Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.
Zondag 25 Februari 1945. Londen beantwoord het eerste bericht van Guus (1) Hij wordt geprezen voor zijn uitstekende werk. Londen stelt voor dat hij samen met Henk Veeneklaas de missie gaat leiden, mits Henri Koot er mee akkoord gaat. Zij moeten samenwerken op het gebied van droppingsvelden en wapentransporten. Guus heeft volgens Londen de technische kennis en de dokter kan helpen bij vraagstukken over wapentransporten. Sally doet hem de groeten. Tevens wordt een bericht voor Josephine (Frankie Hamilton, de zus van Frank Hamilton) mee verzonden. Londen hoopt dat zij weer hersteld is en lang leve Holland.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE (1) STOP GOOD WORK GUUS STOP SUGGEST IF CNBS AGREE THAT YOU AND THE DOCTOR FRIEND OF HANS SHOULD WORK OUT TOGETHER ALL QUESTIONS OF DROPPING GROUNDS AND WEAPON STOP YOU HAVE THE TECHNICAL KNOWLEDGE AND THE DOCTOR CAN HELP IN QUESTIONS OF TRANSPORT STOP SALLY SENDS GREETINGS STOP MESSAGE FOR JOSEPHINE STOP HOPE YOU ARE BETTER AND LONG LIVE HOLLAND END

London answers Guus's first message (1) an praise him for the good job he has done. London suggests that Guus and the doctor, a friend of Tobias, will start working together on matters of dropping fields and (weapon) transports. London states that Guus has the technical knowledge to do the job and the doctor can assist him on matters of weapon transports. Sally sends Guus greetings. London also sends a message to Josephine (Frankie Hamilton, sister of Frank Hamilton). London hopes she has recovered from her broken leg and they end with Long live Holland.Maandag 26 Februari 1945. Guus verzendt telegram nummer
2 naar Londen. Via Jaap Carels, de technische assistent van Tobias, was Guus in staat contact op te nemen met Henri Koot en alle andere betrokkenen. Hij laat weten dat de Peter die hij noemde in telegram nummer 1, Pieter Dekker (Cor van Paaschen) moet zijn.

Guus informeert Londen (
3) dat Arend (Arend Reerink de alias van Henk Veeneklaas) probbert Tobias op te volgen. Arend heeft noch Guus (Hamiton), noch CNBS (Prins Bernhard of Henri Koot), noch het hoofdkwartier in Londen hiervan op de hoogte gesteld. Zelfs niet op verzoek van Carels om op die manier met zijn plannen door te kunnen gaan. Daarom is Carels zijn gang gegaan. Tijdens de vijf maanden dat Arend in de staf van Tobias zat heeft hij een (wapen) transport systeem opgebouwd dat nu helemaal ten onder is gegaan. Arend is ook bezig met onze marconisten, maar deze doen nog steeds wat Guus hen opdraagt. Niemand hier in Amsterdam steunt Arend, behalve Pieter Dekker (Cor van Paaschen). Londen moet de aanbeveling van Arend (Henk Veeneklaas) via Cor van Paaschen sturen.

Cor van Paaschen, informeert Londen (
236) en verwijst naar telegram 32. Het gaat om de code van Douwe (Paul Polak).
Henri Koot gaat echt akkoord met de benoeming van Henk Veeneklaas. Men wacht op zijn aanstelling vanuit Londen.FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR TWO
(2) STOP THROUGH CARELS TELEPHONE AND TECHNICAL ASSISTANT OF HANS NOW IN MY STAFF GUUS WAS ABLE TO CONTACT CNBS AND ALL NECESSARY PEOPLE STOP RECTIFICATION OF MY NR ONE (1) PETER SHOULD BE PIETER DEKKER END

Frank Hamilton informs (2) London that Carels, Technical assistant of Tobias, is now part of Guus's staff. Guus was able through Carels to contact Henri Koot, by telephone and all other necessary people he needed to contact. Guus rectifies the fact he mentioned a Peter in his first telegram to London, but this must of course be Pieter Dekker (Cor van Paaschen).

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR THREE (3) STOP ARENT TRYING TO BECOME SUCCESSOR OF HANS STOP ARENT DID NOT WARN GUUS OR CNBS OR HQ LONDON STOP NOT EVEN ON REQUEST OF CARELS OF IT TO GET TIME FOR HIS PLANS STOP THEREFORE CARELS HAS DONE IT STOP ALSO HAULING DOWN GUUS WORK AND EXTOLING HIMSELF STOP ARENT IN STAFF OF HAND BUILT UP IN HIS FIVE MONTHS ILLEGAL WORK A TRANSPORT SYSTEM NOW COMPLETELY BLOWN STOP ALSO LOOKING AFTER OUR WT OPERATORS STILL DOING SO AT GUUS ORDER STOP NOBODY HERE BACKS ARENT EXCEPT PIETER STOP SEND AGAINST RECOMMANDATION OF ARENT THROUGH PIETER STOP

Frank Hamilton complains in his next telegram (3) that Arend (Arend Reerink, alias of Henk Veeneklaas) is trying to become the successor of Tobias . Arend did not even warn Guus, the CNBS and not even HQ London about this. He did not even respond on the request of Carels to expand the underground telephone system. So Carels did it without permission. Veeneklaas is also hauling down the work of Guus and is extoling himself. During the five months that Arend worked on Tobias' staff he built a (weapon) transport system which is now completely blow (not true). (He is)  also looking after our WT operators but they are still doing what Guus is ordering them. Nobody here backs Arend except Pieter (Cor van Paaschen). London must send the recommandation of Henk Veeneklaas via Cor van Paaschen.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE SIX
(236) STOP REF YOUR THREE TWO (32) STOP CODE DOUWE STOP DC REALLY AGREES STOP WAITING FOR YOUR APPOINTMENT NOW STOP 

Cor van Paaschen refers (236) to message 32 from London. It is about the code of Douwe (Paul Polak). He also informs London that Henri Koot really agrees with the appointment of Veeneklaas as successor of Tobias.Dinsdag 27 Februari 1945. Pieter de Vos stuurt een telegram naar Londen (56) waarvan de inhoud onbekend is. Cor van Paaschen laat Londen weten (237) dat hij het bericht over veld COD ontvangen heeft. Hij laat Jos Gemmeke (Sphinx)weten dat zij bij terugkeer nog steeds haar oude persoonsbewijs kan gebruiken. Cor wenst haar veel liefs en zij moet voorzichtig zijn. Verder laar Cor Londen weten (238) dat zij een tweede lading op veld COD kunnen droppen. Graag wil hij in het vervolg zijn berichten in zijn eigen code ontvangen.

Londen laar Cor weten (
107) dat de man die op veld COD gedropt zal worden inderdaad een marconist is, maar deze is bestemd voor de zusterorganisatie van BBO, namelijk Bureau Inlichtingen. Cor moet tijdelijk zijn berichten via n van de marconisten van Tobias versturen. Londen wil samen met Jos Gemmeke ook een marconist voor hem droppen. Verder wil Londen weten of er nog nieuws over Frans (Jan Steman) is.

Londen informeert Cor (
108) dat met betrekking op de aanstelling van 'De Dokter', de vriend van Tobias, men bereid is een bericht in de code van Guus (Hamilton) te versturen waarin staat dat mits de CNBS akkoord gaat, hij (Guus) nauw samen moet gaan werken met vriend 'De Dokter' (Veeneklaas) gezien zijn technische training.FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FIFTY SIX (56) STOP ... geen tekst beschikbaar/no text available.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE SEVEN (237) OF TWENTY SIX STOP RECEIVED MESSAGE COD STOP IS MAN YOU WILL SEND FOR THE HAGUE WIRELESS OPERATOR STOP FOR SPHINX STOP EIGEN PB OK VEEL LIEFS EN VOORZICHTIG STOP

Cor van Paaschen informs London (237) he has received the message concerning dropping field COD. He asks London if the man they want to drop is a wireless operator? He informs Jos Gemmeke (Sphinx) that she can still use her old ID card, he sends her love and tells her to be careful.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE EIGHT
(238) OF TWENTY SIX STOP COD IS WAITING YOUR SECOND SENDINGS STOP PLEASE IN FUTURE MESSAGES IN MY OWN CODE STOP

Cor informs London too (238) that field COD can be used for a second dropping operation. He would like to receive message from London in his own code and not encoded with Paul Peters code which he can not decode himself.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE ZERO SEVEN (107) STOP MAN FOR THE HAGUE TO BE DROPPED ON COD IS INDEED WIRELESS OPERATOR BUT FOR SISTER ORGANISATION STOP YOUR OWN TRAFFIC FOR TIME BEING MUST BE SENT VIA HANS OPERATORS STOP HOPE TO SEND OPERATOR FOR YOU TOGETHER WITH JOS STOP ANY NEWS ABOUT FRANS END

London informs Cor (107) that they indeed will drop a wireless operator who will work in The Hague, but he will work for SOE/BBO's sister organisation SIS/BI (Bureau Inlichtingen). Cor must sent his messages via one of the two wireless operators of Tobias in Amsterdam. London hopes to drop a wireless operator for him along with Jos Gemmeke. London would like to know if there is any news from Frans (Jan Steman).

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE ZERO EIGHT
(108) STOP REFERENCE APPOINTMENT DOCTOR FRIEND TO CONTINUE HANS WORK WE HAVE SENT MESSAGE TO CNBS IN GUUS CODE SUGGESTING THAT PROVIDED CNBS AGREES GUUS AND DOCTOR FRIEND SHOULD WORK CLOSELY TOGETHER IN VIEW GUUS
TECHNICAL TRAINING STOP

Cor is informed by London (108) that they have  sent Guus (Hamilton) a message in his own code meant for Henri Koot, that if Koot agrees with the appoint ment of the Doctor friend of Tobias, Guus and the Doctor (Veeneklaas) should work closely together to continue mission Draughts. Guus must be included in the leadership because of his technical training in England.Woensdag 28 Februari 1945. Guus informeert Londen (4) dat hij genoodzaakt is gezien de recente golf aan arrestaties alles opnieuw op te bouwen. Hij heeft opdracht gegevens om nieuwe droppingsvelden te zoeken en om een nieuwe manier van wapenvervoer te ontwikkelen. De oude velden zijn bekend bij Tobias en die zou hij onder druk prijs kunnen geven aan de Duitsers. Carels is binnenkort klaar met de aanleg van telefoon verbindingen naar de frontlinie, te weten naar Dordrecht en Rhenen


FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NUMBER FOUR (4) STOP THROUGH MANY ARRESTATIONS LATELY EVERYTHING TO BE BUILD UP NEW AGAIN STOP GUUS ORDERED FOR NEW DROPPING GROUNDS AND TRANSPORT SYSTEM STOP OLD KNOWN TO HANS STOP CARELS SOON READY WITH TELEPHONE SYSTEM TO FRONT LINE RHENEN AND DORDRECHT STOP

Guus Hamilton informs London (4) that due to the fact that lately many arrests took place he must build up a new organisation. He has ordered to find new dropping grounds and to create a new way to carry out weapon transports. All old fields are known to Tobias and he might reveal them under pressure to the Germans. Carels will soon be ready to connect Amsterdam to the frontline, the towns Rhenen and Dordrecht.


Donderdag 1 Maart 1945. Guus vraagt Londen (
5) om hem alles te laten regelen, op die manier komt alles snel goed. Hij wil beslist geen twee kapiteins op n schip. Hij bedankt Londen voor de groeten die Sally hem deed. Josephine (Frankie Hamilton) stuurt de groeten naar Sybil (Sybil Bond?) en roept "Holland for ever".

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NUMBER FIVE (5) YOUR NUMBER ONE STOP GUUS ASKS LEAVE ALL TO HIM THAN EVERYTHING SOON RIGHT AGAIN STOP PLEASE DO NOT PLACE TWO CAPTAINS ON ONE SHIP STOP THANKS GREETING SALLY STOP MESSAGE OF JOSEPHINE LOVE TO SYBIL AND ALL OTHERS HOLLAND FOR EVER STOP

Guus asks London (5) to leave everything to him than everything will soon be alright again. He does not want to share the Draughts leadership with Henk Veeneklaas. The thanks London for passing greetings from Sally. Josephine (Frankie Hamilton) sends her love to Sybil (Sybil Bond?) and cheers "Holland for ever".
Who is Sally?

Op deze dag werd ANITA (Willi Gijzen) gearresteerd in een studentenhuis aan de Weteringschans. Dit huis, op nummer 137, functioneerde als contactadres voor koeriersters en andere medewerkers van het Amsterdamse studentenverzet. De studenten waren betrokken bij de Persoons Bewijs Centrale, Het Parool, koerierdiensten, het verplaatsen van zenders en het observeren van Duitse peilwagens. Zowel Henk Veeneklaas als Paul Polak maakten veelvuldig gebruik van hun diensten. Op 1 maart 1945 vielen de Grne Polizei ondersteund door Landwachters het pand binnen. Alle aanwezigen en degenen die het pand betraden werden gearresteerd. De jongens gingen naar de gevangenis aan de Weteringschans en de meisjes naar een gevangenis aan de Amstelveenseweg. Van de jongens werden onder andere Theo van Gogh, Johan Beunders, Gijs Gorter, Wilco Jiskoot en Hans Schippers op 8 maart 1945 vermoord door de Duitsers als represaille voor de aanslag op Rauter. Theo van Gogh, Johan Beunders en Gijs Gorter waren naaste medewerkers van Veeneklaas en Paul Polak.
Willi Gijzen werd na zes weken verplaats naar de Weteringschans gevangenis, waarna zij een week later werd vrijgelaten.

Vrijdag 2 Maart 1945
. Guus reageert (
6) op twee berichten van Londen. Hij acht het noodzakelijk om de oude dropping velden te vervangen en de BBC code slagzinnen. Deze zijn bekend bij mensen die in de handen van de Duitsers zijn gevallen. Guus zal spoedig nieuw velden opgeven. Berichten verzonden in de code van Guus zijn voor hem zelf. Hij geeft aan dar Arend dezelfde persoon is als 'De Dokter', die een vriend van Cor van Paaschen is. Guus vraagt Londen wie Pieter-Zuid is.

Londen laat Henri Koot via Guus weten (
5) dat Pietje, inspecteur van de Gezondheidsdienst heeft gevraagd om speciale medische voorraden. Deze voorraden staan nu praktisch klaar om gedropt te worden. Londen steelt voor deze op een special dropping veld te droppen zodat Pietje het transport kan regelen nar de juiste opslagplaatsen. Londen verwacht spoedig antwoord van Koot.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NUMBER SIX (6) YOUR NUMBERS TWO AND THREE STOP GUUS CONSIDERS IT NECESSARY TO CHANGE OLD DROPPING GROUNDS AND BBC MESSAGES WHICH ARE KNOWN BY PEOPLE IN GERMAN HANDS STOP SOON NEW GROUNDS STOP MESSAGES IN CODE OF GUUS ARE HIS OWN STOP AREND IS SAME PERSON AS AS DOCTOR FRIEND OF PIETER STOP WHO IS PIETER ZUID STOP

Guus respons (6) on two messages from London. he considers it necessary to change the old dropping grounds for new ones and he also wants new BBC code sentences because the old ones are known to people who have been arrested by the Germans. He will soon offer new grounds. The messages sent by London in his code are meant for him only. Guus makes clear that Arend is the same person as 'the Doctor', who is a friend of Cor van Paaschen. Guus wants to know who Pieter-Zuid is.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER FIVE (5) STOP FOR CNBS STOP PIETJE INSPECTEUR VOLKSGEZONDHEID HAS REQUESTED SPCIAL MEDICAL SUPPLIES STOP THESE ARE NOW PRACTICALLY READY FOR DISPATCH STOP SUGGEST SPECIAL DROPPING GROUND BE ARRANGED SO THAT PIETJE CAN ARRANGE TRANSPORT TO PROPER QUARTERS STOP URGENTLY AWAIT YOUR NEWS STOP

London sends a message for Henri Koot (5) via Guus. Pietje, inspector of the National Health Institute , has requested to drop special medical supplies. These are now almost ready to be dropped. London wants a special dropping ground for these supplies so Pietje will be able to organise the transport from the dropping ground to proper warehouses. London wants Henri Koot to answer soon.
Who is 'Pietje'?


Zaterdag 3 Maart 1945. Frank Hamilton (7) geeft een nieuw dropping veld op genaamd FRANKIE gelegen in Noord-Holland. Positie 6600 meter vanaf de toren van Hoogkarspel, 4160 meter van de molen in Wijdenes en 2125 meter vanaf het pompstation 'De Drieban' in Venhuizen. De BBC slagzin is: 'Onze beste wensen aan Tonny'. De sein letter is F en de S-Phone code voor het veld is De Ruyter, of Nelson. Het kan ook zijn dat Nelson de code voor het vliegtuig is. Het veld is klaar om ladingen te ontvangen.

Hamilton vraagt Londen (
8) om antwoord te geven op een vraag van Tobias in bericht 461. Met de eerste dropping moet Londen een book met One-Time Pad codes voor hem te droppen op veld FRANKIE.

Frank geeft nog een dropping veld op (
9) die keer in Zuid-Holland. Het veld is genaamd MICKY en de positie is: 700 meter van de Katholieke kerk in Zuidbuurt, 5050 meter van de Katholieke kerk in Zoetermeer en 5300 meter van de Katholieke kerk in Hazerswoude. De BBC code slagzin is: 'Beter een goede buur dan een verre vriend'. De sein letter is B.

London informeert Henri Koot via Frank (
6) De functies van de BS komen na de bevrijding van Nederland natuurlijk niet ten einde. Het verzet zal worden ingezet bij de bewaking van gevangenen, om beveiligingsbattalions te vormen, omgezet te worden naar een regulier leger en voor taken die noch nader ter sprake kunnen komen. Deze wijzigingen van de BS functies kunnen mogelijk een herverdeling van wapens betekenen omdat het in de begin fase onmogelijk is veel wapens te verkrijgen. Het is daarom mogelijk verder geen tekst beschikbaar.


FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NUMBER SEVEN (7) STOP HOPE YOU AGREE WITH NEW GROUNDS AND BBC STOP NAME FRANKIE POSITION SIX SIX ZERO ZERO (6600) METER TOWER HOOGKARSPEL FOUR ONE SIX ZERO (4160) MILL WYDENES TWO ONE TWO FIVE (2125) PUMPING STATION DE DRIEBAN VENHUIZEN BBC ONZE BESTE WENSCHEN AAN TONNY LETTER F SUGAR PHONE GROUND DE RUYTER AND NELSON STOP READY FOR DROPPING STOP

Frank Hamilton hopes (7) London will agree with the location of the follow new dropping field called FRANKIE (after his sister). It is located 6000 meters from the tower at Hoogkarspel, 4160 meters from the mill at Wijdenes and 2125 meters from a pumping station called 'De Drieban' near Venhuizen. The BBC code sentence is: 'Onze beste wensen aan Tonny' and the signal letter id F. If a S-Phone is used, the field is called 'De Ruyter' and the plane is called 'Nelson'. The field is ready to receive loads.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NUMBER EIGHT
(8) PLEASE ANSWER QUESTION HANS IN NR FOUR SIX ONE (461) STOP SEND ME SOONEST ONE TIME PAD BOOKS WITH FIRST DROPPING  ON GROUND FRANKIE STOP

Frank asks London (8) to answer a question from Tobias in message number 461 and to drop one-time-pad code books along with the first dropping on field FRANKIE.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR NINE
(9) STOP NEW GROUND NAME MICKY POS SEVEN ZERO ZERO (700) RC CHURCH ZLIDBUUR (ZUIDBUURT) FIVE ZERO FIVE ZERO (5050) RC CHURCH ZOETERMEER ZEGWAARD FIVE THREE ZERO ZERO (5300) RG CHURCH HAZERSWOUDE BBC BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND LETTER B STOP

Frank announces an other field (9), this time in South-Holland. It is located at 700 meters from the Catholic church at Zuidbuurt, 5050 meters from the Catholic church at Zoetermeer-Zegwaard and 5300 meters from the Catholic church at Hazerswoude. The BBC code sentence is 'Beter een goede buur dan een verre vriend' and the signal letter is B.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR SIX (6) STOP TO CNBS STOP THE FUNCTIONS OF THE NBS WILL NATURALLY NOT END WITH LIBERATION WHEN RESISTANCE WILL BE USED AS FOLLOWS ONE TO GUARD PRISONERS TWO TO FORM SECURITY BATTALIONS THREE TO JOIN THE REGULAR ARMY FOUR ON OTHER TASKS TO BE NOTIFIED LATER STOP THIS MAY NECESSITATE REDISTRIBUTION OF ARMS AS IT WILL BE IMPOSSIBLE TO SUPPLY MUCH DURING THE EARLY PHASE STOP IT IS THEREFORE ... geen tekst meer beschikbaar.

London informs Henri Koot via Frank (6) the functions of the NBS will naturally not end with the liberation of The Netherlands. The resistance will be used to guard prisoners, form security battalions, to join the regular Dutch army and for other tasks to be notified later. The functions may necessitate a redistribution of weapons. It will be impossible to supply everyone with weapons at the early phase directly after the liberation.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR SEVEN (7) STOP NR FOUR SIX ONE FROM HANS NEVER RECEIVED PLEASE REPEAT STOP ONE TIME PAD X BOOKS WILL BE SENT SOONEST STOP

London informs Frank (7) they never received message 461 from Tobias. Frank must repeat his question about this. The code books will be dropped as soon as possible.
Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever & NIOD Amsterdam.


Dutch: Willem Mugge

English:
                                                           
w.mugge@home.nl


 
Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 010222
Publicatie: 9-2-2022
Blad 3