Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 31 december, Tobias (368) geeft namens Koot nogmaals veldnamen van gewesten en hun commandanten door: 1 = Ripperda, 2 = Hoorne, 3 = Lumey, 4 = Maurits, 5 = De Rijk, 6 = Jan, 8 = Frederik, 9 = Van der Werf, 10 = Tromp, 12 = Lodewijk, 13 = Egmond en 14 = Stevin.

Draughts (369) geeft aan dat men dacht dat het hier ging om veldnamen en niet om schuilnamen van commandanten. Verder gaat men verder in op de commandanten van de diverse districten.

O
p veld OLIVER (370) zijn 23 containers en een mand geborgen en graag vanaf zondagnacht weer op veld SALLY een lading droppen. Amsterdam wenst iedereen in Londen een gelukkig Nieuwjaar.

Pieter de Vos (
41) meldt dat zijn persoonlijke berichten van Londen met de nummers 21 en 22 goed binnengekomen zijn. De beide checks en de extra check zijn allen aanwezig.

Londen (246) wil graag van Henri Koot weten welke troepen zich in het Land van Maas en Waal bevinden en zeker als het gaat om parachutisten, bergtroepen en SS éénheden. Ook wil men weten wanneer deze troepen gearriveerd zijn, waarzij vandaan komen en wat zij gedurende de dag en de nacht mee bezig zijn. Ook wil men weten waar munitie opslagplaatsen zijn en wat de identificatie symbolen van de troepen zijn.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIX EIGHT (368) STOP REPEATING MY NR THREE SIX ZERO (360) STOP ONE STOP RIPPERDA STOP TWO STOP HOORNE STOP THREE STOP LUMEY STOP FOUR STOP MAURITS STOP FIVE STOP DERYK STOP SIX STOP JAN STOP EIGHT STOP FREDERIK STOP NINE STOP VANDERWERF STOP TEN STOP TROMP STOP TWELVE STOP LODEWIJK STOP THIRTEEN STOP EGMOND STOP FOURTEEN STOP STEVIN STOP

Henri Koot (368) repeats message 360. 1=Ripperda, 2=Hoorne, 3= Lumey, 4=Maurits, 5=de Rijk, 6=Jan, 8=Frederik, 9= van der Werf, 10=Tromp, 12=Lodewijk, 13=Egmond, 14=Stevin. 

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIX NINE
(369) STOP OPENING WORDS MY NR THREE FIVE NINE (359) WRONG STOP THEY ARE FIELDNAMES OF SIX ZONES AND NOT OF COMMANDERS AS THESE HAS NOT BEEN APPOINTED ACCORDING YOUR NR TWO ONE FOUR (214) PARA TWO STOP NR THREE SIX ZERO (360) GIVES INDEED NAMES REGIONAL COMMANDERS FALLING WITHIN ZONES STOP ZONE SIX SAME AS REGION ELEVEN STOP TRESLONG IN DICTATE ZONE SIX AND CAN AS SUCH BE USED BY REGIONAL COMMANDER ELEVEN STOP BETUWE UNDER CONTROL OF REGION EIGHT SINCE MID SEPTEMBER SINCE WHEN NO REGION SEVEN IN EXSISTENCE END

Koot informs London (369) that his openings words in message 359 are badly chosen. The names mentioned are fieldnames of the six zones and not of the commanders as they are not yet appointed according to message 215 from London. Message number 360 gives indeed the names of the regional commanders within the zones organised by Delta Centrum. Zone 6 is the same as region 11. Treslong is in command of zone 6 and he can be used by the commander of region 11. The Betuwe area is since mid September under command of region 8. Region 7 does not exist.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE SEVENTY
(370) STOP OLIVER RECEIVED TWENTY THREE CONTAINERS AND ONE PACKAGE STOP PLEASE SALLY AS FROM SUNDAY NIGHT STOP WISHING YOU ALL A HAPPY NEW YEAR END

Tobias informs London (370) that field OLIVER received 23 containers and one package. Tobias would like to receive an other load on field SALLY as from Sunday night. He wishes everyone in London a happy new year.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FORTY ONE (41) STOP YOUR TWENTY ONE (21) AND TWENTY TWO (22) STOP ALL OK STOP TWO CHECKS PRESENT ADDITIONAL CHECK PRESENT END

Pieter de Vos informs London (41) he did receive messages numbers 21 and 22 sent by them. He does understands them. the two checks were present and also the additional check. These checks are certain mistakes in a certain word in a certain sentence.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR SIX (246) STOP TO DC STOP REQUIRE URGENTLY THE FOLLOWING INFORMATION ON GERMAN TROOP MOVEMENTS BETWEEN DE RIVERS MAAS AND WAAL FROM THE BIESBOSCH UP TO THE FRONT LINE JUST TO THE EAST OF ZALTBOMMEL STOP ONE STOP IF PARATROOPS IN AREA WHO AND WHERE ARE THEY AND WHEN DID THEY ARRIVE STOP TWO STOP IF MOUNTAIN TROOPS IN AREA WHO AND WHERE THEY ARE STOP THREE STOP IF SS TROOPS IN AREA WHO AND WHERE ARE THEY AND WHEN DID THEY ARRIVE STOP FOUR STOP WHAT ARE TROOPS DOING DAY AND NIGHT AND WHERE STOP FIVE STOP WHERE ARE AMMUNITION SUPPLY DUMPS STOP SIX STOP ARE FURTHER EVACUATIONS OF CIVILIANS PLANNED IF SO WHEN AND WHERE STOP SEVEN STOP GIVE IDENTIFICATIONS END

London (246) urgently need information about German troop movements between the rivers Maas and Waal from Henri Koot. From the Biesbosch up to the frontline just east of the city of Zaltbommel. If there paratroops in the area who and where are they and when did they arrive? If mountain troops are in the area who and where are they and when did they arrive? If there SS troops in the area who and where are they and when did they arrive? What are German troops doing during the day and during the night and where? Where ara ammunitions dumps? Are there plans for further evacuation of the civilian population, if so where and when? London also needs identification signs from the German troops.
Maandag 1 januari 1945, de NBS (371) heeft de bevolking opgeroepen geen medewerking te verlenen aan de door de Duitsers afgekondigde meldingsplicht voor de Arbeitseinsatz. De NBS legt dit uit als "mensenroof" en   .

Volgens Henri Koot (
372) zullen de Duitsers indien de massale werkweigering slaagt op grote schaal razzia gaan houden en dit zal een zeer schadelijke effect op Nederland en zijn bewoners hebben.

De zin (
373) om verzet te plegen is door de hongersnood sterk afgenomen, het belangrijkste doel is nu om aan eten te komen.

Londen (
247) laat weten dat nu duidelijkheid bestaat over de zones en de schuilnamen van de commandanten. Men heeft een marconist en een organisator klaar staan voor Drenthe maar men zit zeer verlegen om een NBS aanloopadres mocht er tijdens de dropping operatie iets mis gaan.

Londen (
248) wil weten hoe het nu met de schippers zit die via het IJsselmeer het westelijk deel van Nederland van voedsel moeten voorzien. Men heeft gehoord dat de schippers staken, terwijl er juist afspraken zijn gemaakt om de nachtelijke convooien niet meer aan te vallen.

Londen (
249) geeft verder aan dat er op veld OLIVER 24 containers en 3 pakketten zijn gedropt en men vraagt of Tobias zijn EHBO kist ontvangen geeft. Hij had hier namelijk om gevraagd omdat er blijkbaar ongelukken op de droppingsvelden voorkwamen. Deelnemers van de ontvangploeg werden soms door containers geraakt en wanneer de containers tegen elkaar aan sloegen sprongen zij soms open en dan regende het wapens. Op 3 januari wil men weer een dropping op veld SALLY uitvoeren en hierbij zal een Eureka baken en een S-Phone ingezet moeten worden.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN ONE (371) STOP VAN DC VIA HANS MET VERZOEK TOT VOORLEGGING AAN REGEERING STOP DE ILLEGALITEIT HEEFT NOODGEDWONGEN EN NA RIJP BERAAD MAATREGELEN GENOMEN OM TE KOMEN TOT MASSALE AFWIJZING VAN DEN DOOR DE DUITSCHERS OP GROOTE SCHAAL AFGEKONDIGDEN MENSCHENROOF IEDER TOEGEVEN OF MEDEWERKING WORDT DOOR HAAR ONTRADEN AAN DE BEVOLKING STOP WORDT VERVOLGD STOP

Henri Koot sends a request via Tobias (371) to the Dutch government in exile. The resistance has decided to take measures to decline the order given by the Germans that men should report for forced labour in Germany. The resistance calls it human robbery and everyone is advised not to report for duty in Germany.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN TWO
(372) STOP VOOR GEVAL DEZE TEGENACTIE SLAAGT DREIGEN DUITSCHERS MET SQZ ELIGE EN WILLEKEURIGE RAZZIAS OP GROOTE SCHAAL STOP IN IEDER GEVAL ZAL HET GEVOLG ZIJN EEN VOLLEDIG LAM LEGGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJKE LEVEN STOP DE VOEDSELVOORZIENING ZAL WORDEN  GEDEER EN DE CHAOS DIE ONTSTAAT ZAL DE KRACHT VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK ZODANIG AANTASTEN DAT STRAKS BIJ DE BEVRIJDING DE GEALLIEERDEN EEN OP IEDER GEBIED HULP BEHOEVENDE BEVOLKING ZULLEN AANTREFFEN VOOR HERSTEL VAN HET OPENBARE LEVEN ZULLEN DAN MAAR WEINIG KRACHTEN MEER AANWEZIG ZIJN STOP WORDT VERVOLGD STOP

Koot informs London further (372) that if this action taken by the resistance is a succes The Germans are threatening to organize razzia on an enormous scale. This will lead to the complete still stand of social life in occupied Holland. Food supply will stop and the chaos that will emerge will break the power of the Dutch population. After the liberation Allied troops will find people in need and there will too few people left who would be able to restore public life. Will be continued.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN THREE
(373) STOP BIJ DE BEVOLKING MOET THANS DE GROOTST MOGELIJKE EENHEID VAN ACTIE WORDEN BEREIKT STOP EEN KRACHTIGE STEM VAN DE REGEERING IS HIERBIJ ONONTBEERLIJK AANGEZIEN DOOR UITBLIJVEN BEVRIJDING EN HEERSCHENDE HONGERSNOOD DE VERZETSGEEST IS GEDAALD ... verder geen tekst zichtbaar.

Koot continues (373) the Dutch people must unate as much as possible by the powerful voice of the government which at the moment is an absolute necessity. The resistance spirit of the population is already diminished due to the lack of food.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR SEVEN (247) THANKS ALL CLEAR NOW ABOUT ZONE NAMES AND FIELD NAMES OF REGIONAL COMMANDERS STOP IF POSSIBLE PLEASE LET US KNOW WHICH ORGANISATIONS REGIONAL COMMANDERS ORIGINALLY BELONGED STOP HAVE OPERATOR AND ORGANISER STANDING BY FOR DRENTHE BUT REQUIRE URGENTLY EMERGENCY CONTACT ADDRESS WITH NBS IN THAT AREA IN CASE SOMETHING GOES WRONG OP OPERATION STOP

London thanks Henri Koot (247) and tells him all is clear now about the zone names and the fieldnames of the regional commanders. Now London needs to know to which resistance organisation they belonged before the NBS was formed. London informs Koot they have a organiser and a WT operator standing by for the Drenthe area, but they urgently need a contact address in that area, if something goes wrong.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR EIGHT
(248) STOP VOOR DC STOP UW DRIE VIJF DRIE (353) ONTVINGEN VAN ANDERE ZIJDE MEDEDDELING DAT SCHIPPERS VOOR VOEDSELVOORZIENING STAKEN TERWIJL TEGELIJKERTIJD GEVRAAGD WORDT GARANTIE GEEN AANVALLEN OP ALLE IJSSELMEER VERKEER TOT TIEN JANUARI STOP UW VOORSTEL VROEG AFZIEN NACHTAANVALLEN VOOR ONBEPAALDE TIJD STOP UW VOORSTEL BIJ SHAEF IN BEHANDELING STOP VERZOEKE SEINEN OF UW VOORSTEL ONGEWIJZIGD BLIJFT ONDER AANTEEKENING DAT SHAEF VANZELFSPREKEND NOODE OVERGAAT TOT GEVEN VAN GEVRAAGDE GARANTIE STOP

London asks Henri Koot (248) that they received information from BBO's sister organisation BI that the skipper who have to transport food to the western part of the country are on strike. At the same time a request came in not to attack ships sailing on the IJsselmeer till Januari 10th. London reminds Koot he has asked not to attack ships during the night on the IJsselmeer till further notice. SHAEF is looking at Koot's proposal. Koot is asked to inform London if his request is still valid. It remains clear that SHAEF will give such a guaranty to not attack ship that are loaded with food, or which are transporting children.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR NINE
(249) STOP YOUR THREE SEVEN ZERO (370) STOP WE DROPPED TWENTY FOUR CONTAINERS AND THREE PACKAGES ON OLIVER STOP HAVE YOU RECEIVED MEDICAL KIT STOP TRYING SALLY AS FROM WEDNESDAY NIGHT JANUARY THIRD STOP WILL USE EUREKA AND S-PHONE ON SALLY STOP

London reacts (249) on Tobias's telegram number 370. The RAF did drop 24 containers and 3 packages on field OLIVER. Did Tobias receive the dropped medical kit? The RAF will try to carry out a dropping on field SALLY as from Wednesday night January 3rd. The aircraft will use the Eureka beacon and a S-Phone during this dropping operation.Dinsdag 2 januari, Tobias ontvangt die dag maar twee berichten, beiden gaan over de geplande dropping op veld SALLY.

250, is een vervolg van telegram 249. Het gebruik van een S-Phone wordt gecanceld.

Het bericht wordt nog een keer herhaald zonder er een nummer aan toe te voegen. Wel wordt er een boodschap van Eva aan Tobias toegevoegd. Het hondje van Tobias en Eva, Mette, wenst zijn baasje een gelukkig nieuwjaar.

TO DRAUGHTS VIA TOWY OR ELAN STOP OUR TWO FIVE ZERO
(250) REFERENCE OUR TWO FOUR NINE (249) TRYING SALLY AS FROM TONIGHT TUESDAY STOP PLANE WILL NOT USE SUGAR PHONE THIS TIME STOP

London informs Tobias (250) that the aircraft that will drop a load on field SALLY will not use a S-Phone.

TO DRAUGHTS VIA TOWY STOP FOLLOWING MESSAGE IS REPEAT OF OUR TWO FIVE ZERO
(250) STOP REFERENCE OUR TWO FOUR NINE TRYING SALLY AS FROM TONIGHT TUESDAY STOP PLANE WILL NOT USE SUGAR PHONE THIS TIME STOP METTE WISHES YOU A HAPPY NEW YEAR.

London informs Tobias again (251) that the aircraft for field SALLY will not as promised before use a S-Phone to contact the ground crew. Tobias' dog Mette wishes him happy newyear.


Woensdag 3 januari, Henri Koot (374) geeft antwoord op de vraag bij welke organisatie de regionale commandanten oorspronkelijk behoorden. Het antwoord is door de verminking niet helemaal duidelijk. Ook zal men zo snel mogelijk een contact adres in Drenthe opgeven.

Tobias (
375) geeft aan dat het opgegeven contactadres in telegram 253 in Zutphen misschien niet meer betrouwbaar is. 

Koot (
376) geeft aan dat de regels voor het niet aanvallen van schepen geladen met voedsel voor het westen van land op het IJsselmeer niet aangevallen mogen worden. De schepen voeren een speciale vlag om aan te geven dat zij voedsel vervoeren.

Tobias (
377) geeft in het volgende telegraam aan dat hij inderdaad de EHBO kist heeft ontvangen en hij bedankt Londen voor het sturen van interessant (Pers) materiaal. Hij zal het deel wat bestemd is voor Pieter Dekker (Cor van Paaschen) die dag nog laten bezorgen. Verder bedankt hij Eva voor de goede wensen. Op veld SALLY heeft echter geen dropping plaats gevonden, het vliegtuig werd wel gezien, maar het voerde geen dropping uit.

Verder vraagt Tobias (
379)  of Arthur Brown al in bevrijd gebied in Brabant is gearriveerd. D378.
Henri Koot geeft nadere toelichting over de verdeling van de Betuwe, het land van Altena en de Biesbosch over de verschillende regio's.

Pieter de Vos (
43) stuurt een heel kort berich dat "nacht" (ontvangst) in orde is.

Londen (
251) geeft aan dat het contact adres in Zutphen  nooit is gebruikt en zal ook nu niet gebruikt worden. Arthur Brown is nog niet in bevrijd gebied gearriveerd, maar men zal Tobias op de hoogte houden.

Tobias had in telegram 377 aangegeven dat er niets op veld SALLY gedropt was, maar volgens Londen (
252)  heeft de piloot wel degelijk een dropping uitgevoerd. Hier is dus iets goed misgegaan. Ook heeft men tijdens deze dropping van 2 januari een Eureka baken meegedropt. Eureka bakens moeten geinstalleerd worden op de velden MARTINI en SALLY, terwijl veld SALLY zijn baken met veld LALOE moet delen. Verder geeft Londen aan dat de Hawkins granaten bedoeld zijn ter vervanging van de bandenmijnen. Op 4 januari wil men een dropping op veld EDINBURGH doen met een volledige lading containers en drie pakketten waarin onder andere een Eureka baken verpakt is. 

Henri Koot krijgt van Londen (
253) te horen dat er geen garantie gegeven wordt voor het niet aanvallen van schepen op het IJsselmeer. Aangeraden worden alle transporten van voedsel en kinderen 's nachts uit te voeren, maar dat ook dit geen garantie geeft.

In het laatste bericht van Londen (254) die dag geeft men aan dat de piloot de lichten van veld SALLY niet goed heeft kunnen zien en zijn lading op het Eureka baken gedropt heeft. Mogelijk is de lading 500 meter van het doel terecht gekomen. Men stelt voor ten Noord-Westen en ten Zuid-Oosten van het veld te gaan zoeken naar het gedropte materiaal.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN MY THREE SEVEN FIVE (375) STOP MY NR TWO FIVE THREE (253) STOP GOT NEWS THAT CONTACT ADDRESS ZUTPHEN MIGHT BE NOT SAFE STOP

Tobias informs London (375) that the contact address in Zutphen aan de Coehoornsingel might not be safe.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN SIX (376) STOP DOOR INWERKINGTREDEN VAN HET NIEUWE AANVOER APPARAAT CENTRAAL REDERIJ VOEDSELVOORZIENING KOMEN VELE SCHEPEN WEDEROM IN DE VAART STOP MIJN NO DRIE VIJF DRIE (353) EN VIER (354) WAS OPGESTELD IN OVERLEG MET CENTRAAL REEDERIJ VOEDESELVOORZIENING EN BLIJFT ONGEWIJZIGD STOP DE DC STOP

Henri Koot informs London (376) by the start of the transport board many ships will start sailing again. His messages 353 and 354 were put together in cooperation with the transport board and his requests for not attacking these ships are staying the same.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SEVEN SEVEN
(377) STOP YOUR TWO FOUR NINE (249) STOP RECEIVED MEDICAL KIT AND TWENTY FOUR CONTAINERS STOP THANKS FOR INTERESTING MATERIAL STOP DELIVER TODAY PIETER DEKKER PART STOP THANK YOU MY DARLING STOP SALLY DID NOT RECEIVE LOAD STOP AIRCRAFT SEEN BUT DID NOT DROP STOP

Tobias informs London (377) that he has received the medical kit and 24 containers. He thanks London for sending interesting (press) material, a part of this material will be passed on to Pieter Dekker (Cor van Paaschen) today. Tobias thanks Eva, probably for sending him the famous RAF flying boots. Tobias also informs London that field SALLY did not receive a load, the ground crew did spot the plane, but it did not drop its load.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SEVEN EIGHT
(378) STOP PLEASE INFORM ME WHETHER BROWN ARRIVED IN BRABANT STOP

Tobias asks London (378) to inform him when Arthur Brown has reached Brabant.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SEVEN NINE
(379) STOP ACCORDING YOUR TWO FOUR ZERO (240) SMALL AREA BETWEEN WEST PROVINCE BOUNDARY OF BETUWE AND FLOOD LIVE (LINE) AMEIDE HARDINXVELD AS MENT IN FOUR TWO FOUR ZERO (4240) UNDER CONTROL OF REGION FOURTEEN AND AS SUCH BELONING TO ZONE FIVE STOP AREA OF BETUWE BETWEEN MAAS AND WAAL BELONGS TO REGION EIGHT STOP LAND VAN ALTENA AND BIESBOSCH BELONG TO REGION FOURTEEN STOP THE DC STOP

Henri Koot informs London (379) that according to London's telegram 240 the small area between the west boundary of the Betuwe area and the flood line at Ameide and Hardinxveld as ment in 4240 is under control of region 14 and as such beloning to region 5. Area of Betuwe between the rivers Maas and Waal belongs to region 8. Land van Altena and Biesbosch belongs to region 14.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FORTY THREE (43) STOP NIGHT OK ZERO STOP

Pieter de Vos (43) informs London that reception at night of the night messages is OK.

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO FIVE ONE (251) STOP YOUR THREE SEVEN FIVE (375) STOP CONTACT ADDRESS ZUTPHEN HAS NEVER AND WILL NOT NOW BE USED STOP YOUR THREE SEVEN EIGHT (378) STOP BROWN NOT ARRIVED YET WE WILL KEEP YOU INFORMED STOP

London informs Tobias (251) that the contact address in Zutphen was and will never be used. Arthur Brown has not yet arrived in liberated Brabant.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE TWO
(252) STOP PILOT REPORTS DROPPING ON SALLY JANUARY SECOND OK PLEASE INVESTIGATE IN VIEW YOUR MESSAGE THREE SEVEN SEVEN (377) ALSO DELIVERED EUREKA AT SALLY STOP SUGGEST YOU FIX ONE EUREKA AT MARTINI AND ONE EUREKA AT SALLY STOP THE OTHER EUREKA COULD BE SHARED BETWEEN LALOE AND SALLY STOP DO YOU AGREE THIS STOP HAWKINS GRENADES DELIVERED RECENTLY ARE SUBSTITUDE FOR TYREBURSTERES WILL SOON TRY OPERATION ON EDINBURGH AS FROM THURSDAY FOURTH JANUARY STOP FULL LOAD CONTAINERS AND THREE PACKAGES INCLUDING EUREKA STOP

London informs Tobias (252) that the pilot who would drop a load on field SALLY on January 2nd reported
that the load was successfully dropped. Tobias must investigate what went on since he reported in message 377 that nothing was dropped. With this load an Eureka beacon was dropped. London advises to have one beacon on field MARTINI and one at field SALLY. The third beacon should rotate between SALLY and LALOE. Does Tobias agree with this arrangement? The recently delivered Hawkins  grenades are ment to be a substitute for the tyrebursteres. The RAF will soon try to drop a load on field EDINBURGH as from Thursday night, January 4th. During this operation 24 containers will be dropped together with three packages, one of them contains a Eureka beacon.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE THREE
(253) STOP VOOR DC STOP UW DRIE VIJF DRIE (353) STOP ALLIED HIGH COMMAND HEEFT ONDER HUIDIGE OMSTANDIGHEDEN ZICH VRIJHEID VAN HANDELEN TEN AANZIEN VAN NIET AANVALLEN IJSSELMEER TRANSPORTEN VOORBEHOUDEN STOP AANRAAD ZOVEEL MOGELIJK NACHTTRANSPORTEN DAAR VOLGENS ALLIED HIGH COMMAND RISICO DAN GERING STOP ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN GEEN GARANTIE GEGEVEN TEN AANZIEN VAN KINDERTRANSPORTEN STOP

London informs Henri Koot (253) that the Allied high command will under the present circumstances take the liberty to attack ships which are transporting food over the IJsselmeer in spite of the deal made between the resistance and the Germans. London advises to carry out these transports during the night because according to the High Command there is less risk, but they can not give the guaranty that ship loaded with children might be hit.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE FOUR
(254) STOP AT SALLY ON NIGHT OF SECOND JANUARY OWING TO LIGHTS OF RECEPTION NOT BEING CLEARLY SEEN AND LOAD WAS DROPPED AT TWENTY THREE TWENTY SIX HOURS (22.26 uur) ON EUREKA STOP LOAD MAY HAVE BEEN DROPPED FIVE HUNDRED METERS FROM DROPPING ZONE STOP SUGGEST MOST LIKELY AREAS TO SEARCH SHOULD BE NORTH WEST OR SOUTH EAST OF DROPPING ZONE.

London informs Tobias (254) that the pilot did not see the lights on the dropping field and decided to drop the load at 22.26 hrs guided by the Eureka beacon. The load might have been dropped 500 meters from the pinpoint. most likely the load can be found to the the north west or to the south east of the field.Donderdag 4 januari, Tobias (380) laat Londen weten dat zij moeten uitluisteren op het nieuwe zendschema van FRANS (Jan Steman) Tobs zal 10 telegrammen voor Pieter Dekker (Cor van Paaschen) versturen vanwege uitpeil problemen die Jan Steman ondervindt.

In dit telegram laat Tobias (
381) weten dat het materiaal in Den Haag is afgeleverd (het Saskia spel) door drie tussenpersonen waarvan nummer 3 niet terug gekeerd is en de nummers 1 en 2 in de buurt door de Gestapo werden gearresteerd. Omdat een deel van het telegram niet leesbaar was valt nog te vermelden dat de nummers 1 en 2, waaronder Dr. Felix, konden ontsnappen. Hij werd echter door een kogel in zijn bil getroffen. Bij dit voorval is ook Otto Haubrok betrokken, dit blijkt later wanneer hij Tobias enige weken later in gevangenschap spreekt.

Tobias (
161) vraagt assisentie om Herman Schure veilig in Maastricht te krijgen, hij was leider van de Volksbeweging in Limburg, maar werd in verband met de krant 'Je Maintiendrai' gearresteerd en eind september vrij gelaten en is op eigen houtje op weg naar bevrijd gebied. Dit telegram heeft een vreemd nummer.

Verder meldt Tobias (
382) dat in Amersfoort bij de kruising, Laan 1914 en J.P. Heyelaan, 20 stuks zwaar gecamoufleerde 1 mans torpedo's langs beide zijden van de weg staan. Hij geeft de coordinaten op en meldt dat de bewakers in het Rijksopvoedingsgesticht verblijven vlak bij het België monument.

Telegram 383 van Draughts is niet aanwezig bij het NIOD.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE EIGHT ZERO (380) STOP PLEASE LISTEN FROM TODAY NEW PLAN FRANS THE HAGUE STOP WILL SEND TEN MESSAGES OF PIETER DEKKER OWING DF DIFFICULTIES STOP

Tobias asks London (380) to listen for Frans (Jan Steman) in The Hague according to his new plan as from today. Both WT operators of Tobias will send 10 messages for Pieter Dekker (Cor van Paaschen) because Frans has difficulties with Direction Finding actions of the Germans.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE EIGHT ONE
(381) STOP REFERENCE YOUR TWO FOUR FIVE (245) MATERIAL DELIVERED LAST SATURDAY BY THREE CUT OUTS STOP AFTER HALF AN HOUR NUMBER THREE DID NOT RETURN MEANWHILE NUMBER ONE AND TWO WERE IN THE NEIGHBOURHOOD ARRESTED BY THE GESTAPO STOP ON THEIR ... geen tekst meer zichtbaar/no more text visible.

Tobias answers (381) a question posed in telegram by London and tells them that the material for the radio game was delivered last Saturday by three cut outs. After half an hour cut out number 3 (mrs. Kleyn) did not return, meanwhile number 1 (Dr. Felix) and number 2 (mr. Muller) were arrested in the neighbourhood by the Gestapo ….

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY ONE SIX ONE (161) STOP REQUEST TO GIVE ALL POSSIBLE ASSISTANCE TO HERMAN SCHURE MAASTRICHT STARTED FROM GORINCHEM FOR BRABANT STOP WAS LEADER VOLKSBEWEGING LIMBURG ARRESTED AUGUST IN CASE JE MAINTIENDRAI STOP RELEASED END SEPTEMBER STOP SEEKS HIS OWN WAY TO MAASTRICHT STOP

Tobias asks London (161) to assist Herman Schure as much as possible. He is travelling from Gorinchem to liberated Brabant. He was the leader of the Volksbeweging in Limburg. He was arrested in August for his work for the illegal newspaper 'Je Maintiendrai' He was released by the end of September and he is on his way to Maastricht.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT TWO
(382) YOUR TWO THREE ZERO (230) ON BOTH SIDES OF LAAN NEGENTIEN VEERTIEN AT CROSSING JAN PIETER HEYE LAAN AT AMERSFOORT ARE HEAVILY CAMOUFLAGED CIRCA TWENTY ONE MAN TORPEDOES STOP COORDINATE TWELVE POINT FIFTY TO SIXTY ONE POINT FIFTEEN STOP MANY GERMAN GUARDS STAYING AT RIJKSOPVOEDINGGESTICHT NEAR BELGIUM MONUMENT STOP

Tobias responds to London (382) on their message number 230 asking to locate one-man torpedoes. Tobias received information that on both sides of the Lane 1914 at a crossing with the Jan Pieter Heijelane in Amersfoort are 21 heavily camouflaged one man torpedoes located. Coordinates are 12.50 to 61.15. Many of the German guards are staying at the Rijksopvoedingsgesticht near the Belgium Monument.
 
Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 5-11
Publicatie: 10-11-2021.
Blad 18.
Vrijdag 5 januari, de RVV stuurt via Tobias (384) een bericht naar de Nederlandse Regering dat HENK (van Doorn) de voorzitter van de RVV sinds 17 november 1944 onderweg is naar Eindhoven. Men veronderstelt dat hij gedood, of gearresteerd. De volgende vertegenwoordiger van de RVV, RICHARD alias VICTOR (Jacob van der Gaag) vertrekt richting Eindhoven op 15 januari, Men stelt het op prijs als hij weer snel terugkomt, een telegram met details van de Grote Advies Commissie volgt spoedig.

Londen (
256) geeft aan wat erop veld EDINBURGH gedropt is. In ieder geval 12 containers met Brens en Bazooka's en de bijbehorende munitie. Het totale aantal gedropte containers bedraagt 24 stuks.

Ook wil Londen (
257) graag een bewijs van vrijstelling hebben voor de Arbeitseinsatz, deze willen zij vervolgens op grote schaal namaken en in Nederland laten distribueren zodat uiteindelijk het Duitse systeem instort.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT FOUR (384) STOP FROM RVV TO DUTCH GOVERNMENT STOP HENK CHAIRMAN RVV STARTED NOVEMBER SEVENTEENTH TO EINDHOVEN WITH DESTINATION LONDON STOP REPORTED MISSING STOP PROBABLY KILLED OR ARRESTED IN ATTEMPT TO PASS THE RHINE STOP MISSION NOW DELEGATED TO RICHARD ALIAS VICTOR WITH DEPARTURE FIXED ON JANUARY FIFTEENTH STOP APPRICIATED HIS EARLY RETURN STOP DETAILED TELEGRAM FROM VMVM FOLLOWS SOONEST STOP

Tobias sends a RVV message to London (384) in which the RVV informs the Dutch government in exile that Henk, chairman of the RVV started travelling to liberated Brabant on November 17th. His destination was Eindhoven and then through to London. He is reported missing, probably killed or arrested in an attempt to cross the river Rhijn. Now Richard (Jacob van der Gaag) alias Victor will try to reach Eindhoven and he will start travelling on January 15th. His early return to the occupied part of Holland is appriciated. A detailed telegram of the 'Council of trustful men' will follow soonest.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE SIX (256) STOP YOUR THREE EIGHT THREE STOP LOAD EDINBURGH IS EIGHT CONTAINERS EACH BREN GUNS AND BAZOOKAS ALSO FOUR CONTAINERS EACH AMMUNITION FOR BRENS AND BAZOOKAS STOP TOTAL TWENTY FOUR CONTAINERS STOP

London informs Tobias (256) after receiving his message number 383 that the load dropped on field EDINBURGH is eight containers, twenty filled with bazookas and Bren guns and four filled with ammunition for the Brens and bazookas. The total amount of dropped containers is 24.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FIVE SEVEN
(257) FOR DC STOP WHEN QUOTE NIEUWE BENYZEN (BEWIJZEN) VAN VRIJSTELLING VAN DE ARBEIDS EINSATZ UNQUOTE ARE ISSUED PLEASE SEND URGENTLY SET OF ORIGINAL PAPERS COVERING MAIN AREAS STOP WE COULD POSSIBLY HELP BY SENDING YOU MASS PRODUCTION COPIES FOR DISTRIBUTION STOP GERMANS WOULD FIND OUT EVENTUALLY BUT IT MIGHT DELAY RAZZIAS STOP

London informs Henri Koot (257) when 'new certificates of exemption for the Arbeitseinsatz (forced labour)' are issued then Koot has to send a set of originals directly to London. They must cover the main areas of occupied Holland. London can possibly help by printing masses of these certificates. In the end the Germans will find out about it, but at least it might delay the razzias.Zaterdag 6 januari, Tobias (385) informeert Londen dat er niet is gedropt op veld EDINBURGH, men heeft het vliegtuig wel rond zien cirkelen. De vermiste lading voor SALLY is niet gevonden, men heeft zelfs met boten op het IJsselmeer gezocht. Tobias is er van overtuigd dat de lading niet in de handen van de Duitsers is gevallen.

Telegram 255 heb ik niet in mijn bezit, en kan daardoor het antwoord van Tobias in bericht 386 niet duiden.

Blijkbaar wil men
FRANS (Jan Steman) overplaatsen. Naar Amsterdam sturen, waarschijnlijk omdat Tobias (386) hem blijkbaar wel goed kan gebruiken. Tobias lijkt het echter ook belangrijk te vinden dat Londen radiocontact heeft met de ondergrondse pers en met Den Haag. De laatste zin van dit telegram is zeer onduidelijk.

Arthur Brown (
258) is op 5 januari in bevrijd gebied gearriveerd.

Via Londen (
260) hoort Tobias dat Pieter Dekker (Cor van Paaschen) heeft gemeld dat KAREL (Gerrit Reisiger) in Zeist gearresteerd is terwijl hij berichten voor het binnenlandse net aan het verzenden was. Hij werd verraden door zijn eigen 'key-clicks' op een gewone radio te horen waren en de Duitsers alarmerden.
Londen vraagt Tobias te bevestigen dat er in Drenthe geen commandant aanwezig is, maar dat er aan gewerkt wordt.

Londen (
261) vernam dit waarschijnlijk van Peter Tazelaar die in Friesland zat.

Londen (
262) meldt dat de ondergrondse pers langzaam op instorten staat, maar men vindt het belangrijk om de radio verbinding met Den Haag in stand te houden. Tobias moet met Cor van Paaschen een afspraak maken dat hij in noodgevallen over marconist Jan Steman kan beschikken. Londen waarschuwt dat de Duitsers erg actief zijn met het opsporen van zenders door middel van radio peilingen. Men moet de uitzendingen dus kort houden. De signalen van de Eureka bakens zijn erg zwak, misschien zijn de batterijen uitgeput.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT FIVE (385) STOP NO DROPPING ON EDINBURGH LAST NIGHT STOP PLANE DID CIRCLE SEVERAL TIMES AROUND AREA STOP LOAD SALLY COMPLETELY GONE OUR PEOPLE WERE LOOKING EVERYWHERE ALSO WITH BOATS ON IJSSELMEER STOP NO POSSIBILITY LOAD IN GERMAN HANDS STOP

Tobias informs London (385) that nothing was dropped on field EDINBURGH last night. The ground crew saw the pane circling around several times. The last load dropped on field SALLY is completely lost. The men from the resistance looked everywhere, they even went out with boats on the IJsselmeer. According to Tobias it is not possible that the load fell into German hands.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGHT SIX
(386) STOP YOUR TWO FIVE FIVE (255) STOP AGREE FRANS WILL BE VERY USEFUL BUT WHAT DO YOU THINK ABOUT PIETERS WORK STOP IT SEEMS TO ME RATHER DIFFICULT FOR YOU TO HAVE NOT ANY LONGER WT CONTACT WITH ILLEGAL PRESS AND IN GENERALLY WITH THE HAGUE STOP THIS IS SOMETHING WHAT I CANNOT SAY DO PLEASE I AWAIT YOUR ANSWER STOP

Tobias agrees with London (386) that Frans (Jan Steman) will be very useful in Amsterdam, but how does London feel about the work Pieter (Cor van Paaschen) is doing? Tobias does not like it very much if London should not be in contact with the illegal press, via Pieter and in general with The Hague. Tobias is not able to give an answer if it is wise to move Frans to Amsterdam. He awaits London's answer on this matter.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX TWO (258) STOP BROWN ARRIVED ALLIED LINES FIVE JANUARY STOP

London informs Tobias (258) that Arthur Brown has safely reached liberated Brabant on January 5th.

TO DAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX ZERO
(260) STOP PIETER DEKKER REPORTS THAT KAREL WHO IS OPERATOR OF BEN WAS ARRESTED AT ZEIST ON DECEMBER TWO SEVEN (27-12-1944) DURING TRANSMITTING FOR BINNENLANDSCH BERICHTEN VERKEER STOP HE IS IN HANDS OF SD AT THE HAGUE.

London informs Tobias (260) that they heard from Pieter Dekker (Cor van Paaschen) that Karel (Gerrit Reisiger) WT operator of Ben (Maarten Cieremans) was arrested on December 27th while he was transmitting a message on the internal Dutch radio network. He is now in the hands of the SD in The Hague.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX ONE
(261) STOP OUR MAN IN FRIESLAND REPORTS THERE IS NO COMMANDER IN DRENTHE AT PRESENT BUT BEING ORGANISED STOP CAN YOU CONFIRM THIS STOP

London informs (261) that they heard from their man in Friesland (Peter Tazelaar) that there is no commander for the region of Drenthe at the moment, but this is being organises. Can Amsterdam confirm this?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX TWO
(262) STOP OWING TO PRESENT SITUATION ILLEGAL PRESS IS GRADUALLY FADING OUT BUT OF COURSE CONTACT WITH THE HAGUE IS IMPORTANT STOP OTHER ALTERNATIVE IS FOR YOU TO COME TO SOME ARRANGEMENT WITH PIETER BY WHICH YOU CAN USE FRANS IN CASE OF EMERGENCY STOP GENERAL INDICATION IS GERMANS HOT ON DF THERFORE KEEP COMMUNICATIONS TO A MINIMUM STOP SIGNALS ON EUREKA WEAK PERHAPS BATTERY RUN DOWN STOP

London informs Tobias (262) that the illegal press is slowly fading out due to the present situation (paper shortage), but of course it is important to London to keep in touch with The Hague. London offers a possibility to Tobias that in case of an emergency he can use Frans (Jan Steman), but he must make some sort of arrangement with Pieter (Cor van Paaschen) about this. There are strong indications that the Germans are fanatically hunting down WT signals, therefore Tobias's WT operator should limit the time they are on the air. The RAF informed London that the signals from the Eureka beacons are very weak, maybe the batteries have run down.


Tijdslijn: 16e week operatie Draughts.

Zondag 31 December 1944
.
.

Maandag 1 Januari 1945.
Nieuwjaar.


Dinsdag 2 Januari 1945.


Woensdag 3 Januari 1945.


Donderdag 4 Januari 1945.


Vrijdag 5 Januari 1945.


Zaterdag 6 Januari 1945.

Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum / TNA London