Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 17 december, Londen (212) vraagt of de SD ondergedoken is in Huize Lydia en in huizen aan de Apollolaan. Men wil zeker weten of de telefooncentaal zich bevindt in huis nr 1 aan het Dijsselhof Plantsoen. Ook wil men weten of dit een belangrijk doelwit is.

Van collega onderzoeker Gerry Hulst kreeg ik te horen dat APOLOLAAN 125 het adres van Willy Lages was en Ferdinand aus der Funten woonde in de RUBENSTRAAT 98, 1 hoog.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE TWO (212) STOP PLEASE CONFIRM WHETHER SD ARE IN HIZE (HUIZE) LIDIA AS WELL AS APOLLOLAAN YOUR MESSAGE THREE TWO ZERO STOP ALSI (ALSO) IS NUMBER ONE CENTRAL TELEPHONE EXCHANGE AT DYSSELHOF PLANTSOEN STOP IS THIS EXCHANGE IMPORTANT TARGET END

London asks Tobias (212) if the SD are hiding in Huize Lydia in Amsterdam as well as at the Apollolaan like Tobias told them in his message number 320. Can Tobias confirm that the SD telephone exchange is located at number 1 Dijsselhof Plantsoen? Is this exchange a vital target?Maandag 18 december, Tobias (
329) vraagt om een lading met alleen explosieven en 24 Limpit mijnen. Deze magnetische mijnen werden gebruikt om schepen tot zingen te brengen. De in eerder genoemde stoomgenerator die op veld SALLY gedropt zou zijn is nog steeds spoorloos. Verder geeft Tobias informatie over een bericht dat hij over David Gaston Alford heeft doorgegeven. Tobias geeft aan dat de telefooncentrale een belangrijk doelwit is, maar Huize Lydia niet, daar slaapt men alleen. De NBS gaat uitzoeken waar zich de SD archieven bevinden.

Tobias (
330) vraagt Olly (Kapitein Olink) een kerstkalkoen voor hem wil bewaren, maar dan wel graag in de koelkast. De SD slaapt alleen in Huize Lydia en het is dus geen belangrijk doelwit. Tobias probeert er achter te komen waar het SD archief zich bevindt.

In het volgende bericht geeft Tobias (
331) aan dat de stoomgenerator boven water is en hij noemt een aantal nummers van manden die in Amsterdam aangekomen zijn. De dropping op veld Matini is mislukt. Er zijn enkele containers geborgen, maar een aantal zijn nog niet boven water en een paar zijn zwaar beschadigd. Op veld Laloe wordt die nacht een Eureka baken en een S-Phone ingezet. Tobias bedankt Eva hartelijk, waarschijnlijk voor de vliegenierslaarzen.

In de nacht van 19 op 20 december zal op veld LALOE een lading gedropt worden, maar men wil eerst een rapport over de dropping op veld MARTINI hebben voordat er daadwerkelijk gedropt wordt. Londen (
213) wil weten op welk veld de recent gedropte Eureka ingezet gaat worden. In een ongemerkte mand die op LALOE gedropt wordt zitten radio sets voor KEES en de BI operators.

Col. Alford began his military flying career as part of an Atlantic patrol to search for German vessels. Col. Alford is best known for his heroism while serving as Group Operations Officer for the 91st Bomb Group when his plane was shot down while leading a raid on Frankfurt, Germany in February, 1944. While under heavy flak attack, his B-17 bomber caught fire, and, after bailing out his crew, he discovered that his parachute was on the floor of the plane; however, he managed to safely land it in a cow pasture near Groenlo, Holland. Thanks to the kindness of Dutch families whom he has never forgotten, and with the help of the Dutch Underground, he was hidden by patriots who risked their lives to hide and feed him for more than eight months. With their help he evaded the enemy, traveling, as he frequently recalled with much delight, as a deaf and dumb typewriter repairman and was picked up south of Liege, Belgium by the U.S. Army as they overran the area in battle in October 1944.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR THREE TWO NINE (329) STOP PLEASE CAN YOU ARRANGE ONE LOAD WITH ONLY EXPLOSIVES AND TWENTY LIPITS PI TWO  RPT LIMPITS PI TWO STOP PACKAGE WITH STEAM GENERATOR STILL MISSING STOP FOR LT COLONEL DAVID GASTON (ALFORD) ALL PRIOR MY AIR CORPS ALL WRECKLES JANWZXO END

Tobias asks London (329) if the can drop one load with only explosives and 20 Limpit PI II mines. The dropped steamgenerator is still missing. Tobias also mentions Lt. Col. David Gaston Alford, but it is unclear what the message means. Alford was already taken to the Allies in Belgium around October 1944.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE THIRTY (330) STOP REFERENCE YOUR TWO ONE TWO STOP HUIZE LIDIA RPT LIDIA NOT RPT NOT IMPORTANT THEY ONLY SLEEP THERE STOP NT ONE DYSSELHOF PLANTSOEN IS IMPORTANT AS TARGET STOP NDPSN (DC BSN) TRYING TO FIND OUT PLACES WHERE RECORDS ARE KEPT STOP CHEERIO OLLY KEEP A TURKEY FOR ME BUT PUT IT IN THE FRIDGIDAIRE END

Tobias responds (330) on London's message 212 and informs them that Huize Lydia is not an important target, The SD men are just sleeping there. However 1 Dijsselhofplantsoen  is an important target. The resistance is trying to find out where the archives of the SD are kept. Tobias greets Olly (Barend Olink) and asks him to keep a turkey for him, if possible in the fridge.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE THREE ONE
(331) STOP STEAM GENERATOR SAFE STOP PACKAGES THREE THREE FOUR FIVE (3345) STOP THREE ONE SIX FOUR (3164) STOP THREE ONE EIGHT THRRE (3183) AND THREE THREE TWO FOUR  (3324) SAFE IN AMSTERDAM STOP DROPPING MARTINI NOT SUCCESFUL STOP SAFE ARE THREE ONE EIGHT TWO (3182) AND THREE THREE SEVEN SEVEN ZERO (3370) STOP A FEW ARE STILL MISSING AND A FEW HEAVILY DAMAGED STOP PLEASE LALOE FOR TONIGHT ARE USING EUREKA AND S PHONE STOP OLIVER AND SALLY FOR WEDNESDAY PLEASE WITH EUREKA AND S PHONE STOP THANKS VERY MUCH DARLING END

Tobias informs London (331) that the steamgenerator has been found. The following packages have delivered in Amsterdam: 3345, 3164, 3183 and 3324. The dropping on field MARTINI was not successful, but safe are 3182 and 3370. A few packages are still missing and a few are heavily damaged. Tobias asks for a dropping operations tonight on field LALOE. The ground crew will be using a Eureka beacon and a S-Phone. He also would like to have dropping operations on the fields OLIVER and SALLY on Wednesday night. On these fields will also be equipped with a Eureka Beacon and a S-Phone. Tobias thanks Eva probably for the dropped RAF boots.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NR TWO ONE THREE (213) STOP LOAD READY FOR LALOE RPT LALOE AS FROM TUESDAY NIGHT NINETEEN DECEMBER STOP BUT ARE WAITING YOUR REPORT ON MARTINI RPT MARTINI BEFORE DESPATCHING STOP EUREKA DELIVERED AT MARTINI SUNDAY NIGHT STOP ON WHICH GROUND DO YOU INTEND TO USE IT STOP FOUR RPT FOUR CONTAINERS OF LALOE RPT LALOE LOAD NOT RPT NOT MARKED WITH WT EQUIPMENT FOR KEES RPT KEES AND OTHER BI RPT OPERATORS ... verder geen tekst beschikbaar.

London informs Tobias (213) that a load for field LALOE is ready to be dropped on Tuesday night November 19th. London is waiting for a report from Tobias about field MARTINI before they will start an other dropping operation. Last Sunday night a Eureka beacon has been dropped on field MARTINI. London asks on which field Tobias will use this beacon. Four containers that will be dropped on field LALOE are not marked and they contain wireless equipment for Kees (Beukema toe Water) and other Bureau Inlichten (sister organisation of BBO) WT operators … no further text visible.
Dinsdag 19 december, Tobias verzendt die dag geen enkel telegram, maar ontvangt er zes waarvan er drie over de herindeling van de gewesten.

Londen (
214) verklaart het hoe en waarom van de herindeling

Verder vraagt Londen (
214) of de commandant van gewest Utrecht het herindeling bericht heeft gekregen. Ook vraagt Londen zich af of het met BEN (Maarten Ciermans) goed gaat die de werkzaamheden van DIRK (Sjeerp Postma) heeft overgenomen.

Londen (
216) neemt de te volgen radioprocedure door en geeft dat het westelijk deel van regio Utrecht bij Amsterdam te willen voegen.

Toch laat
Londen (217)  de 13 bestande verzetsdistricten bestaan, maar heeft Nederland in 6 zones ingedeeld en met deze zes zones wil men communiceren en acties uitzetten.

Londen (
218) wil ook vraag weten wat Tobias bedoelt met Limpit pi two mijnen en waar hij de grote hoeveelheid explosieven voor nodig heeft.

In het laatste bericht van Londen (
219) worden de S-Phone roepnamen voor de diverse droppingsveld en voor de droppende vliegtuigen doorgegeven. Van dit bericht is maar één regel zichtbaar.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE FOUR (214) REFERENCE YOUR QUESTION ABOUT NEW REGIONS STOP YOUR PARA ONE MY ORDER GIVEN FOR MILITARY REASONS FIRSTLY TO ENSURE THAT RESISTANCE ACTS IN ANY ONE REGION WILL AT LEAST DELAY SECONDLY TO PREVENT RESISTANCE BEING CALLED OUT TOO SOON IN ANY ONE REASON STOP NO DESIRE ALTER EXISTING ORGANISATION BUT ONLY TO PROVIDE METHODE OF COMMUNICATING ORDERS FOR ACTION TO INDIVIDUAL REGIONS AS REQUIRED STOP PARA TWO NO REGIONAL COMMANDERS NEED BE APPOINTED AS YOU ALREADY HAVE COMMANDERS FOR YOUR THIRTEEN REGIONS STOP MY SIX REGIONS MERELY FOR COMMUNICATING PLANS AND ORDERS FOR ACTION STOP THIS WILL BE DONE THROUGH LOCAL ORGANISERS PASSING MESSAGES FROM LONDEN TO THEIR CONTACTS STOP TO BE CONTINUED END

London answers (214) Henri Koot's questions about the 6 newly formed regions by London. London wants to be able to put one region into action while the others lay low and they do not want for any reason to put them into action too soon. London has no desire to alter the existing regions, but they have too for communication reasons. London sees no reason to appoint new regional commanders as Delta Centrum has already appointed commanders in their 13 regions. London repeats that forming 6 regions has only to do with communication, orders and separate actions. Communication will take lace through local organisers (agents) who will pass on messages to their contacts in that region.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE FOUR
(214) STOP CAN YOU FIND OUT IF COMMANDER UTRECHT HAS RECEIVED OUR MESSAGE ABOUT THE AREA OF HIS REGION BASED ON OUR LONG MESSAGE TO THE DC STOP WE ARE TRYING TO CHECK UP IF BEN WHO TOOK OVER FROM DIRK IS ALRIGHT AND IN TOUCH WITH THE COMMANDER UTRECHT END

London informs (214) if Tobias can find out if the commander of region Utrecht did receive London's message about the area of his region based on their long message to the DC (Henri Koot). London is also trying to check if Ben (Maarten Cieremans) is alright. he took over from Dirk (Sjeerp Postma) and is Ben in touch with the commander of region Utrecht?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE SIX
(216) STOP CONTINUATION OF OUR NUMBER TWO ONE FOUR STOP PARA THREE WE WILL USE EXISTING COMMUNICATIONS SUPPLEMENTED BY BBC STOP PARA FOUR WHERE EVER POSSIBLE REGIONAL BOUNDARIES FOLLOW LINES OF BOUNDARIES OF YOUR EXISTING REGIONS STOP FOR TOPOGRAPHICAL AS WELL AS MILITARY REASONS WE SEPARATED WESTERN PART OF UTRECHT FROM YOUR REGION EIGHT STOP IF THIS IS NOT POSSIBLE AGREE IT BE INCLUDED IN OUR REGION THREE STOP PLEASE ADVISE STOP TO BE CONTINUED END

London continues (216) to explain to Henri Koot why the 6 regions were formed. London will use extra supplements by the BBC (Sending coded sentences to to regions for certain actions). They boundaries of the 6 regions will follow the lines of the boundaries of the 13 old regions mostly. For Topographical and military reasons the western part of old region 8 (Utrecht) was added to North Holland. If it is not possible to add this area to the old region 3, Koot must inform London.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE SEVEN
(217) STOP CONTINUATION OF OUR TWO ONE SIX STOP AGREE AMSTERDAM SHOULD NOT BE SEPARATED FROM YOUR REGION TEN ALL OF WHICH SHOULD BE INCLUDED IN OUR REGION FIVE STOP PARA FIVE CORRECT STOP PARA SIX AGREE AS TO COMPETENCE OF DELTA CENTRUMS COMMAND STOP NO WISH TO ALTER PRESENT POSITION EXCEPT AS REGARDS ISSUE OF ORDERS TO PUT RESISTANCE PLANS INTO OPERATION STOP REGRET CONFUSION WHICH MAY HAVE ARISEN STOP THIS DUE TO FACT THAT WE DID NOT REALISE YOUR REGIONAL SYSTEM FULLY OPERATIVES AS YOU STATE STOP IN FUTURE WE WILL REFER TO OUR REGIONS AS ZONES STOP PLEASE ADVISE FIELD NAMES OF REGION AND ZONE COMMANDERS END

London (217) again continues to inform Koot about the 6 new regions. London agrees that Amsterdam should not be separated from the old region 10 and it should be included in region 5 (North-Holland). London does not want to alter the present position of Delta Centrum except to put regions into action. London regrets if confusion has risen, because they did not realise that the 13 regions were already formed and operational. In the future however London will refer to regions as formed by them. London want information about field names of regions and names of zone commanders.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE EIGHT
(218) STOP REFERENCE YOUR THREE TWO NINE (329) STOP SPECIAL LOAD IS BEING ARRANGED STOP WHAT DO YOU MEAN BY LIMPIT PI TWO STOP IN VIEW OF LARGE QUANTITIES EXPLOSIVES ASKED FOR PLEASE INFORM US URGENTLY FOR WHAT PUPOSE YOU REQUIRE IT END

London informs (218) Tobias that according to his message 329 a special load is being arranged. What does Tobias mean with Limpit PI II. In view of the large quantity of explosives wants to know where he will use it for.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE NINE
(219) STOP S PHONE CALLS AS FOLLOWS STOP AT OLIVER GROUND CALL IS ... geen tekst meer zichtbaar.

London informs Tobias (219) about the S-Phone calls that must be used both on the fields as in the airplanes. The text of this message is missing.
Woensdag 20 december, Tobias (332) geeft weer twee nieuwe droppingsvelden op in twee opeenvolgende telegrammen. De eerste is de opgave van veld HATCHES in Zuid-Holland. Bij de letter P van Parr refereert hij naar Lt. Parr van SOE-N section.

De tweede (
333) is de opgave van veld EDINBURGH, ook in Zuid-Holland.

Pieter de Vos (
36) geeft aan dat hij vanaf 22 december het zendschema ELAN in gebruik gaat nemen. Als de verbindingen met dit schema slagen vervalt het huidige zendschema PLYM. Pieter bedankt Londen ook voor de ontvangen materialen.

Londen (
18) zal naar Pieter uitluisteren op de door hem voorgestelde tijden. Vanaf vrijdagnacht gaat zendschema ELAN in werking als dat goed gaat komt het huidige schema PLYM te vervallen. Men is blij dat Pieter zijn materiaal in goede staat ontvangen heeft.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR THREE THREE TWO (332) STOP GROUND HATCHES STOP FOUR KMS PROTESTANT CHURCH ZWAMMERDAM THIRTY SIX HUNDRED METRES DRAWBRIDGE BOSKOOP TWENTY SIX HUNDRED FIFTY METRES PROTESTANT CHURCH BODEGRAVEN STOP BBC BLIJFT EENSGEZIND VOOR HET WELLZIJN VAN UW VADERLAND STOP LETTER P FOR PARR END

Tobias informs London (332) he found a dropping field in South-Holland and calls it HATCHES. Located 4000 meters from the Protestant church at Zwammerdam, 3600 meters from the drawbridge at Boskoop and 2650 meters from the Protestant church at Bodegraven. The BBC code sentence is "Blijft eensgezind voor het welzijn van uw Vaderland". The signal letter is P for Parr. (Lt. Alfred Parr works at SOE N-Section).

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE THREE THREE (333) STOP GROUND EDINBURGH STOP NINETEEN HUNDRED TWENTY FIVE METRES CATHOLIC CHURCH ALPHEN EIGHTS KMS CHURCH WAARDERDIJK TWELVE HUNDRED TWENTY FIVE METRES CATHOLIC CHURCH UITHOORN STOP BBC EEN GEWAARSCHUWD MAN TELT VOOR TWEE STOP LETTER C FOR CHRISTMAS END

Tobias informs London (332) he has found an other new dropping field in South-Holland called EDINBURGH. It is located 1925 meters from the Catholic church at Alphen, 8000 meters from the church at Waarderdijk and 1225 meters from the Catholic church at Uithoorn. BBC code sentence is: "Een gewaarschuwd mens telt voor twee" and the signal letter is C.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY THIRTY SIX (36) STOP ALL STUFF EXELLENT STOP WILL USE FROM DECEMBER TWENTY SECOND SIGNAL PLAN ELAN COMING UP ON FRIDAY AT NINE HUNDRED AND FORTY FIVE HOURS STOP PLEASE LISTEN FROM THAT DATO AND ALWAYS AT NINE HUNDRED HOURS AND WHEN YOU DO NOT CONTACT ME BEFORE ALSO AT THIRTEEN HUNDRED HOUR STOP ANNULATE ALL PREVIOUS ARRANGEMENTS STOP EXPECTING NIGHT ELAN FROM SAME DATE ON STOP AWAITING YOUR ACKNOWLEGEMENT STOP TWO END

Pieter thanks London (36) for the dropped material. He will start using the new radio plan ELAN on Friday December 22nd at 09.45 hrs. He asks London to listen for him daily as from 09.00 hrs and if he does not come on air they must listen for him at 13.00 hrs He annulates all previous arrangements. Pieter expect night ELAN to start at the same date. Pieter will wait for London's reaction.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NUMBER EIGHTEEN (18) STOP WILL LISTEN FOR YOU ON ELAN AT TIMES REQUESTED BY YOU AND WILL SEND TRAFFIC VIA NIGHT ELAN AS FROM FRIDAY NIGHT STOP WHEN GOOD CONTACT IS MADE ON ELAN WE WILL CANCEL YOUR PRESENT PLAN BUT WE WILL INFORM YOU WHEN WE DO THIS STOP GLAD YOU RECEIVED YOUR STUFF SAFELY END

London (18) reacts on Pieter's message and they will listen for him according to radio plan ELAN. London will also start night Elan on the requested date. They will cancel plan PLYM and they will contact Pieter when they will do so. London is glad that Pieter received his material safely.
Donderdag 21 december, Tobias (334) geeft door dat zich op de Veluwe en in de buurt van Baarn en Soest grote concentraties Duitse parachutisten bevinden. Via de vliegvelden van Deelen en Soesterberg zullen zij binnenkort worden gedropt bij Brussels, Antwerpen en in de buurt van telecommunicatie centra.

Tobias (
335) geeft de details door over de arrestatie van LIJSTERBES (Gijs Hooijer). Hij werd gepakt omdat hij bezig was een draadantenne te spannen op het dak van een huis in de Alexander Boersstraat en dit werd door een SD-er opgemerkt. Hooijer was gewapend met een pistool en zijn set was verdekt opgesteld in het betreffende huis. Samen met hem werd ook zijn assistent Vis gearresteerd, KEES (Beukema toe Water) kende hem onder de naam Jakko de Wit. Het persoonsbewijs stond op de naam van R.E.F. Meertens, uitgegeven in Naaldwijk, hij beschikte ook over een inschrijvingskaart van de universiteit van Amsterdam van 1943. Deze WT operator is in groot gevaar.

Tobias (
335) geeft antwoord op vraag van Londen in bericht 218 waarom hij magnetische mijnen nodig heeft, dat is voor het tot zinken brengen van schepen. Men heeft op dat moment een groot tekort aan explosieven want dat wordt heel veel gebruikt. Wat Londen heeft verordend in telegram 169 is niet bekend, dit telegram is niet genoteerd door Paul Peters, maar voor Tobias is het duidelijk.

Tobias (
218) informeert Londen dat op veld MARTINI 15 containers en 7 manden geborgen zijn en zowel het Eureka baken en de S-Phone hebben beiden hun dienst bewezen. In dit telegram komt ook nummer 337 voor en Tobias heeft het dan over een onbeschadigd iets. Dit telegram is echter niet compleet.

Londen (
220) geeft aan dat de RAF het nieuwe veld HATCHES heeft afgewezen en het pinpoint van het nieuwe veld EDINBURGH is met de opgegeven afstand lengtes niet te vinden.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE THREE FOUR (334) STOP JUST RECEIVING FOLLOWING RELIABLE NEWS FROM DC STOP BIG CONCENTRATION OF AIRBORNE TROOPS AREA VELUWE BAARN AND SOEST STOP AEREODROMES DEELEN AND SOESTERBERG WILL BE USED VERY SHORTLY AS TAKE OFF FOR TARGETS BRUSSELS AND ANTWERP AND COMMUNICATION LINES END
Tobias informs London (334) that he just receive reliable news from Henri Koot that there are big concentrations of German airborne troops on the Veluwe area at Baarn and Soest. The airfields at Deelen (north of Arnhem) and Soesterberg will be used to transport these troops shortly for the targets Brussels and Antwerp to destroy communication lines.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE THREE FIVE
(335) STOP FOLLOWING DETAILS ARRESTING LYSTERBES STOP ARRESTING PLACE ALEXANDER BOER STRAAT AMSTERDAM STOP OCCASION SD WHO OBSERVED UNFOLDING AEREIAL STOP LYSTERBES WAS ARMED WITH PISTOL SET CAMOUFLAGED IN HOUSE BUT FOUND BY SD STOP ALSO ARRESTED VIS ASSISTENT WHO IS KNOWN BY KEES UNDER NAME JAKKTFEEWIT (JAKKO DE WIT) RPT JAKKODUWKT STOP IDENTITY PAPER OF LYSTERBES MEERTENS PLACE OF DISTRIBUTION NAALDWIJK ALSO UNIVERSITY CARD OF AMSTERDAM FOR NINETY FORTY THREE (1943) STOP OPERATOR IN BIG DANGER END
Tobias gives London (335) details of the arrest of Lijsterbes (Gijs Hooijer). He was arrested in a house in the Alexander Boersstraat in Amsterdam. A SD man observed when Lijsterbes was unfolding an aerial on the rooftop of this house. Lijsterbes was armed with a pistol and his WT sets was camouflaged inside the house, however it was found by the SD party. Also arrested was his assistent, a man called Vis, who was know by Kees (Pitty Beukema to Water) as Jakko de Wit. According to Lijsterbes's identity card, given out at Naaldwijk, his name was Meertens and he had a card of the University of Amsterdam. Lijsterbes is in great danger.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP YOUR TWO ONE EIGHT
(218) STOP ASKED MAGNETS FOR DEMOLITION SHIPS STOP AT THE MOMENT BIG SHORTAGE OF EXPLOSIVES BECAUSE WE ARE USING LOTS OF IT STOP YOUR TWO ONE NINE COMPLETELY CLEAR AND OSSNT INFORM RECEPTIONS RIGHT NOW END
Tobias answers London's questions from their messages 218 and 219. He asked for magnetic mines for the demolition of ships. At the moment there is a big shortage of explosives because the resistance is using lots of it. Message 219 is completely clear to Tobias.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR THREE THREE SIX
(336) STOP DROPPING MARTINI WE GOT NOW FIFTEEN CONTAINERS AND SEVEN PACKAGES STOP EUREKA AND S PHONE ARE WORKING NR THREE THREE SEVEN ONE UNDAMAGED TOREG PACKAGES OF ALL ... verder geen tekst beschikbaar.
Tobias informs London (336) about the material that has been saved from a dropping on field MARTINI. That are 15 containers and 7 packages. The dropped S-Phone and Eureka beacon are working. package number 3371 is undamaged. Rest of message is not available.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO TWO ZERO (220) STOP GROUND HATCHES NOT ACCEPTED STOP YOUR THREE THREE THREE STOP IMPOSSIBLE TO PINPOINT GROUND EDINBURGH USING DISTANCES YOU GIVE STOP PLEASE CHECK AND REPEAT END
London informs Tobias (220) that field HATCHES has not been accepted by the RAF. London refers to message 333 from Tobias and tell him they can not find the pinpoint of field EDINBURGH with the given distances. Tobias must repeat this message and check the distances.

Vrijdag 22 december, Tobias (338) meldt dat LIJSTERBES (Gijs Hooijer) op 21 december naar de strafgevangenis in Scheveningen is overgebracht, men is bang dat hij geëxecuteerd zal worden en vraagt of Londen hier iets aan kan doen.

Tobias (
339) geeft aan dat SIEM (De Man) de commandant van gewest Utrecht is, hij heeft contact met BEN (Maarten Cieremans) en Tobias heeft het RVV gevraagd of SIEM het herindeling bericht van Londen ontvangen heeft.

De vertegenwoordiger van de RVV (340) bij het College van Vertrouwensmannen zal te boek staan als VICTOR.

Tobias (
341) geeft opnieuw de afstanden op van het pinpoint van het veld EDINBURGH. Hij biedt zijn excuses aan voor de foutieve opgave en stuurt Eva een kerstgroet.

Londen (
221-226) stuurt in een aantal zeer lange telegrammen via Pieter de Vos over operaties die de gewesten voor moeten voorbereiden. Ook geeft Londen de slagzinnen door die via de BBC uitgezonden zullen worden op het moment dat men in actie moet komen. Elk van de zes nieuwe gewesten krijgt een eigen slagzin voor elke afzonderlijke operatie.
Deze berichten komen overigens via het nieuwe zendschema van Pieter: ELAN
.

Londen (
227) doet al het mogelijk voor LIJSTERBES (Gijs Hooijer) via Zweedse kanalen.

Ook laat Londen (228) weten dat BEN op 29 november nog contact heeft gehad met SIEM.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE THREE EIGHT (338) STOP LYSTERBES TRANSPORTED TO PRISON SCHEVENINGEN ON DECEMBER TWENTY FIRST STOP ARE AFRAID FOR EXECUTION STOP PLEASE TRY TO DO SOMETHING END

Tobias informs London (338) that agent/WT operator Lijsterbes (Gijs Hooijer) hans been transported to the Scheveningen prison on December 21st. Tobias is afraid that Lijsterbes will be executed by the Germans. He begs London to do something to help Lijsterbes.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE THREE NINE
(339) STOP THERE IS ONLY A REPRESENTATIVE COMMANDER MC UTRECHT STOP HIS NAME IS SIEM STOP PLEASE TRY TO FIND OUT IF HE IS IN CONTACT WITH BEN STOP DID ASK RVV IF SIEM RECEIVED YOUR MESSAGE STOP YOUR TWO ONE FIVE STOP
Tobias answers (339) London's question asked in telegram 215. Tobias answers there is only 1 commander for region Utrecht and that is Siem (Siem de Man). Tobias asks London to find out if Siem is in touch with Ben (SOE agent Maarten Cieremans). Tobias has asked the RVV resistance organisation if Siem did receive their message.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE FOUR ZERO
(340) STOP REPRESENTATIVE OF RVV FOR VMVM WILL BE KNOWN IN FUTURE UNDER NAME VICTOR END

Tobias informs London (340) that the representative of the RVV in the VMVM (Senior Council of Advice) be will known as VICTOR.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR THREE FOUR ONE
(341) STOP STOP YOUR TWO TWO ZERO FOURTEEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY METRES ALPHEN EIGHT THOUSAND WAARDER TWELVE THOUSAND TWENTY FIVE METRES CATHOLIC CHURCH UIFABORN STOP I AM TERRIBLE SORRY STOP MERRY CHRISTMAS DARLING END
Tobias informs London (341) about the new pinpoint of field EDINBURGH, in his previous message he made a mistake. It is located at 14200 meters from Alphen, 8000 meters from Waarderdijk and 12025 meters from the Catholic church at Uithoorn. He apologizes for the mistake he made and he wishes his wife Eva a Merry Christmas.
TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO ONE (221) STOP SPECIAL MESSAGE FOR DC STOP YOU SHOULD PLAN NOW TO PUT INTO OPERATION IN THE FUTURE THE FOLLOWING ACTIVITIES THROUGHOUT WHOLE OF ZONES FIVE AND SIX STOP ACTION MESSAGES WILL BE GIVEN ON BBC BELGIAN FLEMISH EVENING BROADCAST AT TWENTY THIRTY HOURS AND OR BBC FRENCH NEWS SERVICE AT THIRTEEN THIRTY HOURS BOTH YOUR LOCAL TIME STOP NO ACTION TO BE TAKEN UNTIL RECEPT OF ACTION MESSAGES STOP ONE STOP COMBINED RAILWAY AND ROAD SABOTAGE NO ACTION TO BE TAKEN WHICH TAKES MORE THAN EIGHT DAYS TO REPAIR STOP TO BE CONTINUED END

London sends a special message (221) for the DC (Henri Koot). Koot must make planes to carry out certain action is the regions 5 and 6 (North- & South-Holland). Action messages will be broadcasted by the Flemish service of the BBC during the evening broadcast at 20.30 hrs and on the French service of the BBC at 13.00 hrs local time. No action must be taken unless they receive the coded sentence. Railway and road sabotage actions should be carried out in such a way that repairs will not take longer than 8 days.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO TWO
(222) STOP CONTINUATION MESSAGE FOR DC STOP TWO STOP SABOTAGE OF TELECOMMUNICATIONS AND RECORDS OF REPEATER STATIONS TO BE KEPT THREE STOP HARASSING ATTACKS INCLUDING ATTACKS ON ISOLATED HEADQUARTERS AND DETACHMENTS STOP FOUR STOP PASSING INTELLIGENCE STOP THIS MEANS RECRUIT NOW SUITABLE MEN TO BE SENT ON RECEIPT OF ACTION MESSAGES THROUGH TO THE ALLIED FORCES STOP THREE MEN SHOULD BE SENT DAILY FROM YOUR ZONES AND BRING TACTICAL INFORMATION CONCERNING CONCENTRATIONS OF TROOPS PARTICULARLY IN VILLAGES AND IF CONCENTRATIONS HAVE WIRELESS MASTS COMMA LOCATIONS OF MINEFIELDS AND FIELD WORK COMMA TO BE CONTINUED END

London continues (222) to inform the DC about sabotage actions. Sabotage of telecommunication and records of repeater stations must be kept. Harassing attacks and attacks on isolated HQ's and detachments. Passing on intelligence, this means recruiting suitable men now who are able to come though the lines to the Allies after they received their action message. Men must travel daily through the lines to provide the Alies with tactical information regarding the concentrations of German troops, particularly in village and if these troops have wireless masts, also pass on locations of minefields and defensive field work

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO THREE
(223) STOP CONTINUATION MESSAGE FOR DC STOP AREA COMPLETELY FREE OF ENEMY TROOPS COMMA SIGNS AND SYMBOLS ON VEHICLES COMMA RELIEFS AND TROOP MOVEMENTS STOP IN ALL CASES TIME AND DATE AND SOURCE OF INFORMATION SHOULD BE GIVEN STOP MEN SHOULD REPORT TO INTELLIGENCE OFFICERS AT BRIGADES STOP IN ADDITION TO THIS PLANS SHOULD BE MADE FOR OTHER MEN WITH GOOD LOCAL KNOWLEDGE TE REMAIN HIDDEN UNTIL THEY ARE OVERRUN BY ALLIED FORCES THEY WILL THEN GIVE LOCAL TACTICAL INTELLIGENCE AND ACT AS GUIDES STOP PASSWORDS FOR THEM WILL BE GIVEN LATER STOP TO BE CONTINUED END

London continues (223) what the regions have to do in case they receive action messages. They must inform the Allies if areas are free of enemy troops, they must make notes of (road) signs and symbols on vehicles, inform if troops are relieved or if troops are on the move. Time, date and source of information must always be given to the Allies. The men coming through the lines must report to the intelligence officers of the brigades. Men with local knowledge should remain underground until they are overrun by Allied troops. Then they must come out and provide them with tactical local intelligence and act as guides. The passwords to contact the Allied forces will be given later.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO FOUR
(224) STOP ... ONE STOP RAILWAY AND ROADSABOTAGE IK WASCH MIJ ALTIJD VOOR HET ONTBIJT RPT IK WASCH MIJ ALTIJD VOOR HET ONTBIJT STOP TWO STOP TELECOMMUNICATION SABOTAGE IK GA NAAR HUIS RPT IK GA NAAR HUIS STOP TO BE CONTINUED STOP
London continues (224) …. ONE (Part of message is missing). Action sentence for rail and road sabotage is: "Ik wasch mij altijd voor het ontbijt". For telecommunication sabotage: "Ik ga naar huis".
TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO FIVE
(225) STOP CONTINUATION MESSAGE FOR DC STOP THREE STOP HARASSING ATTACKS DE WIND KOMT UIT HET OOSTEN RPT DE WIND KOMT UIT HET OOSTEN AND BERICHT VOOR JAN EN ZIJN VRIENDEN U WORDT UITGENODIGD OP DE ALGEMEENE VERGADERING RPT VOOR JAN EN ZIJN VRIENDEN U WORDT UITENODIGD VOOR DE ALEMEENE VERGADERING STOP FOUR STOP PASSING INTELLIGENCE GOUD IS NIET ZOO NUTTIG ALS ZILVER STOP FIVE STOP PREVENTION OF DEMOLITION  LUCIEN MOET IN BRUSSEL ZIJN STOP SIX PROTECTION TECHNICAL PERSONNEL DE DEUR IS GESLOTEN STOP END OF ACTION MESSAGES ZONE FIVE STOP TO BE CONTINUED END
London continues (225) Action message for Harassing attacks: "De wind komt uit het oosten" and "Bericht voor Jan en zijn vrienden, u wordt uitgenodigd voor de algemeene vergadering". For passing on intelligence: "Goud is niet zoo nuttig als zilver". For prevention of demolition: "Lucien moet in Brussel zijn". For protection of technical personnel: "De deur is gesloten".

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO SIX
(226) STOP CONTINUATION MESSAGE FOR DC STOP ACTION MESSAGES ZONE SIX STOP ONE STOP RAILWAY AND ROAD SABOTAGE STOP DE BLADEREN WORDEN BRUIN RPT DE BLADEREN WORDEN BRUIN STOP TWO TELECOMMUNICATION SABOTAGE ZOOALS HET KLOKJE THUIS TIKT TIKT HET NERGENS RPT ZOOALS HET KLOKJE THUIS TIKT TIKT HET NERGENS STOP THREE STOP HARASSING ATTACKS STOP HET IS NIET EEN MAAR TWEE RPT HET IS NIET EEN MAAR TWEE STOP FOUR STOP PASSING INTELLIGENCE STOP JOSEPHINE MOET BLIJVEN WACHTEN STOP FIVE STOP PREVENTION DEMOLITION DE BLOEM IS DOOD RPT DE BLOEM IS DOOD STOP SIX STOP PROTECTION TECHNICAL PERSONNEL STOP WANNEER KOMT MIMIE AAN RPT WANNEER KOMT MIMIE AAN STOP ENS OF MESSAGE TO DC STOP
Last message of London (226) to Henri Koot. Region 6 (North-Holland) Action message for railway and road sabotage: "De bladeren worden bruin". For telecommunication sabotage: "Zooals het klokje thuis tikt, tikt het nergens". Harassing attacks: "Het is niet een, maar twee". For passing on intelligence information: "Josephine moet blijven wachten". For the prevention of demolition: "De bloem is dood". For the protection of technical personnel: "Wanner komt Mimie aan?"

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO SEVEN
(227) STOP LYSTERBES ALL POSSIBLE STEPS HAVE BEEN TAKEN THROUGH SWEDISH CHANNELS END
London informs Tobias (227) that all steps have been taken to help Lijsterbes through Swedish channels. Neutral Sweden acts as an in-between, between the Allies and the Germans.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO EIGHT (228) STOP BEN REPORTED TWENTY NINE NOV HE WAS IN CONTACT WITH SIEM END
London informs Tobias (228) that on November 29th Ben reported to be in contact with Siem.


 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 25-10
Publicatie: 30-10-2021.
Blad 16.
Zaterdag 23 december, iedereen (342) wenst Londen prettige Kerstdagen en vrijheid en vrede voor iedereen.

GUUS (Frank Hamilton) laat via Draughts weten dat hij de beschikking heeft over twee werkende S-Phones en twee werkende Eureka's bakens. Ook heeft hij een S-Phone van Tobias gerepareerd. JOSEPHINE (Frankie Hamilton) ligt nog steeds in het ziekenhuis en of Londen haar af en toe eens een pakketje wil sturen.

Tobias meldt dat hij van de vijf door Londen verstuurde telegrammen nummer 225 maar ten dele ontvangen heeft en nummer 226 heeft hij helemaal niet binnengekregen.
 

Londen (
229) deelt mee dat er vanwege de weersomstandigheden nog steeds niet gedropt kan worden. Zodra dat wel het geval zal er op LALOE een lading gedropt worden met materiaal for KEES (Pitty Beukema toe Water), FRANS (Jan Steman) en PIETER (Cor van Paaschen). FRANS krijgt ook een nieuw zendplan en de bijbehorende kristallen. Londen stuurt iedereen ook Kerstgroeten en Eva stuurt Tobias een persoonlijke Kerst groet.

Londen (
230) meldt Londen dat er vanuit Duitsland een lading mini onderzeeërs onderweg is met waarschijnlijk Rotterdam als bestemming. Het verzet moet plannen opstellen om inlichtingen over de route van de onderzeeërs vast te leggen, maar ook plannen om ze te vernietigingen. De Engelse Admiraliteit wil ook graag weten wat voor activiteiten de Duitsers in de Nederlandse kustwateren ontplooien.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FOUR TWO
(342) STOP JOSEPHINE THE OPERATORS GUUS THE STAFF AND I WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS AND HOPE THAT THE NEXT YEAR GIVE US FREEDOM AND PEACE FOR EVERYBODY END
Tobias sends the crew in London (342) Christmas greetings on behalf of Josephine (Frankie Hamilton), the operators (Pieter and Paul), Guus (Frank Hamilton) and his staff (Madeline, Gerda, Louise and Gerard). he hopes that next year will bring freedom and peace for everybody.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP GUUS REPORTED THAT TWO S PHONES AND TWO EUREKAS ARE WORKING STOP HE DID REPAIR S PHONE YOU SENT ME A TIME AGO STOP JOSEPHINA STILL IN HOSPITAL PLEASE GIVE HER FROM TIME TO TIME A SMALL PARCEL END
Tobias informs London that Guus informed him he has 2 working S-Phones and 2 working Eureka Beacons. he has repaired a S-Phone of Tobias which London dropped for him a while ago. Josephine is still in hospital and Tobias asks London to send her a small parcel from time to time.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FOUR FOUR
(344) STOP RECEIVED FIVE LONG MESSAGES BUT LAST PART YOUR TWO TWO FIVE MULILATED AND YOUR TWO TWO SIX MISSING END
Tobias informs London (344) he received 5 long messages from them, but the last part of message 225 was mutilated and he did not receive message 226.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP ...
verder geen tekst beschikbaar/no text available.
TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO TWO NINE (229) STOP REGRET WEATHER HOLDING UP OPERATIONS STOP WILL DELIVER ON LALOE AS SOON AS POSSIBLE STOP LOAD WILL CONTAIN FOUR CONTAINERS NOT NUMBERED WITH MATERIAL FOR KEES STOP FOUR PACKAGES INCLUDING ONE SPECIAL FOR YOU NUMBER THREE THREE EIGHT SIX (3386) CONTAINING INTERESTING MATERIAL AND PARCEL FOR FRANS WITH PLAN AND CRYSTALS FOR HIM AND CODE BOOKS FOR PIETER STOP REPORT IMMEDIATELY ON OPERATIONS RESULTS SO THAT WE CAN FOLLOW UP WITH OTHERS STOP LOAD OF EXPLOSIVES AND LIMPITS BEING PREPARED STOP HAPPY CHRISTMAS FROM ALL HERE STOP NEXT XMAS TOGETHER DARLING END
London informs Tobias (229) that the weather is still holding up dropping operations. They will deliver a load on field LALOE as soon as possible. This load will contain 4 unmarked containers with material for Kees (Pitty Beukema toe Water). Also 4 packages including 1 specially for Tobias numbered 3386. It contains interesting material and a parcel for Frans (Jan Steman) with crystals for him and code books for Pieter (Cor van Paaschen). Tobias must immediately tell London the results of the dropping so London can follow up with other droppings. The load of Limpit mines and explosives is being prepared. London wishes everybody a Merry Christmas and Eva hopes that next Christmas they will be together.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE ZERO
(230) STOP TO DC STOP WE HAVE RECEIVED RELIABLE REPORT THAT ABOUT SIXTY ONE MAN TORPEDOES OR MIDGET SUBMARINES ARE NOW BEING MOVED BY ROAD FROM GERMANY STOP DESTINATION PROBABLY ROTTERDAM STOP REQUIRE EARLIEST POSSIBLE INFORMATION ON LOCATION AND MOVEMENTS OF THESE TORPEDOES SUBMARINES ALSO FOR RESISTANCE TO PLAN IMMEDIATELY ON BEST METHODES OF DESTRUCTIONS OR SABOTAGE STOP ADMIRALTY BELIEVE MUCH GERMAN NAVAL ACTIVITY IN DUTCH COASTAL AREA AND WOULD APPRECIATE INFORMATION END
London informs Henri Koot (230) that they receive reliable information that about 60 one-man torpedoes, or midget submarines,  are now being moved by road from Germany to probably Rotterdam. London needs earliest possible information on the location of this transport and movements of these torpedoes. They also need information how the Dutch resistance can destroy or sabotage these midget submarines. The Allied Admiralty believes there is much German activity in Dutch coastal waters and they would like to receive information about it.

Tijdslijn: 14e week operatie Draughts.

Zondag 17 December 1944
.
.

Maandag 18 December 1944.


Dinsdag 19 December 1944.


Woensdag 20 December 1944.


Donderdag 21 December 1944.


Vrijdag 22 December 1994.


Zaterdag 23 December 1944.Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum/ TNA London