Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 24 september, Tobias (22) geeft aan dat hij zijn best zal doen deze velden te vinden en zal zorgen dat de ploegen op tijd klaar staan voor de vliegtuigen. Maar hij meldt ook dat er vanuit Den Helder per spoor 1000 SS-ers onderweg zijn richting Arnhem en in Enkhuizen bevinden zich 600 Duitse soldaten.

Zondagnacht besloot de Britse bevelhebber echter om uit Oosterbeek weg te trekken en over de rivier over naar het zuiden terug te trekken. Deze actie werd in de nacht van maandag op dinsdag uitgevoerd en daarmee was de strijd rond Arnhem voorbij.

In zijn volgende telegram geeft Tobias (
30) aan wie de bevelhebber van het verzet in Noord-West Nederland is: Overste Wastenecker. Hij beschikt over 500 goed getrainde manschappen, hier stormtroepen genoemde wat aangeeft dat het hier om troepen gaat die offensieve handelingen uit kunnen voeren. Het enige probleem van Wastenecker was waarschijnlijk dat hij wel mensen had, maar geen wapens. Het eerste deel van dit telegram is volslagen onduidelijk, waarschijnlijk heeft dit met code tabellen te maken. Verder is er sprake van demolitie in IJmuiden en zijn er in de buurt van Schagen 1050 Mongolen die aan Duitse zijde vechten, maar die in opstand willen komen. Ook vraagt Tobias of Winny (Thomas) nog steeds glimlacht.

Tobias stuurt die dag verder een bericht naar Londen dat hij bezig is met nieuwe droppingsvelden en dat hij Londen hier zo spoedig mogelijk van de de hoogte zal stellen. Hij geeft aan dat veld MANDRILL dinsdag (
26 september) een zending kan ontvangen en hij zal nog van te voren aangeven of dit een dubbele lading kan worden.

Tobias krijgt een contact persoon bij het opperbevel van de BS nadat men een check bij het hoofdkwartier in Londen heeft gedaan.

Tobias verzendt als laatste een bericht waarin hij nogmaals meldt dat veld MANDRILL op dinsdag klaar is om een dubbele lading te ontvangen. De laatste zending van zaterdag 23 september was bestemd voor Amsterdam omdat het de komende dagen moeilijk zou zijn de stad in te komen. Hij vraagt of Londen cognac en sigaretten voor de veldploeg mee wil sturen.

Londen gaat er nog steeds vanuit dat operatie Market Garden slaagt en geeft instructies wat te doen als men bevrijd wordt.

Via Londen laat Prins Bernhard weten dat de Driehoek het algemene opperbevel heeft en daar waar nodig commandanten aan zal stellen.

Volgens Londen proberen de Duitsers droppingen achter de linies na te doen, in het veld staat een groen licht en het vliegtuig antwoordt met een rood licht.

Londen meldt dat er maandagnacht een succesvolle dropping op veld MANDRILL heeft plaats gevonden, als herkenningszin werd de oorspronkelijke zin via Radio Oranje uitgezonden.
Winny Thomas wenst geluk en groet Tobias.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO TWO (22) STOP AGAIN TRAIN DEN HELDER ALKMAAR STOP THOUSAND SS RPT SS FROM DEN HELDER TO ARNHEM STOP ENKHUIZEN SIX HUNDRED GERMANS NOW STOP YOUR NRS TWELVE (12) AND THIRTEEN (13) DO MY BEST ALL YOU ASK END

Tobias is asking London (22) to attack the train that runs from Den Helder to Alkmaar. A 1000 SS troops are to be moved from Den Helder to Arnhem. In Enkhuizen 600 Germans are present at the moment. He confirms receiving telegrams 12 and 13 from Londen and he will do his best to do what London is asking for.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP GEWESTELIJKE COMMANDANT VAN HOLLAND NOORDER KWARTIER LUITENANT KOLONEL WASTENECKER RPT WASTENECKER VAN NEDERLANDS INDIESCH LEGER STOP VIJF HONDERD MAN STORM TROEPEN GOED GETRAIND STOP ZEND MOVTIE PLRBR (MORE WEAPONS) END

Draughts confirms that the commander of a part of North-Holland is Lt. Col. Wastenecker, a former officer of the army in the Dutch East Indies. He is commanding 500 well trained men, but they need arms.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP PLEASE NRS THIRTY (30) INCLUDING THIRTY FIVE (35) OF THE INDEX TABLE LEAVE THREE FOR .... DEMOLITION CISS IJMUIDEN STOP IS WINNIE STILL SMILING STOP AREA SCHAGEN ONE THOUSAND FIFTY (1050) MONGOLEN RPT MONGOLEN WILL FIGHT WITH US END

The next telegram (30) is probably about the used code system, he wants to reserve three …. on the index table. He also mentions that something had been blown up in IJmuiden and asks if Winnie Thomas of SOE Dutch section is still smiling.
Tobias reports that there 1050 Mongols are stationed in Schagen area who want to pick their arms against their German bosses.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP WORKING OUT MORE GROUNDS AND SEND SOON AS POSSIBLE ALL YOU WANT STOP MANDRILL FOR TUESDAY PLEASE AND LET YOU KNOW FOR DOUBLE LOAD BEFORE STOP THEY WILL GIVE ME CONTACT WITH HIGH COMMAND AFTER CHECKING UP WITH HQ END

Tobias is doing all he can to find more drop zones and he let London know as soon as possible. He wants an other weapon dropping on field MANDRILL for next Tuesday. He will inform London if MANDRILL can handle a so called 'Double load' Tobias will be given a contact person at the Delta HQ as they have checked him out with London.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP TUESDAY NIGHT FIRST NIGHT MANDRILL READY AGAIN DOUBLE LOAD STOP LAST SEND WAS FOR AMSTERDAM BECAUSE NEXT DAYS DIFFICULT TO GET IN STOP PLEASE COGNAC AND CIGARETTES FOR RECEPTION COMMITTEE END

Tobias informs London to drop a double load on field Mandrill for Tuesday.  The last weapons that were dropped went to Amsterdam, this will not be possible in the days to come because it will be difficult to get into the city.


TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP SEIN ONMIDDELIJK WAAR U ZICH BEVINDT EN HOUDT ONS OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN STOP INDIEN U OF UW MEDEWERKERS AAN MILITAIRE AFDEELINGEN OF BRIGADES VERBONDEN BENT SEIN WIE EN AAN WELKE AFDEELING OF BRIGADES STOP INDIEN LOCALITEIT WAAR U BENT BEVRIJD WORDT MOET U ZICH SPOEDIGST MELDEN BIJ HOOFDKWARTIER PRINS BERNHARD END
PRINS BERNHARD LEGT LEIDING ACTIE ONDER ZIJN OPPERBEVEL IN HANDEN VAN DRIEHOEK HERHAAL DRIEHOEK OD RVV KP HERHAAL OD RVV KP STOP IN PLAATSEN WAAR LEIDING NIET VOLDOENDE IS MOET DRIEHOEK HIERIN VOORZIEN DOOR BENOEMING LOKALE LEIDER END

London still believes that Market Garden will be successful, but the last British para's pulled back, crossing the Neder-Rijn river Prince Bernhard lets know that The Triangel, or Delta Centrum, in Amsterdam is now fully in control over all of the resistance in Holland. London warns for the dropping of German agents behind Allied lines.

GERMANS AND TRAITORS IN LIBERATED AREAS ARE REPORTED USING FOLLOWING RECOGNITION SIGNALS IN CONNEXTION PARACHUTE AGENTS BEHIND ALLIED LINES STOP GREEN VERY REPEAT VERY LIGHT FROM GROUND TO WHICH GERMAN AIRCRAFT REPLIES BY RED LIGHT FOLLOWED BY PARACHUTE END
TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP LOAD WAS DELIVERED TO MANDRILL MONDAY NIGHT STOP USED ORIGINAL BBC CONVENTION STOP FROM WIN STOP KEEP YOUR FINGERS CROSSED STOP CHEERIO END

Londen informs Tobs that a load was dropped on Mandrill last Monday night, using the original code sentence.Maandag 25 september,  Pieter de Vos (4) stuurt een eigen bericht naar Londen. Hij vraagt Londen ten alle tijden om 13.00 uur middags naar hem uit te luisteren. Waarom is niet helemaal duidelijk, hij heeft over een sked (afgesproken tijdstip) dat gemist zou kunnen worden en dat is om 17.00 uur. Volgens zeggen zouden de Duitse peilstations uit Amsterdam vertrokken zijn. De Duitse peilauto's niet en deze jagen fanatiek op illegale stations.

Londen stuurt twee berichten naar Tobias, waarvan de inhoud van slechts één bekend is. Ook Londen begrijpt niets van het bericht dat over de index tabel gaat en Tobias wordt verzocht niet alleen het bericht opnieuw te verzenden, maar ook anders te formuleren. Waarschijnlijk schreef Madeline van Geuns de berichten voor Tobias, zijn Engels was bepaald niet daverend terwijl Madeline tweetalig was opgevoed, haar moeder was Amerikaanse.
Verder wordt Tobias er nogmaals op gewezen zijn telegrammen te nummeren.
Dinsdag 26 september gaat men een poging doen opnieuw een lading wapens op veld MANDRILL te droppen. Deze dropping heeft inderdaad plaats gevonden.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NO FOUR (4) STOP CAN YOU LISTEN WHEN I DO NOT CONTACT YOU AT THIRTEEN HUNDRED RB (ON) OPEN DAYS AND ON NOT OPEN DAYS WHEN I DO NOT CONTACT YOU AT PRINCIPAL SKED AT SEVENTEEN RPT SEVENTEEN HUNDRED HOURS STOP IMPORTANT NOT TO MISS OJE WAY BY MISSING ONE SKED STOP DIRECTION FINDING IN TOWN SUPPOSED TO HAVE LEFT STOP SEVEN BYE END

Pieter de Vos asks London (4) to listen for him at 13.00 hrs in case he can't contact them at the usual sked at 17.00 hrs. He informs London that he has been informed that German Direction Finding troops have left Amsterdam. The German DF cars however are still very active in hunting down illegal radio stations.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP DO NOT UNDERSTAND YOUR MESSAGE ABOUT INDEX TABLE PLEASE REPHRASE AND REPEAT STOP ALWAYS NUMBER YOUR MESSAGES STOP TRYING MANDRILL FOR TUESDAY AGAIN END

London doesn't understand anything about Tobias's telegram about the index table. He must rephrase it and send it again. Tobias is informed that the next night there will be a dropping on field MANDRILL. London instructs Tobias again he must number his telegrams.

De BBC slagzin voor veld MANDRILL was "Haarlemmerstraat 11" en het vliegtuig verscheen dit keer om kwart voor één. De containers vallen verspreid over een groot oppervlak, op de landerijen van Jan Schipper, Steur, Co Schipper en op die van Trompie. Elke medewerker van de grondploeg ontvangt 1 pakje sigaretten als dank. Dit was nog een enkele lading van waarschijnlijk twaalf containers.

The code sentence for field MANDRILL was 'Haarlemmerstraat 11' and the aircraft appeared over the field at 00.45 hrs. The containers fell very far apart on the fields of Jan Schipper, Mr. Steur, Co Schipper and Mr. Trompie. Each member of the reception committee received one package of cigarettes for helping.Dinsdag 26 september
, Tobias stuurt een bericht naar Londen
(22) dat die die middag een vergadering van de Driehoek zal bezoeken. Hij heeft nu direct contact met de Driehoek en tevens laat hij weten dat veld MANDRILL donderdag 28 september weer gereed is voor de ontvangst van een volgende zending wapens.

Tobias (
23) verstuurt nog een bericht (23) in zijn eigen code waarin hij een bericht van Kolonel Henri Koot doorgeeft. Deze is op woensdag 20 september  benoemd tot Commandant van de Delta Top. Hij vestigt zich in de Nes, in Amsterdam, onder de schuilnaam Van der Hoeven.

Marconist Pieter de Vos stuurt ook een telegram in zijn eigen code
(5). Hij heeft behoefte aan nog twee accu's, voedingen voor zijn broadcast receivers, of batterijen daarvoor. Hij meldt dat al zijn apparatuur veel in gebruikt is. De ontvanger staan waarschijnlijk een groot deel van de nacht aan, om te horen of er voor hem of voor Tobias berichten zijn. Ook heeft hij dringend behoefte aan meer antenne draad om buiten een antenne op te kunnen hangen. Deze mocht vanaf de straat niet zichtbaar zijn want de Duitsers hadden het gebruik van buitenantennes verboden zodat de bevolking minder makkelijk naar de BBC zou kunnen luisteren.
In het tweede bericht
(6) vraagt hij om nog een B2 of een B Mk III om een derde centrale zendpost in te kunnen richten.

Die nacht ontvangt Pieter een ongenummerd bericht van Londen bestemd voor de Driehoek in de code van Tobias. Prins Bernhard geeft hierin nogmaals aan dat de drie grote verzetsorganisaties moeten gaan samenwerken onder de noemer van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en dat er slechts één hoofdkwartier is.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR NR TWENTY TWO (22) STOP THIS AFTERNOON MEETING WITH DRIEHOEK STOP MANDRILL IS AGAIN READY AT THURSDAY NIGHT STOP NOW STRAIGHT CONTACT WITH DELTA END

Tobias informs London that he will attend a meeting with the Delta Centrum, he is in direct contact with them now. Field Mandrill is ready for an other load on Thursday night. Col. Henri Koot informs London through Tobias that he will accept the leadership over all resistance organisations in Holland.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP  MET INGANG VAN TWINTIG SEPTEMBER HEB IK DE EENHOOFDIGE LEIDING VAN KP OD RVV AANVAARD STOP ALS COMMANDANT DELTA HERHAAL DELTA TEEKEN IK DC STOP NR TWENTY THREE
(23) END

Henri Koot informs London (23) he has accepted on September 20st the leadership over the resistance organisations KP, OD and RVV as being the commander of Delta.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY FIVE (5) STOP YOUR THREE OK STOP SPLENDID STOP CAN YOU SUPPLY ME WITH TWO ACCUMULATORS AND POWER PACKS BROADCAST RECIEVERS OTHERWISE MORE BATTERIES BOTH SETS ARE MUCH IN SERVICE ALSO MORE AERIAL FOR OUTDOOR STOP FOUR CHEERIO END

WT operator Pieter the Vos asks London (5) for accumulators for his wireless sets. He needs them because there is not always power available. He also needs power packs for his receivers, which he uses to receive messages from London. He also requests wire to construct an outdoor antenna for his wireless set. This is however quite dangerous, because the Germans don't allow outdoor antennas anymore.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NR SIX (6) STOP THREE ARE ERECTING CENTRAL POST SEND SOONEST ONE B THREE RPT B TWO COMPLETE END

In telegram number six Pieter indicates that is will construct a central transmission post and to do so he needs as soon as possible one B Mk2 set.

VAN PRINS BERNHARD AAN DRIEHOEK EN CONTACTCOMMISSIE STOP FORMATIE DRIEHOEK ALS DOOR MIJ BEVOLEN IS BEDOELD ALS TOP HERHAAL TOP STOP PLAATSELIJKE EN REGIONALE COMMANDO IN HANDEN VAN EEN HERHAAL EEN COMMANDANT AANGEWEZEN BIJ ALGEMEENE OVEREENSTEMMING AL LOCALE OF REGIONALE GROEPEN STOP INDIEN GEEN PLAATSELIJKE OF REGIONALE OVEREENSTEMMING BENOEMD DRIEHOEK EEN PLAATSELIJK OF REGIONALE LEIDER BIJ VOORKEUR MET ERVARING IN ACTIEF VERZET STOP GEEN PLAATSELIJK OF REGIONALE DRIEHOEK TOEGESTAAN STOP VERWIJS IN DIT VERBAND NAAR MIJN RADIO SPEECH EN VROEGERE BERICHTEN END

Prince Bernhard informs the Triangel and the Advisory Board that there is only one central command in the resistance forces which is appointed by him which is called Delta Centrum. Regions are not allowed to form their own command structure. He refers to a speech he held on Radio Orange and earlier messages from him to the resistant forces.

TO DRAUGTS VIA NIGHT PLYM STOP …
verder geen tekst zichtbaar, no text visual on NIOD copy.
Woensdag 27 september
, Londen stuurt het verzoek om een groep van ten hoogste vijf personen uit de Grote Verzetsraad door de linies te sturen. Zij moeten zich in Eindhoven op het stadhuis melden bij
MELANIE (schuilnaam) en het te gebruiken wachtwoord is 'Kokosnoot'. Deze groep moet aan Koningin Wilhelmina advies uitbrengen. Men mag de personen die naar Eindhoven zullen gaan zelf bepalen. Uit welke personen deze groep uiteindelijk bestond is niet bekend.
Londen ontvangt die dag een telegram van Draughts aangegeven met de code B 1975/94, de inhoud van dit bericht is niet bekend.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP AAN GROOTE RAAD ILLEGALITEIT STOP U WORDT VERZOCHT EEN DEPUTATIE UIT GROOTE RAAD HOOGSTENS VIJF PERSONEN TE ZENDEN NAAR EINDHOVEN EN DAAR TE MELDEN OP STADHUIS BIJ MELANIE HERHAAL MELANIE MET WACHTWOORD KOKOSNOOT HERHAAL KOKOSNOOT STOP DEPUTATIE UIT BRENGEN ADVIES AAN HARE MAJESTEIT ZODRA DAARVOOR GELEGENHEID STOP KEUSE DEPUTATIE AAN U OVERGELATEN END

Tobias has to inforn the DC (Col. Henri Koot) that London wants a delegation from the Upper Counsil of the resistance to travel to Eindhoven where Prince Bernhard's HQ is located. The have to report to Melanie at the townhall in Eindhoven (Melanie is an alias) and the password is Coconut. The delegation needs to inform her Majesty the Queen about actions to be taken. They must travel to Eindhoven as soon as possible. Who will be travelling to Eindhoven is up the DC.

Telegram number 8 from Pieter de Vos to London is missing.


Donderdag 28 september
, Tobias geeft aan een nieuw droppingsveld te hebben gevonden. De naam van het veld is LOBSTER. Met een drietal punten wordt de exacte plaats van het veld aangegeven. De BBC code zin is: 'Morgen rood water in de sloot' en de letter die men met een zaklamp richting het vliegtuig zal seinen is de Z.
Die nacht zou op veld MANDRILL de eerste 'double load' gedropt worden, maar het tweede vliegtuig verscheen niet.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NEW DROPPING GROUND NAME LOBSTER REPEAT LOBSTER EIGHT KM CENRTUM ALKMAAR ELEVEN KM FROM PURMEREND SIX FROM OTERLEEK BBC MESSAGE MORGEN ROOD WATER IN DE SLOOT STOP LETTER GROUND AIRCRAFT Z REPEAT Z END

Tobias informs London that he has found a new dropping field called LOBSTER. It is located 8000 meters from the centre of Alkmaar, 11.000 meters from Purmerend and 6000 meters from Oterleek. The BBC code sentence is: 'Morgenrood water in de sloot' The signal letter which is signalled to the aircraft is letter Z.

Dit is wat Gerard Lips er over schrijft over de dropping op veld MANDRILL: "Wachtwoord 'Haarlemmerstraat 11', het vliegtuig komt om één uur. De containers vallen heel vooraan op het land van Kees Schipper en Co Schipper. Daarom werden alle containers eerst verborgen in de veestallen van Kees Schipper. Er moest gewacht worden op een tweede vliegtuig, die kwam echter niet. Wij hebben toen samen weer de wacht gehad bij de rode seinlamp. Er stond een lichte maan.

That night, September 28th, a double load would be dropped on field Mandril. The BBC code sentence was 'Haarlemmerstraat 11'. The first plane appeared over the field at 01.00 hrs. The containers fall on the fields of Kees and Co Schipper. All containers were hidden in the stables of Kees Schipper. The second airplane never came.
Vrijdag 29 september
: er is zeer intensief berichten verkeer tussen Amsterdam en Londen.

Tobias (
24) geeft antwoord op een eerder gestelde vraag betreffende een vliegtuig crash in de buurt van Limmen in Noord-Holland. Op 8 september stortte daar rond 23.40 uur een Mosquito van het 418 Sqdn neer. Vliegenier was F/O W.R. Zeller. Twijfelachtig is of Londen voor dit toestel belangstelling had, maar er zijn in Limmen in die periode geen andere crashes te vinden.

Tobias (
25) meldt ook dat men bezig is de arrestatie van de verraadster Irma Seelich (CS-6) voor te bereiden.  Hij vraagt of het met Kay goed gaat, doet de groeten aan Eva en vraagt hoe het met Stokkers gaat. Wie is deze Stokkers?

Via Tobias (
26) meldt Henri Koot dat JAN (Jan Thijssen) zonder toestemming zijn post verlaten heeft en op geen enkele wijze meer deel uitmaakt van de RVV of een andere verzetsorganisatie, ook is hij uit de Driehoek verwijderd. In Londen moet men Prins Bernhard hiervan op de hoogte stellen.

Telegram nr.
27. Henri Koot geeft in een telegram  aan dat de Spoorweg staking volledig is en dat er nauwelijks treinen rijden, de treinen die wel rijden zijn van het Duitse leger.

Tobias (
29) meldt hij dat hij weer een nieuw veld in Noord-Holland heeft gevonden: WHISKEY. Telegram nr.27.

Tobias (
30) laat Londen weten dat de gedropte rantsoenen op veld MANDRILL in slechte staat verkeren. De container met karabijnen brak open in de lucht en waarom stuurde Londen kleding?

Tobias (
31) laat Londen ook weten dat hij Sjeerp Postma (WITTE DIRK) gevonden heeft.  Biallosterski wil veld WHISKEY gebruiken om de mannen bij de Afsluitdijk van wapens te voorzien en hij wil MANDRILL en LOBSTER gebruiken om Amsterdam te bevoorraden.

Pieter de Vos (
7) vraagt Londen wanneer hij eindelijk eens tot officier benoemd wordt.

Dezelfde nacht ontving Pieter vier berichten, twee voor hem in zijn eigen code en twee voor Tobias in diens code. Koot beschikte op dat moment nog niet over een eigen code en Pieter ontving berichten voor hem gecodeerd met de code van Tobias.

Pieter krijgt te horen dat hij per 15 september bevorderd is tot 2e Luitenant en hij krijgt felicitaties van Majoor Klijzing en van Miss Bodger (
Kan dit Sybil Bond zijn?)

Londen (
8) herinnert Pieter er aan dat indien hij het tegenstation in Engeland niet te pakken kan krijgen hij 5 kHz hoger of lager vanaf de afgesproken frequentie moet zenden.

Tobias krijgt te horen dat er in Rotterdam een marconist en een organisator over zijn. De marconist,
PETERS alias van Paul Polak wordt aangeduid als een vriend van De Vet, dit is de schuilnaam van Pieter de Vos. De genoemde organisator is Maarten Cieremans. Tobias moet contact maken met FRANK (Arnold van Bijnen) Landelijk Sabotage Commandant van de KP die zich in Rotterdam bevindt. Frank moet beiden naar Alkmaar zien te krijgen en daar kunnen zij werk van Tobias overnemen waar hij eerder al om gevraagd had.

Het veld LOBSTER is afgekeurd omdat het te dicht bij Alkmaar ligt, veld WHISKEY wordt nog bekeken en men gaat proberen aanstaande zaterdag, 30 september, weer een lading wapens op veld MANDRILL te droppen.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR NR TWENTY FOUR (24) STOP RECEIVED YOUR NRS SEVENTEEN AND EIGHTEEN STOP NEWS FROM PLANE CRASH AT LIMMEN ARE BAD MORE DETAILS FOLLOW END

This day radiotraffic from an to London is completely crazy. Tobias informs London (24) that the news about a plane crash near Limmen is not good, details will follow. On September 9th a Mosquito from Royal Canadian Air Force 418 Sqdn did crash near Limmen, killing the pilot, Flying Officer W.R. (Robert) Zeller. Why was this important to London, this event happened three weeks before.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR TWENTY FIVE
(25) STOP WE ARE WORKING OUT YOUR ORDER ARRESTING IRMA SEELICH AND WE WILL KEEP HER STOP HOPE KAY IS ALL RIGHT LOVE FOR BARNET HOW IS STOKKERS END

London is informed (25) that Tobias is making a plan to arrest the traitor Irma Seelich from the resistance group CS-6 and she will be locked up. Tobs asks if Captain Kay is alright, sends his love to wife Eva and asks how Stokkers is doing. Who is Stokkers?


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR TWENTY SIX
(26) STOP JAN REPEAT JAN LEFT HIS TROOPS WITHOUT PERMISSION AND HAS NO REPEAT NO AUTHORISATION WHATEVER TO REPRESENT ANY ILLEGAL GROUP INCLUDING RVV STOP PLEASE FORWARD THIS TO PRINCE IMMEDIATELY THE DC END

Henri Koot informs London (26) that Jan Thijssen, aka Lange Jan, has left his troops without permission and he has no longer authorisation to represent any illegal group including the RVV. Prince Bernhard has to be informed immediately.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO TWENTY SEVEN
(27) STOP ANTWOORD OP EEN ACHT NEGEN STOP SPOORWEGSTAKING ALGEMEEN HET BINNENLANDSCHE TREINVERKEER VOLLEDIG OPGEHOUDEN SLECHTS ENKELE WEHRMACHT TREINEN MET DUITSCH PERSONEEL DE DC END

Henri Koot answers (27) a question posed by London on September 18th about the railway strike: the strike is complete and the only trains running are trains from the German Army operated by German personnel. This strike also meant that there was no food or coal transported to the occupied part of Holland and this caused the Hungerwinter.

Telegram nr. 28 from Draughts is missing.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR TWENTY NINE
(29) STOP GROUND NAME WHISKEY REPEAT WHISKEY TWO KM FROM KOLHORN FIVE KM FROM MIDDENMEER NEARLY SIX FROM SLOOTDORP MESSAGE VAN UITSTEL KOMT AFSTEL STOP LETTER GROUND AIRCRAFT R REPEAT R FROM NOW ON WHETHEEJ GROUND READY FOR DOUBLE LOAD END

Tobias has again found a new dropping field
(29) and he calls it WHISKEY. BBC code sentence is: 'Van uitstel komt afstel', signal letter is R. Field is ready to receive a double load.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR THIRTY
(30) STOP RECEIVED LOAD TUESDAY AT MANDRILL STOP FOOD RATIONS WERE IN BAD CONDITION STOP ONE CONTAINER WITH CARABINES WAS BROKEN STOP WHY DID YOU SEND CLOTHES STOP YOUR NR NINETEEN (19) END

Tobias reports (30) that MANDRILL has received its load, but that food supplies were in bad shape and one container broke open in mid air. He would like to know why London also sends clothes'. Tobias refers to telegram nr 19 from London.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP LETTER FROM VAN DER PLOEG AND KNOW HOW TO CONTACT HIM STOP SECURITY OK STOP IS IT POSSIBLE I GET HIM IN ADAM WITH HIS WT RPT WT STOP PLEASE SEND RIGHT SIZE TYRES TWENTY EIGHT X ONE AND A HALF STOP NR THIRTY ONE
(31) END

In telegram 31 Tobias informs London that he has received a letter from Sjeerp Postma, aka Van der Ploeg and Tobias knows how to contact him. Can London tell him if Postma and his WT operator can come to Amsterdam? Tobias asks London to send the right size bicycle tires 28 x 1½.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTY TWO
(32) STOP GROUND WHISKEY FOR ARMING TROOPS NEAR AFSLUITDIJK STOP MANDRILL AND LOBSTER IN FUTURE FOR AMSTERDAM STOP PLEASE GIVE SOON LOAD FOR NEW GROUNDS MAJOR END

In his last telegram that day (32) Tobias informs London that he wants to use field WHISKEY for arming resistance troops in the area of the Afsluitdijk and MANDRILL and LOBSTER  to supply Amsterdam with weapons.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP FOR CAPITAIN KLIJZING STOP WAAR BLIJFT DE IN MEI REEDS BELOOFDE STER OP MIJN KRAAG STOP KRIJG IK DIE NOG VOOR DE BEVRIJDING OF PAS OP MIJN GRAF STOP SEVEN (7) STOP GROET OOK MISS BODGER AND BOB END

Pieter sends one private telegram that day (7) in which he asks Captain Klijzing when he will promoted as promised to become an officer, or will this star only appear on his grave? He sends greetings to Miss Bodger and Bob.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP VAN DEN KAPITEIN MET GELUKWENSCHEN VOOR DE BEVORDERING TOT OFFICIER INGAANDE VIJFTIEN SEPTEMBER STOP SCHREEF MISS BODGER EN DEED BESTE WENSCHEN NAAR AANLEIDING VAN JE UITSTEKEND WERK END

Capt. Kas de Graaf (?)  informs Pieter that he has became an officer since September 15th and he wrote to Miss Bodger and informed her what he great job Pieter is doing.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP YOUR NUMBER EIGHT (8) STOP WHEN YOU HAVE DIFFICULTY IN CONTACTING HOMESTATION AT YOUR SKED TIME REMEMBER TO SEARCH RPT SEARCH FIVE KCS RPT FIVE KCS EITHER SIDE OF HOMESTATION MAIN FREQUENCY ESPECIALLY ON ADDITIONAL SKEDS END

London informs Pieter that if he can't contact Homestation in England he should listen 5 kHz up- and down from the main frequency on his frequency plan, specially when it is about extra transmissions.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP PETERS FRIEND OF DE VET AND ONE INSTRUCTOR ARE IN ROTTERDAM BUT NOT RPT NOT REQUIRED THERE STOP CAN YOU ARRANGE CONTACT WITH FRANK RPT FRANK LSC OF KP ROTTERDAM FOR THEM TO BE MOVED TO ALKMAAR IN VIEW OF YOUR REQUEST END

London informs Tobias that a friend of Pieter de Vos aka De Vet and an instructor are not needed in Rotterdam. Can Tobias contact Arnold van Bijnen aka Frank to move them to Alkmaar since Tobias needs qualified people in Alkmaar.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP REGRET LOBSTER NOT RPT NOT ACCEPTED YOU MUST KEEP AT LEAST TEN RPT TEN KLMS FROM ALKMAAR STOP WHISKY STILL TRYING STOP WILL INFORM YOU SOONEST STOP TRYING MANDRILL AGAIN SATURDAY NIGHT END.

London informs Tobias that field LOBSTER can not be accepted, it's located too close to Alkmaar. London will try to drop a load on field WHISKEY and Tobias will be informed when this will happen. They will try to drop a load on field MANDRILL next Saturday night.
 
Zaterdag 30 september. Die dag vliegen de berichten weer heen en weer tussen Amsterdam en Londen. Tobias vraagt Londen om het SS/SD Hoofdkwartier in Amsterdam middels een precisie bombardement weg te vagen. Men is blijkbaar bang dat er binnenkort een razzia gaat beginnen om het verzet te elimineren. Dit hoofdkwartier was gevestigd aan de Euterpestraat in Amsterdam (nu Gerrit van der Veen straat). Omdat er school in de buurt van het doelwit staan vraagt Tobias het bombardement na vijf 's middags of op zondag uit te voeren.  Kan dit nummer 35 zijn?

Voor veld MANDRILL vraagt Tobias (
34) een pauze aan, de grondploeg heeft rust nodig.

Henri Koot (
36) stuurt een bericht waarin hij aangeeft dat de Duitsers de staking proberen te breken door ook geen voedsel en kolen meer tot de randstad toe te laten, Men probeert de bevolking uit te hongeren, dit zal uiteindelijk tienduizenden het leven kosten.

Tobias (
37) geeft de coördinaten van een droppingsveld in Drenthe door, dit veld was waarschijnlijk door een verzets- groep in Drenthe aangevraagd, waarom hij het veld EVA heeft genoemd is wel duidelijk, wie deze groep was en hoe zij met Tobias in contact zijn gekomen is niet duidelijk. Ook is niet bekend of op dit veld daadwerkelijk gedropt is.
.
Pieter (
5) vraagt Londen uit te zoeken waarom hij op 27 september om 12.00 uur keihard een station hoort precies op de frequentie van het homestation in Engeland die precies de procedure van frequentie wijzigingen volgt met de juiste identificatie, maar die zich niet aan het zendschema Plym houdt. Hij denkt dat het toch een marconist van het homestation is geweest die een fout maakte. Het zou ook een Duits station geweest kunnen zijn die zich voordeed als het Homestation van SOE in Poundon, of in Grendon-Underwood.

Londen (
22) neemt het bombarderen van het SD hoofdkwartier in overweging, maar Tobias moet meer details sturen en duidelijker aangeven wat de noodzaak van deze actie is.

Via Prins Bernhard (
23) komt het bericht binnen dat in het Gooi een grote verzets groep zit, maar die geen wapens heeft. Er wordt reeds een veld opgegeven: Dudok, een code zin en een te seinen letter naar het vliegtuig. Deze informatie komt uit Londen, maar hoe het daar gekomen is blijft onduidelijk. De leider van deze groep wordt  Dudok van Heel (Harald Frederik Dudok van Heel) genoemd.

In een tweede bericht over veld DUDOK wordt aangegeven dat er naast containers ook een kleine groep mannen gedropt gaan worden. Als er op veld Mandrill weer gedropt kan worden moet Tobias er mee rekening houden van Londen tenminste twee dagen van te voren op de hoogte gesteld moet worden.

Londen (
24) geeft aan dat er een regeling getroffen is voor de radio omroep in de periode direct na de bevrijding. De medewerking van de professoren Oranje en Dubois is niet gewenst.

Die zaterdag 30 september, stond er een dropping op veld Mandrill gepland, maar volgens Gerard Lips is die niet doorgegaan. In zijn overzicht staat het volgende te lezen: "Wachtwoord is Spui 44, Oosten wind - niets gekomen".


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP ON ACCOUNT OF INCREASED ACTIVITY SICHERHEITS DIENST DESTRUCTION BY AIR EAST PRECISION BOMBARDMENT OF SE CENTRE TWO SCHOOLS ON NW EN SE SIDE ADEMA VAN SCHELTEMA PLEIN AMSTERDAM IS INDISPENSABLE TO PREVENT SD TO DEAL A GRIEVOUS BLOW TO ILLEGAL FORCES STOP CHILDREN SCHOOLS IN IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD MAKE IT NECESSARY TO ACT AFTER SEVENTEEN HOURS OR ON SUNDAY END

An other busy day for the WT operators at both ends. Tobias asks London to whipe out the Sicherheitsdienst HQ in Amsterdam at the Eupenerstraat/Adam van Scheltemaplein. The Sicherheitsdienst is becoming more and more active and is a great danger to the resistance. The Sicherheitsdienst also obtained information about resistance members who are not yet arrested, but they are in great danger. The bombing has to be carried out very careful due to the fact that there two schools near by. Tobias advices to carry out a bombardment after 17.00 hrs or on a Sunday when the schools are closed.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THIRTY FOUR
(34) STOP RECEIVED MANDRILL OK THURSDAY DO NOT SEND TO NH MANDRILL AFTER SATURDAY REST FOR A WEEK STOP CHANGE BBC MESSAGE FOR SECURITY ... (no more text visible)

Tobias lets London know (34) that field MANDRILL received a load on Thursday September 28th. After this night dropping on the same field Tobias closes it down for a week to give the reception committee some rest. He also wants the BBC code sentence changed for security reasons.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTY SIX (36) STOP VELE AANWIJZINGEN VOOR UITBROEIEN DUITSCHE MAATREGELEN OM SPOORWEGSTAKING TE BREKEN VOEDSEL EN KOLEN POSITIE DAGELIJKS MOEILIJKER STOP DUITSCHE TERREUR NEEMT HAND OVER HAND TOE STOP DE DC END

Col. Henri Koot informs London (36) that the railway strike is not broken, but the Germans are blocking the transports of food and coal. Life is becoming more and more difficult due to these German measurements. Terror by the Germans is also increasing day by day.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTH SEVEN
(37) STOP FORTY SEVEN HUNDRED EIGHT METRES KRUISPUNT SPIEL STOP FORTY SIX HUNDRED FIFTY METRES PROTESTANT CHURCH RUINEN STOP SIXTY THREE HUNDRED PROTESTANT CHURCH DWINGELOO STOP GROUND EVA LETTER E BBC OOM WILLEM IS GEEVACUEERD STOP TWO GROUNDS READY TO RECEIVE FROM NOW END

Tobias informs London (37) about a new field in the province of Drenthe in the north eastern part of the country. This field lays very far away from his own operation theatre. He was probably contacted by the local resistance which was in need for arms. The same happened to agent/organiser Bert de Goede aka Rummy who informed Londen about dropping fields in the eastern part of the country, Twente. This field in Drenthe is called Eva, the BBC code sentence is:'Oom Willem is geevacueerd' and the signal letter is unknown. Tobs states that there are now two fields operational. Which fields does he mean?

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP FIVE YPER FIVE (5) STOP AB BUT STILL CANT EXPLAIN TWENTY SEVEN TWELVE HUNDRED HEARD ON EXACTLY HOME STATION CALIBRATION STATION QSA FIVE USING HOME STATION CALLSIGN PROCEDURES FREQUENCY CHANGES WITH FI ID LECTURE ONLY NOT USING PLAN PLYM STOP GOTEO OEME PLEASE INVESTIGATE THOUGHT THIS HOME MAKING A MISTAKE STOP NINE END

Pieter (5) wants to know what the hell was going on on September 27th at 12.00 hrs. He received a very strong station which was using the callsign of the Homestation and it used the right procedure for changing frequencies, but it was not working according to plan Plym. London must investigate, but Pieter thinks this was actually the Homestation that made a mistake. Ofcourse the Germans would like the tric the outstations and confuse them.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NO TEN (10) STOP VOOR KAPITEIN HARTELIJK DANK VOOR ALLE MIJ E ITELA KT UNIFORM STREPEN DOOR STER VERVANGEN DOEN INMIDDELS UITERSTE BEST OORLOG SNEL TE EINDIGEN TOT ZIENS STOP FOUR


He also thanks Captain Kas de Graaf
(10) for his promotion, which turned the stripes on his uniform into a star. He will do his utmost to end the war as soon as possible.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYMSTOP NR TWENTY TWO (22) STOP YOUR BOMBING TARGET UNDER CONSIDERATION STOP PLEASE GIVE URGENT DETAILS ABOUT GRIEVOUS BLOW TO ILLEGAL FORCES TO ADD WEIGHT TO OUR REQUEST END

London orders Tobias (22) to explain urgently why the Sicherheitsdienst would be able to a grievous blow  to the resistance. if he can do so it would give extra weight to decision to carry out the bombardment.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP
(23) HAVE RECEIVED FOLLOWING MESSAGE FROM PRINCE AND SUGGEST YOU GET SOMEBODY TO MAKE CONTACT AND ARRANGE THE RECEPTION STOP THE AREA HAS BEEN ACCEPTED AND THE NAME OF THE GROUND WILL BE DUDOK AND THE SIGNAL LETTER Q FOR QUEEN STOP SITUATION OF GROUND IS FOUR KMS SOUTH EAST OF HUIZEN AND TWO AND A HALF A KMS EAST OF BLARICUM STOP BBC MESSAGE WILL BE QUOTE HET IS NU OF NOOIT UNQUOTE MESSAGE READS STOP OPGEGEVEN CONVENTIES VOOR DROPPING VAN WAPENS AAN STOOT TROEPEN GOOI KOMMA KP KOMMA RVV KOMMA OD KOMMA ZES DUIZEND MAN WAARVAN TWEE DUIZEND STRIJDBAAR STOP STAFKWARTIER BLARICUM VLIEGHEIDE DRIE KRUIZE KOMMA COMMANDANT DUDOK VAN HEEL STOP AFWERP TERREIN BIJ EEMNES KOMMA GROOT EEN KM BIJ EEN KM KOMMA LIGGING LAREN EEMNESSERWEG GOOIERSGRACHT EEMNES BINNEN STOP BOUWLAND MET ENKELE HEGGEN END

London informs Tobias (23) that they received a message from Prince Bernhard that he should get in touch with a resistance group called Dudok. He also has to organise a reception committee. The dropping field has been accepted by the RAF and the field is called Dudok. The BBC code message is: 'Nu of nooit' and the signal letter is Q. Weapons will be dropped for the resistance organisations KP, RVV and OD. These organisations have 6000 men ready and 2000 of them are willing to pick up arms. The overall commander is Harald Frederik Dudok van Heel. Apperently there are two dropping fields, one near Blaricum and one near Huizen. This is very confusing.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP (24) UW TWEE (2)  VAN EEN VIJF (15-9-1944) EN UW ONGENUMMERDE TELEGRAMMEN VAN TWEE ZEVEN (27-9-1944) STOP MINISTER VAN BOEYEN BERICHT QUOTE REGEERING HEEFT REGELING GETROFFEN VOOR VERZORGING OMROEP GEDURENDE EERSTEN TIJD NA DE BEVRIJDING STOP OPDRACHT IS GEGEVEN TOT VERZEKEREN NOODIGE MEDEWERKING STOP TAAK UITOEFENING PROFESSOR ORANJE EN DUBOIS ONGEWENSCHT EN OVERBODIG END

Message 24 from London is probably meant for Henri Koot. It concerns a reaction on two message sent from Amsterdam on September 15th and September 27th. Minister Boeyen of the Dutch Government in London has made arrangements to carry out radiobroadcasts in the days directly following the liberation. Cooperation is guaranteed, but the cooperation of both professor Oranje and professor Dubois is not wanted and unnecessary.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP REFERENCE GROUND DUDOK REPEAT DUDOK NEAR BLARICUM REPEAT BLARICUM INFORM DUDOK TO BE PREPARED TO RECEIVE A SMALL PARTY OF MEN IN ADDITION TO CONTAINERS STOP AWAIT YOUR CONFIRMATION BEFORE PUTTING ON OPERATION STOP WE WILL CANCEL MANDRILL UNTIL WE HEAR FROM YOU STOP REMEMBER WE NEED TWO DAYS NOTICE END

In the next unnumbered telegram from London refers to the telegram about field DUDOK near Blaricum. The reception committee must be prepared not only to receive containers, but also a few para's. Operation will start as soon as Tobias confirms the field. London will no longer carry out droppings on field MANDRILL until Tobias informs them to do otherwise. he must remember that it will take two days before a dropping can be carried out.
Sjeerp Postma
.

Sjeerp was bij Kees Haeck (
Oom Kees) aan komen lopen en deze stuurde hem door naar Hil Schipper waar hij uiterst gespannen aankwam.
Hil hierover: "Deze Sep (
Postma) kwam in uiterst zenuwachtige toestand bij mij aan. Hij was in augustus 1944 geparachuteerd in de Wieringermeer. Hij miste echter zijn zendmateriaal, ging op pad naar het zuiden. (Hij bezocht onder andere ook Mr. Holla in Vught), raakte zijn operator kwijt en was weer teruggekomen in het noorden. Liep al vijf of zes weken te zoeken naar een contact, maar kon niets bereiken. Hij kwam bij mij aan, gestuurd door Oom Kees en wilde onmiddellijk contact met HANS (Tobias). Hij vertelde dat hij een paar gewichtige zendingen had voor Hans en een paar terreinen had door te geven. Op dat moment dat ik echter van Hans de volledige bevoegdheid om mij over al het illegale werk in Noord-Holland boven het IJ te laten inlichten en ik was door Hans benoemd als CAT (Commandant Afwerp Terreinen). Ik deelde dit mee aan Sep die mij toen de locatie van twee terreinen opgaf. De eerste was een terrein gelegen in de Wieringermeer vlak bij Opperdoes, waar een stevige Duitse stelling lag. Het tweede was het oude terrein onder Ursem waar men reeds enkele malen met grote lichten had geseind, waardoor het compleet onverantwoord was geworden vanwege de publiciteit. Onmiddellijk liet ik dus Hans weten dat ik deze terreinen per se weigerde vanwege de ongeschiktheid. Sep eiste dat ik hem die zelfde middag bij Hans zou laten brengen of tenminste diens adres opgeven. Ik vond Sep hyper nerveus en al te geagiteerd, terwijl ik niet wist of Hans er wel prijs op zou stellen wanneer ik hem pardoes op zijn adres afstuurde. Ik zei Sep dus dat ik niet verantwoordelijk was hem zo maar zonder meer door te laten op het adres van Hans. Sep beweerde dat hij die verantwoording op zich nam. Ik vond hem echter te nerveus en vroeg hem een paar dagen te wachten tot ik bericht terug had van Hans, terwijl ik hem liet weten dat het toch niet op een paar dagen aankwam, daar hij al vijf of zes weken verloren had. Sep was echter niet tot rede te brengen. Ten einde raad heb ik hem meegegeven met mijn koerier naar Midden-Beemster, de boodschap aan de koerier van Hans was om Sep te brengen naar een neutraal correspondentie adres in, of in de buurt van, Amsterdam en niet rechtstreeks naar Hans, het aan Hans te melden en diens orders af te wachten. Eindelijk accepteerde Sep dit. We hadden echter pech want om de een of andere reden was die dag de koerier van Hans niet in Midden-Beemster. Sep meende (alles zenuwen) niet te kunnen wachten en ging er vandoor met achterlating van een paar correspondentie adressen, die ik later weer aan Hans doorgaf. Later heeft Hans weer contact met Sep gekregen. Sep heeft later gewerkt in Utrecht, waar hij, naar ik hoorde, tezamen met een groot deel van het Gewestelijk BS Commando tijdens een grote vergadering is gepakt en later (in Apeldoorn) om het leven is gekomen".

This is the story how Hil Schipper met agent Sjeerp Postma, aka Witte Dirk. Postma contacted Kees Haeck in North-Holland and who was a friend and resistance comrade of Hil Schipper. Mr. Haeck didn't know what to do about Postma and he told Postma to contact Hil Schipper in Spanbroek. Postma arrived at Hil's house and was extremely nervous. He had been parachuted into North-Holland on August 8th 1944 along with his WT operator Gerrit Reisiger, aka Karel. They had lost the wireless sets and travelled down south. He met Mr. Holla in Vught, but during this trip also lost his WT operator. Desperately he travelled back to Noth-Holland looking for a contact for six weeks. When he arrived at Hil's house he demanded to be taken to Tobs. How did he know Tobs was in Holland? Hil didn't want to take any risk with this nervous young man and he didn't send him to Tobs directly. Instead he had him transported by his courier to Midden-Beemster along with message for Tobs about the whole affair. Postma was told to wait a few days in Midden-Beemster so Tobs would be able to answer Hil's note about Postma. Postma's nerves however took the overhand and he disappeared from Midden-Beemster, leaving just a few contact addresses behind. This is how Madeline van Geuns was able to track Postma down. When he was found in Rotterdam he was ordered, along with his WT operator who had surfaced as well to travel to Utrecht and assist the resistance over there. He was arrested during a meeting with a lot of resistance commanders and was later murdered in Apeldoorn.Tijdslijn: 3e week operatie Draughts.

Zondag 24 september 1944
.
.

Maandag 25 september 1944.


Dinsdag 26 september 1944.


Woensdag 27 september 1944.


Donderdag 28 september 1944
Dropping op veld Mandrill.


Vrijdag 20 september 1994


Zaterdag 30 september 1944
Dropping op veld Mandrill mislukt.


Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.


Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.


                                                       

Dutch: w.mugge@home.nl
English:
Bronnen/Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam' / NIOD Amsterdam / Weggum.
Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 0408
Publicatie: 30-8-2021
Blad 3