Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Paul Polak.

In de nacht van Donderdag 21 september worden worden op een veld bij Berkel vier agenten van het BBO in uniform (
!) gedropt. Dit zijn Maarten Cieremans (BEN, operatie CUBBING) organisator, Wim Hoogewerff (WIM, operatie COURSING) organisator, Gerard de Stoppelaar (LUDO, operatie MONOPOLY) organisator en Paul Polak (DOUWE, operatie BOATING) WT-Operator. Paul vervangt de geblesseerde Rein Bangma. Agent Bert de Goede (RUMMY) heeft eigenlijk geen werk voor Polak en Cieremans. Cieremans had moeten voorkomen dat de Duitsers de haveninstallaties in Rotterdam zouden vernietigen, hetgeen een dag voor zijn dropping gebeurd was. FRANK (van Bijnen) stelt voor dat beiden naar Apeldoorn gaan om daar de hoofdpost van het landelijke interne radionetwerk op te zetten.

During the night of September 12th four operatives are parachuted on a field near the village of Berkel in the province South-Holland. The men are wearing uniforms London probably thinks the war will soon be over. These four men are: agent/organiser maarten Ciermans, aka Ben, mission Cubbing. Agent/organiser Wim Hoogewerff aka Wim, mission Coursing. Agent/organiser Gerard de Stoppelaar, aka Ludo, mission Monopoly. Agent/WT operator Paul Polak, aka Paul Peters, mission Boating. Paul Polak was replacing Rein Bangma who got injured during parachute training in England. Agent/organiser Bert de Goede, aka Rummy, who is working in Rotterdam doesn't have a job for Cieremans and Polak. Cieremans was to prevent the demolition of the docks in Rotterdam. However the day before they were dropped the Germans destroyed them. Arnold van Bijnen, aka Frank suggest both to travel to Apeldoorn to set up the main radio post for the underground Dutch radio network.
Vrijdag 22 september, Paul Polak meldt een veilige landing van alle vier agenten. Londen feliciteerd hen daarmee en vraagt of de Driehoek van Rotterdam meer droppings velden wil opzetten ten noorden van de stad.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR ONE (1) STOP ALLE VIER GOED AANGEKOMEN CONTAINERS ONTVANGEN STOP HTSXY LXXXX END

Paul informs London (1) that all four of them have landed safely the same goes for the containers that were with them.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP CONGRATULATIONS GOOD WORK STOP ASK DRIEHOEK TO OFFER MORE RECEPTION GROUNDS NORTH OF ROTTERDAM END

London congratulates them and is thankful for their good work. Paul must ask the local resistance to offer more dropping grounds north of Rotterdam.Zaterdag 23 september
, Londen wil graag het contactadres van Paul in Rotterdam weten en voor wie hij werkt en wat de situatie in de stad is.

In bericht nummer 2 laat Paul weten dat hij 's nachts het bericht van Londen ontvangen heeft.

Paul klaagt bij Londen over het seinschrift van een operator van het Homestation, dat was blijkbaar zeer slecht. Hij geeft aan dat de situatie qua verzet in Rotterdam zeer verward is. De landelijke leider van de K.P. (
Arnold van Bijnen) wil hem en Cieremans de volgende dag al naar Apeldoorn sturen. Het zendwerk van Paul wordt overgenomen door THEODOOR (Arie van Duyn). In feite neemt hij alleen berichtgeving van Hoogwerff en De Stoppelaar over. Hij verzorgt reeds de berichtgeving van De Goede en Mulholland. Zeer waarschijnlijk zijn er meer lokale operators actief want Van Duyn kan nooit alleen het berichtenverkeer van vier agenten aan. En van de lokale operators was COR WEST (Cor Bijsterveld).

TO BOATING VIA TORRIDGE STOP LET US HAVE YOUR CONTACT ADDRESS SOONEST AND ALSO WITH WHOM YOU ARE WORKING STOP HOW ARE THINGS GOING END

London wants to have Paul's contact address as soon as possible and wants to know for whom he is working. They also want to know how things are going in Rotterdam.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO (2) STOP BROADCASTING ONTVANGEN END

Paul informs London (2) that he did receive last night broadcast.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR THREE (3) STOP SITUATIE IN ROTTERDAM VERWARD STOP LANDELIJKE LEIDER KP ZENDEN BEN EN MIJ MORGEN NAAR APELDOORN VOOR BINNENLANDS PHONE STATION COMMUNICATIE EN WAPENINSTRUCTIE STOP ROTTERDAM HEEFT GENOEG OPERATORS STOP MIJN WERK OVER GENOMEN DOOR THEODOOR STOP HDR DAAF (HANDHAAF) ECHTER MIJN SKEDS STOP ANSWER TONIGHT STOP HOME STATION OPERATOR WAS ZEER SLECHT STOP SEVEN END

He tells London (3) that the situation in Rotterdam is confusing and the commander of the KP is sending him and Cieremans to Apeldoorn to establish a country wide radio network. Maarten Cieremans must also instruct resistance men how to use their weapons. Paul also informs London that there are enough WT operators in Rotterdam. His job is taken over by Arie van Duyn, aka Theodore. Paul will however run his skeds as usual and he wants London to react that night. Last night the Homestation was run by a very bad operator.

It is impossible that Arie van Duyn is taking care of all messages of four agent/organisers, Bert de Goede, Luke Muholland, Wim Hoogewerff and Gerard de Stoppelaar. So there must be more local WT operators who are in touch with London. One of them was Cor Bijsterveld, aka Cor West.
Zondag 24 september, Londen (
3) wil ook contact met Paul aanhouden en men vindt dat de leiding maar lokale operators op moet leiden voor het landelijke interne netwerk. Wel vindt men dat 1 operator geen twee skeds kan runnen en Paul moet maar handelen naar de omstandigheden, wat Maarten Cieremans ook al ingeprent werd.

Paul (
4) geeft aan dat er in Rotterdam geen driehoek van de drie grote verzetsbewegingen is. Ook geeft hij zijn contactadres door, maar dat is helemaal verminkt. Als hij eenmaal in het oosten zit moeten zijn opdrachten via Doorn lopen. Hij heeft wel dagelijks draadloos contact met de LSC (van Bijnen).

Bert de Goede (
LEO) heeft dringend duizend Stens nodig, hij heeft direct contact met de grondploeg van veld ... (WHISKEY?). Paul (5) adviseert Londen om de volgende agenten die gedropt zullen worden een complete set papieren mee te geven en hen in burgerkleding te parachuteren.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP YOUR NR THREE (3)  STOP PREFER THAT YOU SHOULD MAINTAIN CONTACT WITH HOME STATION FROM APELDOORN IF NECESSARY STOP YOUR LEADER SHOULD BE ABLE TO RECRUIT LOCALLY FOR INTERNAL COMMUNICATION STOP CONSIDER TWO RPT TWO PLANS TOO MUCH FOR THEODOOR STOP WE LEAVE YOU TO ACT ACCORDING TO CIRCUMSTANCES BUT PREFER NOT TO LOSE CONTACT WITH YOU STOP ADVISE US FINAL DECISION END

London informs Paul that they need to stay in touch with him even when he is working in Apeldoorn for an internal resistance radio network. His organiser, Maarten Cieremans, should be able to recruit local WT operators who are able to handel internal radio traffic. London also thinks that Theodor (Arie van Duyn) should work with two different radio plans, it is too much work and he would be in air too long. Like Ciermans, Paul is told to act according to circumstances, but London prefers to stay in touch with him. Paul has to inform London what he will do.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR FOUR (4) STOP DRIEHOEK BESTAAT NIET IN ROTTERDAM STOP ALLE ACTIEF VERZET DOOR KP EN RVV STOP GOEDE COORDINATIE TUSSCHEN HEN STOP EJCBERFE KENT LANDELIJKE SABOTAGE COMMANDANT VAN KP FRANK IN ROTTERDAM STOP IK WERK VOOR LANDELIJKE SABOTAGE COMMANDANT EVENALS THEODOOR EN KAREL STOP MIJN ADRES IS DOKGELSBS STOP STUUR MIJN OPDRACHTEN VOOR OOSTEN DES LANDS RECHTSTREEKS NAAR DOORN STOP IK STA DAGELIJKS DRAADLOOS IN CONTACT MET LSC STOP NINE END

Paul informs London (4) that that is is not such thing as a Triangel in Rotterdam. Active resistance is carried out just by the KP and the RVV. The coordination between the two organisations is good. Agent Bert de Goede knows the overall sabotage commander of the KP, Frank in Rotterdam. Paul indicates that he is working for Frank just as Theodore (Arie van Duyn) and Karel (Gerrit Reisiger). Pauls' address is DOKGELS BS (mutilated). Paul asks London to send his orders for his mission in the eastern part of the country directly to Doorn (village in Utrecht). Paul also informs London that he is in contact daily with LSC Frank (Arnold van Bijnen) by radio.


FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR FIVE
(5) STOP BERT IS BELAST MET RECEPTION GROUND LSSUOK ODAM HEEFT UITERST DRINGEND TENMINSTE DUIZEND STENS NODIG STOP STUUR ALLEEN STENS EN FEELENFLUG (VLIEGENSVLUG) STOP GEEF VOLGENDE AGENTEN VOLLEDIGE PAPIEREN EN KLEEDING MEE END

Paul lets London know (5) that Bert de Goede in in charge of the reception committee LSSUOK ODAM (mutilated=Rotterdam?) He needs at least 1000 Stenguns as soon as possible. Paul tells London that the next agents to be dropped must wear civilian clothes and take the right kind of papers with them. SOE was never able to produce good Dutch identity cards.


FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP SEVEN (7) STOP ACHT U DINEX T (DIRECT) EVEEKKD NDING (VERBINDING) MET CEHCL E (GEHELE) OOSTEN NUTTIG STOP ZEND MIJ INSTRUCTIES VOOR WERK DAAR STOP GOP DE JLJY ANDERS ON LIJN DE TAAK VOOR ROTTERDAM ZONDER INBREUK TE MAKEN OP WERK VAN LBO STOP SEVEN

Paul asks London (7) if it is necessary to have a radio link between the eastern part of the country and London. London must send instructions for his work over there. The rest of the telegram is not clear due to mutilation.Dinsdag 26 september
, Paul (
6) meldt dat BEN (Cieremans) die dag naar Apeldoorn zal vertrekken. Verder geeft hij nadere uitleg over zijn werkzaamheden in Apeldoorn. Deze plaats moet het centrum van een intern radio netwerk worden. Het net bestaat uit zendamateurs met zelf gebouwde sets die opereren vanuit Deventer en Assen. Paul zal ook dagelijks contact met Londen maken. Paul's vertrek naar Apeldoorn is uitgesteld.

Indien Londen wil (
7) dat hij in Rotterdam blijft moeten zij hem een duidelijke taak omschrijving sturen, waarbij hij Bert de Goede (LEO) niet in de weg zit.

FRANK vraagt via Paul (8) of Londen de notulen van de Top Driehoek vergadering, gehouden in Amsterdam, wil hebben.

Paul geeft in het laatste bericht van die dag aan dat hij op dat moment nog steeds voor
FRANK werkt in het hoofdkwartier van de KP en dat hij niet naar Apeldoorn gaat.

Londen geeft in zijn antwoord (
5) nu ook aan dat Paul in Rotterdam moet blijven en voor de LSC moet blijven werken. Hij moet ook met LEO in contact blijven want die beschikt maar over een operator. Verder wil Londen het rapport van de vergadering in Amsterdam graag hebben. Berichten uit het oosten van Nederland moet via Paul naar Londen gestuurd worden.

In telegram negen geeft Paul (
9) aan wat de OD van plan is tijdens de zogenaamde overgangs fase direct na de bevrijding. Men is al bezig om Burgemeesters en politiemensen voor die periode te benoemen. Paul weet niet of Londen wel achter deze beslissingen staat. Londen moet N-Section vragen wat hun standpunt is en waarom er niet meer wapens gedropt kunnen worden.

Wat betekend IMI in de telegrammen van Paul, deze afkorting was ook te zien in de telegrammen van GROUSE in Noorwegen. Zou het 'vraagteken' kunnen zijn?


FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY SIX (6) STOP LEES LEO IN PLAATS VAN BERT STOP DRAADLOZE BINNENLANDSCHE COMMUNICATIE IS ESSENTIEL APELDOORN WORDT CENTRUM VOOR HET OOSTEN WAARMEE AMATEURS VANUIT DEVENTER EN ASSEN E NET HOME BCDE (MADE) SETS CONTACT HEBBEN STOP IK ZAL DAGELIJK CONTACT MET U HOUDEN STOP BEN GAAT VANDAAG NAAR APELDOORN STOP MIJN VERTREK UITGESTELD END

Paul tells London (6) that person he calls Bert in his telegrams is known by London as Leo. Apeldoorn is a necessary central radio post for the eastern part of the country. Amateur radio operators are able to contact Apeldoorn with homemade sets from Deventer and Assen. Paul plans to stay in touch with London on a daily basis. Ben (Maarten Cieremans) leaves for Apeldoorn todat, but Paul's travel has been delayed.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR SEVEN (7) STOP ACHT U DIRECTE VERBINDING MET GEHELE  OOSTEN NUTTIG IMI STOP ZEND MIJ INSTRUCTIES VOOR WERK DAAR STOP GEEF MIJ ANDERS OMLIJNDE TAAK VOOR ROTTERDAM ZONDER INBREUK TE MAKEN OP WERK LEO STOP

Paul asks London
(7) if they think it is necessary for them to be in touch with the eastern part of The Netherlands. He also asks to send him instructions for his work in Apeldoorn. They kan also send him a worked out plan what to do in Rotterdam without interfering with Leo's work.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR EIGHT (8) STOP HEREWITH URGENT APPEAL OF LSC FRANK STOP DO YOU WANT ACCOUNT OF DRIEHOEK CONFERENCE IN AMSTERDAM OF SUNDAY AND MONDAY IMI STOP AM STILL WORKING IN LSC HQ WITH FRANK STOP ONE COMMANDER FOR ROTTERDAM WILL BE APPY IN TEDSXON STOP SHALL CONSIDER HIM AS DRIEHOEK STOP AM NOT GOING TO APELDOORN STOP AM CONTACTING OD END

Frank asks via Paul London
(8) if they need a report of the Triangel conference which will be held on Sunday October 1st and Monday October 2nd? Paul still works for the HQ of Frank (Arnold van Bijnen) in Rotterdam. One Commander for Rotterdam will be APPY in TESXON (mutilated). Paul will consider him as being the Triangel in Rotterdam. Paul also informs London that he is not going to Apeldoorn and he will contact the OD resistance organisation.
IMI in this telegram probably means question mark.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NR FIVE (5) STOP IMPORTANT YOU SHOULD REMAIN IN ROTTERDAM WITH FRANK OF LSC STOP LEO HAS ONLY ONE ONE RPT ONE OPERATOR ADVISABLE YOU THEREFORE REMAIN IN CONTACT WITH AND WORK FOR THEM STOP AWAIT YOUR NEWS OD STOP SEND SHORT REPORT ABOUT CONFERENCE DRIEHOEK AMSTERDAM STOP INTERNAL COMMUNICATIONS WITH EAST HOLLAND IS IMPORTANT BUT THEIR INFORMATION SHOULD BE SENT TO US THROUGH YOU IF POSSIBLE RPT IF POSSIBLE END

London informs Paul (5) that it is important that he stays in Rotterdam with Frank (Arnold van Bijnen) LSC. Paul must also stay there due to the fact that Leo (Bert de Goede) has only one WT operator (Arie van Duyn). Paul must stay in toch with Leo and work for him too. London awaits Paul's news about the OD resistance organisation and he must send a short report about the resistance conference in Amsterdam. Communication with the eastern part of The Netherlands is important but they must send their information through him.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR NINE
(9) STOP QRC NR SIX (6) STOP OD PREPARES FOR VACUUM AFTER GERMAN QUITTING STOP THEY ARE APPOINTING BURGOMEISTERS AND POLICE IN COLLABORATION WITH CIVIL AUTHORITIES BUT DO NOT KNOW TO WHAT EXTEND LONDON BACKS THEM STOP ASK KLIJZING WHO WILL BE POLICE COMMANDANT FOR ROTTERDAM I EXPECT AFTER THE GERMANS QUIT STOP THEY THINK THEY WILL BE GIVEN FXCOUS IJE WITH TXRTM WHEN STOP ASK GBQ (BBO?) TO INFORM ME ABOUT THEIR POSITION STOP WHY CAN NOT DROP MORE WEAPONS IMI END

Paul informs London (9) what the OD organisation is like, they want to fill the vacuum after the Germans have left Holland and they are already appointing burgomasters and policemen to act during that period in cooperation with the civil authorities. Does London know about this? London should ask Capt. Klijzing of the Dutch SOE section who will be appoint as police commander in Rotterdam. He presumes this to happen ss soon as the Germans are gone. Paul want BBO (Bureau Bijzondere Opdrachten) to tell him what the position of the OD organisation is. He also ask why London can't drop more weapons.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP VAN PRINS BERNHARD AAN DRIEHOEK EN CONTACT COMMISSIE PUNT FORMATIE DRIEHOEK ALS DOOR MIJ BEVOLEN IS BEDOELD ALS TOP HERHAAL TOP PUNT PLAATSELIJKE EN REGIONALE COMMANDO IN HANDEN VAN EEN HERHAAL EEN COMMANDANT AANGEWEZEN BIJ ALGEMEENE OVEREENSTEMMING IN ALLE LOCALE REGIONALE GROEPEN PUNT INDIEN GEEN PLAATSELIJKE OF REGIONALE OVEREENSTEMMING BENOEMT DRIEHOEK EEN PLAATSELIJKE OF REGIONALE LEIDER BIJ VOORKEUR MET ERVARING IN ACTIEF VERZET PUNT PLAATSELIJKE EN REGIONALE DRIEHOEK TOEGESTAAN PUNT VERWIJS IN DIT VERBAND NAAR RADIO SPEECH EN VROEGERE BERICHTEN EINDE

Prince Bernhard informs the resistance that the so called Triangel is meant to be the top brass of the resistance forces. Local or regional commander is appointed only when all resistance organisations agree. If they don't agree the Top Triangel will appoint a commander, who must be experienced in active resistance. Local or regional (sub) Triangels are allowed. The prince points out to his speech over Radio Orange and previous messages.

FROM VERZET VIA TORRIDGE STOP OUR NR ONE (1) STOP ROTTERDAM NEEDS MANY MORE WEAPONS URGENTLY STOP DO SEND CHIEFLY STENS AND NO MORE RIFLES STOP SEND AT LEAST THIRTY CONTAINERS A NIGHT STOP ALL PERSONNEL FOR COLLECTING STAND BY READY STOP NEW GROUNDS STOP CLONIFERIS MAP THREE SEVEN (37) STOP EIGHT ONE ONE (811) STOP EIGHT FOUR THREE (843) STOP SLAGZIN STOP ALLE ENDJES ZWEMMEN IN HET WATER STOP STOS AND CONSI WILL BE GIVEN SOONEST POSSIBLE STOP SEND SLAGZIN NEN IN TIME STOP

First message from the resistance in Rotterdam via Paul (1). Rotterdam needs many more weapons, no rifles, but Stenguns. In order to arm their troops in time they need the RAF to drop 30 containers a night. Reception committee is ready and standing by. Rotterdam also gives a new dropping field. For this they use a Cloniferis atlas. (No idea what that is) They use page 37 and they give coordinates. The code sentence is 'Alle eendjes zwemmen in het water' This is a Dutch children song. Don't know what STOS and  CONSI are.

FROM VERZET VIA TORRIGDE STOP OUR NR TWO
(2) STOP LUCIFER HAS LETTER WILLIAM AS LIGHT SIGNAL STOP

Second message from the resistance to London. Field Lucifer will use code letter W as light signal to the aircraft.Woensdag 27 september. Veld LUCIFER is afgekeurd. Het pinpoint moet 5 kilometer naar het Noord-Oosten worden opgeschoven.

TO VERZET VIA NIGHT TORRIDGE STOP YOUR GROUND LUCIFER NOT ACCEPTED PLEASE MOVE ABOUT FIVE RPT FIVE KMS TO NORTH EAST RPT EAST STOP

London informs the resistance via Paul that field LUCIFER was not accepted and its pinpoint should move about 5 kilometers to the North-EastDonderdag 28 september
. London laat Paul weten dat Henri Koot in Amsterdam een WT operator en een wapeninstructeur nodig heeft in Alkmaar. Kan Frank (
Arnold van Bijnen) er voor zorgen dat hij een contact adres in Amsterdam krijgt? Als dat niet lukt zal Londen daar voor zorgen. De minister van Binnenlandse Zaken laat via Londen weten dat de OD niet bevoegd is om Burgemeesters aan te stellen, ook niet tijdens het macht vacuum na de overgave van de Duitse troepen in Nederland.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NATIONAL X COMMANDER FOR RESISTANCE IN AMSTERDAM HAS ASKED FOR OPERATOR AND INSTRUCTOR AT ALKMAAR REPEAT ALKMAAR STOP CAN FRANK ARRANGE YOU CONTACT ADDRESS THROUGH AMSTERDAM STOP IF NOT WE WILL GET ONE FOR YOU STOP ADVISE RESULT STOP VAN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN STOP OD HERHAAL OD NIET HERHAAL NIET BEVOEGD BURGEMEESTERS AANWIJZEN OOK NIET TIJDENS EVENTUEEL VACUUM END

Paul is informed by London that the overall commander X (Col. Henri Koot) in Amsterdam has asked for an operator and instructor in Alkmaar. London needs to know if Frank (Arnold van Bijnen) is able to get a contact address for Paul in Alkmaar through the people in Amsterdam. If he can't do so London will give Paul an address. Paul must inform London about the result of their question to Frank. The minister of internal affairs (home secretary) informs Paul that the OD organisation is not permitted to appoint burgomasters not even during the vacuum period when the Germans are gone.Vrijdag 29 september
, Paul laat in telegram nr.
10 weten dat Bert de Goede hem niet in Rotterdam nodig heeft, hij vraagt Londen wat hij dan wel moet doen. Verder geeft hij aan de er een TOP Driehoek gevormd is en dat alle leiders uit Rotterdam daarover vergaderen in Amsterdam. De vernietigingen in de haven van Rotterdam gaan intussen gewoon door. Hij zal weldra antoord geven op de vragen van Londen over veld LUCIFER. Als laatste geeft hij aan dat DIRK (Sjeerp Postma) zich in Rotterdam bevindt.

In het volgende telegram (
11) geeft hij aan dat de reis naar Alkmaar niet makkelijk is. Ook zal hij meer informatie verstrekken over de rol van de OD tijdens de overgangsfase direct na de bevrijding.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR TEN (10) STOP I DO ASKED IN YOUR FIVE (5) STOP LEO DOES NOT WANT TO USE ME STOP WHAT DO YOU WANT ME TO DO IMI STOP TWO DELEGATES OF EACH THREE ORGANISATIONS FROM TOP DRIEHOEK IN AMSTERDAM STOP THEY APPOINTED NATIONAL COMMANDER FOR ACTIVE RESISTANCE IN AMSTERDAM STOP DESTRUCTION HARBOR IN ROTTERDAM CONTINUES STOP ANSWER ON GROUND LUCIFER SOONEST DIRK IN ROTTERDAM STOP

Paul informs London (10) that Leo (Bert de Goede) has no work for him in Rotterdam and he asks London what to do. The Triangel in Amsterdam contains two members of each resistance organisation and they appointed an overall commander (Henri Koot) who is also in Amsterdam. The destruction of the harbour in Rotterdam by the Germans continues. Paul will answer London's questions about dropping field Lucifer. He also informs London that Dirk (Sjeerp Postma) is in Rotterdam.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR ELEVEN
(11) STOP JOURNEY TO ALKMAAR VERY DIFFICULT STOP I ANSWER TOMORROW STOP INDIEN NIET REEDS GESCHIED LANGS ANDERE WEG STOP ZEND MEER OVER POSITIE OD IN OVERGANGSTIJD STOP SEVEN END

Paul informs London (11) that the journey to Alkmaar will be very difficult (dangerous). He will answer the question about the contact address in Amsterdam tomorrow. Maybe London will receive this answer may by via an other radio link (Arie van Duyn). Rotterdam needs more information about the role of the Orde Dienst during the transition after the Germans have surrenderedZaterdag 30 september, Paul ontvangt twee telegrammen van Prins Bernhard over de plannen van de OD om pas actief te worden gedurende de overgangsperiode wanneer de Duitsers het land verlaten hebben en de Nederlandse regering nog niet op orde is.
  Jhr. Pieter Jacob Six krijgt hiermee een aardige draai om zijn oren.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP VAN PRINS BERNHARD AAN OD STOP BLIJKBAAR BIJ OD MISVERSTAND OMTREND ZIJN INSCHAKELING MIDDENS TEGENWOORDIGE PHASE IN VERBAND ZIJN OUDE DOELSTELLING STOP IK EISCH DAT OD ONMIDDELLIJK AAN DE DAARVOOR IN AANMERKING KOMENDE LEDEN VIA GEWESTELIJKE COMMANDANTEN MEDEDEELT DAT IK EEN AANTAL VRIJWILLIGERS UIT ZIJN GELEDEREN REKEN DIE MET KP EN RVV LEDEN GEZAMENLIJK ACTIEF GAAN VECHTEN STOP MET LASTER DOELSTELLINGEN VAN DE OD HEB IK NIETS TE MAKEN EN DEZE MAG DOOR OD BESLIST NIET MET TEGENWOORDIGE STRIJD IN CONFLICT WORDEN GEBRACHT DUS MOGE GEWESTELIJKE LEIDERS MET DE TAAK VOOR LATERE PHASE UIT DIEN HOOFD NIET AUTOMATISCH DE LEIDING KRIJGEN IN TEGENWOORDIG STADIUM STOP DE OD VORME DUS STOOTROEPEN ZOOALS SUCCESVOL IN LIMBURG IS GESCHIED EINDE

Telegram from Prince Bernhard via Paul for the OD organisation. The Prince thinks there is a misunderstanding within the OD to become active at this stage. The Prince demands that that the OD will fight alongside the KP and the RVV. He has nothing to do with gossip concerning the OD organisation, but the OD will not automatically be in charge of the resistance organisations. The OD has to form shock troops. These troops were already very successful in Limburg.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NR NINE (9) STOP OD HERHAAL OD HEEFT TEN AANZIEN BEVELVOERING POLITIE EN MARECHAUSSEE ALS OOK TEN AANZIEN MAATREGELEN TOT UITSCHAKELING OF AANWIJZING VAN BEPAALDE POLITIONEELE FUNCTIONARISSEN GEENERLEI BEVOEGDHEID VAN WELKEN AARD DAN OOK STOP VERZOEKE ZULKS OP AFDOENDE WIJZE AAN LEIDING OD HERHAAL OD no more text available.

In a second telegram (9) London informs Paul that the leadership of the OD organisation must be strongly informed that his organisation has no authority what so ever to appoint commanders of the police or the marechaussee. They are also not allowed to fire- or to appoint political leaders.Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Bronnen/Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam' / NIOD Amsterdam /Weggum/Dutch: w.mugge@home.nl

English:


 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 0408
Publicatie: 30-8-2021
Blad 4.