Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.
Na de arrestatie van Tobias was het onduidelijk wie Missie Draughts zou moeten voortzetten en er ontstond een machtsstrijd waarbij zelfs Jaap Carels (Brand) een rol speelde.

After Tobias' arrest a power struggle emerged, who could continue Mission Draughts? Even Jaap Carles, aka Brand, the man of the illegal telephone network participated.


Zondag 11 Februari 1945. Reeds op deze dag verstuurd Pieter de Vos een telegram naar Londen (
47) dat er problemen in het droppingsgebied zijn en dat de voorlopig geen operaties uitgevoerd kunnen worden.
Verder ontvangt Pieter een telegram van Prins Bernhard bestemd voor Henri Koot (
331) waarin hij deze opdraagt de verzetsgroepen te waarschuwen dat zij in hun telegrammen niet de werkelijke namen van deelnemers moeten doorgeven. Men moet de veiligheid in het oog houden en zo min mogelijk schriftelijke orders rond sturen. Dit geldt ook voor de koeriersdiensten, er zijn bij de Prins klachten binnengekomen over de enorme papierwinkel van de NBS.

Pieter de Vos informed London (47) there were problems in the dropping area and that for the time being no dropping operations could be carried out. Pieter also received a message from London for Henri Koot (331) in which he is order to inform the Netherlands Resistance Force not to use real names in radio messages anymore. They must improve their security measures and stop sending all kind of orders, both over the airwaves as well as though courier services. Prince Bernhard had received complains about the red tape of the NBS.FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FOUR SEVEN
(47) STOP OWING DIFFICULTIES IN DROPPING AREA OPERATIONS MUST BE CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE STOP PLEASE CONFIRM SOONEST STOP LOVE KAY STOP ZERO

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE THREE ONE (331) STOP FOR DC FROM PRINCE STOP DRAAG U OP NOGMAALS DRINGENDE INSTRUCTIES GEVEN AAN ALLE VERZETSGROEPEN IN TELEGRAMMEN ZOO WEINIG MOGELIJK BEZIGEN WERKELIJKE PERSOONSNAMEN STOP TEVENS OD NOGMAALS OPDRAGEN SECURITY TE BEHARTIGEN EN SCHRIFTELIJKE ORDERS ENZ TOT MINIMUM BEPERKEN STOP ZELFDE GELDT VOOR KOERIERZENDINGEN STOP VEEL KLACHTEN ONTVANGEN OVER PAPIERWINKEL ENDMaandag 12 februari 1945. Pieter laat Londen (48) weten wat er precies in Wognum en Obdam gebeurd is. Zij weten dat Tobias zwaar gewond is, maar niet waar hij zich bevindt. Men gaat dit uitzoeken en zal proberen om hem te bevrijden. Ook wordt de dood van Johan Hellinga genoemd.

Pieter informs London (48) what exactly had happened in Wognum and Obdam. The team knows Tobias is severely wounded, but they don't know his whereabouts. They will investigate the matter and will try to liberate him. London is also informed about the death of Johan Hellema.

In het volgende telegram (
49) laat Pieter Londen weten dat men alle betrokkenen van operatie Draughts heeft kunnen waarschuwen en men heeft zich op andere adressen gevestigd. Alle papieren en codes zijn veilig gesteld en ook de geheime telefoonlaansluitingen zijn verwijderd. Pieter geeft aan dat hij een grote verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, maar heeft hiermee een chaos weten te voorkomen. Hij zal Londen dagelijks op de hoogte houden.

Pieter informs London (49) he had been able to warn everybody who had something to do with Operation Draughts. Everybody moved to a new hiding place, all papers and codes are safe and all illegal telephone connections have been removed. Pieter indicates he took a lot of responsibility but by doing so he prevented a lot of chaos. He will inform London daily about everything that is going on.

In zijn laatste telegram die dag (
50) geeft Pieter aan dat alle dropping tot nader order moeten worden stop gezet. Ook zijn de wapentransporten naar 't Gooi niet meer mogelijk, waarschijnlijk door het wegvallen van Johan Hellinga. Men kan op dit moment ook niet de agent/organisator voor Rotterdam ontvangen. De boodschappen van Londen zijn doorgegeven aan Henri Koot. Pieter hoopt dat Londen akkoord gaat met de genomen maatregelen. Hij vraagt om advies van Londen en spoedig een set nieuwe orders.

Pieter tells London (50) that all dropping operations have to be halted. Weapon transports to 't Gooi area also have become impossible, this has probably to do with Hellema's death. He was organising these transports and was using barges with double bottoms. Pieter also indicates this is not the right time to drop the agent/organizer for Rotterdam. the message for Henri Koot has been passed on to him. Pieter hopes London will agree with the measurements he took and asks London for new orders which should be given as soon as possible.

Paul Polak laat Londen weten (
43) het volledig eens te zijn met de maatregelen die Pieter genomen heeft en ook hij wacht op nieuwe orders van Londen.

Paul Polak informs London (43) he totally agrees with the measurements Pieter took and he also is waiting for new orders from London.

Londen bevestigt naar Pieter (
24) dat alle droppings tot nader order zullen worden stop gezet en wacht op nieuws vanuit Amsterdam wanneer men weer gereed is om ladingen te ontvangen.

London confirms in a personal message to Pieter (24) they will postpone all dropping operations and awaits further news from Amsterdam when it is safe to continue dropping weapons.

Londen laat Pieter weten (
25) het nieuws over Tobias spijtig te vinden en men gaat akkoord met de door hem genomen maatregelen. Hij moet met Henri Koot in contact blijven, maar hij moet alle activiteiten to een minimum beperken. London stuurt, zodra het veilig is en een droppingsveld wordt opgegeven, de agent die voor Rotterdam bestemd is. Guus moet de leiding van de operatie overnemen en zodra dit is gebeurd moet Pieter Londen daarover inlichten. Londen geeft verder aan dat in het kader van de recente arrestaties in Rotterdam men extra alert moet zijn. Pieter en Paul mogen niet deelnemen aan de mogelijke actie om Tobias te bevrijden. men met dit aan anderen overlaten. Londen begrijpt dat dit moeilijk is voor beide marconisten, maar hun werk moet doorgaan.

London informs Pieter (25) that they are sorry about Tobias' situation and they agree with the measurements Pieter took. He must however stay in touch with Henri Koot, but must limit his activities as much as possible. London will send the agent/organizer as soon as everything is declared safe and a dropping field has been appointed. Guus (Frank Hamilton) must take over Mission Draughts and as soon as he did, London must be informed. London advices to be extra careful since the arrests in Rotterdam. Pieter and Paul are not allowed to take part in a rescue operation to free Tobias. Others must do so, because their work must go on. They are a vital link between the NBS (Henri Koot) and London.

Cor van Paaschen laat Londen (
220) weten dat Tobias gewond is en gevangen genomen door de Duitsers. Ook weet hij dat Tobias zich in het Marine hospitaal in Heiloo bevindt. Dit is slechts een deel van het telegram.

Cor van Paaschen informs London (220) via WT operator Jan Steman that he has been informed that Tobias is wounded and caught by the Germans. He know Tobias is being nursed at the Navy Hospital at Heiloo (North Holland, near Alkmaar). Rest of the telegram is missing.FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FORTY EIGHT
(48) STOP SATURDAY MORNING XVR (CAR) FROM MANDRILL AREA TO AMSTERDAM WITH HANS AND FOUR OTHER PERSONS HALTED BY LANDWACHT STOP IMPORTANT PAPERS WERE FOUND AND ALL ARRESTED STOP IN AFTERNOON KP ATTACKED RESULTING IN ONE PERSON FREED ONE IMPORTANT PERSON FOR WEAPON TRANSPORT KILLED STOP HANS BADLY WOUNDED STOP WHERE HANS HAS BEEN TRANSPORTED TO BY GERMANS NOT YET CLEAR STOP DOING UTMOST TO DISCOVER HIS RESIDENCE AND TO FREE HIM END

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FORTY NINE (49) STOP A FEW PERSONS WHO HAVE BUILT UP WHOLE SYSTEM OF HANS HIS CONTACTS THROUGHOUT WHOLE OPERATION HAVE CONTACTED ME SO ALL NECESSARY PEOPLE COULD BE WARNED AND ALL ADDRESSES HAVE CHANGED STOP HAVE HIS CODES AND PAPERS AND ALL TELEPHONE LINES SECURED AND IN HANDS STOP WELL AWARE OF GREAT RESONSEBILITY IN TAKING THESE MEASURES TO PREVENT DISORDER STOP WILL KEEP YOU CUZLY (DAILY) INFORMED STOP FOUR

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY (50) STOP ALL DROPPINGS FOR SECURITY REASONS NOT POSSIBLE STOP ALL WEAPON TRANSPORTS ALSO TO GOOI COMPLETELY IMPOSSIBLE STOP CANNOT RECEIVE YOUR ORGANISER FOR ROTTERDAM WITHOUT VERY GREAT RISKS STOP HAVE PASSED ON YOUR MESSAGES  TO DC STOP HOPE YOU AGREE WITH MY MEASURES STOP PLEASE ADVISE AND GIVE FULLEST ORDERS SOON STOP THREE

FROM BOATING VIA ELAN STOP MY FORTY THREE (43) STOP FULLY AGREE WITH ALL BRAMS ARRANGEMENTS STOP AWAIT NEW ORDERS STOP SEVEN

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY FOUR (24) STOP CONFIRM WE CANCEL ALL DROPPINGS UNTIL FURTHER NOTICE STOP AWAIT YOUR NEWS AS SOON AS YOU ARE READY AGAIN STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY FIVE
(25) STOP REGRET NEWS ABOUT HANS STOP AGREE ACTION TAKEN STOP MAINTAIN CONTACT WITH DC BUT REDUCE ACTIVITIES TO MINIMUM STOP WILL SEND ORGANISER AS SOON AS YOU CAN INDICATE GROUND AND CONSIDER IT SAFE STOP PLEASE INSTRUCT GUUS TO TAKE OVER HANS WORK AND ADVISE US WHEN THIS IN ORDER STOP CONFIRM ARRESTS ROTTERDAM AREA TO BE DOUBLE CAREFUL STOP YOU AND DOUWE WILL TAKE NO PART IN ATTEMPTING HANS ESCAPE BUT MUST LEAVE THIS TO OTHERS STOP SORRY BUT THE WORK MUST GO ON END

FROM DRAUGHTS VIA BAIN STOP MY TWO TWO ZERO (220) OF ELEVENTH (11-02-45) STOP HANS WOUNDED AND CAPTURED BY GERMANS IN NORTH HOLLAND STOP LAYS IN MARINELAZERETH IN HEILO STOP ... verder geen tekst zichtbaar, telegram van Cor van Paaschen.
Dinsdag 13 februari 1945. Londen laat Pieter weten (26) dat nadat hij heeft bevestigd dat hij het bericht heeft begrepen alle tot heden gebruikte code zinnen om droppingen aan te kondigen via de BBC Radio Oranje komen te vervallen. De volgende zinnen zullen in de toekomst worden gebruikt om wapen droppingen aan te kondigen: van 20:00 tot 22:00 uur "Het glas is gebroken". Van 22:00 tot 24:00 "De melk kookt over". Van 24:00 tot 02:00 uur "De machine werkt op volle kracht". Van 02:00 tot 04:00 uur "De appel is rot". Alle genoemde tijden zijn lokale tijden.

Londen informeert Henri Koot via Pieter (
27) dat 'Alex' (  ) benoemd is tot commandant van de Radiodienst (RVV).

Cor van Paaschen informeert Londen (
222) dat Tobias op zaterdag is geopereerd en is vervoerd naar het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Dit maakt een bevrijdingspoging ingewikkelder en er wordt een nieuw plan bedacht om hem te bevrijden. Men doet alle moeite om dit te realiseren. Cor vraagt Londen Guus (Frank Hamilton) voorlopig tot opvolger van Tobias te benoemen tot een definitieve beslissing is genomen. Eventuele berichten over deze benoeming moet via hem (Cor van Paaschen) lopen.TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY SIX
(26) STOP AFTER YOU CONFIRM THIS MESSAGE UNDERSTOOD WE WILL IMMEDIATELY CANCEL THE PRESENT STAND BY BBC MESSAGES FOR DROPPING OPERATIONS AND USE THE FOLLOWING STOP FROM EIGHT TO TEN HOURS QUOTE HET GLAS IS GEBROKEN UNQUOTE STOP FROM TEN TO TWELVE HOURS QUOTE DE MELK KOOKT OVER UNQUOTE STOP FROM TWELVE TO TWO HOURS QUOTE DE MACHINE WERKT OP VOLLE KRACHT UNQUOTE STOP FROM TO FOUR HOURS QUOTE DE APPEL IS ROT UNQUOTE STOP ALL YOUR LOCAL TIME END

London informs Pieter during a night broadcast (26) that Pieter must confirm if he understands the following message in which is stated that all BBC stand bye messages for dropping operations are cancelled and they will use the following code messages: from 20:00 till 22:00 hrs "Het glas is gebroken". From 22:00 till 24:00 hrs "De melk kookt over". From 24:00 till 02:00 hrs "De machine werkt op volle kracht". From 02:00 till 04:00 hrs "De appel is rot". All give hours are local time.


TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTT SEVEN
(27) STOP FOR DC STOP ALEX HAS BEEN APPOINTED COMMANDANT RADIO DIENST END

London informs Henri Koot (NBS) through Pieter (27) that 'Alex' (   ) has been appointed Commander of the Radiodienst (RVV).


FROM DRAUGHTS VIA BAIN STOP MY TWT TWO TWO
(222) STOP HANS ZATERDAG GEOPEREERD EN HEDEN DOORGEVOERD WILHELMINA GASTHUIS AMSTERDAM DIT MAAKT BEVRIJDING INGEWIKKELDER NIEUW PLAN WORDT ONTWORPEN STOP DOEN ALLE MOGELIJKE MOEITE STOP VERZOEK GUUS TUMACHFKGEN (TE MACHTIGEN) ALS VOORLOOPIG PLAATSVERVANGER TOT DEFINITIEVE BESLISSING F VOORLOOPIGE BERICHTEN DIENAANGAANDE VIA MY END Telegram van Cor van Paaschen via Jan Steman.

Cor van Paaschen informs London (222) via his own radio link that Tobias has been operated and has been moved to the Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. This will make aa attempt to free him more complicated. Everyone is doing its utmost to free him and a new plan will be put together. Cor asks London to appoint Guus (Frank Hamilton) for the time being as leader of Operation Draughts till a final decision has been taken. Messages about this appointment must be send to him (Cor van Paaschen).Woensdag 14 februari 1945. Pieter laat Londen (51) weten dat Tobias bij de Duitsers bekend staat als zijnde Tobias de Bruin, een 24 jarige student medicijnen, maar ook als een Engelse terrorist. Hij is op dinsdag van het Wilhelmima Gasthuis vervoerd in de richting van Den Haag. De ambulance werd onder zware bewaking begeleid door Duitse politie en een mobiel stuk afweergeschut. Men is nog steeds bezig om een plan op te stellen om hem te bevrijden. Wij lopen nu groot gevaar omdat men niet weet of Tobias ondervraagd zal worden. Men heeft gehandeld volgens de orders van Londen.

Londen laat Pieter weten (
28) dat zijn huidige zendschema het zelfde blijft wat betreft tijden, frequenties en crack signalen totdat Londen hem laat weten om ze te veranderen. Dit geldt ook voor Paul Polak, alias Douwe. iedereen in Londen wenst hen veel succes.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIVE ONE (51) STOP HANS KNOWN TO GERMANS AS TOBIAS DE BRUIN TWENTY FOUR YEARS OLD MEDICAL STUDENT AND BRITISH TERRORIST STOP TUESDAY TRANSPORTED FROM WILHELMINA GASTHUIS AMSTERDAN DIRECTION THE HAGUE IN CAR HEAVILY GUARDED WITH POLICE AND ANTI AIRCRAFT STOP STILL TRYING TO ARRANGE ESCAPE STOP OUR SITUATION BECOMES HIGHLY DANGEROUS STOP HAVE ACTED ACCORDING YOUR ORDERS STOP

Pieter informs London (51) that Tobias is known to the Germans as Tobias de Bruin, a 24 year ols medical student, but also as a British terrorist. Tobias was transported last Tuesday from the Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam into the direction of The Hague. The ambulance was heavily guarded by (German) police and a anti aircraft carrier. The resistance is still planning to organize an escape for Tobias. The situation for the rest of his team is becoming more dangerous, since they don't know if Tobias will be questioned by the German Sicherheitsdienst. The team has acted according to London' s orders.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY EIGHT (28) STOP YOUR PRESENT BROADCAST PLAN WILL KEEP THE SAME ARRANGEMENTS FOR TIMES FREQUENCIES AND CRACK SIGNALS UNTIL WE TELL YOU TO CHANGE THEM STOP PLEASE TELL DOUWE STOP GOOD LUCK FROM ALL END

London informs Pieter de Vos (28) that his present radio scheme won't altered, times, frequencies and "crack" signals will remain the same till London tells him to change them. The same goes for Paul Polak. Everyone in London wishes them the best of luck.
Still don't know what "Crack" signals are.
Donderdag 15 Februari 1945. Geen berichten ontvangen of verzonden. Nothing received or send.

Vrijdag 16 Februari 1945. Geen berichten ontvangen of verzonden.

Zaterdag 17 Februari 1945. Geen berichten ontvangen of verzonden.Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever & NIOD Amsterdam.


Dutch: Willem Mugge

English:

                                                           
w.mugge@home.nl

 
Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 0102822
Publicatie: 29-01-2022
Blad 1