2015


Het verhaal van de eerste missie van Tobias Biallosterski is voorlopig klaar, maar er zijn nog een aantal opstaande vragen:

Waar is de radioset van Jan Steman gebleven?
Iemand uit de directe omgeving van de landingsplaats van Tobias en Jan moet het ding opgegraven en mogelijk verstopt hebben.

Waarom bleef Tobias zo lang in Toulouse?

Welke documenten heeft Tobias van Erik Berding, alias THEO,  meegekregen?

Zijn deze documenten via Ides Floor van de Belgische sectie van SOE wel bij de Nederlandse sectie aangekomen?


Tobias was in het bezit van een origineel Persoonsbewijs op de naam van Johannes van 't Zandt, geboren op 10 januari 1913 te Bandoeng. Was van beroep Hulpprediker. Adres Snelliuslaan 19 te Hilversum. Het nummer van dit Perssonsbewijs was PB H78 (Hilversum) 064548 en was uitgegeven op 30 maart 1943.

Wie was deze Johannes van 't Zandt, heeft hij echt bestaan of gaat het hier om een verzonnen naam?
Volgens een expert op het gebied van Persoonsbewijzen lijkt het erop dat de originele foto verwijderd is en werd vervangen door een foto van Tobias. Dit zou betekenen dat het inderdaad een origineel PB is en dat Johannes van 't Zandt echt bestaan heeft.


Als Tobias na zijn eerste missie weer in Engeland aankomt wordt hij mogelijk verhoord om alles over zijn reis van Nederland via Belgie-Frankrijk en Spanje vast te leggen.

Wie heeft dit verhoord afgenomen, MI-9, de Engelse Escape and Evasion organisatie?

Het kan ook zijn dat hier een aparte organisatie voor bestond de Bayswater Security Service.

Zijn er in KEW nog verslagen van deze organisaties te vinden?
Ben eindelijk in het bezit gekomen van de notities van Otto Houbrok van de Sicherheits Dienst.
Hij heeft deze notities geschreven tijdens zijn gevangenschap in Fort Blauwkapel bij Maartendijks. Het is de bedoeling om al deze noties onverkort en niet vertaald op de website te plaatsen. Op die manier kan een ieder die iets wil weten het hier vinden. Een deel is hier al te vinden, maar het is mij nog geheel niet duidelijk wat voor mens er achter Otto Haubrok schuil ging. Op een bepaalde manier heeft hij zich zeker ingespannen om mensenlevens te sparen, maar deze notities gaan niet over het begin van de bezetting wanneer de Duitsers nog heer en meester in Europa en Noord-Afrika zijn. Via zijn kleindochter ben ik te weten gekomen dat hij na de oorlog heeft gezegd dat men zich maar beter niet met inlichtingen werk bezig kan houden, want daar komt toch niets goeds van. Voor zijn kleinkinderen was hij een lieve opa die altijd wel ergens een snoepje had liggen, maar over de oorlog en zijn werkzaamheden in Nederland wilde hij niets kwijt.


Wie was de oppasser van B.I. marconist Gijs Hooijer?
Beiden zijn op 12 maart 1945 op de Pleinweg in Rotterdam samen met 18 andere verzetstrijders geŽxecuteerd.Wie verraadde "Lange Jan" Thijssen van de RVV en de Radio Dienst?
Ik vermoed dat het iemand uit de Orde Dienst kring is geweest, mogelijk in opdracht van het hoofd van deze organisatie Jhr. Six.2016De foto van dit meisje werd na de bevrijding van kamp Bergen-Belsen gemaakt. Zij had net gehoord dat men bevrijd was.

Wie is dit meisje en wat is er van haar terecht gekomen?


Zij heeft in ieder geval de mooiste glimlach ter wereld !

Zij heet Francine Christophe en komt uit Frankrijk. Bedankt Peter!
Zie https://www.youtube.com/watch?v=gXGfngjmwLA 
 
Waren Hetty de Stoppelaar en Gerard de Stoppelaar familie van elkaar?Dr. Arntzenius. Kan het hier gaan om Alexander Karel Willem Arntzenius?
(29 april 1886 te Amsterdam -26 juli 1955 te Den Haag)

Heeft deze arts Anna Cohen de Boer in huis genomen op verzoek van Otto Houbrok?
2017

Wie was 'JOOP', een Nederlandse verzetsman in kamp Dachau die mogelijk gezien heeft dat SOE agente Nora Inayat-Khan door de SS-er Ruppert zwaar mishandeld werd. Mogelijk heeft deze Ruppert daarna, naast Nora Inayat-Khan, ook de SOE agentes Yolande Beekan, Madeleine Damerment en Eliane Plewman vermoord door middel van een nekschot.w.mugge@home.nl     
03-07-2020
OPENSTAANDE VRAGEN.
Dobson, Burgemeester Keijzer, Brig.Gen.Suttie, Wastenecker.
NBS man, Hil Schipper, Engelsman?, Jochem de Bijll Nachenius.
Eva Biallosterki-Skotting?
2020
Wie staan er op deze foto, genomen tijdens een parade in Spanbroek?
Tal van autoriteiten zijn nu aanwezig die het kleine gezelschap complementeren: de Canadesche brigade generaal Suttie, de Engelsche kolonel Dobson, de Nederlandsche majoor Reerink, capt. Harratt, de verbindingsofficier van Prins Bernard kapt. des Tombe, de commandant van 't gewest Noorderkwartier overste Wastenecker en zijn chef-staf de Bijll-Nachenius, officieren van het Militair Gezag en vele andere autoriteiten van de BS..
Bron: Noord Hollandsch Dagblad van 12 juni 1945.