Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 26 november, Tobias (261) geeft een nieuw droppingsveld in Zuid-Holland op: CHELSEA.

In het volgende bericht (
262) geeft hij weer een nieuw veld in Zuid Holland op, GOLDFLAKE. Bert de Goede (RUMMY) doet dit blijkbaar niet.

Tobias (
263) neemt nogmaals de procedure van het contact adres te Zutphen met Londen door.

Hij, Tobias (
264), geeft te kennen een paar dagen weg te willen naar bevrijd gebied, ook geeft hij in dit bericht aan niet bang te zijn gepakt te worden en hij legt uit hoe de verbindingen met anderen tot stand komen. Niemand weet waar Tobias zich bevindt, zij kennen alleen zijn geheime telefoonnummer, wat niet te traceren is en ook niet aan zijn huisadres gelinkt is. Hij wil dus niet met zijn werkzaamheden stoppen, maar vraagt alleen om er een paar dagen tussenuit te mogen.

Het is duidelijk dat de stress zijn tol begint te eisen. Tobias wil ook persé alles zelf doen, terwijl bijvoorbeeld Madeline van Geuns prima de 's nachts binnengekomen berichten kon decoderen. Hij kreeg hierdoor ook veel te weinig slaap. Hij rustte pas echt uit wanneer hij bijvoorbeeld Hil Schipper bezocht en enkele dagen op de boerderij verbleef.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SIX ONE (261) STOP NEW GROUND CHELSEA STOP TWENTY FIVE HUNDRED CROSSING DELFGAUW EIGHTY ONE HUNDRED FIFTY PROTESTANT CHURCH SCHIPLUIDEN SEVENTEEN HUNDRED FIFTY PROTESTANT CHURCH PIJNACKER STOP BBC BERICHT VOOR TOM PIET KOMT NIET STOP LETTER P FOR PETER END

Tobias suggests (261) a new dropping field in South-Holland called CHELSEA. 2500 meters from the crossroads at Delfgauw, 8150 meters from the Protestant church at Schipluiden and 1750 meters from the Protestant church at Pijnacker. the BBC code sentence is: 'Bericht voor Tom, Piet komt net' The signal letter is P.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SIX TWO
(262) STOP NEW GROUND GOLDFLAKE STOP FIFTEEN HUNDRED CHUCH BENTHUIZEN TWENTY NINE HUNDRED CROSSING TEN HOORN THIRTY ONE HUNDRED PROTESTANT CHURCH MOERKAPELLE STOP BBC WIJ VERWACHTEN EEN POND PEPERNOTEN STOP LETTER D FOR DOG END

Tobias suggests (262) an other field in South-Holland: GOLDFLAKE. Situated 1500 meters from the church at Benthuizen, 2900 from the crossroad at Ten Hoorn and 3100 meters from the Protestant church at Moerkapelle. BBC code sentence 'Wij verwachten een pond pepernoten', signal letter is D. It is not clear why Tobias is suggesting these fields instead of Bert de Goede in Rotterdam.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SIX THREE
(263) STOP YOUR ONE SIX ZERO STOP SHEET THIRTY FOUR WEST FIVE POINT TEN BY SIXTY TWO POINT THIRTY STOP ORGANISER MUST ASK FOR MRS VAN DER KUN AT HOUSE OF L VANDERMEER SEVENTY EIGHT COEHOORN SINGEL ZUTPHEN IN ORDER TO CONTACT VANDAM END

Tobias answers (263) Londons questions, message 160, about the location of the country house where the SD has moved in after leaving House Walien and details about contact address for the Achterhoek. The SD is now located at a house at map sheet 34 West: 5.10 by 62.30. The organiser must ask for Mrs. van der Kun at the house of L. van der Meer, 78 Coehoornsingel Zutphen in order to contact Mr. van Dam of the resistance.
Mr. van Dam is probably Edzard Jacob Bosch ridder van Rosenthal and Mrs Kun is Jacoba Theodora van der Kun.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO SIX FOUR
(264) STOP YOUR ONE SIX THREE STOP IN CASE OF ARREST OF DELTA CENTRUM OR PROVINCIAL COMMANDERS ALL THAT IS KNOWN OF ME IS MY TELEPHONE NUMBER WHICH IS A SECRET NUMBER  AND IF CHECKED BY GESTAPO NOT CORRESPONDING WITH MY ADDRESS STOP MY ADDRESS IS ONLY KNOWN BY MY SMALL STAFF NOT INCLUDING WT OPERATORS STOP COMMUNICATION WITH WT OPERATORS ONLY VIA OWN SECRET TELEPHONE EXCHANGE STOP NOW YOU KNOW THIS I ASK YOUR ORDERS AGAIN STOP I WISH TO GO BACK FOR A FEW DAYS END

Tobias reacts (264) on message 163 from London. he states that in case of arrest of members of Delta Centrum or provincial commanders he is still safe. What the know about Tobias is a telephone number, which is a secret number, so it is not registrated. His address is only know to his staff, Louise de Vries, Gerda Meijer and Madeline van Geuns and a few other people like Carels, the secret telephone network expert. Even His WT operators Pieter and Paul do not know this address. Tobias wishes to come out for a few days and awaits London's reaction. Tobias is clearly suffering from stress, he does not sleep enough, because he wants to be awake when the messages from London come in at night an have to be decoded. Madeline van Geuns was able to do this on her own, but Tobias insisted to be present.


Maandag 27 november, Tobias (265) meldt dat er twee voltreffers waren, maar dat het gebouw niet in brand staat. Het Adam van Scheltemaplein ligt voor de helft in puin en er zijn niet al te veel burger slachtoffers gevallen. Er zijn echter maar een paar SD-ers om het leven gekomen.

Op zondag 26 november valt de RAF met 24 Hawker Typhoons die bewapend zijn met raketten het hoofdkwartier van de SD in de Euterpestraat aan. Biallosterski en Koot hadden hier meerdere keren om gevraagd. Bij deze aanval kwamen 92 burgers en 4 SD-ers om het leven. Naast het SD gebouw werden nog 30 woonhuizen geraakt.


Tobias (266) maakt duidelijk dat hij er een paar dagen tussenuit wil om een aantal zaken te kunnen bespreken. OLLY (Kapitein Olink) moet maar een borrel op Tobias zijn gezondheid drinken. Tobias denkt dat er een grote razzia in Amsterdam plaats gaat vinden.

Tobias (
267) vraagt om de droppingen in Noord-Holland voort te zetten.

Paul Polak (
35) vraagt in persoonlijk bericht of Londen aan THEODORE (Arie van Duyn) wil vragen wat er met zijn kristallen is gebeurd. Als zij in Duitse handen vallen ontstaat een gevaarlijke situatie.

Bericht 165 van Londen ontbreekt/Message 165 from London is missing.

Londen (
166) laat weten dat vrijwel alle droppingsvelden die onlangs opgegeven zijn worden afgekeurd vanwege luchtafweer geschut. Tobias moet opgeven tot welk tijdstip de droppingsvelden nog een lading gedurende de winter kunnen ontvangen. Winny Thomas en Kapitein Olink doen Tobias de groeten.

Londen (
167) is verheugd dat het bombardement op het SD hoofdkwartier goed gegaan is, maar men wil niet dat Tobias zijn post verlaat, het is op dat moment te moeilijk om in Brabant door de linies te komen en ook zijn terugkeer naar Amsterdam zou weleens heel lang kunnen duren, zowel over land als door parachutering. Londen vraagt tevens of Tobias een bericht voor FRANK alias van Arnold van Bijnen, de Landelijke Sabotage Commandant, in ontvangst kan nemen.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SIX FIVE (265) STOP AS FAR AS WE CAN SEE EUTERPE STRAAT GOT TWO DIRECT HITS BUT NOT BURNING ADAM VAN SCHELTEMA PLEIN HALF RUINED STOP SHALL GIVE YOU MORE DETAILS SOON END

Tobias informs London (265) about the results of yesterdays bombing of the SD HQ in Amsterdam. The building has been hit twice, but it did not burn. Half of the Adam van Scheltema Square is in ruins however. Tobias will send more details as soon as possible.
On Sunday November 26th 1944, 24 Hawker Typhoons of the RAF attack the SD HQ at the Euterpestreet in Amsterdam. Both Tobias as Col. Henri Koot did ask London repeatedly to do so. During this air attack 92 civilians and 4 SD men were killed. Besides the SD building 30 other houses nearby were hit.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SIX SIX
(266) STOP MORE LESS A JOKE BUT WOULD YET LIKE TO BE BACK A FEW DAYS TO TALK THINGS OVER STOP EUTERPE STRAAT WELL DONE EACH BUILDING A DIRECT HIT BUT ONLY A FEW GERMANS KILLED STOP LOSSES CIVILIANS NOT TOO HIGH STOP WE THINK RAZZIAS STARTING MONDAY MORNING STOP TAKE A DRINK FOR ME OLLY END

Tobias informs London (266) that his request to come out is more or less a joke, however he like to come out for a few days to talk things over. The bombardment on the SD HQ was a great success, however not that many Germans were killed and according to Tobias the amount of civilians killed was not too high. Tobias thinks that a major razzia in Amsterdam will start Monday. Olly (Barend Olink) should take a drink for Tobias.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SIX SEVEN
(267) STOP PLEASE MAJOR CAN YOU PUT ON OPERATIONS IN NORTH HOLLAND EVERYTHING ALLRIGHT END

Tobias asks Major Klijzing (267) to restart the weapon droppings in North-Holland. In this province everything is all right.

FROM BOATING VIA PLYM STOP MY THIRTY FIVE
(35) STOP PLEASE ASK THEODORE IN ROTTERDAM WHAT HAS HAPPENED TO MY CRYSTALS STOP CONSIDER FURTHER USE OF SAME FREQUENCIES DANGEROUS IF THEY FELL INTO GERMAN HANDS STOP SEVEN END

Paul Peters asks London (35) if London can ask Theodore (Arie van Duyn) in Rotterdam what has happened to his crystals. If they feel into the hands of the Germans means that using these frequencies might be dangerous.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SIX SIX (166) STOP REGRET YOUR GROUNDS GERALDO STOP RABBIT STOP CHELSEA AND GOLDFLAKE REFUSED OWING TO FLAK STOP URGENT YOU TELL US LATEST TIME GMT RECEPTION COMMITTEES CAN RECEIVE LOADS THROUGHOUT THE WINTER STOP REGARDS FROM OLLY AND WIN END

London informs Tobias (166) that fields GERALDO, RABBIT and CHELSEA have been refused by the RAF, because their are FLAK formations nearby. Tobias has to inform London what the latest time is that the RAF can drop loads on his fields through out the winter. Olly (Barend Olink) and Win (Winifred Thomas) greet him.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX SEVEN
(167) STOP GLAD TO HEAR BOMBING SUCCESSFUL STOP OPERATIONS HAVE ONLY BEEN STOPPED TEMPORARILY AND WILL BE RESUMED WHEN THINGS QUITEN DOWN STOP UNLESS YOU CONSIDER YOU ARE IN DANGER WOULD PREFER YOU REMAIN WHERE YOU ARE STOP IT IS EXTREMELY DIFFICULT TO GET THROUGH THE LINES NOW ADDED TO WHICH ARE THE ADDITIONAL DANGERS AND DELAY OF GETTING BACK BY LAND OR BY AIR STOP GLAD YOU ARE TAKING ALL NECESSARY PRECAUTIONS STOP OUR MESSAGE WAS NOT MEANT TO BE A JOKE BUT WE DO HAVE THE COMPLETE PICTURE AND IT WAS SENT IN INTEREST OF ALL STOP ROTTERDAM ASKS IF YOU WILL TAKE MESSAGE FOR FRANK END

London informs Tobias (167) they are glad that the bombing of the SD HQ was successful. Dropping operations are temporarily stopped and they will be resumed when the situation on the ground is normal again. London wants Tobias to stay where he is, unless he is in immediate danger. It is extremely difficult to get through the lines, crossing the rivers in the south. Besides it would take him too long to get back to Amsterdam both over land as by air. London is glad that Tobias is taking security measures in case of a major razzia in Amsterdam. London's message (probably in the missing message number 165) was not a joke, but they have the complete picture now and the message was sent in interest of all. Rotterdam (Bert de Goede?) asks if Tobias will take a message for Frank (Arnold van Bijnen).

Dinsdag 28 november, Tobias (268) vraagt dat gezien de arrestatie van Sjeerp Postma (DIRK) om zijn drie cijferige indicator te wijzigen.

Pieter de Vos (
269 & 270) moet twee enorm lange telegrammen namens de DC, Herni Koot, versturen over de situatie bij de sluizen van Den Oever, over het aantal Duitsers dat daar aanwezig is en hun bewapening. Als het aantal te verzenden groepen (woorden) geteld wordt en rekening wordt gehouden met een seinsnelheid van ongeveer 20 woorden per minuut, dan zal blijken dat hij veel te lang in de lucht is geweest.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO SIX EIGHT (268) STOP SUGGEST YOU CHANGE INDICATOR APPROXIMATE TIME AFTER ARREST OF DIRK STOP WILL ANSWER SOONEST YOUR ONE SIX SIX END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SIX NINE
(269) STOP FIRST PART YOUR ONE THREE SEVEN STOP FURTHER PARTICULARS FROM REGIONAL COMMANDER ABOUT SITUATION DEBOVER STOP ONE NEAR LOCK DENOEVER GERMANS HAVE SORED EXPLOSIVES WHILE HAVING TAKEN MEASUREMENTS OF MACHINERY AND EMERGENCY PLANS FOR SUPPLY ELECTRICAL POWER TO MACHINERY STOP TWO PREVENT HIGH LVEL OF FIFTEEN TO THIRTY CM ABOVE AP OF IJSSELMEER CAN ONLY BE MAINTAINED IF LOCKS REMAIN CLOSED STOP THERE ON ACCOUNT OF THIS HIGH LEVEL SLUICING AND DRAINING OF SURROUNDING POLDER REGION IMPOSSIBLE WHICH ALSO MEANS INUNDATED COUNTRY CANNOT OR ONLY VERY SLOWLY MADE DRY STOP FOUR STRENGHTH GERMAN OCCUPATION WIERINGEN SIX OFFICERS THIRTEEN NCOS TWO TWO THREE MEN WITH ONE GUN THREE COMMA FIVE CM ONE INFANTRY GUN THREE ANTI TANK GUNS FOUR COMMA FIVE CM FOUR HEAVY MACHINE GUNS TWENTY FOUR LIGHT MACHINE GUNS TWENTY SIX MACHINE GUNS OF MISCELLANOUS MAKE THIRTEEN MORTARS THREE AND FIVE CM TWENTY NINE SHORT RIFLES TWO NINE TWO LONG RIFLES SEHENMY (SEVENTY) NINE PISTOLS STOP THE DC END

Henri Koot informs London (269) about the situation of the waterlevel of the IJsselmeer if the Germans block the locks. First part of report which answers London's message 137. Regional commander North-Holland is giving more details about the situation in Den Oever. One lock near Den Oever where the Germans have sored (?) explosives and they have taken measurements for machinery and made an emergency plan for supply of electricity for the machinery (do not understand this sentence). To riase the water level of the IJsselmeer to 15 to 30 cm above NAP can only be achieved if the locks remain closed. Therefore it will become impossible to operate sluices and draining the surrounding polders. This will flood the polders and it will take a very long time to get them dry again. The German troops in the Wieringermeer Polder consist of 6 officers, 13 NCO's, 223 solders. One 3.5 cm gun one infantry gun, three anti-tank guns (PAK)4.5 cm,  4 heavy machine guns, 24 light machine guns, 26 miscellaneous made machine guns, 13 mortars of 3 and 5 cm, 29 short rifles, 292 long rifles and 79 pistols.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SEVENTY
(270) STOP SECOND PART TWO SIX NINE STOP FIVE YOUR STRENGHT WIERINGEN FIFTY MEN WITH RESERVE OF HUNDRED MEN COMMANDED BY REGULAR OFFICER STOP ARMS APPLIED FOR FIFTY THREE STEN GUNS SIXTY RIFLES TEN BREN GUNS FIVE MORTARS FIVE BAZOOKAS TWO HUNDRED HAND GRENADES STOP SIX GERMANS DISPOSED OF GOOD POSITIONS AND STRONG POINTS THREE EAST OF HARBOUR DENOVER STOP SEVEN BRIDGE EWIJCKSLUIS WHICH FORMS WESTERN ENTRANCE TO AFSLUIT DIJK DEFENDED BY ONE NCO AND NINETY TWO MEN ARMED WITH ONE ANTI TANK GUN FOUR COMMA FIVE CM FOUR LIGHT MACHINE GUNS TWO MORTARS SEVENTEEN SHORT RIFLES FOUR MACHINE PISTOLS FOUR PISTOLS SIGN KKFQUBVA FORCES WILL TRY TO OCCUPY BRIDGE AND BLOCK IN WHILE FOR SHIPPING TO PREVENT GARRISON OF DENHELDER TO INTERVENE STOP NINE ONE OTHER ROADS LEADING TO DER OUR FORCES WILL ALSO BLOCK BRIDGES WHILE AMBUSHES WILL BE LAID STOP THE DC END

Second part of Henri Koot's message. Message number 270. The strength of the resistance in the Wieringermeer Polder is 50 men, with a reserve of an other 100 men commanded by a regular officer. They are armed with 53 Sten guns, 60 rifles, 10 Bren guns, 5 bazookas and 200 hand grenades'. The German have good positions and strong points of which are 3 on the east side of the harbour of Den Oever. At the bridge of the Ewijcksluis, which forms the western entrance to the Afsluitdijk, is 1 NCO stationed with 92 solders armed with one 4.5 Anti-tank gun (PAK), 4 light machine guns, 2 mortars, 17 short rifles, 4 machine pistols and 4 pistols. The resistance forces will try to occupy the bridge and block it so that ships can not get through and also to prevent the German garrison of Den Helder to intervene. On other roads leading to Den Oever the bridges will be blocked by the resistance while meanwhile ambushes will be laid.
These two message were sent by Pieter de Vos via radio plan Plym. Both of them are far too long and thus Pieter must have been on the air for quite a while. Just split both messages up into 5 letter groups and use a morse speed of 20 words (1 word is 5 letters).

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIGE STOP OUR NO ONE SIX EIGHT (168) STOP TO DC STOP REFERENCE YOUR TWO FIVE FOUR (254) THIS TARGET IS NOR FEAABLE FOR FOLLOWING REASONS FIRSTLY WEATHER SECONDLY TIME LAG BETWEEN REPORT OF TARGET AND POSIBILITY OF ATTACK THIRDLY OTHER COMMITMENTS WHICH AIR FORCE LIKELY TO HAVE AT THAT TIME FOURTLY DANGER TO CIVILIAN POPULATION STOP WE CANNOT THINK OF ANY EFFECTIVE WAY IN WHICH WE CAN HELP YOU FROM OUTSIDE BUT WILL CONSIDER ANY OTHER SUGGESTION YOU PUT FORWARD END

London informs Henri Koot (168) that they can not do what Koot suggested to interrupt the Germans from moving captured men from a razzias. they come up with several reasons: The weather can prevent the RAF from flying, time delay being asking for RAF action and when the RAF can hit the target, The RAF has other commitments too at that time and danger for the civilian population. London can not think of an effective way to help, but if Koot finds other solutions London is willing to take it into consideration.

TO DRAUGHTS VIA TORRIGE STOP OUR NO ONE SIX NINE
(169) WHAT DO YOU MEAN BY … verder geen tekst zichtbaar/no further text visible.

London asks (169) What Tobias or Koot means by… no more text visible.
Woensdag, 29 november, Tobias (271) geeft weer de naam van een vlieger door die met behulp van het verzet is ondergedoken. Wel vreemd is dat het om een RAF piloot zou gaan die een B-24 vloog. Hij heeft op 7 september zijn neerstortend vliegtuig per parachute kunnen verlaten. Nog drie andere bemanningsleden zijn in veiligheid, maar de rest is opgepakt.

Kapitein Merrrill Samauel Olson, service nummer 0-04287, bommenwerper piloot op een B-24 van de 389ste Bomber Group, sprong op de terugweg van een missie in Duitsland op 7 september uit het vliegtuig. De co-piloot vroeg aan Olson of hij nog mocht proberen het toestel terug naar Engeland te krijgen. Nadat hij de propeller van de beschadigde motor in vaan stand had gezet kreeg hij het toestel weer onder controle en vloog er mee naar de basis in Engeland.

Tobias (272) vraagt namens zijn marconisten om generatoren en kristallen, zelf heeft hij batterijen nodig voor zijn telefoons. Binnenkort heeft hij ook een directe lijn met Pieter Dekker en dit maakt het gevaarlijke gereis tussen Den Haag en Amsterdam overbodig.

Telegram nummer
273 van Draughts, geen tekst beschikbaar..

Henri Koot (
274) stuurt via Paul Polak een uitgebreid rapport over Duitse troepen verplaatsingen.

Telegram nummer 275 van Draughts, niet aanwezig.

In bericht
276 geeft Tobias nog een nieuw droppingsveld op, in Zuid-Holland met de naam CHIEFWHIP.

Tobias (277) geeft nog een nieuw veld in Zuid-Holland op: LUCKY STRIKE.

Londen (
170) wil weten wat nu precies de sterkte van het verzet in Wieringen is.

Verder laat Londen weten (
171) een telegram van BEN (Maarten Cieremans) en SIEM ( De Man) via KAREL (Gerrit Reisiger) te hebben ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat SIEM de leiding heeft overgenomen, maar Londen vertrouwt het niet helemaal en Tobias moet uit zien te vissen of SIEM, BEN en KAREL nog op vrije voeten zijn. Londen wil niet alleen de BBC code zinnen wijzigen, maar wil ook de droppingsvelden van district Utrecht. Verder vraagt men zich daar af of PIETER DEKKER (Cor van Paaschen) zich nog in Den Haag bevindt en hoe het met BERT (Bert de Goede) en FRANK (Arnold van Bijnen) gaat.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SEVEN ONE (271) STOP ABOUT MY NR TWO FOUR ZERO (240) STOP CAPTAIN MERRILL SORSOMMARRIEH STOP NR ZERO STRIPE ZERO FOUR TWO EIGHT SEVEN STOP ENGGMTH RAF BOMBER PILOT B TWENTY FOUR THREE HUNDRED EIGHTY NINE BOMBDER GROUP STOP TARGET REACHIDE (REACHED) SEVENTH OF SEPTEMBER PARACHUTED FROM PLANE ON RETURN FROM TARGET IN GERMANY STOP MERILL SAFE IN OUR CARE STOP THREE OF CREW KNOWN TO BE SAFE IN HOLLAND OTHERS CAPTURED END

Tobias refers (271) to a telegram he sent to London with number 240 from November 22th.. In this telegram is mentions that Oley is safe. Now Tobias gives more details about this downed airman. It is Captain Merrill Olson, service number 0-4287.. RAF bomber pilot on a B-24 389 Bomber Group. Target reached November 7th. He parachuted from his plane on his way back to England. Merrill is safe and the resistance is looking after him. Three others members are also safe, but the rest is captured by the Germans. Actually the co-pilot flew the plane back to England after the rest bailed out.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO SEVEN TWO
(272) STOP THE TWO OPERATORS ASK YOU FOR GENERATORS AND CRYSTALLS STOP CAN YOU DELIVER ME A HUNDRED DRY ELEMENTS FOR OUR TELEPHONE CONNECTION STOP SOONEST OWN LINE WITH PIETER DEKKER END

Tobias informs London (271) that both his WT operators are asking for generators and crystals. He himself needs dry cell batteries for his telephone network. Will will soon have a direct line with Pieter Dekker (Cor van Paaschen, Draughts II)over the illegal resistance telephone network.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO SEVEN THREE
(273) STOP ... in NIOD copie geen tekst meer beschikbaar/no text available.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO SEVEN FOUR (274) STOP BETWEEN NOVEMBER TWENTIETH AND TWENTY SECOND DEPARTURE IMPORTANT GERMAN TROOPS FROM ISLAND HOEKSEWAARD TO METS AND KEULEN STOP NOVEMBER TWENTY FOURTH MANY TROOPS DEPARTED FROM BETUWE AND BOMMLERWAARD BIG TRANSPORT S BY RAILWAY FROM GELDERMALSEN AND TIEL TO GERMANY STOP ARTILLERY NORTH OF TIEL DEPARTED STOP SAW MARCHING ORDER FOR DRIETAND DIVISION FROM ALBLASSERWAARD OVER EDE, DIEREN TERBORGH VLAMINGVELD STOP NOVEMBER TWENTY FOURTH STAFF B GONE FROM HARDINXVELD AND STAFF A FROM SLIEDRECHT STCTOP TROOPS DEPARTED FROM DORDRECHT PAPENDRACHT AND ALBLASSERDAM STOP TROOPS GONE ALONG DIKE FROM HARWIJNEN TO WAARDENBURG AND FROM ACQYTI STOP NOVEMBER TWENTY EIGHT TOWN DORDRECHT OCCUPIED BY THOUSAND MEN STOP NEAR KOP VAN HET LAND ARTILLERY  GONE AND REPLACED BY POLES AS CAMOUFLAGE STOP FROM BARENDRECHT TWENTY FIVE MANY FARMERS WHO HAD TO TAKE AWAY CARTS AND HORSES OVER BODER FROM LUNTEREN REPORTED GREAT ENEMY TRANSPORT FROM CM ACHTERHOEK TO GERMANY STOP THE DC END

Henri Koot sends another long telegram via Paul Polak to London (276) in which he informs London about the military situation in the Betuwe area. Between November 20th till November 22nd important German troops have left the island Hoeksewaard, they went to Metz and Koln. On November 24th many German troops departed from the Betuwe and the Bommelerwaard. The left in a big railway transport from Geldermalsen and Tiel to Germany. The Artillery which was stationed north of Tiel has departed. The resistance saw marching orders of the Trident division from Alblasserwaard over Ede, Dieren, Terborg and Vlamingveld. On November 24th staff B left Hardingxveld and staff A from Sliedrecht. German troops have left Dordrecht, papendrecht and Alblasserdam. The German troops left using the dyke from Harwijnen to Waardenburg and from ?? On November 28th the town of Dordrecht has been occupied by a 1000 men. The artillery at Kop van het Land is gone and has been replaces by (wooden) poles as camouflage, so it looks from the air that they are still there. On November 25th many horses and carts were required by the Germans and taken over the border. A great German transport left Lunteren and went via the Achterhoek to Germany.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SEVEN SIX (276) STOP NEW GROUND CHIEFWHIP STOP FOUR THOUSAND FIFTY WATER TOWER OUDEWATER THIRTY EIGHT FIFTY PROTESTANT CHURCH TAASTECOOO DDENTY THREE HUNDRED PROTESTANT CHURCH POLSBROEK STOP BBC OOM WIM IS WEER BETER STOP LETTER R FOR ROBERT END

Tobias announces (276) a new field called CHIEFWHIP situated 4050 meters from watertower Oudewater, 3850 meters from the Protestant church at ??? and 2300 meters from the Protestant church at Polsbroek. The BBC code sentence is: 'Oom Wim is weer beter' and the signal letter is R.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SEVEN SEVEN
(277) STOP NEW GROUND LUCKY STRIKE STOP TWO THOUSAND PROTESTANT CHURCH STOLWIJK THIRTY THREE HUNDRED PROTESTANT CHURCH POLSBROEK FOURTY SIX HUNDRED PROTESTANT CHURCH BERGAMBACHT STOP BBC KAN ANTON DIRECT KOMEN STOP LETTER X FOR XYLOPHONE STOP WHICH AREA CAN WE USE WEST OF INUNDATION IN SOUTH HOLLAND END

Tobias informs London (277) about an other new field called LUCKY STRIKE. Situated also in South Holland, 2000 meters from Protestant church at Stolwijk, 3300 meters from Protestant church at Polsboek and 4600 meters from the Protestant church at Bergambacht. The BBC code sentence is 'Kan Anton direct komen' and its signal letter is X. Tobias asks London which areas he can use west of the inundations in the province South-Holland.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIGE STOP MY ONE SEVEN ZERO (170) STOP REFERENCE YOUR TWO SEVENTY STOP PLEASE CONFIRM WHETHER STRENGHT WIERINGEN FIFTY WITH RESERVE OF HUNDRED MEN ARMED END

London wants to know (170) if the strength of the resistance in the Wieringermeer Polder, as mentioned in Draughts message number 270, is indeed 50 men with 100 armed men in reserve?

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN ONE
(171) STOP DO YOU KNOW IF SIEM HAS BEEN ARRESTED OR NOT BECAUSE RECEIVED MESSAGE FROM BEN WITH DIRKS OPERATOR THAT HE IS WORKING WITH SIEM WHO IS ACTING COMMANDER CENTRAL HOLLAND AND MENTIONS POSSIBILITY THAT TOP RESISTANCE IS PENETRATED STOP CAN YOU ELUCIDATE QUESTION IF SIEM BEN AND OPERATOR ARE OK OR NOT AS WE ARE NOT TOO HAPPY ABOUT UTRECHT SET UP STOP AGREE NOT ONLY BBC MESSAGES SHOULD BE CHANGED BUT ALSO DROPPING GROUNDS STOP IS PIETER DEKKER STILL IN THE HAGUE AND WHAT NEWS FRANK AND BERT END

London needs to know (171) if Siem from district Utrecht has been arrested or not. London received a message from Ben (Maarten Cieremans) through his WT operator that Ben is working with Siem (Siem de Man). Siem is now the commander of the district Central Holland (Utrecht) and he mentioned that the top of this district might be penetrated by the Germans. Is Tobias able to answer London's question if Siem, Ben and his WT operator (Gerrit Reisiger) are safe or not. London is not happy about the set up in Utrecht. London agrees not only with changing the BBC code sentence, but also wants new dropping fields in Utrecht. London asks if Pieter Dekker is still in The Hague and if Tobias has any news about Frank (Arnold van Bijnen) and Bert (agent Bert de Goede)?
Donderdag 30 november, Tobias (279) meldt dat Cor van Paaschen zich die dag in Amsterdam bevindt en dat FRANK (van Bijnen) mogelijk gisteren, 29 november, gearresteerd is.

Tobias (
280) laat Londen weten nog geen nieuws te hebben ontvangen over het te bombarderen doelwit, mogelijk is dit het huis waar de SD zich in de Achterhoek bevindt, maar hij hoopt spoedig meer te weten en doet de groeten aan zijn vrouw Eva.

Tobias (
281) geeft in het onvolledige berichtvaan dat BEN en SIEM niet gearresteerd zijn.

Pieter de Vos (
34) stuurt namens Paul Polak, Tobias en hemzelf  een bericht naar Londen waarin hij vraagt om een nieuw zendschema met negen nieuwe frequenties voor hem en Paul. Zij willen de bestaande frequenties niet meer gebruiken omdat deze deels in Duitse handen zijn gevallen en deels te veel in gebruik zijn geweest. Beiden zenden vanuit één adres uit en bedienen blijkbaar elk vier of vijf zenders op afstand. Het schakelen tussen verschillende frequenties met zenders die op verschillende adressen zijn ondergebracht is hun enige vorm van bescherming tegen de Duitse peilwagens. Verder vraagt Pieter nog nog zo'n uitstekende stoomgenerator te sturen, maar ook een acculader die op windenergie werkt. Ook wil hij schoenen met rubber zolen hebben, ook dit is een veiligheids kwestie, hij kan zich daarmee immers geruisloos over straat lopen.

Londen (
172) wil op zijn beurt weten waar het archief van de SD Amsterdam naar toe gebracht is. Het doel was namelijk om juist het archief te vernietigen. Het SD kantoor in Rotterdam is op 29 november aangevallen.


FROM DRAUGHTS VIA VIA PLYM STOP MY TWO SEVEN NINE (279) STOP YOUR ONE SEVEN ONE STOP PIETER DEKKER WILL BE IN AMSTERDAM TODAY STOP FRANK MAYBE ARRESTED YESTERDAY BUT THIS IS NOT SURE STOP

Tobias reacts (279) on London's message 171. Pieter Dekker (Cor van Paaschen) will visit Amsterdam again on this day. Tobias heard that Frank (Arnold van Bijnen) might have been arrested yesterday. He was shot down and arrested in Apeldoorn while he was on a recce for liberating the men who were arrested in Utrecht, among them agent Sjeerp Postma.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT ZERO (280) STOP YOUR ONE SIX NINE STOP NO NEWS ABOUT BOMBING TARGET BUT OD WILL GIVE CON (YOU) SOONEST ALL DETAILS STOP LOVE FOR BARNET END

Tobias informs London (280) that he has not yet received details about the house in the Achterhoek, in which the Gestapo has its HQ. He will give them as soon as he gets them. He sends his love to his wife Eva, who lives in Barnet.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT ONE
(281) STOP YOUR ONE SEVEN ONE (171) STOP SIEM AND BEN NOT ARRESTED ... geen tekst meer zichtbaar.

Tobias informs London that Ben (Cieremans) and Siem (de Man) have not been arrested… no more text available.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY THIRTY FOUR (34) STOP FROM HANS DOUWE AND BRAM STOP WE DO NOT AGREE WITH YOUR CRYSTAL SECURITY ARRANGEMENTS STOP WE PROPOSE IMMEDIATE CHANGE OF ALL OUR FREQUENCIES STOP WE CANNOT CHANGE OUR ADDRESSES AND ARE TRANSMITTING FROM ONE PLACE ALL THE TIME STOP WE THINK SIGNAL PLAN WITH NINE DIFFERENT CRYSTALS FOR NEXT THREE MONTHS HIGHLY ADVISABLE STOP MANY FREQUNCY CHANGES ARE ONLY SECURITY WE CAN APPLY STOP FREQUENCIES WE ARE USING ARE NOW PARTLY IN GERMAN HANDS PARTLY MUCH USED FROM PLACES WE ARE USING STOP WE HOPE YOU SEE OUR DIFFICULTIES STOP WHEN POSSIBLE ALL DIFFERENT CRYSTALS FOR DOUWE AND ME STOP PLEASE SEND ALSO ONE OF YOUR EXCELLENT STEAM GENRATORS AND ONE WIND CHARGER WITH TWO ACCUMULATORS TYPE THREE BCZ THIRTEEN MARK ONE (3 BCZ 13 Mk1) STOP SEND ALSO WINTER CLOTHING AND RUBBER SOLED SHOES SIXE SEVEN STOP NO JOKE BUT SECURITY STOP MESSAGE HANS TWO SEVEN TWO (272) ARRANGES RECEPTION REQUIIREMENTS DOUWE AND ME INCLUDING CRYSTALS END

Pieter de Vos informs London (34) that Hans (Tobias), Douwe (Paul) and Bram (Pieter) do not agree with London concerning the crystal security arrangement. They demand London will change the all the frequencies they use immediately. He and Paul are transmitting from the one and only same address and they can not change that for an other one. They would like to have a radio plan with nine different frequencies and such a plan will last for at least three months. When they change frequencies all the time it is harder for the Germans to catch them. The German also got hold of the same frequencies they are using. They hope London understands their problems. They wish to receive 9 different crystals for him and Douwe. They also like to receive one of London's excellent steamgenerators and 1 windcharger with two accu's, type 3 BCZ 13 Mk1. London must also send winterclothing with rubber soled shoes. This is no joke, but they need them for their security. On these shoes they can walk without making any noise. Message number 272 from Hans will give details about receiving the requested material including crystals for Douwe and Bram

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN TWO (172) PLEASE FIND OUT SOONEST FIRSTLY WHERE SD HQ AMSTERDAM MOVE TO AND SECONDLY EXACT PINPOINT AND DESCRIPTION BUILDING TO WHICH RECORDS ARE MOVED STOP SD ROTTERDAM ATTACKED YESTERDAY END

London asks Tobias (172) to find out where the SD has moved to after the bombing the HQ at the Euterpestreet. London also needs an exact pinpoint of the house in Amsterdam where the SD records are stored now. The SD HQ in Rotterdam has been bomb yesterday.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 12-10
Publicatie: 15-10-2021.
Blad 13.
Vrijdag 1 december, Henri Koot (278) verstuurd via Tobias een bericht, over de situatie in Friesland indien de geallieerden komen en een  indien de Duitsers aangevallen zullen worden en zij vertraagd moeten worden. Ook wordt aangegeven welke belangrijke objecten beschermd zullen worden. Londen bedankt voor deze informatie en vraagt Tobias waarom de commandant geen direct radio contact met hen heeft, er zijn immers SOE/BBO mensen in het gebied, te weten Peter Tazelaar en zijn marconist Liedeke Faber. Hebben zij misschien geen contact met de gewestelijke commandant?

Gezien het feit dat de Duitse troepen zich aan het terug trekken zijn uit de rivier gebieden met meeneming van geroofd vee en geroofde goederen vraagt Koot (
283) zich af of de volgende stap van de bezetter het onder water zetten van deze gebieden zal zijn. Op dat ogenblik staat het water nog maar tot aan de voet van de winterdijk en er zal niet direct grote schade ontstaan, maar als het peil van de rivieren stijgt zullen grote gebieden onder water lopen.

Henri Koot (
284) bedankt voor het bombarderen van het hoofdkwartier van de SD in Amsterdam, de piloten hebben heel goed werk gedaan en hij bedankt hen daarvoor.

Tobias (
285) meldt dat de SD nu over verschillende panden in de buurt van de Euterpestraat zit, maar hij laat de details verder uitzoeken. .

Londen (
173) bedankt voor het plan voor Friesland en geeft aan inderdaad contact te hebben met de districts commandant, maar men weet niet of Tazelaar en Faber met hem in contact staan.

Londen (
174) komt terug op het telegram dat namens alle drie de operatives is verstuurd, namelijk de aanvraag van een nieuw zendschema met negen nieuwe frequenties. Zij maken zich zorgen over het feit dat Paul en Pieter steeds vanuit één locatie hun berichten versturen. Hiermee lopen zijn volgens Londen een groot risico. Londen weet waarschijnlijk dan nog niet hoe het remote systeem van de operators in elkaar steekt.

Londen (
175) stuurt het bedankje van Koot voor het bombarderen van het SD hoofdkwartier door naar de RAF. Men laat ook weten van BEN (Maarten Cieremans) te hebben gehoord dat FRANK (van Bijnen) om het leven gekomen is.

Londen (
176) laat weten dat de velden CHIEF-WHIP en LUCKY-STRIKE te hebben afgekeurd tenzij beide pinpoints vijf kilometer naar het noorden verlegd kunnen worden.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SEVEN EIGHT (278) STOP PLAN REGIONAL COMMANDER FRIESLAND PROTECTION FOLLOWING OBJECTS STOP TRAINING STATION TAKOZIJL STOP HARBOUR LEMMER AND NORTHERN PARK NORTH EAST POLDER IN CONJUNCTION WITH WITH REGIONAL COMMANDER CO (1 group missing)  ED STOP HARBOUR STAVOREN STOP LOCKS AND ECTREMELY AFSLUITDIJK KURNWERDERZAND STOP ELECTRIC POWER STATION LEEUWARDEN STOP PUMPING STATION BERGUM STOP LOCKS DOK MEH NIEUWEZIJLEN STOP HARBOUR WORKS HARLINGEN STOP IN CASE OF ALLIED ADVANCE FROM SOUTH OR WEST PROTECTION OF DIFFERENT BRIDGES AND PRINCIPAL ROADS IN THE PROVINCE STOP IN CASE OF RAID GERMAN RETREAT FROM WEST TO EAST OBSTRUCTION ON ROADS ON YOUR NOTICE ACCORDING TO PLAN ALREADY REPORTED TO YOU STOP STRENGTH ILLEGAL FORCES NINETEEN HUNDRED STOP THE DC END

Henri Koot informs London (278) about a plan from the regional commander of Friesland to protect certain objects. A training station at Tacozijl, the harbour of Lemmer, the northern part of the Noord-Oost Polder in connection with regional commander (Overijssel?). The harbour of Stavoren, Locks and (??) of the Afsluitdijk at Kornwerderzand. The electric power plant at Leeuwarden, a pumping station at Bergum, The locks at Dokkum (?) and Nieuwezijlen. The harbour works at Harlingen. If the Allied advance comes from the south or from the west then principale roads and bridges will be protected by the resistance. In case a raid would take place on retreating Germans from west to east then obstructions will be placed on roads if London tells them to do so and this is already reported to London. The strength of the resistance forces in Friesland is 1900 men.

Messages 279, 280, 281 & 282 are missing.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO EIGHT THREE
(283) STOP ON ACCOUNT OF WITHDRAWAL GERMAN TROOPS EVACUATION OF CIVIL POPULATION AND REMOVAL OF CATTLE AND GOODS FROM ESTUARY OF GREAT RIVERS AND IN VIEW OF PREPARED DESTRUCTION RIVER DYKES YOU WILL HAVE TO CONSIDER SERIOUSLY POSSIBILITY THAT GERMANS WILL COMPLETELY OR PARTLY SUBMERGE  HOEKSCHEWAARD EILAND VAN DORDRECHT LAND VAN ALTENA ALBLASSERWAARD VIJF HEERENLAND EN BOMMELERWAARD TIELERWAARD AND NEDERBETUWE AS PROTECTION OF THEIR RIGHT FLANK STOP TIME OF EXECUTION DEPENDS ON TACTICAL SITUATION AND HEIGHTS RIVERS STOP AT THIS MOMENT WATER HAS ALREADY REACHED WINTER DYKES BUT IN CASE OF DESTRUCTION ONLY MEADOWS WILL IMMEDIATELY SUBMERGE STOP ROADS AND VILLAGES WILL FOR THE TIME BEING REMAIN ABOVE WATER LEVEL STOP THE DC END

Henri Koot warns London (283) that when the German troops are withdrawing they might evacuate the civilian population, take away cattle and goods from the estuary of the great rivers. The might destruct river dykes and then a great deal of land will be submerged, like the Hoeksewaard, Eiland van Dordrecht, Land van Altena, the Alblasserwaard, Vijf Heerenland, The Bommelerwaard, the Tielerwaard and the Nederbetuwe as protection of their right flank. When the Germans will carry out this plan depends on the situation and the water lever of the rivers. At this moment the rivers have already reached the Winterdykes, but in case of destruction of the winterdykes only meadows will be flooded. Road and villages will for the time being remain above water level. (Until the water will rise in spring when the snow in Switzerland and Germany will melt)

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT FOUR
(284) STOP VERY THANKFUL FOR BOMBARDMENT SD HEADQUARTERS AMSTERDAM STOP BUILDINGS WELL HIT AND HEAVILY DAMAGED ALTHOUGH ONLY SWELZ SD KILLED THEY ARE ALL VERY IMPRESSED STOP DETAILS INVESTIGATION IN PROGRESS IN HOW FAR DESTRUCTION ARCHIEVED  CAN BE CALLED COMPLETE STOP MY PERSONAL COMPLIMENTS TO CREWS FOR GOOD WORK STOP THE DC STOP

Henri Koot thanks London (284) for the bombardment on the Gestapo/SD HQ in Amsterdam. The buildings were well hit and are heavily damaged, but only (??) SD were killed. The SD is very impressed by the bombardment and the investigation in detail of what was hit and what was destroyed are in progress. Koot sends his personal compliments to the crews who carried out the bombing, they have done a good job.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT FIVE
(285) STOP YOUR ONE SEVEN TWO (172) STOP SD IS MOVING IN DIFFERENT HOUSES IN NEIGHBOURHOOD EUTERPE STRAAT STOP WILL INFORM YOU OF ALL DETAILS I CAN FIND OUT END

Tobias informs London (285) that the SD is now moving into different houses in the neighbourhood of the Euterpestraat. He will inform London when he has found out more details about these movements.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN THREE (173) STOP TO DC STOP THANKS FOR PLAN REGIONAL COMMANDER FRIESLAND STOP WE ARE NOW STUDYING THIS STOP HAS REGIONAL COMMANDER FRIESLAND GOT DIRECT WIRELESS CONTACT WITH US AS WE HAVE GOT PEOPLE IN HIS AREA BUT DO NOT KNOW IF HE IS IN CONTACT WITH THEM END

London thanks Henri Koot (173) for sending the plan of the regional commander of Friesland. They are study now. London wants to know of the commander of Friesland is in touch with them since they have people (Tazelaar & Faber) in that area. London does not know however if they made have contacten one and other.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN FOUR
(174) STOP IS EVERYTHING ALRIGHT BETWEEN DRIEHOEK OR ARE THERE ANY MORE DIFFERENCES OF OPINION STOP DOUWE AND BRAM SAY THEY ALWAYS TRANSMIT FROM THE SAME PLACE WE CONSIDER THIS EXTREMELY DANGEROUS EVEN IF THEY HAVE SEVERAL PLANS OR FREQUENCIES STOP THEY SHOULD HAVE TRANSMITTERS AT SEVERAL HOUSES TO WHICH THEY GO PERIODICALLY STOP WE APPRICIATE YOUR TERRIFIC DIFFICULTIES AND MUST OFCOURSE LEAVE THIS TO YOU  STOP DEIGHTED HEAR BEN AND SIEM NOT ARRESTED KEEP US ADVISED IN CASE NECESSARY TO SEND SOMEONE FROM THE PRINCE TO TAKE COMMAND ... (geen tekst verder beschikbaar).

London wants to know from Tobias (174) how the relation is between him and the Triangle (Delta Centrum) or if there are still differences of opinion? London is not happy with the fact that Pieter and Paul told them that they are both  transmitting from the same house. They consider this extremely dangerous and they should transmit from several different houses where transmitters are located and they have to visit these houses just periodically. London does understand the difficulties the team is facing and they leave the security measurements up to them. Tobias must inform London if it is necessary to send someone from the staff of the Prince to take over command of the resistance. No more text visible.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN FIVE (175) STOP TO DC STOP THANKS FOR MESSAGE WHICH IS BEING SEND TO RAF STOP KEEP US ADVISED WHERE SD MOVE TO AND WHERE RECORDS ARE KEPT SO THAT WE CAN KEEP THEM ON THE RUN STOP BEN UTRECHT REPORTS LSC FRANK KILLED OR WOUNDED WHILE TRAVELLING BY CAR BETWEEN AMERSFOORT AND APELDOORN END

London thanks Henri Koot (175) for sending a 'thank you' note for the crews of the RAF, which has been passed on to them. Koot must inform London where the SD has moved to and where they keep their records, so the RAF can hunt them down again. Ben in Utrecht (Maarten Cieremans) has informed London that Frank has been killed or wounded while he was travelling by car between Amersfoort and Apeldoorn.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN SIX (176) STOP REGRET GROUNDS CHIEF WHIP AND LUCKY STRIKE REFUSED STOP CAN YOU MOVE BOTH THESE GROUNDS FIVE KMS TO THE NORTH OF THEIR PRESENT POSITION END

London informs Tobias (176) that the fields CHIEF WHIP and LUCKY STRIKE have been refused. Could he move the pinpoints of both fields 5 kms to the North?Zaterdag 2 december, Tobias (286) geeft aan een goede relatie met de Top Driehoek te hebben. Verder wordt aangegeven dat een secretaresse van de NBS gearresteerd is. Men heeft het secretariaat op een ander adres ondergebracht. Waarschijnlijk zijn toen bepaalde gegevens van Tobias bij de SD bekend geworden. Ook wordt bevestigd dat FRANK (van Bijnen) dood, of gewond is. Het gevolg hiervan is dat de OD nu binnen Delta Centrum domineert. Tobias hoopt dat de dropping operaties binnenkort weer hervat worden.

Londen (
177) geeft aan dat Prins Bernhard geinteresteerd is in een verzetsgroep in 't Gooi genaamd Dudok. Men vraagt zich af of deze groep al wapens heeft ontvangen en al deel uitmaakt van het gewest Utrecht..

Londen (
178) wil ook weten of Tobias de enveloppe, die op 18 november op veld SALLY gedropt is, aan PIETER DEKKER (Cor van Paaschen) overhandigd is.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO EIGHT SIX (286) STOP FRANK INDEED WOUNDED OR KILLED STOP YOUR ONE SEVEN FOUR (174) STOP RELATIONSHIP IN DRIEHOEK ALL RIGHT BUT NOW FRANK IS GONE OD PREDOMINATES STOP SMALL ACCIDENT HAS HAPPENED THURSDAY WITH ARRESTING ONE OF THE SECRETARIES BUT HAVE GIVEN THEM NEW OFFICES STOP PLEASE DONT WORRY ABOUT BRAM AND DOUWE STOP HOPE YOU DO ALL YOU CAN TO PUT ON OPERATIONS SOONEST STOP LOVE TO DENMARK END

Tobias informs London (286) that Frank indeed was wounded or killed. he refers to London's message 174 and informs them that the relationship between him and the Triangel is alright, however now Frank is gone the Orde Dienst predominates in the Triangle. Last Tuesday a small accident happened when one of the secretaries of the Resistance forces was arrested. The office of the resistance forces has been moved to an other building. London does not need to worry about Bram and Douwe (Pieter & Paul). Tobias hopes that London will soon resume the dropping operations and he sends his love to his wife Eva.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUT ONE SEVEN SEVEN (177) STOP TO DC STOP PRINCE IS INTERESTED IN DUDOK GROUP IN GOOI STOP DO YOU KNOW IF THEY HAVE RECEIVED ANY ARMS FROM US YET AND IF THEY ARE INCORPORATED IN THE RESISTANCE NUMBERS OF UTRECHT STOP ADVICE WHICH GROUNDS YOU ARE READY TO RECEIVE AGAIN STOP BERT IS UNHAPPY ABOUT THE ROTTERDAM SET UP AND FEELS POLITICS IS PREDOMINATING US AGAINST SPIRIT OF RESISTANCE STOP HAVE YOU HEARD ANYTHING ABOUT THIS END

London informs Henri Koot (177) that Prince Bernhard is interested in the Dudok Group in 't Gooi. Does he  know if this group has received any arms from London and are they part of district Utrecht? London wants to know which fields are ready for receiving loads again. London passes on that Bert (Bert de Goede) is not happy about the set up in the district of Rotterdam and that politics dominates over the work of the resistance. Does Koot know anything about these problems?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN EIGHT
(178) STOP REFERENCE OUR ONE FOUR THREE STOP DID YOU PASS ON ENVELOPE DROPPED TO YOU AT SALLY NIGHT EIGHTEEN NOVEMBER TO PIETER DEKKER END

London asks Tobias (178) whether he has passed on an envelope to Pieter Dekker (Cor van Paaschen) that was dropped on field SALLY on the night of November 18th, like was mention in London's message number 143.Tijdslijn: 12e week operatie Draughts.

Zondag 26 November 1944
.
.

Maandag 27 November 1944.


Dinsdag 28 November 1944.


Woensdag 29 November 1944.


Donderdag 30 November 1944.


Vrijdag 1 December 1994.


Zaterdag 2 December 1944.

Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum / TNA London.                                                                                     w.mugge@home.nl