TELEGRAMMEN SQUEAK,  februari 1945, deel I.
Donderdag 1 februari 1945.

7. Sjoerdsma verstuurd nogmaals het bericht dat hij enkele dagen niet in de lucht kan komen vanwege de verplaatsing van Heeten naar de omgeving van Enschede. Verder bevestigt hij nu dat
EVERT (Lancker) de speciale opdrachten 1 en 2 naar EDOUARD (Hotz) heeft gestuurd, maar dat nummer 1 verloren is gegaan tijdens de overdracht middels een koerierster. Deze heeft het bericht of moeten vernietigen, of is met het bericht gearresteerd.

15.
DUDLEY (Brinkgreve) vraagt via EDOUARD aan Londen hoe zijn containers die op veld Willow gedropt worden te onderscheiden zijn van die van Groep Albrecht. Hij neem t aan dat bij de radio pakketten ook de 200.000 Gulden zitten die men nodig heeft om de Duitsers om te kopen om de dijk van de N-O Polder niet op te blazen. Ook verwacht hij 5000 Gulden te ontvangen voor zijn eigen onkosten. Hij wil dat het pakket met het geld speciaal gemerkt wordt.

17. Kolonel Hotz geeft aan dat de agent en zijn marconist op veld Rolls Royce bij Nijkerk gedropt kunnen worden of op het veld van
FRANS HALS (Dick Kragt) waar TYMON (Raymond Holvoet) als marconist wordt verwacht. Het wacht woord is Valeouwe.

20. Hotz herhaalt het verzoek tot het droppen van medicijnen.

22. Brinkgreve geeft via Hotz aan dat de sneeuw op veld Willow weg is en dat men klaar staat om materiaal te ontvangen

6. Sjoerdsma heeft allerlei technische problemen en tekort aan zend materiaal. Hij beschikt niet over een 220 Volt aansluiting en zijn hydrometer om het zuurgehalte van zijn accu's te kunnen meten heeft nooit goed gewerkt net als zijn MCR-1 ontvanger. Hij ontvangt zijn berichten in AM op zijn A Mk-3 zend-ontvanger. Hoewel de ontvangst goed was. Hij heeft nog steeds problemen met zijn accu's en antennes als gevolg van een gebrek aan materiaal. Verder heeft een trilomvormer het begeven. Sjoerdsma verwacht dat de materialen die hij hoog nodig heeft meegestuurd zullen worden met de dropping voor Brinkgreve op veld Willow.  Hij wil een accu en drie flessen accuzuur hebben. Een Hydrometer
(zuurweger) en een voltmeter. Een Heatbred Aonine lader met reserve zekeringen. Twee trilomvormers. Vijftig meter zwart antennedraad en vijfig meter waslijn antennedraad. Een MCR ontvanger. Kristallen 6610 en 6645 kHz. Electriciteitsdraad en een grote seinsleutel. Een zaklantaarn en een pieper morsetrainer met reserve batterijen. Onderhouds gereedschap voor zijn wapen en 32 mm Colt munitie. Een sweater met polo hals en sokken. Ook wil hij graag Capstan en Players sigaretten. Tenslotte vraagt hij Londen te bevestigen wat zij voor hem kunnen doen.

8. Sjoerdsma geeft aan dat het gevraagde materiaal mee gedropt moet worden met het materiaal voor Brinkgreve.

19. Brinkgreve geeft een contactadres in de Achterhoek op mocht SOE overgaan tot het 'blind' droppen van de agent en zijn marconist. Het gaat hier bij om een boerderij van boer Leemhuize in de buurt van Aalten.
Het wachtwoord is: 'Groeten van oom Herman. Hein heeft mij rogge beloofd' Men moet de mannen na middernacht droppen.

21. Hotz geeft aan dat de batterijen van de gedropte bazooka's of leeg, of vergaan zijn. Hij vraagt daarom om 30 batterijen voor dit wapen te droppen.

16. Via Hotz laat Londen aan Brinkgreve weten dat men vanaf vrijdag 2 februari gaat proberen op veld Willow de beloofde goederen te droppen. De containers voor Brinkgreve zijn voorzien van een nummer, die van Groep Albrecht niet. Deze containers zijn echter voorzien van de letter S op het stootblok. Het geld voor Henk en voor de N-O Polder zit in container E-7010. Alle pakketten zijn voor Brinkgreve bestemd, hierin zit onder andere een Eureka baken.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR SEVEN (7) STOP PROBABLY THIS OUTSTATION WILL NOT COME UP WITHIN NEXT FEW DAYS AS WE WILL MOVE FROM HEETEN BETWEEN DEVENTER AND RAALTE TO THE ENSCHEDE AREA STOP I NEVER GOT YOUR NE SEVEN (7) STOP HAS THAT ONE BEEN CANCELLED IMI STOP EVERT DID SEND SPECIAL ORDERS NR ONE AND TWO TO EDOUARD BUT NR ONE WAS LOST ON THE COURIER LINE STOP

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR ONE FIVE
(15) STOP FROM DUDLEY STOP RE WILLOW STOP HOW DO WE KNOW WHICH CONTAINERS ARE FOR ALBRECHT AND WHICH FOR ME IF THEY ARE UNMARKED STOP EIGHTEEN (18) STOP I SUPPOSE AMONG WT PACKAGES ALS TWO HUNDRED THOUSAND GUILDERS NO POLDER AND FIVE THOUSAND FOR ME STOP CAN THESE ALSO GET SPCIAL MARKING STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR ONE SEVEN
(17) STOP DROP ORGANISER AND OPERATOR FOR PAUL COMMANDANT VELUWE ON GROUND ROLLS ROYCE NEAR NYKERK OR ON THE GROUND ON FRANS HALS WHERE HIS OPERATOR TYMON IS EXPECTED STOP PASSWORD VALEOUWE STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR TWENTY
(20) STOP YOUR NINE (9) STOP iNSULIN STOP MORPHIUM STOP PINITRIN STOP CODEIN STOP CIBAZOL STOP GAGENAN STOP PRONTOSIL STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR TWO TWO
(22) FROM DUDLEY STOP SNOW GONE WILLOW OK AX FOR DROPPING STOP THREE

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR SIX
(6) STOP I HAVE NO MAINS AT ALL STOP MY HYDROMETER AND MCR ONE HAVE NEVER BEEN IN WORKING ORDER SO I ALSO RECEIVE BY AM RPT AM THREE STOP THOUGH I HAD GOOD CONTACTS STOP I STILL HAVE MANY TROUBLES WITH BATTERIES AND AERIALS OWING TO LACK OF MATERIALS STOP MOREOVER ONE VIBRATOR STONE STOP I EXPECT THE FOLLOWING STUFF PER NEXT DROP ON GROUND WILLOW RPT WILLOW TOGETHER WITH SENDING FOR DUDLEY AS THEY ARE MOST RPT MOST URGENTLY NEEDED STOP  BATTERY AND AT LEAST THREE BOTTLES OF ACID STOP HYDROMETER AND VOLTMETER STOP HEAYBERD AONINE RPT AONINE CHARGER WITH SPARE BUSES (FUSES?) STOP TWO VIBRATORS STOP FIFTY METER BLACK AERIAL AND FIFTY METER CLOTHES LINE AERIAL STOP MCR RPT MCR STOP CRYSTALS SIX SIX ONE AND SIX SIX FOUR FIVE STOP HT RPT HT WIRE STOP BIG KEY STOP TORCH AND BUZZER TRAINER BOTH WITH SPARE BATTERIES STOP TOOLS WEAPON OIL AND COLT THREE TWO MUNITION STOP SWEATER WITH POLO NECK AND SOCKS STOP CAN YOU ADD CAPSTAN OR PLAYERS PLEASE STOP PLEASE REPLY WHAT YOU CAN DO FOR ME STOP SEVEN

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR EIGHT
(8) STOP PLEASE GIVE A SPCIAL MARK ON ALL STUFF STOP YOU ARE GOING TO DROP FOR DUDLEY AND CHRISTIAAN ON GROUND WILLOW RPT WILLOW STOP SIX

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR NINETEEN
(19) STOP FROM DUDLEY STOP YOUR EIGHT (8) STOP CONTACT ADDRESS FARMER LEEMREIZE RPT LEEMREIZE STOP MAP ONE IN FIFTY THOUSAND GSGS RPT GSGS FOUR ZERO EIGHT THREE SHEET FOUR ONE AALTEN RPT AALTEN STOP MAP REFERENCE ONE EIGHT TWO SEVEN SIX SEVEN RPT ONE EIGHT TWO SEVEN SIX SEVEN STOP PASSWORD GROETEN VAN OOM HERMAN HEIN HEEFT MIJ ROGGE BELOOFD RPT GROETEN VAN OOM HERMAN HEIN HEEFT MIJ ROGGE BELOOFD STOP DROP AFTER MIDNIGHT STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR TWO ONE
(21) STOP MOST BAZOOKAS DROPPED HAVE EXHAUSTED OR ROTTEN BATTERIES STOP PLEASE SENT NEXT DROP THIRTY BATTERIES FOR BAZOOKAS STOP NINE

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR SIXTEEN (16) STOP FOR DUDLEY STOP WILL OPERATE TO WILLOW RPT WILLOW AS FROM FRIDAY FEBRUARY SECOND STOP CONTAINERS FOR YOU WILL CARRY NUMBERS STENCILLED ON THE OUTSIDE STOP CONTAINERS FOR ALBRECHT GROUP WILL NOT RPT NOT CARRY NUMBERS BUT WILL HAVE A WHITE S RPT S ON THE BUFFER HEAD STOP POLDER MONEY AND FIVE THOUSAND FOR YOU WILL BE IN CONTAINER NUMBERED ON OUTSIDE E SEVEN ZERO ONE ZERO RPT E SEVEN ZERO ONE ZERO STOP SIX RPT SIX PACKAGES INCLUDING A EUREKA WILL ALL BE FOR YOU STOPVrijdag 2 februari 1945.

16. Sjoerdsma moet Londen laten weten of hij
EDOUARD (Hotz) heeft geleerd om zijn security check op te tellen of af te trekken.

17. Londen laat Brinkgreve weten zijn materiaal en dat voor
CHRISTIAAN (Sjoerdsma) vrijdagnacht op veld Willow te zullen droppen.

18. Londen laat Hotz weten dat de agent en de marconist op veld Rolls Royce in de tweede helft van volgende week gedropt zullen worden. Hotz moet vaststellen of het veld nog veilig is en hij moet zorgen voor een contactadres mocht er iets van fout gaat. Hotz moet verder bevestigen dat het wachtwoord Valeouwe is.
Verder krijg hij een reprimande omdat hij teveel telegrammen verstuurd.

19. Londen bedankt Brinkgreve via Hotz voor het contactadres in de Achterhoek. Het veld genaamd Blue Bottle van de RVV werd tot voor kort gebruikt en Brinkgreve moet uitzoeken of het veld nog steeds bruikbaar is. Als het hem niet lukt om in de Achterhoek een veld met grondploeg te vinden, moet hij kijken of dat elders wel kan. Het gaat slechts om twee manen en hun pakketten.

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR SIXTEEN (16) STOP PLEASE TELL US WHETHER YOU TAUGHT EDUARD TO ADD OR SUBTRACKT HIS IDENTITY CHECK STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR SEVENTEEN
(17) STOP FOR DUDLEY STOP YOU SHOULD RECEIVE SEVEN APCKAGES AND CHRISTIAAN FRIDAY NIGHT ON GROUND WILLOW STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR EIGHTEEN
(18) STOP WILL DROP ORGAISER AND OPERATOR FOR PAUL ON ROLLS ROYCE SECOND HALF NEXT WEEK STOP ADVISE IF GROUND STILL ALRIGHT AND GIVE CONTACT ADDRESS IN AREA OF GROUND IN CASE OF ACCIDENTS STOP CONFIRM THEIR PASSWORD WILL BE VALEOUWE STOP KEEP YOUR MESSAGES TO MINIMUM AS THINK YOU ARE SENDING TOO MANY STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR NINETEEN
(19) STOP FOR DUDLEY STOP THANKS CONTACT ADDRESS ACHTERHOEK STOP GROUND BLUE BOTTLE OF RVV WAS USED SOME TIME AGO IN THAT AREA CAN YOU FIND OUT IF IT IS STILL ALL RIGHT STOP IF YOU ARE UNABLE TRACE SUGGEST SMALL RECEPTION ELSEWHERE TO RECEIVE ONLY TWO MEN PLUS PACKAGES STOPZaterdag 3 februari 1945.

17. Sjoerdsma krijgt te horen dat het grootste deel van het materiaal dat hij nodig heeft in de pakketten zit met het nummers 3447, 3452 en 3453. De pakketten staan al op de lijst van de volgende dropping op veld Willow. De kristallen zitten in een container die gemerkt is met een wit kruis. De rest van het materiaal wordt verzameld en zo spoedig mogelijk gedropt.

18. Dit telegram is een herhaling van nummer 7, opnieuw moet hij aangeven of hij de prefix en de codes die bestemd waren voor
EVERT aan EDUARD heeft gegeven.

20. Brinkgreve krijgt via Hotz te horen dat het vliegtuig dat de dropping uit moest voeren direct na de start in problemen is gekomen en naar de basis terug moest keren. Zondagnacht, 4 februari, gaat men het opnieuw proberen.

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR SEVENTEEN (17) GREATER PART OF MATERIAL REQUESTED BY YOU IS IN PACKAGES NUMBERED THREE FOUR FOUR SEVEN AND THREE FOUR FIVE TWO AND THREE FOUR FIVE THREE WHICH ARE ALREADY ALLOCATED TO FIRST OPERATION ON GROUND WILLOW STOP REMAINDER OF MATERIAL IS BEING OBTAINED AND WILL FOLLOW SOON STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NUMBER EIGHTEEN
(18) STOP FOLLOWING IS A REPETITION OF OUR NR SEVEN (7) STOP AS YOU ARE NOW WORKING WITH EDUARD PLEASE CONFIRM URGENTLY THAT YOU HAVE GIVEN PREFIX AND CODES INTENDED FOR EVERT TO EDUARD STOP AND ALSO THAT MESSAGES YOU HAVE ALREADY SENT ARE FROM EDUARD STOP IF EVERT HAS NO CODING MATERIAL WE WILL SEND HIM SOON THROUGH HIS OWN CHANNELS STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWENTY
(20) STOP FOR DUDLEY STOP REGRET AIRCRAFT IN DIFFICULTIES FRIDAY NIGHT IMMEDIATELY AFTER TAKE OFFAND UNABLE TO CONTINUE STOP WILL TRY WILLOW AGAIN WITH SAME LOAD AS FROM SUNDAY NIGHT FOURTH FEBRUARY STOP
Zondag 4 februari 1945.

21. Hotz ontvangt een bericht dat van Prins Bernhard afkomstig is en wat bestemd is voor alle regionale commandanten. Hierin stelt hij dat hij Henri Koot heeft aangestelt als commandant van de NBS en dat deze gemachtigd is ongehoorzaamheid te straffen, desnoods met executies.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO ONE (21) STOP FROM PRINCE BERNHARD TO BE CIRCULATED TO ALL REGIONAL COMMANDERS STOP QUOTE I HAVE APPOINTED THE CNBS OF THE DC TO MY REPRESENTATIVE AND THEREFORE HIS ORDERS MUST BE STRICTLY OBEYED STOP THIS IN NO WAT ALTERS THE ARRANGEMENTS MADE FOR DIRECT PASSAGE OF ORDERS ON MILITARY MATTERS DECENTRALISED TO MAXIMUM STOP I HAVE ALSO GIVEN HIM RIGHT AND POWER TO PUNISH OVER ALL RESISTANCE PERSONNEL UNDER YOUR ORDERS IN WHATEVER WAY HE SEEMS NECESSARY STOP IN EXTREME CASES THIS MAY BE IMMEDIATE EXECUTION STOP NORMALLY DISOBIENCE CAN BE PUNISHED WITH DISMISSAL OR ARREST WITH COURTMARTIAL TO FOLLOW AFTER LIBERATION STOP PRINCE BERNHARD UNQUOTE STOP
Maandag 5 februari 1945.

9. Sjoerdsma meldt dat hij veilig op de nieuwe basis is aangekomen, het is een boerderij, 2 km ten westen van Losser and 2 km verwijderd van de Duitse grens. Hij heeft de man die verantwoordelijk voor de codering van berichten op het hoofdkwartier om 6 en 11 af te trekken van de 1e en 3e letter, zoals hem in Londen was geleerd.

10. Sjoerdsma herbevestigd alle vragen van Londen in bericht 18 van hen.

22. Hotz moet bevestigen dat veld Rolls Royce nog steeds bruikbaar is om daarop twee mannen te droppen voor Pieter Kruyff de commandant van de Veluwe. Londen heeft vanuit onafhankelijke bron vernomen dat het veld niet meer bruikbaar zou zijn.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR NINE (9) STOP ARRIVED SAFELY AT NEW BASE WHICH IS A FARM AT ABOUT TWO KILOMETERS WEST OF LOSSER AND TWO MILES FROM GERMAN FRONTIER STOP TAUGHT RESPONSIBLE MAN OF EDWARDS HQ TO SUBTRACT SIX AND ELEVEN FROM FIRST AND THIRD LETTERS JUST AS I WAS TOLD IN LONDON STOP SEVEN

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR TEN
(10) STOP REPLY CONFIRMING STOP ON ALL QUESTIONS IN YOUR NR EIGHTEEN STOP TWO

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO TWO (22) STOP PLEASE CONFIRM THAT ROLLS ROYCE IS STILL ALL RIGHT TO RECEIVE TWO MEN FOR PAUL STOP WE HAVE RECEIVED INDEPENDENT ADVISE NOT TO USE IT STOP CONFIRM STOP
Donderdag 8 februari 1945
.

11. Sjoerdsma verstuurd een prive telegram waarin hij niet alleen de namen van de geadresseerden noemt, maar ook zijn eigen naam. Hij doet namelijk de groeten Lac (Luc?) Bram Dobbe van het Nederlandse Luchtvaart Ministerie, aan FANY Rose Grayton en aan ATS Joan Cooke. Met deze Dobbe is Sjoerdsma ontsnapt naar Zweden. Dobbe komt in 1947 om het leven bij een vliegtuig ongeluk op de basis Gilze-Rijen.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR ELEVEN (11) STOP PLEASE PASS MANY GREETINGS AND BEST WISHES FROM ABROAD TO LAC BRAM DOBBE DUTCH AIR MINISTRY DOVER STREET THREE THREE LONDON STOP AND TO FANY ROSE GRAYDON HYLTON ROAD THREE FOUR NINE SUNDERLAND DURHAM AND TO ATS JOAN COOKE ST HELENS ROAD SIX NINE ONE BOLTON LANCASHIRE FROM SERGEANT SJOERD SJOERDSMA STOP THANK YOU STOP SIX
Zaterdag 10 februari 1945.

19. Sjoerdsma krijgt nu het bericht dat er niet gevlogen kan worden in verband met de weersomstandigheden. Zodra het weer het toelaat gaat men weer een poging wagen. Tot dat hij een nieuwe accu krijgt moet hij extra zendtijden organiseren indien dat nodig mocht zijn.

23. Hotz laat weten dat koeriers laat uitzoeken of het veld Rolls Royce nog te gebruiken is en hetzelfde geldt voor veld Blue Bottle in de achterhoek. Zodra hij meer weet zal hij Londen op de hoogte stellen.

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR ONE NINE (19) STOP WEATHER HOLDING UP WILLOW OPERATION TRYING FIRST OPPERTUNITY STOP UNTIL YOUR BATTERIES ARRIVE YOU MUST ARRANGE ADDITIONAL SKEDS WHEN REQUIRED STOP

FROM EDUARD VIA ERME STOP MY NR TWO THREE
(23) STOP RE YOUR NRS EIGHTEEN AND NINETEEN STOP HAVE SENT COURIERS TO INVESTIGATE IF GROUND ROLLS ROYCE STILL OK STOP WILL INFORM YOU SOONEST STOP EIGHTZondag 11 februari 1945.

23. Hotz krijgt te horen dat Londen van plan is om op veld Willow een tweede marconist voor
FOPKONIJN (Gerard Buunk), die voor EVERT (Lancker) werkt,  te droppen. Hotz moet laten weten of hij de te droppen man met Lancker in contact kan brengen.  Dit is vreemd want Jaap Beekman werkt nog steeds voor Lancker, of gaat Londen er van uit dat Beekman ondergronds blijft? Verder is het opmerkelijk dat SOE een marconist wil droppen voor een SIS agent van Bureau Inlichtingen.

24. Hotz moet bevestigen dat hij de speciale opdracht nummer twee ontvangen heeft, welke verzonden is in de telegrammen 11 t/m 15 en dat de inhoud duidelijk is.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO THREE (23) STOP WISH TO SEND A SECOND OPERATOR FOR FOPKONIJN WHO IS WITH EVERT STOP PLEASE CONFIRM THAT YOU CAN PUT HIM IN TOUCH WITH EVERT AND THAT IT IS ALRIGHT TO SEND HIM STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO FOUR
(24) STOP SPECIAL ORDER NUMBER TWO PLEASE CONFIRM YOU RECEIVED OUR NUMBERS ELEVEN (11) TO FIFTEEN (15) AND CONTENTS UNDERSTOOD STOPMaandag 12 februari 1945.

24. Hotz laat weten dat de groep Albrecht zegt dat de slagzin voor de dropping op veld Willow is: 'Het is erg koud in Holland'. Kan Londen dit bevestigen en wat de te seinen letter voor veld Willow?

13. Sjoerdsma laat weten dat hij een accu uit een Duitse auto 'geleend' heeft en dat hij nu hopelijk weer in staat is om op elk moment in de lucht te komen. Nu het weer de dropping op veld Willow ophoudt, verwacht hij dat hij alles wat hij besteld heeft zal ontvangen en niet een gedeelte. Sigaretten zijn extreem welkom.

FROM EDUARD VIA ERME STOP MY NR TWO FOUR (24) STOP RE GROUND WILLOW STOP ALBRECHT GROUP SAYS BBC MESSAGE OVER RADIO ARANGE HET IS ERG KOUD IN HOLLAND IS MESSAGE HIS LOAD ON GROUND WILLOW STOP PLEASE CONFIRM BBC MESSAGE AND LETTER FOR GROUND WILLOW STOP NINE

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR ONE THREE
(13) STOP BORROWED BATTERY FROM GERMAN CAR DV I HOPE TO BE ABLE AGAIN TO COME UP AT ANY TIME STOP AS WEATHER HOLDS UP WILLOW OPERATION I EXPECT NOT ONLY GREATER PART BUT WHOLE LOT OF STUFF REQUIRED STOP CIGARETTES ECTREMELY WELCOM STOP TWO
Dinsdag 13 februari 1945.

25. Londen laat Hotz weten dat er voor de dropping op veld Willow twee slagzinnen zijn, een via Radio Oranje en een gebruikelijk slagzin via de BBC voor het ontvangst comite. Deze slagzinnen geven aan dat er twee agenten, 10 conainers voor Groep Albrecht en 14 containers en 7 pakketten voor hem gedropt zullen worden.
Het wordt aan Hotz overgelaten hoe hij zijn grondploeg organiseert. Wel moeten de lichten blijven branden omdat de piloot misschien twee of drie runs moet maken om alles te kunnen droppen.

20. Sjoerdsma wordt door Londen gefeliciteerd met zijn promotie naar tweede luitenant.

14. Sjoerdsma vraagt meteen wanneer zijn promotie is ingegaan en wat zijn salaris nu bedraagt.

25. Hotz wil antwoord hebben op zijn telegrammen 5 en 6 over aanvallen op V-2 raketten. Op telegram 13 over de KP en de LO. Over nr 18 over de markeringen op de containers die op veld Willow gedropt zullen worden en men moet aangeven hoe het geld verpakt en gemakeerd wordt. Hotz heeft de telegrammen 11 t/m 15 over de speciale opdracht nummer 2 ontvangen en begrepen.

26. Hotz geeft aan dat
FOPKONIJN (Buunk) en zijn rechterhand JANUS (Nico Bergsteyn) op 9 februari door de SD in Vroomshoop gearresteerd zijn. SAS team GOBBO is veilig en op weg is naar de linies. ALEX (Dr. Eskes) is nog veilig. (zie het rapport van LEO.) Het heeft nu geen zin meer om een marconist zonder agent te droppen.

21. Sjoerdsma ontvangt een nieuw zendschema.

26. Via Hotz wordt aan Henk Brinkgreve gevraagd hoe veel tijd hij voor zonsopgang nodig heeft om een volledige lading die in de nacht van dinsdag op woensdag op veld Willow gedropt zal worden weg te werken.
Men wil de dropping om 01.00 uur uitvoeren, maar als Brinkgreve niet in staat is om de lading te ontvangen moet hij dat vadaag in het speciale zendschema om 15.00 uur laten weten.

27. Nadat Hotz heeft laten weten dat hij dit bericht bergrepen heeft vervallen alle huidige BBC slagzinnen voor droppingen en worden nieuwe in gebruik genomen. Tussen 08.00 en 10.00 uur: 'Het glas is gebroken'. Tussen 10.00 en 12.00 uur 'De melk kookt over'. Tussen 12.00 en 14.00 uur 'De machine werkt op volle kracht' en tussen 14.00 en 16.00 uur 'De appel is rot'. Alle genoemde tijden zijn lokale tijden.

28. Londen is het helemaal met Hotz eens dat het verzet niet in de openbaarheid moet treden todat de actie berichten uitgezonden zijn. Men moet dus geen acties ondernemen die de veiligheid van de NBS in gevaar kunnen brengen. Indien Hotz beschikt over sabotage teams die los staan van de NBS kunnen deze natuurlijk sabotage acties ondernemen  tegen bijvoorbeeld zuurstof tanks waarvan de inhoud gebruikt wordt als brandstof voor raketten. Londen wist niet dat ook de LO deel uitmaakt van de NBS en deze details zijn op verzoek van Prins Bernhard naar de DC, Henri Koot, gestuurd. Het geld waarom gevraagd is zit in container 7010.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NUMBER TWO FIVE (25) STOP OP WILLOW STOP YOU WILL HEAT TWO MESSAGES STOP PRIMO RADIO ORANGE SECUNDO USUAL BBC MESSAGE FOR RECEPTION COMMITTEE STOP THESE INDICATE THAT TWO AGENTS AND TEN CONTAINERS FOR ALBRECHT AND REMAINDER OF FOURTEEN CONTAINERS AND SEVEN PACKAGES FOR YOU STOP LEAVE YOU TO ARRANGE BETWEEN YOURSELVES AS TO BEST METHOD FOR RECEPTION STOP OWING LARGE LOAD KEEP LIGHTS ON AS PILOT MAY HAVE TO DROP IN TWO OR THREE TIMES STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWENTY
(20) STOP CONGRATULATE YOU YOUR PROMOTION TO SECOND LIEUTENANT STOP

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR ONE FOUR
(14) STOP GLAD ABOUT YOUR TWENTY (20) STOP WHEN HAVE I BEEN PROMOTED AND WHAT IS MY NEW SALARY STOP SIX

FROM EDUARD VIA ERME STOP MY NUMBER TWO FIVE
(25) STOP PLEASE REPLY TO OUR FIVE (5) AND (6) RE ATTACKS ON ROCKETS STOP OUR THIRTEEN (13) RE KP AND LO STOP ALSO OUR EIGHTEEN (18) RE MARKING PACKAGES AND CONTAINERS NEXT DROP ON WILLOW AND CONFIRM HOW THE MONEY WILL BE PACKED AND MARKED STOP YOUR TWO FOUR (24) AND YOUR ELEVEN (11) TO FIFTEEN (15) SPECIAL ORDER NUMBER TWO RECEIVED ANS UNDERSTOOD STOP

FROM EDUARD VIA ERME STOP MY NR TWO SIX
(26) STOP FOPKONIJN WITH HIS RIGHT HAND JANUS ARRESTED BY SD IN VROOMSHOOP ON FEBRUARY NINTH STOP SAS SAFE AND ON THEIR WAY BACK STOP ALEX ALSO SAFE STOP NO POINT IN SENDING NEW OPERATOR WITHOUT SENDING NEW AGENT STOP EIGHT

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO ONE (21) STOP NEW SKEDS AS FOLLOWS STOP tHURSDAY FIFTEENTH TWELVE HUNDRED HOURS STOP FRIDAY TEN HUNDRED HRS STOP SATURDAY FIFTEEN HUNDRED HRS STOP SUNDAY FEBRUARY EIGHTEENTH ZERO EIGHT HUNDRED HRS STOP MONDAY ZERO NINE HUNDRED HRS STOP TUESDAY ELEVEN HUNDRED HRS STOP WEDNESDAY THIRTEEN HUNDRED HRS STOP THURSDAY ZERO EIGHT HUNDRED HRS STOP FRIDAY FIFTEEN HUNDRED HRS STOP SATURDAY ELEVEN HUNDRED HRS STOP SUNDAY FEBRUARY TWENTY FIFTH ZERO NINE HUNDRED HRS STOP MONDAY TEN HUNDRED HOURS STOP TUESDAT TWELVE HUNDRED HRS STOP WEDNESDAY ZERO EIGHT HUNDRED HOURS STOP ALL TIMES GMT STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO SIX
(26) STOP FOR DUDLEY STOP TELL US HOW MANY HOURS BEFORE SUNRISE YOU REQUIRE TO DEAL WITH FULL LOAD STOP WILL TRY WILLOW NIGHT TUESDAY WEDNESDAY ABOUT ZERO ONE ZERO ZERO HOURS GMT UNLESS YOU TELL US NOT TO COME ON YOUR SPECIAL SKED AT FIFTEEN HUNDRED HRS TODAY TUESDAY STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO SEVEN
(27) STOP AFTER YOU CONFIRM THIS MESSAGE WE WILL IMMEDIATELY CANCEL THE PRESENT STANDBY BBC MESSAGES FOR DROPPING OPERATIONS AND USE THE FOLLOWING STOP FROM EIGHT TO TEN HOURS QUOTE HET GLAS IS GEBROKEN UNQUOTE STOP FROM TEN TO TWELVE HOURS QUOTE DE MELK KOOKT OVER UNQUOTE STOP FROM TWELVE TO TWO HOURS QUOTE DE MACHINE WERKT OP VOLLE KRACHT UNQUOTE STOP FROM TWO TO FOUR HOURS QUOTE DE APPEL IS ROT UNQUOTE STOP ALL TIME GIVEN ABOVE WILL BE YOUR LOCAL TIME STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO EIGHT
(28) STOP ENTIRELY AGREE RESISTANCE SHOULD NOT COME OUT INTO THE OPEN UNTILL ACTION MESSAGES ARE BROADCAST AND THEREFORE UNDERTAKE NO ACTION NOW WHICH MIGHT COMPROMISE SECURITY OF NBS STOP IF YOU HAVE SEPARATE SABOTAGE TEAMS NOT LINKED WITH NBS THESE COULD UNDERTAKE SABOTAGE OF OXYGEN CONTAINERS BEING USED FOR ROCKETS OR OTHER TARGETS MENTIONED IN OUR MESSAGE STOP NEVER KNEW THAT LO FORMED PART OF NBS AND DETAILS YOUR MESSAGE WERE SENT TO DC AT PRINCES REQUEST STOP CONFIRM MONEY IN CONTAINER SEVEN ZERO ONE ZERO STOP
Woensdag 14 februari 1945.

22. Sjoerdsma krijgt van Londen te horen dat alle tijden en frequenties op zijn zendschema onveranderd blijven tot dat zij hem laten weten dat ze gewijzigd moeten worden. De kwartaal wijzigingen die in zijn zendschema vermeld staan zijn bij deze komen te vervallen.

27. Hotz laat Londen weten dat er veel geklaagd wordt over het bombardement op Deventer en over het neerschieten van burgers door machinegeweren uit jachtvliegtuigen De commandant van Twente is hierdoor zwaar gewond geraakt en en van zijn secondanten is gedood terwijl zij fietsten van Almelo naar Zenderen. Er was geen Duitser in de buurt te bekennen.

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO TWO (22) STOP FROM NOW ON TIMES AND FREQS ALLOCATED TO YOU ON YOUR BROADBAST PLAN WILL REMAIN THE SAME UNTILL WE TELL YOU TO CHANGE THEM STOP ARRANGEMENTS FOR QUARTERLY CHANGEOVER AS SHOWN IN YOUR BROADCAST PLAN NOW SUSPENDED STOP

FROM EDUARD VIA ERME STOP MY NR TWO SEVEN (27) STOP MANY COMPLAINTS INACCURATE BOMBING AS IN DEVENTER ANSD INDISCRIMINATE MACHINE GUNNING OF CIVILIANS ON THE ROAD BY ALLIED FIGHTER AIRCRAFT STOP OUR COMMANDER TWENTE GRAVELY WOUNDED ONE SUBCOMMANDER KILLED CYCLING BETWEEN ALMELO AND ZENDEREN WHILE NO GERMAN MILITARY TRAFFIC ANYWHERE NEAR STOP NINE
Donderdag 15 februari 1945.

28. Hotz vraagt in dit telegram of Londen hem 15 kaarten in de schaal van 1:50.000 en in de schaal van 1:25.000. De volgende dropping zal ergens in dit gebied plaats moeten vinden.

29. Hotz meldt Londen dat de grondploeg van veld Willow woensdag nacht te laat op het veld was. Tijdens de tweede run vloog het vliegtuig over de lichten maar dropte niet. Londen moet tijdens het sked van 12.00 uur die dag bevestigen dat de seinen letter, ook voor het Eureka baken, de letter U is.

30. Hotz laat in dit bericht weten dat
EVERT (Lancker) op 13 februari in Wierden gesneuveld is. Zijn opvolger is HERMAN (Herman Doppen).

23. Londen laat Sjoerdsma weten dat zijn zend spullen vrijdag zullen aankomen. Zijn promotie is gedateerd op 15 januari en zijn salaris is 30 Pound Sterling per maand. Londen vindt dat hij uitstekend presteerd en zo door moet gaan om de druk erop te houden.

29. Hotz krijgt de besvestiging dat de seinletter voor veld Willow de U van Uncle is. Londen gaat vrijdagnacht weer proberen om daar een dropping uit te voeren. Men vindt het betreurenswaardig dat
EVERT gesneuveld is. Nogmaals wordt Hotz gevraagd om een veld met ontvangstcomite te vinden in de Achterhoek om daar een agent en een marconist te kunnen droppen. Ook moet hij opgeven hoe beiden in contact kunnen komen met de commandant van de Achterhoek.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR TWO EIGHT (28) STOP CAN YOU SEND FIFTEEN SETS OF MAP ONE IN FIFTY THOUSAND IN TWENTY FIVE THOUSAND STOP NEXT DROP ANYWHERE THIS AREA STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR TWO NINE
(29) STOP NIGHT TUESDAY WEDNESDAY RECEPTION COMMITTEE WILLOW WAS TOO LATE ON FIELD STOP AIRCRAFT HAS BEEN OVER LIGHTS HOWEVER ON SECOND RUN BUT DID NOT DROP STOP PLEASE CONFIRM IMMEDIATELY ON SKED TWELVE HUNDRED HRS GMT THURSDAY IF LETTER TO BE FLASHED AND ALSO FOR EUREKA IS U FOR UNCLE STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THIRTY
(30) STOP EVERT KILLED WHILE TRYING TO ESCAPE AFTER ARRESTATION IN WIERDEN FEB THIRTEEN STOP SUCCESSOR HERMAN STOP NINE

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO THREE (23) STOP YOUR WT EQUIPMENT BEING SENT TO YOU FROM FRIDAY STOP YOUR PROMOTION IS DATED FROM FIFTEEN JANUARY AND YOUR SALARY IS THIRTY POUNDS PER MONTH STOP YOUR OPERATING EXELLENT CARRY ON AND KEEP DE POT BOILING STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO NINE
(29) STOP CONFIRM SIGNAL LETTER AND EUREKA SIGNAL FOR WILLOW IS U FOR UNCLE STOP WILL TRY AGAIN AS FROM FRIDAY SIXTEEN STOP SOORY ABOUT EVERT STOP CAN YOU ARRANGE RECEPTION GROUND FOR ORGANISER AND OPERATOR ACHTERHOEK AND PUT THEM IN CONTACT WITH COMMANDANT ACHTERHOEK STOP
Vrijdag 16 februari 1945.

15. Sjoerdsma vraagt om de zendschema voor maart en april niet te wijzigen om verwarring te voorkomen. Hij klaagt over het feit dat hij om 2 's nachts geen berichten meer hoort die voor hem bestemd zijn. Hij was verbaasd zijn berichten op donderdag en vrijdag om 11 uur 's morgens te horen. Hij vraagt om hier echter mee door te gaan omdat er alleen tussen half twaalf en 9 uur 's avonds nog stroom is. Hij verzoekt Londen te bevestigen dat de uitzending om 11 uur door zullen gaan. Hij meldt dat hij op zich van dit leven houd, maar niet dat hij om 2 uur 's nachts voor niets zit te luisteren.

24. Londen laat Sjoerdsma weten dat berichten die ook voor hem bestemd zijn om 11.00 uur GMT zullen worden uitgezonden en hij hoeft om 2 uur 's nachts niet meer te luisteren.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR FIFTEEN (15) STOP RE YOUR TWO ONE (21) AND TWO TWO (22) STOP PLEASE DO NOT GIVE ANYMORE CONFUSING SKED ALTERATIONS FOR MARCH AND APRIL STOP PLANS WILL DO STOP HEARD NO BROADCAST AT ALL AT ZERO TWO HUNDRED HRS ON THURSDAY AND FRIDAY STOP ASTONISHED TO GET BROADCAST AT ELEVEN HUNDRED HRS ON THURSDAY AND FRIDAY STOP PLEASE GO ON BROADCASTING AT ELEVEN HUNDRED HRS AS I NOW HAVE MAINS ONLY FROM ELEVEN THIRTY TO TWENTY ONE HUNDRED HRS STOP PLEASE TELL ME SOONEST STOP THIS LIFE SUITS ME EXCEPT LISTENING IN VAIN AT ZERO TWO HUNDRED HOURS EVERY NIGHT STOP ALL TIMES GMT STOP ELEVEN

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO FOUR (24) STOP YOUR BROADCAST IS AT ELEVEN HUNDRED HRS GMT DAILY ONLY STOP DO NOT LISTEN AT ZERO TWO HUNDRED HOURS STOPZaterdag 17 februari 1945.

31. Hotz laat Londen weten dat
ALEX (Eskes) die voor Bureau Inlichtingen werkt ook door de SD gearresteerd is.

32. Hotz laat Londen weten dat men 5 uur nodig heeft voor de zon opkomt om een volledige lading weg te kunnen werken.

33. Hotz bevestig de vraag van Londen in hun telegram nummer zeven en hij begrijpt de boodschap.

34. Brinkgreve laat via Hotz weten dat hij een nieuw veld gevonden heeft om de agenten te droppen en hij noemt het HERMAN. Het ligt vanaf de kerk van Lichtenvoorde onder een hoek van 250 graden op een afstand van 2500 meter. Vanaf de kerk van Harreveld onder een hoek 82 graden en op een afstand van 1300 meter. Vanaf de kerk van Zieuwent onder een hoek van 157 graden en op een afstand van 2800 meter. De seinletter is de B voor Baker en de BBC slagzin luidt: 'Het wordt al lente' Het wachtwoord is al medegedeeld in bericht 19. Veld Blue Bottle is besmet en dus niet meer bruikbaar.

35. Hotz vraagt om een wit vrijstaand huis te bombarderen en geeft de coordinaten op van een 1:50.000 kaart genaamd Ahaus. In dit huis zit de hoofdpost van de Duitse peilstations in dit gebied.  De genoemde coordinaten zijn 5750010 kaart GSCS 4083. Waarschijnlijk gaat het hier om Huis Hölterhof. De RAF heeft geprobeerd het te bombarderen, maar de bommen kwamen in het weiland terecht.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIFTEEN THREE ONE (31) STOP ALEX WHO WORKED FOR BUREAU INLICHTINGEN SOMERS ALSO ARRESTED BY SD STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE TWO
(32) STOP RE WILLOW STOP WE NEED FIVE HOURS BEFORE SUNRISE TO DEAL WITH A FULL LOAD STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE THREE
(33) STOP ACK YOUR TWO SEVEN (27) STOP MESSAGES UNDERSTOOD STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE FOUR
(34) STOP FROM DUDLEY STOP FIELD HERMAN FOR AGENTS ACHTERHOEK YOUR ONE NINE (19) STOP FROM CHURCH LICHTENVOORDE BEARING TWO HUNDRED FIFTY DISTANCE TWO POINT FIVE KM STOP FROM CHURCH HARREVELD BEARING EIGHTY TWO DISTANVE ONE POINT THREE KM STOP FROM CHURCH ZIEUWENT BEARING ONE HUNDRED FIFTY DISTANCE TWO POINT EIGHT KM STOP LETTER B FOR BAKER BBC MESSAGE HET WORDT AL LENTE STOP PASSWORD GIVEN IN OUR ONE NINE (19) STOP FIELD BLUE BOTTLE CONTAMINATED STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE FIVE
(35) STOP COULD YOU BOMB ISOLATED WHITE HOUSE REFERENCE YOUR FIVE SEVEN FIVE ZERO ZERO ONE ZERO MAP GSCS FOUR ZERO EIGHT THREE HOLLAND ONE IN FIFTY THOUSAND SHEET THIRTY FIVE AHAUS STOP THE MAIN POST FOR DIRECTION FINDING AGENTS TRANSMITTERS THIS AREA STOP EIGHT

                                                            VERDER NAAR FEBRUARI DEEL II                                                                         
w.mugge@home.nl