PF CARD
FILE:

NAME:
Fay,     (GB)

BORN:

EDUCATION:

OCCUPATION:

ARRIVED IN ENGLAND:
NA

ORGANISATION:
SAS

TRAINED AS:

TO THE FIELD:
07-04-1945/08-04-1945

MISSION:

DROPPED AT:

NEAR:
Hooghalen, Drenthe.

DROPPED WITH:
SAS

OVERRUN:

PLACE:

RETURNED TO ENGLAND:

AFTER MISSION REPORT:

ARRESTED:

PRISONS:

DIED:

PLACE:

ALIAS:

NAMES IN THE FIELD:

RADIOPLANS:

CRYSTALS:

SET:

PREFIX:

CUTOUT:

WITH ORGANIZATION:
NBS

CONTACTS:

SAFEHOUSES:

TX LOCATIONS:

WT-OPERATOR(S):

SOURCES:
Frans Kluiters

REMARKS:
Operatie Amherst heeft ons 47 lijsten met namen nagelaten. In sommige gevallen werden er net voor het opstijgen echter nog enkele wijzigingen gemaakt. Zo zou Bestebreurtje met een later vliegtuig vertrekken maar door motorpech werd hij toegevoegd aan het 21e vliegtuig tezamen met de drie andere Jedburgh commando's. Op zaterdag 7 april 1945, even na het middaguur, kreeg dus de ploeg van de speciale strijdkrachten, nu een Jedburgh team van vier man, opdracht om zich gereed te maken voor een missie in de buurt van Hooghalen, in de provincie Drenthe gelegen, in opdracht van het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO). De leden van het volledige team waren de Engelse majoor R.A.F. Harcourt die tevens de bevelvoerend officier was, de Nederlandse kapiteins Carel J. L. Ruijsch van Dugteren en Arie Bestebreurtje, en de Britse sergeant radio-telegrafist C. C. Somers. Tijdens de dropping van 7 op 8 april volgde het Jedburgh 'Team Dicing' het Franse S.A.S. team van de Franse kapitein Larralde. Larralde had het bevel over de groep Franse valschermjagers. Vervolgens waren er nog de Britse kapitein Fay en een Franse 2e luitenant Quillet. Ook aan boord waren de Franse valschermjagers Lignier, Rutard, Soudain P. Cazenave, Ruaud, Pilorget, Dugognon en Lebas als ook de Britse para Corrigan. Deze twaalf man maakten deel uit van de 21e groep, ook 21e stick genoemd. De vier Jedburgh mannen behoorden tot het Team Dicing. Ze werden met een gemodificeerde Sterling bommenwerper afgeworpen die parachutisten via een bodemluik achter in het vliegtuig kon laten springen.
Bron: Wikipedia.

Het ingezette Jedburghteam, dat bij Hooghalen landde, had de pech al snel twee man te verliezen. Majoor Harcourt werd gevangengenomen en op 30 april uit het krijgsgevangenenkamp Wesermünde bij Bremen bevrijd) en kapitein Bestebreurtje brak bij de landing een enkel. Kapitein Ruysch van Dugteren echter maakte contact met het verzet. Het lukte hem via zijn sergeant-radiotelegrafist Somers een wapendropping in de regio te bewerkstelligen.
Bron: Traces of War.

RELEASED:

COMPLETE:
NO© Weggum

w.mugge@home.nl

Datum: 22-08-2019