Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 3 december, Amsterdam (287) geeft door hoeveel wapens er in de Wieringermeer en Wieringen zijn.

Willi Lages (
288) van de SD Amsterdam zou gezegd hebben dat indien de vliegtuigen ook nog hun machine geweren hadden gebruikt niemand van de SD de aanval op de Euterpestraat overleefd zou hebben.

Radio Oranje (
289) wordt verzocht bekend te maken dat mensen die in de buurt van Gestapo kantoren, of militaire objecten woont voor zijn eigen veiligheid zijn huis moet verlaten in verband met mogelijke luchtaanvallen.

Dudok (
290) blijkt een onafhankelijke verzetsorganisatie te zijn en Tobias geeft op dat zij 1 lading wapens hebben ontvangen. Hij belooft dat zij er meer krijgen zodra men de dropping operaties op de velden SALLY, OLIVER, LALOE en MARTINI hervat. Tobias geeft op dat hij een Eureka baken wil hebben.

Tobias (
291) heeft van Londen een kaart voor droppingen ontvangen waarvan de coordinaten onjuist zijn en hij heeft maar een paar kranten uit bevrijd gebied ontvangen. Als laatste doet hij Eva via een gecodeerde boodschap de groeten, de Blue Kakatoo is een bar waar zij vaak kwamen.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR TWO EIGHT SEVEN (287) STOP YOUR ONE SEVEN ZERO (170) STOP WE DISPOSE OVER ONE EIGHT SIX (186) STEN GUNS SIX BREN GUNS SIXTEEN REIFLES AND THREE BAZOOKAS AREA WIERINGERMEER INCLUDING WIERINGEN END

Tobias answers London's question (287) about the strength of the resistance in the Wieringermeer Polder. The men are armed with 186 Stenguns, 6 Bren guns, 16 rifles and 3 bazookas.

FROM DRAUGHTS VIA ... STOP MY TWO EIGHT EIGHT
(288) STOP ... NEW ATTACKS FOR GESTAPO CHIEF LAGES SAID QUOTE IF ON TWENTY FIFTH THEY HAD CONTINUED MACHINE GUN FIRE NO ONE HAD ESCAPE ALIVE UNQUOTE STOP ADVISE YOU USE ONLY WELL DIRECTED FIRE CAUSING ROCKETS AND GUN FIRE AND NO BOMBS STOP FLIGHT DIRECTIONS FREDERIKSPLEIN STADION STOP FURTHER ADVISE FOLLOWS SOON END

Tobias informs London (288) that in case of a new attack the RAF also has to use its machine guns as Gestapo chief Willi Lages said: "as they had used their machine guns during the attack on November 25th no one had escaped alive". So he advises the RAF to use only well directed fire, rockets and machine guns and no bombs. Tobias will give flight directions for an attack on the Frederiks square stadium and further advise will follow soon.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT NINE
(289) STOP CAN YOU ASK RADIO ORANGE TO WARN EVERY ONE LIVING NEAR MILITARY OR SD QUARTERS TO LEAVE THEIR HOMES END

Tobias asks London (289) that Radio orange should broadcast a message to Dutchmen who are living near military or SD quarters that they should leave their homes. This is probably a reaction on the civilian casualties of the air attack on the SD HQ in Amsterdam.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO NINE ZERO
(290) STOP YOUR ONE SEVEN THREE (173) STOP SEE MY NR SEVEN EIGHT (78) STOP YOUR ONE SEVEN SEVEN (177) STOP GOOI HAS OWN COMMANDER APART FROM UTRECHT STOP HAVE SENT THEM ONE LOAD ARMS STOP WILL GIVE THEM MORE SOONEST IF YOU PUT ON SALLY OLIVER LALOE MARTINI PLEASE GIVE US EUREKA END

Tobias reacts on London's message 173 about the Dudok Group (290). He has already reacted on the question a long time ago (message nr. 78 from Draughts).  Now he informs London that 't Gooi area is independent, has its own commander and is not a part of district Utrecht. Tobias has given them one load of arms and he will give them more if London resumes the weapon droppings on the fields SALLY, OLIVER, LALOE and MARTINI soon. He begs London to drop a Eureka beacon.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO NINE ONE
(291) STOP YOUR ONE SEVEN EIGHT (178) STOP ONLY RECEIVED A FEW PAPERS FROM LIBERATED AREA BUT NOTHING ELSE STOP DROPPING MAP UNCORRECT BUT WILL CHECK MATTER IMMEDIATELY STOP LOVE FOR BLUE KAKATOO END

Tobias answers London's question (291) from message number 178. He has only received a few papers from the liberated areas, but no more. The map for droppings fields is incorrect, but Tobias will check things out immediately. He again sends love to his wife in a coded sentence, the Blue Kakatoo is a bar they used to visit.Maandag 4 december, Tobias (292) geeft nu in detail op wat hij aan wapens naar 't Gooi heeft gestuurd.

Verder somt Tobias (
293) op wat er aan wapens in Amsterdam aanwezig is. Hij vraagt om sigaretten omdat hij die 's nachts nodig heeft tijdens het coderen en decoderen van boodschappen. Dit kost hem in feite teveel nachtrust.
FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO NINE TWO (292) STOP FOUR BAZOOKAS TWO BREN GUNS NINETY ONE STENS EIGHTEEN RIFLES FORTY HANDGRANADES AND TWO CELLS EXPLOSIVES ARE IN HET GOOI END
Tobias informs London (292) how many weapons he has given to 't Gooi: 4 bazookas, 2 Bren guns, 91 Sten guns 18 rifles, 40 hand grenades and to container cells filled with explosives.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO NINE THREE
(293) STOP NINETEEN HUNDRED FIFTY EIGHT (1958) STENS FOURTEEN AUTOMATIC RIFLES TWO HUNDRED NINETY FOUR (294) RIFLES TWENTY FOUR BREN GUNS THIRTY BAZOOKAS THIRTEEN HUNDRED TWENTY (1320) HANDGRENADES AND THIRTY EIGHT PISTOLS ARE IN AMSTERDAM STOP PLEASE CAN YOU SENT ME CIGARETTES RATHER DIFFICULT TO WORK WITHOUT IN THE NIGHT END
Tobias informs London (293) how many weapons there in the city of Amsterdam: 1958 Sten guns, 14 automatic rifles, 294 rifles, 24 Bren guns, 30 bazookas, 1320 hand grenades and 38 pistols. Tobias asks London to drop more cigarettes for him, he needs them during the night when is decoding and encoding messages.Dinsdag 5 december, Tobias (294) geeft een bericht van Groep Kees door dat volgnummer 1 draagt. Het is een bericht gedateerd 2 december. LIJSTERBES (Gijs Hooijer) van Bureau Inlichtingen op 1 december gearresteerd is. Verder vraagt hij of de telegrammen 1, 2 en 3 van 30 november bij Londen aangekomen zijn. WEGA moet gezien de kwetsbaarheid zijn telegrammen in VKS code verzenden. Wat dit precies inhoud is niet duidelijk.

Londen (
179) verstuurt de nieuwe codes voor de grondploegen van de droppingsvelden.

Verder geeft Londen (
180) aan de telegrammen van WEGA te hebben ontvangen Londen beraadt zich over de vraag of de marconisten de VKS code van WEGA mogen gebruiken.

Londen (
181) geeft de inhouden van de diverse manden aan die op LALOE en OLIVER gedropt zullen worden. In mand 3183 zitten de beruchte RAF vliegerslaarzen die Eva aan Tobias stuurt. Londen weet dus dat dit gebeurt!

In de diverse verklaringen over de arrestatie van Tobias komen steeds deze laarzen ter sprake, zij vielen teveel op. Pierre d'Aulnis (
SPIJKER) heeft weleens gezegd dat je als agent juist niet moest opvallen, maar opgaan in de menigte. Het sturen van sigaretten past dus eigenlijk ook niet in dit plaatje.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE FOUR (294) STOP KEES ONE FROM TWO REST (STOP) LYSTERBES DEC ONE ARRESTED NOT KNOWN WHAT HAPPENED TO TRANSMITTER STOP PLEASE INFORM WHETHER TELEGRAMS WEGA ONE TWO AND THREE FROM THIRTY HAVE BEEN RECEIVED BY YOU STOP IN VIEW VULNARABILITY VMVM DESIRABLE THAT WEGA SHOULD TRANSMIT IN VKS CODE REIT (STOP) PLEASE PERMIT THIS TRANSMITTER TO SEND TELEGRAMS IN VKS CODE END

This telegram (294) seems to be send by Group Kees (Pitty Beukema toe Water chief of the resistance group 'Kees' in Amsterdam). He informs London that Lijsterbes (BI WT operator Gijs Hooijer) has been arrested on December 1st. He does not know what happened with his wireless set. He asks London if the telegrams 1 , 2 and 3, send by WEGA November 30st, have been received by London. In view of the vulnerability of  VMVM (code?) it would be wise to encode their message with the VKS code. Tobias asks permission from London to use the VKS code for the WEGA messages. 
Hooijer went underground in the house of family J. Sneep in the Zocherstraat at Amsterdam-West. He escaped to England and was dropped early July 1944 as WT operator.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN NINE (179) STOP PROPOSE CHANGING BBC MESSAGES FOR STANDBY TIMES AS FOLLOWS STOP TWENTY TO TWENTY TWO HOURS QUOTE HET HUIS IS TE HUUR IK HERHAAL HET HUIS IS TE HUUR STOP TWENTY TWO TO TWENTY FOUR HOURS QUOTE ZWALUWEN KOMEN TERUG IN DE LENTE IK HERHAAL ZWALUWEN KOMEN TERUG IN DE LENTE STOP TWENTY FOUR HOURS TO ZERO TWO HOURS QUOTE BERICHT VOOR PEDRO DOE MIJN COMPLIMENTEN AAN UW VADER IK HERHAAL VOOR PEDRO DOE MIJN COMPLIMENTEN AAN UW VADER STOP ZERO TWO TO ZERO FOUR HOURS QUOTE TIJD EN VLOED WACHTEN NAAR NIEMAND STOP PLEASE CONFIRM THESE ARRANGEMENTS UNDERSTOOD AND ADVISE ALL COMMITTEES END

London informs Tobias (179) that the code sentences for standby times has been changes as follows. From 20.00 to 22.00 hrs: "Zwaluwen komen terug in de lente". From 20.00 to 02.00 hrs: "Bericht voor Pedro doe mijn complimenten aan uw vader". From 02.00 to 04.00 hrs: Tijd en vloed wachten naar niemand". Tobias must confirm receiving these code sentences and that he understands its meaning. He must also inform all ground crews of the dropping fields. Are these sentences meant to indicate at which time frame the dropping will take place?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT ZERO
(180) STOP TELEGRAM WEGA ONE TWO AND THREE OF THIRTY RECEIVED STOP BY THIS TRANSMITTER PRESUME YOU MEAN YOUR OWN AND WE ARE NOW DISCUSSING THE POLICY OF THIS WILL ADVISE SOONEST END

London informs Tobias (180) that the WEGA messages 1, 2 and 3 have been received. London assumes that 'this transmitter' Tobias refers to his own transmitter. London is thinking about the policy of sending WEGA messages over Tobias transmitters in VKS code. London will inform him about the decision soonest.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT ONE
(181) STOP STANDBY OLIVER AND LALOE AS FROM THURSDAY NIGHT DECEMBER SEVEN STOP EACH SINGLE LOAD PLUS PACKAGES STOP ON OLIVER FIVE PACKAGES NUMBER THREE ONE SIX FOUR (3164) CLOTHING FOR DOUWE DUISTERE PIET LADIES SHOES PISTOLS TORCHES AND ACCUMULATOR STOP THREE ONE EIGHT THREE (3183) FLYING BOOTS FOR HANS VAN EVKE SHOES CIGARETTES AND FOOD FOR DUISTERE PIET STOP THREE THREE ZERO ONE (3301) STEAM GENERATOR STOP THREE THREE TWO FOUR (3324) WIRELESS SET CODES AND CRYSTALS FOR DOUWE AND ASPASIA STOP ALSO ONE PACKAGE EUREKA STOP ON LALOE THREE PACKAGES FOR OD WIRELESS EQUIPMENT END

London informs Tobias (181) that the fields OLIVER and LALOE must be ready to receive loads as from Thursday night, December 7th. Field OLIVER will receive a single load (12 containers) and 5 packages. Package number 3164 will contain clothes for Douwe (Paul) and Duistere Piet (Pieter), lady shoes, pistols torches and accumulators. Package 3183 will contain Flying Boots for Hans (Tobias) from Evke, shoes cigarettes and Food for Pieter. Package 3301 will contain a steamgenerator. Package 3324 will contain a wireless set, codes and crystals for Douwe (Paul) and Aspasia (Willy Gijzen). One package will contain a Eureka beacon. On field LALOE three packages will be dropped containing wireless equipment for the Orde Dienst organisation.

So London knew that Eva had sent these RAF Flying boots to Tobias. The Germans were noticing these boots when Tobias was arrest in February 1945. Nobody was wearing these kind of boots and this was a major security failure.Woensdag 6 december, in dit telegram (295) wordt aangegeven dat LIJSTERBES (Gijs Hooijer) en de Packard marconist Kattouw (St. Denys) zijn gearresteerd. Hooijer is in Amsterdam gearresteerd op 1 december en Anton Hendrik Kattouw op 26 november in Almelo. Louis d'Aulnis (SPIJKER) en Andre van Rijsewijk (ZWAARDVIS) willen wachten met zenden tot er nieuwe zendplannen en kristallen beschikbaar zijn.

Tobias (
296) bedankt alvast voor het materiaal dat gedropt zal worden.

Telegram nummer 297 is niet bij het NIOD aanwezig.

In Haarlem (
298) vindt die dag een grote razzia plaats waarbij duizenden mannen opgepakt zijn. Kan de RAF hier iets aan doen door de Spaarne Brug te bombarderen, het verzet zal proberen de rails op te blazen

Londen (
182) wil dat Tobias onmiddellijk de nieuwe letter van het veld Oliver bevestigd..

Londen (
183) stuurt via Tobias een berichte naar Louis d'Aulnis en KEES (Beukema toe Water, hoofd Groep-Kees) van Bureau Inlichtingen. Eind december kan Londen weer marconisten sturen, maar dan moeten er wel contact adressen zijn waar de operators aan kunnen kloppen.

Er is een pakket voor
BRAM (Pieter) (184) voorzien van een verkeerd label, dit pakket bevat zendkristallen en zendplannen.

Men (
185) betreurt de razzia in Haarlem maar kan zoals eerder aangegeven hier niet onmiddellijk iets aan doen, wel is de RAF op de hoogte gesteld.

Paul Polak (
39) accepteert het voorstel van Londen. Wat dat is, is niet bekend.

Londen (16) informeert ook Pieter de Vos over de verwisseling van twee pakketten.
FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE FIVE (295) STOP FROM LOUIS STOP LYSTERBES AND ST DENYS IN TWQUS ARRESTED STOP ST LOUIS TWO STEGBYJB STEENRY SCHEMES LOCATED BY GERMANS STOP AWAIT NEW SCHEMES AND CRYSTALS FOR SWAARDVIS STORE (BEFORE?) COMMENCE TRANSMITTING STOP WILL IN JANUARY TRY OLD SCHEMES FOR RECEIVING END
Louis d' Aulnis informs London via Tobias (295) that Lijsterbes and St. Denijs (Anton Kattouw) in Twente are arrested. St. Louis-2 STEG BY JB STEEN RY Schemes located by Germans. Louis awaits new schemes and crystals for Zwaardvisch (Andre van Rijsewijk) before commence transmitting. He will try in January his old schemes for receiving messages.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP
Nummer 296, geen tekst beschikbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO NINE SEVEN (297) STOP YOUR ONE SEVEN NINE (179) COMPLETEKY CLEAR STOP YOUR ONE EIGHT ONE (181) THANKS FOR ALL END
Tobias thanks London (297) for the new code sentences in message 179 from London. It is clear to him what London wants. He thanks London for the goods that will be dropped tomorrow.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE EIGHT
(298) STOP BIG RAZZIA GOING ON IN HAARLEM STOP GERMANS ARE DRIVING PEOPLE TO STATION STOP PLEASE CAN YOU TRY TO INTIMIDATE GERMANS OR ATTACK RAILWAY END
Tobias informs London (298) that there is a big razzia going on in Haarlem and the Germans are driving the men to the railway station. He asks London if the RAF can intervene by intimidating the Germans with dive bombers, or bomb the railway track.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO NINE NINE
(299) STOP AT THREE THIRTY GERMANS WILL TRANSPORT WITH ONE ENGINE THOUSANDS OF MEN TO AMSTERDAM IN SEVERAL TRANSPORTS DURING NIGHT STOP WE WILL TRY TO STOP RAILWAY PLEASE CAN YOU ATTACK SPAARNE BRIDGE NO GUN POSITIONS NEAR TARGET END
Tobias informs London (299) that the Germans will transport thousands of men at 03.30 hrs by train with one engine to Amsterdam in several transports during te night. The resistance will try to stop these transports, but Tobias asks if the RAF can bomb the Spaarne bridge. There is no Flak in the direct neighbourhood of the bridge.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY THREE NINE (39) STOP ACCEPT YOUR SUGGESTION AS FROM WEDNESDAY END
Paul Polak informs London (39) he agrees with their suggestion as from next Monday.
TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE DIRECT STOP OUR ONE EIGHT TWO (182) STOP REFERENCE OUR ONE FIVE THREE (153) STOP URGENT YOU ACKNOWLEDGE AND CONFIRM NEW SIGNAL LETTER FOR GROUND OLIVER IS U FOR UNCLE END
London asks Tobias (182) to confirm the new signal letter for field OLIVER. The new letter is U.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT THREE
(183) STOP FOR LOUIS AND KEES FROM BI STOP TO RESUME COMMUNICATIONS WITH US SETS DROPPED TO LOUIS TUESDAY NIGHT SHOULD BE USED STOP ALL WE NEED IS WARNING FROM LOUIS WHICH SETS AND PLANS HE AND KEES INTEND USING AND WHEN THEY START STOP WE CAN SEND OPERATORS END DECEMBER IF YOU GIVE US CONTACT ADRESSES END
Tobias receives a message from London (183) for Louis (d'Aulnis) and Kees (Beukema toe Water) from Bureau Inlichting in London. They can resume communicating with London after new wireless sets are dropped next Tuesday night. London needs information from Louis which sets and plans they are going to use and when they will start transmitting again. London could send WT operators by the end of December, but Louis must then give London contact addresses in Amsterdam. Did they lose all wireless sets?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT FOUR
(184) STOP INSIDE PACKAGE THREE THREE TWO FOUR (3324) ARE TWO SMALL PARCELS LABELLED VOOR DOUWE AND VOOR ASPASIA STOP PARCEL LABELLED VOOR ASPASIA IS FOR DOUWE STOP PARCEL LABELLED VOOR DOUWE IS NOT FOR DOUWE STOP IT IS FOR BRAM END
London informs Tobias (184) that inside package 3324 there are 2 small parcels labelled for Douwe (Paul) and for Aspasia (Willy Gijzen). the parcel labelled for Aspasia is for Douwe and the parcel labelled for Douwe is for Bram (Pieter).

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT FIVE
(185) STOP REGRET NEWS RAZZIAS HAARLEM STOP ALTHOUGH WE DID TELL YOU OF OUR VIEWS ON AIR COOPERATION IN CONNECTION WITH RAZZIAS WE HAVE PASSED ON YOUR SUGGESTION TO RAF BUT CANNOT PROMISE RESULTS END
London informs Tobias (185) they regret an other major razzia took place in Haarlem. Although London already informed Tobias about the problems of getting air support of the RAF to disrupt these razzias, London did pass on his suggestion to sabotage the transport of men to Amsterdam. However London can not guaranty that the RAF will be able to bomb the Spaarne bridge near Haarlem.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE (VERVOLG) ... DAMAGE STOP GERMANS WILL PROBABLY ONLY DAMAGE LOCKS WHEN EVACUATING AND WE CAN ONLY HOPE THAT RESISTANCE FORCES WILL DO THEIR UTMOST TO PROTECT THE LOCKS IF THIS IS POSSIBLE STOP TRUSTED ENGINEERS OF ZUIDERZEEWERKEN OR DIRECTIE NOORD HOLLAND CAN HELP CONSIDERABLY ON TECHNICAL ASPECT END
London probably informs Henri Koot about the waterlevel situation of the IJsselmeer when the Germans will block the locks. London hopes that the resistance will be able to protect the locks from damage by the Germans. London suggest to seek help from trusted engineers of the Zuiderzee Werken or the staff of the province of North-Holland.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR SIXTEEN (16) STOP CRYSTALS AND CODES FOR YOU IN PACKAGE THREE THREE TWO FOUR (3324) STOP SMALL INSIDE PARCEL LABELLED IN ERROR FOR DOUWE IS FOR YOU STOP HOPING TO DELIVER PACKAGE THREE THREE TWO FOUR (3324) ON GROUND OLIVER AS FROM THURSDAY NIGHT END
London informs Paul Polak (16) that the crystals and codes are to be found in package 3324. A small package inside labelled Douwe is for you (Paul is Douwe!). London hopes the package will be dropped on field OLIVER as from Thursday night.


De Sinterklaasrazzia.

De actie van de Duitsers op 6 december ging de geschiedenis in als de ‘Sinterklaasrazzia’. Met het begrip ‘razzia’ werd tijdens de oorlog een door de Duitsers georganiseerde klopjacht aangeduid. Het doel van die klopjachten was meestal het opsporen van joden en onderduikers. Maar in de laatste maanden van 1944 werden ook mannen opgepakt die in Duitsland werden ingezet in het kader van de zogenaamde ‘Arbeitseinsatz’ oftewel de arbeidsinzet. In Duitsland was de ‘totale oorlog’ uitgeroepen. Bijna alle mannen, zelfs jongens en bejaarden, moesten naar de fronten. Om de (oorlogs)industrie draaiende te houden, zette Duitsland krijgsgevangenen in, maar ook gevangenen uit de concentratiekampen en arbeidskrachten uit de bezette landen. In de periode tussen ongeveer oktober 1944 en februari 1945 werden zo’n 140.000 Nederlandse mannen als dwangarbeider afgevoerd.
Naar verluidt hoopten de Duitsers op 6 december zo’n zevenduizend mannen op te pakken. Waar ze waarschijnlijk niet op rekenden, was op tegenwerking in eigen gelederen. Er zijn nogal wat verhalen over Duitse soldaten die er met de pet naar gooiden. Het ouderlijk huis aan de Heussensstraat van de destijds dertienjarige Henk Wieringa moest worden doorzocht door een oude Duitse soldaat. Vader Wieringa had zijn kinderen die jonger waren dan zeventien jaar voor het raam gezet, de anderen hielden zich verborgen. Hij had als doopsgezinde erg veel moeite met liegen en antwoordde op de vraag waar zijn kinderen waren: “Mijn kinderen staan voor het raam.” De Duitse soldaat geloofde het allemaal wel en zei: “Ik blijf hier even staan, ik doe dit ook niet voor mijn plezier. Maar tegenover mijn collega’s moet ik de schijn ophouden.”  De huizen van de buren, zo vertelt Henk, werden echter wel degelijk grondig doorzocht. Maar ook daar werden de goed verborgen mannen niet gevonden. Elders in Haarlem ging het er tijdens de klopjacht nog heftiger aan toe. Piet Lokman, een zeventienjarige jongeman, werd tijdens zijn vlucht met een bootje op het Zuider Buiten Spaarne beschoten en overleed enige uren later aan zijn verwondingen.
De mannen uit Haarlem en omgeving werden eerst in Amsterdam in een loods aan de Levantkade ondergebracht. Een poging om ze vervolgens, dicht op elkaar gepropt in het ruim van een aantal rijnaken, over het IJsselmeer te vervoeren naar Kampen mislukte. Het stormde hevig en de boten keerden weer terug. Daarna ging het per trein van Amsterdam naar Rees. Die trein werd soms beschoten door geallieerde vliegtuigen en reed vaak niet erg snel. Van die gelegenheid maakten waarschijnlijk meer dan 250 mannen gebruik om uit de trein te springen. Sommigen bekochten die sprong met de dood, veel anderen wisten onder te duiken of weer in Haarlem terug te keren. We gaan ervan uit dat ongeveer duizend mannen terechtkwamen in het kamp Rees bij Emmerik.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 15-10
Publicatie: 21-10-2021.
Blad 12.
Donderdag 7 december, Tobias heeft die dag waarschijnlijk drie telegrammen verstuurd, maar die zijn door Paul Polak in 2001 niet op papier gezet en bij het NIOD dus ook niet aanwezig in het archief van het BBO. Veel materiaal is in de loop der jaren verdwenen, er werd mij verteld dat er ooit vier volle archiefdozen waren waarvan er nog maar één over is.
Londen (
187) meldt dat er op veld CADILLAC geen grondploeg te zien was tijdens de dropping van 18 november.

Londen (
188) meldt dat zij verontrustend bewijs ontvangen dat de Duitsers over moderne afluisterapparatuur beschikken waarmee zij telefoongesprekken kunnen monitoren.

Tobias (
189) wordt gevraagd of het mogelijk is zonder iemand in gevaar te brengen om een radioset, codes, kristallen en een zendschema af te leveren bij Kuper, Anna Paulownastraat 7, Den Haag. Iemand binnen de SD heeft te kennen gegeven voor de geallieerden te willen werken, maar Londen vertrouwt het niet. Desondanks wil men toch een radiospel opzetten om op die manier mogelijk misleidende informatie naar de Duitsers door te kunnen spelen. Dit is het begin van het Saskia Spel. 

Londen (
190) vraagt die dag of Tobias wil laten uitzoeken hoeveel schade de Spaarne Brug heeft opgelopen na een RAF aanval. Door het slechte weer waren de piloten zelf niet in staat geweest rapport over de toegebrachte schade uit te brengen.

Londen (191) hoopt dat Tobias de lading van OLIVER ontvangen heeft. Op LALOE kon vanwege het weer niet gedropt worden, maar men gaat het opnieuw proberen. Tobias krijgt antwoord op zijn vraag van bericht 302, hij moet PAD 3099A gebruiken. Dit is vreemd want 302 is pas op 8 december verzonden. Er klopt dus iets niet in de datering van Paul Peters toen hij de telegrammen heeft overgetikt.
Over de dropping op veld OLIVER schrijft J.Roselaar, medewerker van de grondploeg, het volgende: "Op een goeden avond, het was om en nabij Sint Nicolaas, zal er weer een vliegmachine komen.
LANGE KLAAS, Klaas Snip, terreincommandant, heeft voor deze gelegenheid wat koek en chocolade meegenomen, doch juist bij deze gelegenheid, waarbij wij geen vreemden konden gebruiken, nu komt daar juist een hooge Piet van onze ondergrondsche beweging (Tobias), welke meneer ons vertelde dat zijn vrouw (Eva), die in Engeland zat, hedenavond met de vliegmachine, welke hier zijn last zou uitwerpen, een cadeau aan hem zal zenden. Wij vonden dat helemaal niet leuk en de tractatie werd uitgesteld, doch tenslotte was Klaas er en begon te trakteren. Wij hebben toen een leuke avond gehad." Dit cadeau waren de beruchte vliegenierslaarzen waardoor Tobias veel te veel opviel.

J. Roselaar member of the groundcrew writes about the dropping on field OLIVER the following: "On a night just before St. Nicolaas, an other plane would come. Lange Klaas, Klaas Snip, commander of the field, took for this occasion cake and chocolate with him, but just on this dropping, for which we could not use any strangers, this high shot of the resistance movement appeared (Tobias), this gentleman told us that his wife (Eva) who was in England did send him a present which would be dropped with this plane on this field. We did not like his presence and we did not get our cake and chocolate until later. Then we had a very pleasant evening.
These were the RAF flying boots that Eva gave to Tobias, during his arrest months later the Germans noticed these boots and very suspicious. Wearing these boots was a major security failure and London knew about it.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT SEVEN (187) STOP YOUR NUMBER TWO NINE SIX (296) STOP CADILLAC DID NOT RECEIVE LOAD ON EIGHTEENTH NOVEMBER PILOT REPORTED NO RECEPTION ON THAT NIGHT END
London informs Tobias (187) as respond on his nr 296 that field Cadillac did not receive a load on November 18th because the pilot reported he had not seen a reception committee with lights on that night.
TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT EIGHT
(188) STOP TO DC STOP WE HAVE RECEIVED DISTURBING EVIDENCE OF UP TO DATE GERMAN METHODS OF LISTENING TO TELEPHONE CONVERSATIONS WE THEREFORE STRONGLY RECOMMEND THAT NO INFORMATION ON RESISTANCE MATTERS SHOULD BE PASSED THROUGH THE INTERNAL NETWORK EXCEPT IN CASES OF EMERGENCY END
London informs Henri Koot (188) they have proof that the Germans are listening to telephone conversations and London therefore recommend strongly that no resistance matter will be discusses over the telephone, except in a case of emergency.  

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT NINE
(189) STOP WE HAVE CONTACT WITH GESTAPO MAN INSIDE SD WHO PRETENDS HE WANTS TO WORK FOR US AND ASKS FOR WIRELESS PLAN SET CODE AND CRYSTALS TO BE DELIVERED TO KUPER SEVEN ANNA PAULOWNA STRAAT DEN HAAG STOP WE DO NOT TRUST HIM BUT HE MIGHT BE USEFUL FOR OTHER PURPOSES STOP AFTER YOU HAVE RECEIVED NEW PLANS WOULD IT BE POSSIBLE DELIVER COMPLETE SET UP OF YOUR OLD PLANS AND MICROPRINT ONE TIME PAD OLD TYPE WITHOUT ENDANGERING ANYBODY END
London informs Tobias (189) that they are in touch with a Gestapo agent who pretends willing to work for the Allies. he asked for a wireless plan a set of codes and crystals which must be delivered to a mr. Kuper at 7 Anna Paulowna street, The Hague. London does not trust him, but he might be useful for other purposes. After Tobias has received new plans he must deliver an old set of wireless plans and a microprint of an old type of One-Time-Pad, this without endangering anybody.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE NINE ZERO
(190) STOP RAF ATTACKED SPAARNE BRIDGE BUT COULD NOT DETERMINE ACCURACY OWING BAD WEATHER STOP SHALL BE GLAD TO HEAR RESULT FROM YOU END
Tobias is informed by London (190) that the Spaarne bridge near Haarlem has been attacked by the RAF but they could not determine if the bombing was accurate owning to the bad weather. London would like to hear from Tobias how effective the bombardment was.

Vrijdag 8 december, de DC (Henri Koot) verstuurd via Tobias (300) het verzoek namens de regionale commandant Rotterdam om het hoofdkwartier van de SD in Dordrecht te bombarderen. Het liefst rond elf uur in de morgen want dan is iedereen binnen. Het gaat hier om de villa 'Simpang' in Dordrecht.

Telegram
301 van Draughts is niet aanwezig.

Tobias (302) vraagt welke code hij had moeten gebruiken.

Londen hoopt (191) dat de goederen die op veld OLIVER zijn gedropt veilig gesteld zijn. De dropping op veld LALOE is mislukt als gevolg van het slechte weer. Wanneer kan de RAF het opnieuw proberen? Tobias krijgt antwoord op zijn vraag (302) dat hij de waterproof PAD nummer 3099A dient te gebruiken.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR THREE HUNDRED (300) STOP REGIONAL COMMANDER ROTTERDAM URGENTLY REQUESTS BOMBARDMENT SD HEAD QUARTERS DORDRECHT STOP HEADQUARTERS IN SINPANG RPT SINPAND (SIMPANG) VRIJHUIS SURROUNDED BY GARDEN AND BARBED WIRE STOP IN FRONT AND BACK A DITCH STOP XSAFGEERTRUIDENBERG FOUR FOUR SQUARE ONE ZERO FIVE COMMA FOUR FIVE STRIPE FOUR TWO FOUR COMMA SIX TWO (44#105,45-42,62) STOP NO ANTI AIRCRAFT IN IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD STOP SD PERSONEL PRESENT EVERY DAY AT THIS AKFAUBS AT ELEVEN ZERO ZERO (11.00) MET RPT MET STOP DC END

Henri Koot asks London (300) on behalf of the regional commander of Rotterdam if the RAF can bombard the SD HQ which is located in a villa called 'Simpang' in Dordrecht. It is a detached house surrounded by a garden and it is guarded by barbed wire. In the back and in front of the house is a ditch. Map Geertruidenberg 44, square 105, 45-424, 62. There is no Flak in the immediate neighbourhood. SP personnel is present every day at 11.00 hrs.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ZERO TWO
(302) STOP WHICH CODE HADE I TO USE STOP

Tobias asks London (302) which code he had to use.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE NINE ONE (191) STOP HOPE EVERYTHING RECEIVED SAFELY AT OLIVER STOP LALOE REGRET NOT SUCCESSFUL OWING WEATHER WHEN CAN WE TRY AGAIN STOP YOUR THREE ZERO TWO (302) PLEASE USE WATERPROOF PAD NUMBER THREE ZERO NINE NINE LETTER A (3099A) THREE ZERO NINE NINE LETTER A CHEERIO END

London (191) hopes that everything was safely received on field OLIVER. The dropping on field LALOE was not successful due to bad weather. When can the RAF try again to drop a load on field LALOE? Tobias must used waterproof PAD number 3099A.
Zaterdag 9 december
, Tobias (
303) meldt dat er tijdens de dropping op OLIVER 15 containers en één mand geborgen zijn. De grondploeg kon de lichten niet laten branden voor de tweede run van het vliegtuig want er waren Duitsers in de buurt. Alles is veilig gesteld, behalve vier manden. Tobias wil graag dat er op zondagnacht op SALLY en MARTINI gedropt wordt en graag daarbij ook de (vermiste) manden.

Tobias (
304) meldt dat de aanval van de RAF op de Spaarne Brug heeft geen schade aangericht, er waren geen treffers, maar de luchtmacht wordt desondanks zeer bedankt.

Tobias (
305) geeft aan dat hij via een tussenpersoon (Dr. Felix) materiaal voor het Saskiaspel zal leveren, maar hij weet niet of er radioset beschikbaar is. Hij geeft ook een volgend doelwit op, de Overgouwe Brug tussen Gouda en Leiden. Als deze brug vernietigd wordt is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

In dit telegram (
307) worden de schuilnamen van de organisator en operator aan Londen doorgegeven en zij moeten naar LELIE vragen. Het gaat hier over de mannen in de Achterhoek aan het werk moeten en zij moeten zich in Zutphen melden zoals aangegeven in telegram 253 van 24 november.

Tobias (
308) geeft aan dat GUUS (Frank Hamilton) inderdaad een enveloppe met een rood kruis tegen is gekomen, maar hij wist niet dat het belangrijk was en weet daardoor ook niet meer waar ze gebleven is. Later zal hier gezeur over komen, want deze enveloppe bevatte mogelijk 5000 Gulden.

Londen (
192) meldt dat op één na de overige manden niet gedropt zijn omdat de dispatcher ze het vliegtuig niet uit kon krijgen. In de niet gedropte manden die weer mee terug zijn genomen en die later weer gedropt zullen worden zit materiaal voor Tobias, FRANS (Jan Steman),  PIETER DEKKER  (Cor van Paaschen) en ASPASIA (Anita Gijsen).

Londen (
193) zal het doelwit in Dordrecht, Villa Simpang, aan de RAF doorgegeven.

Londen (
195) vraagt of Tobias een radioset kan missen voor het Saskiaspel.
In mand 3345 zitten twee enveloppes for PIETER DEKKER (Cor van Paaschen) met daarin materiaal voor de illegale Pers.

Pieter de Vos en Paul Polak (
17) worden door Londen gewaarschuwd beslist niet langer dan 40 minuten in de lucht te blijven. Mocht er teveel materiaal te verzenden zijn dan moeten zij een lokale marconist in de arm nemen.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP ... (305?) verder geen tekst beschikbaar.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ZERO THREE (303) STOP OLIVER DID RECEIVE FIFTEEN CONTAINERS AND ONE PACKAGE EUREKA STOP RECEPTION DID NOT KEEP ON LIGHTS FOR SECOND RUN AIRCRAFT  DUE TO ENEMY ACTIVITY STOP WHOLE LOAD SAFE EXCEPT FOUR PACKAGES STOP PLEASE MARTINI AND SALLY FOR SUNDAY NIGHT WITH PACKAGES IF POSSIBLE END

Tobias informs London (303) that field OLIVER received 15 containers and 1 package with a Eureka beacon. The ground crew did not keep the lights on for the second run because of enemy activity in the neighbourhood. The load is safe but four packages. Tobias asks for dropping operations on the fields SALLY and MARTINI for Sunday night, this time with packages please.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ZERO FOUR
(304) STOP YOUR ONE NINE ZERO (190) STOP ATTACK WAS NOT SUCCESSFUL BUT THANKS VERY MUCH INDEED END

Tobias (304) informs London that the attack on the Spaarne bridge was a failure, but he thanks the RAF anyway.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ZERO FIVE
(305) STOP YOUR ONE EIGHT NINE STOP I WILL DELIVER THROUGH SAFE CUTOUT THINGS HE NEEDS BUT IT IS NOT CLEAR IF HE HAS A SET END

Tobias informs London (305) that he will deliver the goods for the Saskia Game through a cut-out. It is unsure if the Gestapo has a set of his own, or if Tobias must deliver one.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR THREE ZERO SIX
(306) STOP RAILWAY STATION GOUDA OUT OF USE SINCE BOMBARDMENT OF NOVEMBER SIXTH STOP SWITCHES NOT BEING REPAIRED AND TRAFFIC ON SINGLE TRACK STOP BY BOMBARDMENT OF BRIDGE OVERGOUWE SHEET THREE EIGHT (38) NR FOUR FOUR EIGHT COMMA SIX FIVE STRIPE ONE ZERO SIX COMMA ONE ZERO (448,65-106,10) ALL TRAFFIC FROM ROTTERDAM AND THE HAGUE TO UTRECHT BETWEEN GOUDA AND LEIDEN WOULD BE MADE IMPOSSIBLE STOP THE DC END

Henri Koot (306) informs London that the railway station in Gouda is out of use since the RAF attacked it on November 6th. The rail switch are not repaired and traffic only runs via a single track. If the RAF would bomb the Overgouwe bridge, map sheet 38 number 448,65-106,10. Then all railway traffic from Rotterdam and The Hague to Utrecht between Gouda and Leiden would be made impossible

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ZERO SEVEN (307) STOP REFERENCE OUR TWO FIVE THREE (253) STOP NAME ORGANISER SHOULD BE TULP NAME OPERATOR ROOS STOP THEY MUST ASK FOR LELIE STOP THANKS FOR CONTAINERS WITH FOOD END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ZERO EIGHT
(308) STOP YOUR ONE SEVEN EIGHT (178) STOP GUUS REPORTED HLDZDFINY (HE DID FIND) ENVELOPE WITH RED CROSS BUT THOUGHT IT WAS NOT IMPORTANT AND DONT KNOW WHERE IT IS SORRY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE NINE TWO (192) STOP ONE PACKAGE ONLY DROPPED ON OLIVER OWING TO DISPATCHING DIFFICULTIES STOP WILL TRY SALLY AS FROM SUNDAY NIGHT DECEMBER TENTH WITH ONE LOAD CONTAINERS AND FIVE SPECIAL PACKAGES INCLUDING THE FOUR RETURNED FROM OLIVER WITH NUMBER THREE FOUR FIVE (345) CONTAINING MATERIAL FOR YOURSELF AND FRANS AND PIETER DEKKER AND ASPASIA END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE NINE THREE (193) STOP SD TARGET HAS BEEN PASSED TO RAF STOP YOUR MESSAGE FROM DC NUMBER THREE ZERO ONE (301) SENT TO PRINCE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP ONE NINE FOUR
(194) STOP YOUR THREE ZERO FIVE (305) STOP IF YOU CAN SPARE ONE SET THEN PLEASE ARRANGE DELIVERY WITH OTHER MATERIAL STOP ADVISE WHICH PLAN YOU WILL SEND AND WHEN DELIVERY EFFECTED END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE NINE FIVE
(195) STOP IN PACKAGE THREE THREE FOUR FIVE (3345) ON SALLY ARE TWO ENVELOPES MARKED PIETER MATERIAL FOR PRESS END


Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum/ TNA London.