Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 7 januari, in dit telegram van Henri Koot (387) aan Prins Bernhard wordt verzocht aan de regering door te geven dat werkgevers en werknemers organisaties als mede enkele hoge ambtenaren de regeringsopdracht voor het niet opvolgen van de Duitse orders betreffende de Arbeidseinsatz naast zich neergelegd hebben.

Telegram
388 is het vervolg van 387. De NBS gaat deze lieden actief aanpakken. De rest van het telegram is niet erg duidelijk.

BOATING
(Paul Polak) (42) laat Londen in een eigen telegram weten dat men elke dat om 16.00 uur voor hem moet uitluisteren. Op de frequentie van kristal 1 kan hij het SOE Homestation niet kan horen omdat de frequentie door de BBC gestoord wordt. Hij vraagt de frequentie te wijzigen.

Op de velden MARTINI en EDINBURGH zal men onder andere pakketten droppen met radiomateriaal voor
BRAM (Pieter de Vos), voedsel voor JOSEPHINE (Frankie Hamilton) en twee radio-sets voor DOUWE (Paul Polak). Londen hoopt dat het Eureka baken op veld MARTINI een goed signaal af zal leveren en dat de accu's voldoende opgeladen zijn.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE EIGHT SEVEN (387) STOP AAN CNBS MET VERZOEK OM VOORLEGGING AAN NED REGERING STOP REGERINGSOPDRACHT VAN VERBOD MEDEWERKING AAN DUITSCHE ARBEITS EINSATZ WORD DOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS ORGANISATIE EN ENKELE HOGE AMBTENAREN NAAST ZICH NEERGELEGD WEGENS VREES VOOR CHAOS EN HONGERSNOOD STOP HIERDOOR ZAL GEORGANISEERD AFVOER VAN ZOGENAAMDE MISBAREN MOGELIJK GEMAAKT STOP TO BE CONTINUED STOP

Henri Koot informs London (387) that the order issued by the Dutch government in exile has been ignored by companies and workers, but also by high ranking civil servants because they are afraid for chaos, food shortage and hunger among the population. Therefore it is possible for the Germans to carry out razzias and the transport of men to Germany. To be continued.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE EIGHT EIGHT
(388) STOP GEHEELE ILLEGALITEIT STELT ZICH HIER TEGEN VERWEER EN NBS GAAT OVER TOT ACTIEVE BESTRIJDING VAN DEZE PERSONEN STOP DC HIERDOOR DREIGENDE SCHEIDING KAN GUNSTIG BEINVLOEDEN WELLICHT OP GEHEEL DOOR ONVERWIJLDE VERSCHERPTE HERHAAL DE REGEERINGS OPDRACHT STOP BEVESTIGING VAN REGEERINGS STANDPUNT DOOR GEALLIEERD OPPOSITIE EN BEVOLKING  EVEN ZEER KRACHTIG BEINVLOEDEN STOP DE DC STOP

Henri Koot continues (388) the whole of the resistance is resisting against this Arbeitseinsatz and will actively sabotage it and will stand up against those we are working together with the Germans. The Dutch government must repeat in strong words that everybody should boycot the arbeitseinsatz. this will influence the Dutch population to stay strong.

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FOUR TWO (42) STOP pLEASE LISTEN EVERY DAY AT SIXTEEN HUNDRED HRS FOR ME STOP CANNOT HEAR HOME STATION FREQ ONE THROUGH BCC STOP PLEASE CHANGE THIS FREQ STOP ZERO

Paul Polak asks London (42) to listen for him daily at 16.00 hrs. He is not able to hear the homestation on frequency number 1, because the BBC is broadcasting on that same frequency. Can London please change frequency number 1?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX THREE
(263) STOP AS FROM MONDAY NIGHT EIGHT JANUARY WILL TRY MARTINI AND EDINBURGH STOP HOPE EUREKA AT MARTINI IS IN GOOD WORKING ORDER WITH BATTERY WELL CHARGED STOP WILL DROP PACKAGE THREE FOUR NINE (349) ON MARTINI WITH WT EQUIPMENT FOR BRAM AND FOODSTUFF FOR JOSEPHINE ALSO PACKAGE TWO ONE TWO (212) TWO WT SETS FOR DOUWE STOP

London informs Tobias (263) that from Monday night January 8th the RAF will try to drop loads on the fields MARTINI and EDINBURGH. London hopes that the Eureka beacon on field MARTINI is in good order with batteries well charged. They will drop package number 349 on field MARTINI, which contains WT equipment for Bram (Pieter de Vos) and food for Josephine (Frankie Hamilton). Package 212 will contain 2 wireless sets for Douwe (Paul Polak).Maandag 8 januari, Henri Koot (389) meldt Prins Bernhard dat op 5 januari de Spiegelschool in de Marnixstraat door de NBS is opgeblazen en door brand is verwoest. Dit was een van de meldingspunten voor de Arbeitseinsatz. Tevens zijn 's avonds 10 medewerkers neergeschoten.

Nu blijkt dat er 5 mannen doodgeschoten zijn en drie gewond waren. De volgende dag schoot de SD 5 gevangen uit de Weteringschans gevangenis voor het gebouw dood:
Hugo Baars.
Willem Jan van Dorsten.
Edgar Henri Kan.
Hendrik Jan de Rooij.
Willem Wessel.

Het andere meldpunt, aan de Passerdersgracht, is op 7 januari verwoest, hierbij zijn ook enige medewerkers gedood.
Dit was in de Emmaschool en hier ging een bom af tijdens de registratie van werkwilligen en raakten 5 medewerkers (Grüne Polizei) zwaar gewond. Als represaille heeft de SD op 18 januari bij Rozenoord aan de Amsteldijk 11 ambtenaren van het Gewestelijk Arbeidsbureau doodgeschoten:
Hendrik Abbink.
Evert Blanken.
Hendrik Jacob Eeltjes.
Antonius Henricus Frankenmolen.
Gerrit Hoffman.
Willem Teunis Meedendorp.
Marinus Jacobus Pieroen.
Adam Petrus Rooth.
Pieter Jelle Trap.
Willem Venema.

Tevens heeft de NBS in Noord- en Zuid Holland op diverse plaatsen bevolkingsregisters ontvreemd.

Men (390) zal een voorbeeld van een vrijstellingsbewijs voor de Arbeitseinsatz naar Eindhoven sturen.

Henri Koot
(391) vraagt Londen om zo spoedig mogelijk traangas bommen en andere wapens te droppen om de Arbeitseinsatz te kunnen saboteren.

De Grote Advies Commissie (
392) vraagt om instructies van de Regering om iets te kunnen handhaven, wat is door de verminking van het telegram niet duidelijk. Het zou kunnen zijn dat men bang is dat sabotage acties tegen de Arbeitseinsatz de Duitsers aan zullen aanzetten tot represaille maatregelen tegen de bevolking.

Tobias krijgt van Londen (
264) het nummer van het pakket door waarin de radio-sets verpakt zijn.

Londen (
265) laat Koot weten bang te zijn dat de inzet van traangas bommen en andere wapens zou kunnen leiden tot bloedvergieten en ernstige represailles tegen de bevolking.

Londen (
30) laat Paul Polak weten elke middag om vier uur te luisteren of hij in de lucht komt. Tevens moet hij de frequentie van kristal nr. 2 opgeven zodat het SOE Homestation hem op die frequentie aan kan roepen.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGT NINE (389) STOP AAN CNBS STOP OP VIJF JANUARI EERSTE MELDINGSDAG ARBEITS EINSATZ TE AMSTERDAM HET AANMELDINGSGEBOUW GPKEGKF (SPIEGHEL) SCHOOL MARNIXSTRAAT OPGEBLAZEN VERBRAND STOP DE TIEN NSB AMBTENAREN S AVONDS ALLE NEERGESCHOTEN STOP OP ZEVEN JANUARI HET ANDERE MELDINGSGEBOUW PASSERDERSGRACHT VERWOEST WAARBIJ EENIGE PTITSCSORS GEDOOD STOP VERSCHILLENDE BEVOLKINGSREGISTERS IN NOORD HOLLAND EN ZUID HOLLAND WEGGENOMEN STOP THE DC STOP

Henri Koot informs London (389) that on the first day to report for forced labour the resistance has blown up the Spieghelschool in the Marnixstreet in Amsterdam where men should report. During the evening 10 einsatz workers  were shot down. On January 7th the resistance destroyed the Emmaschool at the Passerdersgracht in Amsterdam. Here some of the einsatz workers were killed. In several places in North- and South-Holland the resistance took the population administration away.

For the action at the Spieghelschool 5 men were executed by the Germans in front of the Spieghelschool:

Hugo Baars.
Willem Jan van Dorsten.
Edgar Henri Kan.
Hendrik Jan de Rooij.
Willem Wessel.

For the action at the Emmaschool 11 men were executed by the Germans at Rozenoord in Amsterdam
Hendrik Abbink.
Evert Blanken.
Hendrik Jacob Eeltjes.
Antonius Henricus Frankenmolen.
Gerrit Hoffman.
Willem Teunis Meedendorp.
Marinus Jacobus Pieroen.
Adam Petrus Rooth.
Pieter Jelle Trap.
Willem Venema.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE ZERO
(390) STOP YOUR FIVE TWO SEVEN (257) STOP CONTROL OF QUOTE BEWYZEN VAN VRIJSTELLING UNQUOTE WILL PROBABLY TAKE PLACE IN MANY CASES ON BASIS OF REGISTER STOP HOWEVER GLADLY ACCEPT YOUR PROPOSAL STOP SAMPLE WILL BE SEND SOONEST TO EINDHOVEN STOP THE DC STOP

Henri Koot responds (390) on London's telegram number 257 and tells them that he expects that the Germans will controle the exemption certificates on a large scale on basis of the population register. However Koot gladly accepts London's proposal to print large numbers of certificates. A certificate sample will be send to Eindhoven soon.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE NINE ONE
(391) STOP PRLGN ATROD (PLEASE DROP) SOONEST AND PRINCIPALLY FOR AREAS OF BIGGER TOWNS TEAR BOMBS AND OTHER WEAPONS WITH DIRECTION FOR USE FOR ACTIONS AGAINST ARBEITS EINSATZ AND OTHER EVENTS WHERE FIREARMS CAN BE HANDLED STOP THE DC STOP

Henri Koot asks London (391) to drop for the resistance tear bombs specially for the big cities for actions against the Arbeitseinsatz and for other actions where firearms can not be used.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE NINE TWO
(392) STOP HOEWEL IN PRINCIPE INSTEMMEND MET UITSPRAAK REGERING VREZEN VERANTWOORDELIJKE AMBTELIJKE EN PARTICULIEREN FIGUREN CONSEQUENTIES VOOR BEVOLKING STOP VMVM VRAGEN RECHTSTREEKS BERICHT AAN L DAT STOGGY DYBRI GFYLZ BCXOE TUGMA BCEIEU ENTIES GEHANDHAAFT WORDT STOP INSTRUCTIE ZIJN ONMIDDELLIJK NODIG STOP

Henri Koot informs London (392) that in pricipal agrees with the pronunciation of the government, the civil servants and other private persons are afraid for the consequenties for the population. The 'council of trustful' (VMVM) men do ask to report directly to L that STOGGY DYBRI GFYLZ BCXOE TUGMA BCEIE UENTI ES will be enforced. Instruction are needed soonest.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP ... verder geen tekst zichtbaar/further no text visible.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX FOUR (264) STOP REFERENCE YOUR TWO SIX THREE (263) PLEASE NOTE NUMBER OF PACKAGE CONTAINING WT EQUIPMENT TO BE DROPPED ON MARTINI IS THREE FOUR NINE (394) STOP

London informs Tobias (264) referring to message 263 that the number of the package containing WT equipment that will be dropped on field MARTINI is 394.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX FIVE
(265) STOP TO DC STOP YOUR REQUEST FOR TEAR BOMBS AND OTHER WEAPONS AGAINST ARBEITS EINSATZ STOP WE ARE READY TO HELP YOU BUT WE FEAR THAT RESISTANCE OF THIS NATURE WILL LEAD TO CONSIDERABLE BLOODSHED AND UNPLEASANT REPRISALS BY GERMANS STOP PLEASE RECONSIDER YOUR REQUEST STOP

London responds to Koot's question (265) to drop tear bombs and other weapons for the resistance against the Arbeitseinsatz. London is ready to help but London fears that resistance of this nature will lead to considerable bloodshed and unpleasant reprisals by the Germans. Koot is asked to reconsider his request.

TO BOATING VIA TOWY STOP OUR THRIRTY (30) STOP WILL LISTEN FOR YOU DAILY AT SIXTEEN HUNDRED HOURS STOP WHEN HOMESTATION FREQUENCY IS NUMBER ONE ON YOUR PLAN PLEASE SUBSTITUDE NUMBER TWO WE HAVE ADVISED HOMESTATION TO DO THE SAME STOP

London informs Paul Polak and Pieter de Vos (30) that they will listen for them daily at 16.00 hrs. If frequency number 1 can no longer be used they have to substitute it by frequency number 2. Homestation will do the same.
Dinsdag 9 januari, nogmaals wordt aan Londen (395) doorgegeven dat RICHARD van de RVV, met de schuilnaam VICTOR, (Jaap van der Gaag) op 15 januari richting Eindhoven vertrekt. Het te gebruiken wachtwoord is Victory en men vraagt het hoofdkwartier van Prins Bernhard op de hoogte te stellen van zijn komst. Daarna wil RICHARD naar Londen doorreizen. Gezien de recente ontwikkelingen wil men RICHARD echter zo spoedig mogelijk weer terug zien in Amsterdam.

Bericht 394, geen tekst zichtbaar op kopie NIOD/Message 394 is not visible on the copy of the NIOD.

De oproep van de regering (396) om niet mee te werken aan de Arbeitseinsatz is door Vrij Nederland op 2 januari op grote schaal verspreid en aangeplakt. Vrij Nederland vreest dat er geen gevolg aan de oproep wordt gegeven door de voedsel schaarste en men acht het noorzakelijk de betrokken ambtenaren en werkgevers sterk onder druk te zetten mede door uitzendingen van Radio Oranje.

Tobias (
397) vraagt Londen om hem een paar nieuwe codeboeken te sturen. Hij wenst 1812 (wat is 1812?) Evke (Eva, zijn vrouw) het beste.

Londen (
266) bedankt Tobias voor het nieuws uit Drenthe, dat men bezig is een commandant te benoemen. Men heeft nog niets van Den Haag gehoord, maar laat hen de eerste zet doen. Het gaat hier over het Saskiaspel waarbij Tobias een zender en oude codes heeft geleverd via Dr. Felix en een tweetal andere tussenpersonen. Londen begrijpt dat de commandant van Overijssel EDUARD heet. (Kol. Hotz)
De lijst met commandanten voor de diverse regio's waar Londen het over heeft staan misschien in telegram nummer 394 waarvan de tekst niet leesbaar is.

Londen (
267) laat verder weten dat zij ook via Rotterdam hebben gehoord over de éénmans torpedo's die in Amersfoort staan opgeslagen. Men vraagt zich af of het hier gaat om een depot of een tijdelijke opslagplaats. Door de vertraging tussen de melding en het aanvragen van luchtsteun vraagt men zich in Londen af of de torpedo's ondertussen al verplaatst zijn, of dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE FOUR (394) STOP ... geen tekst zichtbaar/no text visible.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE FIVE
(395) STOP REPRESENTATIVE OF RVV IS VMVM PSEUDONYM RICHARD ALIAS VICTOR USING PASSWORD VICTORY WILL START JANUARY FIFTEEN FOR EINDHOVEN AND LONDON STOP KINDLY INFORM HQ PRINCE BERNHARD ACCORDINGLY STOP WILL HIGHLY APPRECIATE YOUR INTERMEDIAL FOR A READY RECEPTION IN LIBERATED PART OF HOLLAND STOP IN VIEW OF NEW ANXIETIES HERE LAY STRESS UPON IMPORTANCE OF RICHARDS RETURN AT EARLIEST CONVENIANCE STOP PLEASE ACKNOWLEDGE STOP

Henri Koot informs London (395) that the representative of the RVV who is a member of the 'council of trustful men' known as Richard (Jacob van der Gaag) alias Victor, will be travelling through the line bound for Eindhoven and London. He will use the password Victory and he will start his journey at January 15th. London is requested to inform Prince Bernhard about this. Koot hopes that the liberated part of Holland is ready to receive Richard. Due to recent developments it is most important that Richard will return as soon as possible. Can London please acknowledge is message?

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE NINE SIX
(396) STOP VRIJ NEDERLAND AAN NED REGERING STOP VERZETSBEWEGING EENSGEZIND EN VAST BESLOTEN TOT FELLE ACTIES INZAKE ARBEIDSINZET STOP REGERINGSVERKLARING VAN TWEE JAN IN GROTE OPLAGE VERSPREID EN AANGEPLAKT STOP AANM EUCWL POKHX ORLOCYDO REGEERING STOP VERSPREIDE ACTIE TEGEN BEVOLKINGS REGISTERS EN MELDINGS BUREAUS STOP SCHERPE MAATREGELEN IN VOORBEREIDING STOP ZIJ ACHTEN REGERINGS BEVEL ONUITVOERBAAR IN VERBAND VOEDSELPOSITIE STOP DEZE HOUDING ZAL ALGEMEEN VERZET BREKEN OF TOT BURGEROORLOG LEIDEN STOP SPECIALE AANSPORING TOT WERKGEVERS EN AMBTENAREN DRINGEND GEWENSCHT STOP VERZOEKE CONSTANT EEN ERNSTIGE PROPAGANDA VIA RADIO ORANJE STOP VRIJ NEDERLAND STOP

The illegal newspaper Vrij Nederland (van Randwijk) sends a message to the Dutch Government in exile through Tobias (396). The the combined resistance in Holland is united and determined to carry out fierce actions against the Arbeitseinsatz (forced labour). The declaration about this subject of Januari 2nd has been widely distributed by extra printing of the illegal newspapers. Report.. POKHX ORLOC YDO government. there have been scattered actions against population registers and reporting agencies. Sharp measurements are being prepared. They believe that the order of the Government is not doable, due to food shortage. This attitude will break the common resistance, or lead to civil war. Encouragement of civil servants and employers is most wanted. We request extra propaganda to be broadcasted over Radio Orange.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE NONE SEVEN (397) STOP MY TWO THREE FOUR SORRY STOP PLEASE SEND ME A FEW NEW CODE BOOKS STOP BEST WISHES FOR ONE EIGHT ONE TWO (1812) EVKE STOP

Tobias asks London (397) for some extra code books and he sends his best wishes to 1812, his wife Eva. What does 1812 mean?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX SIX (266) STOP THANKS FOR NEWS ABOUT DRENTHE STOP HAVE HAD NO NEWS FROM SD HAGUE STOP INTEND LETTING THEM MAKE THE FIRST MOVE STOP ARE THE CODE NAMES WHICH YOU GAVE US FOR REGIONAL COMMANDERS NEW ONES BECAUSE WE UNDERSTAND THAT COMMANDER OF OVERIJSSEL IS EDUARD STOP

London thanks Tobias (266) for sending news about Drenthe. So far London has not receive any news from the SD in The Hague, the so called Saskia radio game. London is waiting for the SD to make the first move. London asks if the list with the regional commanders is a new version, because they understood that EDUARD (Col. Hotz) is the commander of Overijssel.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX ZEVEN
(267) STOP HAVE RECEIVED CONFORMATION ABOUT ONE MAN TORPEDOES AT AMERSFOORT THROUGH ROTTERDAM STOP IN VIEW DELAY ARRANGING AIR OPERATIONS DO NOT WISH TO BOMB IF TORPEDOES ALREADY LEFT STOP IS TARGET A DEPOT FOR TORPEDOES OR ARE TORPEDOES ONLY TEMPORARILY THERE STOP IS IMMEDIATE ACTION ESSENTIAL STOP

London informs Tobias (267)  they did receive the conformation about the one-man-torpedoes, located in Amersfoort and bound for Rotterdam. London does not want to carry out a bombardment if the torpedoes have already been moved to an other place, because there is always a delay between receiving information about a target and an attack by the RAF. London asks if the current location at Amersfoort is a depot or temporarily location? London also ask if an immediate action is necessary.
Woensdag 10 januari
, begint met een telegram van Henri Koot (
399) aan Prins Bernhard. Het gaat nog steeds over de houding van bepaalde groepen en personen ten opzichte van de Arbeitseinsatz. Men is hier blijkbaar nog steeds over aan het vergaderen. Koot is hier blijkbaar ook bij betrokken.

Bericht 398 is niet aanwezig/Telegram 398 is missing.

Koot (
400) stelt zijn radioverbinding met Londen beschikbaar voor overleg tussen de regering en een bepaald comité.

Londen (
268) vindt het ongewenst dat personen die vanuit bezet gebied naar de bevrijde gebieden zijn gereisd, vanwege veiligheids redenen niet naar bezet gebied mogen terugkeren. Dus men moet alleen mensen sturen die in bevrijd gebied kunnen blijven.

Londen (269) vraagt of het radiomateriaal voor KEES en zijn BI marconisten al gearriveerd is.

Londen (
270) antwoordt die dag nog dat er geen politieke berichten meer via de verbindingen van Tobias verzonden moeten worden. Deze verbindingen zijn bedoeld voor het verzet, KEES (Beukema toe Water) moet met zijn marconisten de politieke en bestuurskundige berichten maar gaan verzenden. Londen vindt dat de radioverbindingen van Tobias al overbelast zijn.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE NINE (399) STOP AAN CNBS VERZOEKE VOORLEGGING REGERING AANSLUITINGS TELEGR NR DRIE ACHT ZEVEN (387) EN ACHT (388) STOP VERNOMEN DAT LEIDING TWEE VAN DE DRIE WERKNEMERS ORAMB HGIKX AN AANTASBAARHEID REGERINGS STANDPUNT HANDHAAFD STOP BESPREKINGEN MET ANDERE IN TELEGRAM GENOEMDE GROEPEN DUREN VOORT STOP HET LIGT IN VOORNEMEN VAN IN OVERLEG MET CC RPT CC EN MIJN I STOP

Henri Koot informs London (399) they have to talk with Prince Bernhard about the two telegrams that Koot Sent to London (387 & 388) about actions against the Arbeitseinsatz and the attitude of the employers and civil servants. Koot has hears that two out three employers are willing to follow the orders of the Dutch Government in exile. Talks with the others, mentioned in the telegrams are still going on. It is being planned in cooperation with the CC and Koot's staff. (Strange sentence)

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MYN FOUR ZERO ZERO
(400) STOP INDIEN ACCOORD VERZOEKE AANGEVEN WIJZE WAAROP SNELSTE RADIOVERBINDING REGERING LANDELIJK WERKCOMITE IN AFWACHTING WAARVAN CNBS ZIJN VERBINDING GAARNE BESCHIKBAAR STELT STOP DE DC STOP

Koot informs London (400) that he is willing to offer his radio link with London to the  'working' committee  until they have their own radio link. This would be the quickest way to communicate with the Government.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN
(geen tekst beschikbaar/no text available)

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX EIGHT (268) STOP REFERENCE YOUR THREE NINE FOUR (394) AND FIVE (395) STOP WE CONSIDER SECURITY FORBIDS PEOPLE RETURNING TO OCCUPIED TERRITY AFTER THEY HAVE CIRCULATED IN LIBERATED HOLLAND STOP THEREFORE SUGGEST ONLY PEOPLE TO BE SENT WHO INTEND TO REMAIN STOP PLEASE TELEGRAPH YOUR DECISION STOP THANK YOU FOR YOUR MESSAGE NUMBER THREE NINE FIVE (395) STOP

London reacts (268) on messages 394 and 395 about sending Richard through the lines. London does not want people travelling to the liberated areas who have to return to the occupied areas of Holland. They consider it far too dangerous and they only want people who can stay in the liberated zones. Amsterdam must tell London how they feel about this arrangement. London thanks Koot for message 395 anyway.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX NINE
(269) STOP HAS WIRELESS MATERIAL SENT FOR KEES AND BI OPERATORS BEEN RECEIVED STOP

London asks Tobias (269) if the wireless material for Kees (Beukema toe Water) and the BI WT operators has arrived in Amsterdam?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN ZERO
(270) STOP REFERENCE YOUR FOUR ZERO ZERO (400) FROM DC ABOUT COMMUNICATION FOR GOVERNMENT STOP CONSIDER THAT YOUR CHANNELS ALREADY BEING OVERBRUDENED AND SHOULD BE CONFIN TO RESISTANCE MATTERS STOP BI FEEL THAT WHEN WIRELESS MATERIAL IN YOUR POSSESSION IS DELIVERED TO KEES AND THEIR OPERATOR THESE CHANNELS SHOULD BE ABLE TO COPE WITH MESSAGE TRAFFIC FOR GOVERNMENT STOP

London informs Tobias (270) they do not agree with the suggestion in message 400 from Henri Koot to use his radio links for political matters. The links operated by Pieter and Paul are already stretched to the limit and these links should only be used for resistance matters. Sister organisation, Bureau Inlichting, feels that when the WT material has been delivered to Group Kees and the B.I. operators they should send these political messages to the Government in London.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 10-11
Publicatie: 13-11-2021. 
Blad 19.
Donderdag 11 januari, Koot (399) stuurt een telegram naar Londen, waarin de groepen 28, 29 en de complete tekst na groep 60 herhaald worden.  Het gaat nog steeds over de Arbeitseinsatz, maar het nummer van dit telegram klopt niet, nummer 399 was reeds op 10 januari verzonden.

Telegram 401 is niet aanwezig/Telegram 401 is missing.

Tobias (402) laat Londen weten dat de 1-mans torpedo's al uit Amersfoort vertrokken zijn. Verder geeft hij aan dat er een mogelijk bestaat over een KLM marconist te kunnen beschikken.

Londen (
271) gaat op zijn beurt akkoord met een nieuwe KLM marconist mits deze gescheiden blijft van Paul Polak en Pieter de Vos. Londen zal wanneer Tobias daar om vraagt een zendschema, codes en kristallen voor deze marconist sturen.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE NINE (399) STOP HEREWITH REPEAT GPS TWENTY EIGHT AND NINE AND COMPLETION AFTER GP SIXTY STOP STEMMING ERVORVEN (BEDORVEN?) LANDELIJK WERKCOMITE VOORTDURENDE REGERING J FILBK OGTET E STELLEN ONTWIKKELING HUIDIGE ACHTTE WAARBIJ BEOOGD MOGELIJKHEID ONMIDDELLIJKE REACTIE REGERING VIA RADIO ORANJE STOP TO BE CONTINUED STOP

Koot repeats to London (399) groups 28, 29 and the whole text after group 60. Of which telegram is not known. Mood spoiled. Nation wide work committee ongoing government JFILB KOGTE TE proposed current developments therefore intended possibility instant reaction of the Government by Radio Orange. To be continued.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO THREE
(403) STOP ONE MAN TORPEDOES LEFT YESTERDAY STOP THERE IS A POSSIBILITY TO GET A KLM OPERATOR STOP PLEASE CONFIRM STOP

Tobias informs London (403) that the one-man-torpedoes have left Amersfoort yesterday. There is a possibility that Tobias can set up a third radio link with London because he might be able to recruit a KLM wireless operator.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN ONE (271) STOP IF YOU ARE SURE SECURITY OF KLM OPERATOR GOOD THAN IDEA EXCELLENT STOP WILL SEND NEW PLAN CODES AND CRYSTALS WHEN YOU ASK FOR THEM STOP SUGGEST THAT HE BE KEPT SEPARATE FROM THE OTHERS STOP

London gives Tobias (271) permission to recruit a third WT operator, but he must be kept separate from Paul Polak and Pieter de Vos. London will send a new radio plan, codes and crystals to Tobias when is asks for them.Vrijdag 12 januari, Tobias (404) laat Londen weten dat KAREL (Gerrit Reisiger) is gearresteerd tijdens een uitzending met Londen en dat hij niet voor het binnenlandse net aan het zenden was.

Verder laat hij weten (
405) dat de mogelijkheid bestaat dat de commandant van het gewest Overijssel zijn code van de DC (Koot) nog niet ontvangen heeft. KEES (Beukema toe Water) ontvangt vandaag zijn radiomateriaal. Een deel van het bericht is zo verminkt dat het niet duidelijk waar het over gaat. Men zal de volgende nacht weer klaar staan om een lading te ontvangen, op welk veld is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om veld LALOE.

Londen (
272) laat op zijn beurt Tobias weten dat hem een MBE (Member of the British Empire) is toegekend en men hoopt dat de officiële ceremonie niet al te lang op zich zal laten wachten.

Londen (
273) laat Tobias weten dat LEO (Bert de Goede) een ultimatum van de SD heeft ontvangen. Dit ultimatum van Otto Haubrok werd hem via de vrijgelaten koerierster van Arie van Duyn (THEODORE), Didi Gaazenbeek, toegespeeld. Het is erg jammer dat ook dit telegram niet compleet is, want hierin zou ook te lezen moeten staan dat Tobias een waarschuwing van Londen krijgt dat zijn persoonsbeschrijving bij de Duitsers bekend is. Waarschijnlijk heeft LEO (Bert de Goede) deze informatie aan Londen doorgegeven. Hoe zijn de Duitsers aan de persoonsbeschrijving van Tobias gekomen? Via Arie van Duyn? Hij heeft hem immers zeker één keer in Amsterdam ontmoet.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO FOUR (404) STOP KAREL WAS NOT ARRESTED DURING TRANSMITTING BINNENLANDSCH BUT WITH TRANSMITTING LONDON STOP

Tobias informs London (404) that Karel (Gerrit Reisiger) was not arrested during a transmission on the Dutch internal radio network, but with the homestation in England.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO FIVE
(405) STOP MIGHT BE POSSIBLE THAT COMMANDER OVERIJSSEL WHY NOT YET RECEIVED ESY (HIS) CODE NAME FROM DC STOP LOAD DROPPED ON MARTINI OD AND KEES MATERIAL WUKK (WILL) VE (BE) DEKUVERED (DELIVERED) TIDAT (TODAY) LIAD (LOAD) KNUOB VRIVAVKT BEXT (NEXT) WEEJ (WEEK) STIO (STOP)  LAGTV (LALOE) SCTIAL (SHALL)  BE READY AS FROM FRIDAY NIGHT STOP

Henri Koot informs London (405) that it is possible that the commander of Overijssel (Col. Hotz) has not yet received his code name. Tobias informs London that the load that was dropped on field MARTINI, containing material for Kees (Beukema toe Water) and the BI operators will be delivered in Amsterdam today. then follows something about next week and field LALOE (?) will be ready to receiver an other load as from Friday night

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN TWO (272) STOP YOU HAVE BEEN AWARDED THE MBE STOP OUR HEARTIEST CONGRATULATIONS AND APPRECIATION FOR GOOD WORK YOU ARE DOING STOP HOPE OFFICIAL PRESENTATION WILL NOT BE UNDULY DELAYED STOP

London informs Tobias (272) that he has been awarded the MBE. London congratulates him and appreciates the good work he does. London hopes that the official presentation will not be unduly delayed by the war.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN THREE
(273) STOP LEO ROTTERDAM REPORTS HAVING REVEIVED ULTIMATUM FROM SD THAT IF HE DOES ... geen tekst meer zichtbaar/no more text visible.

London informs Tobias (273) that they heard from Leo (Bert de Goede) that he has received an ultimatum from the SD that he must contact Otto Haubrok. If not several resistance men in prison will be shot.
Apparently Tobias also receives a warning that the SD knows how he looks like.
How did they find out? Did Arie van Duyn tell them? He has seen Tobias while visiting Amsterdam. Asked the NIOD to send me the complete telegram, this might be important.
Zaterdag 13 januari
, Tobias (
406) vraagt om spullen voor BRAM (Pieter de Vos), DOUWE (Paul Polak), GUUS (Frank Hamilton) en HANS (Tobias zelf). Het gaat hierbij om het volgende: 3 blauwe pakken voor GUUS, BRAM en HANS en een jas voor ook voor BRAM. Voor DOUWE een pyama, 24 zakdoeken en een horloge. Eierpoeder en chocolademelk poeder. Twee verrekijkers, waslijn en geďsoleerd antenne draad, drie zuurwegers, een wind generator en 8 accu's. Vier geluidloze Sten guns, of Welrod pistolen. Drie complete sets toilet artikelen. Het werk wordt bemoeilijk omdat Tobias geen geld meer heeft om kolen voor zijn operators en zichzelf te kopen en daarom vraagt hij om 50.000 Gulden. Verder wil hij nog graag 12 fietsbanden hebben.

Tobias (
407) is duidelijk niet onder de indruk van het SD ultimatum en het feit dat men daar weet hoe hij er uit ziet. Hij is wel trots op mijn onderscheiding.

Verder geeft Tobias (
408) een nieuw droppingsveld op: LANCASTER in Noord-Holland.

Daarnaast geeft Tobias (
409) nog een veld op: HUDSON, ook in Noord-Holland.

Londen (
274) vraagt Tobias om nogmaals het veld op te geven waar op vrijdagnacht een ploeg klaar staat om een lading te ontvangen. Het bericht was te veel verminkt om het te kunnen lezen. Eva laat weten dat zij heel trots is op Tobias vanwege de onderscheiding die ontving.

Telegram 275 is bij het NIOD niet aanwezig/Telegram 275 from London is missing.


Londen (276) geeft aanwijzingen over het aanvallen van transporten die V-2 raketten vervoeren. Er bestaat geen gevaar dat de V-2 exploderen, want de explosieve lading wordt pas aangebracht op het lanceerplatform. Ook moet men proberen om wagons aan te vallen die vloeibare zuurstof vervoeren. Desnoods stuurt Londen speciale explosieven hiervoor.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO SIX (406) STOP WE ALL ARE VERY THANKFUL FOR EVERYTHING YOU HAVE SENT US AND HOPE YOU DONT MIND IF WE ASK YOU FOR THE FOLLOWING THINGS STOP THREE DARK BLUE SUITS FOR GUUS BRAM HANS AND AN OVERCOAT FOR BRAM STOP PYAMAS TWENTY FOUR HANDKERCHIEFS AND A WATCH FOR DOUWE A PAIR OF SHOES FOR HANS FOUR TOWLES STOP DRIED EGGS MILK POWER CHOCOLATE STOP TWO FIELD GLASSES CLOTHING AREAL AND ISOLATED AREAL WIRE THREE ACID METERS WIND CHARGER EIGHT ACCUMULATORS STOP FOUR SILENT STENS OR WELROTS STOP THREE COMPLETE TOILET ARTICLES STOP WORK RATHER DIFFICULT ASK YOU FIFTY THOUSAND GUILDERS CANNOT BUT (BUY) COALS ETC FOR OPERATORS AND MYSELF STOP PLEASE TWELVE BIKE TYRES STOP

Tobias informs London (406) that he and his team are very grateful for all the goods London has dropped for them and he hopes that London does not mind if they ask for more things to be dropped: 3 dark blue suits for Guus (Frank Hamilton), Bram (Pieter de Vos) and Hans (Tobias), an overcoat for Bram, Pyjamas, 24 handkerchiefs and a watch for Douwe (Paul Polak), a pair of shoes for Hans and 4 towels,  aerial wire, 3 acid meters, a wind charger, 8 accumulators, 4 silent Sten guns or Welrot pistols, and 3 complete sets toilet articles. Tobias also asks to drop 50.000 Guilders for him it is rather difficult to work in the cold and by dropping that money for him he is able to buy coal for his office and for his WT operators on the black market. Tobias also needs 12 bicycle tyres.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR ZERO SEVEN
(407) STOP YOUR NR TWO ZEVEN THREE (273) STOP EVEN WITHOUT ULTOMATUM UNDERGROUND MEN WILL BE SHOT STOP PLEASE DO NOT CARE ABOUT KNOWLEDGE SD OF MY PERSON STOP THANKS FOR MESSAGE FEELING PROUD WITH DECORATION STOP

Tobias informs London (407) he refers to London's message 273 and tells them that even without an ultimatum the resistance men will be shot by the Germans. Tobias asks London not to care about the fact that the Germans know how he looks like. He thanks London for the message in which they have told him he was awarded the MBE and Tobias feels very proud about receiving it.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR FOUR ZERO SEVEN (407) NEW GROUND LANCASTER STOP FIFTY EIGHT HUNDRED HARBOUR EDAM TWENTY SEVEN HUNDRED FIFTY RAILWAY BRIDGE OVER RINGVAART PURKERKKWADIJK FIFTY TWO HUNDRED FIFTY CHURCH ILPENDAM STOP BBC VERGEET UW AFSPRAAK NIET STOP LETTER Y FOR YORK STOP

Tobias offers (407) a new field called LANCASTER. It is situated 5800 meters from the harbour of Edam, 2750 meters from the railway bridge over the Ringvaart at Purmerkwadijk and 5250 meters from the church at Ilpendam. The BBC code sentence is : "Vergeet uw afspraak niet" and the signal letter is Y.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR FOUR ZERO NINE (409) STOP NEW GROUND HUDSON STOP ROAD CROSSING PURMERENDERWEG IN PURMER FORTY THREE HUNDRED FIFTY HARBOUR EDAM FIFTY THREE HUNDRED FIFTY NORTH POINT IS LANDMARK AND FOURTY SIX HUNDRED STOP BBC GROETEN VAN WINAND AAN MICHEL STOP LETTER Q FOR QUEEN STOP

Tobias offers an other field (409) in North-Holland, HUDSON. It is located 4350 meters from the road crossing Purmerenderweg in Purmer, 5350 meters from the harbour of Edam and 4600 meters north from a landmark. The BBC code sentence is: "De groeten van Winand aan Michel" and the signal letter is Q. This is a very strange way to allocate a new dropping field.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SEVEN FOR (274) STOP YOUR FOUR ZERO FIVE (405) LAST PART MUTILATED STOP PLEASE REPEAT NAME OF GROUND READY AS FROM FRIDAY NIGHT STOP YOUR THREE NINE EIGHT DELIVER TEAR GAS IMPOSSIBLE BUT WILL DELIVER SMOKE BOMBS STOP PLEASE STATE AT WHICH GROUND YOU WANT THEM DROPPED STOP EVA VERY PROUD OF YOUR DECORATION.

London informs Tobias (274) that the last part of his message number 405 is mutilated. He is asked to repeat the name of the dropping field which is ready for Friday night. London also informs him that it is impossible to delver teargas bombs, by they will deliver smoke bombs. On which ground does Tobias wants these smoke bombs to be dropped?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SEVEN SIX
(276) STOP CONTINUATION OF TWO SEVEN FIVE (275) STOP THERE IS NO DANGER OF EXPLOSION AS EXPLOSIVE HEAD IS ONLY ATTACHED AT FIRING POINT STOP ROCKETS ARE TRANSPORTED IN UNITS OF THREE FLAT TRUCKS MIDDLE TRUCK BEING SMALLER THAN OTHER TWO STOP EACH UNIT OF THREE CARRIES TWO ROCKETS COVERED WITH CANVAS STOP PLEASE REQUEST RESISTANCE GIVE MAXIMUM HELP STOP PLEASE INVESTIGATE POSSIBILITY ATTACKING STATIONERY OXYGEN WAGONS STOP WILL SEND SPECIAL EXPLOSIVE CHARGES IF REQUIRED STOP

London continues to inform Tobias (276) after message 275 that there is no danger if the resistance attacks the V2 rockets because the explosive warhead will only be mounted just before the rocket is launched. The rockets are transported in a serie of 3 trucks of which the middle one is the smallest. The two other trucks carry the rockets which are covered with canvas. Tobias must ask the resistance for maximum assistance. Tobias also has to find out if it is possible to attack the stationery oxygen wagons. If the resistance needs special explosives to blow up the rockets London will send it.Tijdslijn: 17e week operatie Draughts.

Zondag 8 Januari 1945
.
.

Maandag 9 Januari 1945.


Dinsdag 10 Januari 1945.


Woensdag 11 Januari 1945.


Donderdag 12 Januari 1945.


Vrijdag 13 Januari 1945.


Zaterdag 14 Januari 1945.

Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of contents.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum / TNA London