HEINRICH KURT OTTO HAUBROK
VORGANG: Sergeant -X- Untermieter bei Frau Werninck-Cöster -
Den Haag, Perponcherstraat 108. Dieser Sergeant, der zu Zeit noch im Niederländischen Militärdienst war und Uniform trug, er war auf einem der Abwickelungsbüros tätig, stand mit Ltn. Van HAMEL in Verbindung. Er hatte ihm Stabskarten geliefert. Er Wusste auch, dass im Hause seines Freundes, des Alt-Unteroffizier ALLERS, de Perponcherstraat 94, gesendet wurde.
Während der Aushebung des Senders im Hause der Familien ALLERS wurde eines der Sendegeräte zu dem Sergeant -X- gebracht, wo ich es vorfand.
Dieser Sergeant, stritt alles ab, wollte von nichts gewusst haben. Die Karten wollte er zu "Wandelzwecken" gegeben haben usw. Als ich vor Gericht gefragt wurde, wie ich mich als Interrogator zu den Angaben des Beschuldigen stellte, sagte ich aus, dass es möglich sei, dass er tatsächlich von nichts gewusst habe, obwohl es nach meinen Feststellung unmöglich war. Ich wollte nicht, dass er durch meine Aussagen mehr bestraft werden würde, als nötig war denn der Sergeant verkörperte eine derartige Angst, dass ich überzeugt war, dass er solche Spionage Tätigkeit nie wieder anfassen würde.
Er ist daraufhin freigesprochen.

Mogelijk gaat het hier om Sergeant-Majoor Jan van Dijk.


Emma Pieternella Theodora Allers. Geboren 14 januari 1912
Emmy Allers woonde in 1940 bij haar ouders in Den Haag, toen Lodo van Hamel, die als geheim agent vanuit Engeland in Nederland gedropt werd, een zender in hun huis mocht installeren om berichten naar Londen te sturen. Emmy’s verloofde Jan van den Hout werkte hierbij als marconist. Emmy stond tijdens het zenden buiten of in de erker op de uitkijk naar Duitse peilwagens. Na de arrestatie van Van Hamel in oktober 1940 werd ook Emmy Allers gearresteerd, evenals haar vader Jo Allers, haar verloofde Jan van den Hout en haar zus Ida Allers. In een koffer die Van Hamel bij zijn arrestatie bij zich had vonden de Duiters een brief van Emmy aan haar zuster in Indië, die Van Hamel zou doorsturen uit dank aan de familie Allers. Op grond van deze brief werd Emmy Allers veroordeeld tot 6 maanden in het Oranjehotel wegens “belediging van het Duitse volk”.Francisca Maria Ida Allers. 11 april 1920 - 23 januari 2002
Ida Allers woonde in 1940 bij haar ouders in Den Haag, toen Lodo van Hamel, die als geheim agent vanuit Engeland in Nederland gedropt werd, een zender in hun huis mocht installeren om berichten naar Londen te sturen. Na de arrestatie van Van Hamel in oktober 1940 bracht Ida de zender, samen met Jan van den Hout, marconist en verloofde van Ida’s zus Emmy, per trein naar Amsterdam. Korte tijd later  werd Ida Allers gearresteerd in verband met de zaak Van Hamel, evenals haar vader Jo Allers, haar zus Emmy Allers en diens verloofde Jan van den Hout. Ida Allers werd twee maanden vastgehouden in het Oranjehotel.Johannes Hendricus Karel Allers 18 december 1877 - 12 oktober 1943
Jo Allers stelde in augustus 1940 zijn huis beschikbaar aan Lodo van Hamel, die als geheim agent vanuit Engeland in Nederland gedropt werd, om een zender te installeren en berichten naar Londen te sturen. Na de arrestatie van Van Hamel in oktober 1940 werd ook Jo Allers gearresteerd, evenals zijn dochters Emmy en Ida en Emmy’s verloofde Jan van den Hout, die als marconist met Van Hamel had gewerkt. Allers werd tot 10 jaar tuchthuis veroordeeld en naar Duitsland gebracht, waar hij in oktober 1943 door uitputting en gebrek aan medische verzorging in Hameln overleed.

Bron: C. van den Hout

Jan (Johannes Cornelius Adrianus) van den Hout werd op 19 december 1915 geboren in Tilburg als
zoon van Maria van Dooren en Kees (Cornelis) van den Hout. Hij werd opgeleid als onderwijzer, maar
vervulde zijn militaire dienstplicht als marconist/radiotelegrafist. Tijdens het bombardement in mei 1940
was hij gelegerd in Rotterdam en hielp daar met branden blussen en gewonden naar ziekenhuizen
vervoeren.
Na de capitulatie en ontbinding van het Nederlandse leger logeerde hij bij zijn verloofde Emmy Alders en
schoonouders in de Perponcherstraat 94 in Den Haag.

Toen Lodo van Hamel, de eerste geheim agent die vanuit Engeland in Nederland gedropt werd, eind
augustus 1940 bij Jan’s schoonvader Jo Allers terecht kwam heeft Jan van den Hout zich aangeboden als
marconist. Hij heeft gedurende een aantal maanden dag en nacht de verbindingen met Londen verzorgd
en berichten doorgeseind en ontvangen vanuit de Perponcherstraat 94 in Den Haag. Lodo van Hamel
werd in oktober 1940 gearresteerd op het Tjeukemeer, toen hij volgens plan probeerde terug te keren
naar Engeland, en later (16 juni 1941) gefusilleerd.

Na Van Hamel’s arrestatie werden ook Jo Allers en Jan’s verloofde Emmy Allers gearresteerd. Jan van den
Hout heeft samen met zijn schoonzuster Ida Allers de zender per trein naar zijn dienstvriend Ton Buys in
Amsterdam gebracht. De volgende dag werd hij ook opgepakt en vastgezet in het Oranjehotel. Ook Ida
Allers werd gearresteerd en naar het Oranjehotel gebracht. Jan van den Hout werd in mei 1941
eroordeeld tot levenslang tuchthuisstraf wegens Feindbegünstigung in Tateinheit mit verbotenem
Funkbetrieb.

Hij werd overgebracht naar achtereenvolgens Zuchthaus Münster, concentratiekamp Brual Rhede en
Zuchthaus Waldheim (bij Dresden), waar hij in mei 1945 door de Russen werd bevrijd.
Na een half jaar sanatorium in Oschatz keerde hij op eigen kracht naar Nederland terug.

Vanuit het Oranjehotel wist Jan van den Hout een aantal papiertjes met korte boodschappen naar buiten
te laten smokkelen, b.v. in de zomen van overhemden. De papiertjes bevatten korte krabbels, zoals “Het
wordt er niet beter op. Alle lees- en studieboeken zelfs de bijbels zijn opgehaald: Böse Menschen
brauchen keine Bücher. Ik heb een klein gebedenboek achtergehouden maar mijn wiskunde is weg, dat is
erg.”; “Mijn sokken kan ik ‘s avonds rechtop tegen de muur zetten”; “Het Persbureau M.P.T.: met
Paaschen thuis” en “De nieuwe redactie van M.P.T.: met Pinksteren thuis”. Na de oorlog werkte hij in
Kamp Vught als administrateur, als onderwijzer in Empel en Druten en als leraar aardrijkskunde en
conrector aan het St. Maartenscollege in Voorburg. Na zijn pensioen heeft hij Russisch gestudeerd en
Nederlandse les gegeven aan asielzoekers in Den Haag.

Jan van den Hout is op 22 februari 2009 overleden
w.mugge@home.nl