AGAGA
?5 SFC
SRL NO A2930/64                                       FROM SCRAPE                            VIA ULLIE
PREFIX 941                                                  TOR 18.3.45                               LOTP B4895
SPECIAL CHECK PRESENT                           GR 132 WDS 121
20 GRS MISSING AT END OF MSG

OUR NR NINETENTH OF THIRD STOP FOR MAJOR FOKBI STOP PLEASE
TELL HIM THAT WE AGREE THAT HE SEND THE PICTURES OF THE DOCKS
TO THE NEWSPAPERS WE WILL SEND PICURES OF PEOPLE FROM
ROTTERDAM DIED BY LACK OF FOOD STOP THE NRS OF THIS CASUALTIES IS
ABOUT TWELVE HUNDRED A MONTH FOR ROTTERDAM STOP FOLLOWING MESSAGE

FROM GCSG ONE FOUR VD HORST STOP ZUID HOLLAND ZUID STELT ER PRIJS OP U
DE VERZEKERING TE GEVEN DAT DE TERUGKOMST VAN ROB DISTRICT SCD TR DAT
MET VREUGDE WERD BEGROET EN GEEFT NORMAALS DE VERZEKERING DAT ZIJN
MISSIE NAMENS HET GEHELE  GFWF NT WERD CF DE ??? MENEN HIJ ZOWEL VOOR
ZIJN VERTREK GEDURENDE ZIJN  AANWEZIGHEID ALS BIJ ZIJN TERUGKEER HET
VOLLEDIG VERTROUWEN GENOOT EN DAARVAN NIETS

TP AT 211815 PW AS
SEVENTH LST L SEC GR EGEWE EGEWE EGEWE
KKK
TR EP
RLSE A 211817 PW

Dit telegram is door SCRAPE (Marinus van der Stoep) verzonden op 3 maart 1945. Volgens het telex bericht van boven missen er 20 groepen. In het oorspronkelijke bericht is aangegeven dat het aantal verzonden groepen 132 bedraagt en het aantal woorden op 121 komt. In het bovenstaande telegram is duidelijk te zien dat een groep uit 5 tekens bestaat. Dit telegram bestaat uit twee delen, een Engelstalig deel dat bestemd is voor propaganda doeleinden en het tweede deel dat in het Nederlands is geschreven en dat over een zekere ROB gaat, die blijkbaar voor een bepaalde missie terugkeert naar Rotterdam.
TELEGRAMMEN.
 
w.mugge@home.nl