Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Zondag 17 september meldt Tobias in het bericht met nummer 3 aan Londen dat hij is verhuisd. Hij woont dan in de woning van Sebastiaan van Geuns, Zomerdijkstraat 28, Amstwerdam-Zuid. De dochter van Sebastiaan, Madeline over deze periode die Tobias overigens alleen kende onder de naam HANS: "Hij heeft de eerste zes weken vanuit onze woning gewerkt en in die periode was ons huis het centrum van activiteiten. Samen met mijn vader codeerde en decodeerde hij zijn berichten, afgewisseld door bijeenkomsten met allerlei illegale werkers. Hans vroeg mij hem te assisteren, maar omdat ik al in allerlei illegaal werk betrokken was (Groep 2000), introduceerde ik GERDA (Gerda Meijer) die omstreeks 20 september voor HANS (Tobias) begon te werken. Een week later ging ik toch voor Hans werken en kreeg als eerste opdracht om BBO agent 'WITTE DIRK' op te sporen die vermoedelijk of in Rotterdam, of in Gouda zat".
WITTE DIRK was Sjeerp Postma (missie SCULLING), die samen met zijn marconist Gerrit Reisiger, KAREL (missie WAVERNEY) in de nacht van 7 op 8 augustus in de Wieringermeer zonder ontvangst comité gedropt was. Londen had taal noch teken sindsdien van hem ontvangen.

In het zelfde telegram geeft Tobias aan dat er veel Duitse Genie troepen aanwezig zijn om eventueel veel infrastructuur te kunnen opblazen, ook is de Sicherheits Dienst erg actief in Amsterdam. Er zijn 15 Stenguns nodig voor de beveiliging van het droppingsveld MANDRILL en de rest gaat blijkbaar ergens anders naar toe.Tobias geeft nogmaals aan dat er tussen 9 en 4 uur geen electriciteit is.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP THREE (3) OF SEVENTEEN STOP MIJN ADRES ZOMERDIJKSTRAAT TWENTY EIGHT NAME GEUNS A DAM ZUID STOP MOST HERE DEMOLITION TROOPS BIG ACTIVITY SP (SD) STOP FIFTEEN STENS ARE FOR SECURITY MANDRILL REST ON MONDAY START NO CURRENT BETWEEN NINE AND SIXTEEN END

Saturday September 16th Tobias informs London (3) he has moved to a new safehouse, he is staying with Mr. Sebastiaan van Geuns at the Zomerdijk 28 in Amsterdam. Tobias also informs London that there are many German engineer troops present for demolition purposes and the Sicherheitsdienst (SD) is very active in Amsterdam. Field Mandrill needs 15 Stenguns for protection and the rest will go to the resistance. He informs London again that there is no power between 09.00 and 16.00 hrs in Amsterdam.

Mr. van Geuns helped him to code and decode messages. His daughter, Madeline, introduced Gerda Meijer to Tobias who started working for him as courier on September 20st. An this location Tobias meet all kind of people of the resistance and secret meetings were held there. After a while Madeline also started working for Tobias, whom she only knew as 'Hans'. Her first assignment was to locate Sjeerp Postma, aka Witte Dirk. A SOE/BBO agent who was dropped blind in the Wieringermeer Polder along with his WT Operator Gerrit Reisiger, aka Karel. Londen had not been in contact with them since they were dropped during the night of August 7, 1944.


Londen laat Pieter in een verminkt telegram weten dat het homestation hem een extra zendschema zal geven wat waarschijnlijk om 14.00 uur ingaat. De rest was blijkbaar niet leesbaar.


… VIA NIGHT PLYM STOP ...IN SKED HOME STATION WILL OFFER YOU ADDITIONAL SKED... FOURTEEN HUNDRED GMT RPT FOURTEEN HUNDRED GMT MOST IMPORTANT YOU...

London informs Pieter in a much mutilated message that the homestation will offer him an additional sked at 14.00 GMT, but it is most important... no more text visible.


Op deze dag beginnen de luchtlandingen in Nederland van operatie Market Garden. In verband hiermee ontvangt ook Draughts twee lange telegrammen met orders van Prins Bernhard.

On this day, September 17th operation Market Garden starts. Therefore Tobias receives to long messages from Prince Bernhard. One in Dutch and one in English.TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP PRINS BERNHARD GEEFT DE VOLGENDE ORDER BRUGGEN BIJ ZALTBOMMEL HEDEL DEN BOSCH VECHEL BREUGEL BEST EN ALLE BRUGGEN OVER HET WILHELMINA KANAAL EN SLUIZEN CULEMBORG EN VREESWIJK ZIJN VAN HET GROOTSTE BELANG EN MOETEN OPENGEHOUDEN WORDEN STOP OVERMEESTER ZOO MOGELIJK BEWAKING EN DOE AL HET MOGELIJKE OM BRUGGEN TE BEHEERSCHEN STOP WIJ WETEN DAT U TEKORT AAN MATERIAAL HEBT MAAR ALLIED COMMAND ZOU GAARNE WENSCHEN DAT AL HET MOGELIJKE GEDAAN WORDT STOP ALLE MIJNENVELDEN MOETEN VAN WAARSCHUWINGSTEEKENS WORDEN VOORZIEN EN ALLE GEWENSCHTE INFORMATIE MOET AAN GEALLIEERDE TROEPEN WORDEN GEGEVEN STOP ZELFDE ORDER AAN RVV RPT RVV EN OD RPT OD GEGEVEN END

Prince Bernhard informs Tobias about the order he gives to the resistance: "He orders the bridges at Zaltbommel, Hedel, Den Bosch, Vechel, Breugel, Best and all bridges over the Wilhelmina Canal and sluices at Culemborg and Vreeswijk are of vital importance and must be kept open. Conquer the guards and try to control these objects. We know you are short in weapons, but Allied Command wishes that you do your utmost to succeed. All minfields have to marked with warning signs and all desired information has to be given to the Allied troops. The same order will be given to RVV and OD".

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP PARACHUTE TROOPS HAVE LANDED ON THE BRIDGES AT ARNHEM NIJMEGEN AND GRAVE STOP REINFORCEMENT WILL FOLLOW QUICKLY STOP GIVE EVERY POSSIBLE ASSISTANCE TO THESE ALLIES TROOPS SO THAT THE BRIDGES OVER THE RHINE NEDERRHINE AND THE MAAS CANAL ARE NOT RPT NOT DESTROYED STOP RESISTANCE TROOPS INSIDE THE AREA SHOULD ONLY PROVIDE GUIDES GIVE INTERLLIGENCE INFORMATION AND PROVIDE LABOUR STOP RESISTANCE GROUPS OUTSIDE THE AREA BUT WITHIN TWENTY KMS WILL GIVE THE SAME ASSISTANCE BUT ALSO TRY TO PREVENT ENEMY TROOPS APPROACHING THE AREA STOP RESISTANCE GROUPS OUTSIDE THE TWENTY KMS RADIUS SHOULD INTERFERE WITH ENEMY MOVEMENTS TOWARDS AND FROM THE AREA BUT PROTECT AND PRESERVE PETROL RPT PETROL DUMPS STOP IMPORTANT THAT ORGANISATIONS OUTSIDE THE AREA SHOULD CONSIDER THEMSELVES AS NOT RPT NOT LIBERATED AND WORK WITH NECESSARY CAUTION END


Die dag laat Tobias via een telegram weten dat Pieter een probleem heeft, zijn accu is beschadigd. Ook reageert hij op de telegrammen met de volgnummer 2 en 3 van London. Ook in dit telegram zit weer een niet te ontcijferen woord.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP YOUR NO TWO AND THREE STOP WILL NOT KODTDF STATION ADAM (Amsterdam) STOP BATTERY IS DAMAGED BUT DONT WORRY END

Tobias reacts on the messages 2 and 3 from London, he will not KODTDF station Amsterdam. he also informs London that Pieter's battery has been damaged but they do not need to worry.


Ook Pieter stuurt nog een telegram waarin hij vraagt zo spoedig mogelijk twee accus en batterijen te sturen. Deze laatste zijn waarschijnlijk nodig voor een zaklantaarn. Hij begint zijn telegram dat hij de ontvangen telegrammen met de volgnummers 1 en 2 begrepen heeft (
QSL). Het niet leesbare deel gaat waarschijnlijk over extra zendtijd voor buiten het vastgestelde zendschema van Plym om.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP QSL YOUR ONE AND TWO (1 & 2) STOP THIRTEEN HUNDRED YKKT NIGHT MBCHQR MHEFE STOP NO ELECTRICITY SUPPLY FROM NINE AM TO SIX PM SEND SOONEST TWO ACCUMULATORS ALSO LIGHT BATTERIES STOP ARE ALREADY CHEERING END ZERO

Pieter also sends a telegram to London in which he asks for 2 new batteries and also batteries for his torch. He is cheering because the liberation of the Netherlands has started with Operation Marked Garden. The unreadable part is probably about his additional skedOp maandag 18 september was men er nog sterk van overtuigd dat de luchtlandingen en de bezetting van de brug bij Arnhem een succes zouden worden. Tobias moet namelijk laten weten waar hij is en zodra hij bevrijd is moet hij zich bij het hoofkwartier van Prins Bernhard melden. Waarschijnlijk beantwoordt Tobias dit telegram dezelfde dag nog, maar daar is de inhoud niet van bekend. Via de nachtelijke uitzendingen ontvangt Pieter de volgende twee berichten op dinsdag 19 september die overigens ook naar het team (
DUDLEY) van Henk Brinkgreve in Overijssel werden gestuurd.
Het is niet duidelijk waar de waarschuwing in dit laatste telegram op slaat, zowel Henk als Tobias zitten in gebieden die niet bevrijd zijn en daar hoeven de Duitsers ook geen parachutisten te droppen. In het eerste telegram komt de vorming van de NBS (
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) duidelijk naar voren, hoewel het nog heel wat voeten in de aarde zou hebben totdat men werkelijk ging samenwerken onder één gemeenschappelijk leiding. Pieter verstuurd die dag nog twee telegrammen voor Tobias en ontvangt nog een derde.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP SEIN ONMIDDELIJK WAAR U ZICH BEVINDT EN HOUDT ONS OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN STOP INDIEN U OF UW MEDEWERKERS AAN MILITAIRE AFDEELINGEN OF BRIGADES VERBONDEN BENT KOMMA SEIN WIE EN AAN WELKE AFDEELING OF BRIGADE STOP INDIEN LOCALITEIT WAAR U BENT BEVRIJD WORDT KOMMA MOET U ZICH SPOEDIGST MELDEN BIJ HOOFDKWARTIER PRINS BERMHARD END

On Monday September 18 the Allies were still convinced that Market Garden would be successful because Tobs must indicate where he is and once he is liberated he must report at Prince Bernhard's HQ. Tobias replies, but the content of that message is missing.


Tobias (
9) begint nu ook zijn telegrammen te nummeren, hierin klaagt hij over het feit dat zij maar de helft van een telegram hebben ontvangen dat volgens het schema Plym om 14:00 uur zouden worden uitgezonden. Verder klaagt hij dat het Homestation in Engeland 20 minuten te laat begon en dat er een slechte marconist achter de seinsleutel zat. Ook had hij nieuws verwacht en waarschijnlijk slaat dit op het verloop van de slag om Arnhem die op dinsdag 19 september nog steeds gaande was.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR NINE (9) STOP WE GOT ONLY HALF OF YOUR MESSAGE AT FOURTEEN HUNDRED HOUR SKED YOU WERE TWENTY MINUTES LATE SENDER POOR STOP WERE EXPECTING NEWS LAST NIGHT STOP TAKE IT EASY WINNY STOP LOVE FOR EVA END

Tobias starts to number his telegrams and in number 9 he is complaining about the fact that he only receive half the the telegram, that London started transmitting half a hour late and that there was a bad operator at the morse key. He was expecting news, probably about operation Market Garden.

Telegram nr. 10 ontbreekt. Telegram number 10 from Draughts is missing. 


Tobias (
11) bevestigt dat de lading van de dropping op MANDRILL is veilig gesteld. De orders van Prins Bernhard zijn duidelijk. De Duitsers zijn in paniek en hebben in IJmuiden de papierfabriek 'Van Gelder' opgeblazen en de Hoogovens zullen spoedig volgen. De spoorwegstaking waar Tobias het over heeft is de algemene spoorwegstaking die op zondagavond 17 september om kwart voor zeven via de BBC door de Regering werd afgekondigd. Deze staking was bedoeld om te voorkomen dat de Duitsers snel militair materieel naar Arnhem konden transporteren. In Amsterdam is hij in contact gekomen met de commandant van de OD, RVV, LO en de KP voor Noord-Holland. Mogelijk heeft Tobias het hier over KNIL Kolonel Wastenecker.

De BBC convention waar Londen het over heeft in zijn telegram, is de slagzin die voor deze dropping gebruikt werd: "Scheveningse bosjes". Uit deze telegrammen blijkt dat de dropping op maandag 18 september heeft plaats gevonden en niet zoals Gerard Lips van het receptie comité schrijft op zondag 17 september. Dit was de tweede dropping op veld H-84, Mandrill.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM RAILWAYSTRIKE OK STOP NR ELEVEN (11) STOP NEW MATERIAL LAST NIGHT SAFE STOP HERE AMSTERDAM CONTACT WITH COMMANDER OD IN NORTH HOLLAND RVV LO AND KP YOUR ORDERS CLEAR STOP GERMANS ARE BLOWING UP VAN GELDER YMUIDEN SOON HOOGOVENS END

Tobias sends telegram number eleven (11) telling Londen that the railway strike in Holland is going well. This strike was ordered by London to prevent the Germans of transporting troops and material to Arnhem. He also informs London that the last load dropped on Mandrill is secured and that he is in touch with the resistance commander of the province North-Holland. The Germans blew up the Van Gelder papermill in IJmuiden and soon they will destroy the steel factory in the same town.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP LOAD WAS DELIVERED TO MANDRILL MONDAY NIGHT STOP USED ORIGINAL BBC CONVENTION STOP FROM WIN STOP KEEP YOUR FINGERS CROSSED STOP CHEERIO END

London informs Tobias that a new load of weapons was dropped Monday night on field Mandril. The BBC broadcasted the usual code sentence to announce the dropping. Winny Thomas from SOE Dutch Section tells Tobs to keep his fingers crossed. This probably has to do with operation Market Garden.Woensdag 20 september, het lijkt erop dat die dag geen telegrammen zijn verzonden of ontvangen.Donderdag 21 september
, Tobias (
13) vraagt om een volgende zending voor veld MANDRILL. Ook vraagt hij om munitie voor de wapens mee te sturen. Hij heeft de telegrammen van Londen met de nummers negen, tien en elf ontvangen. Het contact met de Driehoek in Amsterdam is goed en Tobias hoopt dat de gezondheid van de Majoor (Klijzing) goed is. 

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTEEN (13) STOP IF POSSIBLE AGAIN LOAD FOR MANDRILL STOP FOR EVERY GUN AMMO STOP YOUR NRS NINE TEN ELEVEN OK ELLE UR STOP CONTACT DRIEHOEK OK STOP HOPE YOUR HEALTH OK MAJOR END

Tobias is asking for an other load for field Mandrill and for ammunition for all the weapons that have been dropped. He informs London that he has received the telegrams from them carrying the numbers 9, 10 and 11. He also tells them that his contact with HQ of the resistance in Amsterdam is good and he hopes that major Klijzing's health is fine.


In het volgende ongenummerde telegram geeft Tobias aan dat de telegrammen twee, drie, vier, vijf, zes en zeven die op 18 september door de RVV verzonden zijn de persoonlijke visie van
LANGE KAREL (Jan Thijssen van de RVV) weergeven. Hij verstuurd dit telegram op verzoek van de Driehoek

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP TELEGRAMMEN VERZONDEN VAN RVV NR TWO THREE FOUR FIVE SIX AND SEVEN FROM EIGHTEEN GEVEN SLECHTS EEN PERSOONLIJKE VISIE VAN LANGEN KAREL STOP REQUEST DRIEHOEK END

On request of resistance HQ Tobias sends a telegram to London in which they state that the telegrams send by the resistance organisation RVV with numbers 3, 4, 5, 6 and seven, Which were sent September 18th, are the personal opinion of Jan Thijssen aka Lange Jan, leader of the RVV. There is still a lot of friction between the resistance organisations, although each one of them is represented in the HQ in Amsterdam.


Tobias wordt tot liaison officier benoemd, hij is de verbindingsman tussen Delta Centrum waarin de RVV ook zitting had in Amsterdam en de opperbevelhebber Prins Bernhard. Zijn oorspronkelijke missie was het in kaart brengen van droppingsvelden in Noord-Holland, het organiseren van ontvangst comités en onderricht geven in het gebruik van de S-Phone en het Eureka baken.  Verder zou hij verbindingsofficier bij de RVV van Noord-Holland worden.  Echter nadat het Delta Centrum werd overgenomen door een commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten (Kolonel Koot), stelde hij zich aan deze (Koot) ter beschikking. Men zou kunnen zeggen dat hij door die functie in de Hongerwinter de belangrijkste BBO agent was. (de Jong, Deel 10A, bladzijde 277)

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP VAN PRINS VOOR DRIEHOEK STOP IK WIL SPOEDIGST OPGAVEN HEBBEN VAN AANTALLEN ACTIEVE MENSCHEN VAN ALLE HERHAAL ALLE ORGANISATIES DIE BEREID ZIJN WAPENEN TE DRAGEN GESPECIFICEERD WAAR ZIJ ZICH BEVINDEN STOP HUN TAAK IS NIET HERHAAL NIET OORLOGSVIERING DOCH HULP GEVEN AAN GEALLIEERDE TROEPEN EN BESCHERMING VITALE OPJECTEN TEGEN DEMOLITIE DOOR VIJAND VOOR ZOOVER DIT MIJNERZIJDS GELAST STOP U BENT TOT LIAISON OFFICIER BENOEMD END

Tobias is appointed by Prince Bernhard as liaison officer between him and the HQ of the resistance in occupied Holland. According to Lou de Jong this makes Tobias the most important SOE/BBO agent in Holland in that period of time. Originally Tobias was sent to Holland to organise dropping fields and instruct reception committees how to use S-Phones and Eureka beacons.
Through Tobias Prince Bernhard asks resistance HQ how many men of all resistance organisations are willing to pick up weapons against the Germans. He further needs to know where they are located but he underlines that they are not allowed to fight their own war, but merely have assist the Allied Forces and protect vital objects against demolition by the Germans.
Vrijdag 22 september
, in een ongenummerd bericht wordt aangegeven dat de ontvangstcomités er rekening mee moeten houden dat de vliegtuigen eerder uit Engeland vertrekken en zij moeten vanaf zonsondergang paraat zijn. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de nachten langer worden. London informeert Tobias dat de eerste keer dat een code zin ,die bij het ontvangstcomité bekend is, uitgezonden zal worden via de Vlaamse service van de BBC en dat deze dan later, in het begin van de avond, herhaald zal worden via Radio Oranje. Werd de zin tijdens die laatste uitzending niet herhaald dan ging de dropping niet door. Londen klaagt over het feit dat verschillende droppings niet door konden gaan omdat de bemanning van de vliegtuigen geen lampen zagen branden op de droppings velden. Men wijdt dit aan het late tijdstip van de tweede uitzending. Tobias moet de ontvangst van dit bericht bevestigen en dit doet hij waarschijnlijk middels telegram B 1788/44 van 22 september. Hiervan is de inhoud niet bekend.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP URGENT STOP INFORM ALL RECEPTION COMMITTEES THAT IN FUTURE THEY MUST STAND BY FROM DUSK REPEAT DUSK OWING TO AIRCRAFT STARTING EARLIER STOP AS INDICATION WHICH OPERATIONS ARE LIKELY ON BBC MESSAGE WILL BE BROADCAST BELGIAN PROGRAMME AND IF STILL ON MESSAGE WILL BE REPEATED ON USUAL EVENING PROGRAMME STOP HAVE TRIED SEVERAL GROUNDS BUT NO LIGHTS SEEN POSSIBLY OWING TO LATE HOUR AT WHICH MESSAGES ARE BROADCAST CONFIRM END

London informs Tobias that it is urgent that all reception committees in the future must be on standby as from dusk since the aircraft will start their journey to Holland earlier. If it is likely that a dropping operation will be carried out a message will be broadcasted on the Belgium service of the BBC. If the dropping operation will certainly be carried out a second coded message will be broadcasted in the evening on Radio Orange. The RAF reports that they have tried to drop loads on several field, but no lights were seen. Maybe the second coded sentences were broadcasted too late, so the groundcrews had no time to go to the fields and switch on the lights.Zaterdag 23 september
, Pieter verzendt een bericht voor Tobias waarin deze refereert naar de inhoud van de telegrammen tien en elf. Hij heeft nog geen antwoord van Delta Centrum ontvangen omdat deze via een andere zender bevestiging van London wil hebben over de aanstelling van Tobias. Hij maakt in dit telegram een spelfout en in plaats dat hij het over zijn missie bij Delta Centrum heeft, heeft hij het over zijn betaling bij Delta Centrum.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP YOUR TEN AND ELEVEN (10 & 11) STOP ANSWER FROM DRIEHOEK NOT YET RECEIVED BECAUSE FIRST ASKING LONDON ABOUT COMMISSION FOR ME END

Tobias reacts on the messages numbers 10 and 11 from London. he has not yet received an answer from the Triangle (Delta Centrum) because they first wishes to ask London over an other radio link if it is true that Prince Bernhard has appointed him as his liaison officer. By accident Tobias used the word 'commission' which means salary.


Londen vraagt of men op veld MANDRILL klaar is om een vierde lading te ontvangen. Berend Olink wenst Tobias geluk en vertelt dat Eva onlangs bij Koningin Wilhelmina op bezoek is geweest. Londen verbaast zich over de houding van Delta Centrum, via een ander kanaal laten zij hen weten dat Tobias door Prins Bernhard is aangesteld als liaison officier. Dit andere kanaal is zeer waarschijnlijk een zendlijn van Bureau Inlichtingen. Ook komt de spelfout van Tobias ter sprake en men neemt dat dat hij het over zijn missie bij Delta Centrum heeft.
Tobias wordt gevraagd op zoek te gaan naar droppingsvelden in Noord-Holland en in de buurt van Amsterdam. Hij moet per veld een slagzin en een letter opgeven die men naar het vliegtuig moet seinen. Nogmaals wordt benadrukt dat de ontvangstploegen vanaf zonsondergang op het veld klaar moeten zijn. Ook wordt gevraagd of er velden zijn die elke nacht meer dan één lading aan kunnen. Tobias moet dit per veld aangeven.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR TWELVE (12) STOP REPEATING MANDRILL REPEAT MANDRILL ADVISE WHEN READY FOR FOURTH LOAD STOP ANY FUTHER INFORMATION YOU CAN GET ON V ONE AT MONSTER WILL BE APPRECIATED STOP REFERENCE DRIEHOEK PRESUME YOU MEAN MISSION AND NOT COMMISSION BUT FAIL TO UNDERSTAND THEIR ATTITUDE WE ARE CONFIRMING TO THEM BY DIFFERENT CHANNEL YOUR APPOINTMENT BY PRINCE BERNHARD STOP MAJOR WISHES YOU GOOD LUCK AND UNDERSTANDS EVA REPEAT EVA WAS RECENTLY PRESENTED TO YOUR QUEEN REPEAT QUEEN END

London asks Tobias
(12) if field MANDRILL is ready to receive it's fourth load. London also asks Tobias if he can provide information about a V-1 launch site near Monster (close to The Hague). London makes clear they did understanding Tobias' spelling mistake, but fail to understand why resistance HQ is not trusting Tobias's appointment by Prince Bernhard as liaison officer. The Delta Centrum was informed about this appointment via several different channels. Majoor Klijzing wishes Tobias good luck and he informs Tobias that his wife Eva has been presented to the Dutch Queen Wilhelmina.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM OUR THIRTEEN
(13) STOP CAN YOU OFFER MORE GROUNDS NORTH HOLLAND AND AMSTERDAM AREA AND GIVE IN EACH CASE SIGNAL THAT WILL BE USED AND BBC RPT BBC MESSAGE TO BROADCAST STOP IN FUTURE RECEPTION COMMITTEES MUST BE READY TO RECEIVE AS FROM DUSK AS PER OUR YESTERDAY MESSAGE STOP IF ANY GROUNDS CAN RECEIVE MORE THAN ONE RPT ONE  LOAD ON ANYONE NIGHT PLEASE STIPULATE END

London is asking Tobias (13) to find more dropping grounds in the province Nort-Holland and grounds near Amsterdam. He must provide London for each ground a BBC code sentence and a signal letter. In the near future reception committees must be present on the fields as from sundown, like was already mentioned in yesterday's message. Tobias must also asks if the reception committees ar able to handle more than one load. He must give an indication which grounds can receive more than one load.


Volgens Gerard Lips is de derde lading op zaterdag nacht 23 september gedropt. De BBC slagzin was "Lange Siemen", het vliegtuig verschijnt boven het veld rond half elf en de lading komt op de landerijen van Co Schipper en Cees Schipper terecht.

According to Gerard Lips, member of the reception committee on field Mandrill, a load was dropped on Saturday September 23rd. BBC code sentence was 'Lange Siemen' and the plane appeared over the field at 22.30 hrs. The containers landed on the fields of Co and Cees Schipper.Tijdslijn: 2e week operatie Draughts.

Zondag 17 september 1944
.
Start operatie Market Garden.

Maandag 18 september 1944.


Dinsdag 19 september 1944.
onbekend

Woensdag 20 september 1944.
Voor zover bekend geen berichten verstuurd of ontvangen.

Donderdag 21 september 1944
Tobias wordt liaison officier voor Prins Bernhard.

Vrijdag 22 september 1994


Zaterdag 23 september 1944
3e lading op veld Mandrill.


Foto's van genoemde personen/pictures of mentioned persons.Vervolg /Continue.


Inhoudsopgave/Table of content.


                                                       

Dutch: w.mugge@home.nl
English:
Bronnen/Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam' / NIOD Amsterdam / Weggum.
 


Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 0408
Publicatie: 30-8-2021
Blad 2.