PF CARD
FILE:

NAME:
Hooijer, George Frans (Gijs).

BORN:
29-06-1924 Voorthuizen, or 20-06-1924 Barneveld.

EDUCATION:

OCCUPATION:

ARRIVED IN ENGLAND:

ORGANISATION:
MI-6/BI

TRAINED AS: WT-Operator

TO THE FIELD:
05-07-1944/06-07-1944

MISSION:

DROPPED AT:

NEAR:
Lopikerwaard Utrecht or Kasteel Oolde, Laren, Gelderland.

DROPPED WITH:
Buunk

OVERRUN:
NA

PLACE:
NA

RETURNED TO ENGLAND:
NA

AFTER MISSION REPORT:
NA

ARRESTED:
01-12-1944 Amsterdam by Direction Finding.

PRISONS:
Rotterdam

DIED:
12-03-1945 (execution)

PLACE:
Rotterdam

ALIAS:
LIJSTERBES, BERNARD, Arie Kooyman.

NAMES IN THE FIELD:
K.G. van Hemert

RADIOPLANS:
ST. MARK

CRYSTALS:

SET:

PREFIX:
unknown

CUTOUT:

WITH ORGANIZATION:
Group Kees (Beukema toe Water).

CONTACTS: see network

SAFEHOUSES:

TX LOCATIONS:

WT-OPERATOR(S):
NA

SOURCES:
Frans Kluiters, own research

REMARKS:
Gijs Hooijer werd door het Bureau Inlichtingen (BI), samen met de agent Ben Buunk (1917-1945) in de nacht van 5 op 6 juli 1944, boven Laren, in de provincie Gelderland geparachuteerd. Hij werd met een ministeriële opdracht naar bezet Nederland gezonden. Hij verzorgde als radiotelegrafist/codist het radiocontact tussen de Groep “Blaauw-Rinus” (B-R), de Groep “Kees” en de Groep “Peggy” en het BI en de Nederlandse regering in Londen. Zijn radiozender werd op 1 december 1944 uitgepeild. Hij werd op 12 maart 1945 als represaille, voor de aanslag op Hanns Albin Rauter (1895-1949), door de Sicherheitsdienst (SD) in Rotterdam gefusilleerd.
Hooijer werd in Londen opgeleid tot agent van het Bureau Inlichtingen (BI). Het BI werkte nauw samen met de Engelse Secret Intelligence Service (SIS). Na zijn opleiding tot radiotelegrafist was hij gereed om boven bezet Nederland te worden geparachuteerd.

Gerrit Jan van Heuven Goedhart, (schuilnaam; Blake), (1901-1956), de Minister van Justitie van het Oorlogskabinet van Minister president Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) had de “Commissie Blake” ingesteld om in bezet Nederland tot de oprichting van een College van Vertrouwensmannen te komen. Van Heuven Goedhart wilde de Contactcommissie van de illegaliteit, onder voorzitterschap van Willem Drees (1886-1988), snel van het nieuwe Regeringsvoornemen op de hoogte stellen. Om er zeker van te zijn dat het Regeringsvoornemen op de plaats van bestemming zou aankomen koos Van Heuven Goedhart er voor om het document op twee manieren naar bezet Nederland te verzenden. Een regeringstelegram werd op 1 juli 1944 van het Ministerie van Justitie in Londen naar Genève overgeseind. Het bericht werd aldaar uitgetypt en op microfilm gefotografeerd om vervolgens met een koerier via de passeurslijn de “Weg A” uit Zwitserland bij de Contactcommissie in Amsterdam te laten bezorgen. Het document werd op 10 juli 1944 in Amsterdam afgeleverd. Voor de tweede manier werd de agent Hooijer door Van Heuven Goedhart in eigen persoon en met door hem verstrekte contactadressen geforceerd en snel voorbereid om zijn missie tot een goed einde te kunnen brengen. Hooijer was dan ook danig onder de indruk en vereerd door het feit dat de keus op hem was gevallen om de zeer geheime opdracht te mogen uitvoeren. Hooijer kreeg de opdracht om de zeer Geheime Regeringsinstructie, die op microfilm was gefotografeerd, bij Jaap le Poole, de contactpersoon van de verzetsgroep “Blaauw-Rinus” (B-R) en de toekomstige secretaris van het College van Vertrouwensmannen, in Amsterdam te bezorgen. Naast deze ministeriële opdracht diende Hooijer het radiocontact te verzorgen tussen de verzetsgroep B-R, de Groep “Kees” en het BI en de Nederlandse regering in Londen.
In de nacht van 5 op 6 juli 1944 werden de agenten Hooijer en Ben Buunk, boven Laren, in de provincie Gelderland geparachuteerd. Na een veilige landing volgden de beide agenten hun bestemming. Ben Buunk was bestemd voor de Radiodienst van de Raad van Verzet. Hij reisde naar zijn aanloopadres in Maarn in de provincie Utrecht om zich in verbinding te stellen met de agent Andreas Wilhelmus Maria Ausems (1904-1955) en de leider van de Raad van Verzet (RVV) Jan Thijssen (1908-1945). Hooijer begaf zich met zijn belangrijke regeringsopdracht naar Amsterdam. In Amsterdam leverde hij bij Jaap le Poole, de contactpersoon van de verzetsgroep B-R en de toekomstige secretaris van het College van Vertrouwensmannen de Zeer Geheime Regeringsinstructie van de Minister van Justitie af.
Via Le Poole kreeg Hooijer in Amsterdam een onderduikadres. Hij richtte een seinpost in en hij verzorgde samen met Le Poole, als radiotelegrafist/codist, het radiocontact tussen het toekomstige College van Vertrouwensmannen en het BI en de Nederlandse regering in Londen. In de periode juli tot eind november 1944 richtte Hooijer in Amsterdam en Rotterdam diverse seinposten in. De seinposten werden geïnstalleerd en begeleid door Le Poole van de verzetsgroep B-R. Naast het werk voor Le Poole seinde hij de inlichtingen naar het BI door die hem door F.K.(“Pitty”) Beukema toe Water van de Groep Kees en door Hans de Koster van de Groep “Peggy” werden aangeleverd. Tijdens zijn radiocontacten met het BI maakte Hooijer gebruik van de codenamen; Bernard,
Lijsterbes en Arie Kooyman. Tijdens zijn contacten in “het veld” gebruikte hij de schuilnaam; K.G. van Hemert.
Hooijer kweet zich van zijn taak die hem door minister Van Heuven Goedhart persoonlijk was opgedragen. Tijdens zijn verblijf in Amsterdam wist Hooijer niet dat een andere collega agent van het BI, Frans Theodoor Dijckmeester (1917-2003), met een regeringsopdracht om het Nederlands verzet te coördineren, in Amsterdam werkzaam was. Op zijn beurt bleef Frans Dijckmeester in de maanden juli augustus 1944 over het bestaan van de agent Hooijer in het ongewisse verkeren. De majoor Jan Marginus Somer, het hoofd van het BI, kon aan deze “dubbele” situatie niets veranderen. Hij diende de richtlijnen van de nieuwe Minister van Justitie te volgen.

Door de radiotelegrafische verbinding tussen het College van Vertrouwensmannen en de Nederlandse regering in Londen legde Hooijer mede de grondslag voor het feit, dat het onderling in gedachten afwijkende Nederlands verzet, ten slotte centraal gebundeld werd.
Op 1 december 1944 werd de radiozender van Hooijer door de SD uitgepeild. Hij werd gevangengenomen en op
12 maart 1945, volkomen willekeurig in het openbaar, als represaille, voor de aanslag op Hanns Albin Rauter, in Rotterdam gefusilleerd. Bron: Wikipedia.


Executie 12-03-1945 hoek Goereestraat/Pleinweg te Rotterdam als represaille voor de dood van SD-er Röhmer
en de nederlandse SS-er Koster, de daders zijn waarschijnlijk geen verzetsmensen, maar onderwereldfiguren.
:

Teunis Johannes Abbenbroek, geboren 16-03-1890 te Goudswaard, ambtenaar, lid van het verzet.
Anton Beiten, geboren 27-08-1923 te Tjepoe, Dutch East Indies.
Leendert van den Berg, geboren 21-08-1896 te Gorinchem, fabrieksarbeider, lid van het verzet.
Jan Antonie Bijloo, geboren 08-01-1920 te Rotterdam, leraar MTS, lid van het verzet.
Cornelis van den Broek, geboren 21-07-1907 te Heer, Opperwachtmeester Staatspolitie, lid van het verzet.
George Frans Hooijer
Isaäc Jacob Chef d'Hotel, geboren 27-01-1900 Den Haag, kok.
Aart de Graaf, geboren 19-09-1920 te Gorinchem, expeditieknecht, lid van het verzet.
Jan Kerkhof, geboren 10-05-1926 te Delft, student.
Johan Hendrik Klinker, geboren 22-12-1917 te Den Haag, ambtenaar, lid van het verzet.
Frans Lam, geboren 12-02-1906 te Ede, agent van politie, lid van het verzet.
Alexander Mattheus van Leeuwen, geboren 03-08-1922 te Bandoeng, vliegtuigbouwkundige, lid van het verzet.
Franciscus Henricus Maria (Frans) Lem, geboren 28-02-1923 te Amsterdam, kantoorbediende, lid van het verzet.
Henri Christiaan van der Logt, geboren 30-04-1906 te Harderwijk, kantoorbediende HTM.
Frans August van Mourik, geboren 01-03-1922 te Soerabaja, Dutch East Indies, student.
Pieter Ouwendijk, geboren 20-05-1911 te Delft, kruidenier, lid van het verzet.
Pieter Prins, geboren 25-12-1920 te Wageningen, tuinder, lid van het verzet.
Feike Reitsma, geboren 28-06-1907 te Pieterbierum, rechercheur, lid van het verzet.
Hans Antonie van 't Veen, geboren 24-11-1919 te Den Haag, ambtenaar, lid van het verzet.
Jacobus Antonius van der Weijden, geboren 28-02-1922 te Leiden, tuinman, lid van het verzet.

Bron: OGS.


Telegrammen waarin Gijs Hooijer voorkomt.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE FOUR (294) STOP KEES ONE FROM TWO REST (STOP) LYSTERBES DEC ONE ARRESTED NOT KNOWN WHAT HAPPENED TO TRANSMITTER STOP PLEASE INFORM WHETHER TELEGRAMS WEGA ONE TWO AND THREE FROM THIRTY HAVE BEEN RECEIVED BY YOU STOP IN VIEW VULNARABILITY VMVM DESIRABLE THAT WEGA SHOULD TRANSMIT IN VKS CODE REIT (STOP) PLEASE PERMIT THIS TRANSMITTER TO SEND TELEGRAMS IN VKS CODE END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE FIVE
(295) STOP FROM LOUIS STOP LYSTERBES AND ST DENYS IN TWQUS ARRESTED STOP ST LOUIS TWO STEGBYJB STEENRY SCHEMES LOCATED BY GERMANS STOP AWAIT NEW SCHEMES AND CRYSTALS FOR SWAARDVIS STORE (BEFORE?) COMMENCE TRANSMITTING STOP WILL IN JANUARY TRY OLD SCHEMES FOR RECEIVING END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT THREE (183) STOP FOR LOUIS AND KEES FROM BI STOP TO RESUME COMMUNICATIONS WITH US SETS DROPPED TO LOUIS TUESDAY NIGHT SHOULD BE USED STOP ALL WE NEED IS WARNING FROM LOUIS WHICH SETS AND PLANS HE AND KEES INTEND USING AND WHEN THEY START STOP WE CAN SEND OPERATORS END DECEMBER IF YOU GIVE US CONTACT ADRESSES END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ONE ONE
(311) STOP KEES ONE FROM SIX HALT YOUR LATEST TELEGRAM WE RECEIVED VIA LYSTERBES WAS YOUR ONE FROM TWO NINE STOP SEE ALSO CONFIRMATION HALT IS EXCHANGED AGAINST GERMAN PRISONER POSSIBLE AND WHICH DTA ARE NEEDED FOR THIS PROCEDURE END


Zie portretten.


RELEASED:
NA

COMPLETE:
NO© Weggum

w.mugge@home.nl

Datum: 21-09-2019