ZENDERS 1945
ROGERS Frans Dijckmeester St. Oswald
ROGERS Frans Dijckmeester St. Gwalia
ROGERS Frans Dijckmeester St. Laetilia
ROGERS Frans Dijckmeester St. Egbert
WITTEVEEN St. Francis
SPIJKER Louis d'Aulnis St. Owala III
MARINIER Vader/Deinum Irene II
MARINIER Vader/Deinum Irene III
MARINIER Vader/Deinum St. Julian III
MARINIER Vader/Deinum St. Julian IV
KEES Beukema toe Water St. Badia
KEES Beukema toe Water St. Anglia
ALBRECHT-OOST St. Maurice I
ALBRECHT-OOST St. Maurice II
ALBRECHT-OOST St. Doris
ALBRECHT-OOST St. Sectia
ALBRECHT-WEST St. Bernhard
ALBRECHT-WEST St. Siebert
ALBRECHT-WEST St. Samaria
MEYER St. Hilary
MEYER St. Ionia
MEYER St. Franconia
MEYER St. Louis III
RVV Rotterdam
RVV St. Roberto
OD Alkmaar
OD Haarlem
MIKI St. Playthe
MIKI St. Halewijn
? Apeldoorn
ALBRECHT-WEST St. Brigitta
ALBRECHT-OOST St. Pronto
KEES Beukema toe Water St. Beppo
KEES/SPIJKER Kangeroe
 
   
 
   
   
   
   
 
   
 
Source: boek 'DE BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN' door G.J. van Ojen.
Zie ook netwerk Bureau Inlichtingen.w.mugge@home.nl