Amsterdam, November 1944, week 3
Zondag 19 november:

227, komt zwaar verminkt binnen, het lijkt over een droppingsveld te gaan, maar waar is niet duidelijk. Hensbroek ligt wel erg dicht in de buurt van Rustenburg waar een schietpartij is geweest.

228
, Tobias laat weten dat men wilde dat de RAF diverse spoorwegen rond Haarlem, Amersfoort en Utrecht aanviel omdat via deze verbinding de opgepakte mannen uit Rotterdam naar Duitsland of elders vervoerd werden.

31, Paul Polak verstuurt een eigen telegram over het materiaal dat hij ontvangen heeft, ook dit telegram komt verminkt binnen. De accu's zijn nu wel heel binnengekomen, maar de ontvangers liggen in duigen. Ook heeft hij twee A Mk3 sets binnen gekregen met bepaalde serienummers, waar zouden deze sets, die nu te identificeren zijn,  zich heden ten dage bevinden? Paul heeft niet alles binnengekregen en hij begint ongeduldig te worden. In het vervolg moeten alle goederen die hij bestelt apart verpakt worden en aan
ASPASIA, (Anita Gijsen), geadresseerd zijn. Zij is de koerierster van Paul Polak en komt uit de studenten verzetsbeweging.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO TWO SEVEN (227) STOP I THINK P.CATION VOLOU KSZXG SOUTH WEST ACKEFGMEER POLDER OK BUT CANNOT FIND YOUR VILLAGE AT HENSBROEK END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO TWO EIGHT (228) STOP YOUR ONE FOUR ONE STOP WE DID ASK TO ATTACK RAILWAY TARGETS BECAUSE GERMANS WERE TRANSPORTING PEOPLE FROM ROTTERDAM OVER THIS LINE END

FROM BOATING VIA PLYM STOP MY THREE ONE (31) STOP YOUR NR FOUR NEXHU TO PDPD NOT RECEIVED EITHER SETS OR CRYSTALS BOR (BUT) ANYTHING ELSE ASKED STOP RECEIVED TWO TYPE THREE MARK TWO NUMBERS  FOUR THREE SEVEN SIX SIX (43766) AND FOUR THREE SEVEN FIVE FIVE (43755) STOP LAST ONE WITHOUT INSTRUCTIONS BOOKLET STOP PREFER A RPT P (A) MARK THREE (AMk3) AS I AM WORKING ON ACCUS STOP IS THIS ALL YOU SENT ME STOP WHAT ABOUT CLOTHING AND MONEY STOP AM GETTING IMPATIENT STOP POSSIBLY BUT NOW FORWARDED TO ME THEREFORE PLEASE ADDRESS EVERYTHING SEPARETELY TO ASPASIA AND ADVISE ME AFTER AFTER BEEN DROPPED ENDMaandag 20 november:

229, hierin uit Tobias zijn ongenoegen over de dropping op veld Sally, de containers vielen 800 meter van het pinpoint en enkelen gingen dwars door een paar kassen. De grondploeg heeft 19 containers kunnen bergen en Tobias vraagt hoeveel containers er gedropt zijn.

230
, De
DC, Henri Koot dat de Duitsers van van zijn alle mannen tussen de 17 en 40 jaar naar Duitsland af te voeren, volgens hem is dit de methode om de wederopbouw na de oorlog te blokkeren. De rest van het telegram ontbreekt bij het NIOD. Tobias laat de slagzin voor veld Oliver veranderen evenals de te seinen codeletter. Hij had een paar bruine schoenen bij Londen besteld, maar deze waren na de dropping verdwenen.

144, Londen laat weten dat het vliegtuig wat op zaterdag 18 november een lading op veld Sally zou droppen vanwege motorstoring niet op had kunnen stijgen. Verder verklaart men dat de piloot eigenlijk een lading voor Oliver had, maar dat hij geen ontvangst comite had gezien. Wel zag hij de lampen van Sally en dropte zijn lading van 21 containers daarom daar maar. Tijdens deze dropping zijn  er dus twee containers verloren gegaan. De BBC slagzin en de codeletter voor veld Oliver zullen worden aangepast en men wacht met droppen van ladingen op veld Sally tot Tobias groen licht daarvoor geeft.

145
, Londen laat aan Henri Koot weten  dat het allemaal niet zo'n vaart loopt en heeft het idee dat deze aankondiging slechts bedoelt is om het verzet te intimideren en dat men het hoofd niet moet laten hangen.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NUMBER TWO TWO NINE (229) STOP SALLY RECEIVED LOAD LAST NIGHT BUT DROPPING WAS NOT CORRECT NEARLY EIGHT HUNDRED METRES FROM OINOINT (PINPOINT) AND DAMAGED SOME HOTHOUSES STOP NINETEEN CONTAINERS IN OUR HANDS HOW MANY DID YOU DROP STOP RECEPTION OLIVER WAS NOT ON BECAUSE OF GERMAN ACTIVITY END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO THREE ZERO
(230) STOP IN DISCUSSION WITH DUTCH AUTHORITIES GERMANS LET KNOW THAT IN A VERY SHORT TIME ALL DUTCHMEN FROM SEVENTEEN TO FORTY WILL BE LED AWAY TO GERMANY STOP AT AMSTERDAM NO MORE THAN TWO THOUSAND PERMITS WILL BE GIVEN TO PERSONNEL OF FCTORIES WORKING FOR GERMANS AND SO ON STOP RAZZIAS AT AMSTERDAM WERE TO BEGIN NEXT WEDNESDAY STOP BRTS COMMANDANT ASKED FOR REINFORCING TWO REGIMENTS STOP THIS LEADING AWAY OF DUTCHMEN IS LOOKED UPON BY ME AS A METHODE TO ELIMINATE DUTCH PEOPLE FOR PERIOD AFTER LIBERATION STOP IF YOU DO NOT HAVE IN VIEW OPERATIONS IN SHORT TIME PLEASE I ASK ... geen tekst meer zichtbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP CAN YOU CHANGE BBC FOR OLIVER IN WIE HEEFT MIJN BRUINE SCHOENEN MEEGENOMENSTOP AND CHANGE LETTER L IN H FOR HARWICH END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR FOUR (144) STOP SATURDAY NIGHT SALLY AIRCRAFT DID NOT TAKE OFF BECAUSE OF ENGINE TROUBLE STOP OLIVER PILOT SAW SALLY RECEPTION AND DROPPED TWENTY ONE CONTAINERS STOP SORRY ABOUT THIS AND WILL CHANGE OLIVER BBC MESSAGE AND SIGNAL AS PER YOUR REQUEST STOP AWAIT YOUR FURTHER NEWS BEFORE DROPPING TO SALLY AGAIN END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR FIVE
(145) STOP TO DC STOP REGRET CONTENTS YOUR TWO THREE ZERO STOP ALTHOUGH RAZZIAS MAY BE EXPECTED TO CONTINUE WE FEEL A LOT OF IT MAYBE GERMAN PROPAGANDA TO INTIMIDATE RESISTANCE STOP DO NOT BE HISHEARTED (DISHEARTED) WE WILL DO WHAT WE CAN ENDDinsdag 21 november:

232, Tobias meldt dat het veld Bluebottle klaar is om een lading te ontvangen. In de Achterhoek kan men tussen twee 's nachts en vier uur in de ochtend geen ladingen ontvangen vanwege Duitse activiteiten in dat gebied. Ook meldt hij in de Noorder Amstellaan over directe telefoonlijnen beschikken met zijn marconisten, hierdoor kunnen berichten sneller doorgegeven worden en hoeven de meisjes niet meer heen en weer te fietsen. Ook heeft hij directe verbindingen met 't Gooi, Alkmaar en Haarlem.

233
, Tobias laat weten dat in Amsterdam zijn enige leden van de KP gearresteerd zijn en het lijkt hem beter even geen wapens op de KP velden Cadillac en Alberticine te droppen.

234
, Tobias laat Londen weten dat hij weer een nieuw codeboek heeft ontvangen en een beetje  cynisch vraagt hij Londen hoeveel jaren hij nog in Amsterdam moet blijven.

235
, Tobias laat weten dat hij
DIRK kent als 'van der Ploeg'. De commandant in district Utrecht vertrouwt hem niet helemaal. 

236
, Tobias laat als nog weten dat toch alle 21 containers van de dropping op veld Sally geborgen zijn. Des ondanks wil hij dit veld niet langer gebruiken gezien de resultaten van de dropping en de schade die veroorzaakt is. Frank Hamilton,
GUUS, laat via Tobias weten dat hij behoefte heeft aan Eureka bakens, S-Phones, rubber laarzen en fietsbanden.

146, Londen wil op zijn beurt weten of de genoemde 2530 gewapende verzet mannen zich in heel Noord-Holland bevinden, of alleen in Amsterdam.

147
, Londen bevestigd dat
WITTE DIRK inderdaad de naam Van der Ploeg gebruikt en Londen vraagt of de commandant van district Utrecht DIRK (Sjeerp Postma) niet vertrouwd, dat hij twijfles over zijn organisatie heeft. Volgens Postma bevinden zich in de provincie Utrecht 6600 verzets mensen, waarvan er 2000 gewapend zijn en dat de KP, de RVV en de OD zijn samengegaan. Londen vraagt of deze getallen juist zijn. 

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO THREE TWO (232) STOP GROUND BLUEBOTTLE IS READY TO RECEIVE STOP FOR THE ACHTERHOEK IT IS IMPOSSIBLE TO RECEIVE BETWEEN TWO AND FOUR OWING GERMAN ACTIVITY STOP AT LAST DROPPING MANY CONTAINERS DAMAGED STOP I GOT NOW OWN TELEPHONE CONNECTION WITH GOOI ALKMAAR UTRECHT HAARLEM AND OWN LINES WITH OPERATORS END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO THREE THREE
(233) STOP PLEASE CAN YOU STOP DROPPING ON KP GROUNDS CADYLLAC AND ALBERTICINE TILL EVERYTHING IS CLEAR STOP THERE ARE A FEW ARRESTATIONS KP LEADERS AMSTERDAM END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO THREE FOUR
(234) STOP WHY DID YOU SEND ME AGAIN CODES DO YOU WISH ME TO STAY HERE A FEW YEARS STOP NR CODE THREE ZERO NINE NINE A FOR ADAM STOP DONT UNDERSTAND MESSAGE JQRM (FROM) INSIDE END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO THREE FIVE
(235) STOP YOUR ONE THREE ONE STOP I DO KNOW DIRK AS VAN DER PLOEG STOP COMMANDER UTRECHT IS NOT SURE ABOUT SECURITY END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO THREE SIX
(236) STOP SALLY CAN NO LONGER BE USED STOP PILOT DROPPED BEFORE THE WIND TWENTY ONE CONTAINERS SAFE PLEASE NUMBER CONTAINERS STOP GUUS ASKS FOR EUREKAS S PHONES RUBBER BOOTS AND TYRES STOP OLIVER MARTINI AND LALOE READY IMMEDIATELY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR SIX (146) STOP DOES YOUR FIGURE TWO FIVE THREE ZERO ARMED RESISTANCE MEN REPRESENT TOTAL PROVINCE NOORD HOLLAND OR ONLY FOR AMSTERDAM AREA STOP IF THERE ARE OTHER ... geen tekst meer zichtbaar.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR SEVEN (147) STOP WE CONFIRM DIRK IS VAN DER PLOEG STOP DO YOU MEAN COMMANDER UTRECHT IS NOT SURE OF SECURITY DIRK OR DOES HE REFER TO THE ORGANISATION STOP LAST MESSAGE FROM DIRK SAID KP RVV OD NOW ALL HAPPY AND AMALGAMATED IN PROVINCE UTRECHT STOP IS COMMANDANT RECEIVING ARMS SAFELY THROUGH DIRK AND CAN HE CONFIRM TOTAL SIX THOUSAND SIX HUNDRED MEN OF WHICH TWO THOUSAND ARMED STATED BY DIRK ENDWoensdag 22 november:

237,Tobias geeft aan binnenkort een ontmoeting met
WITTE PIET te hebben, dit is de alias voor Piet de Beer, operatie SNOOKER.  Hij bevindt zich in Rotterdam en omgeving. Piet zal waarschijnlijk ook een onderhoud met Henri Koot gehad hebben. Tobias vraagt zich af of de onlangs gedropte codes voor Piet de Beer.

238
, Henri Koot geeft aan niet erg blij met het antwoord van Londen dat de aankondiging van de Duitsers om alle mannen tussen de 17 en 45 jaar naar Duitsland af te willen voeren maar beschouwd moet worden als een publiciteits stunt om het verzet te intimideren. Londen weet op dat moment waarschijnlijk nog niet dat ook hun eigen agent
KOOS, Luke Mulholland, tijdens de grote razzia in Rotterdam op 11 november opgepakt is.

239
, Tobias geeft aan dat naast Piet de Beer ook
NOL (Arie van Duyn) en BERT (de Goede) naar Amsterdam komen. Tobias zal zorgen voor adressen waar zij kunnen verblijven en voor een zender als zij met Londen contact op willen nemen. Blijkbaar hebben deze drie problemen met de KP. Tevens wordt gevraagd of nieuwe officieren beŽdigd mogen worden, Tobias bedankt Eva ergens voor, wat is onbekend.

240
, Tobias maakt bekend dat een Amerikaanse vlieger genaamd Oley door het verzet in veiligheid is gebracht. Dit bericht moet doorgegeven worden aan Bowen McCoy van het HQ van het Rode Kruis in Los Angeles. Tobias geeft ook aan dat hij een fout in de berichten nummering gemaakt heeft.

241
, Tobias laat weten dat veld Oliver dinsdag 21 november geen lading heeft ontvangen. Hij vraagt meteen ladingen voor donderdag 23 november aan voor de velden Oliver, Laloe, en Martini.

242
, Tobias meldt dat de Commandant zekerheid wilde hebben over de identiteit van
DIRK, Sjeerp Postma. Ook laat hij weten dat de getallen van het aantal verzetsstrijders in district wel kan kloppen.

243
, hierin wordt melding gemaakt van de arrestatie van de gewestelijke commandant Utrecht,  de heer van Breukelen, zijn assistenten en 16 anderen, inclusief
SIEM (de Man). DIRK, Sjeerp Postma, zou zich niet onder de arrestanten bevinden. 

In Utrecht is voorafgaande aan een grote vergadering van het verzet een koerierster opgepakt die gegevens bij zich had over deze vergaderin die plaats vond op 22 november in de Kamer van Koophandel op de hoek van de Maliesingel en de Nachtegaal straat. Sjeep Postma alias
DIRK en Maarten Cieremans, alias BEN, waren beiden aanwezig. Daarnaast waren aanwezig de gewestelijk commandant Ir. A.F.U. Krikke alias Van Breukelen, Cor Been (COR), Johannes van Zanten alias Van Buren, Jacob Vos, Jacob Engelaan, Ir. C van Holthe, Mr. Dr. A. Roeterink, Gerrit Westdijk (Bob van Oostrom), Ome Jan (politieagent uit Jutphaas) en anderen. Postma werd weldegelijk gearresteerd, maar Cieremans wist met Ome Jan te ontsnappen. SIEM (alias van S.P.P. de Man) werd niet gearresteerd want die kwam te laat en zag van een afstand de inval plaats vinden.

148, Londen vraagt om nadere gegevens over de Jongerius fabriek in Utrecht om de werkplaats waar de ťťn mans onderzeeŽrs worden samengesteld opnieuw te kunnen bombarderen.

149
, Londen geeft aan waarom zij Tobias een tweede codeboek gestuurd hebben. Men was in de veronderstelling dat de eerste verloren was gegaan en London denkt dat de oorlog binnen een jaar voorbij is.

150
, men wil weten hoe sterk het verzet in de Achterhoek is en hoeveel mannen bewapend zijn. Men is van plan om meer droppingen op veld Bluebottle uit te voeren.

151
, Londen informeert Tobias dat de verrader Christiaan Lindemans, alias
KING-KONG is opgepakt en dat hij alle contacten met bekenden van Lindemans moet verbreken.

152
, Londen laat weten dat er dinsdag nacht 21 november niet op veld Oliver gedropt kon worden omdat het vliegtuig motor problemen had. Men vindt het niet verstandig op op dezelfde nachten droppingen op de velden Oliver, Laloe en Martini. Donderdag nacht 23 november gaat de RAF weer proberen om op de velden Laloe en Martini droppingen uit te voeren. De codeletter voor veld Oliver moet gewijzigd worden, letter H moet letter U worden.

Londen laat Tobias in een ongenummerd telegram weten dat zij een bericht van
KAREL hebben gehad en hij heeft aangegeven dat DIRK met 13 disctrictscommandanten opgepakt is. KAREL zelf is nog op vrije voeten en heeft contact met medewerkers van DIRK (Sjeerp Postma). Londen heeft KAREL geadviseerd om zich rustig te houden.

Deze KAREL is Gerrit Reisiger, de marconist van Sjeerp Postma, hij was niet bij de vergadering aanwezig. BEN, Maarten Cieremans, was niet gearresteerd, maar had zich op de zolder van de Kamer van koophandel op een grote archiefkast verstopt. Twee dagen later was hij pas in staat om samen met Ome Jan via een ladder (die nu bij hem thuis staat) naar het naastgelegen pand te ontsnappen.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO THREE SEVEN (237) STOP GOT AN APPOINTMENT WITH WITTE PIET ARE THE CODES YOU HAVE SENT ME FOR HOM (HIM) STOP LOVE TO METTE STOP RAZZIAS IN THE HAGUE TODAY END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO THREE EIGHT
(238) STOP ALTHOUGH HARDLY RELIEVED BU (BY) YOUR VIEW OF SITUATION CONCERNING RAZZIAS ARREWST OF MORE THAN FOURTY THOUSAND MEN IN TWO DAYS IN ROTTERDAM MEANS TO ME SOMETHING MORE THAN GERMAN INTIMIDATION PROPAGANDA STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP VOOR MAJOOR STOP BERT NOL PIET KOMEN NAAR AMSTERDAM ZAL ZORGEN VOOR ZENDER HUISADRESSEN WEGENS MOEILIJKHEDEN MET KP DOOOSVIDHNEXNH CONTACTEN AF STOP MOGEN NIEUW BENOEMDE OFFICIEREN BEEDIGD WORDEN STOP THANKS DARLING STOP NR TWO THREE NINE
(239) END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FOUR ZERO (240) STOP MR BOWEN MC COY AMERICAN RED CROSS HEADQUARTERS LOS ANGELOS CALIFORNIE STOP OLEY SAFE STOP SORRY MISTAKE NUMBERING END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FOUR ONE
(241) STOP OLIVER DID NOT RECEIVE LOAD TUESDAY NIGHT STOP PLEASE CAN YOU ARRANGE OLIVER LALOE MARTINI FOR THURSDAY NIGHT END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP TWO FOUR TWO
(242) STOP YOUR ONE FOUR SEVEN STOP COMMANDER UTRECHT THOUGHT PERHAPS PROVOCATION QUESTION DIRK STOP WILL GIVE COMMANDER IDENTITY CHECK OF OUR MAN STOP FIGURE GIVEN BY DIRK SEEMS TO US ALL RIGHT END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FOUR THREE
(243) STOP GOT NEWS THAT ARRESTED IN UTRECHT NEW PROVINCIAL COMMANDER VAN BREUKELEN WITH HIS PRINCIPAL ASSISTANTS FOR KP AND SIEM WITH SIXTEEN OTHERS STOP DIRK NOT ARRESTED END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR EIGHT (148) STOP RE YOUR MESSAGE AIR ATTACK JONGERIUS FACTORY UTRECHT CAN YOU GIVE FURTHER INFORMATION AS TO EXACT LOCATION AND PARTICULARS OF ERECTING SHOP WHERE ONE MAN TORPEDOES ARE MADE AND WHICH WAS NOT HIT END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE FOUR NINE
(149) STOP SECOND LOT CODES WERE SENT TO YOU BECAUSE WE THOUGHT FIRST LOT WAS LOST WHEN PAKAGE WAS SMASHED STOP SINCERELY HOPE IT WILL NOT EVEN BE ONE YEAR STOP REFERENCE MESSAGE FORM FORGET ABOUT IT END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE FIVE ZERO
(150) STOP CAN YOU GIVE US RESISTANCE STRENGTH ACHTERHOEK AND HOW MANY ARMED STOP WILL SEND MORE MATERIAL BLUEBOTTLE END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE ONE
(151) STOP WARN YOU THAT CHRISTIAAN LINDEMANS ALIAS KING KONG NOW IN ALLIED HANDS IS CONFESSED TRAITOR STOP YOU SHOULD CUT CONTACT WITH ANY KNOWN ASSOCIATES END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FIVE THREE
(153) STOP REGRET AIRCRAFT FOR OLIVER ON TUESDAY NIGHT DID NOT REACH GROUND OWING TO ENGINE TROUBLE STOP CONSIDER IT UNWISE TO TRY LALOE AND MARTINI ON SAME NIGHT AS OLIVER STOP TRYING LALOE AND MARTINI AS FROM THURSDAY NIGHT STOP ESSENTIAL YOU CHANGE SIGNAL LETTER FOR OLIVER FROM H FOR HARRY TO U FOR UNCLE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP JUST RECEIVED MESSAGE FROM KAREL DIRKS OPERATOR CONFIRMING ARREST OF DIRK COR BEN AND THIRTEEN DISTRICT COMMANDERS DURING A MEETING STOP KAREL SAYS HE IS SAFE AND HAS CONTACT WITH THIRTEEN OF DIRKS MEN STOP WE HAVE WARNED HIM TO KEEP QUIET ENDDonderdag 23 november:

246, Tobias meldt dat op een weg in Enkhuizen de identificatie is gevonden van een RAF man genaamd Nevard, met nummer 1836474. men weet niet wie dit is, maar hij heeft bloedgroep 40.

De in Enkhuizen gevonden identificatie blijkt te behoren aan Reginald Henry George NEVARD, Flight Engineer van het toestel van het 190 Sqdn dat op 6 november nog voor de dropping op veld SALLY bij Wijdenes in het IJsselmeer is gestort. Alle bemanningsleden kwamen bij deze crash om het leven. Toestel: Sterling IV, LK-195. Code L9-A. De bemanning bestond uit:

Fl. Offr. Edwin. Davis. Hodgson. Pilot, KIA.
Fl. Offr. Elmer. Joshua. Rusenstrom. Navigator , KIA.
Fl. Offr. George. Langley. Towns. Bombardier, KIA.
Sgt. Reginald. Henry. George. Nevard. Engineer, KIA.
WT. Offr. William. King. Wireless Operator - Gunner, KIA.
Fl. Offr. Henry. Edward. Evans. Tail - Gunner, KIA.

Sergeant Reginald Henry Nevard, geboren 27 augustus 1924, overleden op 6 november 1944. Hij was Flight Engineer van de Air Force Voluneer Reserve. Hij is begraven op de Algemene Begraafplaats te Enkhuizen.

247, hieruit blijkt dat Tobias niet weet dat BERT en LEO (de Goede) dezelfde persoon zijn en hetzelfde geldt voor NOL of THEODORE (van Duyn). Wat hij bedoeld met de zin of Crookshank de honden doos ontvangen heeft is een raadsel, of hebben Eva en hij een special doos van hem geleend om hun hondje Mette in te vervoeren?

248
, dit telegram blijft een raadsel, het heeft blijkbaar te maken met een bericht wat voor iemand van de OD is verzonden naar Bureau Inlichtingen.

24?
Tobias geeft aan dat
KOOS (Luke Mulholland) opgepakt is tijdens een razzia in Rotterdam.

154, Londen geeft aan een marconist en een organisator naar de Achterhoek te willen sturen, om op die manier ook direct radiocontact met dat gebied te krijgen. Wel hebben zij een aanloop adres voor deze twee nodig, kan Tobias dat leveren? Gezien de recente arrestaties wil Londen de dropping operaties voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voorlopig stil leggen. Tobias heeft dan de tijd om te bezien hoeveel schade er is ontstaan door deze arrestaties.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FOUR SIX (246) STOP RESISTANCE SENT ME IDENTITY OF RAF MAN STOP PERHAPS FROM PLANE SHOT DOWN ABOVE IJSSELMEER NEP WHEM A FEW WEEKS AGO STOP IDENTITY FOUND ON ROAD ENKHUIZEN STOP SERVICE NUMBER ONE EIGHT THREE SIX FOUR SEVEN FOUR (1836474) STOP RAF STOP CE NEVARD STOP OLOOD (BLOOD) GROUP FORTY END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FOUR SEVEN
(247) STOP FOR MAJOR STOP YOUR ONE FIVE TWO STOP NEWLY APPOINTED OFFICERS WERE SENT FROM LONDON STOP BERT IS LIAISON OFFICER KP ROTTERDAM NOL HIS OPERATOR STOP DONT KNOW LEO AND THEODORE STOP DID CROOKSHANK RECEIVE DOG BOX END XERXNXBX

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FOUR EIGHT
(248) STOP YOUR ONE FIVE ONE STOP THIRD DESCRIPTION SENDING TWENTY ONE OF SIX NOVEMBER NR FIVE SIX FIVE STOP SEND AWAY WUK OD FOR BI STOP IS THIS THE SAME PERSON STOP CHEERIO WIN END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FOUR ??
(249?) STOP YOUR ONE FOUR SIX STOP FIGURE REPRESENT ONLY AREA AMSTERDAM TROOPS AREA LB ARMED STOP OTHER FIGURES WILL FOLLOW STOP ARRESTED IN ROTTERDAM BY RAZZIAS KOOS AND ROUGHLY ONE THIRD OF RVV AND OD PRACTICALLY NO KP END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FIVE FOUR (154) STOP SUGGEST SENDING ONE OPERATOR AND ONE ORGANISER TO ACHTERHOEK IF YOU CONSIDER THIS USEFUL AS WE HAVE NO DIRECT WIRELESS CONTACT STOP CAN YOU GIVE US GOOD CONTACT ADDRESS THAT AREA STOP SUGGEST STOPPING OPERATIONS NORTH HOLLAND ZUID HOLLAND AND PROVINCE UTRECHT FOR A WHILE MEANTIME WHILE MEANWHILE GIVING YOU TIME TO TAKE STOCK OF GENERAL SITUATION STOP WHAT DO YOU THINK ENDVrijdag 24 november:

249, het uitgaande bericht van Tobias is behoorlijk verminkt binnengekomen en van

250
,
geen tekst via het NIOD beschikbaar.

2
51, Henri Koot geeft weer wat de resultaten zijn van het bombardement op Huize Walien. De schade was gering maar de schrik zat er bij de SD goed in en men was meteen naar een ander landhuis, meer landinwaarts verhuisd. De exacte lokatie van dit landhuis wordt precies opgeven samen met een omschrijving van het pand.

252
, Volgens Henri Koot vinden er steeds meer Duitse munitie transporten plaats onder de dekmantel van het Rode Kruis.

253
, Tobias geeft aan dat hij een aanloop adres heeft gevonden voor de twee agenten die in de Achterhoek gedropt zullen worden: Coehoornsingel 78 in Zutphen. Men moet naar mevrouw Van de Goed vragen, dit is een code zin.  Via de heer L. van der Meer, die waarschijnlijk op dit adres woont, kunnen zij in contact komen met de districtscommandant Van Dam. Verder vraagt hij Londen om toch vooral de wapen droppings voort te zetten, als men in dit tempo doorgaat bezitten de verzetsgroepen over een paar weken over voldoende wapens. Wat Zuid-Holland betreft moet Londen bij
BERT (de Goede) informeren wat zij nodig hebben.

254
, hierin levert Henri Koot nogmaals commentaar op de luchtige houding van Londen betreffende de grootschalige razzias. Hij vindt dat men de Duitsers met behulp van duikbommenwerpers angst moet aanjagen op de punten waar de gevangenen verzameld worden zodat zij een kans hebben te ontsnappen, ook moet de de spoorweg verbindingen bombarderen zodat de gevangen genomen mannen niet meer naar Duitsland vervoerd kunnen worden.

157, de Nederlandse regering laat weten dat zij niet willen dat automonteurs in staking gaan, men vindt de groep te kwetsbaar en weten niet wat voor represailles er door de Duiters genomen zullen worden.

158, Londen geeft aan dat Tobias zijn bericht met nummer 249 opnieuuw moet verzenden en graag in een andere bewoording. Men heeft begrepen dat hij iets over
DIRK (Sjeerp Postma) wil weten, maar niet precies wat.

160
, Londen laat weten dat men de coŲrdinaten van het landhuis waar de SD in de Achterhoek naar verhuisd is moet controleren en naar wie moet de gedropte agent vragen bij aankomst bij het contactadres in Zutphen?

161, gezien de razzias en het infiltreren van Duitse agenten wil Londen dat de verzetsgroepen tijdelijk alle operaties op een laag pitje zetten, onderlinge contacten zoveel mogelijk beperkt en ook het radioverkeer moet tot een absoluut minimum beperkt worden.

15, Londen geeft aan Pieter de Vos antwoord op zijn bericht 31. In de schema's die hij en Paul Polak ontvangen hebben komen inderdaad dezelfde frequenties voor, maar dat klopt ook. Pieter hoeft zich daarover geen zorgen meer te maken

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FOUR NINE (249) STOP PLEASE CAN YOU INFORM ME IF DIRK IS STILL ASO STOP SUNPILIO OK LZDESSED IM MY NR TWO FOUR TWO COMPLETELY WITHDRAWN END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FIVE ZERO
(250) STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FIVE ONE
(251) STOP AFTER YOU BOMBED WALIEN RESULT HOUSE LITTLE DAMAGE AND NO SS KILLED BUT PANIC VERY GREAT STOP SD WENT TO COUNTRY HOUSE INLAND POSITION FIVE COMMA TEN STRIAPE (STRIPE) SIXTY TWO COMMA TFIRUYLEA FOROENL (FORTEEN?) STOP HOUSE TWENTY TWO BY TWENTY TWO YARDS STOP GLAZED RED GREY TILES ON ROOF STOP GARAGE ALSO USED STOP IN NEIGHBOURHOOD NO ANTI AIRCRAFT STOP BEST CHANCE OF GETTING THEM BETWEEN EIGHT SERO ZERO AND NINE ZERO ZERO GMT STOP WILL YOU REDEAZ BOMBARDMENT STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FIVE TWO
(252) STOP NUMBER OF REPORTS CONCERNING GERMAN AMMUNITION TRANSPORT UNDER COVER RED CROSS SIGN INCREASES EVERY DAY STOP TRAFFIC BY RAIL AS WELL AS BY MOTOR CAR AND SHIP STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FIVE THREE
(253) STOP YOUR ONE FIVE FOUR STOP OPERATOR AND ORGANISER SHOULD REPORT WITH VAN DAM THROUGH THE INTERMEDIARY OF L VAN DER MEER COEHORRNSINGEL SEVENTY EIGHT SUTPHEN AND ASK FOR MRS VAN DE GOED RPT KUN STOP PLEASE DO NOT STOP OPERATIONS NORTH HOLLAND STOP SUGGEST ASK BERT ROTTERDAM KP ABOUT SOUTH HOLLAND STOP MY AREA WILL BE SUFFICIENTLY ARMED IN A FEW WEEKS IF YOU GO ON DROPPING END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FIVE FOUR
(254) STOP I REGARD MASS DEPORTATION OF MEN IN PROGRESS IN THIS COUNTRY AS MOST SEROIUS ... deel tekst niet meer zichtbaar ... MAKING THE CLOSING RING AROUND THE CITY IN EARLY MORNING BEFORE RAZZIA STARTS AND STREET ARE STILL EMPTY AND LATER BY DIVEBOMBING BEWILDERING SOLDIERS DURING RAZZIAS ON THE GATHERING POINTS IN ORDER TO PREVENT THIS GATHERING OF ORDERLY COLUMNS OF CIVILIANS STOP YOUR FIGHTERS GIVE DEADLY FRIGHT TO ENEMY AND BY MY OPION WOULD THEREBY DISORGANISE SO BIG A RAZZIA AS PRJECTED STOP BOMBING METHODE OF HAMPERING DEPORTATIONS STOP THE DC END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE FIVE SEVEN (157) STOP FOR DC STOP MEDEDEELING VAN DE REGEERING STOP STAKING IN GARAGES EN GROOTE WERKPLAATSEN WORDT DEZERZIJDS ONTRADEN COMMA NOODZAKELIJK DAAR PERSONEEL NIET TOT OVERHEIDSBEDRIJVEN BEHOORT EN ZIJ GEDEELTELIJKE OPVOLGING STAKINS PAROOL GEEN MACHTSMIDDELEN ALS LATERE VERGELDINGSMAATREGELEN TER BESCHIKKING TEGENOVER NIET STAKERS EINDE

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE FIVE EIGHT
(158) STOP PLEASE REPHRASE YOUR MESSAGE TWO FOUR NINE ASKING INFORMATION WHEREABOUTS DIRK STOP YOUR MESSAGE MUILATED END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUT ONE FIVE NINE
(159) STOP YOUR TWO FOUR EIGHT NOT CLEAR PLEASE REPHRASE STOP OFFICERS MAYBE SWORN IN BY DC AS RESERVE TWEEDE LIEUTENANT ALGEMEEN DIENST SO FAR AS SECURITY PERMITS END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SIX ZERO
(160) STOP YOUR TWO FIVE ONE STOP WHAT SHEET NUMBER DID YOU USE FOR NEW COUNTRY HOUSE OF SD STOP PLEASE CHECK COORDINATES STOP YOUR TWO FIVE THREE PLEASE REPEAT NAME OF PERSON ORGANISER SHOULD ASK FOR END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SIX ONE (161) STOP OWING TO EXTENSIVE RAZZIAS AND PENETRATION WHICH IS GOING ON AT PRESENT CONSIDER IT ESSENTIAL THAT IN THE INTEREST OF ALL CONCERNED RESISTANCE SHOULD STRICTLY OBSERVE THE FOLLOWING TEMPORARY SECURITY MEASURES STOP FIRSTLY ALL HEADS OF RESISTANCE GROUPS SHOULD BREAK OFF CONTACT WITH THEIR SUBORDINATES TO A MINIMUM UNTILL THE SITUATION IMPROVES STOP SECONDLY LIMIT ALL ACTIVITY TO REDUCE CONTACT BETWEEN CELLS STOP THIRDLY REDUCE WIRELESS CONTACT TO A MINIMUM STOP WE CONSIDER THESE MEASURES VITAL IN ORDER NOT TO LOSE YOUR VALUABLE SUPPORT IN THE FUTURE END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE FIVE (15) STOP YOUR THREE ONE STOP WE ARE WELL AWARE THAT PLANS WORKED BY YOU AND DOUWE HAVE TWO IDENTICAL FREQUENCIES ALLOCATED TO THEM THIS IS QUITE IN ORDER SO YOU MAT (MAY) CEASE TO WORRY ENDZaterdag 25 november:

255, Tobias vraagt of het mogelijk is om
KAREL (Gerrit Reisiger) naar Amsterdam te sturen, hij heeft immers een derde operator nodig en het lijkt erop dat Gerrit niet meer over een organisator beschikt, want het idee is dat zowel Postma als Cieremans opgepakt zijn. Tevens vraagt hij om 10 Stens met geluiddempers voor Amsterdam, deze moeten apart verpakt worden.

256, In dit telegram geeft Tobias de gegevens door van een aantal Amerikaans piloten die door het verzet verborgen worden gehouden. Dit zijn een zekere Quiny met nummer 2-818301 van de 7th Airforce, Squadron nummer 760. Quiny vloog in een B-24, was woonachtig in New York en was geboren in 1918. Verder heeft hij het waarschijnlijk over een 2e Luitenant genaamd Bungay met nummer 7-771139. Ook hij vloog in een B-24 in hetzelfde squadron als Ouiny. Bungay is geboren in 1914 en woont in Chigago.

De genoemde QUINY is in werkelijkheid 1e Lt. John H. Quinn, piloot van een B24H bommenwerper die op 21 november rond half drie 's middags bij de monding van de Eem in het IJsselmeer stortte. Met MELBURN OHIMMTN wordt navigator Lt. Melburn O. Simmons bedoeld die ook wist te ontkomen. Zij vlogen beiden in 'Satan's Little Sister' met nummer 42-95180 van het 446BG/706BS. Quinn overleed 26 maart 1998 in Westport, Essex County en Simmons overleed op 17 mei 2011 in Fort Collins, Colorado.

257, Tobias meldt dat volgens zijn informatie
DIRK niet gearresteerd is, maar Londen meldt in bericht 155 dat dit wel het geval is.

258
, Tobias vraagt of Lindemans, alias
KING KONG, dezelfde persoon is als degene die in het Identiteisboek vermeld is. Dit een een soort pamflet met daarop foto's of omschrijvingen van colleborateurs.

259
, Tobias meldt twee nieuwe droppingsvelden aan: Geraldo en Rabbit, beiden in Zuid-Holland. Geraldo is de schuilnaam van Gerda

32, Pieter de Vos laat weten dat hij heeft voor een A Mk3 een nieuwe voeding nodig heeft, de gelijkrichter is doorgebrand. Hij doet Kay weer de groeten en vraagt wanneer men naar Amsterdam komt. 

33
, hierin lijkt Pieter te zeggen voor niemand bang te zijn behalve voor de Gestapo, verder heeft hij het over twee dezelfde kristallen, die hij en Paul Polak blijkbaar gebuiken. Hij is duidelijk behoorlijk kwaad want de Duitsers beschikken ook over deze kristallen. Waarschijnlijk buit gemaakt tijdens een dropping die niet helemaal goed gegaan is.

162, Londen geeft nogmaals aan dat men op zijn hoede moet zijn en men moet de verzetsactiviteiten reduceren, geen onderling contact maken en ook Tobias moet alle contacten met het verzet tot nader order verbreken. Hij moet wel contact blijven maken met Londen en hen op de hoogte stellen van de plaatselijke situatie.

163, Londen geeft aan niet te weten wat een identificatieboek is, maar geeft wel een precieze omschrijving van Christiaan Lindemans, alias KING KONG.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FIVE FIVE (255) STOP SUGGEST YOU SENT KAREL TO AMSTERDAM STOP CAN YOU DELIVER TEN SILENT STENS IN SPECIAL MARKED PACKAGE STOP BEST WISHES FOR SAILOR END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FIVE SIX
(256) STOP QUINY TWO STRIPE EIGHT ONE EIGHT THREE ZERO ONE (2-818301) FIRST LYITAC IZVEN (SEVEN) KURO (ZERO) SIX (760) BOMBER SQUADRON FOUR FOUR SIX (446) LIBERATOR B TWO FOUR (B24) AEBT PARK NEW YORK SEPT FIRST NINE TEBV (NINETEEN)  WIGHTDEN (EIGHTEEN) (1918)  BUNGAY AND MELBURN OHIMMTN SVRZN (SEVEN) TRIPE (STRIPE) SEVEN SEVEN ONE ONE THREE NINE (7-771139) SECOND LUIT AC (AT) SEVEN ZERO SIX (760) BOMBER SQUADRON GNER (FOUR) FOUR SIX (446) LIBERATOR B TWO FOUR (B24) AUG FIRST NJGUUJEN (NINETEEN) FOURTEEN (1914) STOP SEVEN SIX TWO FIVE (7625) PHILLIPS AVENUE CHIGAGO ILLINOIS BUNGAY STOP SAFE IN OUR CARE END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FIVE SEVEN
(257) STOP YOUR ONE FIVE EIGHT STOP WE HAD HAD INFORMATION THAT DIRK NOT ARRESTED BUT IN MEANTIME RECEIVED YOUR ONE FIVE FIVE TELLING OF ARREST DIRK END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO FIVE EIGHT
(258) STOP YOUR ONE FIVE NINE STOP I ASKED YOU IN MY TWO FOUR EIGHT RE IDENTITY LINDEMANS  ALIAS KING KONG IF THIS IS SAME PERSON AS DESCRIBED IN IDENTITY BOOK END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO FIVE NINE
(259) STOP NEW GROUND GERALDO STOP FORTY SEVEN HUNDRED PROTESTANT CHURCH BLEISWIJK TWENTY FOUR HUNDRED FIFTY PROTESTANT CHURCH BERKEL TWENTY TWO HUNDRED FIFTY PROTESTANT CHURCH PIJNACKER STOP BBC BERICHT VOOR MELANIE KRIJGT EEN STAART STOP LETTER J FOR JOHN END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO SIX ZERO
(260) STOP NEW GROUND RABBIT STOP TWENTY ONE HUNDRED FIFTY CHURCH BENTHUIZEN THIRTY SIX HUNDRED CATHOLIC CHURCH HAZERSWOUDE TWENTY FIVE HUNDRED PROTESTANT CHURCH MOERKAPELLE STOP BBS WIJ HEBBEN EEN HAAS GESCHOTEN STOP LETTER C FOR CATHERINE END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY THIRTY TWO (32) STOP SEND ONE POWER UNIT FOR A MARK THREE SET STOP RECTIFIERS BURNT THROUGH STOP WHEN I USE MY CAUE FIFTY TWO OR FIFTY THREE MESSAGE WILL HAVE REFERENCE NUMBER BELOW TWENTY STOP HOPE YOU COME SOONEST HERE STOP LOVE KAY STOP ZERO END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY THIRTY THREE
(33) STOP THANKS FOR YOUR HELPFUL ADVICE BUT I DO NOT MIND DOUWE OR ANYBODY EXCEPT GESTAPO STOP PERHAPS YOU ARE ALSO AWARE THESE IDENTICAL CRYSTALS ARE CAPTURED BY GERMANS STOP THIS MUST
 
(Klik hier voor de bijbehorende afbeeldingen)
 
VERDER NAAR NOVEMBER 1944, WEEK 4.

TERUG NAAR NOVEMBER 1944, WEEK 2.

         TERUG NAAR OVERZICHT.                     w.mugge@home.nl