BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN
Gewestelijk Commandant, S.G.                                          HILVERSUM 28 Juli 1945.

Gewest 9                                                                                 Ministerlaan 10

No.


Organisatie Inlichtingendienst Gewest 9 O.D.


Na arrestatie van den Chef Staf, Mr. J.B. Broekema, in Maart 1944, die voordien de inlichtingendienst in handen had, werd deze dienst geleid door den opvolgend Chef Staf, H.W.D. Frowein, hierbij geholpen door de Plaatselijke Commandanten en leden der Gewestelijke Staf, die ter zake belangrijke berichten bij kennisname op betrouwbaarheid onderzochten en aan den Chef Staf doorgaven. Bijzonder verdienstelijk hierbij maakten zich van der Schatte-Olivier als inlichter en H.J.E. van de Ven en L.M. Paduh de Mortanges als koerier.
De inlichtingen werden ter kennis gebracht van A.H.K.-OD rechtstreeks en betroffen indertijd geen militaire, doch economische en politieke inlichtingen.
De door A.H.K.-OD gevraagde gegevens en inlichtingen inzake inundatie, bemaling, brugslag, enz werden in dit gewest behandeld en uitgevoerd door F.B.J. Kluvers, Hoofd sectie V.
In September werd Gé Verheul belast met de algeheele leiding van de Inlichtingendienst op militaire basis.

Een rapport over zijn werk hierbij ingesloten. (zie)


Bron: Englandspiel.eu
                                                 
03-01-2021

                                                           w.mugge@home.nl