Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 14 januari, Tobias (410) geeft aan dat de velden LALOE en MARTINI klaar zijn om een lading te ontvangen. Hij refereert hier naar bericht 274 van Londen. De rookbommen om Arbeitsensatz razzia te verstoren moeten op veld LALOE gedropt worden. Waarom het urgent is om een S-Phone tijdens deze dropping te gebruiken is niet duidelijk, misschien kan men met een S-Phone het vliegtuig beter naar het veld toe "praten".

De medische voorraden in het bezette deel van Nederland dreigen uitgeput te raken en men vraagt (
411) Londen om bepaalde medische stoffen te droppen anders dreigt er een catastrophe.

Paul Polak (
43) informeert Londen dat het Home Station elke 20 minuten zijn frequentie moet wijzigen in verband met verhoogde activiteiten van Duitse peilstations. Verder is kristal nr 5 van Pieter gebroken en hij heeft zo snel mogelijk een nieuw kristal nodig. De windgeneratoren, de fietsbanden en het geld waar Tobias om gevraagd heeft moet zo spoedig mogelijk gedropt worden, men zit er om te springen. Men is erg afhankelijk van het voedsel wat gedropt wordt en dankzij de sigaretten blijft de stemming binnen de DRAUGHTS groep goed.

Londen (
277) laat weten dat de velden HUDSON en LANCASTER goedgekeurd zijn en vraagt of er al gedropt kan worden Op maandag 15 januari wil men een lading van 24 containers en 4 pakketten droppen op veld MARTINI. Men geeft de nummers van de pakketten op en wat de inhoud is. Aan de levering van 80 zaklantaarns wordt gewerkt.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR ONE ZERO (410) STOP REFERENCE YOUR TWO SEVEN FOUR (274) STOP LALOE AND MARTINI READY TO RECEIVE PLEASE DROP ON LALOE SMOKE BOMBS AND ON EACH GROUND EIGHTY TORCHES STOP PLEASE URGENT TO USE S-PHONE STOP INFORM ME BEFORE WHAT YOU ARE DROPPING IF NECESSARY WITH DAY SKED STOP

Tobias answers (410) London's question from message 274 and informs London that the fields LALOE and MARTINI are ready to receive loads. He asks London to drop the smoke bombs on field LALOE and also 80 torches on both LALOE and MARTINI. Tobias advises strongly that the planes should use their S-Phones. He also wants a list of material that will be dropped if necessary during the daytime skeds of his WT operators.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ONE ONE
(411) STOP FHAWP DEFICIT OF MEDICINES WILL TURN THE MEDICAL PROVIDING OF DUTCH PEOPLE TO A CATASTROPHAL ONE MAY WE URGENTLY ASK YOUR HELP IN THIS QUESTION STOP FOR THE NEXT FEW MONTHS WE NEED AS MOST IMPORTANT SUPPLIES FIFTY MILLION UNITS INSULIN PLEASE POWDER TWO HUNDRED FIFTY PHENILETHYL BARBISURAC ACID (Phenil-Ethyl-Barbiturate) TWENTY FIVE ZH (KG) MORPHIMAC HYDROCHLORIUM TWO HUNDERD KILO OPIUM FIFTY KG EXTRACTUM BELLADONNAE ONE HALF KILO PELOCARPINAE EYDROCHLORIDUM (pilocarpine hydrochloride ophthalmic) ONE THOUSAND KILO SULFATHIA ZOLUM (Sulfathiazole) ONE THOUSAND KG SULFANILAMIDE (sulfanilamide poeder) FIVE HUNDRED KG SULFAPYRIDINE (sulphapyridine) STOP MOREOVER THE SUPPLY OF PYRAMIDON ASPRIN SQDIUM SALIWYLATE RPT SALCCYQUATE (pyramidon aspirin sodium salicylate) AND VASELINE ARE NEARLY EXHAUSTED STOP

Tobias informs London (411) that the stock of medical supplies runs dangerously low which might turn out into a catastrophe for the Dutch people in the occupied zones. For the next few months he urgently asks for:
50 million units of insulin.
250 powder units of phenylethyl barbituric acid
25 kg of morphemic hydrochlorium
200 kg opium
50 kg extractum belladonna
½ kg pilocarpine hydrochloridum.
1000 kg sulfathiazole.
1000 kg sulfanilamide pyramidon aspirin sodium salicylate
Vaseline

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FOUR THREE (43) STOP FROM BRAM AND DOUWE STOP AS DF ACTIVITY INCREASED HOME STATION SHOULD GIVE SECURITY FREQUENCY CHANGES EVERY TWENTY MINUTES AT ALL TIMES STOP DOUWES CRYSTAL NR FIVE BROKEN STOP SEND NEW ONE BY NEXT PLANE STOP WIND CHARGER AND TYRES CONTINENTAL SIZE AND MONEY BY HANS MOST URGENTLY NEEDED STOP  SEND THEM SOON STOP DEPEND FOR FOOD GREATLY ON YOUR SUPPLIES STOP YOUR CIGAETTES KEEP SPIRITS HIGH STOP

Paul Polak (43) advise London that the homestation in England should change their frequency during a sked every 20 minutes, due to increased activity of the German Direction Finding units. Douwe's (Paul Polak's) crystal number 5 has broken and London must drop a new one with the next plane that will drop a load in North-Holland. The windcharger, the continental bike tyres and the money Hans (Tobias) requested are urgently needed. London must send them soon. Team draughts depends greatly on the food dropped for them by the RAF and the cigarettes they drop too keep the spirits high.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN SEVEN (277) STOP NEW GROUNDS HUDSON AND LANCASTER ACCEPTED STOP ARE YOU READY TO RECEIVE AT HUDSON AND LANCASTER STOP WILL TRY MARTINI AS FROM MONDAY NIGHT FIFTEEN JANUARY WITH FULL LOAD CONTAINERS  AND FOUR SPECIAL PACKAGES NUMBERED TWO ONE ONE TWO (2112) WITH WT SETS FOR DOUWE AND THREE FOUR THREE NINE (3439) WITH SPECIAL MATERIAL FOR YOU AND OTHER THREE FOUR FOUR FIVE (3445) WITH BIKE TYRES FOR YOU AND PIETER DEKKER STOP ALSO ON EUREKA STOP TORCHES BEING PREPARED STOP

London informs Tobias (277) that the new dropping fields HUDSON and LANCASTER have been approved. Are these fields ready to receive loads? The RAF will try to drop a load on MARTINI as from Monday January 15th with a full load of containers and 4 special packages. They are numbered 2112 and it contains WT sets for Douwe (Paul Polak) and number 3439 which contains special material for Tobias and the other one number 3445 will contain bike tyres for Tobias and Pieter Dekker (Cor van Paaschen) and also an Eureka beacon. The requested torches are being prepared.
Maandag 15 januari, Tobias (412) meldt dat JOSEPHINE (Frankie Hamilton) over een week het ziekenhuis in Haarlem mag verlaten en zij wil vervolgens bij Tobias in trekken. Tobias kan haar goed gebruiken wanneer zij hersteld is en de meisjes (Madeline van Geuns, Anita Gijssen en Gerda Meijer) kunnen haar de eerste tijd behulpzaam zijn. Zij is echter nog niet in staat zelf het huis te verlaten, of een eigen missie uit te voeren.

Tevens meldt hij (
413) dat het pinpoint van veld MARTINI 1400 meter naar het Noord-Westen is verschoven.

Londen (
278) stuurt via Tobias naar Henri Koot een bericht dat er separate sabotage groepen gevormd moeten worden, dit op voorspraak van PETER (Peter Borghouts) en FREEK (Gerben Wagenaar). Het plan om losse groepjes te gebruiken voor sabotage doeleinden heeft in Belgie en Frankrijk goed gewerkt.

Londen (
279) geeft aan dat Tobias, naar aanleiding van zijn bericht dat het pinpoint van veld MARTINI verschoven is, alle coordinaten van dit veld voor alle duidelijkheid opnieuw opgeven. Zolang Londen deze coordinaten niet heeft wordt er op dit veld niet gedropt. Men geeft Tobias aan dat hij code boek nr 3700 moet gebruiken.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ONE TWO (412) STOP IN ONE WEEK TILL JOSEPHINE RPT JOSEPHINE WILL LEAVE HOSPITAL STOP SHE WANTS TO STAY WITH ME IN MY HOME AND TIEIH AQPTIWL WORK IF POSSIBLE STOP FIRST TIME THE GIRLS MAY HAVE TO LOOK AFTER HER BUT SHE CAN DO GOOD WORK WHEN SHE IS ALL RIGHT AGAIN STOP ONLY CONSEQUENCE IS SHE CANNOT RPT NOT LEAVE MY HOME AFTER FOR ANOTHER MISSION STOP PLEASE AWAIT YOUR ANSWER STOP

Tobias informs London (412) that Josephine (Frankie Hamilton) will be allowed to leave the hospital next week. She has indicated that she wants to stay at Tobias's office and carry out some work. The girls Madeline, Laloe and Gerda will look after her and when she is recovered she can do some good work . The only consequence is that she is unable to leave the house when necessary or to do an other mission. What is London's opinion about this?

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ONE THREE
(413) STOP POSITION MARTINI RPT MARTINI  IN WIRMEER POLDER CHANGED FOURTEEN HUNDRED METERS TO THE NORTH WEST RPT NORTH WEST STOP WHICH NEW CODE BOOK MUST I USE STOP

Tobias informs London (413) that the pinpoint of field MARTINI has been moved 1400 meters to the north-west. Tobias asks London which new code book he must use now.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN EIGHT (278) STOP FOLLOWING FOR DC RPT DC STOP IF YOU HAVE NOT ALREADY DONE SO CONSIDER IT ESSENTIAL YOU SET UP URGENTLY SEVERAL SMALL GROUPS OF A FEW MEN THROUGHOUT EACH REGION EXCLUSIVELY TO CARRY OUT SABOTAGE OPERATIONS UNDER REGIONAL SABOTAGE CHIEFS TO BE APPOINTED BY YOU ON RECOMMENDATIONS OF PETER AND FREEK RPT FREEK STOP GROUPS IN QUESTION WOULD BE RECRUITED FROM MOST SUITABLE ELEMENTS AMONGST LOCAL OD RPT OD RVV RPT AND KP RPT KP STOP SUCH AN ARRANGEMENT WOULD ENABLE THE REST OF YOUR FORCES TO BE HELD IN RESERVE FOR EVENTUAL SUPPORT OF MILITARY OPERATIONS STOP WE WOULD USE EXISTING COMMUNICATIONS TO ISSUE DIRECTIVES FOR THESE GROUPS THROUGH ZONE OR REGIONAL SABOTAGE CHIEFS VERBALLY RPT VERBALLY SO AS NOT TO COMPROMISE THEIR SECURITY STOP SIMULAR PLAN WORKED VERY SATISFACTORILY IN BOTH BELGIUM AND FRANCE STOP URGENTLY REQUEST REPORT HOW SOON THIS CAN BE COMPLETED STOP

London informs the DC, Henri Koot (278). Koot must setup small groups of a few men in each region who are able to carry out sabotage actions. They must do so under the command of a sabotage commander who must be appointed by Koot. This is recommended by Peter (Peter Zuid, Peter Borghouts) and Freek (Gerben Wagenaar). These men should be recruited from the most suitable men of the RVV, OD and KP resistance organisations. By setting up such small groups, the regions can keep the rest of the men in reserve and they can support possible military actions. The existing communications will be used to give orders to these groups via the zone commanders, or the regional sabotage commanders. This will be done verbally in order not to compromise their security. This set up of small sabotage groups worked very well in France and Belgium. London asks Koot how soon he can organise this?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN NINE
(279) STOP YOUR FOUR ONE THREE (413) REFERENCE POSITION MARTINI STOP RESUBMIT COMPLETE COORDINATES OF NEW PINPOINT AND REPEAT SAME FOR SAKE OF CLARITY STOP OPERATION CANCELLED UNTIL WE RECEIVED THIS INFORMATION STOP USE CODE BOOK NUMBER THREE SEVEN ZERO ZERO (3700) STOP

London responds (279) on Tobias's message 413 that the pinpoint of field MARTINI has been moved 1400 meters to the north-west. Therefore he must resubmit the complete coordinates. He must do this twice so it will become clear where the pinpoint exactly is. Until London has not received this information this field will not be used to drop loads on.
Tobias is told he must use code book number 3700.Dinsdag 16 januari, Tobias geeft meteen de volgende dag de coordinaten van veld Martini op, tevens geeft hij alleen over oude types codes te beschikken en niet over code boeken. Telegram heeft geen nummer.

London (280) informeert Tobias dat LEO (Bert de Goede) heeft Londen laten weten dat het centraal wapenmagazijn van de NBS in handen van de SD is gevallen. Weet Tobias hier ook iets van? Londen vindt het prima dat JOSEPHINE (Frankie Hamilton) voor Tobias gaat werken, er ligt immers geen nieuwe missie voor haar klaar. In de laatste regel van dit bericht staat een prive mededeling voor Tobias: Madame Tassati doet hem de groeten. (Wie is dit?)

Londen (
281) vraagt Tobias of hij een man (wie is deze agent?) met containers kan ontvangen op een van zijn droppingsvelden. Hij moet opgevangen worden en er moet vervoer naar Den Haag geregeld zijn. Vanaf woensdag wil men weer droppingen uitvoeren op de velden LALOE en MARTINI. Op MARTINI wordt een container gedropt die voorzien is van een wit kruis. Hierin zit de gevraagde 50.000 Gulden en nieuwe code boeken. Op LALOE wil men 24 containers droppen met granaten en munitie.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MARTINI TWENTY TWO HUNDRED FIFTY (2250) RAIL AND ROAD CROSSING OBDAM THIRTY FIVE HUNDRED FIFTY (3550) PROTESTANT SPANBROEK SEVENTEEN HUNDRED FIFTY (1750) ROAD CROSSING SPERDIJK (SPIERDIJK) STOP ONLY OLD TYPE CODE LEFT NO CODE BOOK STOP

Tobias gives London the new coordinates for field MARTINI: 2250 meters from a rail and road crossing near Obdam, 3350 meters from the Protestant church at Spanbroek and 1750 meters from the road crossing at Spierdijk. Tobias only has an old type of code left and no code book. This message has not been numbered.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT ZERO (280) STOP LEO REPORTS QUOTE JUST GOT MESSAGE CENTRAAL WATEN MAGAZIJN OF NBS IN HANDS OF SD UNQUOTE STOP DO YOU KNOW ANYTHING ABOUT IT STOP REFERENCE JOSEPHINE GLAD SHE WILL BE BETTER SOON SUGGEST SHE WORKS FOR YOU AS WE HAVE NO OTHER MISSION FOR HER STOP LOVE FROM MADAME TASSATI STOP

London informs Tobias (280) that Leo (Bert de Goede) that the central weapon store of the NBS has fallen into the hands of the German Sicherheitsdienst. Has Tobias heard about this? London agrees that Josephine will stay with Tobias at his office and work for him, since London has no other mission for her. madame Tassati sends Tobias her love. Who is madame Tassati?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT ONE
(281) PLEASE TELL US SOONEST WHETER YOU CAN RECEIVE THREE SPECIAL CONTAINERS AND ONE MAN ON ONE OF YOUR GROUNDS STOP MAN AND CONTAINERS TO BE TAKEN CARE OF AND ARRANGE TRANSPORT FOR HIM TO THE HAGUE STOP ADVISE ON WHICH GROUND WE CAN DROP THIS STOP WILL TRY NEW MARTINI AND LALOE AS FROM WEDNESDAY STOP SPECIAL PACKAGES ON NEW MARTINI AS BEFORE AND FIFTY THOUSAND GUILDERS AND CODES IN CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS STOP ON LALOE FULL LOAD CONTAINERS AND THREE PACKAGES GRENADES AND AMMUNITION STOP

London asks Tobias (281) to inform them soonest whether he can receive 3 special containers and an agent on one of his dropping fields. The man and his containers must be taken care of and transport must be arranged to get him to The Hague. Tobias must tell London on which field the man can be dropped. The RAF will try to drop loads on LALOE and MARTINI as from Wednesday night. On MARTINI some special packages will be dropped together with 50.000 Guilders and new codes for Tobias. This will be stored in a container marked with a white cross. On field LALOE a full load of containers will be dropped and 3 packages with grenades and ammunition.
Woensdag 17 januari, Tobias (415) geeft aan dat er geen centrale opslagplaats is voor wapens van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, want de wapens liggen verspreid in diverse depots. Na de dropping van woensdag is veld LALOE beschikbaar om 'man-X' met containers te droppen, het vervoer is geregeld en men wacht op bericht op welke nacht de dropping plaats zal vinden. Tobias laat Eva weten wel weer zin in haar kookkunst te hebben.

Tobias (
416) laat Londen ook weten dat hij binnenkort met de volgende steden telefonisch verbinding heeft: Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Vreeswijk, Wijk bij Duurstede en Utrecht. Ook zijn er nu droppings velden beschikbaar zijn bij Alkmaar, North..., Wormerveer, Haarlem, Hilversum, Blaricum en Maarsen. Men gebruikt voor de telefonische verbindingen geen PTT centrales, maar speciale kabels van FF, PEN, GEB Amsterdam en kabels van de Genie. In Amsterdam zelf zijn op deze manier 20 illegale aansluiting gerealiseerd, twee ervan behoren aan zijn marconisten. Men is nu bezig om een nog grotere centrale te bouwen, dit met toestemming van commandant van Delta Centrum. Tobias hoopt dat Londen hiermee akkoord gaat.

Verder geeft Tobias (
417) aan dat hij de volgende berichten met code vel 7 zal coderen.

Pieter de Vos (
44) vraagt Londen om accu's van de bepaald type te droppen, het bericht is aardig verminkt.

Londen (
282) geeft aan om op veld EDINBURGH vanaf donderdag een complete lading containers en 3 pakketten te willen droppen.

Van bericht 283 is geen tekst beschikbaar/No text visible from message 283.


Tobias (284) moet de DC, Henri Koot, duidelijk maken dat er geen grote wapendepots aangelegd, of in stand gehouden mogen worden.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP OUR NR FOUR ONE FIVE (415) STOP REFERENCE YOUR TWO EIGHT ZERO (280) AND ONE (281) STOP THERE IS NO CENTRAAL WAPEN MAGAZIJN NBS XXXXX BECAUSE WEAPONS ARE SPREAD OUT OVER MANY DEPOTS STOP AFTER WEDNESDAY DROPPING LALOE THIS GROUND WILL BE PERFECTLY IN GOOD ORDER TO RECEIVE MAN X WITH CONTAINERS TRANSPORT WILL BE OK BUT AWAIT PYWSAS (ADVICE) FROM WHICH NIGHT STOP I AM DESIRING TO MEET MY SCADINAVIAN POT AGAIN DARLING STOP

Tobias informs London (415) that there is no central NBS weapon store because all the weapons are spread out over many depots. After the dropping on field LALOE from Wednesday night that field will be ready to receive man-X (agent) with his containers. His transport to The Hague has been arranged. Tobias is awaiting advise from the ground crew at LALOE when the man can be dropped. Tobias is looking forward to have a Scandinavian meal again cooked by Eva.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR FOUR ONE SIX
(416) STOP IN A VERY SHORT TIME WILL BE CONNECTED WITH THE FOLLOWING TOWNS STOP DORDRECHT ROTTERDAM THE HAGUE VREESWIJK WIJK BIJ DUURSTEDE UTRECHT STOP WE ARE READY WITH ALKMAAR DROPPING GROUNDS NORTH HJLT AND WORMERVEER HAARLEM HIVERSUM BLARICUM MAARSEN STOP WE USING NO PTT EXCHANGES BUT ONLY SPECIAL CABLES FF PEN GEB AMSTERDAM AND CABLES OF THE DUTCH GENIE STOP AMSTERDAM TWENTY ILLEGAL CONNECTIONS INCLUDED THE TWO OPERATORS STOP ARE BUILDING UP NOW A NEW AND BIGGER EXCHANGE WITH PERMISSION OF COMMANDER DC STOP DO YOU AGREE STOP

Tobias informs London (416) that with permission of Henri Koot a new and bigger telephone exchanger will be build to connect Dordrecht, Rotterdam, The Hague, Vreeswijk, Wijk bij Duurstede and Utrecht. There is already a network connecting Alkmaar, dropping fields in North-Holland, Wormerveer, Haarlem, Hilversum, Blaricum and Maarsen. PTT exchanger are not usedbut only special cables from the FF, PEN, GEB-Amsterdam (electricity companies) and military cables of the Dutch military engineers. In Amsterdam there are 20 illegal connections, including Tobias's two WT operators. Tobias hopes London will agree with building a new underground exchange.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR FOUR ONE SEVEN
(417) STOP NEXT MESSAGES STARTING WITH SHEET SEVEN STOP VJTTX STOP

Tobias informs London (417) that his next message will be coded with sheet 7.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FOUR FOUR (44) STOP PEASE SEND ACCUMULATORS TYPE THREE BCZ TIIRUEN M KONE RPT ICPE THREE BCZ THIRTEEN M ZERO STOP

Pieter de Vos (44) asks London to drop accumulators type BCZ-13-M-0.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT TWO (282) STOP TRYING EDINBURGH AS FROM THURSDAY NIGHT WITH FULL LOAD AND THREE PACKAGES STOP

London informs Tobias (282) the RAF will try to drop a full load of containers and 3 packages on field EDINBURGH as from Thursday night.

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOPO OUR TWO EIGHT THREE
(283) STOP THREE ... geen tekst verder zichtbaar/no text visible on NIOD copy.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO EIGHT FOUR (284) STOP REFERENCE LOSS OF ROTTERDAM WEAPON STORE STOP PLEASE IMPRESS AGAIN ON DC THAT LARGE DUMPS OF WEAPONS AND MATERIAL SHOULD NOT BE MAINTAINED STOP

London informs Tobias (284) that he should tell Henri Koot that no large depots with weapons and material should be maintained. This as a reaction on the lost weapon depot in Rotterdam.
Donderdag 18 januari, Tobias (418) meldt dat er een Beaufighter neergeschoten is waarbij de piloot Arthur James Maton om het leven is gekomen, maar dat de navigator door het verzet is opgevangen. Tobias zal er voor zorgen dat Henry Stephen Radcliffe door de linies naar bevrijd gebied gebracht zal worden.

Hit by anti aircraft fire, the plane climbed to 2000 ft when navigator (Flt Sgt Henry Radcliffe) bailed out. Followed out by pilot (Flt Sgt Arthur Maton) whose parachute failed to open and tragically died. He is buried at Twisk. Flt Sgt Radcliffe was picked up by locals and eventually escaped through enemy lines to Canadian forces ('best cheese sandwich in his life'). Unrepayable debt to Dutch resistance heroes! Crew: F/Sgt (1399467) Arthur James MATON (Pilot) RAFVR - killed. F/Sgt Henry RADCLIFFE (Nav.) RAFVR - OK

Londen (285) vraagt Tobias om uit te zoeken wie van de RVV via het interne radionetwerk een bericht heeft verzonden dat Jan Thijssen (LANGE JAN) nog in leven is en zich in de strafgevangenis in Scheveningen bevindt. Via de Zweedse gezant wil RVV tot een uitwisseling komen.

Verder wil
Londen (286) van Henri Koot weten hoe hij denkt over een maatregel van de Duitser om Ausweisen te koppelen aan Persoonsbewijzen. Hierdoor zijn in een klap alle vervalste Ausweisen van het verzet ongeldig. Een informant denkt dat dit probleem alleen op te lossen is als Londen 200.000 blanco persoonsbewijzen stuurt.

Londen (
23) geeft aan dat het bericht van BACKGAMMON (Pieter de Vos) van gisteren waarin hij om accu's vraagt is dermate verminkt aangekomen dat men niet kan ontcijferen om welk type accu het gaat.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR ONE EIGHT (418) STOP YESTERDAY SHOT DOWN NEAR OUR DROPPING GROUNDS BEAUFIGHTER OF COASTAL COMMAND STOP FLIGHT SERGEANT ARTHUR MAQON RPT JCTON FROM MOWDON KILLED STOP FLIGHT SERGEANT HENRY RATCLIFFE IN OUR HANDS STOP SERVICE NUMBER ONE FIVE SIX TWO NINE TWO EIGHT (156298) BORN TWENTIETH OF FEBRUARY NINTEEN TWENTY THREE (20-02-1923) AT GLASGOW STOP WILL SEND HIM THROUGH THE LINES STOP LOVE TO HIS MOTHER STOP

Tobias informs London (418) that yesterday, January 17th, a Beaufighter of Coastal Command was shot down near one of the dropping fields. Flight Sergeant Artur Maton from MOWDON was killed. Flight Sergeant Henry Radcliffe was saved by the resistance. His service number is 156298, he was born February 20th 1923 at Glasgow. He will be send through the lines. Radcliffe sends love to his mother.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT FIVE (285) STOP HAVE RECEIVED FOLLOWING FROM RVV THROUGH INTERNAL NET STOP VAN RVV AAN REGEERING IN TEGENSTELLING MET DE AANVANKELIJKE BERICHTEN IS LANGE JAN ALIAS LANGE KAREL NOG IN LEVEN STOP HIJ BEVINDT ZICH THANS IN SCHEVENINGEN STOP ZIJN WARE NAAM IS THYSSE PERSOONSBEWIJS NAAM MAARTEN VAN ZEELAND STOP HIJ VERKEERT IN GROOT LEVENSGEVAAR STOP WIJ DRINGEN MET NADRUK AAN OP UITWISSELING VIA ZWEEDSCHE GEZANTSCHAP STOP CONFIRM IF THIS MESSAGE WAS SENT BY RVV AND BY WHOM STOP 

London informs Henri Koot (285) that they received a message from the RVV via the Dutch internal radio network: "From the RVV to the Dutch Government. In contrast to earlier message it turns out that Lange Jan, alias Karel is still alive. He is imprisoned at Scheveningen. His real name is Jan Thijssen and he carried an identity card on the name of Maarten van Zeeland. He is in great danger. We strongly urge on an exchange via the Swedish council". Koot must confirm receiving that this message was sent by the RVV and who sent it?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT SIX
(286) STOP TO DC RECEIVED REPORT THAT CONRTOL REGISTER OF POPULATION WILL BE COMPLETED BY GERMANS TOWARDS END FEBRUARY STOP ALL NEW AUSWEISEN WILL BE BOKED THERIN WITH NUMBER OF IDENTITY CARD STOP INFORMANT SAYS ONLY WAY TO SAVE ILLEGAL MOVEMENT IS SUPPLY FROM ENGLAND OF TWO HUNDRED THOUSAND UNNUMBERED INDENTITY CARDS FOR DISTRIBUTION TO ILLEGAL WORKERS STOP PLEASE GIVE YOUR OPINION STOP

London asks Henri Koot (286) that they received a report that the Germans will have finished controlling  the registers of the Dutch population by the end of February. All the new Ausweisen (identity cards) will be booked in this new German register complete with te number of the identity card. the informant told London that it is then almost impossible for resistance workers to move through occupied Holland. Is it possible that London provides the resistance with 200.000 unnumbered identity cards which can be given to the illegal workers. Koot must give his opinion about this matter.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY THREE (23) STOP REFERENCE YOUR FOUR FOUR FOUR (444) CONCERNING ACCUMULATORS STOP LAST PART OF MESSAGE IS MUTILATED AND NOT UNDERSTOOD STOP PLEASE REPEAT AGAIN STOP

London informs Pieter de Vos (23) that his message about sending accumulators was mutilated and London does not understand what he needs. Pieter must send this request once more.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 13-11
Publicatie: 15-11-2021. 
Blad 20.
Vrijdag 19 januari, Tobias (419) meldt dat er geruchten zijn dat er een razzia op handen is die de volgende dag zou kunnen beginnen. De staf van Delta Centrum is zich uit voorzorg aan het verplaatsen omdat enkele secretaressen zijn opgepakt. Hierdoor zijn er nog geen antwoorden op de vragen die aan de DC (Henri Koot) gesteld zijn. Tobias heeft blijkbaar een aantal schuilplaatsen georganiseerd zodat zij gedurende een razzia toch door kunnen werken. Hij wil dat Londen bericht 283 herhaald want de medische termen van de medicijnen zijn verminkt binnengekomen. Tobias bedank "Papa Bols", zou dit Karel Klijzing kunnen zijn?

Tobias (
420) laat weten dat het bericht van de RVV over Jan Thijssen is verzonden op verzoek van Jaap van der Gaag, alias RICHARD, alias VICTOR. Men is het vervoer via OTTO (Philip Vermeer) en KO (Jan Brasser), beide van de RVV, voor het vervoer van wapens vanaf de velden LANCASTER en HUDSON aan het regelen.

Londen (
287) laat weten dat de inzet van duiven technisch niet mogelijk is, dit naar aanleiding van een vraag van Tobias in bericht 401.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR FOUR ONE NINE (419) STOP AGAIN RAZZIA RUMORS STARTING AS FROM TOMORROW STOP SORRY FOR NOT ANSWERING DC QUESTIONMARKS THEY ARE ON THE MOVE AFTER ARREST OF A FEW GIRLS STOP LAST NIGHT LARGE NUMBER OF POLICE FORCE ARRESTED STOP WE ARE NEARLY READY WITH OUR HIDING PLACES AND CAN WORK WHEN RAZZIAS WILL START STOP PLEASE REPEAT YOUR NR TWO EIGHT THREE (283) IN A NEW MESSAGE MEDICAL WORDS MUTILATED STOP THANKS PAPA BOLS

Tobias informs London (419) that there are rumours again of a razzia starting Saturday January 20st. He is sorry that some questions for the DC (Henri Koot) have not yet been answered. Delta Centrum is on the move after a few of the secretaries have been arrested last night by a large police force. Tobias tells London they are nearly ready with their hiding places where they are able to continue working while the razzia is going on. He asks London to repeat their message number 283. The text about the needed medication has been mutilated. Tobias thanks 'Papa Bols'. It is most likely that Papa Bols is Karel Klijzing, before he escaped to England he lived in Schiedam. In Schiedam is the Blos Jenever factory located

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR TWO ZERO (420) STOP YOUR TWO EIGHT FIVE (285) STOP MESSAGE WAS SENT BY RVV AMSTERDAM REQUEST RICHARD ALIAS VICTOR STOP ARE PREPARING TRANSPORT FOR OTTO AND KO RVV FOR LANCASTER AND HUSON STOP SUGGEST YOU SEND ONLY EXPLOSIVES AND SMOKE BOMBS TO THESE GROUNDS STOP HOPE TO BE READY NEXT WEEK STOP

Tobias informs London (420) that is was Richard, alias Victor (Jacob van der Gaag) of the RVV Amsterdam who did sent the message about Jan Thijssen. Tobias tells London he is preparing a weapon transport with weapons dropped on the fields LANCASTER and HUDSON in cooperation with Ko (Jan Brasser) and Otto (Philip Vermeer), both from the RVV Zaanstreek. Tobias asks London just to drop explosives and smoke bombs on these two fields. Tobias hopes both fields will be ready to receive loads by next week.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT SEVEN (287) STOP YOUR FOUR ZERO ONE (401) REGRET PIGEONS IMPOSSIBLE AS TECHNICAL DIFFICULTIES TOO GREAT STOP

London answers (287) Tobias's request from his message number 401 that the technical difficulties are too great to used pigeons.

Zaterdag 20 januari
, Tobias zou op deze dag maar twee telegrammen hebben ontvangen: in het eerste bericht (
288) wordt aangegeven de telefoonlijnen naar de diverse steden niet te gebruiken tot dat Londen groen licht geeft.

In het tweede bericht (
289) wordt aangegeven dat drie Zweedse Rode Kruis schepen zeer spoedig in Nederland aan zullen komen. Zij zijn onder andere geladen met medicijnen en voedsel.

De eerste twee schepen de Noreg en de Dagmar Bratt liepen op 28 januari 1945 de haven van Delfzijl binnen. Het vrachtschip Hallaren volgde korte tijd later. Aan boord van de eerste twee schepen bevond zich zo'n 3700 ton aan voedsel. In de Hallaren bevond zich zon 4000 ton aan voedsel.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT EIGHT (288) STOP YOUR FOUR ONE SIX (416) STOP WE AGREE BUT DO NOT OPERATE UNTIL OUR SIGNAL FOR COMBINED SABOTAGE IS GIVEN STOP

London answers Tobias' (288) question from his message 416 and they do agree that the resistance builds a new and bigger underground telephone exchange with new connections to new cities, but the resistance must not use these lines until London gives the green light to start sabotage actions.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO EIGHT NINE
(289) STOP TRHEE RED CROSS RELIEF SHIPS FROM SWEDEN WILL BE ARRIVING IN HOLLAND VERY SHORTLY STOP THEY WILL HAVE ON BOARD TWO HUNDRED THOUSAND BARBIPHEN TABLETTEN ONE MILLION ANEURIN TABLETTEN FIVE HUNDRED KILO SULFATIAZOL SUBSTANCE EN ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND SULFATIAZOL TABLETTEN FIVE MILLION IE INSULIN TWO HUNDRED TENURID TWO MILLION ASCORBIC ACID TABLETTEN STOP

Tobias is informed (289) that three Red Cross relief ships from Sweden will arrive in Holland very soon. They will have on board:
200.000 Barbiphen tablets.
1.000.000 Aneurin tablets.
500 kg Sulfathiazole substance.
150.000 Sulfathiazole tablets.
5.000.000 insulin units of 200 Tenurid
2.000.000 Ascorbic acid tablets.

The first two Swedish Red Cross ships, the 'Noreg' and the 'Dagmar Bratt' arrived on January 28th in the harbour of Delfzijl. The third one the 'Hallaren' arrived soon afterwards.  The two ships each carried 3700 tons of food. The 'Hallaren' carried 4000 tons of food.
Tijdslijn: 18e week operatie Draughts.

Zondag 15 Januari 1945
.
.

Maandag 16 Januari 1945.


Dinsdag 17 Januari 1945.


Woensdag 18 Januari 1945.


Donderdag 19 Januari 1945.


Vrijdag 20 Januari 1945.


Zaterdag 21 Januari 1945.
Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum / TNA London