JAN BORGHOUTS.
Johannes Josephus Franciscus (Jan) Borghouts (Bergen op Zoom, 5 december 1910 - Rotterdam, 5 februari 1966) was een Nederlands ambtenaar, verzetsstrijder, officier, staatssecretaris en politicus.

Na een opleiding aan de HBS, de opleiding tot reserveofficier en een ambtelijke loopbaan in de Sociale Dienst van de gemeente Bergen op Zoom werd Borghouts in 1939 gemobiliseerd.
Eerste Luitenant der Reserve Borghouts verdedigde tijdens de meidagen van 1940 met zijn manschappen het Maas-Waalkanaal. Na een korte krijgsgevangenschap hervatte hij zijn werk als ambtenaar, nu in de gemeente Hillegersberg bij Rotterdam en later weer in Bergen op Zoom.

Op 5 juni 1943 dook Borghouts onder. Hij gebruikte de schuilnaam Peter Zuid en werd ook wel Peter Borghouts genoemd.

In september 1944 werd Borghouts "gewestelijk sabotagecommandant" van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Na de bevrijding van Zuid-Nederland in 1944 werd hij stafmedewerker van prins Bernhard en moest hij in opdracht van de prins optreden als commandant van het strijdend gedeelte van de Binnenlandse Strijdkrachten. Daartoe zou hij in de nacht van 17 op 18 maart 1945 geparachuteerd worden op een terrein van de heer Wijsman in Benthuizen. Dat was een bekend afwerpterrein waar in totaal al zeven droppings hadden plaatsgevonden, onder meer van Richard Barmé, de jongste agent, die er met 24 containers neerkwam.
Tijdens de vlucht werd hun vliegtuig achtervolgd door een Duitse nachtjager. Veel tijd had de piloot niet om de twee jongens af te werpen. Borghouts en Bobby ten Broek kwamen veilig op de grond, maar de nachtjager kende de afwerpplaats, dus die kon niet meer gebruikt worden.

Borghouts sprak die nacht met een aantal leidinggevende mensen uit het Rotterdamse verzet en vertrok de volgende ochtend naar Vlaardingen. Hij was later betrokken bij de voorbesprekingen met de Duitsers, die uiteindelijk de capitulatie tot gevolg hadden.
Bobby ten Broek sliep die nacht in een stal en ging de volgende dag met zijn zender naar Rotterdam. Hij overleefde ook de oorlog.

Na de bevrijding ging Borghouts als majoor naar Nederlands-Indië waar hij het tot commandant Korps Speciale Troepen bracht. Op 24 augustus 1946 werd Borghouts tot Ridder vierde klasse in de Militaire Willems-Orde benoemd. Ook na de soevereiniteitsoverdracht bleef Borghouts deel uitmaken van de krijgsmacht. Hij werkte bij de Koninklijke Luchtmacht onder meer als hoofd personeelszaken en werd in 1962 tot kolonel bevorderd. Borghouts was voorzitter van de in de jaren direct na de oorlog invloedrijke "Nationale Federatieve Raad van het Voormalige Verzet in Nederland".


Van 12 juli 1965 tot 5 februari 1966 was de katholieke Borghouts voor de KVP staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht) in het kabinet Cals. Zijn ambtsperiode werd overschaduwd door een dodelijke ziekte en Borghouts overleed op 5 februari 1966 in Rotterdam.

Borghouts was gehuwd met Wilhelmina van Veen. Een van zijn zonen, Harry Borghouts, was commissaris van de koningin in Noord-Holland voor GroenLinks.

Source: Wikipedia.                                                                    
w.mugge@home.nl