JEFFERS
24/1/'42
PLAYFAIR
33
X omitted
4th word 2nd
line
1 st  ?
4 (even
5th)
DEN NIEUWE
ROTTERDAMSCHE
Date in figures
Q - Kw
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
B  C  D  E  F G  H   I  J  A
D E N I U
W R O T A
M S C H B
F G J K L
P Q V Y Z
Bud Letter: Q
Apostrophe
                          1
?typhen
Kensington
PLAYFAIR CODE KAART van Han Jordaan.
© TNA, London.
Trainingnaam agent.
Land, 33 = Nederland.
Security check
Dag van uitgifte?
Vijf groepen van vijf letters, samengesteld uit DEN NIEUWE ROTTERDAMSCHE. Hierbij mogen alle letters maar 1x gebruikt worden. Dus krijgen we: DEN volgende N over slaan, I, volgende E overslaan, UW. Volgende E overslaan ROT, volgende T E R en D overslaan. Vervolgen met MSCH en de laatste E doet weer niet mee.
Er is nu dus onstaan DENIU WROTA MSCH, dit zijn 14 letters. De resterende 11 letters halen we uit het alfabet.
We hebben al een A, dus beginnen we met de B en slaan de C D en E over, die hebben we al. De volgende letters is dus een F en gaan door met G. De letters H en I hebben we al en gaan dus door met de J K en L. De letters M  N en O hebben we al en gaan verder met P en Q.
R S T en U hebben we al en gaan nu verder met V. De W is er al en X doet niet mee. De laatste twee letters zijn Y en Z.
voorzijde
De PLAYFAIR codes van de andere Nederlandse agenten volgen nog.                                             w.mugge@home.nl
Sleutelwoord