TELEGRAMMEN.
TL
WEL 8996  JTB
SRL B4204/41                        FROM FARO VIA SWALE                16 MAY 44
TOR 0940

NR NINE HENDRIKUS DOES NOT FOLLOW UP MY INSTRUCTIONS HAS AGAINST STRICT ORDERS MIXED WITH KING KONG AND THROUGH HIM
BROUGHT DWLQO LJMN ADDRESS HE ALSO HAS BEEN OUT WITH SUSPICOUS
GIRL COMING HOME PARALATIC DRUNK NO CONTACT WITH HIM
FOR TEN DAYS NOTHING HEARD OF POSSIBLE ARREST KINGKONG REPEAT KINGKONG ON NINE SHOT DOWN AND ARRESTED ATTEMPTED RESQUE
FROM HOSPITAL GONE WRONG NO CASUALTIES

SPECIAL IDENTITY CHECKS PRESENT
PAD NO 1182
TP AT 1052/69 GMT JM ++4w
QSL AT 1052 GMT 16TH MAY 1944 SA

OK RLSE AT 1055 GMT JW
CHRISTIAAN LINDEMANS
member of Escape Org
Vide - Lowey Ball ??
                                                           17-5-44
N says Hendrikus nor this ????? ??
?????. No message ever
received from H. Asked for one
via Swale on 10th May, who refle??
on 13th May 'H' ...(mutilated) ! missing
Celosse (FARO) beklaagt zich over het feit dat Seijben (PING PONG, of Hendrikus) contact met Lindemans (KING KONG) opgenomen heeft en dat hij na een avondje stappen met onbetrouwbare vrouw totaal dronken thuis kwam. Celosse heeft ook al 10 dagen niets van Seijben vernomen. KING KONG zou op 9 mei zijn neergeschoten, gearresteerd en in een ziekenhuis liggen. Een poging om hem daaruit te bevrijden is mislukt, er zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. Via Sanders (SWALE) heeft Londen ook al naar Seijben gevraagd en Sanders zou geantwoord hebben dat hij (Seijben) spoorloos is.