Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 5 november, Tobias (184) vraagt Londen met FRANK, Arnold van Beijnen, contact op wil  nemen want DOUWE (Paul Peters) wil zijn radio set hebben die in Rotterdam is achtergebleven, het lukt Tobias namelijk niet om zelf met FRANK contact op te nemen.

Tobias (
185) bedankt voor een lading die op veld MADELINE gedropt is en hij doet zijn vrouw Eva de groeten.

Telegram nummer
186 van Draughts is niet aanwezig.

Londen laat Pieter de Vos (
115) weten de berichten voor HANS (Tobias) tijdelijk gecodeerd worden middels de pagina's vijf en zes van zijn eigen codeboek. Pieter moet deze bladzijden reserveren en Tobias moet ook op de hoogte worden gesteld.

Londen laat Tobias in een ongenummerd en niet compleet telegram weten dat veld LAMMERT geaccepteerd is en vraagt wanneer er met droppen kan worden begonnen. Veld WINNIE is weer afgewezen in verband met luchtafweer geschut. Maandagnacht zal er weer op veld MANDRILL gedropt worden en ook stuurt men een Eureka baken mee. Tobias moet de batterijen en de verbindingskabels van het aanwezige Eureka baken laten controleren en aangeven wat er mis is met het apparaat.

Londen laat Tobias verder weten welke afspraken er zijn gemaakt met Pieter over het gebruik van Pieter's codeboek. Zijn nieuwe codes worden gedropt in een container die gemarkeerd is met een wit kruis en zijn verpakt in een enveloppe met de naam Hans erop. De rest van het bericht is onleesbaar.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT FOUR (184) STOP I ASKED FRANK ROTTERDAM SEVERAL TIMES TO GIVE CONTACT ADDRESS TO COLLECT DOUWES SET AND LUGAGE WITHOUT RESULT STOP CAN YOU ASK HIM FOR ME END

Tobias asks London (184) to contact Frank (Arnold van Bijnen). He tried to contact Frank himself several times but Frank did not respond. Tobias needs a contact address to pick up Douwe's (Paul Polak) wireless set that was left behind when he moved from Rotterdam to Amsterdam.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE EIGHT FIVE
(185) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE LOVE FOR DENMARK END

Tobias thanks London (185) for dropping a load on field MADELINE and he sends his love to his wife Eva (Denmark).

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE ONE FIVE (115) STOP FOR TIME BEING OUR MESSAGES TO YOU WILL BE ENCODED ON PAGES FIVE AND SIX OF ONE TIME PAD USED BY BRAM WHO KNOWS OF THIS ARRANGEMENT STOP WE ARE SENDING NEW CODES TO YOU IN AN ENVELOPE MARKED VOOR HANS WHICH WILL BE IN A CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS WHICH ... geen tekst verder leesbaar.

London informs Tobias (115) for the time being London will encode the messages for Tobias with sheet number 5 and 6 out of the codebook of Bram (Pieter de Vos). Pieter has been informed about it. London will send a new codebook to Tobias packed in an envelope marked 'HANS'. The envelope will put in a container marked with a white cross which… no more text available.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE ONE SIX (116) STOP TO DC STOP YOUR NUMBER ONE SIX NINE STOP WELKE VALSCHE BESCHULDIGINGEN STOP ZIJN DEZE VERVAT IN RAPPORT AAA AAN DELTA COMMANDANT BETREFFENDE VERSLAG VERGADERING ZES EN TWINTIG OCTOBER EN BBB BESCHRIJVING ONTSTAAN EN WERKZAAMHEDEN RVV WAARIN OA GEWEZEN WORDT DISIPLINE TROEPEN RVV IN TEGEN STELLING ENKELE GEVALLEN ONDISIPLINAIR OPTREDEN KP STOP ALSMEDE VERSLAG WAPEN DROPPINGS IN VERBAND MET TELEGRAM RAF TELEURSTELLING NIET GESLAAGDE VLUCHTEN EINDE

London wants to know from Henri Koot (116) what kind of false accusations were made, which were mentioned in telegram 169 from the DC. Are these accusations mentioned in a report to Delta Centrum of a meeting held on October 26th? What is known about the founding of the RVV and the way the operates? Is there a document in which it is made clear that the RVV troops are very disciplined, but the KP troops are not?  Is there also a document about the weapon droppings, this in connection with a telegram send to the RAF that the RVV is very disappointed about the unsuccessful droppings?

TO BACKGAMMON VIA PLYM DIRECT STOP FOR TIME BEING MESSAGES FOR HANS WIL BE ENCODED ON SHEET FIVE AND SIX OF YOUR ONE TIME PAD PLEASE RESERVE THESE PAGES AND ADVISE HANS SOONEST END

London informs Pieter That for the time being all messages to Tobias will be encoded with the pages 5 and 6 of his One Time Pad book. He should reserve these pages for Tobias and he is asked to inform him about this arrangement.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIGE STOP
(vervolg) SIX THOUSAND CHURCH LAREN ACCEPTED STOP LAMMERT IS ON THE GROOTE VELD STOP TELL US WHEN YOU ARE READY TO RECEIVE STOP WINNY REFUSED OWING TO FLAK STOP TRYING MANDRILL FROM MONDAY NIGHT AGAIN AND SENDING ANOTHER EUREKA PLEASE CHECK BATTERIES AND CONNECTIONS OF EUREKA YOU HAVE ALREADY GOT AND TELL US EXACTLY WHAT IS WRONG WITH IT END

Tobias is informed by London in a continuation of a telegram that field LAMMERT has been accepted by the RAF. It is 6000 meters from Laren and situated on Het Grote Veld. Tobias must inform London when field LAMMERT is ready to receive a load. Field WINNIE has been refused again due to Flak nearby. The RAF will try to drop an other load on field MANDRILL Monday night. London will drop an other Eureka beacon, but Tobias must check the batteries and connecting cables of the beacon he already has and he must tell London what is wrong with this one.

Maandag 6 november, in een ongenummerd bericht verstuurt Henri Koot WEGA bericht nummer vier van 4 november. Op 28 oktober verstuurde Londen bericht nummer vier voor WEGA en vroeg daarin blijkbaar om een notitie van 9 augustus, deze is echter onvindbaar. Klopt het nummer wel vraagt Koot zich af. In antwoord op een vraag van 29 oktober geeft Koot aan dat het niet gewenst is dat de vakverenigingen plaats nemen in de Grote Advies Commissie. Zij zijn blijkbaar vertegenwoordigd in een commissie waar Koot ook in zit.
In de Grote Advies Commissie zaten: Drees (hij vertegenwoordigde het Vaderlandse Comité), Bruins-Slot voor de rechter sectie, Neher/Drion voor de midden sectie, Meijer voor de linker sectie en Caljé names de Orde Dienst.
Waarom zit alleen de Orde Dienst in deze commissie en de andere verzetsorganisaties niet?

Henri Koot (
187) laat Prins Bernhard weten dat op 6 november een koerier richting Eindhoven is vertrokken met copieën van uitgevaardigde bevelen. De rest van het bericht is niet duidelijk.

Telegram
188 van Draughts is niet aanwezig.

Tobias (
189) meldt een nieuw droppingsveld aan op de Veluwe en geeft het de naam DOBSON. Voor wie vraagt hij dit veld aan?

Pieter de Vos (
29) laat Londen in eigen bericht weten dat hij behoefte heeft aan verschillende artikelen en dat deze in kleine pakketten verpakt moeten worden en moeten zijn geadresseerd aan DUISTERE PIET, gebeurd dit niet dan verdwijnen de zaken onderweg. Wel zijn de gevraagde sets goed aangekomen.

Pieter (
30) laat verder weten met spoed telefoondraad nodig te hebben wat tussen telefoonpalen aangebracht wordt. De cut-out (tussenpersoon) die hij noemt is Jaap Carels (BRAND), die voor illegale telefoonverbindingen zorgt. Verder heeft hij veldtelefoons, generatoren en accu's nodig. Londen moet alles van adressen voorzien, want anders verdwijnt het materiaal. Weer doet hij Kay de groeten.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY WEGAKIER (WEGA VIER) VAN VIER STOP UW VIER VAN TWEE ACHT STOP NOTA OD VAN NEGEN AUGUSTUS ONKUNDBAAR VERZOEK VEDERE NUMMER OPGAVE STOP ANTWOORD VMNU TWEE VAN TWEE NEGEN OCTOBER VERTEGENWOORDIGING VAKVERENIGINGEN IN GROTE ADVIESCOMMISSIEN NIET WENSELIJK STOP ZIJN VERTEGENWOORDIGD IN GROTE COMMISSIE WAARVAN DC DC AlS MEDE COMETE STOP

Tobias sends an other telegram from WEGA (Senior Advisory Council) number 4 from 4 from October 28th. A memo from August 9th can not be found. WEGA asks for more details of this memo. Answer number two from October 29th: "It is not desireable to have representatives of the trade unions in the Senior Advisory Council". The are already represented in the Major Committee in which the DC has also a seat together with Comete (?).


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT SEVEN (187) STOP AAN PRINS BERNHARD STOP OP ZES ELF EERTTIEKT (VERTREKT) KOERIER NAAR EINDHOVEN MET FOTOCOPIEN VAN VERSCHILLENDE BEVELEN STOP B RPT BDEDA (BREDA) TO TWEE ACHTTIEN WORDT THANS GEWIJZIGD ALS GEVOLG VAN UW NEGEN TELEGRAMMEN STOP DC RPT DC STOP

Henri Koot informs Price Bernhard (187) that on November 6th a courier will leave Amsterdam to travel through the lines to Eindhoven. He or she will bring the Prince copies of all issued orders from Koot. The name of the town Breda will be given the codename 218, this as a result of 9 telegrams sent by Prince Bernhard.

Telegram number 188 from Draughts is missing.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE EIGHT NINE
(189) STOP NEW GROUND DOBSON STOP FORTY THREE HUNDRED PROT CHURCH WITTESTEIN TWENTY EIGHT HUNDRED FIFTY PROT CHURCH OLDENBROEK THIRTY HUNDRED FIFTY PROT CHURCH KPYUR STOP BBC ELK MEENT ZIJN UIL EEN VALK TE ZIJN STOP LETTER D FOR DOBSON STOP

Tobias informs London (189) about a new dropping field on the Veluwe. He calls it DOBSON and it is situated 4300 meters from the Protestant church in Wittestein, 2850 meters from the Protestant church of Oldenbroek and 3050 meter from the Protestant church of KPYUR (mutilated). The BBC code sentence is "Elk meent zijn uil een valk te zijn" and the signal letter is D.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY TWO NINE (29) STOP YOUR SETS EXCELLENT STOP HEARD SMALL STUFF YOU SENT DISAPPEARS BEFORE WE GET IT UNLESS IN FULL ADDRESSED PARCELS STOP PLEASE SENT IN SEVERAL SMALL PARCELS  WINTER CLOTHING SHIRTS RUBBER SOLED SHOES SIZE FORTY CIGARETTES EMERGENCY RATIONS STOP PUT INDEX LIST INSIDE STOP CONFIRM THIS STOP ADRESS DUISTERE PIET AND INFORM ME IN ADVANCE WHAT ARRIVES AND WHEN STOP CONFIRM STOP DO NOT SEND ANYTHING UNLESS ARRANGED THIS WAY STOP FOUR STOP

Pieter de Vos thanks London (29) for sending wireless sets, they are excellent. When London sends him and Paul small parcels they disappear before they get them unless they are marked with their aliases and their contact address in Amsterdam. They ask for winter clothing, shirts, shoes with rubber soles size 40, cigarettes and emergency rations. it must be packed in small parcels. The parcels must contain an index list of its content. London must confirm they understood what Paul and Pieter want. The marking on the parcels must be "Duistere Piet" and Pieter wants to know in advance when and what will be dropped. London must confirm this  request too. London must not send anything to them unless it is marked the way they told them.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY THIRTY
(30) STOP REQUIRED VERY URGENTLY FROM CUT OUT REASONS AT LEAST FIVE HUNDRED YARDS TELEPHONE WIRE AS USED ON TELEPHONE POLES ALSO FIELD TELEPHONES AND TWELVE ACCUMULATORS STOP VITAL STOP YO (YOUR) GENERATORS ALSO EXTREMELY IMPORTANT YOU ARRANGE AS ASKED FOR REGARDING ADDRESSED PARCELS STOP THREE STOP LOVE KAY END

Pieter de Vos Asks London (30) that he urgently needs 500 yards of telephone wire, the kind that is used between telegraph poles. This request came from a cut-out (Jaap Carels, communication specialist) who also needs field telephones and 12 accu's. It is a vital request, because this material will be used for an illegal telephone network which is used by the resistance. The (steam) generators are extremely important for Pieter and Paul. London must follow the arrangement for delivering parcels to them. Pieter sends his love to Kay (Captain Kay?)
Dinsdag 7 november, Tobias (190) vraagt om de containers en manden in het vervolg te nummeren zodat de grondploeg weet welke eventueel mist. Verder doet hij zijn vriend Rein Bangma de groeten en hoop hem spoedig te zien. In werkelijkheid zullen zij elkaar nooit meer zien.

Londen (
117) meldt dat er op veld MANDRILL niet gedropt is, mogelijk vanwege het slechte weer. Als het weer het toelaat zal er woensdagnacht gedropt worden op de velden MANDRILL, LAMMERT en MADELINE. Tobias krijgt een reprimande over de namen van de droppings velden. Hij gebruikt hiervoor de namen van SOE medewerkers. Voor Londen is telegram 188 niet helemaal duidelijk. Londen gaat er mee akkoord als Tobias in de toekomst KP velden overneemt.

bericht
118 van Londen is niet aanwezig.

Londen (
119) heeft weer vragen over een verslag van WEGA, de Grote Advies Commissie?

Londen (
120) meldt verder dat de RAF veld NICO heeft afgekeurd vanwege de aanwezigheid van afweergeschut in de directe omgeving. Ook de naam NICO wordt geweigerd, het nieuwe veld moet SALLY gaan heten.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE NINE ZERO (190) STOP REQUEST RECEPTION COMMITTEES ALWAYS TO NUMBER CONTAINERS AND PACKAGES SO THAT IN CASE OF MISSING RECEPTION KNOWS STOP FOR THE SAILOR MY BEST WISHES HOPE TO MEET HIM SOON END

Tobias informs London (190) that the ground crews have asked if London can number all containers and packages, so if something goes missing they know what is missing. Tobias wishes The Sailor (Rein Bangma) all the best and he hopes to meet him soon in Amsterdam.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ONE SEVEN (117) STOP TRIED MANDRILL MONDAY NIGHT BUT NO LUCK PRESUME BAD WEATHER STOP WILL TRY LAMMERT MADELINE AND MANDRILL AGAIN WEDNESDAY NIGHT WEATHER PERMITTING STOP FROM THE MAJOR WE ARE HONOURED WITH NAMES OF GROUNDS BUT PLEASE REMEMBER SECURITY STOP YOUR ONE EIGHT EIGHT NOT QUITE CLEAR BUT UNDERSTAND YOU WILL IN THE FUTURE BE TAKING OVER KP GROUNDS STOP THIS IS OK WITH US END

London informs Tobias (117) that the RAF had tried to drop a load on field MANDRILL but they did not succeed probably due to bad weather conditions. On Wednesday night they will try to drop loads on the fields LAMMERT, MADELINE and MANDRILL id the weather conditions are good. Tobias is reminded about his security by giving names to the dropping fields that are related to his staff and BBO/SOE staff in London. Telegram 188 sent by Tobias is not clear to London, but they understood that Tobias will take over KP dropping fields in the future. London agrees with that arrangement.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ONE NINE
(119) STOP VOOR WEGA UW VIER VAN VIER STOP NOTA CD IS STUK VAN ALGEMEEN HOOFDKWARTIER BETREFFENDE HULP POLITIE NUMMER DC VIJF ACHT VIER LETTER A EINDE

London replies to a telegram sent by Tobias on behalf of WEGA (119). Their fourth telegram of four. London has questions about a telegram which contains  a memo of the Common HQ, concerning help for the police, which carries number 5 from the DC (Henri Koot) and is marked 584A.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO ZERO
(120) STOP REGRET NICO REFUSED ON ACCOUNT COASTAL FLAK STOP IF RESUBMITTING THIS GROUND CALL IT SALLY AND NOT NICO END

Tobias is informed by London (120) that field NICO has been refused by the RAF because it is too close to a coastal Flak battery. If he wants resubmit this field it has to be named SALLY and not NICO.Woensdag 8 november, Henri Koot (191) laat een telegram via Pieter de Vos versturen waarin hij nogmaals aangeeft waarom hij  Jan Thijssen heeft ontslagen. In plaats van Jan Thijssen heeft Henri Koot FREEK (Gerben Wagenaar) verzocht zitting te nemen in het Delta Centrum. 

Verder geeft Koot (
192) geeft aan dat er al een lijst is van mensen die direct na de bevrijding moeten worden opgepakt.

Henri Koot (
121) wordt verzocht om orde op zaken te stellen in het gewest Utrecht. Sjeerp Postma (WITTE DIRK) is van mening dat Cor Been het commando moet voeren, maar krijgt dat blijkbaar zelf niet voor elkaar.


Gerard Lips: "Weer wacht de grondploeg van MANDRILL op een lading: "Vergeefs gewacht tussen 2 en 4 uur. Onweer, regen en kou. Surprises van ander terrein: 1 reep en 2 pakjes biscuit".
Gerard Lips of the ground crew of field MANDRILL: "We waited in vain between 02:00 and 04:00 hrs. Thunderstorm, rain and cold wind. We received 1 bar of chocolate and 2 packages with biscuits".


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP VALSCHE BESCHULDIGINGEN ZIJN VERVAT BEHALVE IN RAPPORT DD TWEE ZES OCTOBER AAN MIJ BETREFFENDE VERSLAG VERGADERING VOOR DLIN VOORAFGAAND RAPPORT DD TWEE VIER OCTOBER EVENEENS AAN MIJ BETREFFENDE ORGANISATIE EN KOMMANDO NBS MET DRIE BIJLAGEN STOP VERSLAG WAPENDROPPINGEN STOP UW TELEGRAM HEEFT GEEN ZNYKIKD GEHAK OP (INVLOED GEHAD OP) MIJN ONTHEFFINGS BESLUIT STOP IK HEB IN OVERLEG MET RVV FREEK RVV TER VERVANGING GAN RAH ELALIASIAN AANGEWEZEN ZITTING NEME IN DELTA CENTRUM STOP DE DC NR ONE NINE ONE (191) EINDE

Henri Koot informs London (191) that the acquisitions are mentioned in a report dated October 26th to me about and in a meeting before that, a report dated October 24th also addressed to me about the organisation and command of the NBS with three annexes. There is also a report about weapon droppings. London's telegram did not have any influence on my decision to dismiss Jan Thijssen. I (Koot) consulted with Freek (Gerben Wagenaar) of the RVV I asked him to take a seat in the Triangle (Delta Centrum) to replace Jan Thijssen. 

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP YOUR NR ONE ZERO THREE (103) STOP OP GEBIED VAN ARRESTATIES ZIJN DOOR ZORG OD REEDS GEGEVENS VERZAMELD DEZE GEGEVENS  WORDEN THANS MET DIE VAN ANDERE T NBS GWOEPENEN (GROEPEN) AANGEVULD EN  REN D VERDRACHT (OVERDRACHT) TE ZIJNER TIJD AAN MILITAIRE COMISSARISSEN STOP DE DC ONE NINE TWO (192) EINDE

Henri Koot answers (192) London's telegram 103 that the matter of future arrests of collaborators has  already been taking care of by the OD organisation, the data has been collected by them and will be added to the information collected by the other resistance organisations and it will be transferred to military commissar when the moment is there.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO ONE (121) STOP TO DC STOP HAVE RECEIVED MESSAGE FROM OUR AGENT DIRK AT UTRECHT RE INTERNAL TROUBLE STOP HE REQUESTED THAT FOR ACTIVE RESISTANCE THAT COR SHOULD BE APPOINTED REGIONAL COMMANDER OF UTRECHT STOP DO YOU KNOW COR AND CAN YOU SETTLE THIS MATTER END

London asks Henri Koot (121) if he can settle a problem in district Utrecht. Agent Dirk (Sjeerp Postma) wants Cor Been to be the regional commander in Utrecht for the active service part of the resistance, but he seems to fail to get him appointed. Does Koot know Cor Been?Donderdag 9 november, Henri Koot (193) verwijst naar inkomend bericht 133, dit bericht is niet volledig bij het NIOD aanwezig.

Telegram
194 van Draughts is niet aanwezig.

Wat er in dit bericht (
195?) bedoeld wordt is niet duidelijk.

Tobias bedankt (
196) voor de ladingen die op de velden Laloe en Oliver gedropt zijn. Hij vindt dat alles in Noord-Holland goed georganiseerd is. Verder vraagt Tobias of Londen meer droppingsvelden nodig heeft en hij wil graag pistolen, sigaretten en handgranaten hebben. D196.

Tobias (
197) vraagt Londen of zij misschien droppingsvelden in 't Gooi aan kunnen wijzen. Het lukt Tobias blijkbaar niet om een veld te vinden vanwege de sterke aanwezigheid van de bezetter.  Hij wil voor de grondploegen graag meer zaklampen hebben en doet Eva en zijn vader de groeten. 

Henri Koot (
198) wil dat Londen nog drie namen van SD-ers in de Nederlandse uitzendingen van de BBC laat noemen. Wat het nut was van het omroepen van namen van SD-ers is niet duidelijk. Wat konden de luisteraars met die informatie doen? Wie de genoemde Huigenstein is niet bekend, of moet dit Hugenstein zijn? Wie Neander, of Neandersenhem is, was niet te vinden, ook niet in de lijsten van veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers.

Henri Koot (
199) maakt melding van een vergadering van Duitse opper officieren waarin een document is uitgereikt voor het gebruik van strijdgassen op vijftien verschillende plaatsen in Nederland.  

Tobias (
200) meldt dat hij  Frankie Hamilton weer in het ziekhuis te Haarlem gaat bezoeken en dat hij zijn nieuwe codes heeft ontvangen. De bruine schoenen waar hij om gevraagd had zijn blijkbaar direct na de dropping gestolen.
Tobias laat verder weten dat er in Amsterdam SS troepen zijn die instructies geven hoe de bruggen opgeblazen moeten worden.

Tobias (
201) bedankt verder voor de lading die op veld MADELINE gedropt is, maar MANDRILL heeft niets ontvangen en van de velden LALOE en LAMMERT is nog geen nieuws ontvangen. Tobias vraagt of de RAF in Noord-Holland geen schepen meer wil aanvallen omdat de gedropte wapens en explosieven over water naar andere gebieden getransporteerd worden.

Londen (
122) laat weten dat de RAF piloten op veld LAMMERT geen lichten hebben gezien en dat het vliegtuig dat op veld LALOE had moeten droppen vermist is. Op veld MANDRILL waren ook geen lichten te zien geweest, maar dat had mogelijk met het slechte weer te maken.

Het vliegtuig wat een lading op LALOE had moeten droppen is in het IJsselmeer bij Venhuizen neergestort. Het was een Stirling IV, de LK-195 van het 190 Sqdn die door F/O E.D. Hodgson gevlogen werd. Op dit wrak werd na de oorlog door sportduikers gedoken en daarbij kwamen nog in behoorlijke staat verkeerden Stenguns boven water. Dit kwam waarschijnlijk omdat ze nog in de containers zaten en ingesmeerd waren met preserveervet.


Londen (123) vraagt aan Tobias om bij het Delta Centrum te informeren of zij de negen telegrammen van Prins Bernhard ontvangen hebben en hij moet met spoed antwoord geven. Deze negen genoemde berichten van Prins Bernhard zitten niet tussen de telegrammen die door Paul Polak uitgetypt zijn.

Tobias (
124) krijgt te horen dat veld DOBSON wegens de aanwezigheid van luchtafweer geschut afgekeurd is.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE NINE THREE (193) STOP YOUR NR ONE ONE THREE STOP DETAILS ARMED FORCES ARE BEING COLLECTED NOW WILL SEND YOU DETAILS ABOUT THE TWELVTH OF NOVEMBER STOP THE DC END

Henri Koot answers (193) London's telegram number 113 that details about the armed underground forces are being collected now and he will send the outcome to London on November 12th.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP
geen tekst beschikbaar/no text available.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE (vervolg, 195?) ... BY UNMISTAKABLY ALLIED PLANES OVER ATREA CONCERNED STOP MESSAGES OF SIGNAL I LEAVE OFCOURSE TO YOU STOP IF AGREED PLEASE INFORM ME OF ARRANGEMENT YOU DESIRE END

This is only part of a telegram from Tobias to London. There were Allied planes over a certain area, probably a dropping field. He leaves it up to London to come up with a code sentence. Tobias want to be informed if London agrees with the arrangements they choose.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE NINE SIX
(196)  STOP LALOE AND OLIVER LOAD SAFE IN OUR HANDS STOP IN MY OPINION NORTH HOLLAND WELL ORGANISED PINAHICH STOP DO YOU WANT MORE DROPPING GROUNDS STOP  ASKING MORE PISTOLS HANDGRANADES AND CIGARETTES END

Tobias informs London (196) that the loads dropped on the fields LALOE and OLIVER are safe. He believes that his dropping fields in North-Holland are well organised. Tobias would like to know if London needs more dropping fields. He ends this telegram with asking for more pistols, handgranades and cigarettes.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE NINE SEVEN
(197) STOP CAN YOU GIVE AREAS IN GOOI WHICH WE CAN USE FOR DROPPING GROUNDS STOP OCCUPATION GERMAN IN GOOI RATHER THICK STOP RECEPTIONS ASK FOR MORE TORCHES STOP LOVE FOR EVA AND MUSEUM END

Tobias asks London (197) if they can give him areas in 't Gooi where he can look for dropping fields. There seems to be many German troops in 't Gooi. His ground crews are asking for more torches and he sends his love to Eva and his father who is staying in a hotel near a museum.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OVER RADIO ORANJE ZIJN LAATSTE TIJD NAMEN GENOEMD VAN SD PERSONEEL SCHULDIG AAN RECENTE MOORDEN TE AMSTERDAM STOP VERZOEKE DRINGEND ALS SCHULDIGE AAN MOORDEN ALSNOG TE NOEMEN HUIGENSTEIN NEANDER SENHEM STOP DC
STOP NR ONE NINE EIGHT
(198) END

Tobias wants London (198) to add certain men who are guilty of killing people in Amsterdam. Radio Orange already mentioned certain men but these three must be added to the list. These men are: Huigenstein, Neander and Senhem.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE NINE NINE
(199) STOP ON OCTOBER FIFTEENTH A SECRET MEETING HAS BEEN HELD IN ROTTERDAM BY GERMAN TOP OFFICERS WITH THE RESULT THAT TO ALL OFFICERS IN OCCUPIED HOLLAND GEKADOST HAS BEEN GIVEN THIS DOCUMENT CONTAINS DIRECTIONS FOR USE OF GAS IN FIFTEEN PARTS STOP GEKADOST MEANS GEHEIME KOMMANDOS AACHEN STOP DETAILS ABOUT ORIGIN OF THIS NEWS WILL FOLLOW SOON STOP THE DC END

Henri Koot informs London (199) that in Rotterdam on October 15th a secret meeting was held by German officers where they received  documents in 15 parts how to use battle gas. These documents were presented by Gekadost officers, Gekadost means Geheime Kommandos Aachen and the documents will be given to all German officers in occupied Holland. More details about this meeting will follow soon.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM MY TWO ZERO ZERO
(200) STOP GOT NEW TIME PAD NE TWO EIGHT NINE SEVEN B FOR BERNHARD STOP THANKS FOR SURPRISE JOSEPHINE WILL GIVE IT TO HER THIS EVENING WITH HER CLOTHES STOP BROWN SHOES YOU HAVE SENT ARE STOLEN SS....A AT THE MOMENT IN AMSTERDAM FOR INSTRUCTION DEMOLITION BRIDGE END

Tobias informs London (200) that he received a new one time pad codebook nr 897B. He thanks London for the surprise for Josephine (Frankie Hamilton), he will give it to her and  hear clothes this evening. The  brown shoes he asked for were stolen before they could reach him. There are now SS troops in Amsterdam who instruct Wehrmacht troops how to blow up bridges.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ZERO ONE
(201) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE STOP MANDRILL DID NOT RECEIVE LOAD LAST NIGHT NO NEWS YET ABOUT LALOE AND LAMMERT STOP REQUEST RAF NOT TO ATTACK SHIPS IN NORTH HOLLAND BECAUSE TRANSPORTING OUR WEAPONS BY SHIP END

Tobias thanks London (201) for dropping a load on field MADELINE. MANDRILL did not receve a load the night before. Tobias did not receive the latest news from the fields LALOE and LAMMERT. He asks if London can ask if the RAF will stop attacking ships in North-Holland because the resistance is transporting dropped weapons by ship.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE TWO TWO (122) STOP HOPE EVERYTHING ARRIVES SAFELY AT MADELINE STOP PILOT LAMMERT REPORTED NO RECEPTION STOP LALOE AIRCRAFT MISSING HAVE YOU ANY NEWS STOP MANDRILL PILOT REPORTED NOTHING SEEN OWING WEATHER STOP AWAIT GENERAL REPORT END

London informs London (122) that they hope the whole load has safely arrived on field MADELINE. The pilot who was to drop a load on field LAMMERT reported that he did not see the light burning on the field. The aircraft which was to carry out a dropping on field LALOE did not return to England. London asks if there is any news about it. The pilot of the aircraft bound for field MANDRILL did not see anything due to bad weather. London awaits a report about everything. Actually the aircraft from field LALOE crashed in the IJsselmeer. Killing all on board. Many years after the war scuba divers salvaged machine- and Stenguns and sold them. They were still in perfect condition because they were still packed in their containers and were protected by a layer of weapon grease.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO THREE
(123) STOP HAVE YOU RECEIVED ALL NINE MESSAGES FROM PRINS BERNHARD STOP PLEASE ASK DELTA CENTRUM TO ANSWER URGENTLY END

London wants to know (123) if the HQ of the resistance forces (Delta Centrum) did receive the nine messages from Prince Bernhard. Tobias has to ask Delta Centrum to respond as soon as possible.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO FOUR
(124) STOP REGRET GROUND DOBSON REFUSED OWING TO FLAK END

London informs Tobias (124) that field DOBSON has been rejected due to Flak in the neighbourhood.Vrijdag 10 november, Londen (125) meldt dat de RAF altijd op zoek is naar Duitse schepen. Men wil echter weten wat voor soort schepen Tobias gebruikt om wapens mee te vervoeren, welke route zij nemen en kunnen zij misschien een speciaal teken op het dek aanbrengen. Verder wil Londen weten of de Russen deel uitmaken van het plan om in Noord-Holland de bruggen te beschermen. Tobias moet Londen op de hoogte houden waar de Russen zich bevinden zodat de Londen de RAF kan informeren.

Verder laat Londen (
126) weten dat de container die in bericht 115 werd genoemd, welke voorzien wordt van een wit kruis die nacht op veld OLIVER gedropt zal worden.

Eindelijk komt er ook weer een lading op MANDRILL binnen: "Vliegtuig kwam om ongeveer 3 uur. Containers gevallen op land Jan schipper en S. Broers" . Verder schrijft Gerard Lips dat de ploeg omstreeks Sint Nicolaas een surprice kreeg: "een pakje sigaretten en op 16 december vijf sigaretten en een puntbriefje thee".

In het archief van het NIOD zijn voor deze dag alleen maar twee ingekomen berichten te vinden. Gezien de nummering van van de uitgaande telegrammen van de dag erna is er toch waarschijnlijk die vrijdag toch ook één telegram verzonden. Gezien de hoeveelheid telegrammen die op donderdag verstuurd werden is dat misschien maar goed ook.

Finally a load arrived on field MANDRILL. According to Gerard Lips, member of the ground crew reports: "The aircraft arrived about 03:00 hrs. The containers fell on the land of Jan Schipper and S. Broers. The ground crew received an early St. Nicolaus present, a pack of cigarettes and on December 16th, they received 5 cigarettes and a little bag filled with tea.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO FIVE (125) STOP IN VIEW YOUR PREVIOUS MESSAGES RE WATER TRANSPORT AIRFORCE HAVE BEEN SEARCHING FOR GERMAN CRAFT STOP WHAT TYPE OF SHIPS ARE YOU USING AND COULD THEY PUT OUT A SPECIAL SIGN ON THE DECK AND IF SO WHAT STOP ADVISE WHICH ROUTE THEY NORMALLY TAKE STOP RE RUSSIANS WHAT IS POSITION AND DID THEY FORM PART OF YOUR PLAN PROTECTION BRIDGES NORTH HOLLAND STOP CAN ONLY SUGGEST YOU KEEP US CLOSELY ADVISED THEIR LOCATION SO THAT IF NECESSARY SPECIAL ARRANGEMENTS CAN BE MADE WITH AIRFORCE END

London responds to Tobias (125) about his message 201 about the RAF attacking ships in North-Holland. London tells that the RAF is searching for German ships. Now London wants to know what kind of ships the resistance is using for transporting the dropped weapons. Could these ship special markings on their decks and what kind of marking should that be? London also wants to know which route these ships are taking. London wants to know the status of the Russians is and if they are part of the resistance plans to protect bridges in North-Holland. Tobias must inform London where they are now so that the RAF can be informed not to attack these barracks.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO SIX (126) STOP CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS SEE OUR MESSAGE ONE ONE FIVE WILL BE DROPPED AT OLIVER AS FROM FRIDAY NIGHT END

London informs Tobias (126) that the container marked with a white cross, see London's message 115, will be dropped on field OLIVER that night.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 23-09
Publicatie: 27-9-2021
Blad 10.
Zaterdag 11 november, Henri Koot (203) meldt dat er in IJmuiden en in de haven van Rotterdam Duitse schepen liggen die de RAF zou kunnen aanvallen.

Henri Koot (
204) geeft aan dat men is in Nederland bang dat de Duitsers de sluizen bij Den Oever zullen saboteren zodat deze niet meer open kunnen om het overtollige water in het IJsselmeer te kunnen lozen. Hierdoor zou het waterpeil in het IJsselmeer met 1 tot 3 centimeter per dag kunnen stijgen. Het gevolg zou zijn dat de gebieden rond het IJsselmeer onder water komen te staan. De strijdkrachten van de NBS zijn niet in staat deze 300 Duitsers te verdrijven en men vraagt Londen of er een beroep op paratroepen gedaan kan worden.

Telegram 202 van Draughts is niet aanwezig.

Londen (
127) geeft aan dat zij medische kits aan het samenstellen zijn voor doktoren die verbonden zijn met de ondergrondse, men vraagt Tobias waar moeten deze kits gedropt moeten worden. De spionage groep Albrecht heeft in Londen geklaagd over het feit dat de KP bezwaar maakt over het gebruik door Groep Albrecht van de telefoon verbinding met Eindhoven.

Londen (
128) wil van Henri Koot weten wat er aan de hand is en men wijst erop dat deze telefoonlijn van vitaal belang is voor de berichtgeving van de spionage Groep Albrecht.

Telegram 202 from Draughts is missing.

FROM DRAUGHTS VIA TORRDGE STOP MY TWO ZERO THREE (203) STOP IN HARBOUR IJMUIDEN ARE LYING THIRTY SEVEN SMALL GERMAN MARINE VESSELS STOP NEAR THE BOOMPJES MAIN BUILDING ROBAVER ROTTERDAM ARE THERE GERMAN MINESWEEPERS STOP THE DC END

Henri Koot informs London (203) that in the harbour of IJmuiden are 30 German Marine vessels moored. In Rotterdam, near De Boompjes, close to the main building of Robaver are 3 German minesweepers moored.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ZERO FOUR
(204) STOP REFERRING OUR ONE FIVE SIX PLAN C STOP IN THE NORTH OF NORTH HOLLAND NEAR DENOEVER THREE HUNDRED MEN GERMAN TROOPS STOP EXPECTING THESE TO PUT SLUICES THERE OUT OF WORKING WHILE CLOSED BY DEED LEVEL IJSSELMEER WILL RISE BETWEEN ONE AND THREE CENTIMERES A DAY WITH CATASTROPHAL CONSEQUENCES FOR COUNTRY AROUND STOP UNDERGROUND FORCES PROBABLY NOT CAPABLE OF DESTROYING GERMAN OCCUPATION STOP GIVE IN CONSIDERATION SENDING AIRBORNE TROOPS STOP THE DC END

Henri Koot informs London (204) he refers to telegram 156, plan C. In the northern part of North-Holland are 300 Germans, located near Den Over. They might be there to block the sluices and therefore the level of the IJsselmeer might rise between 1 or 3 centimeters a day, which will have a catastrophal effect for the country around the IJsselmeer, causing flooding on a large scale.
The resistance is not strong enough to take on the Germans there alone, they need help and Koot suggest to drop airborne troops.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO SEVEN (127) STOP ARE PREPARING MEDICAL KITS FOR USE BY DOCTORS IN CONJUNCTION WITH RESISTANCE FORCES STOP EACH KIT CONSISTS ON ONE PACKAGE FOR FIVE HUNDRED MEN FOR PERIOD OF ONE MONTH STOP HAVE YOU GOT CONFIDENCE OF DOCTORS AND IF SO INDICATE NAMES OF GROUNDS WHERE CONVIENT TO RECEIVE THESE PACKAGES END

Tobias is informed by London (127) that they are preparing medical kits for the doctors who are in touch with the resistance forces. Each kit contains 1 package for 500 men for a period of 1 month. Does Tobias have confidence in the doctors and if that is the case on which fields must these kits be dropped

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE TWO EIGHT
(128) STOP TO DC STOP GROUP ALBRECHT REPORT THAT KP OBJECTS TO THIS CONTINUED USE OF TELEPHONE WITH EINDHOVEN STOP CAN YOU FIND OUT WHAT IS THE TROUBLE AS IT IS IMPORTANT THAT GROUP ALBRECHT SHOULD CONTINUE USE OF TELEPHONE END

London informs Henri Koot (128) that the KP organisations blocks espionage Group Albrecht using the underground telephone connection with Eindhoven. Koot must find out what is going on between these two organisations and do something about it because the information of the Albrecht Group is vital to London and they must be allowed to use this telephone line.Tijdslijn: 9e week operatie Draughts.

Zondag 5  November 1944
.
.

Maandag 6 November 1944.


Dinsdag 7 November 1944.


Woensdag 8 November 1944.


Donderdag 9 November 1944.


Vrijdag 10 November 1994.


Zaterdag 11 November 1944.


Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of Content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum