DE MOORDENAAR VAN HENK BRINKGREVE
In het proces-verbaal van een verhoor op 27-07-1946 van H.E.R. Sasse, van oktober 1944 tot 1 april 1945 Sturmscharführer bij de S.D. te Enschede, verklaart deze:

“In de tijd dat wij de zaak Borne behandelden (deze zaak had betrekking op een illegale groep waar ook dokter Van Blanken, later huisarts te Losser, bij betrokken was; GvS ), ik meen dat het begin Maart was, werd door de marechaussee uit Losser gemeld, dat op een boerderij te Losser iemand was doodgeschoten. Ik heb mij met Blattgerste (een collega) naar Losser begeven. Wij troffen daar 2 SS mannen, die ons vertelden dat zij in een gevecht een voor hen onbekende man, die hen aangevallen had, hadden doodgeschoten. Door Blattgerste en mij werd op de boerderij een nader onderzoek ingesteld. Wij vonden het lijk met naar ik meen een schotwond in het hoofd. Op de boerderij waren verder geen mannen meer, zij waren allen gevlucht. Ook een koffer met verschillend materiaal werd door ons aangetroffen waarin o.a. een brief aan “Jan Willem” in verband met de zaak Borne. Slechts een dochter van den boer is een dag door ons meegenomen naar Enschede voor verhoor, echter den volgende dag weer vrijgelaten. Verdere arrestaties werden door ons in deze zaak niet verricht.”

In een aanhangsel bij dit proces-verbaal merkt de verbalisant (H.J. van Dijk, rechercheur bij de Politieke Recherche Afdeling (P.R.A.) nog op “dat blijkens P.B. (bedoeld zal zijn: P.V) No. 547/1946 d.d. 15 April 1946 opgemaakt door Wolter Lok, rechercheur der P.R.A. te Losser, op 5 Maart 1945, zekere Majoor Brinkgreve, op een boerderij te Losser, door zekere L.J. Dissevelt werd doodgeschoten, als gevolg waarvan ook de S.D. ambtenaar Sasse voor onderzoek in deze zaak werd gemengd.”

Deze Leendert Dissevelt was adjudant geweest van NSB-leider Anton Mussert en tijdens de oorlog toegetreden tot de Germaanse SS. Dissevelt werd op 12 mei 1949 door het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem bij verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Dissevelt had zich aan berechting onttrokken door (na 1946) naar Duitsland te vluchten, waar hij in 1956 de Duitse nationaliteit kreeg. ©
Mijn Stad Mijn Dorp @ HCO, Zwolle.
LEENDERT DISSEVELT.
Offenbar gab es in der BRD den Aufruf an alle unter falschem Namen Lebenden sich zu stellen. Vielleicht wegen der Genfer Flüchtlingskonvention,
in Kraft getreten am 22.04.1954 gemäß Bekanntmachung des Bundesministers des Auswärtigen vom 25.04.1954

ARTIKEL 34 "Einbürgerung
Die vertragschließenden Staaten werden so weit wie möglich die Eingliederung und Einbürgerung der Flüchtlinge erleichtern. Sie werden insbesondere bestrebt sein, Einbürgerungsverfahren zu beschleunigen und die Kosten dieses Verfahrens so weit wie möglich herabzusetzen."

Daraufhin kamen dann die Einbürgerungen in Gang. Zumindest weiß man dass von Feldmeijers Ex-Adjutanten, Disselvelt, der am 5.11.1956 in Mönchengladbach die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt. Er verzog 1958 nach Wuppertal und führte sogar später in Krefeld das Hotel "Behringshof". (Für Postkartenansichten "Beringshof" eingeben, ohne 'h', bei den Suchmaschinen.)
Leendert Johannes Jacobus Dissevelt.