PF CARD
FILE: HS9/114/5.

NAME: Beer, de. Peter Jacobus (Piet).

BORN:
28-09-1919, Rotterdam.

EDUCATION:

OCCUPATION:

ARRIVED IN ENGLAND:

ORGANISATION:
SOE/BBO.

TRAINED AS:
agent

TO THE FIELD:
10-11-1944/11-11-1944

MISSION:
SNOOKER

DROPPED AT:

NEAR:
Zevenhoven.

DROPPED WITH: NA

OVERRUN: NA

CAME OUT:
00-01-1945

PLACE:

RETURNED TO ENGLAND:

AFTER MISSION REPORT:

ARRESTED:
NA

PRISONS:
NA

DIED:
00-00-2002

PLACE:

ALIAS:
WITTE PIET

NAMES IN THE FIELD:
unknown

RADIOPLANS: NA

CRYSTALS: NA

SET: NA

PREFIX: NA

CUTOUT:
unknown

WITH ORGANIZATION:
unknown

CONTACTS:

SAFEHOUSES:

TX LOCATIONS:

WT-OPERATOR(S):
unknown

SOURCES:
Frans Kluiters

REMARKS:
Hij was tot 25 augustus 1944 leider van de Landelijke Knokploegen (LKP) in het Westen, en werd bijgestaan door V.Ph. ('Martin') Vermeer voor Noord-Holland, C. Been voor Utrecht en Samuel Esmeijer voor Zuid-Holland. Op 25 augustus werd de landelijke leiding overgedragen aan Jan van Bijnen, Landelijk Sabotage Commandant, en werd Piet de Beer vervangen door gewestelijk sabotagecommandant P W Hordijk. Het hoofdkwartier van de LKP was in Rotterdam en stond onder leiding van Samuel Esmeijer.

Eind september 1944 ging Piet de Beer door de linies en via het bevrijde Zuiden naar Londen met het doel de wapenzendingen te stimuleren. Daarna werd hij door Bureau Bijzondere Opdrachten op 11 november 1944 bij Zevenhoven geparachuteerd en zette hij het verzetswerk voort. Na de arrestatie van Van Bijnen werd hij weer de leider van de Westelijke KP. In januari 1945 ging hij wederom door de linies. Hij kwam met de bevrijding in Nederland terug.

Zijn broer Gerrit de Beer (1917-1944)[1] zat bij de Westlandse Knokploeg. Hij haalde regelmatig op de Veluwe gedropte wapens op en verstopte die bij zijn a.s. schoonvader in Badhoevedorp. Hij zocht ook naar nieuwe droppingsplaatsen. De Rotterdamse KP-er Kees Bitter gaf aan de Duitsers het adres in Badhoevedorp door waarna daar arrestaties werden verricht. Gerrit werd op 15 december 1944 in Uitgeest gefusilleerd. Bitter werd drie weken later door de KP geliquideerd. Bron: Wikipedia.

RELEASED:
NA

COMPLETE: 
NO© Weggum

w.mugge@home.nl

Datum: 07-08-2019