Verslag van Mientje Spanjaard, medewerkster van Cor van Paaschen.
Mientje SPANJAARD, gehuwd met Edward JANKOWSKI, geb. 5-6-1921, typiste, Achimedesstraat 86 Den Haag, verklaarde ondermeer:

In September 1944, ik werkte reeds illegaal, nam ik ontslag bij de Rijks Recherche Centrale, om mij geheel in te zetten voor het illegale werk.
VAN GREVENSTEIN, waarmee ik samenwerkte op illegaal gebied, bracht mij in contact met Cock van PAASCHEN. Deze verzorgde de radiouitzending (code berichten) van en voor de Nederlandse Regering in Engeland bestemd. Hij had de schuilnaam
JUUL. De naaste medewerkers van VAN PAASCHEN waren:

Johannes Franciscus BOGAERS (Jan Steman).
Jos GEMMEKE (verloofde van Cock van PAASCHEN).
Dokter VAN DOORN (BOY).
Roosje DRIESSEN.
Cora BIEKART.
ZWOLSMAN.
VAN SOEST.
HEEROMA.
GOIENGA.
HAAKMAN.
Dokter HOELEN.
VAN VELSEN (Bartels/de Graaf).
DEKKER.
DEN HOLLANDER (directeur Artillerie Inrichtingen).
Kees VAN LIER (schuilnaam).
Anna Maria AARTS (Willemstraat 90, Den Haag).
Jan VAN GREVENSTEIN.
Arie VAN 't RIET.
Robert BLOEMENDAHL.

VAN PAASCHEN had echter met meest omgang met ZWOLSMAN, HAAKMAN, GOIENGA, VAN SOEST en HEEROMA.
BOGAERS was de operator van VAN PAASCHEN. Hij werd in December 1944 door de Generaal KOOT beŽdigd en belast met de verzorging van de radiouitzending. Hij was voor dit doel speciaal in Engeland opgeleid en daarna in Nederland gedropt. Ik was belast met het in- en uitcoderen van de berichten en het typen daarvan. Voor dit doel was in het Vredespaleis een gedeelte, dat daarvoor was ingericht, voor ons ter beschikking gesteld. Het werd tevens als duikadres gebruikt. De vader van VAN PAASCHEN (inmiddels overleden) was Chef huishoudelijke dienst van het Vredespaleis, om welke reden blijkbaar over bedoelde ruimte kon worden beschikt. In een der kamers in het woongedeelte van de ouders van VAN PAASCHEN en in de toren van het Vredespaleis werd ontvangen en uitgezonden (
onjuist). Het uitzenden in de bedoelde kamer heb ik drie maal zelf geconstateerd. het waren telegrammen, zelf door mij uitgecodeerd. Van BOGAERS vernam ik, dat ook vanuit genoemde toren werd uitgezonden en ontvangen. Voor het zenden en ontvangen werden ook andere adressen gebruikt, zoals perceel Zoutmanstraat 69 en het gebouw van de Belgische Legatie op Jacob Catslaan 14.
De uitgetypte codeberichten moest ik direct na ontvangst wegbrengen naar ZWOLSMAN, Regentesseplein 1a.
Mientje Spanjaard.
w.mugge@home.nl


     23-11-2019
Reinder Zwolsman.