Amsterdam, Januari 1945, week 2
Zondag 7 january,

387, in dit telegram van Henri Koot aan Prins Bernhard wordt verzocht aan de regering door te geven dat werkgevers en werknemers organisaties als mede enkele hoge ambtenaren de regeringsopdracht voor het niet opvolgen van de Duitse orders betreffende de Arbeidseinsatz naast zich neergelegd hebben.

388
, vervolg van 387. De NBS gaat deze lieden actief aanpakken. De rest van het telegram is niet erg duidelijk.

42,
BOATING (Paul Polak) laat Londen in een eigen telegram weten dat men elke dat om 16.00 uur voor hem moet uitluisteren. Op de frequentie van kristal 1 kan hij het SOE Homestation niet kan horen omdat de frequentie door de BBC gestoord wordt. Hij vraagt de frequentie te wijzigen.

263, op de velden Martini en Edinburg zal men onder andere pakketten droppen met radiomateriaal voor
BRAM (Pieter de Vos), voedsel voor JOSEPHINE (Frankie Hamilton) en twee radio-sets voor DOUWE (Paul Polak). Londen hoopt dat het Eureka baken op veld Martini een goed signaal af zal leveren en dat de accu's voldoende opgeladen zijn.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE EIGHT SEVEN
(387) STOP AAN CNBS MET VERZOEK OM VOORLEGGING AAN NED REGERING STOP REGERINGSOPDRACHT VAN VERBOD MEDEWERKING AAN DUITSCHE ARBEITS EINSATZ WORD DOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS ORGANISATIE EN ENKELE HOGE AMBTENAREN NAAST ZICH NEERGELEGD WEGENS VREES VOOR CHAOS EN HONGERSNOOD STOP HIERDOOR ZAL GEORGANISEERD AFVOER VAN ZOGENAAMDE MISBAREN MOGELIJK GEMAAKT STOP TO BE CONTINUED STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE EIGHT EIGHT (388) STOP GEHEELE ILLEGALITEIT STELT ZICH HIER TEGEN VERWEER EN NBS GAAT OVER TOT ACTIEVE BESTRIJDING VAN DEZE PERSONEN STOP DC HIERDOOR DREIGENDE SCHEIDING KAN GUNSTIG BEINVLOEDEN WELLICHT OP GEHEEL DOOR ONVERWIJLDE VERSCHERPTE HERHAAL DE REGEERINGS OPDRACHT STOP BEVESTIGING VAN REGEERINGS STANDPUNT DOOR GEALLIEERD OPPOSITIE EN BEVOLKING  EVEN ZEER KRACHTIG BEINVLOEDEN STOP DE DC STOP

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FOUR TWO (42) STOP pLEASE LISTEN EVERY DAY AT SIXTEEN HUNDRED HRS FOR ME STOP CANNOT HEAR HOME STATION FREQ ONE THROUGH BCC STOP PLEASE CHANGE THIS FREQ STOP ZERO

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX THREE
(263) STOP AS FROM MONDAY NIGHT EIGHT JANUARY WILL TRY MARTINI AND EDINBURGH STOP HOPE EUREKA AT MARTINI IS IN GOOD WORKING ORDER WITH BATTERY WELL CHARGED STOP WILL DROP PACKAGE THREE FOUR NINE (349) ON MARTINI WITH WT EQUIPMENT FOR BRAM AND FOODSTUFF FOR JOSEPHINE ALSO PACKAGE TWO ONE TWO (212) TWO WT SETS FOR DOUWE STOPMaandag 8 januari:

389, Henri Koot meldt Prins Bernhard dat op 5 januari de Spiegelschool in de Marnixstraat door de NBS is opgeblazen en door brand is verwoest. Dit was een van de meldingpunten voor de Arbeitseinsatz. Tevens zijn 's avonds 10 medewerkers neergeschoten.

Nu blijkt dat er 5 mannen doogeschoten zijn en drie gewond waren. De volgende dag schoot de SD vijf gevangen uit de Weteringschans gevangenis voor het gebouw dood.

Het andere meldpunt, aan de Passerdersgracht, is op 7 januari verwoest, hierbij zijn ook enige medewerkers gedood.

Dit was in de Emmaschool en hier ging een bom af tijdens de registratie van werkwilligen en raakten vijf medewerkers (Grüne Polizei) zwaar gewond. Als represaille heeft de SD op 18 januari bij Rozenoord aan de Amsteldijk elf ambtenaren van het Gewestelijk Arbeidsbureau doodgeschoten

Tevens heeft de NBS in Noord- en Zuid Holland op diverse plaatsen bevolkingsregisters ontvreemd.

390
, men zal een voorbeeld van een vrijstellingsbewijs voor de Arbeitseinsatz naar Eindhoven sturen.

391, Henri Koot vraagt Londen om zo spoedig mogelijk traangas bommen en andere wapens te droppen om de Arbeitseinsatz te kunnen saboteren.

392
, de Grote Advies Commissie vraagt om instructies van de Regering om iets te kunnen handhaven, wat is door de verminking van het telegram niet duidelijk. Het zou kunnen zijn dat men bang is dat sabotage acties tegen de Arbeitseinsatz de Duisters aan zullen aanzetten tot represaille maatregelen tegen de bevolking.

264, Tobias krijgt van Londen het nummer van het pakket door waarin de radio-sets verpakt zijn.

265
, Londen laat Koot weten bang te zijn dat de inzet van traangas bommen en andere wapens zou kunnen leiden tot bloedvergieten en ernstige represailles tegen de bevolking.

30, Londen laat Paul Polak weten elke middag om vier uur te luisten of hij in de lucht komt. Tevens moet hij de frequentie van kristal nr. 2 opgeven zodat het SOE Homestation hem op die frequentie aan kan roepen.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE EIGT NINE (389) STOP AAN CNBS STOP OP VIJF JANUARI EERSTE MELDINGSDAG ARBEITS EINSATZ TE AMSTERDAM HET AANMELDINGSGEBOUW GPKEGKF (SPIEGEL) SCHOOL MARNIXSTRAAT OPGEBLAZEN VERBRAND STOP DE TIEN NSB AMBTENAREN S AVONDS ALLE NEERGESCHOTEN STOP OP ZEVEN JANUARI HET ANDERE MELDINGSGEBOUW PASSERDERSGRACHT VERWOEST WAARBIJ EENIGE PTITSCSORS GEDOOD STOP VERSCHILLENDE BEVOLKINGSREGISTERS IN NOORD HOLLAND EN ZUID HOLLAND WEGGENOMEN STOP THE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE ZERO
(390) STOP YOUR FIVE TWO SEVEN (257) STOP CONTROL OF QUOTE BEWYZEN VAN VRIJSTELLING UNQUOTE WILL PROBABLY TAKE PLACE IN MANY CASES ON BASIS OF REGISTER STOP HOWEVER GLADLY ACCEPT YOUR PROPOSAL STOP SAMPLE WILL BE SEND SOONEST TO EINDHOVEN STOP THE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR THREE NINE ONE
(391) STOP PRLGN ATROD (PLEASE DROP) SOONEST AND PRINCIPALLY FOR AREAS OF BIGGER TOWNS TEAR BOMBS AND OTHER WEAPONS WITH DIRECTION FOR USE FOR ACTIONS AGAINST ARBEITS EINSATZ AND OTHER EVENTS WHERE FIREARMS CAN BE HANDLED STOP THE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE NINE TWO
(392) STOP HOEWEL IN PRINCIPE INSTEMMEND MET UITSPRAAK REGERING VREZEN VERANTWOORDELIJKE AMBTELIJKE EN PARTICULIEREN FIGUREN CONSEQUENTIES VOOR BEVOLKING STOP VMVM VRAGEN RECHTSTREEKS BERICHT AAN L DAT STOGGY DYBRI GFYLZ BCXOE TUGMA BCEIEU ENTIES GEHANDHAAFT WORDT STOP INSTRUCTIE ZIJN ONMIDDELLIJK NODIG STOP

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP ... verder geen tekst zichtbaar.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX FOUR (264) STOP REFERENCE YOUR TWO SIX THREE (263) PLEASE NOTE NUMBER OF PACHAGE CONTAINING WT EQUIPMENT TO BE DROPPED ON MARTINI IS THREE FOUR NINE (394) STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX FIVE (265) STOP TO DC STOP YOUR REQUEST FOR TEAR BOMBS AND OTHER WEAPONS AGAINST ARBEITS EINSATZ STOP WE ARE READY TO HELP YOU BUT WE FEAR THAT RESISTANCE OF THIS NATURE WILL LEAD TO CONSIDERABLE BLOODSHED AND UNPLEASANT REPRISALS BY GERMANS STOP PLEASE RECONSIDER YOUR REQUEST STOP

TO BOATING VIA TOWY STOP OUR THRIRTY (30) STOP WILL LISTEN FOR YOU DAILY AT SIXTEEN HUNDRED HOURS STOP WHEN HOMESTATION FREQUENCY IS NUMBER ONE ON YOUR PLAN PLEASE SUBSTITUDE NUMBER TWO WE HAVE ADVISED HOMESTATION TO DO THE SAME STOPDinsdag 9 januari
:

394,
geen tekst zichtbaar op copie NIOD.

395
, nogmaals wordt aan Londen doorgegeven dat
RICHARD van de RVV, met de schuilnaam VICTOR, (Jaap van der Gaag) op 15 januari richting Eindhoven vertrekt. Het te gebruiken wachtwoord is Victory en men vraagt het hoofdkwartier van Prins Bernhard op de hoogte te stellen van zijn komst. Daarna wil RICHARD naar Londen doorreizen. Gezien de recente ontwikkelingen wil men RICHARD echter zo spoedig mogelijk weer terug zien in Amsterdam.

396
, de oproep van de regering om niet mee te werken aan de Arbeitseinsatz is door Vrij Nederland op 2 januari op grote schaal verspreid en aangeplakt. Vrij Nederland vreest dat er geen gevolg aan de oproep wordt gegeven door de voedsel schaarste en men acht het noorzakelijk de betrokken ambtenaren en werkgevers sterk onder druk te zetten mede door uitzendingen van Radio Oranje.

397
, Tobias vraagt Londen om hem een paar nieuwe codeboeken te sturen. Hij wenst
1812 (wat is 1812?) Evke (Eva, zijn vrouw) het beste.

266, Londen bedankt Tobias voor het nieuws uit Drenthe, dat men bezig is een commandant te benoemen. Men heeft nog niets van Den Haag gehoord, maar laat hen de eerste zet doen. Het gaat hier over het Saskiaspel waarbij Tobias een zender en oude codes heeft geleverd via Dr. Felix en een tweetal andere tussenpersonen. Londen begrijpt dat de commandant van Overijssel EDUARD heet. (Kol. Hotz)
De lijst met commandanten voor de diverse regio's waar Londen het over heeft staan misschien in telegram nummer 394 waarvan de tekst niet leesbaar is.

267
, Londen laat weten dat zij ook via Rotterdam hebben gehoord over de éénmans torpedo's die in Amersfoort staan opgeslagen. Men vraagt zich af of het hier gaat om een depot of een tijdelijke opslagplaats. Door de vertraging tussen de melding en het aanvragen van luchtsteun vraagt men zich in Londen af of de torpedo's ondertussen al verplaatst zijn, of dat onmiddellijk actie moet worden ondernomen.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE FOUR (394) STOP ... geen tekst zichtbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE FIVE
(395) STOP REPRESENTATIVE OF RVV IS VMVM PSEUDONYM RICHARD ALIAS VICTOR USING PASSWORD VICTORY WILL START JANUARY FIFTEEN FOR EINDHOVEN AND LONDON STOP KINDLY INFORM HQ PRINCE BERNHARD ACCORDINGLY STOP WILL HIGHLY APPRECIATE YOUR INTERMEDIAL FOR A READY RECEPTION IN LIBERATED PART OF HOLLAND STOP IN VIEW OF NEW ANXIETIES HERE LAY STRESS UPON IMPORTANCE OF RICHARDS RETURN AT EARLIEST CONVENIANCE STOP PLEASE ACKNOWLEDGE STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE NINE SIX
(396) STOP VRIJ NEDERLAND AAN NED REGERING STOP VERZETSBEWEGING EENSGEZIND EN VAST BESLOTEN TOT FELLE ACTIES INZAKE ARBEIDSINZET STOP REGERINGSVERKLARING VAN TWEE JAN IN GROTE OPLAGE VERSPREID EN AANGEPLAKT STOP AANM EUCWL POKHX ORLOCYDO REGEERING STOP VERSPREIDE ACTIE TEGEN BEVOLKINGS REGISTERS EN MELDINGS BUREAUS STOP SCHERPE MAATREGELEN IN VOORBEREIDING STOP ZIJ ACHTEN REGERINGS BEVEL ONUITVOERBAAR IN VERBAND VOEDSELPOSITIE STOP DEZE HOUDING ZAL ALGEMEEN VERZET BREKEN OF TOT BURGEROORLOG LEIDEN STOP SPECIALE AANSPORING TOT WERKGEVERS EN AMBTENAREN DRINGEND GEWENSCHT STOP VERZOEKE CONSTANT EEN ERNSTIGE PROPAGANDA VIA RADIO ORANJE STOP VRIJ NEDERLAND STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE NONE SEVEN (397) STOP MY TWO THREE FOUR SORRY STOP PLEASE SEND ME A FEW NEW CODE BOOKS STOP BEST WISHES FOR ONE EIGHT ONE TWO (1812) EVKE STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX SIX (266) STOP THANKS FOR NEWS ABOUT DRENTHE STOP HAVE HAD NO NEWS FROM SD HAGUE STOP INTEND LETTING THEM MAKE THE FIRST MOVE STOP ARE THE CODE NAMES WHICH YOU GAVE US FOR REGIONAL COMMANDERS NEW ONES BECAUSE WE UNDERSTAND THAT COMMANDER OF OVERIJSSEL IS EDUARD STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX ZEVEN
(267) STOP HAVE RECEIVED CONFORMATION ABOUT ONE MAN TORPEDOES AT AMERSFOORT THROUGH ROTTERDAM STOP IN VIEW DELAY ARRANGING AIR OPERATIONS DO NOT WISH TO BOMB IF TORPEDOES ALREADY LEFT STOP IS TARGET A DEPOT FOR TORPEDOES OR ARE TORPEDOES ONLY TEMPORARILY THERE STOP IS IMMEDIATE ACTION ESSENTIAL STOP


Woendag 10 januari:

398,
niet aanwezig.

399
, een telegram van Henri Koot aan Prins Bernhard. Het nog steeds over de houding van bepaalde groepen en personen ten opzichte van de Arbeitseinsatz. Men is hier blijkbaar nog steeds over aan het vergaderen. Koot is hier blijkbaar ook bij betrokken.

400
, Koot stelt zijn radioverbinding met Londen beschikbaar voor overleg tussen de regering en een bepaald comite.

268, Londen vindt het ongewenst dat personen die vanuit bezet gebied naar de bevrijde gebieden zijn gereisd, vanwege veiliheids redenen niet naar bezet gebied mogen terugkeren. Dus men moet alleen mensen sturen die in bevrijd gebied kunnen blijven.

269
, Londen vraagt of het radiomateriaal voor
KEES en zijn BI marconisten al gearriveerd is.

270
, Londen antwoordt die dag nog dat er geen politiele berichten meer via de verbindingen van Tobias verzonden moeten worden. Deze verbindingen zijn bedoeld voor het verzet,
KEES (Beukema toe Water) moet met zijn marconisten de politieke en bestuurskundige berichten maar gaan verzenden. Londen vindt dat de radioverbindingen van Tobias al overbelast zijn.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE NINE
(399) STOP AAN CNBS VERZOEKE VOORLEGGING REGERING AANSLUITINGSTELEGR NR DRIE ACHT ZEVEN (387) EN ACHT (388) STOP VERNOMEN DAT LEIDING TWEE VAN DE DRIE WERKNEMERS ORAMB HGIKX AN AANTASBAARHEID REGERINGS STANDPUNT HANDHAAFD STOP BESPREKINGEN MET ANDERE IN TELEGRAM GENOEMDE GROEPEN DUREN VOORT STOP HET LIGT IN VOORNEMEN VAN IN OVERLEG MET CC RPT CC EN MIJN I STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MYN FOUR ZERO ZERO
(400) STOP INDIEN ACCOORD VERZOEKE AANGEVEN WIJZE WAAROP SNELSTE RADIOVERBINDING REGERING LANDELIJK WERKCOMITE IN AFWACHTING WAARVAN CNBS ZIJN VERBINDING GAARNE BESCHIKBAAR STELT STOP DE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN
(geen tekst beschikbaar)

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX EIGHT (268) STOP REFERENCE YOUR THREE NINE FOUR (394) AND FIVE (395) STOP WE CONSIDER SECURITY FORBIDS PEOPLE RETURNING TO OCCUPIED TERRITY AFTER THEY HAVE CIRCULATED IN LIBERATED HOLLAND STOP THEREFORE SUGGEST ONLY PEOPLE TO BE SENT WHO INTEND TO REMAIN STOP PLEASE TELEGRAPH YOUR DECISION STOP THANK YOU FOR YOUR MESSAGE NUMBER THREE NINE FIVE (395) STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SIX NINE
(269) STOP HAS WIRELESS MATERIAL SENT FOR KEES AND BI OPERATORS BEEN RECEIVED STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN ZERO (270) STOP REFERENCE YOUR FOUR ZERO ZERO (400) FROM DC ABOUT COMMUNICATION FOR GOVERNMENT STOP CONSIDER THAT YOUR CHANNELS ALREADY BEING OVERBRUDENED AND SHOULD BE CONFIN TO RESISTANCE MATTERS STOP BI FEEL THAT WHEN WIRELESS MATERIAL IN YOUR POSSESSION IS DILIVERED TO KEES AND THEIR OPERATOR THESE CHANNELS SHOULD BE ABLE TO COPE WITH MESSAGE TRAFFIC FOR GOVERNMENT STOPDonderdag 11 januari:

399
, wat er nu precies bedoeld wordt met GP 28, 29 en 60 is niet duidelijk, ook de telling is onduidelijk. Het gaat nog steeds over de Arbeitseinsatz, maar zelfs het nummer van dit telegram klopt niet 399 was al verzonder op 10 januari.

401
,
niet aanwezig.

402
, Tobias laat Londen weten dat de 1-mans torpedo's al uit Amersfoort vertrokken zijn. Verder geeft dat aan mogelijk over een KLM marconist te kunnen beschikken.

271, Londen gaat op zijn beurt akkoord met een nieuwe KLM marconist mits deze gescheiden blijft van Paul Polak en Pieter de Vos. Londen zal wanneer Tobias daar om vraagt een zendschema, codes en crystallen voor deze marconist sturen.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE NINE NINE (399) STOP HEREWITH REPEAT GPS TWENTY EIGHT AND NINE AND COMPLETION AFTER GP SIXTY STOP STEMMING ERVORVEN (VERWORVEN?) LANDELIJK WERKCOMITE VOORTDURENDE REGERING J FILBK OGTET E STELLEN ONTWIKKELING HUIDIGE ACHTTE WAARBIJ BEOOGD MOGELIJKHEID ONMIDDELLIJKE REACTIE REGERING VIA RADIO ORANJE STOP TO BE CONTINUED STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO THREE
(403) STOP ONE MAN TORPEDOES LEFT YESTERDAY STOP THERE IS A POSSIBILITY TO GET A KLM OPERATOR STOP PLEASE CONFIRM STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN ONE (271) STOP IF YOU ARE SURE SECURITY OF KLM OPERATOR GOOD THAN IDEA EXCELLENT STOP WILL SEND NEW PLAN CODES AND CRYSTALS WHEN YOU ASK FOR THEM STOP SUGGEST THAT HE BE KEPT SEPARATE FROM THE OTHERS STOP


Vrijdag 12 januari:

404, Tobias laat Londen weten dat
KAREL (Gerrit Reisiger) is gearresteerd tijdens een uitzending met Londen en dat hij niet voor het binnenlandse net aan het zenden was.

405
, verder laat hij weten dat de mogelijkheid bestaat dat de commandant van het gewest Overijssel zijn code van de
DC (Koot) nog niet ontvangen heeft. KEES (Beukema toe Water) ontvangt vandaag zijn radiomateriaal. Een deel van het bericht is zo verminkt dat het niet duidelijk waar het over gaat. Men zal de volgende nacht weer klaar staan om een lading te ontvangen, op welk veld is niet duidelijk.

272, Londen laat op zijn beurt Tobias weten dat hem een MBE (
Member of the British Empire) is toegekend en men hoopt dat de officiele ceremonie niet al te lang op zich zal laten wachten.

273, Londen laat Tobias weten dat LEO (Bert de Goede) een ultimatum van de SD heeft ontvangen. Dit ultimatum van Otto Haubrok werd hem via de vrijgelaten koerierster van Arie van Duyn (THEODORE), Didi Gaazenbeek, toegespeeld. Het is erg jammer dat ook dit telegram niet compleet is, want hierin zou ook te lezen moeten staan dat Tobias een waarschuwing van Londen krijgt dat zijn persoonsbeschrijving bij de Duitsers bekend is. Waarschijnlijk heeft LEO (Bert de Goede) deze informatie aan Londen doorgegeven.
Tobias was op de een of andere manier betrokken bij de oprichting van de Stichting 40-45, door verraad zijn een aantal mensen die tijdens vergaderingen aanwezig zijn geweest gearresteerd, onder andere Wally van Hall van het Nationaal Steunfonds. Zeer waarschijnlijk heeft de verrader ook de persoonsomschrijving van Tobias doorgegeven, mogelijk omdat hij zijn naam niet kende. De verrader was door de SD gearresteerd en men chanteerde hem omdat de SD wist dat hij een Joodse vriendin had.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO FOUR (404) STOP KAREL WAS NOT ARRESTED DURING TRANSMITTING BINNENLANDSCH BUT WITH TRANSMITTING LONDON STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO FIVE
(405) STOP MIGHT BE POSSIBLE THAT COMMANDER OVERIJSSEL WHY NOT YET RECEIVED ESY (HIS) CODE NAME FROM DC STOP LOAD DROPPED ON MARTINI OD AND KEES MATERIAL WUKK (WILL) VE (BE) DEKUVERED (DELIVERED) TIDAT (TODAY) LIAD (LOAD) KNUOB VRIVAVKT BEXT (NEXT) WEEJ (WEEK) STIO (STOP)  LAGT VSCTIAL  BE READY AS FROM FRIDAY NIGHT STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN TWO (272) STOP YOU HAVE BEEN AWARDED THE MBE STOP OUR HEARTIEST CONGRATULATIONS AND APPRECIATION FOR GOOD WORK YOU ARE DOING STOP HOPE OFFICIAL PRESENTATION WILL NOT BE UNDULY DELAYED STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN THREE
(273) STOP LEO ROTTERDAM REPORTS HAVING REVEIVED ULTIMATUM FROM SD THAT IF HE DOES ... geen tekst meer zichtbaar!Zaterdag 13 januari:

406, vraagt Tobias om spullen voor
BRAM (Pieter de Vos), DOUWE (Paul Polak), GUUS (Frank Hamilton) en HANS (Tobias zelf). Het gaat hierbij om het volgende: 3 blauwe pakken voor GUUS, BRAM en HANS en een jas voor ook voor BRAM. Voor DOUWE een pyama, 24 zakdoeken en een horloge. Eier poeder en chocolademelk poeder. Twee verekijkers, waslijn en geisoleerd antenne draad, drie zuurwegers, een wind generator en 8 accu's. Vier geluidloze Sten guns, of Welrod pistolen. Drie complete sets toilet arikelen. Het werk wordt bemoeilijk omdat Tobias geen geen geld meer heeft om kolen voor zijn operators en zichzelf te kopen en daarom vraagt hij om 50.000 Gulden. Verder wil hij nog graag 12 fietsbanden hebben.

407
, Tobias is duidelijk niet onder de indruk van het SD ultimatum en het feit dat men daar weet hoe hij er uit ziet. Hij is wel trots op mijn onderscheiding.

408
, Tobias geeft een nieuw droppingsveld op: Lancaster in Noord-Holland.

409
, Tobias geeft nog een veld op: Hudson ook in Noord-Holland.

274, Londen vraagt Tobias om nogmaals het veld op te geven waar op vrijdagnacht een ploeg klaar staat om een lading te ontvangen. Het bericht was te veel verminkt om het te kunnen lezen. Eva laat weten dat zij heel trots is op Tobias vanwege de onderscheiding die ontving.

275,
niet aanwezig.

276
, Londen geeft aanwijzingen over het aanvallen van transporten die V-2 raketten vervoeren. Er bestaat geen gevaar dat de V-2 exploderen, want de explosieve lading wordt pas aangebracht op het lanceerplatform. Ook moet men proberen om wagons aan te vallen die vloeibare zuurstof vervoeren. Desnoods stuurt Londen speciale explosieven hiervoor.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR ZERO SIX (406) STOP WE ALL ARE VERY THANKFUL FOR EVERYTHING YOU HAVE SENT US AND HOPE YOU DONT MIND IF WE ASK YOU FOR THE FOLLOWING THINGS STOP THREE DARK BLUE SUITS FOR GUUS BRAM HANS AND AN OVERCOAT FOR BRAM STOP PYAMAS TWENTY FOUR HANDKERCHIEFS AND A WATCH FOR DOUWE A PAIR OF SHOES FOR HANS FOUR TOWLES STOP DRIED EGGS MILK POWER CHOCOLATE STOP TWO FIELD GLASSES CLOTHING AREAL AND ISOLATED AREAL WIRE THREE ACID METERS WIND CHARGER EIGHT ACCUMULATORS STOP FOUR SILENT STENS OR WELROTS STOP THREE COMPLETE TOILET ARTICLES STOP WORK RATHER DIFFICULT ASK YOU FIFTY THOUSAND GUILDERS CANNOT BUT (BUY) COALS ETC FOR OPERATORS AND MYSELF STOP PLEASE TWELVE BIKE TYRES STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR ZERO SEVEN (407) STOP YOUR TWO SEVEN THREE (273) STOP EVEN WOTHOUT ULTIMATUM UNDERGROUND MEN WILL BE SHOT STOP PLEASE DO NOT CARE ABOUT KNOWLEDGE SD OF MY PERSON STOP THANKS FOR MESSAGE STOP FEELING PROUD WITH DECORATION STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN MY FOUR ZERO EIGHT
(408) STOP NEW GROUND LANCASTER STOP FIFTY EIGHT HUNDRED HARBOUR EDAM TWENTY SEVEN HUNDRED FIFTY RAILWAY BRIDGE OVER RINGVAART PURKERKWADIJK FITY TWO HUNDRED FIFTY CHURCH ILPENDAM STOP BBC VERGEET UW AFSPRAAK NIET STOP LETTER Y FOR YORK STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR ZERO NINE
(409) STOP NEW GROUND HUDSON STOP ROAD CROSSING PURMERENDERWEG IN PURMER FORTY THREE HUNDRED FIFTY HABOUR EDAM FIFTY THREE HUNDRED FIFTY NORTH POINT IS LANDMARK AND FORTY SIX HUNDRED STOP BBC GROETEN VAN WINAND AAN MICHEL STOP LETTER Q FOR QUEEN STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN FOUR (274) STOP YOUR FOUR ZERO FIVE (405) STOP LAST PART MUTILATED STOP PLEASE REPEAT NAME OF GROUND READY AS FROM FRIDAY NIGHT STOP YOUR THREE NINE EIGHT (398) DELIVERY TEARGAS IMPOSSIBLE BUT WILL DELIVER SMOKE BOMS STOP PLEASE STATE AT WHICH GROUND YOU WANT THEM DROPPED STOP EVA VERY PROUD OF YOUR DECORATION STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO SEVEN SIX
(276) STOP CONTINUATION OF TWO SEVEN FIVE (275) THERE IS NO DANGER OF EXPLOSION AS EXPLOSIVE HEAD IS ONLY ATTACHED AT FIRING POINT AREA STOP ROCKETS ARE TRANSPORTED IN UNITS OF THREE FLAT TRUCKS MIDDLE TRUCK BEING SMALLER THAN OTHER TWO STOP EACH UNIT OF THREE CARRIES TWO ROCKETS COVERED WITH CANVAS STOP PLEASE REQUEST RESISTANCE GIVE MAXIMUM HELP STOP PLEASE INVESTIGATE POSSIBILITY ATTACKING STATIONARY OXYGEN WAGONS STOP WILL SEND SPECIAL EXPLOSIVE CHARGES IF REQUIRED STOP


                                             VERDER NAAR JANUARI 1945 WEEK 3

                                              TERUG NAAR JANUARI 1945 WEEK 1

                                                     TERUG NAAR OVERZICHT


                                                                          w.mugge@home.nl

Afbeeldingen Januari 1945.