TELEGRAMMEN SQUEAK,  maart 1945, deel II.
Zondag 18 maart 1945.

28. Sjoerdsma laat Londen nogmaals weten dat hij verhuisd is een zomerhuisje, maar geeft dit keer nog duidelijker aan waar zich dat bevindt. En verder geeft hij aan dat nu ook kristal nr 6 met de frequentie 6547 defect is en dat ook zijn laaste set het tijdens het transport het begeven heeft. Hij vraagt Londen hem de kristallen 6 en 7 en een B Mk2 set te sturen.
(Hoe heeft hij dit bericht kunnen versturen?)

29. Sjoerdsma meldt dat er geen netspanning meer beschikbaar is, zijn accu's zijn leeg en zijn MCR ontvanger werkt niet meer. Hij vraagt Londen de telegrammen 84 en 85 te herhalen

67. Hotz bevestigd de ontvangst van de berichten 50 en 51. Hij verzoekt Londen de tijdzinnen vanaf zaterdag 17 maart te gebruiken. (
Dit telegram moet dus eerder verstuurd zijn).

68. Hotz vraagt Londen om door vliegtuigen foto's van het Koninklijk Huis af te laten werpen, dit op verzoek van de illegale pers.

69. Hotz geeft een nieuw droppingsveld op genaamd KAREL. Ten opzichte van de kerk in Eibergen ligt het in de richting van 53 graden en op een afstand van 2800 meter. Ten opzichte van de kerk van Rietmolen in de richting van 154 graden en op een afstand van 2700 meter. Tenslotte ten opzichte van de kerk in Haaksbergen in de richting van 228 graden en op een afstand van 5900 meter. De BBC slagzin is: "De cigaretten koker is leeg" Sein letter id de L van Lodewijk.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR TWO EIGHT(28) STOP CHANGED MY LOCATION TO CABIN AT FIVE KILOS NORTH NORTH EAST OF CHURCH OF OLDENZAAL AND ONE KILO EAST OF ULVERLO STOP MY CRYSTAL NR SIX OF FREQ SIX FIVE FOUR SEVEN GONE AND MY LAST SET BUT ONE BROKEN DURING TRANSPORT STOP PLEASE SEND B M TWO AND CRYSTALS SIX AND SEVEN SOONEST STOP TWO X

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR TWO NINE
(29) STOP ALL MAINS CUT BATTERIES DISCHARGED AND MCR OUT OF WORKING ORDER STOP PLEASE REBROADCAST NUMBERS EIGHT FOUR AND EIGHT FIVE STOP SIX

DROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR SIX SEVEN
(67) STOP BEVESTIG HIERMEDE GOEDE ONTVANGST VAN UW NRS FIFTY (50) AND FIFTY ONE (51) STOP VERZOEKE TYDZINNEN TE GEBRUIKEN VANAF ZATERDAG ZEVENTIEN MAART STOP DRIE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR SIX EIGHT
(68) STOP vERZOEKE ALLE OFFICIELE FOTOS VAN DE LEDEN VAN HET KONINKLIJK HUIS AF TE WERPEN STOP DIT OP SPECIAAL VERZOEK VAN DE ILLEGALE PERS STOP ACHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR SIX NINE
(69) STOP NIEUW VELD KAREL STOP KERKEIBERGEN RICHTING VIJF DRIE AFSTAND TWEE PUNT ACHT KM STOP KERK RIEMOLEN RICHTING HONDERD VIER EN VIJFTIG STAND TWEE PUNT ZEVEN KM STOP KERK HAAKSBERGEN RICHTING TWEE HONDERD ACHT EN TWINTIG AFSTAND VIJF PUNT NEGEN KM STOP BBS SLAGZIN DE CIGARETTEN KOKER IS LEEG LETTER L VAN LODEWIJK STOP NEGEN
Maandag 19 maart 1945.

30.
MAURITS (Jaap Beekman) laat via Sjoerdsma weten dat hij vanaf 20 maart het zendschema WENSUM op normale wijze zal gaan gebruiken.

70. Hotz laat Londen weten dat
DUDLEY (Henk Bringreven) als Chef Staf voorlopig door COR (Hilbrink?)vervangen zal worden.

71. Hotz laat weten dat de in telegram 34 van Londen genoemde gebouwen ontruimd zijn en dat bombarderen niet meer nodig is.
(Waarschijnlijk moet dit telegram 37 van Londen zijn en het betreft de barakken in Schalkhaar, het SD kantoor in Zutphen en Huize Onland.)

55. Londen geeft via Hotz een bericht door aan de agenten
JOOP en KLAAS (Tom Gehrels en Wouter Pleijsier) die op veld Evert gedropt zijn: Hun BBC bericht is: "Wanneer komt Lucienne terug". De paketten voor hen zijn genummerd A3580, A3435 en A3105.

56. Londen laat Hotz weten dat de dropping op veld EVERT op zaterdag 17 maart succesvol was en dat het Eureka baken prima werkte. De lichten waren echter niet goed opgesteld. Hotz moet verklaren waarom er vier witte lichten werden gebruikt. Door deze fout wil Londen dat Hotz op al zijn velden de volgende opstelling toepast: De twee buitenste lichten die de richting aangeven zijn rood. Het middelste licht van de richtting is groen. De lamp die de letter seint is wit. Hotz moet bevestigen dat hij dit begrepen heeft. Met de laatste zending voor
CHRISTIAAN (Sjoerdsma) zijn een aantal groene filters voor zaklampen meegegeven. Het nieuwe veld KAREL is geaccepteerd en Hotz moet laten weten wanneer hij een lading op dit veld kan ontvangen.

37. Londen beloofd Sjoerdsma zo spoedig mogelijk nieuwe kristallen te sturen. In zijn zendschema moet hij voorlopig nummer zes vervangen door nummer 5. Het Home Station in Engeland is hier al van op de hoogte.

38. Sjoerdsma ontvangt een bericht van Londen wat bestemd is voor
MAURITS (Beekman). Hij moet zendschea WENSUM niet langer gebruiken omdat Londen hem een nieuw schema gestuurd heeft met de naam ROTHER. Hij moet dit schema meteen gaan gebruiken, want Engeland luistert reeds naar hem volgens dit schema. Wanneer er weer goed contact is gemaakt via het nieiwe schema zal Londen dezelfde nacht nog volgens dit plan berichten gaan versturen en daarmee komt plan WENSUM meteen te vervallen. Beekman moet via Sjoerdsma bevestigen dat hij dit begrepen heeft.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY THIRTY (30) STOP FROM MAURITS STOP CONTACT ME ACCORDING TO PLAN WENSUM NORMALLY STOP FROM MARCH TWENTIETH STOP SEVEN

VAN EDOUARD VIA ERME STOP MYN NR ZEVENTIG
(70) STOP DUDLEY WORDT ALS CHEF STAF VOORLOOPIG VERVANGEN DOOR COR STOP DRIE

VAN EDOUARD VIA ERME STOP MYN NR ZEVEN EEN
(71) STOP BETR UW NR DRIE VIER (34) STOP BEDOELDE GEBOUWEN IN MIDDELS DOOR DUITSCHERS ONTRUIMD BOMBARDEREN NU OVERBODIG STOP ACHT

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FIVE FIVE (55) STOP VOLGENDE IS VOOR JOOP EN KLAAS DIE DE NACHT VAN ZEVENTIEN MAART OP TERREIN EVERT ARRIVEERDEN STOP ZEG HUN DAT HUN BBC BERICHT IS QUOTE WANNEER KOMT LUCIENNE TERUG UNQUOTE DE PAKETTEN VOOR JOOP EN KLAAS ZIJN GENUMMERD A DRIE VIJF ACHT NUL STOP A DRIE VIER DRIE VIJF STOP A DRIE EEN NUL VIJF STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FIVE SIX
(56) STOP PILOT REPORTS SUCCESSFUL DROPPING ON GROUND EVERT ON SATURDAY SEVENTEENTH MARCH STOP EUREKA WORKED EXELLENTLY BUT RECEPTION LIGHTS WERE NOT CORRECT STOP EXPLAIN WHY FOUR WHITE LIGHTS WERE USED STOP HENCEFORTH NEW LIGHTING WILL BE USED FOR ALL YOUR GROUNDS STOP THE TWO EXTREME LIGHTS OF THE ALIGNMENT WILL BE RED STOP THE MIDDLE LIGHT OF THE ALIGNMENT WILL NOW BE GREEN STOP THE FLASHING SIGNAL LIGHT WILL STILL BE WHITE STOP CONFIRM IMMEDIATELY THAT YOU HAVE UNDERSTOOD NEW LIGHTING SYSTEM STOP WE SENT YOU SOME GREEN FILTERS FOR TORCHES IN PACKAGE FOR CHRISTIAAN AT LAST DROPPING STOP NEW GROUND KAREL ACCEPTED STOP PLEASE TELL US WHEN YOU CAN RECEIVE LOAD ON KAREL STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE SEVEN
(37) STOP SENDING NEW CRYSTALS SOONEST BUT IN MEANTIME REPLACE FREQUENCY NUMBER SIX ON YOUR PLAN BY NUMBER FIVE STOP WE HAVE ADVISED HOME STATION OF THIS ARRANGEMENT STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE EIGHT
(38) STOP FOR MAURITS STOP DO NOT USE PLAN WENSUM AS WE HAVE SENT YOU A NEW PLAN ROTHER WHICH YOU SHOULD USE IMMEDIATELY AS WE ARE LISTENING ON ALL SKEDS STOP AS SOON AS GOOD CONTACT IS MADE ON NEW PLAN WE WILL BROADCAST TRAFFIC THE SAME NIGHT ON NIGHT ROTHER PLAN AND CANCEL PLAN WENSUM STOP CONFIRM VIA THIS CHANNEL STOP
Dinsdag 20 maart 1945.

31. Sjoerdsma bevestigd dat hij bericht 36 begrepen heeft, maar geeft aan dat de M trickle oplader niet kent.
Hij heeft alleen een lader voor een A Mk III (?) en een lader voor een Eureka baken. Hij vraagt Londen hoe lang hij een accu moet laden wanneer hij in plaats van met 3,5 met 1 Amp laadt. Verder vraagt hij hoeveel Ampere langzaam, of snelladen trekt vanuit een laadapparaat.
IMI betekend dus vraagteken.

32
. Sjoerdsma laat Londen weten dat zij het zendschema niet hoeven aan te passen, want hij gebruikt nu zijn reserve kristallen. Londen moet het Home Station ook inlichten dat hij de frequentie van kristal 5 nog steeds kan gebruiken. Zijn kristallen 6 en 7 zijn echter wel defect en hij verwacht nieuwe reserve exemplaren met de eerst volgende dropping. Hij vraagt Londen wel om een lijst te sturen met daarop de artikelen die men voor hem op veld EVERT gaat droppen.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR THREE ONE (31) STOP YOUR THREE SIX (36) UNDERSTOOD BUT I DO NOT KNOW THE M TYPE TRICKLE CHARGER AS I HAVE ONLY GOT A HEAD BERDIO (B RADIO) THREE RPT A0 THREE AND AN EUREKA CHARGER STOP WHEN A SIX VOLT BATTERY MUST BE CHARGED AT THREE AND A HALF AMPS FOR FIFTY HOURS HOW LONG WILL IT TAKE AT ONE AMP IMI STOP HOW MANY AMPS ARE THE QUICK AND SLOW CHARGING RATE AUAUEUR IN A CHARGER IMI STOP TWO

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR THREE TWO
(32) STOP YOUR THREE SEVEN (37) STOP NEED NOT REPLACE ANY FREQ ON MY PLAN AS I AM USING MY SPARE CRYSTALS NOW STOP AS MY SIX AND SEVEN ARE GONE I EXPECT NEW SPARES FOR SIX AND SEVEN PER VERY FIRST DROP STOP PLEASE CANCEL YOUR ADVISE TO HOME STATION STOP PLEASE GIVE TOMORROW A LIST WITH FULL DETAILS OF CONTENTS OF SPECIAL BALE DROPPED FOR ME ON GROUND EVERT STOP SIXWoendsdag 21 maart 1945.

57. Hotz ontvangt als zijnde de Commandant van Overijssel, de Noord-Oost Polder en de Achterhoek de speciale order nummer 3. Hierin wordt aangegeven dat bij de bevrijding van een stad of dorp de lokale commandant, of zijn plaatsvervanger, zich op het gemeentehuis moet melden bij de bevrijders. Hij moet hen de lokale contacten doorgeven van het verzet en hen assisteren.

58. Het nieuwe veld OTTO is geaccepteerd en wanneer is dit veld gereed om een lading te kunnen ontvangen? Men wacht nog steeds op antwoord over de vier witte lichten die gebruikt zijn op veld Evert.

39. Sjoerdsma krijgt antwoord op zijn vragen over het laden van accu's.

40. Londen geeft de gevraagde lijst door met materiaal voor Sjoerdsma dat men op veld Evert op 17 maart gedropt heeft.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FIVE SEVEN (57) STOP COMMANDANT OVERIJSSEL NORTH EAST POLDER AND ACHTERHOEK STOP SPECIAL ORDER NUMBER THREE STOP AS AND WHEN TOWNS AND VILLAGES ARE LIBERATED THE LOCAL RESISTANCE LEADER OR HIS REPRESENTATIVE ONLY WILL BE PRESENT AT THE LOCAL STADHUIS TO MEET THE ALLIED REPRESENTATIVES IN ORDER TO GIVE THEM ALL THE NECESSARY LOCAL CONTACTS AND ASSISTANCE  STOP END OF ORDER NUMBER THREE STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FIVE EIGHT
(58) STOP NEW GROUND OTTO ACCEPTED STOP PLEASE TELL US WHEN YOU ARE READY TO RECEIVE ON GROUND OTTO STOP AWAITING YOUR REPLY REGARDING RECEPTION LIGHTS STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE NINE
(39) STOP YOUR THREE ONE (31) STOP ONE HUNDRED AND SEVENTY FIVE HOURS ARE NECESSARY FOR INITIAL CHARGING OF SIX VOLT ACCUMULATOR TYPE THREE BCZ THIRTEEN MARK ONE STOP AT THE RATE OF ONE AMP STOP TO CHARGE EUREKA BATTERY TURN KNOB ON A ZERO THREE TRICKLE CHARGER IN CLOCK USE DIRECTION UNTIL NEEDLE OF METER IS AT DIVIDING LINE BETWEEN RED AND GREEN SECTORS BUT ESSENTIAL NOT TO ALLOW NEEDLE TO MOVE INTO THE RED SECTOR STOP CHARGING RATE WILL THEN BE ONE AMP STOP THERE ARE NO QUICK OR SLOW RATES OF CHARGE FOR EUREKA BATTERY STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR FORTY
(40) STOP YOUR THREE TWO (32) STOP PACKAGE NUMBER THREE EIGHT SEVEN THREE DROPPED AT GROUND EVERT ON SEVENTEENTH MARCH WAS FOR YOU STOP CONTENTS ONE TRICKLE CHARGER A ZERO THREE AND TWO LARGE MORSE KEYES AND BLAK AERIAL WIRE AND CLOTHES LINE AERIAL AND HIGH TENSION WIRE AND BUZZER TRAINER AND ONE HUNDRED ROUNDS AMMUNITION POINT THREE TWO AND FOUR CANS WEAPON OIL AND ONE PULLOVER AND FOUR PAIR SOCKS AND CIGARETTES AND THREE BROADCAST RECEIVERS ALSO ONE SET RECEPTION COMMITTEE TORCHES WITH THREE EXTRA GREEN FILTERS FOR EDUARD STOP
Donderdag 22 maart 1944.

73. Hotz geeft aan dat
CHRISTIAAN (Sjoerdsma) heeft gemeld dat een deel van de lading die op veld Willow gedropt is in handen van de vijand zou zijn gevallen, maar dat is onjuist. Men heeft al het materiaal in veiligheid kunnen brengen.

59. Londen laat Hotz weten van
HERMAN (Doppen, commandant Salland) te hebben vernomen dat veld EVERT weer klaar is voor een volgende dropping. Maar voordat Londen daartoe overgaat moet Hotz bevestigen dat de grondploeg het juiste lichten systeem gaat toepassen. Hotz moet dit met JOOP bespreken en zo spoedig mogelijk antwoord geven.

VAN EDOUARD VIA ERME STOP MYN NR ZEVEN DRIE (73) STOP HOORDEN DAT CHRISTIAAN U HEEFT MEDEGEDEELD DAT DROP WILLOW IN HANDEN SD GEVALLEN IS STOP DIT IS NIET JUIST DROP IS IN VEILIGHEID STOP DRIE

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FIVE NINE (59) STOP VERNAMEN VAN HERMAN DAT TERREIN EVERT WEER KLAAR IS STOP VOOR DAT WIJ WEER PROBEREN MOET U ONS BEVESTIGEN HET RECEPTIE COMMITTEE HET JUISTE LICHT SYSTEEM ZAL GEBRUIKEN STOP BESPREEK DIT MET JOOP EN LAAT ONS SPOEDIGST WETEN STOP
Vrijdag 23 maart 1945.

74. Hotz laat weten dat op veld KAREL vanaf 23 maart gedropt kan worden. Hij vraagt om Stens en geweren.
Hij heeft heel hard fietsbanden nodig. Ook sigaretten, tabak, kleding en voedsel is welkom. Op het veld zal een Eureka baken aanwezig zijn.

74 . Hotz vervolgt bericht 74 met de spoed mededeling dat de commandant van Zwolle van plan is de gevangenis aldaar te overvallen. Hierin bevinden zich 150 politieke gevangenen. Volgens de commandant is het alleen mogelijk dit uit te voeren wanneer er om het zelfde moment een beschieting of bombardement plaats vindt op de in bericht 73 op gegeven doelen alsmede op het spoorwegstation. Men moet dus van te voren van het tijdstip van de aanvallen op de hoogte zijn. Hotz vraagt of dit mogelijk is en geeft aan dat de overval met auto's zal worden uitgevoerd.

FROM EDUARD VIA ERME STOP MIJN NR ZEVEN VIER (74) STOP BETR UW NR FIVE SIX (56) STOP KUNNEN ONTVANGEN OP VELD KAREL VANAF VRIJDAG DRIE EN TWINTIG MAART STOP VERZOEKE TE DROPPEN STENS EN GEWEREN STOP DROP DRINGEND VERLEGEN OM FIETSBANDEN STOP CIGARETTEN TABAK KLEDING EN VOEDSEL WELKOM STOP EUREKA AANWEZIG STOP ACHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP VERVOLG ONS NUMMER ZEVEN DRIE
(73) STOP COMMANDANT ZWOLLE HEEFT PLAN GEVANGENIS ALDAAR TE KRAKEN STOP HIERIN BEVINDEN ZICH HONDERD VIJFTIG POLITIEKE GEVANGENEN STOP VOLGENS HEM ALLEEN MOGELIJK TYDENS BOMBARDEMENT OF BESCHIETING IN ONS NR ZEVEN DRIE (73) GEGEVEN DOELEN ALSMEDE STATIONSEMPLACEMENT STOP DIENEN DAN NAUWKEURIG TIJDSTIP LUCHTAANVAL TE WETEN STOP IS DIT MOGELIJK STOP OPERATIE WORDT UITGEVOERD MET AUTOS STOP SPOED STOP ACHTZaterdag 24 maart 1945.

33. Sjoerdsma laat Londen weten dat Blaskowitz na de aanval in de buurt van Zutphen op 20 maart naar een grote villa genaamd Egheria op de top van de Tankenberg, ten noorden van Oldenzaal, is verhuisd. Een paar weken geleden hebben de Duitsers een radio peilstation ingericht in de villa Hakenberg op de top van de Hakenberg.

76. Hotz meldt dat de twee agenten die bestemd zijn voor de Achterhoek veilig geland zijn en zij zijn reeds naar de Achterhoek gebracht. Het feit dat men op veld EVERT vier witte lampen tijdens de dropping van 17 maart heeft laten branden berust op een misverstand. Hotz zal zorgen dat men zich nu aan de regels houdt. Berichten die bestemd zijn voor veld EVERT kunnen weer via Jaap Beekman lopen.

73. Hotz geeft antwoord op bericht 53 van Londen: in Zwolle staan volgens de lokale commandant de belangrijkste gebouwen van de SD rond het Van Nahuysplein. Belangrijke troepen afdelingen bevinden zich in de Rijks HBS aan de Bagynesingel.

75. Hotz beantwoordt bericht 58 van Londen: vanaf dinsdag 27 maart kan men ladingen ontvangen op veld OTTO. Het liefst meteen een dubbele lading en er zal een Eureka baken aanwezig zijn.

60 t/m 63. Hotz ontvangt als Commandant van Overijssel vier telegrammen, deze zijn ook naar Peter Tazelaar in Friesland en naar Jaap Beekman, waarschijnlijk ten behoeve van Herman Doppen, gestuurd.

64. Londen laat Hotz weten op veld OTTO inderdaad twee ladingen te willen droppen. Indien dit het geval is zal de BBC de volgende slagzin uitzenden: "De twee bonnen worden thuis gebracht". Het Eureka baken moet ook voor het tweede vliegtuig aan blijven staan.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR THREE THREE (33) STOP AFTER YOUR ATTACK NEAR ZUTPHEN VON BLASKOWITZE HEAD QUARTERS MOVED ON TWENTIETH MARCH TO THE BIG VILLA EGHERIA ON TOP OF THE TANKERBERG JUST NORTH OF OLDENZAAL STOP SOME WEEKS AGO THE HUN ESTABLISHED A RADIO LOCATION STATION IN THE VILLAHAKENBERG ON TOP OF THE HAKENBERG ONE KILO EAST OF HALF LAY THE ROAD DENEKAMP OLDENZAAL STOP SEVEN

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MIJN NUMMER ZEVEN ZES
(76) STOP MATERIAAL PLUS TWEE MAN ACHTERHOEK VEILIG ONTVANGEN OP EVERT STOP TWEE MAN REEDS NAAR ACHTERHOEK GEBRACHT STOP WAARSCHIJNLIJK DOOR MISVERSTAND VIER WITTE LICHTEN GEBRUIKT STOP ZULLEN ZORGDRAGEN LICHTEN ALS VOORHEEN STOP BERICHTEN VELD EVERT IN VERVOLG WEER VIA MAURITS STOP DRIE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MIJN NUMMER ZEVEN DRIE
(73) STOP BETR UW VIJF DRIE (53) STOP VOLGENS COMMANDANT ZWOLLE ZIJN DE BELANGRIJKSTE GEBOUWEN VAN DE SD ALLE GEBOUWEN RONDOM VAN NAHUYSPLEIN STOP BELANGRIJKE TROEPEN AFDELINGEN ZIJN ONDERGEBRACHT IN RIJKS HBS BAGYNESINGEL STOP WORDT VERVOLGD STOP DRIE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MIJN NR ZEVEN VIJF
(75) STOP BETR UW NR FIVE EIGHT (58) STOP KUNNEN ONTVANGEN OP VELD OTTO VANAF DINSDAG ZEVEN EN TWINTIG MAART STOP LIEFST DUBBELE LADING STOP EUREKA AANWEZIG STOP NEGEN

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NRS SIXTY (60) SIX ONE (61) TWO (62) THREE (63) STOP AAN COMMANDANT OVERIJSSEL (Zie telegrammen 77 en 78 aan NECKING via HUMBER en 1 en 2 aan Charades via ROTHER).

TO EDUARD VIA ERME DIRECT STOP OUR NR SIX FOUR (64) STOP ZULLEN TRACHTEN OTTO MET TWEE LADINGEN STOP ALS BEVESTIGING INDIEN TWEE VLIEGTUIGEN BBC BERICHT ZAL WORDEN DE TWEE BONNEN WORDEN THUIS GEBRACHT STOP INDIEN TWEE VLIEGTUIGEN EUREKA MOET BLIJVEN DOOR SEINEN VOOR TWEEDE VLIEGTUIG STOP
Maandag 26 maart 1945.

77. Hotz laat Londen weten dat veld PAUL verplaatst wordt. Vanaf de kerk van Tubbergen richting 339 graden op een afstand van 2900 meter. Vanaf de kerk van Geesteren richting 60 graden op een afstand van 2400 meter. Vanaf de kerk van Vasse richting 267 graden op een afstand van 4600 meter. BBC slagzin en code letter blijven hetzelfde. Men kan per direct een dropping uitvoeren.

78. Hotz laat weten wat de herkenningsteken van de NBS in Overijssel is. Een armband van grijze stop met daarop in het zwart het woord Oranje, plus de letters N.B.S. plus de letter S.G. (Strijdend Gedeelte). In het Midden staat de Nederlandse leeuw in rood, groen of zwart. Een
rode leeuw betekend: iemand van het gewest of de districtsstaf. Een groene leeuw is iemand van de plaatselijke staf en de rest draagt een armband met een zwarte leeuw.

79. Vervolg van 78. Legitimatie bestaat uit een witte kaart met een grijze ondergrond met kleine leeuwtjes en de letters N.B.S. In het midden een rozet met een grote Leeuw. Aan de voorkant staat een oranje leeuw afgebeeld. Op de achterzijde .... (stempel) OP. op de binnenzijde staan de persoonlijke gegevens van de drager. De kleding bestaat uit een blauwe overall. De achterhoek is nog niet helemaal voorzien van overalls.

68. Londen laat Hotz weten vanaf dinsdagavond 27 maart van plan te zijn  ladingen te droppen op de velden EVERT, KAREL en OTTO. In alle gevallen gaat het om een dubbele dropping met 24 containers en een aantal manden. Men gaat nu ook de gevraagde medicijnen droppen en fietsbanden. Ook de gevraagde kleding voor de koeriersters zit in de containers die op veld KAREL gedropt worden. Deze zijn nog door Henk Brinkgreve aangevraagd.

FROM EDUARD VIA ERME STOP MYN NR ZEVEN ZEVEN (77) VERPLAATSING VELD PAUL STOP KERK TUBBERGEN RPT EUTERJEN RICHTING DIE HONDERD NEGEN EN DERTIG AFSTAND TWEE PUNT NEGEN KM STOP KERK GEESTEREN ZESTIG AFSTAND TWEE PUNT VIER KM STOP KERK VASSE RICHTING TWEE HONDERD ZEVEN EN ZESTIG AFSTAND TWEE PUNT ZES KM STOP ZIN EN LETTER ONGEWIJZIGD STOP KAN ONMIDDELLIJK GEDROPT WORDEN STOP ACHT XXXX

FROM EDUARD VIA ERME STOP MYN NR ZEVEN ACHT
(78) STOP HERKENNINGSTEEKENS NBS OVERIJSSEL STOP ARMBAND GRIJZE STOF MET ZWARTE OPDRUK WOORD ORANJE PLUS LETTER NBS PLUS SG STOP IN HET MIDDEN NEDERLANDSCHE LEEUW IN RODE GROENE OF ZWARTE KLEUR STOP ROODE LEEUW GEWESTELIJK PLUS DISTRICTSSTAF STOP GROENE LEEUW PLAATSELIJKE STAF STOP REST ZWARTE LEEUW STOP NEGEN XXXX

FROM EDUARD VIA ERME STOP MYN NR ZEVEN NEGEN
(79) STOP VERVOLG ONS NR ZEVEN ACHT (78) STOP LEGITIMATIE KAARTEN WIT PAPIER DAAROP GRIJZE ONDERGROND KLEINE LEEUWTJES PLUS LETTERS NBS IN MIDDEN EEN ROZET MET GROOTE LEEUW STOP VOORKANT ORANJE LEEUW STOP ACHTERKANT TEMLT OP BINNENKANT ALLE GEGEVENS OVER DE PERSOON STOP KLEEDING MEEST BLAUWE OVERALL STOP ACHTERHOEK NOG NIET GEHEEL VOORZIEN STOP DRIE

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR SIX FIVE (65) STOP ZULLEN TERREIN EVERT EN KAREL VANAF DINSDAG AVOND ZEVEN EN TWINTIG MAART PROBEEREN STOP DROP OP EVERT VIER EN TWINTIG CONTAINERS INCLUSIEF CONTAINER GEMERKT MET WIT KRUIS WAARIN KRYSTALLEN VOOR CHRISTIAAN OOK CONTAINER GEMERKT MET ROOD KRUIS WAARIN MEDISCHE ARTIKELEN STOP VERDER ZES PAKETTEN MET MAPS KOMMA RESERVE DETONATORS EN BROADCAST RECEIVERS VOOR EDUARD EN BANDEN KOMMA ACCUS EN GELUIDLOOZE PISTOLEN VOOR MAURITS EN TWEE WT SETS VOOR CHRISTIAAN STOP DROP OP KAREL VIER EN TWINTIG CONTAINERS EN ZES PAKETTEN MET ACCUS VOOR KLAAS OOK BANDEN EN BROADCAST RECEIVERS EN KLEEREN VOOR KOERIERSTERS DOOR HENK GEVRAAGD EN BAZOOKA BATTERIES STOP HOOPEN OTTO OOK VANAF DINSDAG MET DUBBELE LADING TE PROBEEREN STOP
Dinsdag 27 maart 1945.

66. Hotz krijgt de opdracht om een plan op te stellen om bruggen over rivieren en kanalen veilig te stellen die de Duitsers van plan zijn te vernietigen om een snelle opmars van de geallieerden tegen te gaan. Hij moet in ieder geval proberen om een paar bruggen over elke belangrijke waterweg te behouden die sterk genoeg zijn om tanks te kunnen dragen. Het hoeven niet per se bruggen van hoofdwegen te zijn. Wordt vervolgd.

67. Vervolg van bericht 66. Hotz moet nauwkeurig naar de uitzending van de BBC luisteren welke een indicatie zullen zijn over het verloop van de strijd en in welke richting de geallieerden zich verplaatsen. Hij moet de bruggen die hij wil beschermen scherp in het oog houden en op eigen initiatief handelen. Wanneer de tijd gekomen is om in actie te komen zal via de BBC de volgende boodschap worden uitgezonden: "Het water is koud" Gidsen moet nu klaar staan om de eerste troepen de bruggen te wijzen die beschermd zijn. Naar mate zich operaties ontwikkelen zal Londen nauwkeuriger instructies sturen.

80. Hotz laat Londen weten dat hij door legering van de Duitse troepen veld PAUL opnieuw heeft moeten verplaatsen. Het nieuwe veld ligt op een afstand van 2300 meter onder een hoek van 60 graden ten opzichte van het oude veld. Seinletter en BBC slagzin zijn niet gewijzigd.

34. Sjoerdsma weet ondanks het antwoord van Londen in bericht 39 nog steeds niet hoe hij de accu's van het Eureka baken moeten laden met de lader die hij tot zijn beschikking heeft. Hij vraagt ook of hij voor de volgende drie maanden een nieuw zendschema krijgt.

41. Londen laat Sjoerdsma weten dat het zendschema niet gewijzigd wordt voor de volgende drie maanden.

42. Londen vraagt wat voor soort lader Sjoersma gebruikt.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR SIX SIX (66) STOP VOOR COMMANDANT OVERIJSSEL STOP ZEER BELANGRIJK DAT VERZETSGROEPEN ONMIDDELLIJK EEN PLAN OPMAKEN OM WAAR DIT MOGELIJK IS ZULKE BRUGGEN OVER RIVIEREN EN KANALEN TE BESCHERMEN WELKE DE DUITSCHERS TRACHTEN TE VERNIETIGEN OM HET SNELLE OPRUKKEN VAN DE GEALLIEERDEN TEGEN TE GAAN STOP U MOET PROBERENOM EENIGE BRUGGEN OVER ELKE BELANGRIJKE WATERWEGEN TE BEHOUDEN STERK GENOEG OM DE EERSTE GEALLIEERDE VOERTUIGEN TE GRAGEN HET IS NIET NOODIG DAT DIT BRUGGEN VAN HOOFDWEGEN ZIJN STOP TO BE CONTINUED STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR SIX SEVEN
(67) STOP CONTINUATION OUR NR SIX SIX (66) STOP U MOET NAUWKEURIG NAAR DE BBC EN DE GEALLIEERDE NIEUWS BERICHTEN LUISTEREN DAAR DEZE EEN INDICATIE VOOR U ZULLEN ZIJN IN WELKE RICHTING DE GEALLIEERDEN OPRUKKEN STOP U MOET DE BRUGGEN DIE U WILT BESCHERMEN IN HET OOG HOUDEN INDIEN U OP UW EIGEN INITIATIEF MOET HANDELEN STOP WANNEER ER TIJD IS ZULLEN WIJ HET VOLGENDE BERICHT OVER DE GEBRUIKELIJKE BBC PROGRAMMAS BROADCASTEN QUOTE HET WATER IS KOUD UNQUOTE GELIEVE GIDSEN KLAAR TE HEBBEN OM DE EERSTE TROEPEN DE BRUGGEN TE WIJZEN DIE BESCHERMD ZIJN STOP ZOO GAUW ONZE LEGER OPERATIES ZICH MEER ONTWIKKELEN ZULLEN WIJ TRACHTEN U MEER NAUWKEURIGE INSTRUCTIES TE GEVEN STOP

FROM EDUARD VIA ERME STOP MIJN NR TACHTIG (80) STOP DAAR LEGERING DUITSCHE TROEPEN VELD PAUL NIET MEER GESCHIKT STOP HEBBEN HET NU OPNIEUW VERPLAATST STOP VANAF MIDDEN OUDE VELD RICHTING ZESTIG AFSTAND TWEE PUNT DRIE KM STOP LETTER EN ZIN ONGEWIJZIGD STOP ACHT XXXX

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MT THREE FOUR
(34) STOP YOUR THREE NINE (39) STOP QUITE HAPPY WITH YOUR REPLY EXCEPT RE EUREKA CHARGER WITH ONE BIG VALVE INSIDE STOP AT HOW MANY AMPS DOES IT CHARGE SLOWLY IMI AND AT HOW MANY AMPS QUICKLY IMI STOP GET YOUR FIRST ONE HUNDRED BROADCAST MESSAGES OK STOP PLEASE TELL ME NEW BROADCAST TIMES FREQUENCIES AND INDICATORS FOR NEXT THREE MONTHS STOP TWO

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR FOUR ONE (41) STOP BROADCAST TIMES AND FREQUENCIES AND INDICATORS REMAIN THE SAME FOR THE NEXT THREE MONTHS STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR FOUR TWO
(42) STOP YOUR THIRTY FOUR (34) STOP SUGGEST YOU TELL US WHAT TYPE CHARGER YOU ARE USING WITH THE EUREKA STOP IF CHARGER IS NOT CLEAR MARKED SEND DIMENSIONS IN CENTIMETERS STOP
Woensdag 28 maart 1945.

68. Telegram aan Hotz van Londen (Geen tekst beschikbaar.).

TO EDUARD VIA ERME STOP TO COMMANDANT OVERIJSSEL (Zie telegram nr. 98 van 28-3-45 aan Cubbing via night Tange).
Vrijdag 30 maart 1945.

35
. Sjoerdsma stuurt via Londen een bericht naar het RAF fighter Command. Sinds woensdagnacht trekken zich dag en nacht honderden auto's  en vrachtwagens terug naar het gebied rond Oldenburg. Zij doen dit via de wegen van Oldenzaal en Denekamp naar Nordhorn en via Oldenzaal naar Bentheim. De hoeveelheid verkeer neemt nog steeds toe.

??. Londen vraagt Hotz wanneer het verzet in staat is documenten of delen van raketten te pakken te krijgen om deze tot de bevrijding te verbergen. De geallieerden zullen daarvoor zeer dankbaar zijn.

84. Hotz stuurt Londen een gevechtsrapport van Twente. Er is spoorweg sabotage gepleegd en het treinverkeer ligt stil. Men zal er voor zorgen dat dit zo blijft. Sabotage op wegen gaat goed en wordt steeds herhaald. Hetzelfde geldt voor bovengrondse kabel en leidingen. Men heeft technisch personeel opgedragen onder te duiken. De toelichting hiervoor kwam te laat binnen. Men heeft ook het technisch personeel van waterleiding- en electriteitsbedrijven ook onder laten duiken. De water voorziening gaat echter gewoon door. De Duitsers nemen echter wel represaille maatregelen.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR THREE FIVE (35) STOP INFORMATION TO FIGHTER COMMAND STOP SINCE LAST WEDNESDAY NIGHT ALL DAY AND NIGHT HUNDREDS OF GERMAN CARS  TRUCKS AND OTHER VEHEICLES RETREATING TO THE OLDENBURG AREA ESPECIALLY ON ROAD OLDENZAAL DENEKAMP NORDHOORN ALSO ON ROAD OLDENZAAL BENTHEIM STOP TRAFFIC STILL INCREASES STOP SIX XX

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP INDIEN VERZETSGROEPEN DOCUMENTEN OF DEELEN VAN ROCKET BOMMEN KUNNEN TE PAKKEN KRIJGEN EN VERBERGEN TOT  NA DE BEVRIJDING ZAL DIT TEN ZEERSTE DOOR DE GEALLIEERDEN GEAPPRICIEERD WORDEN STOP

FROM EDUARD VIA ERME STOP MYN NR ACHT VIER (84) STOP GEVECHTSRAPPORT TWENTE STOP SPORRWEGENSABOTAGE VLOT UITGEVOERD STOP TREINVERKEER LAMGELEGD STOP WORDT VOOR GEZORGD DAT DIT ZOO BLIJFT STOP WEGSABOTAGE GOEDE RESULTATEN STOP WORDT REGELMATIG HERHAALD STOP SABOTAGE BOVENGRONDSCHE KABELS EN DRADEN IDEM STOP ONDERDUIKEN TECHNISCH PERSONEEL VRIJWEL OVERAL VOLLEDIG DOORGEVOERD STOP UW TOELICHTING HIEROVER TE LAAT ONTVANGEN STOP HEBBEN TEVENS TECHNISCH PERSONEEL WATERLEIDING EN ELECTRICITEITSBEDRIJVEN LATEN DUIKEN STOP WATER VOORZIENING GAAT ECHTER WEL DOOR STOP DUITSCHERS NEMEN REPRESAILLES STOP NEGEN

Zaterdag 31 maart 1945.

81. Hotz laat Londen weten dat er sterke aanwijzingen zijn dat de Duitsers van plan zijn om Twente te verlaten. er moet een belangrijk bombardement worden uitgevoerd op een spoorwegtunnel in Hengelo. Dit is de tunnel over de weg van Hengelo naar Enschede. Volgens Duitse soldaten worden zijn verplaatst van Enschede naar Steenwijk en Groningen.

82. Hotz geeft aan dat het bombardement op Doelhuizen niet meer hoeft plaats te vinden. De 82 Duitsers zijn vertrokken.

83. Hotz vraagt Londen waarom de vliegtuigen die boven veld OTTO zijn geweest hun lading niet hebben afgeworpen.

69. Londen laat weten de 2e verplaatsing van veld OTTO te hebben goedgekeurd. Wanneer kan men beginnen met droppen?

70. Londen laat Hotz weten dat uit bevrijd gebied in Holland komen berichten dat daar mensen aankomen met aanbevelingspapieren van ondergrondse organisaties. Uit ondervragingen is echter gebleken dat deze mensen voor de SD werken en op die manier tot ondergrondse organisaties waren doorgedrongen. Men moet voor deze mensen oppassen en ook met aanbevelings papieren.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MIJN NR ACHT EEN (81) STOP ER ZIJN BTERSE AANWIJZINGEN DAT ER DUITSCHE TROEPEN UIT TWENTE GAAN EVACUEREN STOP BELANGRIJK BOMBARDEMENTS OVEL SPOORWEG TUNNELS IN HENGELO TUNNEL OVER STRAATWEG HENGELO ENSCHEDE STOP VOLGENS MEDEDEELING DUITSCHE SOLDATEN WORDEN TROEPEN UIT ENSCHEDE VERPLAATST NAAR STEENWIJK EN GRONINGEN STOP NAQEN

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MIJN ACHT TWEE
(82) STOP BOMBARDEMENT DOELHUIZEST MOET VERVALLEN STOP ACHT TWEE DUITSCHERS VERTROKKEN STOP DRIE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MYN NR ACHT DRIE
(83) STOP YOUR NR DQ COMMANDANT VELD OTTO DAT VLIEGTUIGEN BOVEN VELD ZIJN GEWEEST STOP HEBBEN ECHTER NET GEDROPT STOP WAAROM NIET STOP ACHT

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR SIX NINE (69) STOP NEW GROUND PAUL ACCEPTED STOP PLEASE TELL US WHEN YOU ARE READY TO RECEIVE STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP ORIGINATORS NO SEVEN ZERO
(70) STOP VAN BEVRIJD HOLLAND WORDT GERAPPORTEERD DAT MENSCHEN DAAR AANKOMEN MET AANBEVELINGS PAPIEREN VAN ONDERGRONDSCHE ORGANISATIES STOP HET BLIJKT NU NA ONDERVRAGING DAT DEZE MENSCHEN ALLEEN VOOR DE SD WERKEN EN ZOODOENDE TOT ONDERGRONDSCHE ORGANISATIES WAREN DOORGEDRONGENNSTOP WEES ZEER VOORZICHTIG VOOR ZULKE MENSCHEN EN RECOMMANDATIES STOP
                                                         VERDER NAAR TELEGRAMMEN APRIL


                                                                 TERUG NAAR OVERZICHT                                                                        w.mugge@home.nl