Tweede missie van Tobias Biallosterski uitgevoerd samen met de marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
Overlijden & Begraven.

     
Death and Burial
 


De grote vraag over de zaak Tobias Biallosterski blijft: "Waar is zijn lichaam na zijn overlijden gebleven?"

Wat weten wij op basis van rapporten en interviews op dit moment:

Zaterdag, 10 februari 1945, op de terugreis van Spanbroek naar Amsterdam wordt Tobias gearresteerd in Wognum en bij een uitbraak poging in Obdam raakt hij ernstig gewond. Mogelijk via Alkmaar komt hij in het Marine hospitaal in Heiloo terecht. Hier kan men niets voor hem doen.

Zondag, 11 februari 1945, Tobias wordt naar de Duitse afdeling van het Westergasthuis in Amsterdam vervoerd en daar geopereerd.

Maandag 12 februari 1945, koerierster Gerda Meijer wordt om 15.30 uur gearresteerd in het kantoor aan de Noorder Amstellaan 37. 's Avonds om 23.00 uur bezoekt zij Tobias in het Wilhelmina Gasthuis in gezelschap van de SD en 10 man bewaking.

Dinsdag 13 februari 1945, waarschijnlijk wordt Tobias op die dag door Haubrok naar Scheveningen vervoerd. Dit moest namelijk zo snel mogelijk na de operatie gebeuren.

Woensdag 14 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Donderdag 15 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Vrijdag 16 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Zaterdag 17 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Zondag 18 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Maandag 19 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Dinsdag 20 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Woensdag 21 februari 1945
, Gerda Meijer bezoekt Tobias in zijn kamer in de gevangenis in Scheveningen. Volgens haar ziet hij er dan beter uit dan in het Wester Gasthuis in Amsterdam 9 dagen geleden.

Donderdag 22 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Vrijdag 23 februari 1945, Tobias ligt in het Oranje Hotel, Scheveningen.

Zaterdag 24 februari 1945, volgens Gerda Meijer is Tobias op deze dag overleden.

Zondag 25 februari 1945, volgens de overlijdensakte is Tobias op deze dag overleden, 12 dagen na aankomst in de strafgevangenis te Scheveningen. Haubrok wil Tobias laten begraven door de uitvaart onderneming 'Innimee'.

Maandag 26 februari 1945, volgens Eddy de Roever, komt Tobias 's avonds laat te overlijden.

Dinsdag 27 februari 1945, het stoffelijk overschot van Tobias wordt door werknemers van de Haagse Ontsmetting Dienst naar het ziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag gebracht.
Waar komt deze informatie vandaan?

Woensdag 28 februari 1945, niets bekend.

Donderdag 1 maart 1945, niets bekend.

Vrijdag 2 maart 1945, niets bekend.

Zaterdag 3 maart 1945, bombardement op het Bezuiden Hout in Den Haag.

Zondag 4 maart 1945, niets bekend.

Maandag 5 maart 1945, niets bekend.

Dinsdag 6 maart 1945, niets bekend.

Woensdag 7 maart 1945, niets bekend.

Donderdag 8 maart 1945, niets bekend.

Vrijdag 9 maart 1945, elf dagen na het overlijden wordt het stoffelijk overschot naar de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag gebracht.
Waar komt deze informatie vandaan?

Zaterdag 10 maart 1945, niets bekend.

Zondag 11 maart 1945, niets bekend.

Maandag 12 maart 1945, veertien dagen na zijn overlijden wordt Tobias in een massagraf begraven te samen met slachtoffers van de Hongerwinter op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag.
Waar komt deze informatie vandaan, hoe is Eddy de Roever hier aangekomen?The big question in the Tobias Biallosterski case is: "What happened to his body after he passed away"?


This is what we know so far based on reports and interviews:


Saturday February 10th 1945, while travelling from Spanbroek to Amsterdam Tobias is arrested in Wognum and during an attempt to escape he is shot down and severely wounded. He is taken to Alkmaar and then to Heiloo to the German Navy hospital. Here there is nothing they can do for him.

Sunday February 11th 1945, Tobias is transported from Heiloo to the German part of the Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam and is operated here.

Monday February 12th 1945,
courier Gerda Meijer is arrested at 15.30 hrs in the former office of Tobias at 37 Noorder Amstellaan. Late in de evening at 23.00 hrs she visits Tobias in the Wilhelmina Gasthuis accompanied by a SD officer and 10 German guards. This also might have been the day that Haubrok drove to Amsterdam for the first time to see Tobias.

Tuesday February 13th 1945, it is most likely that Tobias was transported on this day to Scheveningen, it had to be done as soon as possible after surgery.

Wednesday February 14th 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Thursday February 15th 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Friday February 16th 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Saturday February 17th 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Sunday February 18th 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Monday February 19th 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Tuesday February 20th 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Wednesday February 21th 1945, Gerda Meijer visits Tobias in his room at the Oranje Hotel in Scheveningen. According to her he looks better as at the Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam 9 days ago. She noticed Tobias is known there as
'Hand de Bruin'.

Thursday February 22nd 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Friday February 23rd 1945, Tobias is locked up and nursed in the Oranje Hotel in Scheveningen.

Saturday February 24th 1945, according to Gerda Meijer Tobias passed away that day.

Sunday February 25th 1945, according to the death certificate Tobias passed away on this day, 12 days after he arrived at the prison in Scheveningen, nicknamed 'The Orange Hotel'. Haubrok releases the body to be buried and orders the undertaker 'Innimee' from The Hague to arrange this.

Monday February 26th 1945, according to Eddy de Roever Tobias passes away on this day.

Tuesday February 27th 1945, Tobias' corps is transported by workers of the Ontsmettingsdienst from The Hague to the morgue at the Zuidwal hospital in The Hague. Where is this information coming from?

Wednesday February 28th 1945, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.

Thursday March 1st 1945, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.

Friday March 2nd 1945
, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.nothings happens.


Saturday March 3rd 1945, accidental bombardment on 'Het Bezuiden Hout' The Hague by the US Airforce.

Sunday March 4th 1945, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.

Monday March 5th 1945, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.

Tuesday March 6th 1945, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.

Wednesday march 7th 1945, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.

Thursday March 8th 1945, Tobias' body is in the morgue of the Zuidwal hospital.

Friday March 9th 1945, Tobias' corps is taken from the morgue at the Zuidwal hospital to the Common Cemetery at the Kerkhoflaan in The Hague. Where is this information coming from?

Saturday March 10th 1945, Tobias' corps is at the Common Cemetery at the Kerkhoflaan in The Hague.

Sunday March 11th 1945, Tobias' corps is at the Common Cemetery at the Kerkhoflaan in The Hague.

Monday March 12th 1945, Tobias is buried in a mass grave 14 days after he passed away. He is buried together with victims of the Hungerwinter at the Common Cemetery at the Kerkhoflaan, The Hague. Where did Eddy de Roever found this information?
ROEF 21, REGEL 2, 4e KLASSE.

Bij ruimen Graven Dienst waarschuwen. Biallosterski (O.G.S.) (niet ge´dentificeerd) zou dus begraven zijn in april. Dit lijkt niet logisch.
© Ronald Vrolijk, werkgroep 'Historisch Ockenburg'.
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan, Den Haag. 10 Juli 1943.
Ronald Vrolijk van de Studiegroep 'Historisch Ockenburg' heeft het bovenstaande document gevonden en schrijft er het volgende bij:

"Ik heb een belangrijke vondst gedaan: in het Haags Gemeentearchief duikt wederom de naam Tobias Biallosterski op in het grafregister van de 4e klasse. Deze pagina bevindt zich in de pagina's van het massagraf van het Bezuidenhout.
Op eerste pagina van het massagraf van het Bezuidenhout staat zoal "4e klasse" en "Slachtoffers Bezuidenhout van 3/3 '45 begraven in 1e en 2e put".
De eerste put was toen '4-1-22' en de tweede put was toen '4-2-22', oftewel '4e klasse, roef 21, regel 1' en '4e klasse, roef 22, regel 2'.

Zoals je ziet staat er achter de naam van Tobias Biallosterski de opmerking "niet" bij met een kruis door zijn naam. Zou dit betekenen dat men eerst dacht dat hij in het massagraf begraven was en dat men daarna er achter kwam dat hij daar niet begraven was ? En hoe is men daar dan uiteindelijk achter gekomen? Zijn naam duikt zoals je weet op een andere pagina op, die ook op je website staat, maar dan bij '4e klasse, roef 21, regel 2'.

Vermoedelijk heeft Eddy de Roever het register mogen in zien op de begraafplaats en aldaar geconstateerd dat Tobias Biallosterski in het massagraf van het Bezuidenhout begraven lag (waar overigens ook niet-slachtoffers in begraven liggen)".

De vraag rijst nu dus, waar werd Tobias wel begraven? Men stelt dus dat Tobias niet in roef 22, regel 2 begraven werd maar in roef 21, regel 2. Men kon hem echter in dit massagraf ook niet identificeren.


Mr. Ronald Vrolijk of the workgroup Historical Ockenburg found this document and writes the following about it:

"I did an important discovery: in the The Hague archive the name Tobias Biallosterski appears once more on a graveregister of the 4th Class. This page can befound among the pages of the mass grave of the Bezuidenhout (
bombardment).
On the first page of the mass grave Bezuidenhout is noted "4th Class" and "Victims of the Bezuidenhout of March 3rd 1945, buried in 1st and 2nd pit".
The 1st pit was named '4-1-22' and the 2nd pit '4-2-22'. This means 4th Class, 21st row, 2nd part and 4th Class, 22nd row, 2nd part.

Like one can see behind the name Biallosterski is noted 'NIET' (NOT) and his name is crossed out. Would this mean that   they thought he was buried in the Bezuidenhout mass grave and later came to the conclusion he was not buried there?  How did they find out? His name appears also on the list 4th Class, 21st row, 2nd part.

Most likely Eddy de Roever was allowed to take a look at the grave register on the cemetery and concluded Tobias was buried in a mass grave of the Bezuidenhout (
bombardment). There are also other people buried in that mass grave.

Now the following question must be posed: where was Tobias really buried? The officials state that Tobias was not buried in row 22, part 2, but in row 21, part 2! However they were unable to identify him when this mass grave was opened. See documents about Tobias' identification.
 
Foto's /pictures.
Vervolg/Continue.Inhoudsopgave/Table of contents.Dutch: w.mugge@home.nl
English:


Bronnen / Sources: Eddy de Roever 'Londen roept Amsterdam'/ NIOD Amsterdam / Weggum / TNA London / G.A. Den Haag/
Ronald Vrolijk.
Versie 2.1
Bouwjaar 2021
Datum 22-11
Publicatie: 27-11-2021. 
Blad C.