Aankomst en training in Engeland
Volgens Eddie de Roever was Tobias pas op 3 november 1943 aan de beurt om verhoord te worden, hij kreeg RVPS nummer 17107, Rein kreeg nummer 17108 en Jules 17103. Het eerste rapport over dit verhoor is echter gedateerd op 14 oktober 1943. Het ontsnappingsverhaal van Tobias werd vergelijken met die van Rein Bangma en Jules Goossens. Na een tweede ondervraging werd zijn verhaal vergeleken met dat van Bangma en Schrader (RVPS nr. 17114). Ook werd Tobias aan de tand gevoeld over de activiteiten van zijn vader. Waarom de Engelsen Tobias Sr. wantrouwden is al eerder beschreven, maar het blijft gissen. Tot nu toe zijn de rapporten en de ondervragingen van hem niet boven water gekomen.
Gedurende de ondervragingen werd Tobias uitgehoord over welke contacten hij in Nederland beschikte en welke activiteiten hij tijdens de oorlogsjaren had ontplooid.
Dit alles is terug te vinden in het RVPS rapport over Tobias van 14 oktober 1943. Om niet alle pagins's van het rapport te hoeven toevoegen volgt hieronder een opsomming van de genoemde personen, welke rol zij speelden en hoe Tobias hen had leren kennen.

Henk Pelser, via hem was hij rond oktober/november 1942 in contact gekomen met de staf van Het Parool.

Frans Goethart, ex-redacteur van Het Handelsblad of van de Telegraaf in Amsterdam. Zat gevangen in Vught, maar wist eind september 1943 te ontsnappen.

Koos Vorrink, een van de hoofdredacteurs.

Jan Stallinga, hoofdredacteur, woont in Amsterdam.

Warendorf, Tobias heeft van hem gehoord, maar hij was al naar Engeland uitgeweken voordat Tobias bij Het Parool kwam.

Jan Bakker, O.D. lid in Santpoort, vliegtuig mechanicien van de Marine Luchtvaart Dienst.

Siem Bakker, O.D. lid in Santpoort, torpedo specialist bij de Marine.

Henny Meijer, hoofdredacteur van het B.C. Nieuws.

Reginald Giddey, RAF officier. Adres: c/o R.A.A.F. Kingsway, London.

Jean, Belgische koerier die Giddey naar Brussel zou helpen reizen.

Van Schagen, fotograaf, woonde in de Ferdinant Bolstraat in Amsterdam. Hij maakte de foto's voor het valse identiteitsbewijs van Giddey. Tobias kende hem al van voor de oorlog en hij stelde nooit vragen.

Ken Shannon, RAF waarnemer. Opgevangen door Balder en vervoerd naar Amsterdam, vermomd als brandweer man. RAF nr. 623175, 27 Upper Tellington Park, London N 4.

James Guy, RAF radiooperator. Opgevangen door Balder en vervoerd naar Amsterdam, vermomd als brandweer man. RAF nr. 11300249, The Warren, 42 Monkhams Drive, Woodferd Green, Essex.

Gotlib, Marechaussee, woonachtig in Langendijk en helper van Balder.

Sape Kuyper, vriend van Tobias, doodgeschoten op 6 oktober 1943.

Piet, of Kees, BAKKER, een Britse geheime agent. Woonde aan de Landzichtlaan 50 in Heemstede. Bakker zat waarschijnlijk gevangen in Scheveningen. Bakker heeft een broer die les gaf aan de Amsterdamse universiteit, maar die was ook gearresteerd. Waarvoor is niet duidelijk. Bakker is getrouwd met Sofie die uit Breda komt en zij hebben een baby die drie dagen na de arrestatie van Bakker geboren werd. Zijn huis werd na zijn arrestatie doorzocht, men was op zoek naar een radioset, welke niet gevonden werd. De verdediging van Bakker wordt gevoerd door een zekere Rutting, die ook weer een vriend van Henk Pelser is.

Jan, ontmoette hem bij Bakker thuis in Heemstede, ook een Britse agent. Lengte 1 meter 73, leeftijd ongeveer 37 jaar, donker haar.

Willy Gutteling, vriendin van Tobias, woonde in Den Haag, Beeklaan 450. Zou kijken of zij Tobias kon helpen te ontsnappen.

Hans Polderman
, nam de plaats van Tobias in bij Het Parool, was ook afkomstig uit Santpoort.

Bert de Goede, studeerde net als Rein Bangma aan de Zeevaart School te Amsterdam. Nam de plaats van Rein in bij Het Parool. Week later ook naar Engeland uit en werd ook agent van het BBO.
In het RVPS rapport van 20 oktober 1943 gaat Tobias soms wat dieper in op de personen die hij kende in het verzet in Nederland.

De Vries, politieagent in Santpoort, betrouwbaar en informeerde Tobias over op handen zijnde razzia's.

De Bruin, politieagent te Santpoort, idem.

Van der Kolk, politieagent te Santpoort, idem.

Van Olven, beurshandelaar uit Bloemendaal. Reisde regelmatig naar Basel, Zwitserland voor zaken en namen brieven voor Tobias Sr. mee die in Zwitserland op de post naar Engeland gingen.

Anton Bangma
, Tobias kende hem al voordat hij zijn broer Rein leerde kennen. Hij leerde Anton kennen via de eerder genoemde Henny Meyer van het "B.C. Nieuws / Je Maintiendrai. Tobias heeft volgens zeggen niet zoveel voor deze krant gedaan tot dat hij in 1943 Anton ging helpen met de distributie.

Henk Pelser, Tobias kende Henk al van voor de oorlog, via hem kwam hij in contact met Het Parool. Pelser is in maart 1943 gearresteerd.

Bram Kuyper, ontving elke maand 150 stuks van Het Parool via Henk Pelser om deze rond te brengen.

Giddey, via de koerierslijn van Het Parool was Tobias in staat Giddey te laten ontsnappen. Deze lijn begint in Amsterdam en eindigd in Zwitserland.

Iet
, Tobias leerde deze Belgische vrouw kennen via Henk Pelser en zij was werkzaam voor de koerierslijn van Het Parool. Volgens Tobias woonde zij in de Nicolaas Maesstraat 48 in Amsterdam. Pelser gebruikte dit adres zelf ook van tijd tot tijd.

Jean, ook een koerier, woont soms ook op het adres in de Nikolaas Maesstraat. Is volgens Tobias mogelijk de echtgenoot van eerder genoemde Iet. Via Iet leerde Tobias Jean kennen. Giddey werd door Tobias aan Jean overgedragen op station Bergweg, Rotterdam. Jean zou Giddey naar Brussel begeleiden en hij zou Giddey daar overdragen aan een Engelse ontsnappings organisatie.

Maarten, schuilnaam voor een man van de Parool organisatie genaamd Han, was voor de oorlog administratief medewerker bij de KLM. Hij kwam uit Groningen en heeft Rechten gestudeerd. Wordt soms Admiraal Tromp genoemd.

Erik, was voordat hij bij Het Parool kwam verslaggever bij het Utrechtssche Dagblad. Warendorf kent hem en hem werd aangeboden naar Engeland uit te wijken om daar voor Radio Oranje te gaan werken.

Sape Kuyper, student. Henk Pelser kende hem ook al van voor de oorlog. Woonde in hetzelfde hofje aan de Prinsengracht als Pelser. Heeft een broer genaamd Bram, student medicijnen. Contact met de broers Kuyper kwam tot stand via Suzie en Dick van Stokkum, broer en zus en beiden student te Amsterdam. Werken ook voor Pelser in de distributie afdeling van Het Parool. Sape Kuyper werd op 9 september 1943 gearresteerd en dit stond vermeld in de krant de Deutsche Zeitung.

Pooters, lid van een communitische verzetsbeweging (
CS-6) en leider van deze groepering. Volgens Bram Kuyper werd Pooters aangestuurd door de Britsche SIS. De SIS afdeling bestaat uit een chef en twee sous-chefs waarvan Piet Bakker er een is.

Jan, chef van een Nederlandse afdeling van de Britse SIS. Is waarschijnlijk dezelfde persoon die Tobias bij Bakker thuis ontmoette.

Hans Krebs, woonachtig in Londen en zit in het Britse leger. Hans is een broer van Horst Krebs die getrouwd is met de half-zus van Tobias, Dorothea Biallosterski.

Na dit tweede verhoor werd Tobias op 1 november 1943 ter beschikking gesteld aan de Nederlandse strijdkrachten.


Op 12 december 1943 komt er nog een rapport uit van MI-5 over Tobias. Zij hebben geen belastende feiten kunnen vinden.


Drie weken na zijn ter beschikking stelling van de Nederlandse strijdkrachten bevond Tobias zich al op een SOE trainingcentrum, STS-7 in Winterfold, Surrey. Deze school word de Student Assessment Board genoemd.

Op 4 december wordt een rapport opgemaakt over het verblijf van Tobias in STS-51 de parachute training op Ringway in de buurt van Manchester.


In de avond van 21 december 1943 komt Tobias aan bij STS-22, Rhubana Lodge, Morar, Inverness-shire. Hier schrijft Tobias op 23 december 1943 twee brieven, een aan zijn vader en een aan zijn nicht Mia Lacosta-Biallosterski die ook naar Engeland was uitgeweken. Deze brieven kwamen niet door de censuur en Tobias werd hierop aangesproken. Hierna herschreef hij beide brieven en deze werden ter controle op 27 december naar het STS hoofdkwartier gestuurd. Op 30 december wordt Tobias vanuit STS-22 terug geroepen naar Londen. Een dag eerder is er een rapport opgemaakt over het verblijf van Tobias in STS-22 waarin vermeld wordt dat het besef van Tobias in zake veiligheid te wensen over laat.

Enige maanden later op 2 maart 1944 wordt er een rapport opgesteld hoe Tobias het gedaan had op STS-40 waar hij onderwezen werd in het gebruik van de S-Phone, het Eureka baken en het organiseren van Reception Committees.

Kort voor zijn eerste missie in Nederland wordt er op 23 maart 1944 een rapport opgemaakt over het verblijf van Tobias in STS-39. De Hackett School voor subversieve propaganda. Deze opleiding werd natuurlijk gegeven in het kader van zijn eerste missie; contact leggen tussen de Nederlandse regering te Londen en de ondergrondse pers in Nederland.

In de nacht van 31 maart op 1 april 1944 vertrekt Tobias met marconist Jan Steman vanaf het geheime vliegveld Tempsford om missie Draughts uit te voeren.

w.mugge@home.nl    
27-05-2020
S-Phone in gebruik.
Eureka baken.