Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 12 november, een verslag van Koot (205) over een RAF aanval op de Jongerius fabriek in Utrecht, de draaierij kreeg een voltreffer, maar de loods waar de één-mans torpedo's worden samengesteld werd niet geraakt.

Tobias (
206) stelt voor dat de schepen die voor hem wapens vervoeren een driehoekige witte vlag zullen voeren, tevens heeft hij de vaarroute op die normaal gesproken gebruikt wordt. De Russen bevinden zich in tegenstelling tot eerder berichten nog steeds op dezelfde plaats. Zodra zij zich verplaatsen zal Tobias Londen op de hoogte stellen.

Eerst geeft Tobias aan dat veld MANDRILL geen lading heeft ontvangen op 11 november.

Vervolgens meldt Tobias (
207) dat MANDRILL wel een lading heeft ontvangen. De grondploeg van veld MANDRILL heeft rust nodig en Tobias vraagt Londen om even niet te droppen op deze locatie. Daar in tegen zijn de velden OLIVER, LALOE en MADELINE weer gereed om een lading te ontvangen. Tobias heeft nog steeds niet gehoord of veld LAMMERT in Gelderland gereed is om een lading te ontvangen.

Tobias (
208) geeft ook aan dat de medische kits op de velden OLIVER, LALOE en MADELINE gedropt moeten worden. Henk Veeneklaas is blijkbaar naar Noord-Holland geweest voor overleg met de NBS. De grondploegen hebben behoefte aan rubber laarzen en Tobias, Paul, Pieter en de meisjes hebben behoefte aan sigaretten. Die moeten wel in een apart geadresseerd pak verpakt worden anders verdwijnen zij. Tobias bedankt Londen voor het sturen van insuline, waarschijnlijk heeft Veeneklaas hierom gevraagd.

Londen wil in een ongenummerd bericht weten wat het waterpeil in Muiden is en vraagt ook bij welke waterstand de afsluitdijk gevaar loopt.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ZERO FIVE (205) STOP BY AIRRAIDS OF OUR ELEVET (ELEVEN) ON FACTORY NONGERIU (JONGERIUS) STOP RVORRECHT (UTRECHT) STOP OKAY TURNING SHOP HAS BEEN HIT STOP BIG DIRECTING SHOP WHERE ONE MAN TORPEDOES ARE MADE WAS NOT HIT STOP THE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ZERO SIX
(206) STOP YOUR NUMBER ONE TWO FIVE (125) STOP WE ARE USING DIFFERENT KIND OF SHIPS STOP WE SUGGEST SHIPS WILL USE IN FUTURE WHITE TRIANGLE FLAG IN CASE OF ATTACK AIR FORCE STOP NORMAL ROUTE WIERINGERMEER WEST FRIESLAND NORTH HOLLAND CANALS STOP RUSSIAN NO PART OF PROTECTION BRIDGES IN NORTH HOLLAND AT THE MOMENT STOP RUSSIANS STILL LOCATED AS SAID IN MY NR ONE THREE TWO (132) WILL INFROM YOU IMMEDIATELY OF CHANGE OF POSITION STOP MANDRILL DID NOT RECEIVE LOAD LAST NIGHT STOP LOVE FOR EVA STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO ZERO SEVEN
(207) STOP FIS UNDERSTANDING MANDRILL DID ... RECEIVE LOAD BUT BETTER GIVE THIS GROUND A REST STOP WILL GIVE YOU SOONEST NEW GROUNDS STOP OLIVER LALOE AND MADELINE READY TO RECEIVE NO NEWS ABOUT LAMMERT STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ZERO FOUR
(208) STOP yOUR ONE TWO SEVEN (127) STOP HAVE SENT A DOCTOR TO NORTH HOLLAND A FEW DAYS AGO FOR RESISTANCE THERE PLEASE GIVE LALOE EN OLIVER EACH ONE A PACKAGE AND MADELINE TWO FIR FORCES AMSTERDAM STOP THANKS FOR INSULINE YOU HAVE SENT ONCE STOP HERE IN TOWN A WELL KNOWN DOCTOR IS WORKING FOR ME STOP RECEPTIONS ASKING RUBBER BOOTS STOP CAN YOU SEND SOME CIGARETTES IN MARKED PACKAGE FOR OPERATORS AND MY GIRLS STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP TO DC STOP WHAT IS THE LEVEL OF WATER AT MUIDEN STOP AT WHAT LEVEL IS THERE DANGER FOR THE ZUIDER ZEE DIJK STOPMaandag 13 november, die nacht komt er maar 1 telegram binnen:

Londen (130) vraagt om bewijs dat dat Duitsers van plan zijn de sluisen in Noord-Holland te blokkeren, zijn er over deze actie misschien meer details bekend?

Waarschijnlijk is op deze dag telegram 209 verzonden, het eerst volgende telegram van 14 november draagt nummer namelijk nummer 210
.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE THREE ZERO (130) PLEASE GIVE EVIDENCE GERMAN INTENTION TO BLOCK SLUICES NORTH HOLLAND ALSO ANY OTHER DETAILS AVAILABLE STOP
Dinsdag 14 november
, Henri Koot (
210) geeft aan dat de Duitsers bezig zijn om Nederland qua treinen leeg te roven en geeft aan dat de RAF bombardementen op het spoortraject rond Groningen en Nieuwerschans uit moet voeren om afvoer van treinmateriaal naar Duitsland te voor komen.

Tobias (
211) geeft aan dat er 15 ton aan wapens Amsterdam binnengebracht zijn. Hij heeft nog steeds geen nieuws over het vliegtuig dat Pieter de Vos en hem naar Nederland gebracht hebben. Hij vermoedt dat het in de buurt van de Friese Eilanden of in het IJsselmeer is neergestort. Later bleek dat het toestel in de buurt van Cocksdorp op Texel was neergestort.

Londen (
131) bericht dat WITTE DIRK, Sjeerp Postma, heeft aangegeven dat hij de volgende droppingsvelden wil overnemen ten behoeve van het district Utrecht: MARMOSETTE, MADELINE, BEETLE en MONGOOSE. Gaat Tobias hiermee akkoord?

Londen (
132) geeft aan dat de verzetscellen in Nederland vanwege veiligheidsredenen niet meer dan 100 man mogen bedragen.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ONE ZERO (210) STOP LAST FEW DAYS OUR ELECTRICAL TRAIN MATERIAL BEING TAKEN TO GERMANY BEHIND GERMAN ENGINES STOP LONG ROWS OF STEAM LINE AND DIESEL TRAINS AND ELECTRIC MATERIAL OF LINE ROTTERDAM AMSTERDAM STOP TRANSPORT OVER NIEUWERSCHANS CANNOT BE PREVENTED ON ACCOUNT HEAVY GUARDING STOP REQUEST YOU DESTROY FIRST GRONINGEN WATERHUIZEN NEAR GRONINGEN SECOND RVIJZWAM BRIDGE NEAR ZUIDBROEK THIRD RAILWAY BRIDGE DIRECT EAST OF NIEUWERSCHANS STOP THE DC STOP

Henri Koot informs London (210) that the Germans are taking away electrical train material and they are transporting it to Germany. There is a long row of steam- diesel- and electrical train material of the line Rotterdam-Amsterdam waiting to be taken away. They will follow the route over Nieuwerschans to Germany. The resistance can not prevent that all this material disappears to Germany The railway trach is too heavily guarded, so Koot requests bombing of the railway line Groningen-Nieuweschans and there are three options. Near Waterhuizen, close to Groningen, a bridge near Zuidbroek, or a railway bridge east of Nieuwerschans.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ONE ONE
(211) STOP SHIP WITH FIFTEEN TON WEAPONS SAFE IN AMSTERDAM STOP NO NEWS ABOUT AIRCRAFT WHICH IS MISSING STOP I THINK SHOT DOWN ABOVE FRISIAN ISLANDS OR IJSSELMEER STOP

Tobias informs London (211) that a ship loaded with 15 ton weapons has safely arrived in Amsterdam. There is no news about the aircraft that is missing. The one that took him to Holland. Tobias presumes that it has been shot down over the Frisian island, or over the IJsselmeer.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE THREE ONE (131) STOP HAVE RECEIVED ADVISE FROM OUR MAN DIRK THAT HE HAS BEEN ASKED TO TAKE OVER THE FOLLOWING GOUNDS MARMOSETTE MADELINE BEETLE MONGOOSE STOP MATERIAL DESTINED FOR UTRECHT STOP PLEASE CONFIRM ALL THIS ON ORDER AND THAT EVERYBODY IS SATISFIED THAT DIRK IS ALRIGHT BECAUSE SECURITY RATHER WORRIED ALTHOUGH WE ARE SATISFIED STOP

London informs Tobias (131) that Dirk (Sjeerp Postma) has been asked to take over the fields MARMOSETTE, MADELINE, BEETLE and MONGOOSE. Dirk has put this request forward to London. These fields will be used to arm the city of Utrecht. Tobias is now asked by London if he agrees with this arrangement and if there are no hard feelings. London also would like to know if everybody feels that Dirk is alright, London worries about him, but they are still satisfied with his work. Does this mean that Tobias is only loosing field MADELINE?

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE THREE TWO
(132) STOP IN ORDER TO SAFEGUARD SECURITY WE SUGGEST RESISTANCE CELLS SHOULD NOT EXEED ONE HUNDRED MAN STOP

London informs Henri Koot (132) that of a security point of view the resistance cells in Holland should not be exeat 100 men.Woensdag 15 november, Tobias (213) geeft aan dat men in de Achterhoek heeft explosieven nodig heeft om de spoorweg Zutphen-Deventer te saboteren, waarschijnlijk om het vervoer van geroofde goederen te vertragen.

Telegram 212 van Draughts is niet leesbaar.
Telegram 214 van Draughts is niet aanwezig.

Tobias (215) geeft aan dat hij een nieuw droppings veld gevonden heeft wat hij WHISKEY noemt.
Verder meldt hij dat de KP velden CADILLAC en ALBERCETINE klaar staan om ladingen te ontvangen.

Tobias (
216) vindt het goed dat veld MADELINE naar Sjeerp Postma gaat, maar Tobias heeft het district 't Gooi beloofd steeds een halve lading aan hen beschikbaar te stellen omdat Amsterdam genoeg materiaal heeft ontvangen.

Londen (
133) geeft aan wel explosieven te willen droppen, maar weet nog steeds niet of veld LAMMERT wel ladingen kan ontvangen.

Londen (
134) wijzigt de naam WHISKEY in MARTINI, bij Berkel ligt immers al een veld wat WHISKY heet. Wanneer kan veld MARTINI zijn eerste lading ontvangen?


Message number 212 from Draughts is missing.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR TWO ONE THREE (213) STOP PLEASE DROP EXPLOSIVES FOR ACHTERHOEK STOP RAILWAY  ZUTPHEN DEVENTER BEING BONBED BUT LITTLE RESULT STOP RESISTANCE STRONG ENOUGH TO DESTROY RAILWAY EVERY TIME AGAIN END

Tobias asks London (213) to drop explosives for the Achterhoek area, probably on field LAMMERT. The RAF did bombard the railway line from Zutphen to Deventer, but with very little result. The resistance in that area is strong enough to blow up the railway line time after time, but they need explosives.

Message number 214 from Draughts is missing.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR TWO ONE FIVE
(215) STOP NEW GROUND WHISKY TWENTY SEVEN HUNDERED FIFTY CATHOLIC CHURCH OBDAM THREE THOUSAND CATHOLIC CHURCH URSEM TWENTY NINE HUNDRED CHRUCH SPIERDIJK BBC DE AAP IS WEG LETTER W FOR WINNIE END

Tobias informs London (215) he found a new dropping field and he calls it WHISKEY. Its location is: 2750 meters from the Catholic church in Obdam, 3000 meters from the church of Ursem and 2900 meters from the church in Spierdijk. The BBC code sentence is "De aap is weg" and the signal letter is W.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO ONE SIX
(216) STOP GROUND CADILLAC AND ALBERTECIN FROM KP ARE READY TO RECEIVE STOP OUR GROUND MADELINE OK FOR DIRK BUT HAVE PROMISED TO GIVE GOOI HALF LOAD EVERY TIME BECAUSE AMSTERDAM HAS ENOUGH STOP PLEASE ADVISE DIRK END

Tobias informs London (216) that the KP  fields CADILLAC and ALBERTECIN are ready to receive loads. Tobias agrees that field MADELINE is handed over to Dirk (Sjeerp Postma) but he promised  the resistance in 't Gooi area half a load each time a dropping took place because Amsterdam has enough by now. Tobias asks London to advise Dirk about this arrangement with 't Gooi.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE THREE THREE (133) STOP YOUR TWO ONE THREE (213) IS LAMMERT READY TO RECEIVE EXPLOSIVES FOR ACHTERHOEK END

London asks Tobias (133) if field LAMMERT is ready to receive the requested explosives they need in the Achterhoek area.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NO ONE THREE FOUR
(134) STOP GROUND WHISKEY ACCEPTED HAVE CHANGED NAME TO MARTINI STOP CONFIRM LOCATION THIS GROUND AS BEING ONE ONE FIVE NOUGHT (1159) METRES EAST SOUTH EAST CHUCH AT HENSBROEK AND TWO SEVEN FINE NOUGHT (2759) METRES SOUTH SOUTH WEST CATHOLIC CHURCH OBDAM STOP ADVISE SOONEST WHEN READY TO RECEIVE END.

London informs Tobias (134) that field WHISKEY has been accepted, but London has changed its name into MARTINI. Tobias has to confirm its location: 1159 meters East South East of the church at Hensbroek and 2759 meters South South East of the Catholic church at Obdam. Tobias must let them know soonest when this new field is ready to receive its first load.Donderdag 16 november, weer wordt een gevaarlijk lang telegram van Henri Koot (218) naar Londen geseind. Dit keer gaat het over object die beschermd moeten worden in steden door de Binnenlandse Strijdkrachten. Tobias vraagt aan Klijzing of Jan Steman (FRANS) tot officier bevorderd kan worden, want dat verdient hij wel.

Telegram 217 van Draughts, zie 17 november 1944.


Paul Polak (
29) klaagt bij Londen dat hij vijf niet voor hem bestemde berichten heeft ontvangen omdat Londen zijn indicator (drie cijfers) gebruikt zou hebben. Verder vraagt hij om het tijdstip van de nachtuitzending voor BRAM (Pieter de Vos) van 01.30 uur te laten vervallen en deze te combineren met die van hem want zij luisteren steeds alle twee.

Blijkbaar heeft Henri Koot in een eerder bericht voorgesteld om een staking bij de garages uit te roepen waar Duitse motorvoertuigen in onderhoud zijn
.
Londen (135) denkt dat dit nauwelijks effect zal hebben maar gaat akkoord indien dit niet tot teveel represailles zal lijden.  

Londen (
136) geeft zijn fiat voor veld SALLY bij Wijdenes. Tobias krijgt in hetzelfde telegram de groeten van Eva en zijn vader die in de buurt van het British Museum woont. 

Londen (
21) meldt aan Paul Polak dat genoemde berichten voor een ander station op het continent bedoeld waren en men had wel de juiste indicator gebruikt. Vanaf 17 november komen de nachtuitzendingen voor BRAM, Pieter de Vos, te vervallen, maar het zendschema mag niet vernietigd worden.


For telegram 217 from Draughts, see November 17th.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO ONE EIGHT (218) STOP ABOUT PLANS FOR PROTECTIONS OF TOWNS BY NBS IN A FEW TELEGRAMS STOP FIRST AMSTERDAM STOP ELECTRIC POWER STATION IN NORTH OF TOWN TRANSFORMING STATION IJ EAST OP TOWN PUMPING STATION HAALEMMERWEG SO CALLED EXCHANGE OFFICE STOP INTERNATIONAL TELEPHONE CONNECTIONS TELEPHONE OFFICE CENTRE TOWN MAIN POST OFFICE CENTRAL TELEPHONE EXCHANGE MIDDENWEG CENTRAL TELEPHONE EXCHANGE HERENGRACHT AND PHILIPS VAN ALMONDE STRAAT GAS FACTORY IN EAST WEST AND SOUTH PART TOWN PUMPING STATION WATERWORKS WEESPER KARSPEL CENTRAL STATION WITH BRIDGES AND VIADUCTS COMPLEX OF DIJKES SOUTHER BANK NORTH SEACANAL CROSSINGS ... AMSTERDAM AMERSFOORT WITH ARTIFICIAL ROAD DIEMEN NAARDEN STOP THE CLOSING OF THE TOWN IN EASTERN PART TO CENTRE ALONG LINE NIEUWE HEERENGRACHT AMSTEL AND LINE CENTRE TO WEST KOSTVERLORENVAART SCHINKEL HAS BEEN SEEN TOO STOP COMMAND DECENTRALISED UNDER FIVE DISTRICTS COMMANDANTS STOP ARMED MEN AVAILABLE TWO THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY STOP THE DC END

Henri Koot informs London (218) that he will send a serie of telegrams about the protection of towns by the NBS. First the protection of objects in Amsterdam: The electrical power station in the northern part of town, a transformer station near 't IJ, the town's pumping station at the Haarlemmerweg, the so called exchange office, the  international connections at the telephone office, in the centre of town the main post office,  the central telephone exchange at the Middenweg, the central telephone exchange at the Herengracht and in the Philips van Almonde street, the gas factory in the east, west and south part of town, the waterworks pumping station at Weesperkarspel, the central railway station with its bridges and viaducts, a complex of dykes at the southern bank of the Northsea Canal, crossing railway line Amsterdam-Amersfoort togther with the artificial road from Diemen to Naarden. Amsterdam will be ceiled off from the eastern part towards the centre, along the line Nieuwe-Herengracht to the river Amstel, and a line from the centre westwards to the Kostverlorenvaart. Resistance in town has been decentralised into 5 districts. There are 2500 armed men available.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP AAN MAJOOR PERSOONLIJK STOP IS HET MOGELIJK FRANS VAN PIETER DEKKER VOOR TE DRAGEN ALS OFFICIER DIT VERDIENT HIJ WEL STOP VEEL LIEFS VOOR MIJN VROUW END

Tobias sends a message to Major Klijzing in which he suggests to promoot Frans (Jan Steman) WT operator of Pieter Dekker (Cor van Paaschen) to officer. Tobias thinks he deserves it and he send love to his wife.

FROM BOATING VIA TORRIGE STOP MY TWENTY NINE (29) STOP RE YOUR TWENTY STOP TWELVE NOVEMBER YOU SENT IN NIGHT BROADCAST FIVE WRONG MESSAGES AFTER MY INDICATOR STOP THEIR NUMBERS CORRESPONDED WITH MINE STOP PLEASE CANCEL ZERO ONE THIRTY NIGHT BROADCAST OF BRAM AND COMBINE IT WITH MINE TS WE ALWAYS  BOTH LISTENING STOP INFORM DATE OF CANCELLING STOP FIVE END

Paul Peters replies to  London's 20 with a telegram (29). On November 12th London sent during a night broadcast a wrong message with Paul's indicator. It seems London issued Paul and someone else with the same indicator. London has to cancel 0130, the indicator of Bram (Pieter de Vos) and just use Paul's indicator because both Pieter and Paul are listening to each others messages anyway. So it is easier to use just one indicator for both men. London has inform them when Pieter's indicator is cancelled.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE THREE FIVE (135) STOP  TO DC STOP HIGH COMMAND THINKS MOTOR REPAIR STRIKE ONLY A NUISANCE VALUE AND THEREFORE SUGGEST IT IS ONLY LAID ON IF NOT OUTBALANCED BY REPRISALS END

London informs Henri Koot (135) that the High Command thinks that a strike of the Dutch motor repair shops won't do much good. Koot can call for a strike but only if there are limited reprisals against the Dutch population.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE THREE SIX
(136) STOP NEW GROUND SALLY NINE HUNDRED METRES NORTH WEST OF CHURCH WIJDENES ACCEPTED STOP SIGNAL LETTER N FOR NICO STOP LOVE FROM EVKE AND MUSEUM END

London informs Tobias (136) that the new field he announced has been accepted. Field SALLY is situated 900 meters north West of church at Wijdenes. The signal letter is N. Eva and Tobias's father send him their love.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE (21) STOP YOUR TWO NINE STOP MESSAGES MENTIONED WERE INTENDED FOR OTHER OUTSTATION AND CORRECT INDICATOR WAS USED STOP NIGHT BROADCAST BRAM PLACED IN ABSENCE AS FROM FRIDAY SEVENTEENTH DO NOT DESTROY THIS PLAN END

London replies to Paul Peters' message number 29 with a telegram (21) in which Paul is informed that the messages sent by London on November 12th were intended for an other outstation in occupied Europe with the right indicator. Pieter's indicator will be cancelled as from Friday November 17th. He must not destroy his signal plan.Vrijdag 17 november, Tobias (217) laat weten dat Cor van Paaschen (PIETER DEKKER) in Amsterdam is, hij heeft daar een ontmoeting met Henri Koot en omdat hij toch in Amsterdam is vraagt Tobias om het materiaal voor hem op één van zijn velden, OLIVER in Noord-Holland te droppen.

Tobias (
220) geeft verder aan dat veld OLIVER geen lading heeft ontvangen, hoewel men het vliegtuig gezien heeft. Op veld ALBERTECIN is wel een lading gedropt en kan Londen voor aanstaande zaterdag een dropping op veld CADILLAC plannen? Alle velden in Noord-Holland behalve MANDRILL en ALBERTECINE kunnen weer ladingen ontvangen. Van veld LAMMERT heeft Tobias nog steeds niets vernomen.

Tobias (
221) bedankt Londen voor het sturen van propaganda materiaal wat hij aan de ondergrondse pers heeft doorgegeven. Ook bedankt hij weer voor de gestuurde kaarsen en de insuline. Was een van zijn medewerkers suikerpatient? PIETER DEKKER (Cor van Paaschen) zal na de ontmoeting met Henri Koot Londen daarover een rapport sturen.

Tobias (
222) vraagt Londen om met spoed ladingen op de velden SALLY en OLIVER te droppen, want in Broekerhaven ligt een schip te wachten om materiaal naar 't Gooi te vervoeren. Tobias doet zijn vader, die in de buurt van Parkstreet woont, de groeten.

Londen (
138) bericht dat FRANS, Jan Steman, ingaande 1 november tot officier bevorderd is. Eva doet op het kantoor van het BBO erg haar best en verstaat steeds beter Nederlands. Hun hondje Mette groeit hard en is leuk gezelschap. Iedereen doet Tobias de groeten.

Londen (
139) geeft verder aan dat men een pakket voor Pieter heeft samengesteld, maar dat kan pas volgende week gedropt worden. Wanneer dat precies gebeurd zal men Tobias laten weten.


Telegram nummers 218 & 219 van Draughts zijn niet beschikbaar.
Telegram nummer 140 van Londen geen tekst beschikbaar.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ONE SEVEN (217) STOP PIETER DEKKER IN AMSTERDAM AT THE MOMENT CAN YOU DROP FOR HIM ON OLIVER MARKED PACKAGE WITH MATERIAL HE NEEDS END

Tobias informs London (217) that Pieter Dekker (Cor van Paaschen) is with him in Amsterdam and he asks London to drop the marked parcel with materials he needs on field OLIVER.

Telegrams 218 and 219 from Draughts are missing.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO TWO ZERO
(220) STOP OLIVER DID NOT RECEIVE LOAD LAST NIGHT PLANE WAS SEEN BUT DID NOT DROP STOP ALBERTICINE RECEIVED LOAD LAST NIGHT STOP CAN YOU PUT ON CADILLAC FOR SATURDAY NIGHT STOP ALL GROUNDS IN NORTH HOLLAND READY TO RECEIVE EXCEPT ALBERTICINE AND MANDRILL STOP LAMMERT DID NOT REPORT READY END

Tobias informs London (220) that field OLIVER did not receive its load last night. The aircraft was heard, but it did not drop its cargo. Field ALBERTICINE did receive its load last night. Tobias asks London to drop a load on field CADILLAC on Saturday night and all other fields in North Holland are also ready to receive loads, except ALBERTICINE and MANDRILL. Field LAMMERT in the Achterhoek did not report that they are ready to receive a load.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO TWO ONE
(221) STOP DID RECEIVE PROPAGANDA MATERIAL AND HAVE GIVEN IT TO CLANDESTINE PRESS STOP THANKS FOR CANDLES AND INSULINE STOP GOT NOW ALSO CODE YOU HAVE SENT ME THE FIRST TIME I THINK STOP YESTERDAY MEETING WITH THE DC AND PIETER DEKKER HE WILL GIVE YOU REPORT END

Tobias informs London (221) that he received propaganda material and has passed it on to the underground press. Tobias thanks London for sending candles and insuline and also for his new code book he recently received. Yesterday Tobias introduced Pieter Dekker (Cor van Paaschen) to the DC (Henri Koot). Cor van Paaschen will send London a report about the meeting through his WT operator Jan Steman.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO TWO TWO
(222) STOP CAN YOU GIVE GROUNDS SALLY AND OLIVER SOONEST LOAD BECAUSE SHIP IN BROEKERHAVEN IS WAITING FOR TRANSPORT TO GOOI STOP LOVE FOR PARK STREET END

Tobias asks London (222) to drop a load on field SALLY and on OLIVER because a boat is waiting in the harbour of Broekerhaven to transport those loads to district 't Gooi. Tobias sends greeting to his father in London.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO TWO THREE
(223) STOP YOUR NR ONE TWO NINE STOP LEVEL IJSSELMEER AT MUIDEN NOW VARIES BETWEEN ZERO POINT ZERO SEVEN METRES NAP AND NAP STOP THERE IS NEVER ANY DANGER FOR WESTERN DIJK IJSSELMEER NOT EVEN IF LEVEL REACHES MAXIMUM OF ZERO POINT THREE METRES ABOVE NAP ALSO NOT WHEN WIND BLOWS AGAINST DIJKE STOP THE DC END

Henri Koot replies to London (223) about the possible rising level of the water in the IJsselmeer. According to him the water level varies now between 0,07 meters and NAP (Dutch standard water level).The is no danger for the western dykes if the water level would rise to a maximum of 0,03 meter over the NAP level. Even if the wind would blow the water up against the dyke the situation would still be safe. So no flooding in North-Holland.

Telegram number 137 from London is missing.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE THREE EIGHT (138) STOP VAN MAJOOR FRANS IS INGAANDE EEN NOVEMBER TWEEDE LUITENANT GEWORDEN STOP EVA DOET ERG HAAR BEST EN VERSTAAT REEDS GOED NEDERLANDS STOP META GROEIT HARD EN IS PRETTIG GEZELSCHAP STOP HOUD JE TAAI EN GOOD LUCK END

Major Klijzing informs Tobias (138) that Frans (Jan Steman) has become 2nd Lieutenant since November 1st. Tobias' wife Eva who is now working in the BBO office in London is doing very well and already understands a lot of Dutch. Their dog Mette is growing fast and is nice company at the office. Klijzing wishes Tobias to be strong and wishes him good luck.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE THREE NINE (139) STOP ARE PREPARING SPECIAL PACKAGE FOR PIETER DEKKER BU REGRET THIS WILL NOT BE READY UNTIL NEXT WEEK STOP WE WILL ADVISE YOU WHEN READY END

London informs Tobias (139) that they are preparing a special package for Pieter Dekker, but it will not be ready to be dropped until next week. London will inform Tobias when this parcel is ready to be transported to Holland.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR ZERO
(140) STOP ... geen tekst beschikbaar/no text available.
 
Zaterdag 18 november, Henri Koot (224) meldt dat het bezwaar van de KP op het gebruikt van de telefoon verbinding met Eindhoven door de groep Albrecht op een misverstand berust.

Tobias (
225) waarschuwt Londen dat indien er in Amsterdam ook een grote razzia plaats vind hij zijn activiteiten mogelijk voor enkele dagen zal moet staken.

Eindelijk kan Tobias (
226) ook melden dat veld LAMMERT gereed is om een lading te ontvangen. Ook geeft hij waterstanden van Muiden door, en zegt dat Eva het met haar Nederlands rustig aan moet doen.

Pieter de Vos (
30) geeft in een persoonlijk  bericht aan dat hij niet begrijpt waarom Londen 's nachts om half één berichten voor hem stuurde. Hij luistert alleen nog om half tien en verdwijnt direct daarna in zijn schuilplaats. De nieuwe accu's zijn goed aangekomen, maar vier ontvangers zijn tijdens de dropping gesneuveld. Ook heeft hij de gevraagde batterijen gekregen, maar zit nog steeds te springen om telefoondraad voor een tussenpersoon (Jaap Carels). Ontvangst condities zijn na vier uur 's middags slecht. Als laatste doet hij Kay weer de groeten. 

Londen (
141) geeft aan niet te begrijpen wat precies de bedoeling is van het afzeggen van bombardementen op spoorlijnen ten oosten van Amersfoort en Utrecht en ten noorden en ten oosten van Haarlem. De aanvraag van bovengenoemde bombardementen stond in telegram 229 en werd gecancelled door Pieter de Vos of Paul Polak. Men moet met spoed antwoord geven, wat men nu precies wil.

Londen (
142) geeft aan de berichten over de waterhoogten niet te begrijpen, men heeft het idee dat er aan de getallen iets niet klopt. Men wil precies weten wat er gaat gebeuren wanneer de Duitsers de sluizen blokkeren en waar het IJsselmeer zal gaan overlopen. Het verzet moet de tijd nemen om het één en ander goed te zoeken. Moet Londen hiervoor de droppingsoperaties stop zetten?

Londen (
143) geeft aan dat de container die van een wit kruis voorzien is, in compartiment C een enveloppe bevat met een rood kruis. Deze is voor Cor van Paaschen bestemd, of Tobias die aan hem wil overhandigen.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO TWO FOUR (224) STOP YOUR ONE TWO EIGHT STOP ALBRECHT LET US KNOW THAT OBJECTIONS BY KP AGAINST CONTINUAL USE TELEPHONE EINDHOVEN ARE BLLA MISUNDERSTANDING AND KP NO (DO) NOT OBJECT TO PREVENT SITUATION STOP THE DC END

Henri Koot replies to London's telegram 128 with telegram (224). It occurred that the Albrecht espionage group can still use the illegal telephone line with Eindhoven. The whole thing with the KP was a misunderstanding.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO TWO FIVE
(225) STOP IN CASE OF BDG (BIG) RAZZIAS IN AMSTERDAM I WILL TRY TO GO ON WITH OUR DUTY BUT IF NOT POSSIBLE I HOPE YOU DONT MIND IF WE CLOSE FOR A FEW DAYS END

Tobias informs London (225) that expects a big razzia in Amsterdam and therefore he might be silent for several days. The same goes of course for both his WT operators Pieter and Paul.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO TWO SIX
(226)  STOP LAMMERT READY TO RECEIVE EXPLOSIVES STOP MY TWO TWO THREE LEVEL IJSSELMEER AT MUIDEN ZERO POINT ZERO SEVEN METRES MINUS NAP STOP TAKE IT EASY WITH YOUR DUTCH DENMARK END

Finally Tobias informs London (226) that field LAMMERT is ready to receive a load of explosives. Tobias refers to his telegram 223 and informs London that the water level of the IJsselmeer at Muiden is now 0,07  meters below NAP (NAP is level 0.00 meters). Tobias tells his wife Eva to take it easy with learning Dutch.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY THIRTY (30) STOP UNDERSTAND YOU DO NOT SEND MESSAGE AT ZERO ZERO THIRTY HOURS STOP WILL ONLY LISTEN AT TWENTY ONE HUNDRED THIRTY HOURS AND GO TO HIDING PLACE AFTERWARDS STOP A ACCUMULATORS SPLENDID BUT FOUR RECEIVERS IN PIECES STOP BATTERIES OK BUT WE NEED TELEPHONE WIRE BADLY FOR CUTOUT REASONS STOP AERIAL CONDITIONS ALREADY DIFFICULT AFTER SIXTEEN HUNDRED STOP LOVE KAY THREE BYE END

Paul Peters asks London (30) why London did not send a message at 00.30 hrs. He will only listen for the homestation at 21.30 hrs and afterwards he will go into hiding. The accumulators London sent are great, but the 4 broadcast receivers are in bits. The batteries were okay. He apparently did not receive the badly needed telephone wire for Jaap Carels. Who will use it for installing illegal telephone connections for the resistance. The conditions in the aether are bad, he has already difficulties to receive London's signal at 16.00 hrs. He again sends his love to Kay, whom ever this may be.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR ONE (141)  STOP DOUWE OR BRAM HAVE CANCELLED YOUR MESSAGE NUMBER TWO TWO NINE RE DESTRUCTION RAILWAYS EAST OF AMERSFOORT AND UTRECHT AND NORTH AND EAST OF HAARLEM STOP DOES THIS MEAN REQUEST FOR DESTRUCTION IS ALSO CANCELLED REPLY URGENTLY END

London asks Tobias (141) why he trough either Paul or Pieter (229) has cancelled the bombing of the railroad east of Amersfoort, Utrecht and north and east of Haarlem. Does this mean the destruction is no longer needed? Tobias has to reply as soon as possible.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR TWO
(142) STOP YOUR TWO TWO THREE STOP LEVEL IJSSELMEER NOT COMPLETE LOOKS AS IF SOME FIGURES ARE MISSING STOP REFERENCE MAXIMUM LEVEL NOT CLEAR BECAUSE IF ENEMY PREVENT SLUICING ENTIRELY LEVEL WOULD AUTOMATICLY INCREASE UNTIL OVERFLOW OCCURS STOP AGREE YOU SHOULD TAKE THINGS EASY TO ENABLE YOU TO TAKE STOCK OF GENERAL SITUATION STOP SHOULD WE STOP OPERATIONS FOR A WHILE END

London asks Tobias (142) if there are figures missing in his telegram 223 about the level of the IJsselmeer, it does not look complete. London believes if the Germans keep de sluices closed the water of the IJsselmeer will rise automatically because water is pouring into the IJsselmeer from several rivers and finally dykes will overflow. Tobias must of course take it easy when he is in danger by for instance a razzia. London asks if they should stop Operation Draughts for a while.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR THREE (143) STOP CONTAINERS WITH WHITE CROSS ALSO HOLDS IN CELL C ENVELOPE MARKED WITH RED CROSS FOR PIETER DEKKER WHICH PLEASE GIVE TO HIM END

London informs Tobias (143) that a container marked with a white cross will be dropped. In cell C the ground crew will find an envelope marked with a red cross. This envelope contains information for Pieter Dekker (Cor van Paaschen). Tobias is requested to hand over this envelope to Pieter.Tijdslijn: 10e week operatie Draughts.

Zondag 12  November 1944
.
.

Maandag 13 November 1944.


Dinsdag 14 November 1944.


Woensdag 15 November 1944.


Donderdag 16 November 1944.


Vrijdag 17 November 1994.


Zaterdag 18 November 1944.

Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.

Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum/ TNA London.
Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 28-09
Publicatie: 4-10-2021
Blad 11.