Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 24 december, wat Tobias (346)  hier bedoelt is niet geheel duidelijk, gaat het over droppingen?

Tobias (
347) wil graag dat de droppingen hervat worden, er zijn nog steeds mogelijkheden om het materiaal naar 't Gooi en naar Haarlem af te voeren. Al het materiaal werd met special door Johan Hellema uit Zaandam geprepareerde schuiten vervoerd. Deze waren voorzien van een dubbel bodem, in het onderste deel werden wapens, munitie en explosieven vervoerd en in het bovenste deel aardappels of bieten. Zodra de kanalen dicht gevroren zijn kan er geen materiaal meer over water afgevoerd worden.

Tobias (
348) meldt dat de Gestapo Kerstfeest viert en vraagt om een bombardement. Er volgt geen reactie vanuit Londen.

Opnieuw stuurt Tobias (
349) een telegram met de vraagt wat er aan de hand is, Willy Lages houdt op dit moment een toespraak.

Vervolgens deelt Tobias (
350) mee dat het feest nog de hele avond duurt. Men had blijkbaar iemand in het gebouw die gedurende die dag geregeld doorgaf wat er binnen gebeurde.

Pieter de Vos (
38) meldt dat Tobias van mening is dat Londen steeds voor hem moet uitluisteren op de extra zendtijden van radioschema ELAN.

Uiteindelijk geeft Londen (
231) door dat het doelwit aan de RAF is doorgegeven.

In dit telegram geeft Londen (
232) aan dat dat het bombardement niet uitgevoerd kan worden omdat het te kort dag was. De piloten moet het doel vanuit alle hoeken kunnen besturen aan de hand van een maquette.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FOUR SIX (346) STOP IT WAS NOT POSSIBLE TO SEND YOU MY TELEGRAM THREE FOUR FIVE (345) YESTERDAY BUT HOPE THAT YOU CAN DO SOMETHING FOR TODAY END

Tobias informs London (346) he was not able to send telegram 345 yesterday, but he hopes London can do something about it today. Do what?

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FOUR SEVEN
(347) STOP PLEASE GO ON DROPPING STOP THERE ARE STILL SOME POSSIBILITIES FOR TRANSPORT GOOI AND HAARLEM BUT IF CANALS ARE FROZEN CANNOT FIND ANY OTHER WAY STOP PLEASE INFORM ME WHICH S PHONE CALL FOR MANDRILL END

Tobias asks London (
347) to keep dropping material for the resistance forces. He states that there are still possibilities to transport dropped weapons to 't Gooi and Haarlem, but if the canals are frozen he does not know an other way of transport. Tobias wants to be informed about the call signs for S-Phone and aircraft on field MANDRILL.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FOUR EIGHT
(348) STOP GESTAPO PARTY WILL BE ON WHOLE AFTERNOON STOP THANKS END

Tobias informs London (348) that the Christmas party at the SD building will go on during the whole afternoon.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FOUR NINE
(349) STOP WHAT IS THE MATTER PSE STOP LAGES IS HOLDING A SPEECH AT THE MOMENT END

Tobias asks London (349) what is going on there, in the SD building Lages is holding a speech at this very moment. London did not react. Apparently the resistance had someone inside the building who was passing on what was going on.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIFTY STOP
(350) PARTY STILL GOING ON THE WHOLE EVENING END

Tobias informs London (350) that the SD Christmas party is still going on during the whole evening.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY THREE EIGHT (38) STOP HANS THINKS IT NECESSARY YOU LISTEN FOR ME ON ELAN TO ALL MY EXTRA SKEDS TILL FURTHER NOTICE STOP ZERO END

Pieter de Vos informs London (38) that Hans (Tobias) thinks it is necessary that London must listen for him via radio plan ELAN to all his extra skeds until further notice.

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO THREE ONE (231) STOP YOUR THREE FOUR FIVE (345) STOP TARGET PASSED ON END

London informs Tobias (231) that the target, the SD building, has been passed on to the RAF.

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO THREE TWO
(232) STOP YOUR THREE FOUR EIGHT (348) STOP SINCERELY REGRET WE COULD NOT SPOIL GESTAPO PARTY OWING TO SHORT NOTICE STOP PRECISION BOMBING OF TARGETS LONG BUSINESS AS ALL ANGLES HAVE TO BE CONSIDERED ALSO SPECIAL MODELS HAVE TO BE MADE FOR BRIEFING ... verder geen tekst beschikbaar/no more text available.

London informs Tobias (232) they regret the RAF was not able to spoil the SD Christmas party in Amsterdam. The time between receiving Tobias's message and time to take action was too short. London explains that a precision bombing takes time, the RAF has to study the target from all angles and a special model of the target has to be made for briefing the pilots.
Maandag 25 december Eerste Kerstdag,  Henri Koot (351) laat vragen wat Londen met een versterker station bedoeld.
Dit zijn versterkte verbindingen waar zowel telefoon als telex verkeer overheen loopt. Dit zijn verbindingen voor langere afstanden.

Tobias (352) is teleurgesteld dat de RAF niet in staat was de Gestapo een flinke slag toe te brengen, dit was een uitstekende gelegenheid hiervoor

Het verzet (
353) is schoorvoetend akkoord gegaan met de Duitsers om nachtelijk scheepvaart verkeer over het IJsselmeer niet meer aan te vallen. Met schepen wordt vanuit de noordelijke provincies voedsel aangevoerd voor de hongerende bevolking in het westen van het land. Op de terugweg nemen deze binnenvaart schepen kinderen mee naar de noordelijke provincies om dat daar meer voedsel beschikbaar is.

Zodra het verzet (
354) merkt dat de Duitsers misbruik maken van de niet-aanvalsregeling zal deze meteen weer ingetrokken worden. Men zal de schepen en hun lading scherp in de gaten houden.

Londen (
233) geeft nog een aantal roepnamen voor de velden MANDRILL en ALEXANDER door en meldt dat het veld EDINBURGH is goedgekeurd. Men kan door het weer echter nog steeds geen dropping operaties uitvoeren.

Het weerbericht van 25 december 1944: Zwakke wind uit het oost-noord-oosten. Een vorst dag met gemiddelde temperatuur van -4,1 °C en een gevoelstemperatuur van -8 °C. De minimum temperatuur was -6,7 °C en de maximum temperatuur 0,7 °C. De zon scheen 3,8 uur. Er viel geen neerslag.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE ONE (351) STOP YOUR TWO TWO TWO (222)STOP IT IS NOT CLEAR FOR DC QUESTION ABOUT SABOTAGE OF TELECOMMUNICATIONS AND RECORDS OF REPEATER STATIONS TO BE KEPT STOP WHAT ARE REPEATER STATIONS END

Tobias informs London (351) that it is not cleat to Henri Koot (DC) what London is asking about sabotage of telecommunication and records of repeater stations, which should be kept. What is a repeater station asks the DC. A repeater station receives and amplifies telecommunications signals. These stations are used for long distance communication.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE TWO
(352) STOP YOUR TWO THREE TWO (232) RATHER DISAPPOINTED BUT THANKS FOR LISTENING END

Tobias informs London (352) he is rather disappointed the RAF was not able to bomb the SD building where the Christmas party was held, but he thanks them for listening for his signals.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE THREE
(353) STOP FAMINE IN WESTERN HOLLAND OBLIGED ME TO COOPERATE WITH NEWLY ESTABLISHED SHIPPING COMPANY WHICH BRINGS FOOD BY DARK FROM NORTHERN PROVINCES WITH INLAND SHIPS OVER IJSSELMEER WITH PERMISSION OF GERMAN AUTHORITIES STOP ON RETURN THESE SHIPS ARE TO TRANSFER CHILDREN TO BETTER PROVIDED AREAS STOP TO BE CONTINUED END

Henri Koot informs London (353) that the famine in the western part of Holland has forced him to cooperate with the newly formed shipping company which brings food to the western part of Holland from the northern provinces by bark. The ships sail over the IJsselmeer with permission of the Germans. When these ships return to Friesland, or Groningen they take along children from the western part of the country to the northern part where the food situation is better.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE FOUR
(354) STOP SUGGEST TO ABSTAIN FROM SHOOTING ALL SHIPPING TRAFFIC AT NIGHT ON IJSSELMEER STOP AS SOON AS GERMANS ABUSE OF THIS NIGHTLY TRAFFIC I SHALL ADVICE YOU WITH SIMULTANEOUS WITHDRAWL OF MY SUGGESTION STOP WE WILL CONTINUOUSLY BE ON GUARD TO PREVENT UNDISABLE CONCENTRATION OF SHIPS ON BEHALF OF ENEMY TRANSPORT STOP PLEASE REPLY STOP THE DC END

Henri Koot suggest to London (354) that the RAF will not attack any ships sailing on the IJsselmeer during the night. As soon as the Germans abuse this nightly shipping traffic the DC will inform London about it and the RAF will be allowed to attacks these ships on the IJsselmeer again. The resistance will constantly monitor what the Germans are up to. Koot asks London to reply soon.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE THREE (233) STOP S PHONE CALL FOR MANDRILL STOP GROUND CALL POMPEY AIRCRAFT CALL CAESAR STOP EDINBURGH ACCEPTED STOP NECESSARY TO CHANGE ITS SIGNAL LETTER WHICH  WILL BE G FOR GEORGE STOP S PHONE GROUND ALEXANDER AND AIRCRAFT MONTGOMERY STOP IS EDINBURGH READY TO RECEIVE STOP SORRY WEATHER STILL HOLDING US UP END

London informs Tobias (233) about the callsigns that must be used on field MANDRILL. The ground crew will use the callsign POMPEY and the aircraft will use CAESAR. New field EDINBURGH has been accepted, however the signal letter must change into G. S-Phone callsign for this field is ALEXANDER and for the aircraft is MONTGOMERY. London asks if field EDINBURGH is ready to receive its first load. London tells Tobias that the weather is still holding up dropping operations.
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag, er bestaat onduidelijkheid over de term zone commandanten versus regionale commandanten. Londen heeft blijkbaar gevraagd veldnamen (schuilnamen) van zone commandanten door te geven. Koot (355) heeft begrepen dat Londen veldnamen wil hebben voor de verschillende zones en hij vraagt of dit een juiste veronderstelling is.

Londen (
234) wil die dag weten of de coördinaten op kaart 34 West overeenkomen met het hoofdkwartier van de SD in Terborg.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE FIVE (355) STOP IN YOUR NR TWO ONE FOUR YOU WROTE PARA TWO NO REGIONAL COMMANDERS IN THE MEANING OF ZONE COMMANDERS NEED TO BE APPOINTED STOP IN YOUR NR TWO ONE SEVEN YOU ASKED FOR FIELD NAMES OF ZONE COMMANDERS I UNDERSTAND THAT YOU ASKED FOR FIELD NAMES FOR ZONES STOP IS THIS CORRECT STOP END

Henri Koot informs London (355) he is confused over London's questions asked in telegrams 214 and 217. London wrote that no regional commanders had to be appointed as zone commanders. In the second message London asked for field names for the resistance zones is this correct?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE FOUR (234) STOP PLEASE CONFIRM YOUR MAP REFERENCE SHEET THIRTY FOUR WEST FIVE POINT TEN BY SIXTY TWO POINT THIRTY (34W 5.10 62.30) FOR SD HQ NEAR TERBORG CORRECT STOP LOAD FOR LALOE WILL NOW INCLUDE FIVE PACKAGES THE FIFTH CONTAINING WT EQUIPMENT FOR BRAM AND DOUWE END

London asks Tobias (234) if he can confirm that on his map, sheet number 34 West the coordinates  5.10/62.30 stand for the SD building in Terborg. The load that will be dropped on field LALOE will include 5 packages of which number 5 will contain WT material for Bram (Pieter de Vos) and Douwe (Paul Polak). Maybe these coordinates are 52.10 North and 6.30 East, this will bring you close to Lochem, which is far north from Terborg.Woensdag 27 december, Tobias (356) geeft door dat de coordination inderdaad juist zijn en dat het gebouw Onland heet (?). Hij meldt verder dat de volgende dag een Amerikaan door de linies stuurt. Dit is Arthur Brown die al enige tijd in Noord-Holland ondergedoken zat, daar met GUUS (Frank Hamilton) wapeninstructies gaf en betrokken was bij het incident bij Rustenburg. Brown was een van de weinige overlevenden van een botsing tussen twee bommenwerpers boven Hoorn. Hij vertrekt op 28 december richting het bevrijdde zuiden.

Londen (
235) maakt duidelijk wat zij in hun telegram 214 bedoelden en zij willen weten wat de schuilnamen van de regionale commandanten zijn en hoeveel gewapende en ongewapende mannen zij onder hun bevel hebben.

Verder wil Londen weten wanneer en waar Arthur Brown geboren is want het telegram wat Tobias verstuurd heeft is op het Home Station verminkt binnengekomen.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIVE SIX (356) STOP YOUR TWO THREE FOUR CORRECT STOP NAME IS ONLAND STOP SENDING AN AMERICAN THROUGH THE LINE STOP HE CAN GIVE ALL NEWS ABOUT NORTH HOLLAND AREA STOP HIS NAME IS SGT ARTHUR F BROWN SERVICE NR THREE FIVE THREE FOUR THREE SIX ONE ZERO (35343610) BORN TAPAK ON ETA TWENTY FIRST OHIH (OHIO) RPT OHIM STRSB IVVIR K TOMORROW END

Tobias confirms (356) the coordinates of the SD building in Terborg are right and the name of the house is 'Onland'. Tobias sends an American airman through the lines and this man will give information about the situation in North-Holland. His name is Arthur F. Brown service number 35343610 and he is born in Tapak on ETA 21st Ohio. Born 2 Okt 1921 Wapakoneta, Auglaize County, Ohio, USA. Died 26 Dec 1982 (age 61) Lima, Allen County, Ohio, USA

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE FIVE (235) STOP FOR DC STOP OUR TWO ONE FOUR PARA TWO SHOULD READ QUOTE NO ZONE COMMANDERS NEED BE APPOINTED AS YOU ALREADY HAVE YOUR THIRTEEN REGIONAL COMMANDERS UNQUOTE STOP WE SHOULD LIKE TO KNOW THE FIELD NAMES OF THE REGIONAL COMMANDERS IN EACH ZONE AND THE REGION WHICH THEY COMMAND AND IF POSSIBLE NUMBER OF ARMED AND UNARMED MEN THEY CONTROL END

London informs Henri Koot (235) about their message 214, it should read no zone commander needs to be appointed as you already have 13 regional commanders. London would like to know the fieldnames of the regional commanders of each zone and the region of which they are commander. London would also like to know the amount of armed and unarmed men under their command.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE SIX
(236) STOP REFERENCE ARTHUR F BROWN PLEASE INFORM WHERE HE WILL BE CROSSING THE LINE STOP ALSO REPEAT PLACE AND DATE OF BIRTH BECAUSE LAST PART OF YOUR MESSAGE MUTILATED END

London asks Tobias (236) when Arthur brown will come through the lines. Tobias must repeat the place and the date of his birth because his message about Arthur Brown was partly mutilated.
Donderdag 28 december, Tobias (357) meldt dat het materiaal voor het Saskia Spel klaar ligt, wat bestaat uit een A Mk3 en een one-time-pad code. Als Londen het hier mee eens is zal het materiaal de volgende dag in Den Haag afgeleverd worden.

Tobias (
358) bevestigd dat het westelijk deel van Utrecht is bij zone 3, Amsterdam gevoegd.

Henri Koot (
359) geeft via Tobias de schuilnamennamen van de gewestelijke commandanten door: 1 = Koppelstok, 2 = Willem, 3 = Hazelaar, 4 = Van Bergen, 5 = Adolf en 6 = Treslong.

Namen (
360) van de commandanten van de zes regio's zijn: 1 = Ripperda, 2 = Hoorne, 3 = Luuef, 4 = Maurits, 5 = De Rijk en 6 = Tak. Hierna gaat de telling verder, maar wat dit voorstelt is niet duidelijk.

Tobias (
361) vraagt wat het nummer van de mand is waarin het materiaal voor Pieter en Paul gedropt wordt.

Nadere (
362) gegevens van Arthur Brown worden doorgegeven en ook wordt opgegeven dat Eindhoven al op de hoogte is gesteld waar Arthur Brown naar bevrijd gebied zal oversteken. Dit is via het radionetwerk van de RVV Radiodienst gedaan.

Pieter (
20) meldt dat er niet meer constant uitgeluisterd hoeft te worden.

Londen (
237) verklaart wat versterkerstations zijn.

Tobias (
238) moet twee plaatsen in de buurt van Terborg opgeven zodat Londen via die opgegeven coördinaten het hoofdkwartier van de SD in Terborg kan lokaliseren en verder geven zij het nummer van de container op waarin het materiaal voor Paul en Pieter verpakt was. Het vreemde is dat huis 't Onland in de buurt van Lochem ligt en niet bij Terborg, of er moeten twee huizen met dezelfde naam zijn.

Londen wil van Henri Koot (239) weten hoe de verdere distributie van voedsel plaats vind wat door middel van schepen over het IJsselmeer is aangevoerd.
FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE SEVEN (357) STOP YOUR ONE EIGHT NINE STOP READY FOR GESTAPO PLAN TORRIDGE WITH A MARK THREE SET AND ONE TIME PAD STARTING WITH SHEET ONE JBSSS SHEET SEVEN FDDHC STOP PLEASE ANSWER TONIGHT IF THIS IS CORRECT SO THAT I CAN GIVE IT TOMORROW END
Tobias informs London (357) that he is ready to bring WT material to the Gestapo agent in The Hague who claims willing to work for the Allies. He will give him radio plan Torridge which is expired, an A MkIII wireless set and two one-time-pad sheets: 1 JBSSS and 7FDDHC. He wants London to reply this night if they agree with giving away this material, so Tobias will be able to hand it over tomorrow.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIVE EIGHT
(358) STOP ACCORDING TO YOUR TWO ONE SIX HAVE INCLUDED WESTERN PART UTRECHT IN ZONE THREE S END
Henri Koot informs London (358) that according to London's telegram 216 he has added the western part of region Utrecht to region 3, Amsterdam.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIVE NINE
(359) STOP REFERENCE YOUR TWO ONE SEVEN STOP FIELD NAMES OF COMMANDERS SIX REGIONS STOP ONE STOP KOPPELSTOK STOP TWO STOP WILLEM STOP THREE STOP HAZELAAR STOP FOUR STOP VANBERGEN STOP FIVE STOP ADOLF STOP SIX STOP TRESLONG END
Henri Koot (359) replies to London's 217, the field names of the commanders of the six regions are: 1=Koppelstok, 2=Willem,
3=Hazelaar, 4=van Bergen, 5= Adolf, 6=Treslong.


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIXTY
(360) STOP FIELD NAMES OF COMMANDERS SIX REGIONS STOP ONE RIPPERDA STOP TWO STOP HOORNE STOP THREE STOP LUUEF STOP FOUR STOP MAURITS STOP FIVE STOP DERYK STOP SIX STOP TAK STOP EIGHT STOP IF INTENDED FOR YOUR THREE FREDERIK STOP NINE STOP VANDERWERF STOP TEN STOP TROMP STOP TWELVE STOP LODEWIJK STOP THIRTEEN STOP EGMOND STOP FOURTEEN STOP STEVIN END
Henri Koot informs London (360) again about the field names of the commanders of the six regions:
1=Ripperda, 2=Hoorne, 3= Luuef, 4= Maurits, 5=Deryk, 6=Tak. When messages are intended for London 3=Frederik, 9=Van der Werf, 10=Tromp, 12=Lodewijk, 13=Egmond, 14=Stevin.
This is a very strange telegram, it seems parts are missing.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX ONE
(361) STOP YOUR TWO THREE FOUR STOP WHICH NUMBER HAS YOUR FIFTH PACKAGE INCLUDING MATERIAL FOR BRAM AND DOUWE END
Tobias asks London (361) what the number of the 5th package is, contain WT material for Bram (Pieter) and Douwe (Paul).

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX TWO
(362) STOP YOUR TWO THREE SIX (236) STOP PLACE OF BIRTH WAPAONETA OHIO DATE NINETEEN TWENTY ONE (1921) STOP EINDHOVEN CAN TELL YOU WHERE HE WILL BE CROSSING THE LINE BECAUSE THEY ARE INFORMED BY INTERNAL WIRELESS COMMUNICATION END
Tobias answers (362) London's request to give more information about Arthur Brown. His place of birth is Wapaoneta, Ohio in 1921. Tobias also informs London that Eindhoven can tell them where Arthur Brown will cross the line because Eindhoven has been informed by that over an internal RVV wireless connection.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP YOUR TWENTY (20) STOP CANCEL LISTENING WATCH STOP SUGGEST CRACK SIGNALS MEPNING (MEANING) LISTEN WATCH NECESSARY COMMA LISTENING WATCH NOT LONGER NEEDED AND THIRD CRACK SIGNAL SENT BY YOU MEANING REQUEST ACCEPTED STOP ARRANGEMENT FOR NINE HUNDRED AND THIRTEEN HUNDRED REMAINS THE SAME END
Pieter de Vos informs London (20) that they can stop listening for him and Paul during all extra skeds and the 3rd 'Crack' signal send by the homestation means request accepted. The arrangement for 09.00 and 13.00 hrs remains the same.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE SEVEN (237) STOP RE OUR TWO TWO TWO SABOTAGE TELECOMMUNICATIONS STOP REPEATER STATIONS ARE BUILDINGS IN WHICH EQUIPMENT FOR AMPLIFYING LONG DISTANCE TELEPHONE CONVERSATIONS AND TELEGRAPH IS INSTALLED STOP IN GERMAN IT IS CALLED VERSTERAMBT STOP NORMALLY IN BUILDINGS ON MAIN BURIED CABLE TELEPHONE ROUTES OR TELEPHONE EXCHANGER STOP ... verder geen tekst beschikbaar/no more text available.
London informs Henri Koot (237) about the telecommunication sabotage. Repeater stations are building in which equipment is installed for amplifying long distance telephone conversations and telegraph. In German they are called Verstärkerambt. These building are situated over the buried telephone cables or in a telephone exchanger.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE EIGHT (238) STOP YOUR THREE FIVE SIX STOP PLEASE GIVE BEARINGS OF TWO TOWNS OF SD HEADQUARTERS STOP YOUR THREE FIVE SEVEN WE AGREE STOP PACKAGE WITH WT MATERIAL FOR BRAM AND DOUWE IS NUMBER THREE ONE ZERO TWO (3102) END
London asks Tobias (238) to give the bearings of two towns where the HQ of the SD are. They agree with message 357, about the delivering of WT material to a Gestapo agent. The package containing WT material for Pieter and Paul has number 3102.
TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE NINE
(239) STOP TO DC STOP VERZOEKE ZOODRA DISTRIBUTIE VOEDSEL AAN TE VOEREN PER RELIEF SCHEPEN NAAR DELFZIJL HEEFT PLAATS GEVONDEN COMMA SEINEN HOE DISTRIBUTIE IS VERLOOPEN EN OF DEZE ALS OOK DE DOORVOER VAN REDELIJKE EISCHEN VOLDEED STOP DIT IS VOORWAARDE VOOR VERDER RELIEF END
London asks Henri Koot (239) to inform them when the distribution of food brought in by relief ships has been carried out. London also wants to know how the distribution took place and if transport of the food to the western part of the country was allowed by reasonable demands by the Germans. This is necessary for further relief food. These were the famous Swedish ships that brought white flower to Holland in order to feed the population in the western part of Holland with bread.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 30-10
Publicatie: 4-11-2021. 
Blad 16.
Vrijdag 29 december, Tobias (363) vraagt om op vrijdagnacht een lading op veld OLIVER te droppen en geeft door dat Arthur Brown bij Dordrecht door de linies is gekomen. De dropping op veld LALOE was een succes, er is een lading van 24 containers en 5 manden geborgen. Het Eureka baken heeft zijn werk gedaan, maar het vliegtuig beantwoordde de oproepen van de S-Phone niet.

Telegram 364 van Draughts, geen tekst zichtbaar op copie.

Paul Polak (40) meldt dat hij en Pieter nog drie sets nodig hebben. Zij zijn op dat moment waarschijnlijk bezig om het netwerk met op afstand bestuurbare zenders aan te leggen. Hiervoor hebben beide operators diverse toestellen nodig. 

Paul (
41) klaagt dat  ontvangst van morse code berichten gedurende de nacht zeer slecht is, het signaal is zwak en er is veel storing. Ook de operator van het Home station maakt de laatste tijd veel fouten. Londen moet beide frequenties op 1 januari om middernacht aanpassen, dit vanwege veiligheids- en pratische redenen.

Bericht (
21) van Pieter de Vos. Hij geeft in dit telegram aan op welke tijden Londen berichten uit moet zenden en op welke frequenties.

Londen (
240) geeft aan dat de Betuwe op verzoek van het gewest Utrecht bij dit gewest gevoegd wordt en daar komt zelfs nog een stuk bij. Verdere indelingens details worden ook uitgelegd.

Het is voor Londen (
241) vrijwel duidelijk wie de commandanten van de verschillende gewesten en zones zijn.

De dropping op veld OLIVER (242) wordt vastgesteld op zaterdag nacht 30 december.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX THREE (363) STOP PLEASE OLIVER FOR FRIDAY NIGHT STOP BROWN CROSSED THE DORDRECHT ZONE STOP SUGGEST YOU SEND MORE EXPLOSIVES OVER THE WHOLE COUNTRY STOP LALOE OPERATION SUCCESFUL TWENTY FOUR CONTAINERS AND FIVE PACKAGES STOP EUREKA WORKING ALL RIGHT BUT PLANE DID NOT REACH ON S PHONE END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIX FOUR
(364) STOP geen tekst zichtbaar op kopie.

FROM BOATING VIA TORRIDGE MY FORTY (40) STOP THANKS VERY MUCH FOR ALL YOU SENT ME STOP BRAM AND DOUWE NEED THREE MORE SETS STOP PLANS ARE EXELLENT STOP CHANGE CODES TO TOWY AS FROM SATURDAY NEXT STOP LISTEN TO ME AT THIRTEEN HUNDRED HOURS AS FROM SATURDAY NEXT STOP HOME STATION MADE VERY MANY MISTAKES LATELY STOP NINE END

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY ONE
(41) STOP FROM BRAM AND DOUWE RECEPTION BROADCAST VERY WEAK AND HEAVY INTERFERENCE ON BOTH FREQUENCIES STOP PLEASE IMPROVE OR CHANGE FREQS STOP AFTER FIRST JANUARY BROADCAST BEFORE MIDNIGHT HIGHLY PREFERABLE FOR SECURITY AND PRACTICAL REASONS STOP FIVE END

FROM BACKGAMMON VIA TOWY DIRECT STOP MY TWENTY ONE (21) STOP NEW FREQUENCIES AND ARRANGEMENTS FOR BROADCAST AS FROM FIRST JANUARY AS FOLLOWS STOP NEW RECOGNITION SIGNAL NUMBER ONE FOUR EIGHT (148) OTHER INDICATORS REMAIN THE SAME STOP TIME WILL BE TWENTY ONE THIRTY GMT AND FREQUENCIES THREE TWO SIX SIX (3266 kHz) AND THREE THREE ONE FOUR (3314 kHz) STOP HOPE THIS WILL DO THE TRICK STOP CONFORM ALL UNDERSTOOD END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR ZERO (240) STOP TO DC STOP AT REQUEST OF UTRECHT IT IS NOW AGREED THAT BETUWE SHOULD COME UNDER THE COMMAND OF UTRECHT STOP THIS LEAVES A SMALL AREA UNACCOUNTED FOR BETWEEN THE WEST PROVINCIAL BOUNDRY OF THE BETUWE AND THE FLOOD LINE RUNNING FROM AMEIDE ON THE LEK TO HARDINXVELD ON THE WAAL STOP CAN UTRECHT TAKE THIS EXTRA SMAAL AREA UNDER THEIR CONTROL OR WILL IT LEAD TO COMPLICATIONS STOP DOES THE AREA OF THE BETUWE BETWEEN DE WAAL AND MAAS ALSO COME UNDER THEIR CONTROL STOP IN VIEW OF THE AGREEMENT ABOUT BETUWE IT NOW BECOMES NECESSARY TO EXTEND THE AREA OF ZONE FIVE ALONG THE FLOOD LINE DOWN TO HARDINXVELD STOP WE PRESUME ALL THE BIESBOSCH WILL COME UNDER COMMAND ZUID HOLLAND STOP SHALL BE GLAD TO HAVE YOUR NEWS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR ONE
(241) STOP RECEIVED YOUR THREE FIVE NINE (359) AND THREE SIX ZERO (360) PLEASE REPEAT NAMES IN YOUR THREE SIX ZERO STOP WE DO UNDERSTAND CORRECTLY THAT YOUR THREE FIVE NINE (359) GIVES NAMES OF COMMANDERS OF ZONES AS INDICATED BY US ANT THAT YOUR THREE SIX ZERO GIVES NAMES OF YOUR REGIONAL COMMANDERS FALLING WITHIN OUR ZONES STOP MISSING NAMES ARE THOSE FOR SEVEN AND ELEVEN THAT TRESLONG IS BOTH ZONE AND REGIONAL COMMANDER STOP ZONE FOUR THE BETUWE COMES NOW UNDER CONTROL OF UTRECHT AND IS PRESUMALY THE SAME AS YOUR REGION SEVEN END
TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR TWO
(242) STOP HOPING TO DELIVER LOAD ON OLIVER AS FROM SATURDAY THIRTIETH DECEMBER WITH LIMPITS AND EXPLOSIVES STOP ALSO MEDICAL PACKAGE END

Zaterdag 30 December, Tobias (365) laat weten dat het veld EDINBURGH kan op zondagnacht 31 December zijn eerste lading kan ontvangen. Het laatste bericht van Londen was voor Tobias moeilijk te decoderen en hij laat Winnie Thomas weten dat hij verdomd hard moet werken.

Het materiaal voor het Saskia-Spel is in Den Haag afgeleverd, niet in de Anna Paulownastraat, maar op het Anna Paulownaplein. Tobias (
366) vraagt Londen of dit klopt en het is inderdaad juist.

Dit telegram (
243) is in feite een herhaling van telegram 241.

Londen (
244) bedankt voor de geleverde informatie en belooft Tobias een complete set militaire kaarten te sturen.

Londen (245) geeft aan dat het materiaal voor het Saskia-Spel op het juiste adres is afgeleverd. Dit telegram is niet compleet/this telegram is not complete.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX FIVE (365) STOP EDINBURGH READY TO RECEIVE AS FROM SUNDAY THIRTY FIRST DECEMBER STOP DIFFICULT TO DECODE YOUR LAST MESSAGES STOP BLOODY HARD WORK WINNIE END
Tobias informs London (365) that field EDINBURGH is ready to receive a load as from Sunday December 31st. It was difficult for Tobias and Madeline to decode London's last message. He tells Winifred Thomas that it was bloody hard work.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX SIX (366) STOP MANDRILL DELIVERED TO SD THE HAGUE BUT YOUR ADDRESS ANNA PAULOWNA STRAAT HAS TO BE PLEIN STOP PLEASE ANSWER SOONEST IF THIS IS CORRECT STOP AFGRL END
Tobias informs London (366) that the WT material which was dropped on field MANDRILL has been delivered in The Hague by Dr. Felix to the so called turned Gestapo agent. The address London gave was Anna Paulownastraat, but it must be Anna Paulownaplein. London has to confirm at once if this is correct.

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO FOUR THREE (243) STOP THIS IS AMENDED VERSION OF OUR TWO FOUR ONE (241) STOP RECEIVED YOUR THREE FIVE NINE (359) AND THREE SIX ZERO (360) PLEASE REPEAT NAMES IN YOUR THREE SIX ZERO (360) STOP WE DO UNDERSTAND CORRECTLY THAT YOUR THREE FIVE NINE GIVES NAMES OF COMMANDERS OF ZONES AS INDICATED BY US AND THAT YOUR THREE SIX ZERO GIVES NAMES OF YOUR REGIONAL COMMANDERS FALLING WITHIN OUR ZONES STOP MISSING NAMES ARE THOSE FOR SEVEN AND ELEVEN THAT TRESLONG IS BOTH ZONE AND REGIONAL COMMANDER STOP ZONE FOUR THE BETUWE COMES NOW UNDER CONTROL OF UTRECHT AND IS PRESUMALY THE SAME AS YOUR REGION SEVEN RPT SEVEN END
London asks Henri Koot (243) about the telegrams he send, numbers 241, 359 and 360. He has to repeat the names mentioned in telegram 360. Is it correct that the names mentioned in 359 are the commanders of the 6 zones indicated by London? Also are the names mentioned in 360 the commanders that fall within London's zones. The missing names are those of region 7 and 11. Is it correct that Treslong is both zone and regional commander? Zone 4, The Betuwe, will be placed under the command of region Utrecht. London assumes that her zone 4 is the same as Dutch resistance zone 7.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR FOUR
(244) STOP YOUR THREE SIX FOUR (364) STOP THANKS FOR INFORMATION STOP POSITION CLEAR STOP SENDING YOU COMPLETE MILITARY MAP END
London thanks Tobias (244) for sending the information about house 't Onland. Now they know where to find it. London will send Tobias a complete set of military maps.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR FIVE
(245) STOP REFERENCE YOUR THREE SIX SIX (366) STOP MATERIAL DELIVERED TO SD THE HAGUE CORRECT STOP …
London informs Tobias (245) that he has delivered the WT material to the right address in The Hague.
Following is a translation from chapter 29 of the book written by Eddy de Roever titled 'London calling Amsterdam'.
The Saskia Radio Game.

Somewhere in December 1944 Tobias received an order from London to deliver a wireless set in The Hague to a member of the Sicherheitsdienst. What was the case? On July 6th 1944 an aircraft crashed with four SOE agents on board near Makkum, Friesland. It crashed into the Zuiderzee killing all people on board. One of the agents, Johannes Walter's mission code was BOWLS. After the German had found on the body of Walter his crystals and de codename BOWLS. Kriminalrat Joseph Schreieder saw an other opportunity for playing a radiogame, like the famous Englandspiel. He ordered SS Scharführer Johann Blanke to act like a 'turned' nazi. Blanke worked like Schreieder at the Binnenhof in The Hague. Blanke had lived quite a few years in the United States and this fact might convince SOE of his intentions. Otto Haubrok became also a gamemember.
However SOE had learned from the disastrous Englandspiel and did not step into the trap. Karel Klijzing and Kas de Graaf decided to turn the game and play their own game, by feeding the Germans with false information. This game lasted from July 28th 1944 till Februari 8th 1945. During this period of time SOE send all kind of false information to BOWLS (Otto Haubrok), who had no idea that he was the one who was fooled.
The game started with a telegram send from Holland over the 'BOWLS line' it stated: "My name is Johann Blanke. I have been in the United States and Argentina for 15 years. I was drafted into the Gestapo and later on, during a visit to Germany, had to translate the information given by your captured agents. I also had to registrate the wireless set you sent to your agents. I was looking forward to do something against this damned Hitler regime. Recently I received and translated material from three of your agents who washed up on July 14th near Makkum. I wish to help by working for you. Please give me a chance to show my sincerity. I will be on the air again on July 31st and will wait for your answer".
SOE/BBO was of course interested in details of the killed agents and where aware that BOWLS had information of those three agents. therefore London send a request to BOWLS asking for personal information of agents who were captured during the last six months. On August 1st 1944 London received the following information from Blanke: "I am Johann Blanke, born August 26th in Leipzig, I have worked in Buenos Aires and New York. The killed agents are: Pieter Nijhof, Johannes Albert Kamp en Jan Boersma (their real names were: Pieter Kwint, Johannes Walter en Jan Bockma). We did find crystals, but no wireless sets. Can you arrange a set for me to be able to transmit between 13.00 and 15.00 hrs local time, every second or third day is most suitable".
After this telegram, more telegrams are send vice versa London does sometimes answer in German, but all given information by London is harmless to good enough not to alert the Germans. Then BOWLS asks for a WT set, a radioplan and codes, all have to be delivered at 11 Anna Paulownaplein in The Hague at the home furnishings store of a certain Kuper. In order to carry on the radiogame Hans is ordered by London to deliver the WT material. Normally speaking this job had to be done by BBO agent Cor van Paaschen who living in The Hague. London knew however that Van Paaschen was in touch with a certain Zwolsman who was on his turn in touch with SD man Frank, Haubrok's chef at the SD in The Hague, This was too risky for Cor van Paaschen, so the job was given to Tobias. The one who had to deliver had to be a cut-out, not known to the SD and not known in The Hague as well. London had so much trust in Johann Blanke (Bowls) that the person who would bring him the wireless set also had to explain to him how to operate it.
Tobias received this telegram on December 7th 1944: "We are in touch with a Gestapo man within the SD, who informed us he wants to works for us and he is asking for a radio plan, a wireless set, crystals and codes which have to be delivered at 11 Anna Paulownaplein, The Hague. We do not trust him, but he might be useful for other things. After you have received your new codes and radio plans would it be possible to deliver the set, your ols radio plans a microprint and an old one-time-pad to him"?
Tobias had to decide, after the wireless was dropped, who would do the delivery in The Hague. On December 21st he made up his mind and asked Dr. Felix to carry out this job. On Saturday December 30st everything was ready.
Dr. Felex tells about it: "By the end of December 1944 Hans gave me an order to deliver WT material at a certain Kuper at 11 Anna Paulownaplein in The Hague. The address seemed to be a 'safe' SD address. After talking to Hans it was decided that I would not do the handover myself. On my request I was however allow to monitor the operation. A letter would also be delivered to make it possible to make contact again if there were problems with the WT set. The handover would be carried out by mr. E. Muller (lawyer) and a second contact would be done by mrs. E. Kleyn. However during this second contact mrs. Kleyn, against her instructions, went inside the store and did not come out anymore. Mr. Muller disobeyed my instruction too and stayed in the neighbourhood and was arrested. Al this I was able to observe out of my hiding place. A while later someone in civilian clothes approached me and I was arrested too. I did let this happed while I was convinced that I still would be able to use my firearm. The three of use , Muller was handcuffed, were taken away by two SD men in civilian clothes. Those two men were not paying much attention to me and I was able to draw my pistol and open fire. I hit one SD man only in his shoulder and after hiding behind a lamppost he was able to return fire. The other SD man had hit Muller in a life threatening way, just before I shot him down. Later I heard he had passed away. Muller however was able, in spite being mortally wounded, to get away just like Mrs. Kleyn. I emptied my magazine on the SD man who I had shot in the shoulder. It seemed wiser to me to jump on my bike before changing the magazine of my pistol, but in the meantime the SD man had reloaded his pistol. When he started shooting he hit me twice in my right hip. However I was able to get away on my bike and reached the house of Dr. Exalto, who was able to transport me by ambulance to the house of Dr. Gentis who took care of my bullet wounds. Mr. Muller however was seriously wounded, but fortunately Dr. Gentis was able to operate on him in the Red Cross hospital in The Hague. After a long recovery period he was able after the liberation to travel to Makassar. After this incident I thought it was wise to disappear and by the end of April 1945 I was ordered by RICHARD (Jacob van der Gaag) to travel through the lines to the liberated south".
When Mr. Muller had handed over the parcel containing the WT material to a worker of the home furnishings store, the worker noticed there was no name on the parcel and opened it. She discovered the WT set and the letter how to operated it. This woman was some how connected to the SD in The Hague and called them right away. As they arrived they found out that a courier would return the next day and they decided to be there too. The next day they observed three cut-outs moving through the neighbourhood and decided to arrest them. they were unaware that their boss Frank knew all about the operation and so did Haubrok. This Sonderkommado however thought they had discovered something new. The whole thing resulted in the shooting at the back of the house in the De Ruijterstraat.
The fact that Johann Blanke had chosen this address means that in the store, or very nearby, he had a connection with someone. According to the sent telegrams Blanke was very disappointed about the way the WT material was handed over. Because no one of the Sonderkommando, mrs. Kleyn or the resistance in The Hague really knew what this was all about the Saskia radiogame could continue.
However why Klijzing decided to let Tobias carry out this dangerous operation remains a mystery. If Dr. Felix had been caught, this could have jeopardised operation Draughts completely.

Persons mentioned are:
Mr. E. Muller ass. attorney of Makassar, East Indies.
Mrs. E. Kleyn, unknown.
Dr. Jacobus Exalto, born 1881 Gorinchem, died 1966 The Hague. Surgeon at the Red Cross hospital in The Hague.
Dr. J.C.A. Gentis, 83 Zuidwal, The Hague.Tijdslijn: 15e week operatie Draughts.

Zondag 24 December 1944
.
.

Maandag 25 December 1944.
1e Kerstdag.


Dinsdag 26 December 1944.
2e Kerstdag


Woensdag 27 December 1944.


Donderdag 28 December 1944.


Vrijdag 29 December 1994.


Zaterdag 30 December 1944.

Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum/ TNA London