Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 4 februari, Koot (450) informeert Londen dat de LO niet is opgenomen in de landelijke NBS. PETER van de KP weet niets over het gerucht dat in Overijssel de KP op eigen houtje de Communisten aan het bestrijden is. Dit feit is ook aan Henri Koot niet bekend. Ook komen vanuit andere regio's komen dit soort meldingen niet. De KP is in zijn geheel opgenomen in de NBS. Dit zijn antwoorden op de vraag van Londen in bericht 302 van 30 januari.

Tobias (
450) geeft aan dat het in bericht 314 genoemde KP veld TEMPLE in Zuid-Holland veld MORRIS moet zijn . Tobias geeft aan dat hij in de nacht van 5 februari op veld MARTINI zal zijn en GUUS (Frank Hamilton) is dan op veld LALOE. Iedereen in Londen krijgt de groeten van JOSEPHINE (Frankie Hamilton).

De berichten 451, 452 & 453 zijn niet aanwezig. The messages 451, 452 & 453 are missing.

Tobias is dus op 5 februari samen met Jard (Gerard du Celliee-Muller) naar Spanbroek gefietst. Het weerbericht van die dag was: Matige wind uit het west-zuid-westen. Een frisse dag met gemiddelde temperatuur van 5.7 C en een gevoelstemperatuur van 2.2 C. De minimum temperatuur was 2.2 C en de maximum temperatuur 8.2 C. De zon liet zich in het geheel niet zien. Er viel 9.5 mm neerslag verspreid over 3.8 uur.

Londen (316) licht Henri Koot in over de gehouden bijeenkomst in Den Haag tussen het verzet en de SD. PIETER (Cor van Paaschen) heeft Londen op de hoogte gesteld. Namens het verzet werd deelgenomen  door een vertegenwoordiger van de LO, een geestelijke van het NC, een dokter van het Rode Kruis, iemand van het studentenverzet aan de ene kant en de SD-ers Mundt en Frank aan de andere kant. De eis dat de Duitsers de wapens neer moeten leggen is compleet afgewezen, maar het onderhoud had een constructief karakter. Prins Bernhard wil hier een volledig rapport van hebben en wil weten welke maatregelen genomen zijn.

Londen (
317) geeft aan dat de regel die Henri Koot niet begreep moest luiden: "Ik autoriseer u".

Londen (
318)  wil weten welke kabel in Elst gebruikt moet worden om een verbinding met Amsterdam tot stand te kunnen brengen. Men wil dit op tijd weten om de verbinding te kunnen testen. Een telex verbinding wordt moeilijk volgens Londen en zij raadt aan om er een telegraaf verbinding van te maken. Amsterdam moet aangeven op welke datum men de verbinding in dienst gaat nemen.


FROM DRUAGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FOUR NINE (449) STOP LO NOT INCORPORATED IN ARMED RESISTANCE GROUPS OF NBS STOP PETER OF KP INFORMS THAT ACTION MENTIONED IS UNKNOWN TO HIM STOP ALSO UNKNOWN TO ME STOP NO SUCH INFORMATION REACHED FROM OTHER REGIONS STOP KP EVERYWHERE WELL INCOPRPORATED IN NBS STOP THE DC STOP YOUR THREE ZERO TWO (302) STOP

Henri Koot informs London (449) the LO is not incorporated into the armed resistance groups of the NBS. Peter of the KP knowns nothing about the fact that groups of the NBS in Overijssel are fighting the Communists there. Henri Koot himself knows nothing about it too. He did not receive such information from other regions. The KP organisation is well incorporated into the NBS.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FIFTY
(450) STOP REF THREE ONE FOUR (314) STOP TEMPLE KP GROUND SOUTH HOLLAND MUST BE MORRIS STOP WILL BE ON MARTINI TONIGHT AND USE THE SUGAR PHONE STOP GUUS IS ON LALOE STOP BEST WISHES FOR ALL FROM JOSEPHINE END

Tobias informs London (450) that he mentioned KP field TEMPLE in South-Holland is a mistake, it must be field MORRIS. Tobias will be present on field MARTINI this night and he will operate the S-Phone. Guus (Frank Hamilton) will be present on field LALOE. Josephine (Frankie Hamilton) greets everyone in London. This telegram was sent during daytime and it seems that Tobias and Jard du Celliee-Muller went by bicycle to field MARTINI that day. The wind came from the South-West, a fresh day with an average temperature of 5.7°C and a skin temperature of 2.2°C. There was no sun shine and 9.5 mm rainfall.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE SIX (316) STOP FOR DC STOP REFERENCE REPORT NEGOTIATIONS WITH SD THE HAGUE STOP PIETER REPORTS QUOTE ONDERHOUD HAD PLAATS TUSSEN VERTEGENWOORDIGER LO GEESTELIJKE RC DOKTER NC EN STUDENTEN VERZET ENE ZIJDS EN MUNDT EN FRANK SD ANDERZIJDS WAPEN INLEVEREN VOLLEDIG AFGEWEZEN BUITEN DIT HAD ONDERHOUD CONSTRUCTIEF KARAKTER UNQUOTE PRINCE REQUESTS COMPLETE REPORT ON SITUATION AND MEASURES TAKEN END

London informs Henri Koot (316) about the negotiations that are going on in The Hague. Pieter (Cor van Paaschen) reports that the meeting took place between a representative of the LO, a cleric of the RC, a doctor of the NC and someone from the Student resistance and on the other side Mundt and Frank of the Sicherheitsdienst. Laying down arms was completely rejected, but the meeting had a constructive character. Prince Bernhard wants a complete report about the meeting and measures that were taken.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE SEVEN
(317) STOP REFERENCE CNBS QUESTION STOP SENTENCE SHOULD READ QUOTE I AUTHORISE YOU UNQUOTE END

London informs Henri Koot (317) that the sentence he did not understand should read: "I (Prince Bernhard) authorise you (Henri Koot)"

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE EIGHT
(318) STOP WHICH LINE ELST TO AMSTERDAM ARE YOU GOING TO USE STOP PLEASE GIVE FULL PARTICULARS SO THAT WE MAY TEST LINE CONCERNED STOP TELEX COMMUNICATION DIFFICULT SUGGEST YOU USE ORDINARY TELEGRAPH PROCEDURE STOP PLEASE TELEGRAPH STARTING DATE END

London asks Tobias (318) which cable in Elst should be used to make a connection with Amsterdam. Tobias must give more details, so the line can be tested. London states a telex connection may be difficult and they suggest to turn it into a telegraph connection.Maandag 5 februari, geen berichten verzonden of ontvangen. No messages send or received.
Dinsdag 6 februari, Tobias (454) vraagt om een dropping op veld MADELINE en hij wil 2000 stuks 7.65 mm patronen hebben en 25 verrekijkers en schermen voor bazooka's. Verder vraagt hij om wachtwoorden en dergelijke voor een speciale boodschapper die door de linies zal komen. Ook doet hij Mej. Palmers de groeten. Wie is dit?

Henri Koot (
455) wil vijf copieen hebben van van het bijzondere besluit van de staat van beleg. Zij moeten naar de Chef Staf van de NBS worden gestuurd en Londen moet aangeven op welk veld zij gedropt worden.

Pieter de Vos (
46) geeft in zijn persoonlijk bericht aan dat er een tekort aan accu's is en hij vraagt om accu's van het type 3 BCZ 13 Mk 1 te droppen.

Londen (
319) geeft aan bezig te zijn speciale pakjes sigaretten samen te stellen zodat de NBS hiermee SD-ers kan omkopen en in de SD te infiltreren. Londen geeft wel aan dat de NBS heel voorzichtig moet zijn met dit soort gevaarlijke spelletjes. Londen geeft iets aan over de boodschapper die door de linies naar Eindhoven zal komen, maar veel is het niet, de rest van dit bericht is niet leesbaar.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FIVE FOUR (454) STOP WILL TRY MADELINE AGAIN DO YOU AGREE STOP PLEASE CAN YOU DELIVER TWO THOUSAND ROUNDS SEVEN POINT SIX FIVE MILIMETERS AND TWENTY FOUR SPECICCLES AND SCREENS FOR BAZOOKAS STOP WILL SEND YOU SPECIAL MESSENGER THROUGH THE LINE CAN YOU ARRANGE PASSWORDS ETC STOP REGARDS FOR MISS PALMERS END

Tobias asks London (454) if they agree with his proposal to drop a load on field MADELINE. Can London deliver 2000 rounds of 7.65 mm and 24 binoculars and screens for bazookas. Tobias will send a special messenger through the line, can London arrange passwords, etc? Tobias sends his regards to Miss Palmer. Who is she? 

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FIVE FIVE
(455) STOP WILL YOU SEND ME FIVE COPIES OF BYZONDER BESLUIT OP DE STAAT VAN BELEG WITH ALTERATIONS STOP PLEASE ADDRESS TO CHIEF OF STAFF CNBS PERSONALLY AND ANNOUNCE DROPPING FIELD STOP THE DC END

Henri Koot asks London (455) if London can send him 5 copies of the 'Bijzonder besluit op de staat van beleg' with all the alterations. He asks London to send it to him personally and can London announce the dropping field on which it will be dropped.

FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FORTY SIX (46) STOP WE HAVE SHORTAGE OF ACCUMULATORS STOP PLEASE SEND TYPE THREE BCZ THIRTEEN MARK ONE STOP ALL MY LOVE TO KAY AND BOB STOP TWO END

Pieter de Vos informs London (46) that there is a shortage of accumulators. London is requested to send type 3BCZ13 Mk1. He sends greetings to Kay and Bob.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE NINE (319) STOP SPECIAL CIGARETTES FOR PENETRATING INTO SD RANKS BEING PREPARED SUGGEST HOWEVER NBS SHOULD NOT GET MIXED UP IN THIS DANGEROUS GAME STOP SPECIAL MESSENGER YOU ... verder geen tekst zichtbaar/further no text visible.

London informs Henri Koot (319) the special cigarettes which will be used to bribe the Germans to penetrate into the German organisation, London suggest however that the NBS should not get involved in this dangerous game. The special messenger you...
Woensdag 7 februari, Tobias (456) vraagt om zo'n 600 meter loodkabel en bijna 1200 meter draad van een bepaald soort. Dit alles is waarschijnlijk nodig voor illegale telefoonverbindingen. .

Verder geeft hij (
457)  het pinpoint van een nieuw droppingsveld door genaamd METTE, genoemd naar zijn hond.

In het inkomende bericht
319 heeft Londen iets laten weten over frequenties en tijden van avonduitzendingen van de BBC waarin speciale code berichten omgeroepen worden.

De persoon die door de linies naar Eindhoven zal reizen is genaamd
VICTORIEN, maar is in werkelijkheid een van de meisjes die voor Tobias werken. In dit bericht (458) doet Tobias zonder dat hij het weet voor het laatst de groeten aan Eva: 'Albertbridge'.

Bericht 320 van London ontbreekt/Message 320 from London is missing.

Londen (
321)  laat weten dat het in de regio's vijf, zes  en acht Belgische marconisten in zal zetten omdat er te weinig eigen marconisten beschikbaar zijn. Deze marconisten moeten vooral militaire informatie door gaan geven. Maarten Cieremans krijgt hier onder andere mee te maken.

Verder geeft Londen (
322) de tijden en de golflengtes door waarop de speciale berichten te horen zullen zijn.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR FIVE SIX (456) STOP WOULD IT BE POSSIBLE TO DELIVER SIX HUNDRED YARDS LEAD CABLE AND TWELVE HUNDRED YARDS JUMPE WIRE END

Tobias asks London (456) for 600 meter lead cable and 1200 meters jumpe wire. He probably needs it for the Elst-Amsterdam telegraph connection.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR FIVE SEVEN
(457) STOP NEW GROUND METTE TWENTY SIX HUNDRED (2600) CATHOLIC CHURCH NIEUWVEEN THIRTY FIVE HUNDRED (3500) DRAWBRIDGE VROUWENAKKER FIFTY FOUR HUNDRED FIFTY (5450) CATHOLIC CHURCH MYDRECHT STOP BBC DE KACHEL IS UIT STOP LETTER U FOR USEFUL END

Tobias informs London (457) he found a new dropping field named METTE. Located at: 2600 meter from the Catholic church at Nieuwveen, 3500 meter from the drawbridge at Vrouwenakker and 5450 meter from the Catholic church at Mijdrecht. The BBC code sentence is 'DE kachel is uit' and the signal letter is U. This field is named after his dog Mette.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR FIVE EIGHT
(458) STOP ON IKICH (NIGHT) FREQUENCIES AND GMT ARE SPECIAL EVENING MESSAGES STOP REF THREE ONE NINE (319) STOP MESSENGERS NAME VICTORIEN SHE IS WORKING IN MY OFFICE STOP ALBERT BRIDGE STOP

Tobias informs London (458) on the night frequencies and GMT are special evening messages. Tobias lets London know that the alias of his messenger is Victorien (Gerda Meijer). She is working in his office. Tobias, unaware of things to come, greets Eva for the last time with the word Albertbridge, they kisses here for the first time.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE TWO ONE (321) STOP TO DC STOP OWING TO A LACK OF DIRECT WIRELESS COMMUNICATIONS FROM A MILITARY POINT OF VIEW WITH REGIONS FIVE SIX AND EIGHT OWING TO SHORTAGE OF PERSONNEL WE ARE PUTTING IN ONE BELGIAN WIRELESS OPERATOR  IN EACH OF THESE THREE REGIONS STOP THESE MEN ARE ONLY WIRELESS OPERATORS AND THEIR MISSION IS TO SUPPLY LOCAL TACTICAL INFORMATION NOTHING MORE STOP WE WILL ADVISE REGIONAL COMMANDERS THEIR CONTACT ADDRESSES IN DUE COURSE IN CASE THEY MAY WISH TO CONTACT THEM THROUGH CUTOUTS END

London informs Henri Koot (321) that owing to a lack of direct wireless communication from a military point of view with the regions 5, 6 and 8 and to shortage of personnel London is putting in 1 Belgium WT operator in each of these 3 regions. These men are only WT operators and their mission is to supply local tactical information, nothing more. London will inform the regional commanders via their contact addresses in due time in case they may wish to contact them through cutouts. Agent Maarten Cieremans (Ben) in region Utrecht does get such a WT operator.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO TWO
(322) STOP FREQUENCIES AND TIMES FOR SPECIAL EVENING MESSAGES AS FOLLOWS STOP MESSAGES ARE BROADCAST AT NINETEEN THIRTY (19.30) GMT AS BEFORE STOP WAVE LENGHTS ARE TWO EIGHT FIVE (285) METRES THREE SEVEN THREE (373) METRES AND TWO SIX ONE (261) METRES STOP ON SHORTWAVE FORTY ONE (41) METRES THIRTY ONE (31) METRES AND FORTY NINE (49) METRES STOP FIFTEEN HUNDRED (1500) METRES WAVE LENGTH CANCELLED END

London informs Tobias (322) frequencies and times for special evening messages as follows: Messages broadcasted at 19.30 GMT as before. The wave lengths are 285 meters, 373 meters and 261 meters. On shortwave in the 41 meter band, the 31 meter band and the 49 meter band. Broadcasts at 1500 meters wave length are cancelled.
Donderdag 8 februari, Tobias (459) heeft op veld MARTINI geen vliegtuig gehoord of gezien, op veld LALOE vloog het vliegtuig over het pinpoint maar wierp niets af ondanks dat er contact met het vliegtuig was via het Eureka baken.  Hij wil dat men het die nacht opnieuw probeert, want Tobias is dan weer op veld MARTINI aanwezig. Hij wil antwoord op zijn vragen gedurende het dag zendschema.

Blijkbaar was waren Tobias en Jard pas op 7 februari in Noord-Holland op veld Martini. Dan zij zij dus mogelijk niet op maandag vertrokken, maar op woensdag.
Het weer was toen: vrij krachtige wind uit het zuid-westen. De gemiddelde temperatuur was 7.7 C en een gevoelstemperatuur van 3.6 C. De minimum temperatuur was 5 C en de maximum temperatuur 9.4 C. De zon liet zich amper zien, slechts -0.1 uur. Er viel 1.4 mm neerslag verspreid over 2.3 uur.

Tobias and Jard du Celliee-Muller apparently left Amsterdam only on Wednesday February 7th and not on Monday February 5th. On Wednesday night, February 7th, both Tobias and Jard were present on field MARTINI.

Londen (
322)  informeert Tobias dat op veld HUDSON 26 containers afgeworpen werden, maar niet de beloofde manden. Men kan vrijdagnacht ook ladingen op OLIVER en Winnipeg droppen. L322.

Dezelfde dag nog krijgt Tobias (
323) inderdaad antwoord op zijn vragen. De HUDSON dropping is goed gegaan, de piloot op LALOE een lading moest droppen heeft de lampen niet kunnen ontdekken en het vliegtuig voor MARTINI kreeg onderweg motorpech en keerde naar zijn basis terug.

Bericht 324, geen tekst beschikbaar/Message 324, no text available.


Dit bericht van Londen (325) is waarschijnlijk bestemd voor Delta Centrum. Het bericht is niet duidelijk, er staat:  Freek RVV van Richard. Is dit dus een bericht voor Freek van de RVV van Richard. De inhoud gaat over ene GERRIT die als leider van de RVV benoemd zou zijn. Wie is deze Gerrit?


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR FIVE NINE (459) STOP BEEN ON MARTINI LAST NIGHT NO AIRCRAFT SEEN OR HEARD STOP LALOE AIRCRAFT OVER PIN POINT EUREKA CONTACT OK BUT NO DROPPINGS SOI PLEASE DO ALL YOU CAN FOR MARTINI TONIGHT I AM STILL THERE TONIGHT STOP PLEASE ANSWER IN DAY SKED END

Tobias informs London (459) he was present on field MARTINI the night before and he has neither seen or heard an aircraft. On field LALOE there was contact between the aircraft and the Eureka beacon but no load was dropped. Tobias asks London to do all they can to drop a load on MARTINI this night. He will still be present there during the night to oversee the operation. Can London please answer during the day sked?

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR SIXTY
(460) STOP HUDSON HAS RECEIVED TWENTY SIX CONTAINERS BUT NO PACKAGES STOP OLIVER AND WINNIPEG AS FROM FRIDAY NIGHT STOP CHEERIO END

Tobias informs London (460) field HUDSON received 26 containers, but no packages. The fields WINNIPEG and OLIVER are ready to receive loads as from Friday night.

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR NR THREE TWO THREE (323) STOP PRELIMINARY REPORTS BY PILOTS ON WEDNESDAY NIGHTS OPERATIONS ARE AS FOLLOWS STOP HUDSON SUCCESSFUL STOP LALOE NO RECEPTION SEEN STOP MARTINI AIRCRAFT DEVELOPED ENGINE TROUBLE STOP CANNOT TRY AGAIN TODAY OWING TO WEATHER BUT WILL TRY AS FROM FRIDAY NIGHT FEBRUARY ON LALOE AND MARTINI AND LANCASTER PROVIDED HUSON LOAD OK END

London informs Tobias via Elan day sked (323) the preliminary reports from the pilots on Wednesday night dropping operations are as follows: the dropping on field HUDSON was successful, the pilot bound for field LALOE did not see the lights of the reception committee, the aircraft that would drop a load on field MARTINI developed engine trouble and had to return to base. The RAF can not try to drop loads today because of bad weather, but they will try as from Friday night on the fields LALOE, MARTINI and LANCASTER. London assumes the load dropped on field HUDSON is safe in the hands of the resistance.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE TWO FOUR
(324) STOP geen tekst beschikbaar/no text available.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE TWO FIVE (325) STOP FREEK RVV VAN RICHARD STOP ZAG TELEGRAM AMSTERDAM MET BENOEMING GERRIT IN LEIDING RVV VERZOEKE BEVESTIGING EN EXPLICATIE END

London sends a message (325) to Freek (Gerben Wagenaar) from Richard (Jacob van der Gaag). Richard saw a telegram coming from Amsterdam in which the nomination of Gerrit in the top of the RVV was announced. Richard wants to  receive a conformation and an explanation of this nomination. Who is Gerrit, could it be Tom Schadd?
Vrijdag 9 februari, Tobias (462) informeert Londen dat de velden LANCASTER en HUDSON kunnen tot nader order niet gebruikt worden in verband met Duitse activiteiten in de omgeving. Tobias is die nacht weer op veld MARTINI en hoopt dat de piloot de S-Phone zal gebruiken.

Tobias en Jard du Celliee-Muller zijn nog steeds in Noord-Holland en slapen die nacht bij Jan Schipper in Spanbroek op de Grote Zomderdijk. Waarschijnlijk geeft hij telefonisch het bericht door dat die dag verzonden wordt en waarschijnlijk door Madeline van Geuns gecodeerd wordt.

Tobias and Jard du Celliee-Muller are staying with Jan Schipper at the Grote Zomerdijk in Spanbroek. Tobias probably passes on his message for England by phone to his office in Amsterdam and most likely Madeline van Geuns is doing the encryption.

Bericht 461 van Draughts is  niet beschikbaar. Message number 461 from Draughts is not available.

Londen waarschuwt Tobias dat EDU (Richard Barmé), LORENZ (Wim Hoogewerff?) en HANS van de KP Rotterdam in die stad zijn gearresteerd.

Dit kwam omdat Richard Barme een te lang bericht uitzond, terwijl men hem al op het spoor was en hij eigenlijk die dag naar een nieuw zendadres zou verkassen, maar hij wilde dit spoedbericht toch versturen.FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR SIX TWO (462) STOP LANCASTER AND HUDSON NOT TO BE USED OWING GERMAN ACTIVITY UNTIL NOTICE STOP I STAY ON MARTINI FRIDAY NIGHT AND HOPE PILOT USES SUGAR PHONE END

Tobias warns London (462) not to use the fields LANCASTER and HUDSON due to German activity in that area. Tobias will be present again that night on field MARTINE and he will operate the S-Phone.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO SIX (326) STOP LORENZ EDU AND FRITS ARRESTED ROTTERDAM STOP ALSO HANS KP LEADER ROTTERDAM STOP REPORTED SEVERAL OTHER MEN AND ADMINISTRATION OF KP IN HANDS GERMANS STOP WARN ALL THOSE CONCERNED STOP

London on its turn warns Tobias (326) that in Rotterdam Lorenz (SOE/BBO agent Wim Hoogewerff), Edu (SOE/BBO agent Richard Barm) and Hans, the local KP leader have been arrested. Several other men are also arrested and the KP administration has fallen in German hands. Tobias has to warn all those concerned.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 20-11
Publicatie: 21-11-2021. 
Blad 23.
Zaterdag 10 februari, vroeg in de ochtend ziet Piet Schipper dat Tobias, Johan Hellema en Jard in een rode vrachtwagen klimmen die hen naar Amsterdam zal brengen, onderweg stappen nog de twee artsen Haverkamp en Smoorenburg in. Zij waren waarschijnlijk op de droppingsvelden aanwezig als EHBO artsen en hadden daarom ook Britse EHBO trommels bij zich.

Early Saturday morning February 10th 1945. Piet Schipper watches from a distance how Tobias, Jard and Johan Hellema climb onto a red lorry which will take them to Amsterdam. The lorry will bring food collected by the churches to the people in Amsterdam. Later on two doctors who were present on the dropping fields, in case of accidents, also climb on the lorry. After they sat down they pull the canvas, which covers the load, over themselfs. These two doctors carried British first aid drums with them.


Die dag waait er een vrij krachtige wind uit het zuid-westen. Een koude dag met gemiddelde temperatuur van 4.8 C en een gevoelstemperatuur van -0.2 C. De minimum temperatuur was 1.3 C en de maximum temperatuur 8 C. De zon scheen 2.3 uur. Er viel 7 mm neerslag verspreid over 5.8 uur.

That day was a cold one with wind from the South-West and an average temperature of 4.8°C. The skin temperature however was -0.2°C. The minimum temperature was 1.3ºC and the maximum was 8°C. The sun was shining 2.3 hrs and there 7.3 mm precipitation spread out over 5.8 hrs.

Het radio berichten verkeer gaat intussen gewoon door. Het zijn alleen inkomende berichten. Op het moment dat deze ontvangen worden is Tobias al zwaar gewond gearresteerd en begeeft Jard zich in het donker terug naar de Grote Zomerdijk te Spanbroek. Niet duidelijk is of Hil Schipper na het vuurgevecht in Obdam telefonisch de achterblijvers in Amsterdam gelijk op de hoogte heeft gesteld. Londen is duidelijk nog niet op de hoogte want de telegrammen 327 en 330 zijn duidelijk voor Tobias persoonlijk bestemd.

In the meantime radio traffic continues as usual, there are only incoming messages. At the moment these message were received Tobias was severely wounded, arrested and in hospital. Jard du Celliee-Muller was the only one who got away and in the evening he was able to get back to the Grote Zomerdijk at Spanbroek to contact Hil Schipper. It is not clear at what time Hil informed Tobias' office in Amsterdam (with which he had a direct telephone connection) what was going on. Seeing the telegrams, London still does not know that Tobias has been arrested.
This is in fact the end of Mission Draughts carried out by Tobias Biallosterski, the mission is however continued by Henk Veeneklaas and is still called Draughts. The next page contains the story of his arrested.


Londen (
327) vraagt Tobias om op zijn velden een organisator en een marconist op te vangen die bestemd zijn voor Rotterdam. Gezien de recente arrestaties vertrouwd Londen de velden rond deze stad niet meer. Men vraagt op welk veld hij dit koppel kan ontvangen. Wie waren er voor Rotterdam bedoeld?

Londen (
328) vraagt Henri Koot wat hij weet over een bericht dat zij vanuit Den Haag hebben ontvangen en waarin gewaarschuwd wordt tegen de activiteiten van linkse elementen (Communisten) die hard bezig zijn sleutelposities in te nemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de opstandige gevoelens bij de bevolking welke veroorzaakt wordt door de heersende hongersnood.

Henri Koot krijgt van Londen (
329) uitleg over het inzetten van Belgische marconisten binnen enkele regio's.

Verder geeft Londen (
330) aan dat er in een container voorzien van een wit kruis geld voor Tobias zit waar hij reeds eerder om gevraagd had. Deze container zal op veld MARTINI worden gedropt en deze bevat tevens de door Henri Koot gevraagde documenten betreffende "Het bijzonder besluit op de staat van beleg"


TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO SEVEN
(327) STOP OWING ARRESTS ROTTERDAM AND UNCERTAINLY SECURITY DROPPING GROUNDS THAT AREA CAN YOU RECEIVE ORGANISER AND OPERATOR ROTTERDAM ON ONE OF YOUR GROUNDS AND ARRANGE FOR THEM TO BE LOOKED AFTER STOP OPERATION TO TAKE PLACE SECOND HALF NEXT WEEK PLEASE ADVISE WHICH GROUND SUITABLE END

London informs Tobias (327) there are not sure about the security of the dropping fields near Rotterdam due to the recent arrests in that city. Would Tobias be willing to receive an organiser and his WT operator on one of his fields and take care of them? These two are bound for Rotterdam and their dropping will take place during the second half of next week. Which field will be most suitable for this operation?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO EIGHT
(328) STOP TO DC STOP FOLLOWING RECEIVED FROM THE HAGUE QUOTE AAN NEDERLANDSCHE REGEERING STOP EXTREMISCHE LINKSCHE ELEMENTEN ZEER ACTIEF MET CELLENBOUW INNEMING SLEUTELPOSITIES OOK BIJ ILLEGALITEIT GEBRUIK MAKEND VAN GEDEELTELIJK APATHISCHE GEDEELTELIJK OPSTANDIGE GEVOELENS OA DOOR HONDERSNOOD BIJ BEVOLKING WAARBIJ ZELFS WAPENSTEUN VAN DUITSCHE ZIJDE UNQUOTE STOP WHAT ARE YOUR COMMENTS END

London informs Henri Koot (328) about the information London received from The Hague. "To the Dutch Government. Extreme left wing elements are very active building cells and are taking key positions in the resistance they use ignorance and rebellious feeling caused by hunger of the population and they receive armed support from the Germans". What will be Koot's comment on this information?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO NINE
(329) STOP TO DC FOR INFORMATION STOP FUTHER TO OUR MESSAGE ABOUT THE THREE BELGIAN OPERATORS AND TO ENSURE ALTERNATIVE COMMUNICATION AND IN CASE OF EMERGENCY REGIONAL COMMANDERS WILL BE INSTRUCTED TO CONTACT THESE OPERATORS THROUGH CUT OUTS TO ESTABLISH TWO WAY COMMUNICATION THROUGH WHICH URGENT OPERATIONAL INSTRUCTIONS CAN BE SENT END

London informs Koot (329) how regional commanders can use the 3 Belgian WT operators to receive and send operational messages.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE THREE ZERO
(330) STOP IN SPECIAL CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS TO BE DROPPED ON MARTINI IS MONEY FOR YOU AND ALSO ENVELOPE CONTAINING BIJZONDER BESLUIT OP STAAT VAN BELEG FOR CNBS END

London informs Tobias (330) that a container will be dropped on field MARTINI which is marked with a white cross, containing the money he has asked for and also an envelope contain a copy for Henri Koot of the 'Special decision on martial law'.Tijdslijn: 20e week operatie Draughts.

Zondag 4 Februari 1945
.
.

Maandag 5 Februari 1945.


Dinsdag 6 Februari 1945.


Woensdag 7 Februari 1945.


Donderdag 8 Februari 1945.


Vrijdag 9 Februari 1945.


Zaterdag 10 Februari 1945.
Tobias arrested and severly wounded.
Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum / TNA London