TELEGRAMMEN SQUEAK I,  januari 1945
Zaterdag 13 januari 1945:

Sjoerdsma verstuurd bericht 1 om aan te geven dat hij veilg geland is en hij geeft aan dat hij voor
EDOUARD, Kolonel Hotz, zal gaan werken. Deze is Commandant van Overijssel, de Achterhoek en de Noord-Oost Polder. Jaap Beekman blijft voor Kapitein Lancker (EVERT) werken, die de commandant van Salland is.
Beekman zal zich ook voor de DZ Stegerenveld blijven inzetten.

Van Londen komen die dag vier berichten binnen:

1. Men is blij dat Sjoerdsma zijn eerste telegram verstuurd heeft, maar vraagt wel welke deel van de speciale order nummer 1 men moet versturen.

2. Via Kolonel Hotz krijgt het verzet opdracht V-raketten te saboteren, of aan te vallen tijdens het transport naar de lanceersites. De raketten veroorzaken veel schade aan de havens in de bevrijdde gebieden, maar ook in Engeland.

3. Vervolg van telegram nummer 2.

4. Is een bericht voor
DUDLEY, Henk Brinkgreve, Hij krijg de slagzin van veld Willow door en hij moet een nieuw veld opgeven waarvan EVERT (Kapt. Lancker) niet op de hoogte is.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR ONE (1) STOP CHRISTIAAN SAFELY ARRIVED MAURITS DECIDED TO GO ON WORKING FOR EVERT ESPECIALLY FOR STEGERVELD STOP CHRISTIAAN WILL SART WORKING FOR COLONEL EDOUARD THE PROVINCIAL COMMANDER OVERIJSSEL N E POLDER AND ACHTERHOEK WITH WHICH EVERT AGREES SO CRISTIAAN WILL HANDLE ALL TRAFFIC FROM AND TO THE PROVINCIAL HQ STOP WILL YOU REPEAT SPECIAL ORDER NR ONE AND ALL MESSAGE STILL IMPORTANT FOR DUDLEY FROM SEVENTY UPWARDS STOP TWO

TO SQUEAK VIA NIGHT ERME STOP OUR NR ONE (1) STOP DELIGHTED WITH YOUR FIRST MESSAGE GOOD WORK STOP WHICH PART OF SPECIAL ORDER NR ONE IS NOT CLEAR STOP

TO SQUEAK VIA NIGHT ERME STOP OUR NR TWO (2) STOP TO EDOUARD STOP URGENTLY REQUEST RESISTANCE TO ASSIST IN FIGHT AGAINST ROCKET ACTIVITY DIRECTED TOWARDS LIBERATED AREAS PORTS AND ALSO ENGLAND STOP IS SABOTAGE IS NOT POSSIBLE BY EXPLOSIVES DURING TRANSIT THEN EASIEST METHOD IS TO ATTACK BY RIFLE OR STENGUN FIRE THE ROCKET CASINGS OR PARTS WHILE BEING TRANSPORTED BY RAIL OR OTHER METHOD STOP RIFLE BULLET WILL PENETRATE AND SERIOUSLY DAMAGE ROCKET CASING AT FIVE HUNDRED METERS AND STEN AT ONE HUNDRED METERS STOP THERE IS NO DANGER OF EXPLOSION AS EXPLOSIVE HEAD IS ONLY ATTACHED AT FIRING POINT AREA STOP TO BE CONTINUED STOP

TO SQUEAK VIA NIGHT ERME STOP OUR NR THREE
(3) STOP CONTINUATION OF NUMBER TWO STOP ROCKETS ARE TRANSPORTED IN UNITS OF THREE FLAT TRUCKS MIDDLE TRUCK BEING SMALLER THAN OTHER TWO STOP EACH UNIT OF THREE CARRIES TWO ROCKETS COVERED WITH CANVAS STOP PLEASE REQUEST RESISTANCE GIVE MAXIMUM HELP STOP PLEASE INVESTIGATE POSSIBILITY ATTACKING STATIONARY OXYGEN WAGGONS STOP WILL SEND SPECIAL EXPLOSIVE CHARGES IF
REQUIRED STOP

TO SQUEAK VIA NIGHT ERME STOP OUR NR FOUR
(4) STOP FOR DUDLEY STOP YOUR GROUND WILLOW HAVE DECIDED TO USE FOLLOWING MESSAGE FOR THIS GROUND QUOTE MET KEES GAAT HET BETER UNQUOTE TRY TO LOCATE A NEW GROUND WHICH IS NOT KNOWN TO EVERT STOPWoensdag 17 januari 1945.

3. In dit telegram beklaagt Sjoerdsma zich over het feit dat hij gedropt is met onvoldoende kristallen voor zijn set. Hij wil zo snel mogelijk de ontbrekende kristallen hebben, nl voor 6600 kHz en 6645 kHz. Dit zijn de nummers zeven en acht op zendschema Erme. Tot hij deze ontvangen heeft gebruikt hij de kristallen 5 en 6 in plaats van 7 en 8.

5. Londen vindt het jammer dat Sjoerdsma kristallen te kort komt en bevestigd dat Sjoerdsma in de plaats van de kristallen 7 en 8 nu de kristallen 5 en 6 zal gebruiken. Men heeft het Home Station in Engeland hiervan op de hoogte gesteld. Londen zal spoedig de ontbrekende kristallen en de reserve onderdelen sturen.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR THREE (3) STOP WHAT A BLOODY HOWLER TO SEND ME AWAY WITH TWO CRYSTALS TOO SHORT STOP WHEN PLAN SAYS FREQUENCY SEVEN OR EIGHT THEN I WILL COME UP AT REPECTIVELY FIVE OR SIX STOP CONFIRM TONIGHT YOU UNDERSTAND STOP SEND ME CRYSTALS SIX SIX ZERO ZERO AND SIX SIX FOUR FIVE AND SPARES AS SOON AS POSSIBLE STOP SEVEN

TO SQUEAK VIA NIGHT ERME STOP OUR NR FIVE (5) STOP MUCH REGRET YOUR NEWS RE CRYSTALS STOP CONFIRM YOU USE FREQUENCIES FIVE AND SIX IN PLACE OF SEVEN AND EIGHT STOP HAVE ADVISED HOME STATION STOP SENDING NEW CRYSTALS AND SPARES SOONEST STOP ALL THE BEST STOPDonderdag 18 januari 1945
.

2. Sjoerdsma laten weten dat de 1e pagina van het codeboek van het uitgaande verkeer per ongelijk op het hoofdkwartier van Kolonel Hotz verloren is gegaan. Hotz gaat vanaf nu verder met pagina 2. Sjoerdsma geeft verder aan dat hij nog geen uitzending met morse berichten via de BBC zender ontvangen heeft.

6. Londen laat weten dat er een nieuw zendschema voor berichten vanuit England gestart zal worden. Zij beginnen met uitzenden om 23.00 GMT op 6675 kHz. Wanneer deze uitzending in gedrang komt met zijn eigen schema, dan moet Sjoerdsma om 10.00 GMT luisteren. Het nieuwe uitzendschema begint op zaterdag 20 januari 1945. Sjoerdsma moet laten weten of hij de uitzendingen kan ontvangen.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR TWO (2) STOP MY MISTAKE EDWARDS HQ SPOILED FIRST PAGE OF OUT GOING PAD STOP NOW HIS IDENTITY CHECK IS DEVRIVED IN THE SAME WAY FROM THE PREARRANGED GROUP BUT OF THE SECOND PAGE STOP HIS ONE WASCANCELLED SO HE START WITH TWO STOP DID NOT GET BROADCAST STOP SIX

TO SQUEAK VIA NIGHT ERME STOP OUR NR SIX (6) STOP NEW BROADCAST ARRANGEMENTS AS FOLLOWS STOP WE WILL TRANSMIT AT ELEVEN HUNDRED HOURS GMT DAILY USING FREQ SIX SIX SEVEN FIVE KHZ STOP WHEN BROADCAST SKED CLASHES WITH MAIN SKED TIME USE TEN HUNDRED HOUR ADDITIONAL SKED TIME AND ARRANGEMENTS STOP WILL START ON SATURDAY TWENTIETH STOP LET US KNOW SOONEST IF SUCCESFUL STOPVrijdag 19 januari 1945.

2. Sjoerdsma verstuurt een bericht voor Kapitein Lancker (
EVERT), en meldt dat Colonel van Buren, de commandant van de Achterhoek, samen met twee medewerkers op 1e Kerstdag door de Gestapo gearresteerd is. Lancker gaat contact met de Achterhoek opnemen om dit gebied te reorganiseren.

3. Lancker meldt verder dat er in de Achterhoek zo'n 800 verzetsmedewerkers zijn maar slechts 400 van hen zijn van een wapen te voorzien.

4. Lancker laat weten dat
DUDLEY (Brinkgreve) Londen de groeten doet. Hij is kwaad omdat Beekman en Macbeff grote hoeveelheden drank, sigaretten en drank krijgen, terwijl hij helemaal niets krijgt. Waarom is dat? Hij wil sokken voor bij een pak hebben, laarzen, handschoenen, een das, hoed, overhemd boorden, scheermesjes en zeep.

FROM EVERT VIA ERME STOP MY TWO (2) STOP COMMANDANT ACHTERHOEK COLONEL VAN BUREN WITH TWO MEMBERS OF HIS STAFF ARRESTED ON CHRISTMAS DAY BY GESTAPO STOP AM ESTABLISHING CONTACT TO REORGANIZE THIS AREA STOP EIGHT

FROM EVERT VIA ERME STOP MY NR THREE
(3) STOP ACCORDING TO LATEST AVAILABLE DATE BEGINNING OF DECEMBER ACTIVE RESISTANCE ACHTERHOEK ABOUT EIGHT HUNDRED MEN STOP ARMS AVAILABLE FOR FOUR HUNDRED STOP

FROM EVERT VIA ERME STOP MY NR FOUR (4) STOP GREETINGS FROM DUDLEY STOP HE IS BROWNED OFF BECAUSE MAURITS AND MACBEFF GET LASHINGS OF LIQUER SWEETS AND CIGARETTES WHILE HE GETS ... ALL STOP WHY STOP HE WANTS ALSO DECENT SUIT SOCKS AND BOOTS SIZE TEN WARM GLOVES SHARF HAT SHIRT COLLAR SIZE SIXTEEN RAZOR BLADES SOAP STOP THREEZaterdag 20 januari 1945.

7. Londen vraagt Sjoerdsma, nu hij voor EDUARD (Kol. Hotz) werkt, of hij de codes en prefixes die voor EVERT (Kapt. Lancker) bestemd waren nu aan EDUARD gegeven heeft? Mede omdat alle berichten die hij tot nu toe verzonden heeft van EDUARD afkomstig waren. De dag hiervoor heeft Sjoerdsma echter nog drie berichten van EVERT verstuurd. Mocht EVERT nog niet over eigen codes en prefixen beschikken dat zal Londen hem die sturen via zijn eigen kanalen.

TO SQUEAK VIA ERME DIRECT STOP OUR NR SEVEN (7) STOP AS YOU ARE NOW WORKING FOR EDUARD CONFIRM IMMEDIATELY THAT YOU GIVEN CODES AND PREFIX INDENDED FOR EVERT TO EDUARD STOP ALSO THAT MESSAGES YOU HAVE SENT SO FAR ARE FROM EDUARD STOP IF NO CODING MATERIAL WAS GIVEN TO EVERT WE WILL SEND HIM SOME VIA HIS OWN CHANNELS STOPZondag 21 januari 1945.

8. Sjoerdsma moet van Londen aan Henk Bringreve of aan Kol. Hotz vragen of er contact is met het gebied rond Venlo. Indien dit het geval is, zou het dan mogelijk zijn om in Overijssel of in de Achterhoek een paar zend-ontvangers te droppen en die vervolgens naar de regio Venlo over te brengen.

PLEASE ASK DUDLEY REPEAT DUDLEY OR EDUARD REPEAT EDOUARD IF THEY HAVE ANY CONTACT IN THE VENLO REPEAT VENLO AREA AND IF SO WOULD IT BE POSSIBLE FOR OVERIJSSEL OR ACHTERHOEK TO RECEIVE WIRELESS SETS AND GET THEM TO THESE CONTACTS IN THE VENLO AREA STOPMaandag 22 januari 1945.

4. Sjoerdsma laat weten dat hij de uitzending via de BBC ontvangen heeft. De speciale opdracht nummer 1 is nog steeds niet ontvangen. Jaap Beekman is ter nauwernood ontsnapt aan arrestatie en leeft nu ondergronds, zonder radioset. Hij zal spoedig echter weer actief zijn. Wanneer de sneeuw weg is moeten er voorraden voor Gerard Buunk (FOPKONIJN), Frits ter Laaken (ALEX) en voor het SAS team GOBBO gedropt worden op DZ Evert (Stegerenveld) want die is nog steeds te gebruiken.

9. Londen laat Sjoerdsma weten dat hij zo snel mogelijk moet melden wanneer de sneeuw verdwenen is zodat men de dropping operaties kan hervatten.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR FOUR (4) STOP GOT BROADCAST OKAY STOP SPECIAL ORDER NR ONE IS NOT RECEIVED AL ALL STOP MAURITS HAD A NARROW ESCAPE AND LIVES SUBMERGED NOW WITHOUT EQUIPMENT STOP HE WILL START OPERATING AGAIN SOONEST STOP IF SNOW IS GONE DROP NEW STUFF FOR ALEX FOP AND MACBEF ON GROUND EVERT WHICH IS STILL SAFE STOP TWO

TO SQUEAK VIA ERME STOP OUR NR NINE (9) STOP REFERENCE YOUR NR FOUR (4) STOP TELL US AS SOON AS POSSIBLE AS SNOW HAS GONE SO THAT WE CAN RESUME OPERATIONS STOPDinsdag 23 januari 1945.

5. Sjoerdsma vraagt Londen namens
EVERT een nieuw beperkt zendschema voor Jaap Beekman voor de duur van enkele weken te sturen waarbij zij rekening moeten houden met de kristallen die hij in zijn bezit heeft. Londen moet dit schema zo snel droppen. Sjoerdsma heeft de berichten uitzending via de BBC tijdens de daguren goed ontvangen.

6.
EDOUARD laat Londen via Sjoerdsma weten dat het verzet behoorlijke klappen heeft opgelopen nadat Londen gevraagd had op te gaan treden. Het heeft in dit gebied drie maanden gekost om te reorganiseren.Men stelt zich defensief op gezien de hoeveelheid politietroepen die vanuit bevrijdde gebieden zich nu in Overijssel en de Achterhoek bevinden. Men gaat echter door met de voorbereidingen om wanneer Londen daar middels de speciale orders om vraagt in de openbaarheid te treden.

10. Londen wil van Henk Brinkgreve weten hoe de situatie in de Achterhoek is, want men is van plan om een agent en een marconist te sturen om een organisatie ten zuiden van het Twente Kanaal op te bouwen. Men wacht het antwoord af en vraagt of hij een ontvangst comite voor de agent en de marconist kan organiseren.

11. Londen laat via Sjoerdsma aan EVERT weten dat het zendschema en de kristallen voor Jaap Beekman gedropt zullen worden zodra het weer dit toelaat. Men is blij dat Sjoerdsma de dag uitzendingen van plan ERME goed kan ontvangen.

12. Londen laat Henk Brinkgreve weten van PAPPY (Olmstedt) gehoord te hebben dat zijn koeriersters schoenen en materiaal voor rokken nodig hebben. Hem wordt gevraagd hoeveelheden en maten van de benodigde attikelen door te geven.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR FIVE (5) STOP REQUEST FROM EVERT TO SEND ME NEW LIMITED PLAN FOR THE COMING WEEKS FOR MAURITS FITTING HIS CRYSTALS STOP PLEASE DROP NEW PLAN AND CRYSTALS FOR MAURITS SOONEST STOP I GOT DAY BROADCAST OKAY STOP

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIVE
(5) STOP RE YOUR THREE (3) AND FOUR (4) STOP AFTER SEPTEMBER WHEN YOU REQUEST RESISTANCE CAME OUT IN THE OPEN IT HAS TAKEN US THREE MONTHS AND MANY CASUALTIES TO REORGANISE THE UNDERGROUND IN THIS AREA STOP IN DEFENCE AGAINST THE BIG CONCENTRATION OF POLICE FORCES FROM LIBERATED AREAS WE HAVE CUT DOWN OUR ACTIVITIES TO A MINIMUM BUT PREPARING FOR THE MASKS SET DOWN RE YOU SPECIAL ORDERS STOP TO BE CONTINUED STOP EIGHT

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TEN (10) STOP FOR DUDLEY STOP WHAT IS THE SITUATION aCHTERHOEK WISH TO SEND ORGANISER AND OPERATOR TO BUILD UP AREA SOUTH OF TWENTE CANAL STOP AWAIT YOUR NEWS AND ALSO IF YOU CAN ARRANGE RECEPTION FOR THEM STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR ELEVEN
(11) STOP FOR EVERT STOP NEW PLAN AND CRYSTALS FOR MAURITS BEING SEND TO YOU AS SOON AS WEATHER PERMITS STOP GLAD BROACAST RECEPTION GOOD STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWELVE
(12) STOP FOR DUDLEY STOP UNDERSTAND FROM PAPPY YOUR COUIERSTERS IN NEED OF SHOES AND MATERIAL FOR SKIRTS STOP PLEASE GIVE US DETAILS QUANTITY AND SIZES OF ARTICLES REQUIRED STOPWoensdag 24 januari 1945.

7. Hotz beantwoordt de vraag van Londen om vanuit Overijssel of de Achterhoek het gebied rond Venlo van zend-ontvangers te voorzien. Volgens hem is Venlo geŰvacueerd, maar er zijn verzetslieden achtergebleven. Met hen heeft Hotz geen contact en de weg naar dit gebied loopt door Duitsland. Hij gaat het nader onderzoeken, maar verwacht er niet veel van.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR SEVEN (7) STOP RE YOUR NR EIGHT (8) STOP VENLO EVACUATED BUT SOME RESISTANCE LEFT BEHIND STOP HAVE NO CONTACTS AND ROAD TO THIS AREA LEADS THROUGH GERMANY STOP WILL INVESTIGATE BUT AM VERY DOUBTFUL STOPDonderdag 25 januari 1945
.

6. Hotz laat weten dat het gewapende verzet het slechts 1 maand tegen de vijand het vol kan houden als de geallieerde troepen zich niet ten noorden van de Rijn gaan begeven waardoor de druk op Overijsel af zal nemen. Hij wacht op verder advies vanuit Londen en zal doelen waar raketten worden afgeschoten opgeven om deze door de RAF te laten bombarderen.

8. Henk Brinkgreve laat via kolonel Hotz weten dat hij de nieuwe BBC slagzin begrepen heeft. Ook heeft hij de beschikking over een Eureka baken voor veld Willow. Londen kan op dit veld personen en materiaal voor de Groep Albrecht droppen evenals het pakket voor hem en hij wil nog een paar Eureka bakens hebben.

9. Henk Brinkgreve laat Londen weten dat zij zij het goed vinden hij volgende maand zal proberen naar bevrijd gebied over te steken om rapport uit te brengen. Hij wil bij Gorinchem de rivier oversteken en vervolgens zo spoedig mogelijk in gezelschap van een nieuwe marconist naar Overijssel terugkeren. Hij wil hiervoor van Londen een wachtwoord hebben om zich bij de geallieerden te kunnen melden.

10. Henk Bringreve laat in dit telegram weten dat een commandant van de Veluwe een liaison officier nodig heeft. Kan Londen misschien een Jedburgh team sturen in civiele kleding en voorzien van papieren? Men moet wel Nederlands sprekende marconisten meesturen.

3. Londen gaat akkoord dat Brinkgreve naar bevrijd gebied crosst en zijn wachtwoord is BRISTOL.

10 & 14. Dit zijn twee telegrammen die de Speciale Opdracht voor Overijssel bevatten. Hierin is onder andere het gebied van de regio Overijssel aangegeven.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR SIX (6) STOP CONTINUATION OF FIVE (5) STOP WE ARE READY TO RESUME OPERATIONS WHEN YOU GIVE THE WORD BUT CANNOT KEEP UP ARMED RESISTANCE FOR MORE THAN ONE MONTH IF ALLIED TROOPS DO NOT START MOVING NORTH OF THE RHINE AND LOSSEN CONTROL OF THE ENEMY OVER THIS AREA STOP WE THEREFORE AWAIT YOUR FURTHER ADVICE AND WILL GIVE YOU PINPOINTS TO BOMB ROCKET SITES STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR EIGHT
(8) STOP RE GROUND WILLOW FROM DUDLEY STOP NEW BBC MESSAGE UNDERSTOOD STOP HAVE LAST REMAINING EUREKA IN THIS AREA ON THIS FIELD STOP PLEASE ADVICE US IF THIS WORKS OK STOP DROP BODIES AND MATERIAL FOR INTELLIGENCE GROUP ALBRECHT ALSO PACKAGE FOR DUDLEY AND MORE EUREKAS HERE WSENT (EVERT) HAS CODE STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR NINE
(9) STOP FROM DUDLEY STOP DO YOU AGREE IF I TRY WITHIN NEXT MONTH TO CROSS THE LINE TQ REPORT ON SITUATION STOP INTEND TO GO VIA GORKUM AND RETURN HERE SOONEST WITH NEW OPERATOR STOP CAN YOU GIVE ME A PASSWORD STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NT TEN
(10) STOP DUDLEY STOP COMMANDANT VELUWE HE WANTS ALLIED LIAISON OFFICER STOP CAN YOU SEND A JEDBURGH TEAM WITH CIVILIAN CLOTHING AND PAPERS AND PREFERABLE DUTCH SPEAKING OPERATORS STOP THREE

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE (3) STOP FOR DUDLEY STOP WE AGREE YOU TRY COME OUT AS SUGGESTED BY YOU STOP YOUR PASSWORD IS BRISTOL STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TEN
(10) STOP FOLLOWING IS A REPEAT OF SPECIAL ORDER NUMBER ONE TO COMMANDER PROVINCE OVERIJSSEL STOP IN ORDER TO GIVE RESISTANCE MAXIMUM OPPORTUNITY OF HELPING ALLIES TO LIBERATE HOLLAND AND TO AVOID PREMATURE ACTION IT HAS BEEN DECIDED TO DIVIDE UNLIBERATED HOLLAND INTO REGIONS STOP EACH REGION ONLY COME INTO ACTION WHEN THE ALLIED COMMANDER THINKS NECESSARY STOP IMPORTANT THAT REGIONS SHOULD NOT GO INTO ACTION UNTIL THE SPCIAL BBC MESSAGES OR WIRELESS INSTRUCTIONS ARE BROADCASTED STOP TO BE CONTINUED STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NUMBER ONE FOUR
(14) STOP CONTINUATION OF SPECIAL ORDER NUMBER ONE STOP YOUR REGION CONSISTS OF THE AREA OF NORTH EAST POLDER PROVINCE OF OVERIJSSEL AND ALL AREA EAST OF RIVER IJSSEL INCLUDING THE ACHTERHOEK STOP FURTHER SPECIAL ORDER MESSAGES WILL BE SENT TO YOU GIVING YOU SPECIAL BBC MESSAGES AND ACTION WHICH YOU SHOULD TAKE WHEN THESE ARE BROADCAST STOP THE TEXT OF YOUR ACTION MESSAGES  SHOULD NOT BE COMMUNICATED TO OTHER REGIONS OR TO PEOPLE OF OTHER REGIONS THIS IS MOST IMPORTANT IN CASE OF PENETRATION STOP END OF SPECIAL ORDER NUMBER ONE STOPVrijdag 26 januari 1945.

11. Hotz vraagt Londen waarom Radio Oranje bepaalde berichten uitzendt over de Arbeits Einsatz en dat iedereen die zich hiervoor opgeeft als colloborateur beschouwd zal worden.

4
. Londen laat op het telegram van Kolonel Hotz weten dat Radio Oranje speciale berichten uitzendt over de Arbeits Einsatz in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Deze berichten zijn niet voor Overijssel bedoelt.

5. Londen verklaart wat men met een 'zone' bedoelt.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR ELEVEN (11) STOP RADIO ORANGE SAYS EVERYONE WHO ASKS FOR QUOTE AUSWEISE ARBEITSEINSATZ UNQUOTE WILL BE TREATED AS COLLABORATOR STOP IN OVERIJSSEL THESE WERE ASKED FOR IN NOVEMBER AND ARE REISSUED MONTHLY AUTOMATICALLY STOP PEOPLE ASK FOR INSTRUCTIONS STOP HERE IS NO GENERAL CALL UP YET SUCH AS IN HOLLAND AND UTRECHT ONLY OCCASIONAL RAZZIA STOP EIGHT

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FOUR (4) STOP RE ACTION RADIO ORANGE APPLY TO PROVINCES UTRECHT NORTH AND SOUTH HOLLAND ONLY AS IN THESE PROVINCES A SPECIAL ANNOUNCEMENT REGARDING ARBEIT INZET APPEARED STOP RADIO ORANGE BROADCASTS THEREFORE DO NOT APPLY TO YOUR DISTRICT STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FIVE
(5) STOP REFERENCE OUR NOS ONE AND TWO PLEASE READ FOR REGION THE WORD ZONE STOP IN FUTURE THE WORD REGION WILL ONLY BE USED FOR SUB DISTRICTS WITHIN THE ZONE STOP REGIONS IN YOUR ZONE ARE OVERIJSSEL AND ACHTERHOEK STOPZaterdag 27 januari 1945.

12. In dit telegram vraagt Hotz om de volgende medicijnen met spoed te droppen: Insuline, Morphine, Pinitrin: een middel tegen ..., Cibazol: middel tegen roodvonk, Dagenan: middel tegen longontsteking, Protosil Laudanum: middel tegen diarree en darm infecties, Iodine: jodium. Verder vraagt Hotz om middelen te droppen tegen Typhus en Difterie. Ook in het oosten had men tekorten aan medicijnen, in het westen was men die ook al gaan droppen, daar was het tekort nog groter.

13. Henk Brinkgreve laat via Hotz weten dat er opnieuw problemen zijn binnen de NBS, dit keer willen de KP en de LO zich afscheiden van de NBS en zich richten tegen het Communisme. In Overijssel dit dit niet het geval , maar in andere regio's wel. Brinkgreve vraagt of Prins Bernhard in kan grijpen, of nog liever, dat Koningin Wilhelmina een toespraak via Radio Oranje houd om tot eenheid op te roepen en binnen de NBS geen politiek te bedrijven.

14. Hotz beantwoord de vraag van Londen aan welke dames schoenen men behoefte heeft en in welke maat. Ook geeft hij dat de koeriersters kousen, dassen en warme handschoenen nodig hebben. Verder geeft hij het materiaal op waarvan rokken en flanellen broeken gemaakt kunnen worden.
PAPPY (John Olmstedt van team Dudley die met Pegasus II de Rijn is overgestoken.) wordt bedankt dat hij het in Londen goed geregeld heeft.

6. Londen vraagt wie de Commandant van de Veluwe is en bij werke verzetsorganisatie hij is aangesloten. Zou hij een grondploeg samen kunnen stellen voor het ontvagen van een agent en een marconist. Als hij dat kan moet hij het veld noemen en de BBC slagzin en de codeletter die vanaf de grond naar het vliegtuig geseind zal worden. Men wacht in Londen nog steeds op antwoord of de agent en de marconist mogelijk in de Achterhoek gedropt kunnen worden, beiden stand namelijk al op standby om te vertrekken.

7. Sjoerdsma krijg bericht van Londen dat hij aan
EVERT (Lancker) de vraag door moet geven of hij de speciale opdrachten 1 en 2 aan EDOUARD (Hotz) heeft doorgegeven?

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR TWELVE (12) STOP THE FOLLOWING DROPS ARE URGENTLY REQUIRED STOP INSILIN MORHIUM OINIRIN CODEIN CIBAZOL DAGEAN PRONTOSILLAUDAUM IODINE LAXATIVES STOP ALSO SERUM AGAINST DIPHTERITUS AND TYPHUS STOP CAN YOU DROP THEM STOP WE CAN TAKE CARE OF DISTRIBUTION STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THIRTEEN
(13) STOP TOP KP RPT KP AND LO RPT LO STARTED ACTION TO SEPARATE FROM NBS RPT NBS AND FORM SMALL ARMED RESISTANCE GROUPS ON A POLITICAL BASIS DIRECTED AGAINST COMMUNISM STOP KP RPT KP THIS AREA REFUSE TO COMPLY AND DECIDED TO STAY WITH NBS RPT NBS STOP IN OTHER REGIONS ACTION HAS SOME SUCCES STOP POLITICS NOW MAJOR HEADACHE STOP COULD PRINCE BERNHARD INTERVENE OR BETTER QUEEN WILHELMINA BROADCAST TO KEEP RESISTANCE FREE FROM POLITICS AND PRESERVE UNITY STOP FROM DUDLEY STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOURTEEN (14) STOP YOUR TWELVE (12) STOP SEND TWENTY PAIR SHOES SIZES SIX SEVEN AND EIGHT STOP STOCKINGS SCARVES WARM GLOVES STOP SIXTY YARDS TWEE AND WIPCORD DIFFERENT COLOURS TO AVOID UNIFORMITY FOR SKIRTS AND SLACKS STOP GOOD SHOW PAPPY STOP EIGHT

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR SIX (6) STOP TO DUDLEY STOP WHO IS COMMANDANT VELUWE RPT VELUWE AND TO WHICH ORGANISATION DOES HE BELONG STOP CAN HE ARRANGE RECEPTION FOR ORGANISER AND OPERATOR AND IF SO GIVE GROUND AND CONVENTIONS STOP AWAIT REPLY ABOUT ACHTERHOEK AS MEN ARE STANDING BY TE LEAVE STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR SEVEN
(7) STOP fOR EVERT RPT EVERT STOP DID YOU SEND SPECIAL ORDERS NUMBER ONE AND TWO TO EDUARD STOPZondag 28 januari 1945.

15
. Brinkgreve laat via Hotz weten via de commandant van de Veluwe is (Piet Kruyff) en hij zal spoedig een droppingsveld met conventies opgeven.

16
. Henk Brinkgreve geeft via kolonel Hotz aan Londen door dat hij bezig is om een droppingsveld in de Achterhoek te organiseren, maar hij moet voorzichtig te werk gaan. Gezien de recente arrestaties lijkt de Gestapo in het verzet daar ge´nfiltreerd te zijn. Een dropping zonder grondploeg is eenvoudiger te organiseren dan een met een grondploeg, maar Brinkgreve neemt aan dat Londen de mannen alleen wil droppen als er een ontvangstcomite klaar staat.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIFTEEN (15) FROM DUDLEY STOP COMMANDANT VELUWE IS PAUL RPT PAUL STOP HE WAS KNOWN AS PIET VAN ARNHEM RPT PIET VAN ARNHEM  OF KP RPT KP STOP HE ARRANGED LAST SEPTEMBER TELEPHONE CONTACTS ARNHEM OOSTERBEEK NIJMEGEN AND COMMANDED RESISTANCE ARNHEM STOP HE WAS APPOINTED GCSG RPT GCSG DISTRICT SIX LAST DECEMBER BY COMMANDER NBS RPT NBS STOP GROUND AND CONVENTIONS FOLLOW SOONEST STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR SIXTEEN
(16) STOP FROM DUDLEY RE YOUR SIX (6) STOP AM PREPARING GROUND ACHTERHOEK BUT HAVE TO BE CAREFULL AS ARRESTATIONS IN THAT AREA PROVE GESTAPO THERE WELL PENETRATED STOP BLIND DROP EASIER TO ARRANGE BUT SUPPOSE YOU WANT RECEPTION STOP THREEMaandag 29 januari 1945.

7. Londen vraagt kolonel Hotz om informatie over V-1 raketten te verzamelen waar het leger gebruik van kan maken. Informatie waar nieuwe lanceerplaatsen aangelegd worden, het verzamelen van gegevens over oude en nieuwe lanceerplaatsen, aangeven welke plaatsen niet meer gebruikt worden en aangeven welke lanceerplaatsen extra bewaakt worden.

14. Via Sjoerdsma komt het zendschema voor
MAURITS ( Jaap Beekman) binnen. Het ziet er als volgt uit:

Donderdag 1 februari: 15:00 uur.
Vrijdag 2 februari: 12:00 uur.
Zaterdag 3 februari: 17:00 uur.
Zondag 4 februari: 08:00 uur.
Maandag 5 februari: 13:00 uur.
Dinsdag 6 februari: 16:00 uur
Woensdag 7 februari: 10:00 uur.
Donderdag 8 februari: 17:00 uur.
Vrijdag 9 februari: 13:00 uur
Zaterdag 10 februari: 09:00 uur.
Zondag 11 februari: 16:00 uur
Maandag 12 februari: 12:00 uur.
Dinsdag 13 februari: 11:00 uur.
Woensdag 14 februari: 17:00 uur.

Alle genoemde tijden zijn in Greenwich Mean Time.

8. Via
EDOUARD (Hotz) komt er een bericht binnen voor DUDLEY (Brinkgreve). Hij moet blijven zoeken naar een droppingsveld in de Achetrhoek met een ontvangstcomite. Daarnaast moet hij een contactadres en een wachtwoord opgeven voor een eventuele dropping zonder ontvangstcomite.


TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR SEVEN (7) STOP FOLLOWING INFORMATION ON V ONE RPT V ONE WILL BE USEFUL TO ARMY STOP CONSTRUCTION NEW SITES COLLECTION MATERIAL ON NEW OR OLD SITES NOT AT PRESENT USED OR EXTRA GUARD MEASURES STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR FOURTEEN
(14) STOP FOR MAURITS RPT MAURITS STOP NEW SKEDS AS FOLLOWS STOP THURSDAY FIRST FEBRUARY FIFTEEN HUNDRED HRS FRIDAY SECOND AT TWELVE HUNDRED STOP SATURDAY SEVENTEEN HUNDRED SUNDAY FOURTH FEBR ZERO EIGHT ZERO ZERO MONDAT FIFTH THIRTEEN HUNDRED TUESDAY SIXTEEN HUNDRED WEDNESDAY TEN HUNDRED THURSDAY SEVENTEEN HUNDRED FRIDAY THIRTEEN HUNDRED SATURDAY ZERO NINE HUNDRED SUNDAY ELEVENTH FEB SIXTEEN HUNDRED MONDAT TWELVE HUNDRED TUESDAY ELEVEN HUNDRED WEDNESDAY SEVENTEEN HUNDRED STOP ALL TIMES GMT RPT GMT STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR EIGHT
(8) STOP FOR DUDLEY RPT DUDLEY STOP CONTINUE LOOKING FOR GROUND IN ACHTERHOEK WITH RECEPTION STOP IN MEANTIME PLEASE GIVE US CONTACT ADDRESS WITH PASSWORD FOR BLIND DROP STOPDinsdag 30 januari 1945.

15. Sjoerdsma ontvangt een bericht voor Henk Brinkgreve. Deze moet Londen direct inlichten of het droppingsveld Willow al sneeuwvrij is want men wil tot droppen overgaan. Er zullen een man en 10 ongemerkte containers voor Groep Albrecht gedropt worden. Verder worden er 14 containers en 6 speciale pakketten ten behoeve van Henk zelf gedropt worden.

9. Aan Hotz wordt gevraagd de opgave voor de te droppen medicijnen te herhalen, omdat alles tussen de woorden Insuline en Prontosil verminkt in Engeland is binnengekomen.

10. Aan Hotz wordt een opgave gedaan om de volgende doelen aan te vallen: zuurstof fabrieken waar brandstof voor raketten vervaardigd wordt, benzine en olievoorraden, fabrieken die voor de Duitsers werken en speciaal die, die vliegtuig onderdelen, radio's en electrotechnische onderdelen fabriceren. Deze sabotage teams moeten alleen dit werk doen en geen andere verzetsactiviteiten ontplooien. Dit om de veiligheid binnen de NBS te garanderen.

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR FIFTEEN (15) STOP FOR DUDLEY STOP PLEASE TELL US IMMEDIATELY GROUND WILLOW IS CLEAR OF SNOW SO WE CAN DELIVER STOP LOAD WILL BE ONE MAN AND TEN CONTAINERS UNMARKED FOR ALBRECHT GROUP STOP BALANCE OF LOAD IS FOURTEEN CONTAINERS AND SIX SPECIAL PACKAGES FOR YOU STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR NINE (9) STOP REFERENCE YOUR NUMBER TWELVE (12) CONCERNING DRUGS STOP PLEASE REPEAT EVERYTHING BETWEEN WORDS INSULINE AND PRONTOSIL AS THIS PART MUTILATED AND NOT UNDERSTOOD STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TEN
(10) STOP IN ADDITION TO TARGETS WHICH YOU ARE ALREADY ATTACKING DESTRUCTION OF FOLLOWING TARGETS WILL ASSIST ALLIED WAR EFFORT STOP OXYGEN PLANTS USED IN CONNECTION WITH ROCKETS STOP PETROL AND OIL SUPPLIES STOP FACTORIES KNOWN TO BE WORKING FOR GERMANS AND IN PARTICULAR THOSE ENGAGED IN MAKING AIRCRAFT AND WIRELESS AND ELECTRICAL EQUIPMENT STOP SABOTAGE TEAMS SHOULD BE ISOLATED AND NOT TAKE PART IN OTHER RESISTANCE ACTIVITIES IN ORDER TO SAFEGUARD SECURITY OF NBS STOPWoensdag 31 januari 1945.

11 t/m 15. Hotz ontvangt 'Speciale Opdracht nummer 2' in vijf telegrammen. Zie BIJLAGE.

7
. Sjoerdsma meldt dat hij een aantal dagen niet in de lucht zal komen want hij verhuist van Heeten naar de omgeving van Enschede. Verder heeft hij nooit telegram nummer 7 van Londen ontvangen.

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR ELEVEN (11) STOP SPCIAL ORDER NUMBER TWO FOR COMMANDANTS NORTH EAST POLDER PROVINCE OVERIJSSEL AND ACHTERHOEK STOP YOU SHOULD PLAN HOW TO PUT INTO OPERATION IN THE FUTURE THE FOLLOWING ACTIVITIES THROUGHOUT THE WHOLE OF YOUR REGIONS STOP ACTION MESSAGES WILL BE GIVEN ON BBC FLEMISH EVENING BROADCAST AT TWENTY THIRTY HOURS AND ON BBC FRENCH NEWS SERVICE AT THIRTEEN HOURS BOTH YOUR LOCAL TIME STOP NO ACTION TO BE TAKEN UNTIL RECEIPT OF ACTION MESSAGES STOP ONE STOP COMBINED RAILWAY AND ROAD SABOTAGE BUT NO ACTION TO BE TAKEN WHICH TAKES MORE THAN EIGHT DAYS TO BE REPAIRED STOP TO BE CONTINUED STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR TWELVE
(12) STOP CONTINUATION OF ORDER NUMBER TWO STOP SABOTAGE OF TELECOMMUNICATIONS BUT RECORDS OF SABOTAGE TO BE KEPT AND RECORDS AT REPEATER STATIONS TO BE SAVED STOP THREE STOP HARASSING ATTACKS INCLUDING ATTACKS ON ISOLATED HEADQUARTERS AND DETACHMENTS STOP FOUR STOP PASSING INTELLIGENCE STOP THIS MEANS RECRUIT NOW SUITABLE MEN TO BE SENT ON RECEIPT OF ACTION MESSAGES THROUGH TO THE ALLIED FORCES STOP THREE MEN SHOULD BE SENT DAILY FROM YOUR REGIONS AND BRING TACTICAL INFORMATION CONCERNING CONCENTRATIONS OF TROOPS PARTICULARLY IN VILLAGES AND IF CONCENTRATIONS HAVE WIRELESS MASTS LOCATIONS OF MINEFIELDS AND FIELD WORKS AREAS COMPLETELY FREE OF ENEMY TROOPS SIGNS AND SYMBOLS ON VEHICLES RELIEF AND TROOP MOVEMENTS STOP TO BECONTINUED STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THIRTEEN
(13) STOP CONTINUATION ORDER NUMBER TWO STOP CONTINUATIO FOUR STOP IN ALL CASES TIME DATE AND SOURCE OF INFORMATION SHOULD BE GIVEN STOP MEN SHOULD REPORT TO INTELLIGENCE OFFICER AT BRIGADES STOP IN ADDITION TO THIS PLAN SHOULD BE MADE FOR OTHER MEN WITH GOOD LOCAL KNOWLEDGE TO REMAIN HIDDEN UNTIL THEY ARE OVERRUN BY THE ALLIED FORCES THEY WILL THEN GIVE LOCAL TACTICAL INTELLIGENCE AND ACT AS GUIDES STOP PASSWORDS FOR THEM WILL BE GIVEN LATER STOP TO BE CONTINUED STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NUMBER FOURTEEN
(14) STOP CONTINUATION SPECIAL ORDER NUMBER TWO STOP FIVE STOP PREVENTION OF DEMOLITIONS STOP AS ENEMY STARTS TO WITHDRAW FROM A REGION EVERY EFFORT SHOULD BE MADE TO PROTECT BUILDINGS AND MATERIAL USEFUL TO ALLIES STOP IF ENEMY ARE WITHDRAWING AND NO ACTION MESSAGE IS RECEIVED THEN ACT ON YOUR OWN INITIATIVE STOP SIX STOP PROTECTION OF VALUABLE PERSONNEL STOP WARN THEM TO LIE LOW AND REPORT TO ALLIES WHEN LIBERATED STOP TO BE CONTINUED STOP

TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FIFTEEN
(15) STOP CONTINUATION SPECIAL ORDER NUMBER TWO STOP CONTINUATION SIX STOP FOLLOWING ARE ACTION MESSAGES FOR YOUR REGIONS STOP ONE STOP RAILWAY AND ROAD SABOTAGE DE SPIN HEEFT ACHT BEENEN STOP TWO STOP SABOTAGE TELECOMMUNICATIONS DE ZON GAAT ONDER STOP THREE STOP HARASSING ATTACKS PIET HEEFT ZIJN HANDSCHOENEN VERLOREN STOP FOUR STOP PASSING INTELLIGENCE STOP KINDEREN SPELEN GRAAG MET EEN POP STOP FIVE STOP PREVENTION OF DEMOLITIONS DE JURK VAN LIESJE IS ROOD STOP SIX STOP PROTECTION TECHNICAL PERSONNEL SINAASAPPELS KOMEN VAN SPANJE STOP END SPECIAL ORDER NUMBER ONE STOP

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR SEVEN (7) STOP PROBABLY THIS OUTSTATION WILL NOT COME UP WITHIN NEXT DAYS AS WE WILL MOVE FROM HEETEN BETWEEN DEVENTER AND RAALTE TO THE ENSCHEDE AREA STOP I NEVER GOT YOUR NR SEVEN STOP HAS THAT ONE BEEN CANCELLED STOP
                                                                      

                                                     VERDER NAAR TELEGRAMMEN FEBRUARI                                                                


                                                                       
w.mugge@home.nl