Missie Draughts onder Henk Veeneklaas.

Versie 2.1
Bouwjaar 2022
Datum 030322
Publicatie: 14-3-2022
Blad 8
Zondag 1 April 1945. Henri Koot informeert Londen (56) dat op vliegveld Twente 26 vrachtwagens aangekomen zijn die geladen zijn met glazen bollen die voor 3/4 gevuld zijn met een blauw-groene op petroleum lijkende vloeistof men denkt dat het virusbommen zijn.

Henk Veeneklaas vraagt (
57)  Londen of zijn elke nacht droppingen kunnen doen op drie velden tergelijk, waarbij er steeds per dag van veld gewisseld wordt.

Henk bedankt Londen (
58) voor de medische voorraden die op veld HUDSON gedropt zijn. Het geld en MAWM zijn echter verloren gegaan. Het vliegtuig dropte zijn lading met de wind mee en hierdoor zijn 6 containers te pletter geslagen.

Londen laat Veeneklaas (
22) weten om op 2 april een lading op veld SALLY te willen droppen. Op veld LANCASTER zullen 24 containers en 5 pakkettten gedropt worden zoals eerder aangegeven in bericht 17 van Londen. Henk moet wel de signaal letters en de slagzinnen goedkeuren van de velden SALLY en LANCASTER. Deze zijn eerder doorgegeven op 27 en 28 maart.


FROM DC VIA SIL STOP MY NR FIVE SIX (56) STOP ON AERODROME TWENTE TWENTY SIX VANS SAID TO HAVE ARRIVED MAR THIRTY WITH THOUSANDS ROUND GLASS BULBS DIAMETER THIRTY CM WITHOUT ANY OPENING FILLED THREE QUART BLUE GREEN PETROL LIKE LIQUID STOP ARE SUPPOSSED TO BE BACILLEN SPIRITSBOMBS STOP

Henri Koot informs London (56) that on March 30th six vans arrived at an airfield in Twente loaded with thousands of round glass bulbs with a diameter of 30 cm without any opening. They are filled for ¾ with a blue-green petrol like liquid. It could be bacillen spiritsbombs.

FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY NR FIVE SEVEN
(57) STOP CAN YOU DROP EVERY NIGHT ON THREE GROUNDS IN NORTH HOLLAND SIMULTANEOUSLY STOP ALTERNATE SALLY WITH FRANKY MARTINI WITH MANDRILL AND LANCASTER WITH HUDSON STOP ALL THESE GROUNDS READY TO RECEIVE STOP

Veeneklaas asks London (57) if they are able to drop loads simultaneously on 3 fields in North-Holland every night. Alternate SALLY with FRANKIE, MARTINI with MANDRILL and LANCASTER with HUDSON. All these six fields are ready to receive loads.


FROM DOCTOR X VIA SIL STOP MY NR FIVE EIGHT
(58) STOP RE HUDSON STOP MANY THANKS FOR MEDICAL SUPPLIES STOP MONEY AND MAWM MISSING STOP AIRCRAFT DROPPING DOWN THE WIND SIX CONTAINERS SMASHED STOP

Veeneklaas thanks London (58) for dropping medical supplies on field HUDSON. However the money for him and (Guus?) is missing. The aircraft dropped the containers down the wind and therefore the parachutes opened too late. Six containers were smashed.

TO DOCTOR X VIA ... STOP OUR NR TWO TWO (22) STOP WILL TRY SALLY AND LANCASTER AS FROM MONDAY NIGHT APRIL TWO STOP LOAD ON SALLY TWENTY FOUR CONTS AS INFORMED IN OUR ONE SEVEN (17) ALSO FOUR PACKAGES AND MUNITION AND GRENADES STOP ON LANCASTER LOAD TWENTY FOUR CONTS AND THE FIVE SPECIAL PACKAGES AS INFORMED IN OUR ONE SEVEN (17)ORIGINALLY FOR GROUND SALLY STOP YOU MUST ANSWER OUR QUESTIONS AND CONFIRM YOU HAVE RECEIVED AND UNDERSTOOD NEW BBC MESSAGES AND SIGNAL LETTERS AS IN OUR NRS ONE EIGHT (18) AND ONE NINE (19) OF TWO SEVEN AND TWO EIGHT MARCH STOP SALLY SIGNAL LETTER C FOR CHARLY BBC MESSAGE DE SCHAATSEN ZIJN OPGEBORGEN STOP LANCASTER SIGNALLETTER U FOR UNCLE BBC MESSAGE DE MUIZEN PIEPEN IN DE KAST STOP

London informs Veeneklaas (22) the RAF will try to drop loads in SALLY and LANCASTER as from Monday night, April 2nd. The load on SALLY will be 24 containers like mentioned in message number 17. Ammunition, grenades and 4 packages will also be dropped. On LANCASTER 24 containers will be dropped along with 5 special packages as Veeneklaas has already been told in message number 17 this load was originally intended for field SALLY. Veeneklaas must answer the question posed by London that he has received and understood the the new BBC messages and signal letters as suggested in telegram number 18 and in number 19 of March 27th and March 28th. SALLY has letter C with BBC sentence 'De schaatsen zijn opgeborgen'. LANCASTER has letter U and BBC Message 'De muizen piepen in de kast'.


Maandag 2 April 1945. Henri Koot geeft aan Londen (55) het gevraagde contactadres en wachtwoord door, maar in welke plaats is niet duidelijk. Hij heeft het over een zekere Voorn, een kunstschilder die boven een belastingcommies woont. Het wachtwoord is 'Hemelrijk'.

Henk Veeneklaas verontschuldigd zich bij London (
59) en bevestigd de ontvangst van alle boodschappen tot 22. Hij heeft zijn codes, geadresseerd aan SAUL, ook ontvangen.

Londen vraagt Koot (
31) de draagkracht van bruggen opgeven ten behoeve van de geallieerde opmars. het gaat om 40 ton over een lengte van 3,60 meter, met een breedte van ongeveer 3,30 meter. De afstand tussen de voertuigen zal ruim 26 meter bedragen. De maximale as last is 12,5 ton. Het is voor Londen ook handig te weten welke bruggen een maximale as belasting van 7,5 ton kunnen dragen.

Londen laat Koot weten (
32) dat de NBS de taak heeft gekregen om groteschalige verplaatsingen van burgers te voorkomen middels een verplaatsingverbod wat door het Militair Gezag zal worden afgekondigd. Men maakt zich ook zorgen dat 1,5 million ernstig besmette ex-concentratiekamp gevangenen Nederland zullen overspoelen als zij naar het westen trekken. De handhaving van deze maatregel wordt gehandhaafd door de BS en dit is reeds door het Algemeen Hoofdkwartier van de OD voorbereid.

Londen informeert Koot (
33) dat hij in vervolg van bericht 32 zelf kan bepalen hoe breed hij het verplaatsingsverbod wil trekken.

Londen vraagt Koot (
34) nogmaals het contactadres en het wachtwoord te herhalen in bericht 55 wat hij naar Londen gestuurd heeft.

FROM DC VIA THURSO STOP MY NR FIVE FIVE (55) STOP YOUR FIFTEEN (15) STOP VOORN A PAINTER LIVING ABOVE TAX COLLECTORS OIFILENKERK WITH PASSWORD HEMELRIJK STOP

Koot answers London's request (
55) to give them a contact address and a password in the Amersfoort area. Koot gives them the name a certain Voorn, who is a painter and who is living in an apartment above a tax collector. Where this mr. Voorn lives is unclear due to mutilation. The password is 'Hemelrijk'.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR FIFTY NINE
(59) STOP YOUR TWO TWO (22) STOP EXTREMELY SORRY CONFIRM ALL YOUR MESSAGES TO TO TWO TWO (22) RECEIVED AND UNDERSTOOD STOP RECEIVED CODES SAUL OK STOP

Veeneklaas tells London (59) he is sorry for not answering London's request if he received and understood the new BBC code sentences and signal letter. He did receive London's messages including number 22. He also informs London he did receive his code books.

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE ONE (31) STOP REF BRIDGE LOADS STOP MAX BRIDGE LOAD FOR FORWARD ALLIED VEHICLES FORTY TONS SPREAD OVER TWELVE FEET LENGHT AND EIGHT FEET WIDTH AT SPACING EIGHT ZERO FEET BETWEEN VEHICLES STOP MAX AXLE LOAD TWELVE POINT FIVE TONS STOP ALSO VERY USEFUL BRIDGE S WITH MAX AXLE LOAD SEVEN POINT FIVE TONS STOP

Henri Koot is informed by London (31) about the bridges the Allies will need and London gives Koot information about the weight and the width of the vehicles that have to cross them. The maximum bridge load for forward Allied vehicles is 40 tons, spread over 12 feet length and 8 feet width at a spacing of 80 feet between vehicles. The maximum axle load is 12.5 tons. Bridges with a axle load of 7.5 tons are also very useful.

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE TWO
(32) STOP AAN CNBS STOP IN VERBAND GEVAAR VAN OP GROOTE SCHAAL TREKKEN VAN BURGER BEVOLKING VLAK VOOR BIJ EN BEVRIJDING ALSMEDE VERMOEDELIJK ANDERHALF MILLION ONGEWENSCHTE ZWAAR BESMETTE VREEMDELINGEN AAN ONZE OOSTGRENS NAAR HET WESTEN HEEFT CHEF STAF MILITAIR GEZAG EEN VERPLAATSINGSVERBOD IN HET ALGEMEEN BUITEN DE GEMEENTEGRENZEN UITGEVAARDIGD STOP DE HANDHAVING VAN DEZE MAATREGELEN IS OPGEDRAGEN AAN DE BS OP WIJZE ZOOALS DOOR AHKOD IS VOORBEREID STOP WV

The Dutch government informs Koot (32) they are afraid that the Dutch population will starting moving just before and during the liberation. They also fear the movement of 1.5 million heavily infected strangers who will move from the borders on the eastern side of the country to the western part. Therefore the chief of the Military Authority has ordered a ban of movement outsite the borders of the townships. The BS has been ordered to enforce this measurement like prepared by the HQ of the Orde Dienst.

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE THREE
(33) STOP CONTINUATION OUR THREE TWO (32) STOP DRAAG U OP MAATREGELEN TE TREFFEN OPDAT BEVRIJDING EN DAARNA ZOOVEEL MOGELIJK AAN DEZE VERORDENING WORDT VOLDAAN STOP LAAT AAN UW VOORLOPIGE BEOORDELING OVER IN HOEVERRE HET VERPLAATSINGSVERBOD DIENT TE GELDEN VOOR ELKE GEMEENTE AFZONDERLIJK DAN WEL VOOR EEN GROEP VAN GEMEENTEN OF STREEK STOP KOMT MIJ GEWENSCHT VOOR BURGER  BEVOLKING REEDS NU TE WIJZEN OP GEVAAR VAN GROOTE VERPLAATSINGEN DE BEVRIJDINGSLEGERS TEGEMOET TE GAAN DAN WEL ANDERSZINS STOP UITVOERING VAN DIT LAATSTE WORDT AAN U OVERGELATEN STOP CNBS STOP

The Dutch government continues (33) by ordering Koot to carry out this measurement so that during and directly after the liberation there will be no movement of people. The government leaves it up to Koot to set the boundaries of the restrictions for each township separately or for a number of townships or a whole area. The population must be warned of the danger for the Allied troops if they will come to greet them an mass.

TO DC VIA ... STOP OUR NR THREE FOUR
(34) STOP PLEASE RPT YOUR MESSAGE NR FIVE FIVE (55) VOORN RPT VOORN STOP

London asks Henri Koot (34) to repeat message number 55 about mr. Voorn.Dinsdag 3 April 1945. Koot informeert London nogmaals (55) geeft nogmaals het contactpersoon en het wachtwoord door aan Londen. Het bericht komt nu onverminkt over.
Het blijkt te gaan over een pand in Nijkerk, Venestraat 37. Hier woonde op de eerste etage een kunstschilder genaamd Ab Voorn.

Henk informs Londen (
64) ... inhoud is niet bekend/content unknown.

Henk informs Londen (
65) dat er die nacht op veld HUDSON gedropt moet worden in plaats van veld LANCASTER.

Londen vraagt Henri Koot (
35) het bericht over parachutisten te herhalen en ook het bericht dat aan Harry Meppen gericht was, bericht was zwaar verminkt.

FROM DC VIA THURSO STOP MY FIFTY FIVE (55) YOUR FIFTEEN (15) STOP VOORN A PAINTER LIVING ABOVE TAX COLLECTORS OFFICE NIKERK (NIJKERK) WITH PASSWORD HEMELRIJK STOP

Henri Koot informs London (55) again about the contact address in the Amersfoort area. The name of the contact is Voorn, who lives about the township's tax collector at Nijkerk. the password is 'Hemelrijk'. The man mention is Adam Johannes Voorn, living at 39 Venestraat, Nijkerk.

Het gaat hier om Adam Johannes (Ab) Voorn, geboren 26-7-1891 te Amersfoort overleden 13-4-1969 te Amersfoort

"Schuin tegenover waar ik woon in de Venestraat te Nijkerk staat een groot gebouw. In mijn jeugd, dus zo’n 55 jaar geleden, was op de begane grond aan de linker kant een kantoor van de Rijksbelastingdienst en rechts het kantoor van de gemeenteontvanger. Op de 1e etage woonde boven het belastingkantoor de gemeenteontvanger Klaas van den Akker en aan de andere kant woonde de heer Voorn, een kunstschilder. Daarboven was een grote zolder in twee delen, waar ik met mijn buurjongen Henk van den Akker speelde en waar wij stiekem proefden van de appeltjes en de walnoten van de heer Voorn die daar lagen te drogen".
.
FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY SIXTY FOUR (64) ... geen tekst zichtbaar op copie NIOD/no text available..

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY SIXTY FIVE (65) STOP DROP ON HUDSON INSTEAD OF LANCASTER TO NIGHT STOP

Veeneklaas asks London (65) to drop tonight's load intended for field LANCASTER on field HUDSON.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE FIVE (35) STOP PLEASE REPEAT YOUR MESSAGE ABOUT PARATROOPS AND MESSAGE FOR HARRY MEPPEN STOP MESSAGE HEAVILY MUTILATED STOP

Henri Koot is asked by London (35) to repeat his message about paratroops and the message for Harry Meppen. The message was badly mutilated.Woensdag 4 April 1945. Henri Koot informeert Londen (53) waar de Duitsers gaten in de dijk van de Wieringermeer maken en deze opvullen met bakstenen. Hij geeft ook de coördinaten door: vak 32.66-7 TYPSI NTTK CEM 2 tot 33.07-69.54 blad 14 Oost.

Veeneklaas informeert Londen (
60) dat veld MOUSE kan voorlopig niet gebruikt worden in verband met de aanwezigheid van Duitse troepen, het veld kan, als de tijd daar is, gebruikt worden om continue te droppen. Tevens geeft Henk twee nieuwe velden in Zuid-Holland op: EYE en NOSE. Pinpoint EYE: 3700 meter van de kerk in Benthuizen, 5250 meter vanaf de Katholieke kerk  in Zoetermeer and 50.. meter vanaf de Katholieke kerk in Zuidbuurt. Veld NOSE: 2650 meter vanaf de kerk in Benthuizen, 3500 meters vanaf de Katholieke kerk Zoetermeer and 2300 meter vanaf de Katholieke kerk in Zuidbuurt. London wordt gevraagd om de BBC code slagzinnen en seinletters voor de velden op te geven.

Henk meldt Londen (
63) dat de lading op MANDRILL goed binnengekomen is, maar dat op veld HUDSON een mand in het IJsselmeer is terecht gekomen. Deze bevatte mogelijk de landkaarten voor Henk en de codeboeken voor Henri Koot.

Veeneklaas informeert Londen (
66) dat het droppen van ladingen op de velden Popeye en Lancaster van 4 april zijn geslaagd.  Henk wil ook graag lange afstand wapens hebben. Dit bericht is dus waarschijnlijk op 5 april verzonden.

Koot herhaalt voor Londen (
67) bericht 62, hierin geeft Koot aan dat in Raalte een bericht van Heeres Gruppe H aan Harry in Meppen (Duitsland) is onderschept waarin staat dat men op de vroege ochtend van 3 april in het gebied tussen Kootwijk, Stoutenburg, Maarsbergen en Arnhem de inzet van geallieerde parachutisten verwacht.
De Duitse legergroep H, stond onder commando van Generaal-Majoor Johannes Blaskowitz en omvatte het 15e Leger en een Fallschirm Armee. Blaskowitz werd echter op 10 april benoemd tot commandant van de Vesting-Holland.

Veeneklaas informeert Londen (
68) dat hij met PIETJE een afspraak heeft gemaakt over het vervoer van de medische voorraden die op veld POPEYE gedropt zullen worden, het veld is er klaar voor.

Veeneklaas informeert Londen (
69) dat door de aanwezigheid van Duitese troepen hij het reeds vastgestelde droppingsschema wil aanpassen: SALLY wordt afgewisseld met LALOE en niet met FRANKIE. Op veld HUDSON kan dagelijks gedropt worden en dit veld hoeft niet afgewisseld te worden met veld LANCASTER

Message number 70, niet aanwezig/is missing.

Henri Koot informeert Londen (
71) dat hij er over nadenkt de commandanten van de regio's een bevel te sturen betreffende discipline en strafvervolging.

Koot informeert Londen (
72) over de sterkte van de gewapende mannen in de diverse regio's:
de sterkte van regio 1= 1500 man, 3 = 250 man, 8 = 2000 man, 9 = 200 man, 10 = 2200 man, 11 = 1400 man, 12 = 150 man en 14= 1600 man. 

Londen geeft aan Koot (
36) de wachtwoorden voor inlichtingen officieren in diverse regio's door: in regio 5 is het wachtwoord om in contact te komen met de brigade Inlichtingen Officier is CELEBES, voor regio 6 is dat SUMATRA.

Londen vervolgt (37) bericht 36 aan Henri Koot: indien koeriers gepakt worden door de Duitsers moeten zij het valse wachtwoord TOULOUSE opgeven.

Londen laat Henk Veeneklaas weten (
23) dat hij op veld POPEYE een lading heeft ontvangen die voor iemand anders bestemd is, de piloot die de originele lading zou droppen heeft geen lichten gezien en heeft dus niet gedropt. Bij de volgende operatie zullen de beloofde medicijnen gedropt worden. Hij moet zelf het vervoer en de levering met PIETJE regelen. Wie is Pietje, niet Jard du Celliee-Muller, die werd ook Pietje genoemd.

FROM DC VIA TOWY STOP MY FIFTY THREE (53) STOP IN PREPARATION INUNDATION WIERINGERMEER ENEMY HAS STARTED TO MAKE BRICK PITS IN DIKE STOP SQUARE THIRTY TWO POINT SIS SIX STRIPE SEVEN TYPS I NT TKCEM TWO TO THIRTY THREE POINT ZERO SEVEN STRIPE SIXTY NINE POINT FIVE FOUR LEAF FOURTEEN EAST STOP

Henri Koot informs London (53) the Germans are planning to inundate the Wieringermeer Polder in North-Holland and for that purpose they made holes in the dyke and filled them up with bricks. These bricks will later be exchanged for explosives, or the explosives are already placed underneath the layers of bricks. He also gives coordinates, but this part of the message is mutilated: square 32.66-seven TYPST INT TKCEM 2, to 33.07-69.54. Leaf 14 East of a certain map.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SIXTY
(60) STOP CAN NOT USE MOUSE UNTIL FURTHER NOTICE IN VIEW PRESENCE GERMANS STOP WHEN TIME FOR ACTION COMES MOUSE CAN RECEIVE CONTINOUSLY STOP AS FLAK GONE YOU CAN USE NOW EYE THIRTY SEVEN HUNDRED CHUCH BENTHUIZEN FIFTY TWO FIFTY CATH CHURCH ZOETERMEER AND FIFTY CATH CHURCH ZUIDBUURT STOP NOSE TWENTY SIX FIFTY CHURCH BENTHUIZEN THIRTY FIVE HUNDRED CATH CHURCH ZOETERMEER TWENTY THREE HUNDRED CATH CHURCH ZUIDBUURT STOP ADVISE BBC MESSAGES AND SIGNAL LETTERS STOP

Veeneklaas informs London (60) that field MOUSE can not be used till further notice because there are Germans nearby. When the time to rise up against the Germans this field can be used continuously. The German FLAF unit left from the area near field EYE and it can be used for dropping loads. Pinpoint EYE 3700 meters from the church at Benthuizen, 5250 meters from the Catholic church at Zoetermeer and 50.. meters from the Catholicc church at Zuidbuurt. Field NOSE: 2650 meters from the chuch at Benthuizen, 3500 meters from the Catholic church at Zoetermeer and 2300 meters from the Catholic church at Zuidbuurt.

Messages 61 and 62 are missing.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SIX THREE
(63) STOP MARCH EIGHTEENTH LOAD MANDRILL  OK LOAD HUDSON ALSO CODES DC MISSING ONE PACKAGE FALLEN IN SEA PERHAPS THE ONE CONTAINING MAPS STOP RE SALLY NO AIRCRAFT HEARD BUT CONTACTED AIRCRAFT FOR MANDRILL ONLY WITH S PHONE STOP POSSIBLY EUREKA NOT WORKING THOUGH BATTERY FULLY CHARGED STOP

Henk informs London (63) the droppings on both fields MANDRILL and HUDSON on March 18th went well, but the codebooks for Henri Koot are missing. One package fell into the IJsselmeer, which probably contained the missing codebooks and the maps for Henk himself. The aircraft that was supposed to drop a load on field SALLY was heard, but they were just able to contact the plane dropping a load on MANDRILL with a S-Phone. The Eureka beacon was not working although the battery was fully charged.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SIX SIX
(66) STOP LOAD LANCASTER AND POPEYE APRIL FOURTH OK WT OP POPEYE READY TO RECEIVE EVERY NIGHT FORTHWITH STOP PLEASE SEND ALSO LONG RANGE WEAPONS STOP

Henk informs London (65) that the loads on both LANCASTER and POPEYE from April 4th are received. Field POPEYE is ready to receive loads every night from now on. Henk asks London for long range weapons.

FROM DC VIA ELAN STOP MY NR SIX SEVEN
(67) STOP REPEAT OF OUR SIX TWO (62) STOP IN RAALTE INTERCEPTED GERMAN MESSAGE FROM HEERES GRUPPE H FOR HARRY IN MEPPEN SAYS EARLY MORNING APRIL THIRD ALLIED PARATROOPS EXPECTED TO LAND IN SQUARE KOOTWIJK STOUTENBURG MAARSBERGEN ARNHEM STOP

Henri Koot repeats message 62 once more for London (67) In Raalte a message from the German Army Group H to Harry in Meppen (Germany) was intercepted and it contained information that in the early morning of  April 3rd  Allied paratroops are expected to be dropped in the square Kootwijk, Stoutenburg, Maarsbergen and Arnhem.

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP MY NR SIX EIGHT
(68) STOP YOUR TWENTY (20) STOP ARRANGEMENTS FOR TRANSPORT MEDICAL STORES PIETJE MADE STOP POPEYE IS READY TO RECEIVE THEM STOP

Veeneklaas informs London (68) that the arrangements for transporting and distribution of medical stores have been arranged with Pietje. Field POPEYE is ready to receive this load.

FROM DOCTOR X VIA ELAN STOP MY NR SIX NINE
(69) STOP IN VIEW PRESENCE GERMANS ALTERNATE SALLY WITH LALOE AND NOT WITH FRANKIE AS ASKED IN MY FIVE SEVEN (57) STOP FOR SAME REASON YOU DROP EVERY NIGHT ON HUDSON INSTEAD OF ALTERNATING HUDSON WITH LANCASTER STOP

Veeneklaas informs London (69) that in view of German presence in the area round field FRANKIE, field SALLY must be alternated with field LALOE, like proposed before in message number 57. For the same reason the RAF can drop loads every night on field HUDSON. This field does not need to alternate with field LANCASTER.

FROM DC VIA SIL STOP MY SEVEN ONE
(71) STOP YOUR THIRTEEN STOP LIST PART MY TWO ONE (21) MEANT WHAT I AM CONCEPLATING AN ORDER TO REGIONAL COMMANDERS CONCERNING MILITARY DISCIPLINE AND PUNISHMENTS STOP

Henri Koot answers London's (71) question from message number 13. He meant he was thinking to send an order to the regions about military discipline and punishment for not obeying orders.

FROM DC VIA SIL STOP MY SEVEN TWO
(72) STOP YOUR TWO ONE FOUR (214) STOP NUMBER ARMED MEN IN REGIONS ONE THREE EIGHT NINE TEN ELEVEN TWELVE AND FOURTEEN RESPECTIVELY FIFTEEN HUNDRED AND TWO HUNDRED FIFTY AND TWO THOUSAND AND TWO HUNDRED AND TWENTY TWO HUNDRED AND FOURTEEN HUNDRED FIFTY AND ONE HUNDRED FIFTY AND SIXTEEN HUNDRED STOP

Henri Koot informs London (72) the number of armed men in each region: regio 1= 1500 men, 3 = 250 men, 8 = 2000 men, 9 = 200 men, 10 = 2200 men, 11 = 1400 men, 12 = 150 men en 14= 1600 men.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SIX (36) STOP FOR CNBS STOP PASSWORD CELEBES WILL BE USED FOR CONTACTING BRIGADE INTELLIGENCE OFFICERS AS PER SPECIAL ORDER NUMBER TWO IN ZONE FIVE STOP PASSWORD FOR ZONE SIX IS SUMATRA

London offers Henri Koot (36) passwords for the resistance when they want to contact the intelligence officer of a brigade. The password for region 5 is CELEBES and for region 6 is SUMATRA.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SEVEN
(37) STOP FOR CNBS STOP RE INTELLIGENCE PASSWORD CELEBES FOR ZONE FIVE AND PASSWORD SUMATRA FOR ZONE SIX STOP COURRIERS IF CAUGHT BY GERMANS SHOULD SAY PASSWORD IS TOULOUSE FOR BOTH ZONES STOP

London informs Koot (37) once again about the passwords of regions 5 and 6 and instructs him that if couriers are caught by the Germans they should give the false password TOULOUSE.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWENTY THREE
(23) STOP PILOT POPEYE REPORTED NO RECEPTION BUT AS YOU REPORT LOAD RECEIVED IT APPEARS YOU HAVE SOMEBODY ELSES LOAD STOP ON NEXT LOAD POPEYE YOU SHOULD RECEIVE FULL LOAD MEDICAL STORES ARRANGE TRANSPORT AND DELIVERY WITH PIETJE STOP

London informs Veeneklaas (23) that the pilot who was to drop a load on field POPEYE did not see the lights and did not drop his load. However Veeneklaas mentioned he has received a load on that field. It turns out this load was ment for someone else. The next drop on field POPEYE will be a full load of medical stores. Veeneklaas must arrange with Pietje the transport and distribution of the medical stores.
Donderdag 5 April 1945
. Henk Veeneklaas ontvangt van Londen (
24) de slagzinnen en seinletters voor diverse dropping velden en London geeft ook de de Veeneklaas opgegeven coördinaten door:
Veld KLAAS: 1700 meter vanaf de brug  … in Muiden, seinletter A en de BBC slagzin is 'Margriet is nog steeds hongerig'.
Veld STORK: 2900 meters oostelijk van de St. Janskerk tussen Laren en Hilversum, seinletter is D en de BBC code slagzin is 'Wij zullen dat wel versieren'. Veld WAVELL: 5000 meter ten noorden van de spoorbrug Goudschermpad, de seinletter is G en de BBC code slagzin is 'De opera was een succes'. Veld EDEN: 3600 meter ten zuiden van het kruispunt bij Wilnis, de seinletter is Y en de BBC code slagzin is 'Jaques wist niet beter'. Het bericht wordt vervolgd.

Londen vervolgt (
25) Veld MONTY: seinletter Z, de BBC code slagzin is  'In de verte horen wij muziek'. Veld IKE: 1800 meter ten noorden van het kruispunt bij Ter Aar, de seinletter is Q en de BBC slagzin is 'De kat kijkt weer boos vandaag'. Veld WILIAM: 3750 meter ten oosten van Tol bij het Tolhuis, de seinletter is W en de BBC slagzin is 'Voorzichtigheid is hier geboden'. Veld SPARROW: 1350 meter ten noord-oosten van de Philips zendmast , de seinletter is C en de BBC slagzin is 'Is de melkboer al geweest?'. Wel moet hij opgeven hoe hoog de Philips zendmast is in de buurt van veld Sparrow, anders kan de RAF geen ladingen droppen.

Londen informeert Henk (
26) dat binnenkort twee zendschema's en kristallen in twee pakketen te zullen droppen geadresseerd aan SAUL (Veeneklaas). Deze pakketen zitten verpakt in een container gemerkt met een groot wit kruis die vanaf donderdag nacht op veld HUDSON gedropt kan worden.TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER TWO FOUR (24) STOP FOLLOWING GROUNDS ACCEPTED STOP KLAAS SEVENTEEN HUNDRED METRES EAST OF BRIDGE ... MUIDEN SIGNAL LETTER A FOR ALBERT BBC MESSAGE MARGRIET IS NOG STEEDS HONGERIG STOP STORK TWENTY NINE HUNDRED METRES EAST OF SAINT JANS KERK BETWEEN LAREN AND HILVERSUM SIGNAL LETTER D FOR DOG BBC MESSAGE WIJ ZULLEN DAT WEL VERSIEREN STOP WAVELL FIVE THOUSAND METRES NORTH OF RAILWAY BRIDGE GOUDSCHERMPAD SIGNAL LETTER G FOR GEORGE BBC MESSAGE DE OPERA WAS EEN SUCCES STOP EDEN THIRTY SIX HUNDRED METRES SOUTH OF CROSSROAD WILNIS SIGNAL LETTER Y FOR YORK BBC MESSAGE JACQUES WIST NIET BETER STOP TO BE CONTINUED STOP

London informs Henk (24) the RAF has accepted the following dropping fields: Field KLAAS, is located 1700 meters from the bridge at … Muiden, signal letter is A and the BBC code sentence is 'Margriet is nog steeds hongerig'. Field STORK, located 2900 meters east of the St. Jan church between Laren and Hilversum, signal letter is D and the BBC code sentence is 'Wij zullen dat wel versieren'. Field WAVELL, located 5000 meters north of the railway bridge Goudschermpad, signal letter is G and the BBC code sentence is 'De opera was een succes'. Field EDEN, located 3600 meters south from the crossroad at Wilnis, the signal letter is Y and the BBC code sentence is 'Jacques wist niet beter'.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO FIVE
(25) STOP CONTINUATION OUR NUMBER TWO FOUR (24) STOP MONTY SIGNAL LETTER Z FOR ZEBRA BBC MESSAGE IN DE VERTE HOREN WIJ MUZIEK STOP IKE EIGHTEEN HUNDRED METRES NORTH CROSSROAD TER AAR SIGNAL LETTER Q FOR QUEEN BBC MESSAGE DE KAT KIJKT WEER BOOS VANDAAG STOP WILLIAM THIRTY SEVEN HUNDRED AND FIFTY METRES EAST OF TOL AT TOLHUIS SIGNAL LETTER W FOR WILLIAM BBC MESSAGE VOORZICHTIGHEID IS HIER GEBODEN STOP SPARROW THIRTEEN HUNDRED AND FIFTY METRES EAST NORTH EAST OF PHILIPS ZENDSTATION SIGNAL LETTER C FOR CHARLIE BBC MESSAGE IS DE MELKBOER AL GEWEEST STOP RAF WISH TO KNOW HEIGHT IN METRES OF THE RADIOMAST BEFORE USING GROUND SPARROW STOP

Number 25: Field MONTY, signal letter is Z and the BBC code sentence is 'In de verte horen wij muziek'. Field IKE, located 1800 meters north of the crossroad at Ter Aar, signal letter is Q and the BBC code sentence is 'De kat kijkt weer boos vandaag'. Field WILLIAM, 3750 meters east of the Tol at Tolhuis, signal letter is W and the BBC code sentence is 'Voorzichtigheid is hier geboden'. Field SPARROW, located 1350 meters north-east of the Philips transmission station, signal letter is C and the BBC code sentence is 'Is de melkboer al geweest?'. The RAF want to know the height of the antenna tower near the Philips station before they will start dropping loads there.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SIX
(26) STOP YOUR FOUR SIX (46) STOP TWO PLANS PLUS CRYSTALS REQUIRED PACKED IN TWO PARCELS MARKED SAUL AND INSERTED IN CONTAINER MARKED WITH LARGE WHITE CROSS TO BE DELIVERED ON HUDSON AS FROM THURSDAY NIGHT FIFTH STOP

London informs Veeneklaas (26) about his request from message 46 that they will drop two new transmission plans, plus the corresponding crystals. they are packed in 2 parcels marked with the code name SAUL (Veeneklaas) and these parcels are to be found in a container marked with a large white cross, which will be dropped on field HUDSON as from Thursday night, April 5th.
Vrijdag 6 April 1945
. Henk Veeneklaas informeert Londen (
75) dat sinds 5 april zich honderden Duitsers in de buurt van veld Hudson bevinden en dat daardoor de velden Hudson en Lancaster voorlopig niet meer inzetbaar zijn.

Londen informeert Henk (
26) dat het pakket dat aan SAUL (Veeneklaas) geadresseerd was is per ongeluk op een droppingsveld in Utrecht terecht gekomen. Londen heeft de commandant van de regio Utrecht gevraagd het naar de NBS in Amsterdam te sturen. Ook moet Henk aangeven of veld POPEYE weer een lading kan ontvangen. het gaat dit keer om een agent, vier pakketen en een normale lading containers.

Londen vraagt Henri Koot (
36) een aantal vragen te beantwoorden.
1. Een beschrijving van de volgende personen:
PETER-NOORD, OTTO, LEOPOLD, PIERRE en FREEK.
2. Weet
PETER-NOORD iets over de SD-ers Klein en Hogersteyn, die beiden beweren voor PETER-NOORD als voor OTTO gewerkt te hebben?
3. Heeft
PETER-NOORD ooit een verklaring afgelegd waarin hij stelt dat SD-er Klein voor OTTO heeft gewerkt en dat deze te vertrouwen is?
4. Hebben
OTTO en LEOPOLD dit document wat zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld was getekend?
5. Heeft
PETER-NOORD op 9 januari 1945 een brief geschreven waarin ook werd gesteld dat Klein te vertrouwen was en is deze brief naar Brabant gebracht?

KLEIN, is Henk Klijn, SD medewerker die huizen van afgevoerde Joden leeghaalde. Koerier van Thea.
HOGERSTEYN, is HOOGENSTEIJN, Cornelia Wilhelmina Theresia (Thea), typiste bij de SD in Amsterdam.
PETER-NOORD, is Pieter Willem Hordijk.
PETER-ZUID, is Jan Borghouts.
OTTO, is Philip Vermeer, lid van de KP?
LEOPOLD, kan dit Arend Japin zijn, politieagent en collega van De Bie?
PIERRE, dit is J.M.P.de Bie, politieman te Amsterdam en KP-er, waar Thea Hoogensteijn mee samenwerkte.
FREEK, is Gerben Wagenaar, RVV.


FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SEVEN FIVE
(75) OF SIX STOP RE HUDSON STOP PAS HUNDRED OF GERMANS MOVED APRIL FIFTH TO HUDSON AREA STOP HUDSON ... OT (CANNOT) RECEIVE STOP THE TEMME CANCEL HUDSON AND LANCASTER UNTIL FURTHER NOTICE STOP

Veeneklaas informs London (75) that the fields HUDSON and LANCASTER can not be used for a while, because there are a few hundred Germans in the area since the 5th of April.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO SIX (26) STOP PARCEL MARKED SAUL INADVERTENTLY DROPPED ON GROUND OF COMMANDANT UTRECHT STOP HAVE ASKED HIM TO SEND PARCEL TO NBS AMSTERDAM STOP INFORM US WHEN POPEYE READY TO RECEIVE AGAIN FOR ONE MAN FOUR PACKAGES PLUS NORMAL LOAD CONTAINERS STOP

London informs Veeneklaas (26) that the parcel marked Saul (Veeneklaas) was accidently dropped on a field of region Utrecht. London has asked the commander of this region to send the parcel to the NBS in Amsterdam. Henk must inform London when field POPEYE is ready to receive a load. London intents to drop an agent with 4 packages plus a normal load of containers.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SIX
(36) STOP CAN YOU GIVE US ANSWERS TO FOLLOWING STOP ONE STOP PERSONAL DESCRIPTION OF PETER NOORD OTTO LEOPOLD PIERRE FREEK STOP TWO STOP DOES PETER NOORD KNOW ANYTHING ABOUT KLEIN AND HOGERSTEYN BOTH OF THE SD WHO CLAIM TO HAVE WOREKED RESPECTIVELY FOR OTTO AND PETER STOP THREE STOP DID PETER NOORD GIVE THEM A STATEMENT TO THE EFFECT THAT KLEIN HAS WORKED FOR OTTO AND WAS FULLY THRUSWORTHY STOP FOUR STOP DID HE LEOPOLD AND OTTO SIGN THIS STATEMENT WHICH WAS IN DUTCH AND ENGLISH STOP FIVE STOP DID PETER NOORD WRITE A LETTER IN AMSTERDAM ON NINE JANUARY FORTY FIVE TO PETER ZUID ALSO STATING THAT KLEIN WAS THRUSTWORTHY AND HAVE IT BROUGHT TO BRABANT STOP

London asks Henri Koot (36) if he can answer a few questions:
1. Can he give a personal description of Peter Noord, Otto, Leopold, Pierre and Freek?
2. Does Peter Noord know anything about Klein and Hogersteijn, both work for the SD and both claim to have worked for Otto and Peter-Noord.
3. Did Peter-Noord give them a statement to the effect that Klein has worked for Otto and was fully thrustworthy?
4. Did Peter-Noord, Leopold and Otto sign this statement, which was in Dutch and English?
5. Did Peter-Noord write a letter in Amsterdam on January 9th 1945 to Peter-Zuid also stating that Klein was thrustworthy and was this
   letter brought to Brabant?

KLEIN, is Henk Klijn, SD worker who emptied houses of Jews in Amsterdam who were sent to the camps. He acted as courier of Thea.
HOGERSTEYN, is HOOGENSTEIJN, Cornelia Wilhelmina Theresia (Thea), was a typist of Willy Lages of the SD in Amsterdam.
PETER-NOORD, is Pieter Willem Hordijk.
PETER-Zuid, is Jan Borghouts.
OTTO, is Philip Vermeer, KP?
LEOPOLD, this could be Arend Japin, policeman and collegue of De Bie.
PIERRE, this is J.M.P.de Bie, policeman member of the KP, who worked with Thea Hoogesteijn who was a resistance informer.
FREEK, is Gerben Wagenaar, head of the RVV.Zaterdag 7 April 1945. Veeneklaas herhaalt het bericht voor Londen (75) om op de velden HUSON en LANCASTER voorlopig niet te droppen.

De berichten 76 en 77 ontbreken/messages 76 and 77 are missing.

Henk informeert Londen (
78) dat de BBC slagzinnen en de seinletters genoemd in de telegrammen 24 en 25 heeft ontvangen.

Londen informeert Veeneklaas (
28) meldt dat de piloten in de nacht van 6 op 7 april op de velden MARTINI en SALLY geen lampen hebben gezien. Men wil het zondagnacht weer proberen tenzij Veeneklaas meldt dat de velden niet gebruikt kunnen worden. Ook vraagt Londen of het geld en de codes die in de nacht van 30 op 31 maart op veld HUDSON gedropt zijn al zijn gevonden. Ook was er een pakket bij waar de naam HANS op stond en een enveloppe geadresseerd aan Henri Koot. Dit alles zat verpakt in container V1534 die van een wit kruis was voorzien.

FROM DOCTOR X VIA TOWY STOP MY NR SEVEN FIVE (75) OF SIX STOP RE HUDSON STOP AS HUNDREDS OF GERMANS MOVED APRIL FIFTH TO HUDSON AREA STOP HUDSON COULD NOT RECEIVE STOP THE THERFORE CANCEL HUDSON AND LANCASTER UNTIL FURTHER NOTICE STOP

Veeneklaas informs London (75) like yesterday not to drop loads on the fields HUDSON and LANCASTER  as on April 5th hundreds of Germans moved that area. Veeneklaas will inform London when they can resume dropping loads on these two fields.

FROM DOCTOR X VIA THURSO STOP MY NR SEVEN EIGHT
(78) OF SIXTH STOP ACKNOWLEDGE ALL MESSAGES AND LETTERS IN YOUR TWO FOUR (24) AND FIVE (25) UNDERSTOOD STOP

Henk Veeneklaas informs London (78) he received their messages number 24 and 25 about the BBC code sentences and signal letters for the new dropping fields.

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER TWO EIGHT (28) STOP WE TRIED MARTINI AND SALLY ON NIGHT SIXTH TO SEVENTH APRIL BUT PILOTS REPOR NO RECEPTION SEEN STOP WILL TRY MARTINI AND SALLY AGAIN AS FROM SUNDAY NIGHT EIGHT APRIL UNLESS YOU INFORM US IMMEDIATELY THAT GROUND CANNOT RECEIVE HAVE YOU NOT YET LOCATED THE MONEY WE SENT ON GROUND HUDSON ON NIGHT THIRTY THIRTY FIRST MARCH STOP THE MONEY WAS PACKED IN CONTAINER NO V FOR VICTORY ONE FIVE THREE FOUR MARKED WITH A WHITE CROSS STOP IN SAME CONTAINER WERE ONE TIME PADS ADDRESSED SAUL FOR YOU AND PARCEL OF CODES ADDRESSED HANS AND AN ENVELOPE MARKED CNBS STOP

London informs Veeneklaas (28) that on the night of April 6th to April 7th the RAF has tried to drop loads on the Fields MARTINI and SALLY, but there were no reception lights to be seen. They will try again as from Sunday night April 8th to drop loads on both fields. Unless Veeneklaas informs them not to do so. London want to know if the resistance was able to find the container marked with a white cross which was dropped on the night of March 31st on field HUDSON and which contained money for Veeneklaas and Hamilton.
The container was numbered V 1534 and it also contained one-time-pads for Veeneklaas, a parcel marked HANS which contained codes for Cor van Paaschen and an envelope marked CNBS for Henri Koot.Vervolg/Continue.Sources: Eddy de Roever, NIOD Amsterdam and Weggum.


Dutch: Willem Mugge

English:
                                                                    
w.mugge@home.nl
                                                           
w.mugge@home.nl