TELEGRAMMEN 1, September 1944.
Vrijdag 15 september, 1944.

1. Eerste telegram van Jaap Beekman via een reserve zender van John Austin, de marconist van Henk Brinkgreve, Jedburgh team Dudley. Beekman laat Londen weten dat hij in Vroomshoop, Overijssel zit.

? Londen antwoord meteen en vind het jammer dat Beekman's beide zenders defect zijn. Men is verheugt dat hij veilig is en Greta doet hem de groeten. Men hoopt dat hij zich nu met de geleende set kan redden.


FROM CHARADES VIA WENSUN STOP NR EEN STOP ALLES OK STOP EIGEN ZENDERS KAPOT STOP ONTVING B MARK TWO VAN DUDLEY STOP GROETEN AAN FAMILIE MAURITS VROOMSHOOP OVETNSELXX
(OVERIJSSEL) STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP GLAD ALL OK STOP SORRY ABOUT YOUR SETS BUT HOPE YOU CAN MANAGE NOW STOP VRIENDELIJKE GROETEN VAN GRETA STOPZondag 17 september 1944.

Londen stuurt op de dag van de luchtlandingen bij Arnhem een telegram via Beekman naar
SHOOTING, Lyukenaar. Deze is echter niet bij Beekman in de buurt. Het is hetzelfde bericht dat naar DRAUGHTS, Biallosterski is gestuurd via zendschema Plym van zijn marconist Pieter de Vos.

TO SHOOTING VIA WENSUN STOP


Maandag 18 september, 1944.

Londen verstuurt 's nachts een bericht bestemd voor Luykenaar, waarin men er vanuit gaat dat Nederland spoedig bevrijd zal zijn en men geeft aan wat de agenten te doen staat.

TO SHOOTING VIA NIGHT WENSUN STOP SEIN ONMIDDELLIJK WAAR U ZICH BEVINDT EN HOUDT ONS OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN STOP INDIEN U OF UW MEDEWERKERS AAN MILITAIRE AFDEELINGEN OF BRIGADES VERBONDEN BENT KOMMA SEIN WIE EN AAN WELKE AFDEELING OF BRIGADES VERBONDEN STOP INDIEN LOCALITEIT WAAR U WENT BEVRIJD WORDT KOMMA MOET U ZICH SPOEDIGST MELDEN BIJ HOOFDKWARTIER PRINS BERNHARD STOPDinsdag 19 september, 1944.

Weer stuurt Londen twee berichten bestemd voor Luykenaar via Beekman. Team Dudley van Henk Brinkgreve ontvangt hetzelfde berichten.

TO SHOOTING VIA NIGHT WENSUN STOP

TO SHOOTING VIA NIGHT WENSUN STOPDonderdag 21 september, 1944.

Londen vraagt Beekman of hij de berichten 1 t/m 4 die 's nachts verzonden werden ook ontvangen heeft en indien dit het geval is moet hij een bevestiging sturen.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP HAVE YOU RECEIVED OUR BROADCAST MESSAGES NUMBERS ONE TO FOUR IF SO ACKNOWLEDGE SOONEST STOPDonderdag 28 september, 1944.

Londen geeft antwoord op bericht nummer 3 van Jaap Beekman. Men legt hem uit dat men berichten voor hem 's nachts gaat versturen in de maanden oktober, november en december volgens het nacht schema waarvan hij een microfilm bij zich heeft. Omdat de afdruk van het NIOD gescheurd is, is niet duidelijk wat er precies in het telegram staat. Men heeft het over een tijdstip van 99339 GMT op de frequenties van 3562 kHz en op 4227.5 kHz. Wanneer een bericht voor hem bestemd is wordt de indicator 5R7 uitgezonden. Beekman moet aangeven of hij dit begrijpt.

TO CHARADES VIA WENSUM STOP YOUR NR THREE (3) STOP WE WILL BROADCAST TO YOU DURING OCTOBER NOVEMBER AND DECEMBER AS SHOWN IN YOUR MICROPRINT OF NIGHT PLAN ... AT NOUGHT NOUGHT THREE THREE NOUGHT REPEAT NOUGHT NOUGHT THREE THREE NOUGHT HOURS GMT USING FREQUENCIES THREE FIVE SIX TWO REPEAT THREE FIVE SIX TWO AND FOUR TWO TWO SEVEN POINT FIVE REPEAT FOUR TWO TWO SEVEN POINT FIVE KCS STOP INDICATOR THAT MESSAGE IS INTENDED FOR YOU IS FIVE ROBERT SEVEN REPEAT FIVE ROBERT SEVEN STOP CONFIRM IF ALL NOW CLEAR STOPVrijdag 29 september, 1944.

Beekman laat weten wat de slagzin voor een droppingsveld tussen Ommen en Marienberg aan de rivier de Vecht is genaamd Groote Jan. De Slagzin is Eendracht maakt macht en de letter die met het Eureka baken geseind zal worden is de letter A. Als er een S-Phone gebruikt wordt is het codewoord voor het vliegtuig BUNNY en voor de grondploeg PAPPY. De letter die met de seinlamp geseind zal worden is de letter K.
Het gaat hier waarschijnlijk om een droppingsveld op het Stegerenveld, wat later veld 'Evert' genoemd zal worden. Het bericht lijkt behoorlijk verminkt te zijn over gekomen, maar ook hier is niet alles leesbaar vanwege scheuren in de bladzijde die destijds door Paul Polak getypt zijn.

In een tweede bericht die dag laat Jaap Beekman weten dat het SOE broadcast station niet kan vinden en dat hij geen berichten heeft ontvangen. Mogelijk is dit bericht nummer 3 van Beekman, maar dan klopt de datum niet.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP TERREIN VAN SLAGZIN GROOTE JAN AAN DE VECHT TUSSEN OMMEN EN MARIENBERG ... TWEE BORNE RANDER SLAGZIN EENDRACHT MAAKT MACHT STOP EUREKA IS A VOOR ... R PHONE IS BUNNY VLIEGT WEG IS PAPPY LETTER IRRR SEINLAMP IS K FOR ...

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP KAN JULLIE NIET VINDEN EN ONTVING GEEN BERICHTEN STOP DRIE STOP

                                                  
VERDER NAAR TELEGRAMMEN 2, OKTOBER 1944.

                                                                   TERUG NAAR OVERZICHT
                                                                          
w.mugge@home.nl