FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SEVENTY SEVEN (77) STOP CAN YOU MAKE CONTACT WITH ENGLISH OFFICERS WHO ARE IN FRIESLAND RPT FRIESLAND TO CONTACT GEWESTELIJKE COMMANDANT WHOSE COVERNAME IS NOTARIS RPT NOTARIS STOP INFORM THEM WITH DROPPING GROUNDS DORA AND EVA RPT EVA STOP COMMUNICATION FOR US VERY DIFFICULT STOP MANDRILL RECEIVED ITS LOAD AT MONDAY NIGHT PLEASE SEND DOUBLE LOAD AT THURSDAY THE SAME FOR LOBSTER AT FRIDAY END

In een serie telegrammen komen een aantal zaken naar voren die om nadere uitleg vragen, of zijn een verhaal op zich zijn. Op 12 oktober vraagt Tobs aan Londen in het bovenstaande telegram om contact op te nemen met Britsche officieren die zich in Friesland of Drenthe bevinden. Zij moeten contact opnemen met iemand die NOTARIS genoemd wordt. In een volgend telegram corrigeert Tobias dit, de officier heet MACBEF en de verzetsman noemt zich DE BOER alias van Kapitein Arie Meijer . Macbef, alias voor Lt. EMILE DEBEFVE, was met zijn Belgische SAS team GOBBO in de nacht van 25 op 26 september 1944 bij Ellertshaar gedropt. Het team bestaat verder uit Sgt. FRANCOIS SIFFERT (WT), Kpl. DANNY DéMOOR (WT), Sld.1 JOS LEVAUX en Sld.1 GASTON HEYLEN. Aan dit team was de Nederlandse Sergeant Commando RUDY BLATT toegevoegd. Zij moeten informatie verzamelen en verzets groepen trainen. Tevens worden wapendroppingen in de buurt van Bruntinge georganiseerd. Via KEES, alias voor Catharinus Veldman, krijgt men contact met de commandanten van de gewesten Drenthe, Groningen en Friesland. Deze zijn van onschatbare waarde voor het verstrekken van inlichtingen.

Het bericht van Tobias wordt op donderdag 12 oktober verstuurd, maar niet duidelijk is waarom. De commandant van het Gewest Friesland Arie Meijer is reeds met Debefve en Blatt op 26 september in contact  gekomen via KEES (Kees Veldman). Meijer raadde Debefve aan de verzamelde inlichtingen aan een verzetsman mee te geven die zich dan door de linies naar de Geallieerden zou begeven. De hoeveelheid informatie was namelijk te groot om te verzenden en beide marconisten van Debefve waren al te veel en te lang in de lucht. Bij de boerderij van Nijman was al eens een Duitse peilwagen verschenen.

Voor deze taak werden Pieter Wijbenga en Charles Montagne uitgekozen. Zij trokken op zaterdag 7 oktober eerst naar Amsterdam, waar zij contact met iemand van de landelijke leiding van de OD maakten en waarmee zij een laaiende ruzie kregen. Deze persoon vond dat Meijer buiten zijn boekje was gegaan en vervangen zou moeten worden, hij was per slot van rekening maar een kapitein. Toen de Prins dit hoorde werd deze razend en benoemde Meijer prompt, via een telegram aan Koot, tot BS commandant van Friesland. Hulp om door de linies te komen kregen Wybenga en Montagne niet van Amsterdam, maar zij wisten met behulp van de KP uit Tiel toch de Waal over te steken.

Op de boederij van Nijdam aan de zandweg tussen Orvelte en Bruntinge wordt team Gobbo op woensdag 25 oktober overvallen, maar zij weten te ontsnappen en trekken met achterlating van een groot deel  hun uitrusting onder leiding van Rudy Blatt richting het zuiden. In de buurt van Ommen werden zij begin november opgevangen door Frits Hazelhoff en BI agent Gerard Buunk (FOPKONIJN). Via Jedburgh marconist John Austin (BUNNY) vraagt Buunk om wapens en uitrusting voor het team te droppen op het Stegerenveld bij Ommen.

Op zondag 22 oktober stuurt Austin het volgende bricht naar Londen:

FROM DUDLEY STOP OUR FORTY TWO (42) STOP PLEASE CONFIRM WHETHER AGENT INTELLIGENCE SERVICE FOR CODE NAME FOP KONIJN RPT FOP KONIJN IS OK STOP SAYS HE LEFT ENGLAND END JUNE WAS SENT BY DUTCH BUREAU INLICHTINGEN MAJOOR SOMERS WORKED IN ROTTERDAM AREA THEN ON VELUWE WITH GROOTE JAN AND SAS RPT SAS GROUP NOW IN CHARGE CENTRALISING INTELLIGENCE SERVICE EAST OF YSSEL END

Die zelfde dag krijgt Austin antwoord van Londen:

TO DUDLEY STOP YOUR FORTY TWO STOP WE CONFIRM FOP KONIJN RPT FOP KONIJN AGENT INTELLIGENCE SERVICE AND FURTHER DETAILS YOUR MESSAGE CORRECT ENDWoensdag 1 november vraagt Londen aan Henk Brinkgreve waar het SAS team uithangt, zij hebben sinds 23 oktober niets meer van zich laten horen:

TO DUDLEY VIA DIRECT STOP NO FORTY SIX (46) STOP CAN YOU GIVE FURTHER INFORMATION ABOUT JOHAN OF DEVENTER AS NOT KNOWN HERE UNDER THAT NAME STOP IN ANY CASE SUGGEST HE SHOULD TAKE NO ACTION WHICH WOULD INCUR CIVIL WAR STOP MAIN OBJECT IS KICKING OUT THE GERMANS AND NOT FIGHTING AMONGST THEMSELVES STOP NO NEWS OF SAS PARTY IN DRENTHE IN TWO THREE OCTOBER STOP HAVE YOU ANY NEWS ENDZondag 5 november laat Jedburgh team Dudley weten dat het team veilig is, maar dat men weigert de uniformen voor burger kleding te ruilen. Zij zijn het zat om in kippenhokken te leven en men vraagt de drie noordelijke provincies om nadere inlichtingen.

FROM DUDLEY STOP OUR SIX SEVEN (67) STOP RE SAS YOUR FOUR SIX (46) STOP LAST HEARD OF IN SAFE HANDS AND OK THOUGH REFUSING TO TAKE OFF UNIFORMS AND KINDA TIRED OF EXSISTANCE IN CHICKEN COOOPS WE ASKED THREE NORTHERN PROVINCES TO INVESTIGATE ENDVrijwel een week later stuurt John Austin het volgende bericht:

FROM DUDLEY STOP RE SAS OUR SIX SEVEN (67) STOP MACBEF PARTY SIX MEN SAFE BUT LOST ALL EQUIPMENT AFTER GESTAPO RAID ON A KP HQ STOP THEY ARRIVED NEAR OMMEN AND HAVE LINKED UP WITH FOPKONIJN STOP THEY WANT FULL EQUIPMENT AND SUPPLIES FOR SIX MEN AND ALSO ASKED COMPLETE EQUIPMENT FOR TWO JEDBURGH PARTIES STOP WE ARE PUZZLED ARE THEY EQUIPPED WITH JEDBURGH TEAM OR ARE THERE OTHER JEDBURGH TEAMS IN DRENTHE IN LAST CASE WHY DID YOU NOT TELL US SO STOP DROP THE STUFF ON STEGENVELD END

Londen antwoordt de volgende dag op woensdag 8 november, men begrijpt daar ook niets van hun verzoek om twee Jedburgh uitrustingen te sturen. Behalve MacBef en Dudley zijn er andere in de regio actief, behalve twee agenten in Friesland (Tazelaar en marconist Faber).

TO DUDLEY VIA DIRECT STOP NO FIFTY NINE (59) STOP CANNOT UNDERSTAND MACBEFS REQUEST JED KITS BECAUSE HE AND YOU ARE ONLY PARTIES WORKING WITH EXEPTION OF TWO AGENTS RECENTLY DROPPED IN FRIESLAND STOP THANKS FOR INFORMATION FROM SAS SENDING SIX CONTAINERS AND ONE PACKAGE MARKED WHITE FOR THEM ENDReactie naar Londen op donderdag 9 november:

FROM DUDLEY STOP OUR EIGHTY (80) STOP AM ASKING MACBEF FOR INFORMATION JED KIT STOP COULD YOU ADVISE US WHEN HIS KIT IS DUE ALSO WHEN WE CAN EXPECT OURS SEE OUR SEVEN THREE (73) AND SEVEN FOUR (74) STOP MANAGED TO REPAIR ONE JED SET AND GOT HOLD OF A B TWO BUT NEITHER EXPECTED TO LAST LONG STOP MONEY NE POLDER NOW URGENT END

Van Londen op vrijdag 10 november:

TO DUDLEY VIA DIRECT STOP NO SIXTY (61) ONE STOP AS FROM TODAY FRIDAY TRYING GROUND EVERT WITH MACBEF KIT STOP AS FROM SATURDAY TRYING GERARD WITH W/T MATERIAL FOR YOU AND ALSO CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS HOLDING ENVELOPE MARKED DUDLEY WITH YOU NEW CODES END


Ook Jaap Beekman (CHARADES) begint op 10 november Londen op de hoogte te stellen over SAS team Gobbo. Nadere instrructies voor het team moeten vanaf nu via Charades lopen:

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP IN MIJN OMGEVING BEVINDEN ZICH ZES MAN VAN DE SPECIAL AIR SERVICE ONDER LEIDING VAN CAPTAIN MACBEF STOP VIJF ACHT (58) STOP ZE ZIJN UIT DRENTHE GEVLUCHT EN HEBBEN AL HUN MATERIAAL VERLOREN STOP GEEFT HUN NADERE INSTRUCTIES VIA MIJ EINDE

Van Londen aan Jaap Beekman, zaterdag 18 november:

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP THREE SIX (36) STOP LAAT ONS SPOEDIGST WETEN OF MACBEF ZIJN VIER CONTAINERS EN DRIE PAKETTEN VEILIG ONTVANGEN HEEFT STOP GEZONDEN MET ONZE LAATSTE ZENDING OP EVERT EINDE

Dezelfde dag krijgt ook Austin van Team Dudley het volgende bericht:

TO DUDLEY VIA DIRECT STOP OUR SEVENTY ONE (71) STOP MATERIAL FOR MACBEF WAS DROPPED ON GROUND EVERT NIGHT OF FIFTEENTH STOP DID HE RECEIVE EVERYTHING OK ENDMaandag 20 november stuurt Jaap Beekman, alias MAURITS, het volgende bericht vanuit zijn schuilplaats in Vroomshoop:

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP UW BROADCASTS NRS TOT EN MET TWEE TWEE (22) ONTVANGEN STOP ZAL U SPOEDIG OMTRENT MATERIAAL VAN MACBEF INLICHTEN STOP ZES ACHT (68) STOP GELIEVE BIJ DE DOOR MIJ AANGEVRAAGDE ARTIKELEN ENVELOPPEN ZEEP EN SCHEERMESJES TE VOEGEN STOP ZOODRA U ARTIKELEN VOOR MAURITS VOOR VERZENDING GEREED HEBT KUNT U WEER EEN LADING OP EVERT AFWERPEN EINDE

Jaap heeft al eerder geklaagd dat Gerard Buunk (FOPKONIJN) en hij veel te veel werk hebben en hij stelt op 26 november het volgende voor:

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP GEDACHT WAS FOPKONIJN MET SAS ALS CENTRUM OVERIJSSEL EEN SUB CENTRUM MET HET ACHTERHOEK INEMIN NOORD DRENTHE STOP NOODIG SET VOOR MAX EN MIJ ALLEEN DAN EFFECTIEF WERK TE VERWACHTEN SPOED EINDE

Deze MAX is BI agent Max Smit die vanuit Ittersum en Heino actief was.

Op 4 december 1944, worden een ingeval in de caravan gedaan waar Lebefve en twee van zijn mannen zich bevonden. Dit deel van team Gobbo was in de caravan aangeland door toedoen van de groothandelaar F.W. Hazelhoff en zijn neef J.J. de Groot, een houthandelaar. Deze laatste bezat een boomgaard en daarin stond deze caravan. De overval werd uitgevoerd van leden Krontroll Kommando uit kamp Erica, Arbeits Krontrolldienst, Hulppolitie en Grüne Polizei, te weten Luitenant de Jong, Herbertus Bikker, Jan Zoetebier, Toon Zoetebier, Jacob de Jong, W. Dermon, W.A. Bos, N.G. Baars, H.J. Lodder, Van Os en E. Weerts. Lebefve en zijn mannen waren in staat te ontsnappen en werden net als de andere leden van team Gobbo ondergebracht bij de familie Lescher in Geesteren. De Groot en een onderduiker, Jan van der Haar, werden echter gearresteerd. Op 2 maart 1945 werden beiden bij Varsseveld vermoord.Pas op 10 december wordt het SAS team weer in een telegram genoemd:

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP UW SLAGZINNEN VOOR BIJSTAND TIJDEN BEGREPEN STOP DETACHMENT MACBEF VAN SAS OVERVALLEN STOP MANSCHAPPEN ONTKOMEN DOCH MACBEF ZELF GEWOND STOP IK HEB HEM VERBONDEN EN NAAR EEN VEILIG ADRES GEBRACHT STOP TOESTELLEN GERED DOCH CODEBOEK ZEVEN NUL DRIE VERLOREN GEGAAN STOP LUISTER NAAR ZENDER MACBEF VANAF MAANDAG IN CODE FOPKONIJN STOP ACHT VIJF (85) EINDE


De volgende dag, 11 december, krijgt team GOBBO de opdracht zich door de linies naar geallieerd gebied te begeven, maar als dat niet lukt dan moet men een veld opgeven waarop opnieuw uitrusting gedropt kan worden. Rudy Blatt heeft zich al van de groep afgescheiden, hij had geen vertrouwen in Gerard Buunk en voegde zich bij Henk Brinkgreve waar hij als adviseur en wapeninstructeur optrad. Hij blijft in Twente tot en met de bevrijding.

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP FOR MACBEFF STOP IF POSSIBLE RETURN WITH ALL YOUR PARTY TO BRITISH LINES STOP IF NOT POSSIBLE GIVE DZ FOR RESUPPLY AND INFORM US YOUR REQUIREMENTS ENDOp 20 maart vraagt Jaap Beekman of Macbef en zijn team veilig aangekomen zijn:

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP IS MACBEF VEILIG AANGEKOMEN STOP KUNT U MIJ ACCUS EN GENERATORS VOOR WT  BEZORGEN TEVENS MILITAIRE SCHOENEN SOKKEN EN RIJWIELBANDEN VOOR LEDEN VERZETSBEWEGING STOP NUL DRIE (03) EINDE

Per omgaande krijgt hij van Eindhoven het volgende antwoord:

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP NR ACHT VIJF (85) STOP MAKEN GERUISLOOZE STEN GUNS EN PISTOLEN KLAAR STOP OP WELK TERREIN KUNT U DEZE ONTVANGEN STOP MACBEF VEILIG GEARRIVEERD EINDE


                                                                          
  w.mugge@home.nl


                                                                                  
30-12-2019
MISSION GOBBO