen en gaat buiten het Rode Kruis om.

Henri Koot vraagt Londen (
12) wie Alex is die genoemd wordt in bericht 27 van 14 februari 1945. Wat bedoelt Londen met 'Radio Dienst'? Volgens hem bestaan er meerdere radiodiensten en het is vanuit het oogpunt van veiligheid niet de bedoeling dat deze in één dienst geconcentreerd worden. Alex is dr. Dirk Eskes, hij was de opvolger van Jan Thijssen.

London informeert Henri Koot (
8) dat hun bericht over Alex kan komen te vervallen omdat hij sindsdien gearresteerd is.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR TEN (10) STOP SOME MORE NEW GROUNDS NAME MOUSE POS TWO TWO ZERO ZERO (2200) RC CHURCH HAZERSWOUDE FOUR PMX (SIX) ZERO ZERO  (4600) RC CHURCH ZUIDBUUR FIVE ONE FIVE ZERO (5150) RC CHURCH ZOETERWOUDE ZEGWAARD BBC OOST WEST THUIS BEST LETTER Z STOP NAME POPEYE POS FOUR TWO FIVE ZERO (4250) P CHURCH TIENHOVEN TWO FIVE SEVEN FIVE (2575) RC CHURCH BREUKELEN TWO FOUR FIVE ZERO (2450) STATION TIEUWERSLUIS (NIEUWERSLUIS) BBC HIJ AT VEEL SPINAZIE LETTER K STOP

Frank Hamilton offers London (10) two new dropping fields in South-Holland. The first one is called MOUSE, located 2200 meters from the Catholic church at Hazerswoude, 4600 meters from the Catholic church at Zuidbuurt and 5150 meters from the Protestant church at Zoeterwoude-Zegwaard. The BBC code sentence is: 'Oost West, thuis best' and the signal letter is Z.
The second field is called POPEYE and is located at 4250 meters from the Protestant church at Tienhoven, 2575 meters from the Catholic church at Breukelen and 2450 meters from the railway station at Nieuwersluis. BBC code sentence is: 'Hij at veel spinazie' and the signal letter is K.


FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR ELEVEN
(11) STOP FROM CNBS STOP ZESTIEN FEBR STOP UW TWEE DRIE NEGEN (239) VAN (AAN?) HANS STOP DISTRIBUTIE VOEDSEL RELIEF SCHEPEN DELFZIJL VERLOOPT UITSTEKEND EN ONDER VOLLEDIGE CONTROLE VERTROUWDE PERSONEN STOP DISTRIBUTIEF NA VERVOER VOLDOEN AAN ALLE REDELIJKE EISCHEN EN GAAN BUITEN ROODE KRUIS OM STOP DC STOP

Henri Koot answers London via Frank (11) on a question mentioned in message 239 to Tobias. Henri Koot states that the distribution of relief food from the Swedish ships in the harbour of Delfzijl is going well and is controlled by trustworthy people. The distribution from the distribution centra goes according to reasonable demands, the Red Cross is not involved at all.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR TWELVE
(12) STOP EIGHTEEN FEBR (18-2-1945) STOP YOUR NR TWO SEVEN (27) OF FOURTEEN (14-2-1945) WHO IS ALEX AND JGCX BM (what do) YOU MEAN WITH RADIO DIENST STOP THERE ARE SEVERAL RADIO DIENSTEN AND CONCENTRATION IN ONE SERVICE AS (IS) UNDISIRABLE FROM ILLEGAL POINT OF VIEW STOP DC STOP

Henri Koot asks London via Frank Hamilton (12) who a man who goes by the name of Alex is. What does London mean by the Radio Dienst (Radio Service)? According to Koot there are different Radio Diensten (services) and it is from a security point of view not wise to concentrate them into one single service. Alex is Dr. Dirk Eskes, successor of Jan Thijssen.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR EIGHT (8) STOP TO DC STOP CANCEL OUR MESSAGE RE ALEX AS HE HAS SINCE BEEN ARRESTED STOP

London informs Henri Koot (8) to cancel the message concerning Alex. He has been arrested in the Eastern part of Holland in January 1945.
Maandag 5 Maart 1945. Frank vraagt Londen (13) om de BBC waarschuwingszinnen te veranderen: van 22:00-24:00 uur 'Komt Nel morgen naar de stad' van 24:00-02:00 uur 'Wij krijgen nog meer wit brood' en van 02:00-04:00 uur 'Beter laat dan nooit'.

Frank informeert Londen (
14) dat hij dagelijks contact heeft met Henri Koot (CNBS). Londen kan hem via Frank berichten sturen. Vreemd dat Frank dit meldt, dit gebeurt al enige dagen. Hij informeert Koot ook wanneer hij berichten ontvangen die hem ook aan gaan. Frank vraagt Londen te bevestigen dat zij al zijn berichten hebben ontvangen, hij heeft hun berichten tot en met nummer 4 ontvangen.

Henri Koot laar Londen weten (
15) dat de regionale commandant van regio-11 … verder geen tekst beschikbaar.

Frank informeert Londen (16) dat bij Annapaulowna een Amerikaanse bommenwerper van de 8ste Luchtmacht op 4 februari  is neergestort. Commandant Johns en zijn bemanning zijn ongedeerd, maar in handen van de Duitsers gevallen.

Het gaat hier om een B17G-80-BO, serie nr. 43-38242, 493 Bomber Group, 863 Bomber Squadron. Bases at Debach, England en het doel was Berlin. Het toestel stortte op 3 februari 1945 neer bij Julianadorp. De bemanning bestond uit:
Henry R. Sherman, piloot.
Al Janulis, co-piloot.
Paul O' Connell, navigator.
Walt Flaherty, bommenrichter.
Raymond, Fischer, top turret gunner.
Harry Koerner, Radio bedienaar.
Carl Hultman, ball turret gunner.
Bob Smead, right waist gunner.

Henri Koot informeert Londen (17) dat sinds de arrestatie van Tobias en anderen er verhoogde activiteit van de SD, versterkt met de Landwacht, plaats vindt in regio 11. De activiteiten worden gecoördineerd vanuit het Ortskommando in Alkmaar. Deze is te vinden op blad 19West ???.20 bij 65.40, 200 meter Zuid en 300 meter NNW vanaf twee ziekenhuizen. Het is een vierkant gebouw met een lange vleugel in die loopt van Noord naar Zuid. Aan de westelijke zijde bevindt zich de weg van Heiloo naar Alkmaar, genaamd de Kennemerstraatweg. Regio 11 is de meest active regio en verdient noodzakelijker wijs uw welverdiende steun. Koot wil dat het gebouw zo spoedig mogelijk middels een precisie bombardement uitgeschakeld wordt. 'Huize Voorhout' Kennemerstraatweg 2, Alkmaar.

Henri Koot informeert Londen (
18) dat op 3 maart een bombardement heeft plaats gevonden waarbij honderden doden en gewonden zijn gevallen, duizenden dakloos zijn geworden in het dichtbevolkte wijk Bezuidenhout en in het historisch stadscentrum van Den Haag. Er bevonden zich geen militaire doelen in de directe nabijheid, wat door de Duitsers bevestigd wordt omdat zij geen benzine verstrekken aan de Amsterdamse brandweer die wilde assisteren bij de bestrijding van de oplaaiende branden.

Niet wetende dat Tobias reeds is overleden geeft Henri Koot in een bericht aan Londen (
19) hem nog een trap na. Hij heeft Doctor-X (Veeneklaas) en Lt. Guus (Hamilton) aangesteld om wapen droppings en het vervoer van wapens te organiseren. Hierbij is het noodzakelijk dat Doctor X een beslissende stem heeft gezien zijn ervaring met dit lastige werk wat hij onder Tobias verricht heeft en door zijn contacten in het samenleving die noodzakelijk zijn voor deze gevaarlijke taak. Dit is op geen enkele wijze een gebrek aan dankbaarheid richting Guus, maar de missie moet voortgezet worden met de meest ervaren en deskundige persoon. Voor de verbindingen tussen u en mij verzoek ik zo spoedig mogelijk een liaison officier te sturen, één die ouder is en op militair terrein meer ervaren is dan Tobias.

Een aantal medewerkers van Delta Centrum richten een verzoek aan Prins Bernhard (
20). In telegram 331 aan Henri Koot via Tobias, stelt De Prins hem aan als adviseur van de Binnenlandse Strijdkrachten. Nu vragen onder andere de KP, OD en RVV om Koot als bevelhebber van de BS in bezet gebied aan te stellen. Het bericht is getekend door Peter (Borghouts) van de KP, Van Santen (Six) van de OD en Freek (Wagenaar) van de RVV.

Londen informeert Frank (
9) dat de velden POPEYE en MOUSE door de RAF zijn goedgekeurd. men twijfelt nog over veld MICKY Londen zal hem spoedig informeren wanneer de uitkomst bekend is. Men kan de referentie punten voor veld FRANKIE niet vinden. Frank moet dit veld opnieuw indienen en referentie punten gebruiken die op alle kaarten staan, dit in verband met het gebruik van een Eureka baken.

Londen vraagt Henri Koot (
10) zo spoedig mogelijk de vragen van Londen over een schip dat kinderen op 17 maart moet evacueren te herhalen


FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE THREE (13) STOP WILL YOU CHANGE DROPPING TIME MESSAGES AS FOLLOWS STOP TEN TO TWELVE KOMT NEL MORGEN NAAR DE STAD TWELVE TO TWO WIJ KRIJGEN NOG MEER WIT BROOD TWO TO FOUR BETER LAAT DAN NOOIT STOP

Frank Hamilton asks London (13) to change the code sentences that indicate a dropping will take place. From 22:00 - 24:00 hrs: 'Komt Nel morgen naar de stad' from 24:00 - 02:00 hrs: 'Wij krijgen nog meer wit brood' en from 02:00 - 04:00 hrs: 'Beter laat dan nooit'.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE FOUR
(14) STOP GUUS HAS CONTINUAL CONTACT WITH CNBS STOP YOU CAN SEND MESSAGES TO HIM VIA ME STOP I WILL KEEP INFORMED CNBS OF YOUR MESSAGES TO ME IF THEY CONCERN HIM TOO STOP CONFIRM YOU GOT ALL MY NUMBERS STOP YOURS UNTIL FOUR STOP

Frank informs London (14) he is in contact with Henri Koot on a daily basis. London can send messages to him which are meant for Koot. Frank will notify Koot when he receives a message that concerns both of them. Frank asks London to confirm they received all his messages, he has received theirs till number 4.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE FIVE
(15) STOP FROM DC STOP YOUR THREE FOUR (34) STOP REGIONAL COMMANDER ELEVEN REPORTS STOP ... geen tekst meer beschikbaar.

Henri Koot informs London (15) that the regional commander of region 11, North-Holland, reports. … no more text visible.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE SIX (16) FOUR RPT FOUR FEBRUARY (4-2-1945) PLANE CRASHED NEAR ANNAPAULOWNA STOP COMM JOHNS OF EIGHT AIRFORCE AND ALL CREW OK BUT IN GERMAN HANDS STOP

Frank informs London (16) that on Februari 4th a plane crashed near Annapaulowna. It's commander was called Johns from the 8th American Airforce. He and his crew are OK, but captured by the Germans.

The aircraft was a B17G-80-BO, serie nr. 43-38242, 493 Bomber Group, 863 Bomber Squadron. Based at Debach, England, it's target was Berlin. The plane crashed on februari 3rd, 1945 near Julianadorp, Den Helder. The crew consisted of:

Henry R. Sherman, pilot.
Al Janulis, co-pilot.
Paul O' Connell, navigator.
Walt Flaherty, bombardier.
Raymond Fischer, top turret gunner.
Harry Koerner, WT operator.
Carl Hultman, ball turret gunner.
Bob Smead, right waist gunner.


FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE SEVEN
(17) STOP SINCE CAPTURE HANS AND OTHERS GREAT SD ACTIVITY REINFORCED BY LANDWACHT IN REGION ELEVEN STOP CENTER ACTIVITIES ORTS KOMMANDACTUR ALKMAAR SHEET NINETEEN WEST TER (TEN) POINT TWENTY BY SIXTY FIVE POINT FOURTY COMMA TWO HUNDRED METRES SOUTH AND THREE HUNDRED METRES NNW FROM TWO HOSPITALS STOP SQUARE HEAD BUILDING WITH LONG WING DIRECTION NORTH SOUTH ON WESTERN SIDE ROAD HEILOO ALKMAAR KENNEMERSTRAATWEG STOP REGION ELEVEN BEING ONE OF MOST ACTIVE YOUR SUPPORT MUCH DESERVED AND NECESSARY STOP REQUEST PRECISION BOMBARDMENT SOONEST STOP DC STOP

Henri Koot informs London (17) that since Tobias and the others were arrested the Sicherheitsdienst, reinforced by the Dutch Landwacht, are more active in Region 11, North-Holland. the centre of the activities is the Ortskommandatur in Alkmaar. The Ortskommandatur is located at map sheet 19 West, 10.20 by 65.40, 200 meters south and 300 meters NNW from two hospitals. The building has a square shaped form with a long wing running from North to South. It lays on the western side of the road from Heiloo to Alkmaar, Kennemerstraatweg (2). Since region 11 is one of the most active, it is necessary and well deserved to receive support from England. Koot wants to have that building bombed by a precision bombardment.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE EIHGHT (18) STOP BOMBARDMENT THE HAGUE MARCH THIRD COST SEVERAL HUNDREDS DEAD AND WOUNDED COMMA THOUSANDS ROOFLESS AND GREAT DAMAGE IN DENSELY POPULATED BEZUIDENHOUT QUARTER AND HISTORICAL TOWN CENTRE STOP NO MILITARY TARGETS IN IMMEDIATE VICINITY WHICH IS PROVED BY GERMAN REFUSAL TO GIVE PETROL TO AMSTERDAM FIRE BRIGADE FOR ASSISTANCE IN COMBATTING SPREADING FIRES STOP DC STOP

Koot informs London (18) that a bombardment hit The Hague on March 3rd. It did costed several hundred dead and wounded citizens, thousands became roofless and great damage was done to the heavily populated Bezuidenhout quarter and to the historical town centre. There were no military targets in the immediate vicinity, which can be proved by the fact that the Germans would not supply the Amsterdam fire brigade with petrol to assist the The Hague fire brigade combatting the spreading fires.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE NINE 
(19) STOP DOCTOR X AND LT GUUS HAVE BEEN APPOINTED BY ME WITH ORGANISATION RECEPTION AND TRANSPORT OF WEAPONS WHEREBY IF NECESSARY MR X HAS CASTING VOICE ON ACCOUNT OF HIS EXPERIENCE IN THIS DIFFICULT WORK UNDER HANS AND OF HIS CONNECTIONS IN NORMAL SOCIETY WHICH ARE NECESSARY FOR THIS DANGEROUS TASK STOP THIS MEANS IN NO WAY LACK OF APPRICIATION FOR GUUS OUR ONLY CONTINUING WITH THE MOST EXPERIENCED AND INFORMED PERSONS STOP FOR CONNECTION BETWEEN OG (ME?) AGD (AND) SEI (YOU?) URGENTLY REQUEST TO SEND ME A LIAISON OFFICER OLDER AND MUCH MORE MILITARY EXPERIENCED THAN HANS STOP DC STOP

Koot informs London (19) he has appointed Doctor-X (Veenklaas) and Lt. Guus (Hamilton) to organise droppings and weapon transports. Doctor-X should have a casting voice because of his experience in this difficult kind of resistance work, which he carried out under Tobias and because of his connections in the Amsterdam society which are necessary for this dangerous task. This means in no way that Hamiltons work is not being appreciated. However the work must be continued and Doctor-X is the most experienced and most informed of the two of them. Fot the connection between him and London Koot asks for a new liaison officer, but one who is older and has more military experience than Tobias. Koot, not knowing Tobias has already passed away, stabs him in the back with this request.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR TWENTY
(20) STOP AAN CNBS RPT CNBS STOP AANLEIDING UW TELEGRAM DRIE EEN DRIE (313) VIA HANS VERZOEKEN KP OD RVV OSE NAFOY KING VAN UW TELEGRAM NR EEN A RPT VAN A TOT L VAN TWEE NCVDENDL (NOVEMBER?) RPT DC NIET LANGER TE DOEN OPTREDEN ALS ADVISEUR DOCH TE BELASTEN MET VOLLEDIGE BEVELSBEVOEGDHEID NBS RPT NBS IN BEZET GEBIED STOP GETEEKEND PETER KP VANSANTEN OD RPT VAN VAN SANT OD FREEK RVV STOP

Frank informs Prince Bernhard (20) that according to his telegram 313 from November 2nd via Tobias the KP, OD and RVV asks the Prince to nominate Henri Koot not as advisor but as commander of the Forces of the Interior (NBS) in the occupied part of Holland. The message was signed by Peter (Borghouts) of the KP, Van Santen (Six) of the OD and Freek (Wagenaars) of the RVV.

TO ACTION ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR NINE (9) STOP GROUND MOUSE AND GROUND POPEYE BOTH ACCEPTED BY RAF STOP DOUBTFUL ABOUT GROUND MICKY WILL LET YOU KNOW DECISION SOONEST STOP CANNOT FIND POINTS YOU REFER TO IN DESCRIBING GROUND FRANKIE ON OUR MAPS STOP PLEASE SUBMIT GROUND FRANKIE AGAIN USING REFERENCE POINTS SHOWN CLEARLY ON ALL MAPS AS YOU INTEND TO USE EUREKAS STOP

London informs Frank (9) that the Grounds MOUSE and POPEYE are both accepted by the RAF as dropping grounds. They are still doubtful about field MICKY. London will let him know as soon as possible what the outcome is. London can not find the reference points which Frank is mentioning to indicate the pinpoint of field FRANKIE. Frank must use reference point that are shown on all kind of maps because he wants to use an Eureka beacon. He must submit this field again.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TEN
(10) TO CNBS STOP PLEASE REPLY URGENTLY TO QUESTIONS REGARDING SHIP FOR EVACUATION OF CHILDREN ON MARCH SEVENTH EVENING STOP

London wants  Koot (10) to urgently reply to questions asked by London about a ship that will evacuate children  on March 17th from the western part of the country to Friesland because there is more food there.
Dinsdag 6 Maart 1945
. Londen geeft bij Frank aan (
11) dat zij het niet eens zijn met de aanpassingen van de BBC waarschuwings code zinnen. Zodra Frank een bericht retour heeft gezonden dat hij dit bericht begrepen heeft vervallen de oude zinnen en worden vervangen door deze: van 20:00 tot 22:00 uur 'Het glas is gebroken' van 22:00 tot 24:00 uur 'De melk kookt over' van 24:00 tot 02:00 uur 'De machine werkt op volle kracht' en van 02:00 tot 04:00 uur 'De appel is rot'. Alle genoemde tijden zijn lokale tijden.

Londen informeert Frank (
12) dat hij er op moet letten dat Paul en Pieter niet steeds van uit hetzelfde huis zenden. Hun werk moet gescheiden blijven dan dat van hem en zij mogen absoluut niet samen een uitzending verzorgen.

Londen laat Frank weten (
13) dat veld MICKY door de RAF is afgekeurd want er staat afweergeschut in de buurt. Frank moet Londen laten weten wanneer de velden MOUSE en POPEYE gereed zijn om ladingen te ontvangen. Ook moet hij laten weten op welke veld hij een Eureka baken gaat inzetten.

Londen informeert Pieter de Vos en Paul Polak (
36) dat zij niet weer 70 minuten lang in de lucht moeten zijn zoals gisteren. Londen geeft aan dat beiden bekend zijn met de gevaren van dergelijke uitzendingen en dat zij daarmee ook anderen in gevaar brengen. Wanneer zij nogmaals zo lang in de lucht zijn is Londen genoodzaakt het contact met hen te verbreken. Als zij veel berichten moeten versturen dienen zij extra skeds aan te vragen en zij moeten hun zendtijden variëren.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ELEVEN (11) STOP YOUR ONE THREE (13) STOP CANNOT AGREE YOUR SUGGESTED CHANGES IN DROPPING TIME MESSAGES STOP AS SOON AS YOU CONFIRM THE FOLLOWING UNDERSTOOD WE WILL IMMEDIATELY CANCEL THE PRESENT STANDBY BBC MESSAGES FOR DROPPING OPERATIONS AND USE THE FOLLOWING STOP FROM EIGHT TO TEN HOURS QUOTE HET GLAS IS GEBROKEN UNQUOTE STOP FROM TEN TO TWELVE HOURS QUOTE DE MELK KOOKT OVER UNQUOTE STOP  FROM TWELVE TO TWO QUOTE DE MACHINE WERKT OP VOLLE KRACHT UNQUOTE STOP FROM TWO TO FOUR HOURS QUOTE DE APPEL IS ROT UNQUOTE STOP ALL YOUR LOCAL TIME STOP

London informs Frank Hamilton (11) they do not agree with his suggestions for new BBC standby messages. When Frank has confirmed he did understand this message, London will change the standby messages as follows: From 20:00 till 22:00 hrs. 'Het glas is gebroken' from 22:00 till 24:00 hrs 'De melk kookt over' from 24:00 till 02:00 hrs 'De machine werkt op volle kracht' and from 02:00 till 04:00 hrs 'De appel is rot'. All times mentioned are local Dutch times.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWELVE
(12) STOP PLEASE ENSURE THAT DOUWE AND BRAM DO NOT TRANSMIT FROM THE SAME BUILDING STOP THEIR WORK SHOULD BE KEPT ENTIRELY SEPARATE AND AT NO TIME SHOULD THEY WORK TOGETHER STOP

London tells Frank (12) that he must make sure that Pieter and Paul are not transmitting from the same building. Their work must absolutely be kept separated from his own work and they should not transmit together.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE THREE
(13) STOP REGRET GROUND MICKY REFUSED BY RAF BECAUSE OF FLAK STOP INFORM US WHEN YOU ARE READY TO RECEIVE ON GROUND MOUSE AND POPEYE AND WHERE YOU WILL BE USING EUREKAS STOP

London informs Frank (13) that field MICKY has been refused by the RAF, there is flak nearby. Frank must inform London when the fields MOUSE and POPEYE are ready to receive loads.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SIX (36) FOR YOU AND DOUWE STOP YOU MUST NOT TRANSMIT FOR SEVENTY FIVE MINUTES AS YOU DID YESTERDAY STOP YOU KNOW THE DANGER NOT ONLY TO YOURSELF BUT TO OTHERS TOO STOP IF YOU DO THIS AGAIN WE SHALL BE OBLIGED TO CLOSE DOWN ON YOU STOP ASK FOR ADDITIONAL SKEDS IF YOUR TRAFFIC IS HEAVY AND VARY YOUR SKED TIMES STOP

London informs Pieter de Vos and Paul Polak (36) they must not stay on the air for 70 minutes like they did yesterday. They know the danger being this long on the air, it is not only dangerous for themselves, but also for others. If they do this again London will be forced shut down their radio links. If they have much traffic to send they must ask for additional skeds and vary their transmission times.Woensdag 7 Maart 1945. Paul Polak laat Londen weten (46) dat hij niet voor Frank Hamilton wil werken. Londen moet heel snel iemand benoemen voordat situatie ondragelijk wordt. Hij beschouwt Frank als totaal ongeschikt en als Londen wil dat het (verzets) werk doorgang moeten vinden en dat hij en Pieter heelhuids terug kunnen keren dan moet Londen als de bliksem de Dokter benoemen.

Londen laat Henri Koot weten (
14) dat de Prins akkoord gaat men zijn benoeming als bevelhebber van de BS in bezet gebied.

Londen laat Frank Hamilton weten (
15) dat zij Delta Centrum gevraagd hebben hem onder bevel van Henri Koot te plaatsen in de functie van technisch adviseur en als instructeur, functies waarvoor hij was gestuurd. Londen wenst hem geluk en bedankt hem voor het uitstekende werk wat hij verricht heeft.
Hiermee wordt Frank op een zijspoor gezet en kan Henk Veeneklaas missie Draughts voortzetten. Deze machtsstrijd heeft dus bijna een maand geduurd.


FROM BOATING VIA ELAN STOP MY NR FOUR SIX (46) STOP PREFER NOT TO WORK FOR GUUS STOP APPOINT SOMEONE IMMEDIATELY AS SITUATION BEFORE UNBEARABLE STOP CONSIDER GUUS UTTERLY INCAPABLE AND IF YOU WANT WORK TO GO ON AND US TO COME BACK SOMETIME APPOINT DOC PRETTY DAMN QUICK STOP ZERO

Paul Polak informs London (46) he does not want to work for Frank Hamilton. London must appoint someone else immediately before the whole situation becomes unbearable. He considers Frank utterly incapable and if London wants to continue mission Draughts and they want both WT operators to return alive some day then London must appoint Doc (Veeneklaas) pretty damn quick.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FOUR (14) STOP TO CNBS STOP PRINS ACCOORD DAT DC BELAST WORDT MET VOLLEDIGE BEVELS BEVOEGDHEID NBS BEZET GEBIED STOP

London informs Henri Koot (14) that Prince Bernhard agrees to appoint him as actual commander of the NBS in the occupied zones.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FIVE
(15) STOP FOR GUUS STOP WE HAVE ASKED DC TO PLACE YOU AT DISPOSAL OF CNBS TO CONTINUE IMPORTANT WORK OF TECHNICAL ADVISER AND INSTRUCTOR FOR WHICH YOU WERE SENT STOP GOOD LUCK AND THANKS FOR EXCELLENT WORK YOU HAVE BEEN DOING STOP

London informs Frank Hamilton (15) that they have asked Delta Centre to place him under the disposal of Henri Koot as technical advisor and as instructor. A job for which he was sent to Holland. London wishes him good luck and thank him for the excellent work he has done.
In fact Hamilton is moved on a sidetrack and Veeneklaas wil continue mission Draughts as Tobias' successor. Frank and his sister moved to a farm in North-Holland where they stayed till the end of the war. It is not clear if he continued to assist the resistance groups when droppings were taken place.
Donderdag 8 Maart 1945. Pieter de Vos laat Londen weten (57) dat hij de zendschema's wil laten aanpassen en geeft aan op welke tijd stippen van de dag Londen moet uitluisteren, dit geldt zowel voor het schema van TOWY als voor het schema ELAN. Londen moet op schema TOWY luisteren en aanroepen om 09:00 en om 16:00 uur. Op zendschema ELAN moeten zij dat doen om 12:00 uur. Alle voorgaande afspraken komen hiermee te vervallen.

Londen laat Paul Polak weten (37) dat men zijn bericht over GUUS (Frank Hamilton) ontvangen hebben, maar dat ondertussen de zaak met Henri Koot is geregeld en hij hoeft zich geen zorgen te maken.

Londen informeert Pieter de Vos (
37) dat zij niet akkoord gaan met de wijzigingen in de zendschema's en geeft het alternatief door. Londen luistert dagelijks om 09:00 uur op schema TOWY en dan kunnen zij op dat moment extra afspraken maken. Zodra Paul En Pieter hebben laten weten hiermee akkoord te gaan komen de vorige afspraken te vervallen. Dit is waarschijnlijk bericht 38.

Londen geeft aan Paul en Pieter (39) de prefixen door van Henk Veeneklaas: inkomende berichten voor hem hebben prefix nummer 493 en uitgaande berichten nummer 964. Henri Koot krijgt ook prefixen, of zijn bestaande prefixen worden gewijzigd: inkomende berichten dragen prefix nummer 724 en uitgaande berichten nummer 465.

Op deze dag, 8 maart 1945, vonden door heel bezet Nederland diverse massa executies plaats als represaille voor de aanslag op Rauter. Ook enkele SOE/BBO agenten werden vermoord. SOE: Barmé en Hoogewerff. SIS: Hoogewoning en Leus. MI-9: du Bois.FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY NR FIVE SEVEN (57) OF TWO STOP LISTEN AND CALL ON TOWY AT NINE HUNDRED AND SIXTEEN HUNDRED HOURS AND ON ELAN AT TWELVE HUNDRED EVERY DAY STOP CANCEL PREVIOUS ARRANGEMENTS STOP

Pieter de Vos informs London (57) that they must listen for them at 09:00 and 16:00 hrs according to plan TOWY. They also must listen daily at 12:00 hrs according to plan ELAN. London must cancel all previous arrangements.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SEVEN (37) STOP YOUR MESSAGE RECEIVED STOP MATTER SETTLED WITH DC AND THERE IS NO NEED FOR YOU TO WORRY STOP

London informs Paul Peters (37) they received his message about Frank Hamilton and he must not worry because all is settled now with Henri Koot.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SEVEN
(37) STOP CANNOT AGREE YOUR SUGGESTION FOR EXTRA SKEDS STOP NEW ARRANGEMENTS AS FOLLOWS WE WILL LISTEN FOR YOU DAILY AT ZERO NINE HUNDRED HOURS ON PLAN TOWY AND IF NECESSARY YOU CAN THEN ASK FOR ANY EXTRA SKEDS STOP AS SOON AS YOU CONFIRM THESE DETAILS UNDERSTOOD WE WILL CANCEL EXISTING ARRANGEMENTS STOP

London informs Paul and Pieter (37) they can not agree with their suggestion about new radio arrangements. London offers a new arrangement: they will listen for them daily at 09:00 hrs according to plan TOWY and on that moment they can ask for extra skeds. As soon as they have confirmed and understood this proposal all other arrangements are cancelled.

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE NINE
(39) STOP FOR YOU AND BRAM FOLLOWING PREFIXES WILL BE USED BY DOCTOR STOP DOCTOR TO US NUMBER NINE SIX FOUR (964) STOP HOME TO DOCTOR FOUR NINE THREE (493) STOP PREFIXES FOR DC ARE HOME TO DC NUMBER SEVEN TWO FOUR (724) DC TO HOME FOUR SIX FIVE (465) STOP PLEASE CONFIRM THESE ARRANGEMENTS UNDERSTOOD STOP

London informs both Paul and Pieter (39) about the new prefixes for Henk Veeneklaas and Henri Koot. Incoming messages for Veeneklaas will carry number 493. His outgoing message will carry number 964. Koot's incoming messages will carry number 724 and his outgoing ones number 465. Pieter and Paul must confirm they understood this message.

On this day, March 8th 1945, mass executions took place throughout occupied Holland. A number of SOE/BBO agents were also murdered.
SOE: Barmé en Hoogewerff. SIS: Hoogewoning en Leus. MI-9: du Bois.Vrijdag 9 Maart 1945
. Frank Hamilton informeert Londen (
21) dat hij verbaasd is dat Veeneklaas de plaatsvervanger van Tobias wordt. Althans zo legt Henri Koot de woorden van Londen uit, 'alle acties moeten door de CNBS worden goedgekeurd'. Frank vraagt Londen hun besluit beter aan de CNBS uit te leggen, omdat Veeneklaas niet eerlijk is geweest in deze zaak en daardoor is het onmogelijk voor Frank geworden is om met hem samen te werken. Jaap Carels is al in de staf van Frank opgenomen en deze deelt de mening van Frank. Zelfs Hil Schipper, de commandant van de dropping velden in Holland wil onder geen beding onder Veeneklaas werken. Frank is van mening dat hij missie Draughts kan voortzetten zonder de tussenkomst van Veeneklaas. Hij hoopt dat Londen Henri Koot opnieuw informeert en dat hij , Frank, mag verder gaan zoals het hem goeddunkt. Hij voegt nog toe dat Arend dezelfde persoon is als Doctor-X (Veeneklaas

Henri Koot laat Londen (
1) weten dat volgens een rapport van ART bij het bombardement op het Bezuidenhout 800 burgers zijn gedood en er 1000 gewonden zijn. Verder zijn 50.000 mensen dakloos geworden. Men moet gezien de stemming onder de bevolking via Radio Oranje het één en ander uitleggen.

Paul Polak informeert Londen (
47) dat hij bericht 39 van Londen betreffende de prefix nummers heeft begrepen.

Londen reageert (
1) op bericht één van Henri Koot en laat weten bij de betreffende luchtmacht zwaar protest te hebben aangetekend. Het bombarderen van dergelijke doelen (V-2 installaties) is echter van vitaal belang, maar een dergelijk fout zal niet weer gemaakt worden.

Londen laat Frank Hamilton (
16) weten bij hun besluit te blijven om Henk Veeneklaas missie Draughts te laten runnen en dit op verzoek van de CNBS (Henri Koot). Men wil onder alle omstandigheden frictie te zien voorkomen.

Londen laat Paul Polak weten dat beide zendschema's , ELAN en TOWY, voldoende mogelijkheden bieden voor hun behoeften om berichten te versturen.
FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR TWO ONE (21) STOP IN VIEW OF YOUR ANSWERING MY FIVE (5) I WAS VERY SURPRISED TO LEARN THAT CNBS PROPOSSED TO APPOINT AREND IN THE PLACE OF HANS STOP THIS IS THE WAY IN WHICH CNBS INTERPRETS YOUR WORDS QUOTE ALL ACTIVITIES SHOULD BE AGREED BY CNBS UNQUOTE STOP PLEASE EXPOUND YOUR INTENTION MORE CLEARLY TO CNBS STOP AS AREND HAS BEEN TOO UNFAIR IN THIS AFFAIR IT IS IMPOSSIBLE FOR ME TO COOPERATE WITH HIM STOP CARELS VAIS AN OFFICER AND DAILY OPERATOR OF HANS NOW IN MY STAFF IS OF THE SAME MEANING AND EVEN HIL UNDER HANS COMMANDER OF DROPPING GROUNDS IN N HOLLAND HAS INFORMED US THAT ON NO ACCOUNT HE WILL WORK UNDER AREND STOP AS I AM SURE TO BE ABLE TO MANAGE THINGS WITHOUT THE ASSISTANCE OF AREND I HOPE YOU WILL INFORM CNBS ANEW AND CLEARLY THAT I MAY CARRY ON AS I THINK BEST STOP AREND IS SAME PERSON AS DOCTOR X STOP

Frank Hamilton informs London (21) he was very surprised to find out that the CNBS (Koot) appointed Arend (Veenklaas) as successor of Tobias. At least this this is how Koot has interpreted London's message. Frank states however that Koot always says 'All activities should be agreed by the CNBS' Franks asks London to explain its words more clearly to the CNBS. Since Arend has been unfair during this affair it has become impossible for Frank to work together with Veeneklaas. Jaap Carels, the telephone technician, has already been added to Frank's staff and has the same opinion about Veeneklaas and even Hil Schipper, the commander of the dropping fields in Holland, certainly does not want to work with Veeneklaas. Frank Hamilton is sure he will be able to run operation Draughts without the help of Henk veenklaas. Frank hopes London will will inform Henri Koot once again Frank is able to carry on this mission the way he thinks is best. Frank adds once more that Arend is the same person as Doctor-X.
FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR ONE (1) STOP ART REPORTS THE HAGUE EIGHT HUNDRED KILLED ONE THOUSAND WOUNDED FIFTY THOUSAND ROOFLESS STOP PLEASE EXPLAIN TO US BY RADIO ORANGE IN VIEW PRESENT MOOD POPULATION STOP DC STOP

Henri Koot informs London (1) a certain Art reported that in The Hague 800 people are killed, 1000 are wounded and 50.000 are roofless. Koot asks London to explain the need for this bombardment over BBC Radio Orange because the Dutch population is very angry about this action of the Allies.

FROM BOATING VIA ELAN STOP MY NR FOUR SEVEN (47) STOP YOUR THREE NINE (39) UNDERSTOOD STOP NINE

Paul Peters informs London (47) he understood London's message about the prefixes for Veeneklaas and Koot. This is why Koot's message about the Bezuidenhout bombardment carries number 1.

FOR DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMER ONE (1) STOP RE BOMBARDMENT THE HAGUE STOP STRONG PROTEST ADDRESSED TO AIR FORCE CONCERNED WHO REGRET CASUALITIES AND DAMAGE CAUSED STOP RECEIVED PROMISE THAT REPETITION BOMBING MARCH THIRD WILL BE AVOIDED AND BOMBING REDUCED TO ABSOLUTE MINIMUM STOP MUST IMPRESS THAT TARGETS ARE OF UTMOST IMPORTANCE BUT GREAT CARE WILL IN FUTURE BE TAKEN TO AVOID ACCIDENTS LIKE MARCH THIRD STOP

London answers Henri Koot (1) about the The Hague bombardment. The BBO office did sent a strong protest to the American Airforce. They regret the casualties and the damage done. They promised this will not happen again and bombing will be reduced to an absolute minimum. On the other hand they impressed that certain targets (V weapon launch sites) are of utmost importance, but great care will in the future be taken to avoid accidents like the one that happened on March 3rd.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SIX
(16) STOP IN BEST INTEREST OF THE WORK WE HAVE PLACED YOU AT DISPOSAL OF CNBS TO CARRY OUT WORK AS IN YOUR FIFTEEN (15) STOP YOU WILL UNDERSTAND NECESSITY TO AVOUD FRICTION AT ALL COSTS STOP WE ACCEPT THE REQUEST OF CNBS TO APPOINT DR X TO CARRY OUT HANS WORK FOR TIME BEING STOP

London informs Frank Hamilton again (16) about their decision to place him directly under the command of Henri Koot to carry the work as described in message number 15 to him. London feels the need to avoid friction between him and Veeneklaas at all costs. London did accept the request of Henri Koot to appoint the Doctor (Veeneklaas) to carry out Tobias' work for the time being.

TO BACKGAMMON VIA ELAN STOP CONSIDER PRESENT ALLOCATIONS OF SKEDS ON ELAN AND TOWY SUFFICIENT FOR YOUR IMMEDIATE NEEDS STOP

London informs both WT operators that they consider the present allocation of skeds on the radioplans TOWY and ELAN sufficient for their immediate needs to transmit messages to London.

Henk Veeneklaas heeft na zijn benoeming samen met Madeline van Geuns zijn intrek genomen in een aantal kamers aan de Weteringschans 82. Dit huis was eigendom van mevrouw Thea Seidel, een Duitse. Het benedenhuis was een hotel en het bovenhuis was een pensioen. Veenklaas huurde alle verdiepingen van het pensioengedeelte, zodat geluiden op de 5e verdieping geen verdenking zouden wekken bij de bewoners van de 4e etage. Veeneklaas verzocht Thea Seidel en haar vriendin Wil Leupen op de 3e verdieping te gaan wonen. Veeneklaas was arts van beide dames, al van voor de oorlog, zij mochten Veeneklaas geen vragen stellen, maar hij had hen wel verteld dat er in huis illegaal werk verricht werd. Via een drukknop onder aan de trapleuning was Thea Seidel in staat Veeneklaas te waarschuwen als er gevaar dreigde. Men kon dan vervolgens via het dak naar een pand 30 meter verderop vluchten en zo kon men in enkele seconden ongezien op straat verdwijnen. Madeline had een kamer gehuurd die als hoofdkwartier diende. Op de derde verdieping was een geheime bergplaats waar papieren opgeborgen konden worden. Papieren die niet direct nodig waren lagen in een pand aan de andere kant van de straat. In het pand van mevrouw Seidel werd ook door Jaap Carels een illegale telefoon aansluiting aangelegd.

Anna Minna Dorothea Töpfer, geboren 21-03-1895 te Berlijn. gehuwd op 21-12-1912 te Berlijn met Karl Hermann Seidel, geboren 16-02-1889 te Kleusnitz (
Clausnitz?) te Duitsland. Gescheiden 19-02-1935 te Berlijn. Zij vestigde zich op 15-03-1933 aan de Weteringschans 82. PB nummer 18240. Had een dochter Martha Margarethe Anneliese Seidel.

Catharina Johanna Wilhelmina Leupen, geboren 26-05-1914 te Leeuwarden. Vestigt zich op 01-09-1939 aan de Weteringschans 82. Krijgt op 15-07-1941 PB nummer 316123. Verlaat het pand aan de Weteringschans op 14-09-1944, maar keert terug op 12-10-1944. Beroep: lerares.
Zaterdag 10 Maart 1945
. Henri Koot geeft aan Londen door (
2) dat er in de Jongerius fabriek in Utrecht geen éénmans onderzeeërs meer gebouwd worden en dat zij geen belangrijke Wehrmacht orders meer hebben.

Henk Veeneklaas meldt Londen (
3) dat de locaties van de dropping velden in Noord-Holland niet bij de Duitsers bekend zijn. Hij adviseert Londen snel nieuwe BBC slagzinnen samen te stellen en de velden zijn klaar om ladingen te ontvangen.

Frank Hamilton geeft aan Londen nieuwe de coördinaten van veld Frankie op, maar dit telegram is niet compleet.

Londen laat Henk Veeneklaas weten (
1) dat Bram (Pieter de Vos) na de arrestatie van Tobias alle dropping op alle velden om veiliheids redenen stop heeft laten zetten. Nu wil Londen weten welke velden weer in bedrijf kunnen worden genomen.

Londen voorziet Henri Koot (
2) van nieuwe activatie boodschappen voor acties in Noord-Holland. Spoor- en wegen sabotage: 'Wij hebben zes hazen geschoten'. Sabotage van telecommunicatie inrichtingen: 'Grote golven slaan tegen de pier'. Overvallen op Duitse troepen: 'Het veulen groeit goed'. Inlichtingen doorgeven: 'Zet de pot maar op de kachel'. Het voorkomen van vernielingen: 'Berg het geld goed op'. De beveiliging van technisch personeel: 'De kaars is uitgebrand'. Koot moet Londen inlichten of hij in staat is deze en nog volgende boodschappen aan de district commandanten door te geven.

De activatie boodschappen voor Zuid-Holland (
3): Spoor- en wegen sabotage: 'De storm verzwakt'. Sabotage van telecom inrichtingen: 'De poort is gesloten'. Aanvallen op Duitse troepen: 'Zondag gaan wij vissen'. Het doorgeven van inlichtingen: 'Kersen zijn zoet'. Het voorkomen van vernielingen: 'Hoeveel lucifers heeft u'. De beveiliging van technisch personeel: 'Als een hazenwind zo vlug'.

Londen laat Koot (
4) weten niet teveel mensen op de hoogte te stellen van deze boodschappen. Wanneer deze uitgezonden worden moet het verzet na 36 uur actie ondernemen.

FROM DC VIA TOWY STOP NY NR TWO (2) STOP YOUR THREE SIX (36) STOP JONGERIUS UTRECHT ARE NO MORE MAKING ONE MAN TORPEDOES STOP THEY HAVE NO IMPORTANT WEHRMACHT ORDERS STOP DC STOP

Henri Koot informs London (2) the Jongerius factory at Utrechts is no longer producing one-man torpedoes. in fact they have no important Wehrmacht orders left.

FROM DR X VIA TOWY STOP MY NR THEE
(3) LOCATION DROPPING GROUND NORTH HOLLAND NOT KNOWN TO GERMANS STOP DEVISE (ADVISE) NEW NAMES AND BBC MESSAGES SOONEST STOP GROUNDS READY TO RECEIVE STOP

Henk Veeneklaas informs London (3) the locations of the dropping fields in North-Holland are not known to the Germans. He advices London to rename the fields and to change the BBC code sentences. All grounds are ready to receive loads again.

FROM ROWING VIA TOWY STOP NEW GROUND FRANKIE ELEVEN THOUSAND SIX HUNDRED
... verder geen tekst beschikbaar/no more text available.

Frank Hamilton resubmits field FRANKIE. It is located 11.600 meters ...

TO DR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE (1) STOP BRAM REPORTED AFTER HANS ARREST THAT ALL DROPPING GROUNDS FOR SECURITY REASONS WERE NOT POSSIBLE STOP WILL YOU CONFIRM TO WHICH GROUNDS YOU ARE REFERING IN YOUR NUMBER THREE (3) STOP

London informs Henk Veeneklaas (1) that Bram, after the arrest of Tobias, closed down all dropping fields for security reasons. London wants to know which fields Veeneklaas is referring to in his message number 3.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO
(2) STOP CANCEL THE EXISTING ACTION MESSAGES WHICH MAYBE KNOWN TO ENEMY STOP NEW MESSAGES FOR ZONE NORTH HOLLAND NORTH OF NOORDZEE CANAL STOP RAIL AND ROAD SABOTAGE WIJ HEBBEN ZES HAZEN GESCHOTEN STOP SABOTAGE TELECOMMUNICATIONS GROTE GOLVEN SLAAN TEGEN DE PIER STOP HARASSING ATTACKS HET VEULEN GROEIT GOED STOP PASSING INTELLIGENCE ZET DE POT MAAR OP DE KACHEL STOP PREVENTION OF DEMOLITION BERG HET GELD GOED OP STOP PROTECTION OF TECHNICAL PERSONNEL DE KAARS IS UITGEBRAND STOP INFORM US CAN YOU PASS THESE TO THE REGIONAL COMMANDERS TOGETHER WITH CONTENTS OF OUR NEXT TELEGRAM STOP

London informs Henri Koot (3) about the new BBC action messages for North-Holland, north of the Northsea Canal, the old ones are maybe known to the Germans. Railway and road sabotage: 'Wij hebben 6 hazen geschoten'. Sabotage of telecommunications: 'Grote golven slaan tegen de pier'. Harassing attacks: 'Het veulen groeit goed'. Passing intelligence: 'Zet de pot maar op de kachel'. Prevention of demolition: 'Berg het geld goed op'. Protection of technical personnel: 'De kaars is uitgebrand'. Koot must inform London if he is able to pass on these messages to the regional commanders together with the content of London's next telegram.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER THREE
(3) STOP FOLLOWING ATE THE NEW ACTION MESSAGES FOR ZONE ZUID HOLLAND TO NOORDZEE CANAL STOP RAIL AND ROAD SABOTAGE DE STORM VERZWAKT STOP SABOTAGE TELECOMMUNICATIONS DE POORT IS GESLOTEN STOP HARASSING ATTACKS ZONDAG GAAN WIJ VISSEN STOP PASSING INTELLIGENCE KERSEN ZIJN ZOET STOP PREVENTION OF DEMOLITION HOEVEEL LUCIFERS HEEFT U STOP PROTECTION TECHNICAL PERSONNEL ALS EEN HAZENWIND ZOO VLUG STOP INFORM US CAN YOU PASS THESE TO THE REGIONAL COMMANDERS TOGETHER WITH CONTENTS OF OUR NEXT TELEGRAM STOP

London gives Koot (3) the new BBC action messages for South-Holland: Railway and road sabotage: 'De storm verzwakt'. Sabotage of telecommunications: 'De poort is gesloten'. Harassing attacks: 'Zondag gaan wij vissen'. Passing on intelligence: 'Kersen zijn zoet'. Prevention of demolition by the Germans: 'Hoeveel lucifers heeft u'. Protection of technical personnel: 'Als een hazenwind zo vlug'. Again koot must inform London if is he able to pass on this information to the regional commanders together with the content of our next telegram.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER FOUR
(4) STOP REFERENCE THE ACTION MESSAGES FOR NOORD HOLLAND AND ZUID HOLLAND GIVEN IN OUR LAST TELEGRAMS STOP THESE SHOULD ONLY BE MADE KNOWN TO THE MINIMUM NUMBER OF PERSONS NECESSARY TO MOBILISE RESISTANCE FOR ACTION TO BE TAKEN THIRTY SIX HOURS AFTER THE MESSAGES ARE HEARD STOP

London informs Koot (4) that the regional commanders should make these action messages for North- and South-Holland just known to a limited number of persons who need to know them. When the messages are broadcasted, action must be taken after 36 hours.
Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever & NIOD Amsterdam.


Dutch: Willem Mugge

English:
                                                           
w.mugge@home.nl