PF CARD
FILE: HS9/739/5

NAME:
Hoogewerff, Willem Frederik (Wim).

BORN:
29-04-1921, Semarang, Java, Dutch East Indies.

EDUCATION:

OCCUPATION:

ARRIVED IN ENGLAND:

ORGANISATION:
SOE/BBO

TRAINED AS:
agent, sabotage instructor.

TO THE FIELD:
21-09-1944/22-09-1944

MISSION:
COURSING

DROPPED AT:
field Whisky

NEAR:
Berkel, Zuid-Holland

DROPPED WITH: Cieremans, Polak & de Stoppelaar.

OVERRUN:
NA

PLACE:
NA

RETURNED TO ENGLAND:
NA

AFTER MISSION REPORT:
NA

ARRESTED:
02-02-1945

PRISONS:
Scheveningen

DIED:
08-03-1945 (executed)

PLACE:
Waalsdorpervlakte, Wassenaar.

ALIAS:
INDISCHE WIM

NAMES IN THE FIELD:
FRITZ, Wim Hendriks

RADIOPLANS:

CRYSTALS:

SET:

PREFIX:
unknown

CUTOUT:

WITH ORGANIZATION:

CONTACTS:

SAFEHOUSES:

TX LOCATIONS:

WT-OPERATOR(S):

SOURCES:
Frans Kluiters

REMARKS:
Hoogewerff werd in dezelfde periode als Maarten Cieremans op de Patriotic School ondervraagd en zij deelden dezelfde opvatting over veiligheid. Ze gingen dus op eigen gelegenheid naar Londen, zonder gezelschap van anderen. Bij Oranjehaven werden ze afgezonderd voor het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO) en meteen doorverwezen naar een hotelkamer.
Hij werd door de SOE opgeleid tot geheim agent en in september 1944 bij Berkel geparachuteerd. Daarna gaf hij in Rotterdam wapeninstructies aan verzetsgroepen. Op 27 februari 1945 werd hij gearresteerd en naar het Oranjehotel gebracht. Hoogewerff werd op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

RELEASED: NA

COMPLETE:
NO© Weggum

w.mugge@home.nl

Datum: