Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 29 oktober, Paul (22) laat via het zendschema van Pieter weten dat Crack Signal 525 betekend dat in de kolom van het eerste bericht dat deze is gecodeerd met pagina 12 van zijn codeboek. Crack Signal 123 betekend dat er nog een volgend bericht aan komt. Ondertussen worden er Wait Signals geseind. Londen moet deze overeenkomst bevestigen.

London (
22) meldt aan Paul dat zij akkoord gaan met Crack Signal 525. Echter Crack Signal 123 is niet nodig omdat de berichten na ontvangst altijd direct gedecodeerd worden. Als een antwoord van Londen urgent mocht blijken te zijn kan Paul altijd een extra sked (afspraak) aanvragen. Londen gaat zijn eerdere verzoek zo snel mogelijk verwerken.

Henri Koot (
152) verstuurd via Tobias aankondiging '19' van 28-10-1944 wat door Pieter de Vos verzonden word. Hij legt Londen uit dat het hoofdzakelijk om het archief van de SD gaat. In dit archief komen veel personen uit de illegaliteit voor die nu nog op vrije voeten zijn, maar Koot vreest dat dit niet meer lang zal duren. Hij geeft aan dat indien er op klassieke wijze gebombardeerd wordt hij van dit verzoek afziet vanwege het grote aantal burger slachtoffers wat dan zal vallen.

Verder worden nogmaals de details voor het bombardement op het SD hoofdkwartier verstrekt, maar dit telegram is niet compleet.

Tobias (
155) bedankt voor de ladingen die op de velden MADELINE en OLIVER gedropt zijn. Al het materiaal is veilig gesteld. Waarschijnlijk mist in deze reeks bericht 154.

Londen (
90) meldt dat het opgegeven veld VICTOR geweigerd is vanwege luchtdoelgeschut wat in de buurt staat.


FROM BOATING VIA PLYM STOP MY TWO TWO (22) STOP BY CRACK SIGNAL FIVE TWO FIVE (525) MEANS COLON FIRST MESSAGE IS ENCODED SHEET TWELVE STOP MY CRACK SIGNAL ONE TWO THREE (123) MEANS COLON DECIDED FOLLOWING MESSAGE IMMDIATELY AND GIVE WAII (WAIT) SIGNALS MEANWHILE STOP PLEASE ACKNOWLEDGE THESE ARRANGEMENTS STOP

Paul Polak informs London (22)  he has changed something on his transmission plan. Have no idea what he means by 'Crack Signal'. it probably has something to do with the so called 'header' of his telegrams that indicates how the message in encrypted.

TO BOATING VIA PLYM STOP YOUR TWO TWO (22) STOP AGREE CRACK SIGNAL NUMBER FIVE TWO FIVE (525) RPT FIVE TWO FIVE STOP NO NECCESSITY FOR SIGNAL ONE TWO THREE (123) AS ALL MESSAGES ARE DECODED IMMEDIATELY AT ALL TIMES STOP IF URGENT REPLY IS NEEDED YOU CAN ASK FOR EXTRA SKED ON SAME DAY STOP RE YOUR OTHER REQUIREMENTS WILL DO WHAT WE CAN SOONEST END

London replies on Paul's message and they agree with the changes he proposed about the 'crack' signal. He is informed that all messages are decoded right away after they have been received. If Paul needs an urgent reply he he ask for an extra sked that same day. London will do its best to supply him with the materials needed.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP DEBOER RPT DE BOER WILL BE ASKED ABOUT EVA RPT EVA STOP MANDRILL AWAIT YOUR NEWS BEFORE TRYING AGAIN STOP WEATHER PERMITTING TRYING OLIVER AND MADELINE TONIGHT STOP HAVE ALREADY RECEIVED WARNING ABOUT CONTAINERS IN GERMAN HANDS NEAR BREUKELEN BUT THANKS ALL THE SAME STOP CAN YOU GIVE FURTHER PARTICULARS OF PIETER OF GAC RPT GAC APPARENTLY NOT KNOWN TO US OR INTELLIGENCE STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE TWO (152) STOP DELTA CENTRUM NR NEGENTIENDE MEDEDELING TWEE ACHT OCTOBER STOP MET JONGSTE AANVRAAG WERD BEHALVE DOODEN SD PERSONEEL BEOOGD VOORAL VERNIETIGING ARCHIEF INZAKE VELE PERSONEN ILLEGALITEIT DIE NU NOG VRIJ ZIJN DOCH WAAR TEGEN IEDER MOMENT OPTREDEN KAN WORDEN VERWACHT STOP BEIDE SCHOLEN VAN EVENVEEL BELANG STOP MAALTIJDEN IN ZO GEBOUW STOP ARCHIEF IN NW GEBOUW STOP TIJDEN UIT EERSTE AANVRAAG WAREN GEBASEERD OP AVONDETEN EN TIJDEN ZOMERTIJD ALSMEDE OP AFWEZIGHEID SCHOOLKINDEREN IN DE BUURT STOP DAAR THANS BLIJKT PRECISIE BOMBARDEMENT ONMOGELIJK EN NORMAAL BOMBARDEMENT PER SE GEPAARD MET TALRIJKE BOMTREFFERS IN OMLIGGENDE WIJK ZIE IK NOODGEDWONGEN VOORHANDS VAN MIJN VERZOEK AF EINDE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE ...
(15?) STOP ... BOMBARDEMENT NOODZAKELIJK VOOR VERLIEZEN BURGER BEVOLKING ALLEEN INDIEN TEN HOOGSTE IN EEN STRAAL VAN CA HONDERD VIJFTIG METER GEMETEN VANUIT HET CENTRUM DOEL STOP DE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE FIVE
(155) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE AND OLIVER ALL MATERIAL SAFE STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE ZERO (90) STOP REGRET VICTOR REFUSED OWING TO FLAK STOP
Maandag 30 oktober
, Henri Koot (
156) laat weten dat Overste Wastenecker bezig is met een plan om de Duitse terugtocht over de afsluidijk te verstoren door de Hembrug te bezetten en door wegen die naar de afsluitdijk leiden te blokkeren.

Men wil twee BBC codezinnen hebben om te weten of de actie al of niet doorgaat. Tobias voegt aan dit bericht een boodschap voor Kapitein Olink toe: "Om 1 uur in het Cumberland Hotel".

Tobias (
157) laat weten dat zowel de S-Phone als het Eureka baken, welke op veld OLIVER gedropt zijn, defect zijn geraakt. Hij vraagt om beide types apparaten bij de volgende dropping zowel op veld OLIVER als op veld MADELINE te droppen. Het toestel dat zijn lading op veld OLIVER moest droppen had problemen vanwege Duitse nachtjagers die zich in de buurt ophielden.

Tobias (
158) biedt een nieuw droppingsveld op de Veluwe aan genaamd WINNIE.

Het veld MADELINE (
159) blijkt gedeeltelijk in het gewest Utrecht te liggen en Tobias is overeen gekomen dat er steeds om en om gedropt gaat worden voor Amsterdam en Utrecht. Indien er een dubbele lading gedropt wordt geldt een nieuwe code zin: "De centrale moet goed gevoed worden".

Londen (
91) geeft aan dat het pakket met de nieuwe codes voor Tobias per ongeluk niet afgeworpen is tijdens de laatste dropping. Het gaat echter wel mee met de volgende dropping op dinsdag nacht. OLLY (Kapitein Olink) kijkt er naar uit om Tobias weer te ontmoeten.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE SIX (156) STOP COMMANDER NORTH HOLLAND PREPARING PLAN TO INTERFERE WITH GERMAN RETREAT DIRECTION AFSLUITDIJK OVER NORTH SEACANAL IF POSSIBLE WITH OCCUPATION BRIDGE HEMBRUG STOP ALSO BY BARRAGE ONROADS IN PROVINCE ESPECIALLY NEAR ENTRANCE TO AFSLUITDIJK STOP OCCUPATION HEMBRUG ONLY TYPE TRIED WITH ALLIED TROOPS IN NEIGHBOURHOOD STOP EXECUTION OF PLAN ONLY WITH YOUR PERMISSION STOP IF YOU AGREE PLEASE GIVE TWO DIFFERENT BBC RPT BBC MESSAGES IN CASE OF OCCUPATION OR NO ACTION STOP THE DC STOP ONE O CLOCK IN CUMBERLAND OLLY STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE SEVEN
(157) STOP S PHONE AND EUREKA DROPPED ON OLIVER ARE DAMAGED PLEASE DROP NEXT TIME AGAIN ON OLIVER AND MADELINE STOP IT WAS HARD FOR AIRCRAFT TO GET ITS LOAD DROPPED STOP NIGHT FIGHTERS DURING OPERATION IN THE AREA STOP PLEASE DROP OPERATOR ON OLIVER NOW STOP MADELINE FOR THURSDAY NIGHT I CAN INSTRUCT RECEPTION HERE IN TOWN WITH EUREKA STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE EIGHT
(158) STOP NEW GROUND WINNIE STOP SIXTY ONE HUNDRED PROTESTANT CHURCH OTTERLOO EIGHTY FIVE HUNDRED CATHOLIC CHURCH BARNEVELD SIXTY NINE HUNDRED PROTESTANT CHURCH KOOTWIJK STOP LETTER K FOR KAREL STOP BBC MESSAGE DE APPEL VALT NIET VER VAN DE BOOM END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE NINE
(159) STOP WE GOT INFORMATION THAT MADELINE OVERLAPS GROUND OF UTRECHT STOP TO AVOID DIFFICULTIES ARRANGED ALTERNATE LZOH LOAD FOR UTRECHT ONE FOR AMSTERDAM STOP BBC MESSAGE REMAINS THE SAME BUT IF DOUBLE LOAD POSSIBLE BBC DE CENTRALE

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR NINE ONE (91) STOP SPECIAL PACKAGE MARKED HANS CONTAINING YOUR NEW CODES THOUGH UNFORESEEN CIRCUMSTANCES NOT DROPPED WITH LAST DELIVERY HOWEVER TRYING OLIVER AGAIN AS FROM TUESDAY NIGHT AND THIS PACKAGE WILL BE INCLUDED STOP OLLY LOOKING FORWARD TO NEXT REUNION WITH YOU ENDDinsdag 31 oktober, Tobias (160) meldt dat er op 22 oktober een lading in de buurt van Vierhouten op de Veluwe is gedropt die in zijn geheel in Duitse handen is gevallen.

Verder biedt hij (
162) weer een nieuw droppingsveld aan, nu in de achterhoek genaamd LAMMERT.

Tobias (
163) wil ook weten hoeveel containers er op 22 oktober op veld Samos in de Beemster gedropt zijn en ook wat de inhoud was. Hij heeft het idee dat de informatie die hij hierover van de KP heeft gekregen niet juist is.

Ook vraagt hij (
164) het hoofdkwartier van de SD, Huize 't Walien', in de buurt van Zutphen te bombarderen.

Londen (
92) vraagt de commandanten om een plan op te stellen om bruggen te behouden voor een snelle opmars van de Geallieerden.

Londen (
93) neemt verder aan dat Tobias de code zinnen die voor de Russen uitgezonden zijn wel gehoord zal hebben. Londen benadrukt nogmaals dat de Russen pas in actie tegen de Duitsers mogen komen wanneer Londen daartoe het sein gegeven heeft.

Londen (
94) vraagt ook om meer details over het te bombarderen Huis Walien waarin zich de SD bevindt. Volgens Tobias worden hier ook executies uitgevoerd tussen 8 en 9 in de ochtend. Londen verzoekt ook aan alle gewestelijke commandanten om een plan op te stellen om de bruggen in hun gebied veilig te stellen indien er plotseling een geallieerde opmars komt.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX ZERO (160) STOP IN THE NIGHT IF TWENTY SECOND LOAD DROPPED ON GROUND NEAR VIERHOUTEN FALLEN IN GERMAN HANDS END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX TWO
(162) STOP NEW GROUND LAMMERT STOP FIFTY SIX HUNDRED FROM PROTESTANT CHURCH BARCHEM FIFTY ONE HUNDRED FIFTY PROTESTANT CHURCH NIWNEN FORTY SEVEN HUNDRED PROTESTANT CHURCH LOCHEM STOP BBC DE AARDE WORDT EEN PARADIJS END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX THREE
(163) STOP CAN YOU GIVE ME FIF\GURE OF CONTAINERS INCLUDING MATERIAL WHICH WAS DROPPED THE NIGHT OF FOURTEENTH PROBABLY ON SAMOS IN BEEMSTER STOP ANSWER KP SUPPOSTED NOT CORRECT END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX FOUR
(164) STOP SD ON WALIEN STOP URGENT REQUEST BOMBARDMENT OF HEADQUATERS OF SD STOP SEVENTY HUNDRED FIFTY METERS STATION ZUTPHEN FORTY FOUR HUNDRED TO WEVERSVONDENE SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED PROTESTANT CHURCH BRUMMEN STOP ANTI AIRCRAFT SEVEN KILOMETERS DISTANCE STOP EXECUTIONS BETWEEN EIGHT AND NINE HOURS EUROPEAN TIME STOP VHUYXT (TARGET?) TWO HUNDRED METERS NORTH OF ZUTPHEN LOCHEM END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR NINE TWO (92) STOP PLEASE ASK ALL COMMANDERS TO CONCENTRATE ON PLANNING FOR PROTECTION OF BRIDGES WHICH WILL ASSIST RAPID ADVANCE OF ALLIED TROOPS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR NINE THREE
(93) STOP NO DOUBT YOU WILL HAVE HEARD OUR GERMAN MESSAGES FOR RUSSIANS NORTH HOLLAND STOP WE NOW AWAIT THE ACTION MESSAGE FROM YOU STOP IT IS MOST IMPORTANT THAT NO PREMATURE ACTION TAKES PLACE AND THAT MUTINY ONLY TAKES PLACE WHEN ACTION MESSAGES ARE BROADCAST END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE FOUR
(94) STOP SD ON WALIEN CAN YOU GIVE FURTHER PARTICULARS OF PRECISION BOMBING SUCH AS TYPE AND COLOUR OF HOUSE OR OTHER INFORMATION WHICH CAN HELP PILOTS STOP COMFIRM POINT IS SIXTEEN HUNDRED METERS DUE SOUTH OF ALMEN AND HALF KMS NORTH OF VELDWIJK END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM MY TWO SIX (26) STOP ... verder geen tekst beschikbaar/no text available.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP OUR NO TWELVE (12) STOP REFERENCE NIGHT SIGNAL PLAN STOP FROM PAST EXPERIENCE NIGHT WORKING ON LOW POWER SETS EXTREMELY DIFFICULT STOP FOR YOUR OWN SAFETY WE CONSIDER IT INADVISABLE TO RISK LONG TRANSMISSION IN YOUR PART TO PASS A FEW GROUPS. ENDWoensdag 1 november
, Tobias (
165) meldt Londen dat er kan op veld MANDRILL vanaf maandag nacht weer gedropt worden en hij doet ook in bericht  de groeten aan Eva.

Draughts informeert Londen (
166)  dat een vliegtuig ten onrechte boven veld MANDRILL verscheen in plaats van een lading te droppen op veld OLIVER. Tobias vraagt zich af of er misschien iets mis is met het pinpoint van veld Oliver.

Henri Koot meldt (
167) dat het bericht over de Russen zwaar verminkt is overgekomen.

Het volgende bericht (
168) gaat over Huize Walien dat door de RAF gebombardeerd moet worden, Tobias geeft nog meer nadere informatie. Het staat (nog steeds) aan de weg van Zutphen naar Lochem.

Londen vraagt Tobias (
95) te bevestigen dat er in de nacht van 14 op 15 oktober niets gedropt is op veld SAMOS.

Opnieuw geeft Londen (
96) aan dat de lichten op de juiste manier opgesteld moeten worden en dat de juiste letter geseind moet worden. Londen heeft het idee dat de Duitsers ook lampen in het veld opstellen om wapen droppings uit te lokken.

Pieter de Vos ontvangt en verzendt persoonlijke berichten in zijn eigen code: Londen (
13) meldt dat Tobias zijn eigen prefix houdt, maar Pieter de Vos krijgt prefix 712 en Paul Polak 843.

Pieter vraagt Londen (
27) om de berichten die voor hen bestemd zijn (ook die voor Tobias) in één uitzending uit te zenden zodat beide operators de boodschappen kunnen noteren zodat er op die manier niets verloren gaat. Verder doet hij ook de groeten aan Kay en Bob. Is dit Captain Kay, maar wie is Bob?


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX FIVE (165) STOP MANDRILL CAN BE ON AS FROM MONDAY NIGHT STOP TAKE IT EASY EVA END

Tobias informs London (165) field MANDRILL is ready as from Monday night to receive an other load. He greets his wife Eva.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX SIX
(166) STOP OLIVER DID NOT RECEIVE LOAD LAST NIGHT STOP MANDRILL REPORTED AGAIN PLANE ABOVE GROUND BUT FOR THE SECOND TIME NOT ABOVE OLIVER STOP WHAT IS WRONG WITH PINPOINT STOP CAN YOU PUT ON OPERATION SOONEST MAJOR END

Tobias informs London (166) that field OLIVER did not receive a load last night, but field MANDRILL reported that an aircraft was passing over. Tobias wonders why the pilots can't find field OLIVER. Did they receive the right information about the pinpoint of OLIVER. Tobias asks Major Klijzing to start a new dropping operation for field OLIVER as soon as possible.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX SEVEN
(167) STOP REGRET GERMAN MESSAGES BADLY MUTILATED HERE STOP REQUEST REPETITION SAME ON MONDAY TUESDAY AND WEDNESDAY ON SAME HOUR BOTH MESSAGES PRECEDED BY QUOTE FUER JETTY UNQUOTE STOP ACTION MESSAGES FOR GROUP ONE QUOTE AUTOMOBILE SIND OUT UNQUOTE GROUP TWO QUOTE DAS HAUS WIRD GEBAUT UNQUOTE THE DC END

Henri Koot informs London (167) that the messages for the Georgians and Turkestans were badly received via the BBC German service. Maybe due to jamming by the Germans. He wants London to repeat the messages on Monday, Tuesday and Wednesday on the same hour and the message must be preceded by the sentence "Für Jetty". Koot also gives London the code sentences to put the Georgians and the Turkestans into action. For the Georgians "Automobile sind out" and for the Turkestans "Das haus wird gebaut"

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX EIGHT
(168) STOP YOUR POSITION WALIEN CORRECT STOP LEAVE THIRTY THREE EAST THIRTY SIX EIGHT STRIPE SIXTY TWO FORTY STOP SQUARE MASSIVE REDSTONE COUNTRY HOUSE GRAY ROOF STOP ABOUT FIFTY METRES NORTH OF ROAD ZUTPHEN LOCHEM STOP TO BE SEEN FROM ROAD STOP ON OTHER SIDE HOUSE SURROUNDED BY SHRUBBERY STOP LIGHT TWO CM GUN POSITION BETWEEN WARNSVELD AND WARKEN SQUARE THIRTY FOUR FOURTY STRIPE SIXTY TWO TEN MORE THAN TWO KMS FROM WALIEN END

Tobias confirms to London (168) the position of House Walien. He refers to sheet 33 East 368-6240. It is a square massive redstone country house with a grey roof. It is situated about 50 meters north of the road from Zutphen to Lochem. The house is visible from the road, on the backside the house is surround by shrubbery. There is a 2 cm Flak setup between Warnsveld and Warken. In map square 3440-6210 which is more than 2 kms away from Walien.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE FIVE (95) STOP CONFIRM NOTHING RECEIVED BY SAMOS NIGHT FOURTEENTH FIFTEENTH END

London conforms for Tobias (95) that nothing was dropped on field SAMOS during the night of October 14th to 15th.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE SIX
(96) STOP WE BELIEVE GERMANS ARE PUTTING OUT FALSE LIGHTS AND AS SOME OF YOUR  RECEPTIONS ARE NOT USING CORRECT SYSTEM PLEASE INSTRUCT YOUR COMMITEES MAKE SURE CORRECT LIGHTING SYSTEMS AND CORRECT SIGNALS ARE USED BECAUSE PILOTS BEING WARNED NOT TO DROP UNLESS ALL CORRECT END

London warns Tobias (96) that the Germans are putting out false light to provoke weapon droppings. As some field do not place the light the right way the pilots will be reluctant to perform a weapon dropping. So Tobias must instruct the ground crews the place the light the right way on the field. Pilots will only drop their cargo when the lights are put out in the right way.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE THREE (13) STOP YOUR NUMBER TWENTY SIX (26) STOP WE WILL LISTEN DAILY AT SEVENTEEN  FORTY FIVE GMT FROM WEDNESDAY STOP PREFIX FOR HANS OK BUT HOME STATION WILL USE NUMBER EIGHT FOUR THREE FOR MESSAGES FOR DOUWE AND NUMBER SEVEN ONE TWO IN MESSAGES FOR YOU STOP ALL THE BEST AND THREE CHEERS FOR VICTORY END

London reacts (13) on Pieter de Vos' message number 26. The homestation will listen daily for him at 17:45 hrs as from Wednesday. Tobias's prefix will stay the same. The prefix for the messages for Douwe (Paul Polak) is 843, for Bram (Pieter de Vos) it is 712. London cheers three times for victory.

FROM BACKGAMMON STOP MY TWENTY SEVEN
(27) STOP PLEASE ARRANGING DOUWE AND BRAM HAVE NIGHT WORK IN SAME TRANSMISSION STOP FOR SAFETY TAKING ALSO EACH OTHER MESSAGES STOP FOR SECURITY TWENTY ONE THIRTY HOURS (21:30) BEST STOP LOVE KAY AND BOB END

Pieter de Vos informs London (27) that he and Paul would like to see that their messages are send in the same time slot. For safety reasons they take not only their own messages but also take the other one's messages. They like the homestation to broadcast the night messages at 21:30 hrs. It is unclear what the security aspect in this case is. Pieter says hello to Kay (Captain Kay?) and Bob. (who is this?).Donderdag 2 november 1944, in een ongenummerd bericht laat Henri Koot weten dat hij Jan Thijssen van de RVV uit Delta Centrum heeft gezet. Ook is hij geen commandant RVV meer en zelfs geen commandant van een RVV brigade. De RVV was bang dat zij onder het bevel van de OD zouden komen te vallen. Op 9 november werd hij in de na zijn vertrek uit Amsterdam in de buurt van Rotterdam gearresteerd. De Sicherheitsdienst had een telefoontje gekregen dat hij onderweg was naar Rotterdam. Mogelijk heeft de Orde Dienst hier een rol in gespeeld en met name Pieter Jacob Six, hoofd van deze organisatie. Thijssen en Six konden elkaars bloed wel drinken.
Zie hiervoor de aantekeningen die Otto Haubrok tijdens zijn verblijf in Fort Blauw Kapel heeft geschreven.

Er wordt een spoed verzoek ingediend (
171) om de spoorlijn Groningen-Nieuwerschans te bombarderen, bijvoorbeeld in de buurt van Foxhol.  Dit is een belangrijke aan- en afvoer route van de Duitsers. Het verzet ziet namelijk zelf geen kans deze spoorlijn te saboteren.

Tobias (
172) geeft aan dat veld OLIVER een lading heeft ontvangen, maar dat het pakket met de radio ontvangers te pletter is geslagen. Ook het pakket met de nieuwe codes voor HANS (Tobias) was niet aanwezig. Wel bedankt Tobias voor de ontvangen fietsbanden en hij vraagt voor vrijdagnacht weer een nieuwe lading op veld OLIVER aan.

Deze dag komen er ook nog drie ongenummerde berichten voor Tobias en Henri Koot binnen:

Eén dat veld LALOE goedgekeurd is, maar Londen vraagt zich af of de coördinaten van veld LAMMERT wel juist zijn. Verder geeft Londen aan dat veld WINNIE afgekeurd is omdat er een flatgebouw te dicht in de buurt staat. Winny Thomas geeft zelf aan dat het de derde opgave vast wel goed zal gaan.

In bericht twee geven de geallieerden aan dat zij meer dan genoeg hebben van het onderling gekibbel en de onderlinge machtsstrijd van de Nederlandse verzetsorganisaties. Men moet gaan samenwerken, op deze manier spelen de verzetsorganisaties de Duitsers in de kaart.

In het derde bericht moet Tobias opgeven over hoeveel Eureka bakens hij beschikt en op welke velden deze geplaatst zijn. Londen vraagt zich af waarom
BRAM, Pieter de Vos, om 12 nieuwe accu's vraagt. Wat is er gebeurd met de accu's die in de nacht van 9 op 10 oktober op veld MANDRILL gedropt zijn? Eva doet Tobias de groeten en wenst hem alvast een Witte Kerst. Een vierde binnengekomen bericht was bij het NIOD niet leesbaar.

Pieter de Vos (
28) geeft aan dat Tobias zijn avondberichten middels zijn codepagina elf zal coderen, Tobias beschikt immers nog steeds niet over een eigen codeboek.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP AAN PRINS BERNHARD VAN DC STOP HOEZEER IK HOOPTE JAN VAN RVV WEGENS ORGANISATORISCHE VERDIENSTE PLAATS ALS TROEPEN COMMANDANT OF IN MIJN STAF TE GEVEN BEN IK GENOOPT DOOR ZIJN GEMIS ZELFTUCHT EN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN HEM HEDEN TE ONTHEFFEN VAN COMMANDO OC RVV TEVENS AFDEELING RVV STOP ZONDER OVERLEG MET RVV HEEFT JAN IN TWEE NOTAS AAN MIJ EN LSC KP TENDENTIEUSE GROVE VALSCHE BESCHULDIGINGEN TEGEN KP EN OD GEUIT STOP PROTEST XNCRT STOP DE DC EINDE

The DC, Henri Koot, sends a message to London destined for Prince Bernhard. In this message he regrets it dat Jan Thijssen of the RVV organisation, in spite of what he has achieved as commander of his troops and for taking a seat in Delta Centrum, is undisciplined and irresponsible and therefore Koot has removed him from all duties, also in his own RVV organisation. The reason for this move is that Thijssen had written two memo's, one for Koot and one for the LSC (Arnold van Bijnen). These memo's contained, according to Koot, false accusations against the KP and the OD resistance organisations. Almost a week later Jan Thijssen was arrested when travelling from Amsterdam to Rotterdam. The Sicherheitsdienst had received an anonymous call that Thijssen was on his way to Rotterdam. It is very well possible that this call was made on behalf of Pieter Jacob Six, head of the OD. Six and Thijssen hated each other, but this action looks like hightreason.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP  SECOND PART OF ONE SIX NINE (169) STOP ONE OF VENT YTOP (STOP)HIERDOOR SAMENWERKING MET HEM AF STOP AAN RVV VOOR GBEWAFGER HEDEN DOOR LSC KP REEDS GEWEIGERD STOP DAARTEGEN BOVEN TE UWEN AANZIEN ZICH WER METEN UITLATING QUOTE NIEUW OPPERBEVELHEBBER AANVAARD UNQUOTE STOP ZIJN BEGINSEL SABOTAGE EN VERZET TEGEN VIJAND ONTAARD TOT VERZET TEGEN ELK GEZAG ANDERS DAN HET ZIJNE STOP HEEFT ONTSLAG TOCH BEDANKT VOOR VERDIENSTE STOP MIJN BEZORGHEID GROTE KWETSBAARHEID ILLEGALITEIT DOOR TE VERWACHTEN WIIDTINO PROVOCATIES JAN EN MIJ ONBEKENDE AANHANG DOET MIJ VERZOEKEN JAN ONMIDDELLIJK TE UWE NT (UWE HQ) TE ONTBIEDEN STOP OOK VERZOEKE JAN S RADIO VERBINDEN EN ACTIE MOGELIJKHEDEN MET UW GEZAG TE BEPERKEN STOP DE DC EINDE

Second part of Message 169 from Henri Koot to London. This is a mutilated message but it seems Henri Koot wants London to order Thijssen to come through the lines to its HQ. He also seems to want the radio links of the RVV to be closed and to limit the actions of the RVV resistance organisation. May be this message provokes London to send a message that the the resistance organisations have to work together and stop complaining about each other.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN ONE (171) STOP BSL STOP ALONG RAILWAY GRONINGEN NIEUWERSCHANS IMPORTANT TRAFFIC TO GERMANY STOP SABOTAGE IMPOSSIBLE ON ACCOUNT MHINT UHBQ REGUARDING STOP AIR BOMBARDMENT URGENTLY REQUESTED FOR EXAMPLE NEAR FOXHOL STOP THE DC RPT DC END

Henri Koot asks London (171) if the RAF ia able to bombard the railway track that runs from Groningen to Nieuwerschans. Along that route the Germans are transporting stolen goods out of The Netherlands to Germany. Sabotage carried out by the resistance is impossible probably due to reprisals against the local population. The urgent request is to bomb the railway near Foxhol. See map.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN TWO
(172) STOP OLIVER RECEIVED LOAD BUT ONE PACKAGE WITH BROADCAST RECEIVERS COMPLETELY DESTROYED THANKS FOR TYRES STOP CAN YOU PUT ON OPERATION OLIVER FOR FRIDAY NIGHT STOP WITH LAST SENDING NOT INCLUDED PACKAGE MARKED HANS STOP

Tobias reports to London (172) that field OLIVER did receive its load, but the package containing the broadcast receivers was completely destroyed, probably the parachute did not open. Tobias thanks London for sending bicycle tires and he asks if the RAF can carry out an other dropping on field OLIVER on Friday night. The package marked 'Hans' containing his new codes was not dropped on OLIVER.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP LALOE ACCEPTED EIGHT KM EAST OF HOORN TELL US WHEN LALOE READY TO RECEIVE STOP LAMMERT YOUR BEARINGS NOT CLEAR IF FOUR ONE QUARTER KMS SW OF LOCHEM AND ELEVEN KMS WNW OF BORCULO LAMMERT ACCEPTED BUT IF FOUR AND HALF KMS NE OD STATION VORDEN GROUND REFUSED STOP PLEASE TELL US WHERE IT IS STOP WINNIE REFUSED OWING TO FLAT STOP FROM WIN THIRD TIME LUCKY END

London informs Tobias that field LALOE has been accepted by the RAF. It is situated 8 kms east of the town of Hoorn. Tobias must inform them when this field is ready to receive a load. London is not sure if Tobias has given them the right coordinates of field LAMMERT. Is it situated 4124 meters south-west of Lochem and  11 kms West-North-West of Borculo. The field will not .be accepted when if it is situated 4500 kms North-East of Vorden. Tobias must give its exact location. Field WINNIE is refused because there is a flat nearby, which is an obstacle for the aircrafts. Winnifred Thomas hopes that when the field will be offered for the third time it will be right.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP TO ALL RESISTANCE FORCES IN HOLLAND STOP IT IS WITH GRAVE MISGIVINGS THAT WE HAVE FOLLOWED THE EXCHANGE OF MESSAGES RELATING TO THE DISUNITY WHICH APPARENTLY EXISTS BETWEEN CERTAIN UNDERGROUND ORGANISATIONS STOP WE THE BRITISH HAVE BEEN DOING OUR BEST TO SUPPLY YOU WITH ARMS WITH THE OBJECT OF YOUR HELPING US TO KICK THE GERMANS OUT OF YOUR COUNTRY WHEN THE RIGHT TIME COMES STOP BY THEIR PRESENT ATTIDUDE UNDERGROUND ORGANISATIIONS ARE DOING EXACTLY WHAT THE GERMANS WOULD LIKE TO DO STOP THEY ARE WASTING VALUABLE TIME PLEASE GET TOGETHER AND LONG LIVE YOUR QUEEN STOP FROM YOUR BRITISH ALLIES END

London is angry about the fact that there is still no unity between all the different resistance organisations. They are doing their best to help but the resistance is making a mess and the Germans will use this situation at their advance.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP PLEASE TELL US EXACTLY HOW MANY EURAKAS YOU HAVE WORKING AND WHERE THEY ARE SITUATED STOP BRAM HAS ASKED US FOR TWELVE ACCUMULATORS PLEASE TELL US WHAT HAS HAPPENED TO THE TWELVE WE SENT TO YOU ON MANDRILL ON NIGHT OF NINE OF TENTH OCTOBER STOP FROM EVA LOVE WHITE CHRISTMAS END

London wants to know how many Eureka's he has in a working state and where they are placed. London would like to know what happened to the 12 accumulators that were dropped for Pieter de Vos in the night of 10th to 11th of October, because he is asking for 12 new ones. Eva sends her love and wishes him a White Christmas.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM YOUR ONE ...
verdere tekst niet leesbaar/no text available.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY TWENTY EIGHT (28) STOP HANS WILL CARRY ON ENCODING HIS EVENING KBS MESSAGES ON MY LOPT SHEET ELEVEN STOP YOUR THIRTEEN STOP EXCELLENT STOP WE ARE ALREADT CHEERING STOP SEVEN END

Pieter de Vos informs London (28) that Tobias will carry on encoding his KBS messages with his LOPT sheet 11. Pieter refers to message number 13 from London and thinks it is excellent. The crew in Amsterdam is already cheers for the liberation of Holland.
Vrijdag 3 november. Henri Koot laat Konden weten (173) dat in enkele dagen de Russen die bij de kust gelegerd zijn toegevoegd zullen worden over enkele Duitse divisies verspreid over het hele land. Zij willen volgens hun Russische contact persoon in opstand komen en zijn in staat om het Duitse kampement te vernietigen en het gebied waar zij zich nu verbinden te bezetten en te verdedigen. Zij kunnen gezien hun munitie dit een maand volhouden. Koot moet nog uitzoeken of deze maand niet erg lang is als de Duitsers er met volle kracht tegen aan gaan. Aan de andere kant moeten de Russen geadviseerd worden om Fort IJmuiden te bezetten en te voorkomen dat de haven vernietigd wordt. Hulp van geallieerde zijde moet aan hen beloofd worden. Koot vraagt vervolgens wat hij aan de Russische contact persoon moet mededelen en ook welke rol het verzet bij een dergelijke actie moet gaan spelen.

Tobias (
174) bedankt Londen voor het droppen van een lading op veld MADELINE. Tobias informeert Majoor Klijzing dat hij op veld MANDRILL welleswaar over een Eureka baken en een S-Phone beschikt, maar beiden werken niet. Dus wil hij dat men nog een Eureka baken en een S-Phone dropt. Tijdens de laatste dropping zijn alle accu's verloren gegaan bij de landing. Veld LALOE is vanaf zaterdag nacht gereed om een lading te ontvangen en veld OLIVER vanaf zondag nacht nadat een ?? geleverd is.

Tobias (
175) meldt een nieuw dropping veld aan genaamd WINNIE. Het ligt 6850 meter van het stadhuis van Moerkapelle, 4100 meter vanaf het stadhuis van Zoeterwoude en 9100 meter van de Protestante kerk in Nootdorp. De BBC code zin is "Langzaam maar zeker" en de seinletter is de W. Tobias kan het veld niet verder naar het oosten verplaatsen omdat het gebied onder water is gezet. Ook dit is weer een veld in Zuid-Holland, waarom Bert de Goede, of Luke Mulholland dit niet doet is een raadsel.

Tobias of Henri Koot laat Londen weten (176) dat de zinnen die door de Duitse service van de BBC uitgezonden zullen worden om de Russen tot actie te laten overgaan, moeten vooraf voorzien worden van de code zinnen "Für Peter". De actie zinnen voor elke groep Russen zijn: "Automobile sind gut" en "Das Haus wird gebaut".

Londen (
101) laat Tobias weten dat zij erg geïnteresseerd zijn wat er nu uiteindelijk met het vliegtuig is gebeurd dat Tobias en Pieter naar Nederland heeft vervoerd. Elk brokje informatie is welkom.

Londen laat weten (
102) het spijtig te vinden dat de Russen over diverse divisies verdeeld worden. Londen benadrukt dat zij alleen in opstand mogen komen wanneer het geallieerde opper commando daar opdracht voor geeft.

 
Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 21-09
Publicatie: 23-9-2021
Blad 9.
 
 Zaterdag 4 november
, het antwoord van Tobias (
177) is onduidelijk. Hij stelt dat een uur voordat hij en Pieter sprongen er een vliegtuig in de buurt van Limmen is neergestort, verder is er in heel Noord Holland die nacht geen toestel neergestort. Zodra Tobias geland was heeft hij de letter B richting het vliegtuig geseind met zijn zaklantaarn, het vliegtuig seinde de letter J terug en vertrok vervolgens in westelijke richting.
In het verliesregister van het Ministerie van Defensie wordt op 8 september bij Limmen een crash vermeld, maar dit betreft een Mosquito van het 418 Sqdn van F/O W.R. Zeller.

Tobias (
178) vraagt of het mogelijk is om THE SAILOR (Rein Bangma), te sturen als wapeninstructeur ook vraagt hij weer om een derde marconist. Ook doet hij aan iemand die in Parkstreet in Londen woont de groeten, is dit zijn vader? Verder heeft hij weer een nieuw droppingsveld gevonden NICO tussen Naarden, Weesp en het Muider Slot. Ook verschaft hij nog meer inlichtingen over zijn dropping en het vliegtuig dat hen dropte.

Telegram 179 van Draughts, geen tekst beschikbaar/ no text available.
Telegram 180 van Draughts ontbreekt in de collectie/ telegram number 180 from Draughts is missing.

Henri Koot (
181) bedankt voor het telegram dat de verzetsbewegingen aanspoort zich te verenigen.

Tobias (
182) geeft aan een nieuw droppingsveld gevonden te hebben wat hij NICO noemt.

Verder geeft Tobias (
184) ook nog aan dat hij in het vliegtuig wat hem en Pieter naar Holland vloog vlak voor hij sprong onweer heeft waargenomen. Vlak voor hij en Pieter sprongen werd de duif vrijgelaten en hun landing was erg hard in storm en regen.

Londen (
103) geeft aan dat er direct na de bevrijding meteen actie moet worden ondernomen om collaborateurs op te pakken. Daarom moeten er nu al lijsten samengesteld worden met lieden die met de vijand samenwerkten.

Londen (
113) geeft aan dat Bangma voorlopig niet kan komen omdat hij tijdens een parachute sprong zijn rug geblesseerd heeft.

Londen wil meer weten over de valse beschuldigingen van Jan Thijssen aan het adres van Delta Centrum en de Orde Dienst. Ook een telegram van de RAF over mislukte dropping baart Londen zorgen.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN SEVEN
(177) STOP OUR AIRCRAFT J FOR JOHNNY STOP PLANE NEAR LIMMEN AAB (WAS) SHOT DOWN ONE HOUR BEFORE WE WERE DROPPED STOP INFORMATION I GOT NO PLANE SHOT DOWN ABOVE NORTH HOLLAND EXCEPT THIS AIRCRAFT STOP EUORA WE ZOOK QUE SKCLPER TOCLTE (BEFORE WE TOOK OFF SKIPPER te) ENEMY CONVOY NEAR MOND GNDVLED LAND (VLIELAND?) WOULD BE ATTACKED BY COASTAL COMMAND STOP PILOT ASOMIOE (ASKED ME) TO GIVE SIGNAL LETTER B FOR BERNHARD ONCE I WAS SAFELY LANDED HE FLASHED BACK LETTER J FOR JOHNNY AND FLEW DIRECT UXXWEJT (DUE WEST) END

Tobias informs London (177) that the aircraft that took them to Holland was carrying the J for Johnny. Near Limmen a plane was shot down before Pieter de Vos and he were dropped. Tobias was informed that no other plane was shot down that night over North-Holland. Tobias tells London that before they took off the skipper told  me about an enemy convoy near the estuary of Vlieland, but that Coastal Command would attack them. The pilot asked me to signal the letter B for Bernhard once I had landed safe on the ground. After doing so the plane flashed back the letter J for Johnny. the plane flew away in a Westerly direction. The last part of the message was badly mutilated and I believe this was what the message must have been.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN EIGHT
(178) STOP CAN YOU SEND MY FRIEND THE SAILOR TO ME AS WEAPON INSTRUCTOR STOP HOPE YOU WILL SEND THIRD OPERATOR SOONEST STOP LOVE FOR PARK STREET END

Tobias asks London (178) if it would be possible to send his friend The Sailor (Rein Bangma) to him as weapon instructor. He hopes that London will soonest send this third wireless operator. He sends his love to Park Street (his father).

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP ...
rest van tekst is onleesbaar/no text visible. Is this message 179 from Draughts?

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP SECOND PART OF NR ONE SEVEN NINE (179) STOP OUR SEVENTY STOP (This is the second part of message 179 from Draughts. Would this be message 180 from Draughts?)

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT ONE (181) STOP YOUR NINE EIGHT STOP TO ALL BRITISH ALLIES STOP AS COMMANDER OF RESISTANCE FORCES IN OCCUPIED HOLLAND IN NAME OF THEM ALL I THANK YOU FOR YOUR EARNEST ADMONITION WHICH IS ISSUED TODAY PNABR ID LE DLY AS ORDER OF DAY TO MY FORCES STOP YOUR AUTHORATIVE APPEAL WILL BE THE REDEA YAVG WORD TO BRING FORTH THE INDISPENSIBLE UNITY IN OUR MIDST STOP THE DC END

Henri Koot informs London (181) that he as commander of all resistance forces in Holland thanks all British allies for their honest admonition which will issued to the resistance forces today as order of the day. London's message will speed up the necessary unification of all resistance organisation

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT TWO
(182) STOP NEW GROUND NICO STOP SIXTY FOUR HUNDRED BIG CHURCH NAARDEN FORTY FIVE HUNDRED BIG CHURCH WEESP FOURTEEN HUNDRED MUIDERSLOT STOP BBC WIE WAAGT DIE WINT LETTER N FOR NICO END

Tobias informs London (182) he has found a new dropping field which he calls NICO. It is situated 6400 meters from the big church in Naarden, 4500 meters from the big church in Weesp and 1400 meters from the castle Muiderslot. The BBC code sentence is: "Wie waagt die wint" and its signal letter is N.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT TREE (183) STOP DURING OPERATION I OBSERVED THUNDER STORM THROUGH TAIL GUNNERS PLACE STOP WE FLEW TO OUR PINPOINT STOP A FEW MINUTES BEFORE LANDING CREW DID GIVE PIGEONS FREEDOM STOP OUR LANDING TERRIBLE HARD IN HEAVY RAIN AND STORM STOP

Tobias informs London (183) that during the dropping operation he saw a thunder storm though the dome of the tail gunner. They flew to their pinpoint, a few minutes before landing the crew of the aircraft released the pigeons. The landing of Tobias and Pieter was very hard in heavy rain and storm.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ZERO THREE (103) STOP AAN DELTA C STOP ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN ARRESTATIES IN BEVRIJD GEBIED OPGEDAAN DOEN MIJ DE NOODZAAK VAN SNEL EN GEORGANISEERD OPTREDEN DIRECT NA BEVRIJDING TELKENS DUIDELIJK INZIEN STOP DAAROM BEPAAL IK DAT IN BEZET GEBIED THANS REEDS DOOR EENHOOFDIGE PLAATSELIJKE LEIDERS ALLE VOOR ARRESTATIE BELANGRIJKE GEGEVENS MOETEN WORDEN VERZAMELD EN GECOORDINEERD STOP ALS RICHTLIJN GELDT DAT VERZAMELEN GEGEVENS IN STEDEN IN BEGINSEL PRIORITEIT HEEFT BOVEN TEN PLATTELANDE STOP BIJ BEVRIJDING MOETEN DEZE GEGEVENS TER BESCHIKKING VAN DEN MILITAIREN COMMISSARIS WORDEN GEHOUDEN EINDE

Henri Koot is informed by London(103) that Prince Bernhard thinks that due to experience in the already liberated areas in the South, it is necessary to arrest swift and fast directly after the liberation of the still occupied areas those who cooperated with the Germans. Therefore the local commanders must start collecting information which will make these arrest easier. The priority lays in the cities, the countryside will be dealt with later. The collected information must be handed over to the military commissioner.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE telegrams 104 t/m 112. No text available, see telegram no: 188 in four parts from NORTHAW {Prins Bernhard} dated 31-10-1944.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM 113. No text available see telegram no: 117 dated  04-11-1944 to PODEX (Luke Mulholland) via night Fal.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ONE THREE (113) STOP YOUR SAILOR FRIEND (Rein Bangma) HAS BEEN TRAINED BUT HURT HIS BACK WHEN JUMPING STOP HE WILL PROBABLY BE ALLRIGHT AGAIN IN ABOUT TWO OR THREE WEEKS END

London answers Tobias (113) about sending Rein Bangma (The Sailor) as weapon instructor to Amsterdam. Rein has injured his back during parachute training. He will be alright again in about 2 or 3 weeks.Tijdslijn: 8e week operatie Draughts.

Zondag 29 oktober 1944
.
.

Maandag 30 oktober 1944.


Dinsdag 31 oktober 1944.


Woensdag 1 November 1944.


Donderdag 2 November 1944.


Vrijdag 3 November 1994.


Zaterdag 4 November 1944.


Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN THREE (173) STOP IN A FEW DAYS RUSSIANS NEAR COAST WILL BE PLACED IN SMALL GROUPS WITH GERMAN DIVISIONS ALL OVER COUNTRY STOP THEY WANT TO RESIST WE ARE WILLING AID ACCORDING TO RUSSIAN CONTACT MAN COMPLETELY ABLE TO DESTROY GERMANS ENCAMPMENT WITH THEM AND TO DEFEND AREA WHERE THEY ARE NOW AGAINST GERMAN ATTACKS STOP SUPPLIES AND MUNITION ENABLE THEM TO HELD GROUND FOR ABOUT A MONTH STOP THEY ASK ADVICE STOP PERIOD OF ONE MONTH SEEMS VERY LONG TIME IF GERMANS ATTACK WITH FORCE STOP ON OTHER HAND IMPORTANT IF RUSSIONS CAN BE ADVISED TO GET FORTRESS IJMUIDEN AND PREVENT DESTRUCTION OF HARBOUR AND ALLIED HELP IS PROMISSED SOONEST STOP PLEASE ANSWER SOONEST WHAT ADVICE I MUST PASS ON TO RUSSIONS AND ALSO EVENTUALLY INSTRUCTIONS FOR DUTCH UNDERGROUND FORCES STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NY ONE SEVEN FOUR
(174) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE STOP MAJOR IS IMPORTANT FOR SATURDAY NIGHT STOP WE GOT ONE EUREKA AND ONE S PHONE OM MANDRILL BUT THEY ARE NOT WORKING CAN YOU SEND US AGAIN STOP ALL ACCUMULATORS DESTROYED STOP LALOE READY AS FROM SATURDAY NIGHT OLIVER AS FROM SUNDAY AFTER DELIVERING TONPHLT END

Tobias thanks London (174) for dropping a load on field MADELINE.  The groundcrew of MANDRILL has one Eureka beacon and one S-Phone, but both are not working. Can Major Klijzing send new ones with the dropping of Saturday night? All 12 accumulators dropped for Pieter de Vos where destroyed after they hit the ground. Field LALOE is ready to receive loads as from Saturday, OLIVER as from Sunday after delivering …. (mutilated).

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SEVEN FIVE
(175) STOP NEW GROUND WINNY  SIXTY EIGHT HUNDRED FIFTY TOWNHALL MOERKAPPELE FORTY ONE HUNDRED TOWNHALL ZOETERWOUDE NINETY ONE HUNDRED PROTESTTANT CHURCH NOOTDORP STOP BBC LANGZAAM MAAR ZEKER W FOR WINNY STOP NOT POSSIBLE TO MOVE MORE EAST BECAUSE OF INUNDATION END

Tobias informs London (175) he has moved field WINNIE in South-Holland. Its location is now 6800 meters from the townhall of Moerkappele, 4100 meters from the townhall of Zoeterwoude and 9100 meters from the Protestant church in Nootdorp. The BBC code sentence is "Langzaam maar zeker" and the signal letter is W. Tobias can't move the field any further due to inundation by the Germans.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN SIX
(176) STOP WHEN GERMAN BBC REPEATED PRECEDE THIS WITH FUER PETER STOP ACTION MESSAGES FIRST AUTOMOBILE SIND GUT SECOND DAS HAUS WIRD GEBAUT END

Tobias informs London (176) that the code sentence which will broadcasted by the BBC German service must precede with the sentence "Für Peter". The messages to put the Russians into action are: "Automobile sind gut" and "Das Haus wird gebaut"


TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ZERO ONE
(101) STOP ANXIOUSLY AWAITING MORE NEWS ABOUT CREW OF AIRCRAFT WHICH TOOK YOU TO HOLLAND PLEASE GIVE US ALL PARTICULARS YOU CAN END

London wants to know from Tobias (101) what happened to the RAF crew that took him to Holland. He must give them all the details he knows.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ZERO TWO
(102) STOP REGRET YOUR NEWS ABOUT THE RUSSIANS BUT ALLIED HIGH  COMMAND STRESS IMPORTANCE THAT NO MUTINY SHOULD TAKE PLACE UNTIL CALLED FOR BY THEM END

London informs Henri Koot (the DC) (102) they regret that the Russians are split up and will be divided over German division all over the country. London urges Koot that the Russians are only allow to revolt if the Allies tell them to do so.