In de nacht van 21 september worden worden op een veld bij Berkel vier agenten van het BBO in uniform (!) gedropt. Dit zijn Maarten Cieremans (BEN, operatie CUBBING) organisator, Wim Hoogewerff (WIM, operatie COURSING) organisator, Gerard de Stoppelaar (LUDO, operatie MONOPOLY) organisator en Paul Polak (DOUWE, operatie BOATING) WT-Operator. Paul vervangt de geblesseerde Rein Bangma. Agent Bert de Goede (RUMMY) heeft eigenlijk geen werk voor Polak en Cieremans. Cieremans moest namelijk voorkomen dat de Duitsers de haveninstallaties in Rotterdam zouden vernietigen, hetgeen een dag voor zijn dropping gebeurd was. FRANK (van Bijnen) stelt voor dat beiden naar Apeldoorn gaan om daar de hoofdpost van het landelijke interne radionetwerk op te zetten. Hierover verzendt Paul enkele telegrammen.


Vrijdag 22 september, Paul Polak meldt een veilige landing van alle vier agenten. Londen feliciteerd hen daarmee en vraagt of de Driehoek van Rotterdam meer droppings velden wil opzetten ten noorden van de stad.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR ONE (1) STOP ALLE VIER GOED AANGEKOMEN CONTAINERS ONTVANGEN STOP HTSXY LXXXX END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP CONGRATULATIONS GOOD WORK STOP ASK DRIEHOEK TO OFFER MORE RECEPTION GROUNDS NORTH OF ROTTERDAM ENDZaterdag 23 september, Paul klaagt bij Londen over het seinschift van een operator van het Homestation, dat was blijkbaar zeer slecht. In bericht nummer 2 laat Paul weten dat hij 's nachts het bericht van Londen ontvangen heeft. Londen wil graag het contactadres van Paul in Rotterdam weten en voor wie hij werkt en wat de situatie in de stad is.Paul geeft aan dat de situatie qua verzet in Rotterdam zeer verward is. De landelijke leider van de K.P. (van Bijnen) wil hem en Cieremans de volgende dag al naar Apeldoorn sturen. Het zendwerk van Paul wordt overgenomen door THEODOOR (Arie van Duyn). In feite neemt hij alleen berichtgeving van Hoogwerff en De Stoppelaar over. Hij verzorgt reeds de berichtgeving van De Goede en Mulholland. Zeer waarschijnlijk zijn er meer lokale operators actief want Van Duyn kan nooit alleen het berichtenverkeer van vier agenten aan. En van de lokale operators was COR WEST (Cor Bijsterveld).

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO (2) STOP BROADCASTING ONTVANGEN END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR THREE (3) STOP SITUATIE IN ROTTERDAM VERWARD STOP LANDELIJKE LEIDER KP ZENDEN BEN EN MIJ MORGEN NAAR APELDOORN VOOR BINNENLANDS PHONE STATION COMMUNICATIE EN WAPENINSTRUCTIE STOP ROTTERDAM HEEFT GENOEG OPERATORS STOP MIJN WERK OVER GENOMEN DOOR THEODOOR STOP HDR DAAF (HANDHAAF) ECHTER MIJN SKEDS STOP ANSWER TONIGHT STOP HOME STATION OPERATOR WAS ZEER SLECHT STOP SEVEN END

TO BOATING VIA TORRIDGE STOP LET US HAVE YOUR CONTACT ADDRESS SOONEST AND ALSO WITH WHOM YOU ARE WORKING STOP HOW ARE THINGS GOING ENDZondag 24 september, Londen wil ook contact met Paul aanhouden en men vindt dat de leiding maar lokale operators op moet leiden voor het landelijke interne netwerk.
Wel vindt men dat 1 operator geen twee skeds kan runnen en Paul moet maar handelen naar de omstandigheden, wat Maarten Cieremans ook al ingeprent werd. Paul geeft aan dat er in Rotterdam geen driehoek van de drie grote verzets bewegingen is. Ook geeft hij zijn contactadres door, maar dat is helemaal verminkt. Als hij eenmaal in het oosten zit moeten zijn opdrachten via Doorn lopen. Hij heeft wel dagelijk draadloos contact met de
LSC (van Bijnen). Bert de Goede (LEO) heeft dringend duizend Stens nodig, hij heeft direct contact met de grondploeg van veld ... (WHISKEY?). Paul adviseert Londen om de volgende agenten die gedropt zullen worden een complete set papieren mee te geven en hen in burgerkleding te parachuteren.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR FOUR (4) STOP DRIEHOEK BESTAAT NIET IN ROTTERDAM STOP ALLE ACTIEF VERZET DOOR KP EN RVV STOP GOEDE COORDINATIE TUSSCHEN HEN STOP EJCBERFE KENT LANDELIJKE SABOTAGE COMMANDANT VAN KP FRANK IN ROTTERDAM STOP IK WERK VOOR LANDELIJKE SABOTAGE COMMANDANT EVENALS THEODOOR EN KAREL STOP MIJN ADRES IS DOKGELSBS STOP STUUR MIJN OPDRACHTEN VOOR OOSTEN DES LANDS RECHTSTREEKS NAAR DOORN STOP IK STA DAGELIJKS DRAADLOOS IN CONTACT MET LSC STOP NINE END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR FIVE (5) STOP BERT IS BELAST MET RECEPTION GROUND LSSUOK ODAM HEEFT UITERST DRINGEND TENMINSTE DUIZEND STENS NODIG STOP STUUR ALLEEN STENS EN FEELENFLUG (VLIEGENSVLUG) STOP GEEF VOLGENDE AGENTEN VOLLEDIGE PAPIEREN EN KLEEDING MEE END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP YOUR NR THREE
(3) STOP PREFER THAT YOU SHOULD MAINTAIN CONTACT WITH HOME STATION FROM APELDOORN IF NECESSARY STOP YOUR LEADER SHOULD BE ABLE TO RECRUIT LOCALLY FOR INTERNAL COMMUNICATION STOP CONSIDER TWO RPT TWO PLANS TOO MUCH FOR THEODOOR STOP WE LEAVE YOU TO ACT ACCORDING TO CIRCUMSTANCES BUT PREFER NOT TO LOSE CONTACT WITH YOU STOP ADVISE US FINAL DECISION ENDDinsdag 26 september, Paul meldt dat BEN (Cieremans) die dag naar Apeldoorn zal vertrekken. Verder geeft hij nadere uitleg over zijn werkzaamheden in Apeldoorn. Indien Londen wil dat hij in Rotterdam blijft moeten zij hem een duidelijke taak omschrijving sturen, waarbij hij Bert de Goede (LEO) niet in de weg zit. FRANK vraagt via Paul of Londen de notulen van de Top Driehoek vergadering, gehouden in Amsterdam, wil hebben. Paul geeft in het laatste bericht van die dag aan dat hij op dat moment nog steeds voor FRANK werkt in het hoofdkwartier van de KP en dat hij niet naar Apeldoorn gaat. Londen geeft in zijn antwoord nu ook aan dat Paul in Rotterdam moet blijven en voor de LSC moet blijven werken. Hij moet ook met LEO in contact blijven want die beschikt maar over een operator. Verder wil Londen het rapport van de vergadering in Amsterdam graag hebben. Berichten uit het oosten van Nederland moet via Paul naar Londen gestuurd worden.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY SIX (6) STOP LEES LEO IN PLAATS VAN BERT STOP DRAADLOZE BINNENLANDSCHE COMMUNICATIE IS ESSENTIEL APELDOORN WORDT CENTRUM VOOR HET OOSTEN WAARMEE AMATEURS VANUIT DEVENTER EN ASSEN E NET HOME BCDE (MADE) SETS CONTACT HEBBEN STOP IK ZAL DAGELIJK CONTACT MET U HOUDEN STOP BEN GAAT VANDAAG NAAR APELDOORN STOP MIJN VERTREK UITGESTELD END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR SEVEN (7) STOP ACHT U DIRECTE VERBINDING MET GEHELE  OOSTEN NUTTIG STOP ZEND MIJ INSTRUCTIES VOOR WERK DAAR STOP GEEF MIJ ANDERS OMLIJNDE TAAK VOOR ROTTERDAM ZONDER INBREUK TE MAKEN OP WERK LEO STOP

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP HEREWITH URGENT APPEAL OF LSC FRANK STOP DO YOU WANT ACCOUNT OF DRIEHOEK CONFERENCE IN AMSTERDAM OF SUNDAY AND MONDAY IMI STOP AM STILL WORKING IN LSC HQ WITH FRANK STOP ONE COMMANDER FOR ROTTERDAM WILL BE APPY IN TEDSXON STOP SHALL CONSIDER HIM AS DRIEHOEK STOP AM NOT GOING TO APELDOORN STOP AM CONTACTING OD END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NR FIVE (5) STOP IMPORTANT YOU SHOULD REMAIN IN ROTTERDAM WITH FRANK OF LSC STOP LEO HAS ONLY ONE ONE RPT ONE OPERATOR ADVISABLE YOU THEREFORE REMAIN IN CONTACT WITH AND WORK FOR THEM STOP AWAIT YOUR NEWS OD STOP SEND REPORT ABOUT CONFERENCE DRIEHOEK AMSTERDAM STOP INTERNAL COMMUNICATIONS WITH EAST HOLLAND IS IMPORTANT BUT THEIR INFORMATION SHOULD BE SENT TO US THROUGH YOU IF POSSIBLE RPT IF POSSIBLE ENDWoensdag 27 september, in dit telegram geeft Paul aan wat de OD van plan is tijdens de zogenaamde overgangs fase direct na de bevrijding. Men is al bezig om Burgemeesters en politiemensen voor die periode te benoemen. Paul weet niet of Londen wel achter deze beslissingen staat. Londen moet N-Section vragen wat hun standpunt is en waarom er niet meer wapens gedropt kunnen worden. Wat betekend IMI in de telegrammen van Paul, deze afkorting was ook te zien in de telegrammen van GRAUSE in Noorwegen.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR NINE (9) STOP QRC NR SIX (6) STOP OD PREPARES FOR VACUUM AFTER GERMAN QUITTING STOP THEY ARE APPOINTING BURGOMEISTERS AND POLICE IN COLLABORATION WITH CIVIL AUTHORITIES BUT DO NOT KNOW TO WHAT EXTEND LONDON BACKS THEM STOP ASK KLIJZING WHO WILL BE POLICE COMMANDANT FOR ROTTERDAM I EXPECT AFTER THE GERMANS QUIT STOP THEY THINK THEY WILL BE GIVEN FXCOUS IJE WITH TXRTM WHEN STOP ASK GBQ (NHQ?) TO INFORM ME ABOUT THEIR POSITION STOP WHY CAN NOT DROP MORE WEAPONS IMI ENDDonderdag 28 september, Londen geeft op zijn beurt aan dat de OD geen enkele bevoegdheid heeft voor het benoemen van Burgemeesters en politiemannen. Paul moet dit de OD heel goed duidelijk maken. In het volgende telegram geeft Londen aan dat de CBS (Koot) behoefte heeft aan een operator en organisator in Alkmaar. Paul moet FRANK (van Bijnen) vragen om via Amsterdam voor hem een contactadres in Alkmaar te regelen. Als dat niet lukt dan zal Londen een adres regelen.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NR SEVEN
(7) STOP OD RPT OD HEEFT TEN AANZIEN BEVELVOERING POLITIE EN MARECHAUSSEE ALS OOK TEN AANZIEN MAATREGELEN TOT UITSCHAKELING OF AANWIJZING VAN BEPAALDE POLITIONELE FUNTIONARISSEN GENERLEI BEVOEGDHEID VAN WELKEN AARD DAN OOK STOP VERZOEKE ZULKS OP AFDOENDE WIJZE AAN LEIDING OD HERHAAL OD ... rest van de tekst is niet leesbaar.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP NATIONAL X COMMANDER FOR RESISTANCE IN AMSTERDAM HAS ASKED FOR OPERATOR AND INSTRUCTOR AT ALKMAAR REPEAT ALKMAAR STOP CAN FRANK ARRANGE YOU CONTACT ADDRESS THROUGH AMSTERDAM STOP IF NOT WE WILL GET ONE FOR YOU STOP ADVISE RESULT STOP VAN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN STOP OD HERHAAL OD NIET HERHAAL NIET BEVOEGD BURGEMEESTERS AANWIJZEN OOK NIET TIJDENS EVENTUEEL VACUUM ENDVrijdag 29 september, Paul laat in telegram 10 weten dat Bert de Goede hem niet in Rotterdam nodig heeft, hij vraagt Londen wat hij dan wel moet doen. Verder geeft hij aan de er een TOP Driehoek gevormd is en dat alle leiders uit Rotterdam daarover vergaderen in Amsterdam. De vernietigingen in de haven van Rotterdam gaan intussen gewoon door. Hij zal weldra antoord geven op de vragen van Londen over veld Lucifer. Als laatste geeft hij aan dat DIRK (Sjeerp Postma) zich in Rotterdam bevindt. In het volgende telegram geeft hij aan dat de reis naar Alkmaar niet makkelijk is. Ook zal hij meer informatie verstrekken over de rol van de OD tijdens de overgangs fase direckt na de bevrijding.

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR TEN (10) STOP I DO ASKED IN YOUR FIVE STOP LEO DOES NOT WANT TO USE ME STOP WHAT DO YOU WANT ME TO DO IMI STOP TWO DELEGATES OF EACH THREE ORGANISATIONS FROM TOP DRIEHOEK IN AMSTERDAM STOP THEY APPOINTED NATIONAL COMMANDER FOR ACTIVE RESISTANCE IN AMSTERDAM STOP DESTRUCTION HARBOR IN ROTTERDAM CONTINUES STOP ANSWER ON GROUND LUCIFER SOONEST DIRK IN ROTTERDAM STOP

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP NR ELEVEN (11) STOP JOURNEY TO ALKMAAR VERY DIFFICULT STOP I ANSWER TOMORROW STOP INDIEN NIET REEDS GESCHIED LANGS ANDERE ZEND MEER OVER POSITIE OD IN OVERGANGSTIJD STOP SEVEN ENDZaterdag 30 september, hier volgt een telegram van Prins Bernhard over de plannen van de OD.

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP VAN PRINS BERNHARD AAN OD STOP BLIJKBAAR BIJ OD MISVERSTAND OMTREND ZIJN INSCHAKELING MIDEDENS VERTEGENWOORDIGE PHASE IN VERBAND ZIJN OUDE DOELSTELLING STOP IK EISCH DAT OD ONMIDDELLIJK AAN DE DAARVOOR IN AANMERKING KOMENDE LEDEN VIA GEWESTELIJKE COMMANDANTEN MEDEDEELT DAT IK EEN AANTAL VRIJWILLIGERS UIT ZIJN GELEDEREN REKEN DIE MET KP EN RVV LEDEN GEZAMENLIJK ACTIEF GAAN VECHTEN STOP MET LASTER DOELSTELLINGEN VAN DE OD HEB IK NIETS TE MAKEN EN DEZE MAG DOOR OD BESLIST NIET MET TEGENWOORDIGE STRIJD IN CONFLICT WORDEN GEBRACHT DUS MOGE GEWESTELIJKE LEIDERS MET DE TAAK VOOR LATERE PHASE UIT DIEN HOOFD NIET AUTOMATISCH DE LEIDING KRIJGEN IN TEGENWOORDIG STADIUM STOP DE OD VORME DUS STOOTROEPEN ZOOALS SUCCESVOL IN LIMBURG IS GESCHIED EINDE

 
Rotterdam, september 1944.
B2 in koffer.
© www.cryptomuseum.com
MCR-1 ontvanger.
© www.cryptomuseum.com
w.mugge@home.nl