LOSSE NOTITIES
WILLEM MUGGE @ WEGGUM
w.mugge@home.nl
PEC blz. 10 - Voor Nederland waren 80 frequenties uitgetrokken.

Na de bevrijding van Frankrijk en BelgiŽ kwamen meer technische middelen beschikbaar en kon men meer agenten uitzenden.

Na de invasie kwamen er veel frequenties vrij en kreeg Nederland er meer toegewezen.

Bureau Inlichtingen werd op 28 november 1942 opgericht. Majoor Broekman leidde BI tot maart 1943 maar wegens ziekte moest Jan Somer tot juli 1943 deze functie waarnemen. Hij werd hierna benoemd tot hoofd B.I.

C.I.D. bestond tot 5 februari 1942 met aan het hoofd Kapitein Derksema. Daarna werd het bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer opgericht, van 5 februari 1942 tot 29 november 1942. Aan het hoofd stond Kolonel der Mariniers De Bruyne.

Adres Kas de Graaf, Nassau Odijckstraat, Den Haag.

PEC blz. 23 - Op 13 mei 1943 waarschuwt Londen via B.I. Nederland voor de SD infiltrant Van der Waals.

PEC blz. 25 - De Zwitserse Weg, lijn-A via Visser 't Hoofd, de B-lijn ten behoeve van B.I. via Van Tricht.

Twee koeriers, Kielstra en Jet Roozenburg gingen voor de B-lijn naar Zwitserland, maar de spanning tussen beide lijnen liep zo hoog op dat met name Jet Roozenburg zeer vijandig ontvangen werd.

PEC blz. 34, 16101 - Van Oorschot, Van der Plasche en Olifiers.

PEC blz. 207, 20238 - In dit geval is ook het verraad van de agent Homburg door zijn intieme vriend De Vos, met wie hij als vaandrig in Zwolle had gediend.

Lt. De Mooy = Kolenbrander.

PEC blz 307, 21819 - Wordt hier Tobias Biallosterski mee bedoeld?

PEC 439, 30109 - Joop Stalling = EDUARD "een man genaamd HANS van Je Maintiendrai." Was dit Cor van Paaschen?

Tobias Biallosterski werd benoemd tot 2e Luitenant op 1 januari 1944 tergelijk met A.M.J. Cnoops en N.J. Celosse.

Brief van Klijzing dat Tobias en Eva naar Johnstownburn, Humbie gaan om te "herstellen".

16 augustus 1944 - Verzoek van Klijzing aan de Consul Generaal te Londen om Tobias Biallosterski van een nieuw nederlands paspoort te voorzien.

7 september 1944 - aanbeveling van Generaal van Oorschot om Tobias Biallosterski tot 1e Luitenant te bevorderen.Uit het Rijks Archief.


Een briefje van Kapitein van der Meulen en Luitenant Tazelaar.
Betreft: Tobs Biallosterski. "Ook in een massagraf te Den Haag begraven. voor allebei informeren welke
                                     weg moeten bewandeld worden om hen te laten overbegraven"


30 juli 1945
- Hoogewerff en Biallosterski
                  Beide zijn opgegraven uit een massagraf te Den Haag en aldaar geidentificeerd en
                  herbegraven in een massagraf in Den Haag
                                                                                J.H. Luijkenaar


10 oktober 1945
brief van Gerard du Celliee-Muller aan een officier van de RAF.
"Ik zou het zeer op prijs stellen indien U hoogedel gestrenge de luitenants B. de Goede en R. Bangma , die tot voot korten tijd werkzaam waren voor het Bureau Bijzondere Opdrachten en thans zijn ingedeeld bij de RAF station Bridgenorth, Salop, vergunning zoudt kunnen geven zich eenige dagen naar Nederland te begeven.
De bovengenoemde officieren zijn de eenige beschinbare overlevenden van onze dienst, die samenwerkten met de voor ons bureau in Nederland geparachuteerde agent Lt. Biallosterski, die in februari j.l. tijdens een vuurgevecht om het leven kwam.
Het stoffelijk overschot van de Lt. Biallosterski zal op 22 oktober aanstaande met militaire eer ter aarde worden besteld
Op verzoek van de familie van de overledene zouden de luitenants Bangma en De Goede als slippendragers fungeren".Kas de Graaf schrijf Eva Biallosterski op 28 november 1945 dat er nog steeds het een en ander te doen is rond het identificeren van Tobias. Men heeft nog steeds geen uitslag van de Gravendienst.Dr. M. Rutgers van de Loef
kende Tobias en volgens hem zit agent Hamilton in 1946 in Zuid-Amerika.Veeneklaas 3009

Veeneklaas regelde via Willy Lages een wapenvergunning voor Tobias Biallosterski en zijn beide marconisten Pieter de Vos en Paul Polak.
PEC blz. 1307, 547554 - "Albrecht meldt zich" documentatie van de groep Albrecht. Groep Albrecht werd op gericht door B.I. agent De Jonge, na diens vertrek nam B.I. agent van Arkel het over en na hem had B.I. agent van Lier de leiding.

PEC 1314, 54868 dr. Rutgers van der Loeff = photografische dienst G.E.B. Amsterdam.


HS6-78 Belgium Mission DARDANIUS, Investigation missions TYBATT/CLAUDIUS.
Lt. Ides Floor alias AGNES.
SHILLING = Charles, Judge, 115 Avenue de France, Anvers
LIARD = Marcel, substitute de Procureur du Roi, 82 Avenue des Petits Cok's, Anvers
BLOCKS = Jean, Advocat, 5 Rue St, Joseph, Anvers
SOCRATES =
SCIPIO, ging met Floor terug naar Engeland via de Vic/Dodge line.
NOLA =
LIZZY = operation Dardanius

Bouteljé is een diamantair.

Jan Thijssen is ook
MAARTEN.

HS6-770 report Cpt. Peter Harratt.

Nacht 27 op 28 februari 1944, landing bij Wassenaar van 8 Franse Commando's, allen zijn om het leven gekomen.

HS6-723 SOE relations with Dutch Government 1940-1944.