TELEGRAMMEN.
Het ontvangen bericht moet er zo uitgezien, opgedeeld in groepen:

MSUVF VXJFU DMFHU JVRDH PJSRL IRWGW DRPBR KWOKL CENWJ MGBSB GSSIR SZDMN ZNKJF SBAII

Vervolgens wordt alles achter elkaar gezet en voegt men boven de letters de cijfer 1 tot en met 9 toe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
M S U V F V X J F U D M F H U J V R D H P J S R L I R W G W D R P B R K W O K L C E N W J N G B S B G S S I R S Z D M N Z N K J F S B A I I
H E M H R I K F O P P E N T H W R A Y T H R E E Y E A R S O L D C O N T R A C T O R A S S I S T A N T F O R M E R L Y A M J T E R D A M V V
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
2 O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
3 I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
4 S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
5 O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
6 N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
7 N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
8 E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
9 R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Decoderen: onder de eerste 1 staat een M, ga in de decoderingstabel naar de regel 1, ga naar letter M, ga naar boven en de uitkomst is de letter H.
De volgende, op 2 staat de letter S. Ga in de decoderingstabel naar regel 2, zoek de S en ga weer naar de bovenste regel en nu komt de letter
E eruit.
Op 3 staat een U. In de decoderingstabel op regel 3 komt uit de letter U op de bovenste regel een
M. Of Dane of de operator van het Homestation heeft een fout gemaakt. De letter U zou een V moeten zijn.
Onder 4 staat een V, via regel 4 in de decoderingstabel en de letter V komen we nu op een
H uit. Dit is ook niet juist.

De F op 5 wordt een
R. De V op 6 wordt een I. De X op 7 wordt een K. De J op 8 wordt een F. De F op negen wordt een O.
De U op de volgende 1 wordt een
P. De D op 2 wordt weer een P. De M op 3 wordt een E, de F op 4 wordt een N, etc etc.
De tekst luidt nu: HENDRIK FOPPEN THIRTY THEE YEARS OLD CONTRACTORASSISTANT FORMERLY AMSTERDAM.

De sleutel zit waarschijnlijk in de eerste verticale rij letters: FOISONNER, de verschuiving van het alfabet wordt hier bepaald. Foisonner betekend opzwellen of wemelen (ww).

De SOE trainingsnaam van Jan Dane was
Douma. In de HS16 Playfair files komt Douma voor met de volgende kaart:
Hier kan ik de sleutel niet in terug vinden. Ik begrijp wel hoe het vierkant met letters is samengesteld, maar hoe het werkt snap ik nog niet. Het codewoord is JEMANTIENDRAI, maar dan achterstevoren.Op het telegram staat de naam van E. Foppen genoteerd met adres Warmondstraat 132. Er woonde inderdaad een familie Foppen in deze straat:
Cucumber Tel.
Tel. no. B 137
  7-8-1943
    No: 71
Johannes Cornelis (Jan) Dane.
Jan Dane was SOE agent voor Plan Holland tijdens het Englandspiel. Hij werd in de nacht van 27 op 28 oktober 1942 geparachuteerd in de buurt van Putten op Drop Zone H-33. Werd meteen na landing gearresteerd. Tijdens de SOE agenten opleiding droeg hij de naam J.J. Douma. Zijn veldnaam was VICTOR en zijn schuilnaam was Johannes Dijkshoorn. Jan Dane werd geboren op 27 juli 1917 te Axel en werd op 7 september in Mauthausen vermoord. Zijn missie was genaamd CUCUMBER en zijn missienaam was CUCUMBER-A.
w.mugge@home.nl
ARNAUD was de alias van V-Mann Richard Christmann, die met drie anderen een poging heeft gedaan om via de VIC-Line naar Engeland te komen. STEAK is Hendrik Foppen.
Foppen, Evert. Geboren in 1889, dus in 1943 was hij 54 jaar. Zijn gezin bestond inclusief hij zelf uit 4 mannen en twee vrouwen, zijn vrouw en een dochter. Hij is in 1935 op dit adres gaan wonen. In 1947 is hij naar Arnhem vertrokken. Genoemde Hendrik Foppen zou dus een zoon van Evert moeten zijn, maar zeer waarschijnlijk is dit Roelof Foppen. Hij was de oudste zoon van Evert Foppen en Jantje Volbeda. Na Roelof worden nog 2 zonen geboren 'J' en ' Foppen. Daarna een dochter 'Z' Foppen en als laatste nog een zoon 'E' Foppen.

FOPPEN, Evert
, 9 Augustus 1889, Harderwijk. Won. Arnhem. Verloor Nederlanderschap wegens vreemde krijgsdienst.

FOPPEN, Roelof
, 16 September 1914, Amsterdam. Won. Arnhem. Verloor Nederlanderschap wegens vreemde krijgsdienst.(
Overleden 18 maart 1994)